Doç.Dr. MUSTAFA AZİZOĞLU
Birim
:
Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
31 Ağustos 1978
Ev Adresi
: Bahçeli Kürkçü Mah. 36104 Sk. No: 6 Akdeniz / Mersin
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-532-5667061
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
1342
Faks
:
+90-324-2410098
E-MAIL
:
drazizoglu@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
drazizoglu@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-08-11 22:28:04
DÜZENLEME
:
2021-06-14 17:36:41
PUAN
:
15011
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 75,00000
İngilizce, C, YDS, 75
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
TIPTA UZMANLIK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının klinik durum açısından bilgilendirme sıklığının ve farklı doktorlar tarafından bilgilendirilmesinin aile memnuniyeti üzerine etkisi Danışman: Dr. Nurcan Doruk, Mersin Üniversitesi, Diğer, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-01-01 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6175
2022
11. AZİZOĞLU, M.; RUMELİ, Ş. Comparison of the suprainguinal fascia iliaca compartment block with continuous epidural analgesia in patients undergoing hip surgeries: a retrospective study. BRAZİLİAN JOURNAL OF ANESTHESİOLOGY (ENGLİSH EDİTİON), 2022, 72, -. 1000 + 0
10.1016/j.bjane.2021.07.006

10. PARA, E.; AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; OREKİCİ TEMEL, G.; BİRBİÇER, H. Association between acute kidney injury and mortality after successful cardiopulmonary resuscitation: a retrospective observational study. BRAZİLİAN JOURNAL OF ANESTHESİOLOGY, 2022, 72, 122-127. 800 + 0
10.1016/j.bjane.2021.02.026

2021
9. AZİZOĞLU, M.; ÖZDEMİR, L. Quantitative Neuromuscular Monitoring With Train-of-Four Ratio During Elective Surgery: A Prospective, Observational Study. JOURNAL OF PATİENT SAFETY, 2021, 17, 352-356. 1000 + 0
10.1097/PTS.0000000000000874

8. AZİZOĞLU, M. Morbidity and mortality after anaesthesia in early life: results of the European prospective multicentre observational study, neonate and children audit of anaesthesia practice in Europe (NECTARINE). BRİTİSH JOURNAL OF ANAESTHESİA, 2021, 126, 1157-1172. 1000 + 0
10.1016/j.bja.2021.02.016

7. AZİZOĞLU, M.; ÖZDEMİR, L.; BİLGİN, M.; RUMELİ, Ş. Awake femoral fracture surgery with suprainguinal fascia iliaca compartment and sciatic nerve blocks under dual antiplatelet therapy after coronary stent: A case report. JOURNAL OF ORTHOPAEDİC SCİENCE, 2021, , -. 950 + 0
10.1016/j.jos.2021.04.017

6. AZİZOĞLU, M.; YAPICI, D.; BAYÜLGEN, A.; SAGÜN, A.; ÖZDEMİR, L.; RUMELİ, Ş. The effect of ultrasound-guided serratus anterior plane block in addition to intrathecal morphine on early postoperative period after video-assisted thoracoscopic surgery. TURKİSH JOURNAL OF THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGERY, 2021, 29, 471-479. 850 + 0
10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20804

5. YAPICI, D.; AZİZOĞLU, M.; ÖZDÜLGER, A. A novel approach for ventilation with Aintree catheter during rigid bronchoscopy: A non-ventilated case report. THE TURKİSH JOURNAL OF THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGERY, 2021, 29, 129-132. 0 + 0
10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19427

4. DISMA, N.; VIRAG, K.; RIVA, T.; KAUFMANN, J.; ENGELHARDT, T.; HABRE, W.; AZİZOĞLU, M.; BİRBİÇER, H.; DORUK, N.; SAGÜN, A. Difficult tracheal intubation in neonates and infants. NEonate and Children audiT of Anaesthesia pRactice IN Europe (NECTARINE): a prospective European multicentre observational study. BRİTİSH JOURNAL OF ANAESTHESİA, 2021, 126, 1173-1181. 100 + 0
10.1016/j.bja.2021.02.021

2020
3. ÖZDEMİR, L.; AZİZOĞLU, M.; YAPICI, D. Respirators used by healthcare workers due to the COVID-19 outbreak increase end-tidal carbon dioxide and fractional inspired carbon dioxide pressure. JOURNAL OF CLİNİCAL ANESTHESİA, 2020, 66, 109901-109901. 0 + 0
https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2020.109901

2016
2. AZİZOĞLU, M.; BİRBİÇER, H.; MEMİŞ, S.; TAŞKINLAR, H. Reversal of profound neuromuscular blockade with sugammadex in an infant after bronchial foreign body removal. JOURNAL OF CLİNİCAL ANESTHESİA, 2016, 33, 315-316. 0 + 0
10.1016/j.jclinane.2016.04.033

1. Azizoglu, M.; Birbicer, H.; Memis, S.; Taşkınlar, H. Reversal of profound neuromuscular blockade with sugammadex in an infant after bronchial foreign body removal. ELSEVİER BV, 2016, 33, 315-316. 475 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.04.033

Publications_003.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 870
2017
6. Doruk, N.; Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Atıcı, Ş.; Temel, G.; Çalık, M. ANESTEZİ UZMANLARININ ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİNE YAKLAŞIMLARI. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, 2017, 25, 224-227. 120 + 0
Publications_012.pdf

5. Aktaş, F.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Temel, G.; Atunkan, A. KAFA TRAVMALI HASTALARDA AKUT RESPİRATUVARDİSTRES SENDROMU GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, 2017, 25, 201-206. 160 + 0
Publications_011.pdf

4. Azizoğlu, M.; Bahadır, G.; Naycı, A.; Birbiçer, H.; Temel, G. PEDİYATRİK KISA SÜRELİ CERRAHİLERDE ROKÜRONYUM-SUGAMMADEKS VE SÜKSİNİLKOLİNİN NÖROMÜSKÜLER MONİTÖRİZASYON DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, 2017, 25, 138-141. 180 + 0
http://www.anestezidergisi.com/anestezi-dergisi-2017---cilt-25---sayi-3.html

Publications_010.pdf

2016
3. Ozel, F.; Aydin Altunkan, A.; Azizoglu, M. Postoperative Respiratory Failure in a Patient with Undiagnosed Myastenia Gravis. TURK J ANAEST REANİM, 2016, 44, 108-110. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/TJAR.2016.03274

Publications_008.pdf

2. Erdogan, O.; Ismi, O.; Vayisoglu, Y.; Azizoglu, M.; Gorur, K.; Ozcan, C. An Unusual Cause of Dysphagia: Live Leech in the Tongue Base. AVES PUBLİSHİNG CO., 2016, 53, 192-194. 110 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/tao.2015.1240

Publications_001.pdf

2013
1. Azizoğlu, M.; Doruk, N.; Taşdelen, B. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA YAKINLARININ KLİNİK DURUM AÇISINDAN BİLGİLENDİRİLME SIKLIĞININ VE FARKLI DOKTORLAR TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLMESİNİN AİLE MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, 2013, 11, 67-72. 200 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Diğer 145

5. ATICI, Ş.; GAZİOĞLU TÜRKYILMAZ, G.; BAKIR, M.; AZİZOĞLU, M. Could theophylline be first-line treatment for post-spinal puncture headache in postpartum mothers?. CYPRUS JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, , , -. 65 + 0
2016
4. AZİZOĞLU, M.; BİRBİÇER, H.; MEMİŞ, S. TEDAVİYE DİRENÇLİ HİPERKALSEMİSİ OLAN PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ GEBE HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ. ANESTEZİ DERGİSİ, 2016, 24, 54-57. 0 + 0
3. ÖZEL, F.; AZİZOĞLU, M.; ALTUNKAN, A. Postoperative Respiratory Failure in a Patient with Undiagnosed Myastenia Gravis. TURKİSH JOURNAL OF ANESTHESİA AND REANİMATİON, 2016, 44, 108-110. 0 + 0
10.5152/TJAR.2016.03274

2015
2. DORUK, N.; AZİZOĞLU, M.; SARI, A.; GERİM, M.; KANIK, E. PREMATÜRE RETİNOPATİSİ NEDENİYLE OPERASYONA ALINAN YENİDOĞANLARDA ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ.. KAHRAMANAMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 10, 1-5. 80 + 0
2014
1. GERİM, M.; MEMİŞ, S.; AZİZOĞLU, M.; DORUK, N. JOUBERT SENDROMLU HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 9, 101-102. 0 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 775
2021
11. ÖZDEMİR, L.; DORUK, N.; BİRBİÇER, H.; SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M. Evaluation of Nurses’ Approaches to Deteriorating Patients: Survey Study. TURKİSH JOURNAL OF ANAESTHESİOLOGY AND REANİMATİON, 2021, 49, 320-324. 50 + 0
10.5152/TJAR.2021.866

10. SAGÜN, A.; RUMELİ, Ş.; KARABAKAN, G.; DAĞ, A.; AZİZOĞLU, M. Postmastectomy Pain Syndrome: A Retrospective Cohort Study About The Relationship of Histopathological Type and Comorbidities. SOUTHERN CLİNİCS OF ISTANBUL EURASİA, 2021, , 64-68. 50 + 0
10.14744/scie.2020.04900

9. RUMELİ, Ş.; GAZİOĞLU TÜRKYILMAZ, G.; BAKIR, M.; AZİZOĞLU, M. COULD THEOPHYLLINE BE FIRST-LINE TREATMENT FOR POST-SPINAL PUNCTURE HEADACHE IN POSTPARTUM MOTHERS?. CYPRUS JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2021, 6, 43-47. 65 + 0
10.5152/cjms.2021.1654

2020
8. AZİZOĞLU, M.; AYAZ, L.; BAYRAK, G.; COŞKUN YILMAZ, B.; BİRBİÇER, H.; DORUK, N. Evaluation of miRNAs Related with Nuclear Factor Kappa B Pathway in Lipopolysaccharide Induced Acute Respiratory Distress Syndrome. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR MEDICINE, 2020, 9, 130-139. 85 + 0
10.22088/IJMCM.BUMS.9.2.130

7. TOPALEL, S.; OREKİCİ TEMEL, G.; AZİZOĞLU, M. Evaluation of Preoperative Anxiety in Turkish Paediatric Patients and Validity and Reliability of the Turkish Modified Yale Preoperative Anxiety Scale. TURKİSH JOURNAL OF ANAESTHESİOLOGY AND REANİMATİON, 2020, 48, 484-490. 100 + 0
10.5152/TJAR.2020.116

6. AZİZOĞLU, M.; OREKİCİ TEMEL, G.; ATICI, Ş. Comparison of the Effectiveness of Suprainguinal Fascia Iliaca Compartment Block and Patient-Controlled Analgesia for Major Hip Surgeries in Elderly Patients. TURK J ANAESTHESİOL REANİM, 2020, 48, 460-466. 100 + 0
10.5152/TJAR.2020.410

2018
5. AZİZOĞLU, M.; ÖZDEMİR, L.; ÖZKAN, B.; DORUK, N. TRANSKATETER AORTİK VALV İMPLANTASYONU İŞLEMİNDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ. ANESTEZİ DERGİSİ, 2018, 26, 164-168. 95 + 0
2017
4. DORUK, N.; SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; BİRBİÇER, H.; ATICI, Ş.; OREKİCİ TEMEL, G.; ÇALIK, M. Anestezi Uzmanlarının Zor Havayolu Yönetimine Yaklaşımları. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ / JOURNAL OF ANESTHESİOLOGY AND REANİMATİON SPECİALİSTS’ SOCİETY (JARSS), 2017, 25, 224-227. 60 + 0
3. AZİZOĞLU, M.; BAHADIR, G.; NAYCI, A.; BİRBİÇER, H.; OREKİCİ TEMEL, G. PEDİYATRİK KISA SÜRELİ CERRAHİLERDE ROKÜRONYUM-SUGAMMADEKS VE SÜKSİNİLKOLİNİN NÖROMÜSKÜLER MONİTÖRİZASYON DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. ANESTEZİ DERGİSİ, 2017, 25, 138-141. 90 + 0
2. AKTAŞ, F.; AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; OREKİCİ TEMEL, G.; ALTUNKAN, A. KAFA TRAVMALI HASTALARDA AKUT RESPİRATUVARDİSTRES SENDROMU GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. ANESTEZİ DERGİSİ, 2017, 4, 201-206. 80 + 0
2016
1. İSMİ, O.; VAYISOĞLU, Y.; AZİZOĞLU, M.; GÖRÜR, K.; ÖZCAN, C. An Unusual Cause of Dysphagia: Live Leech in the Tongue Base. TURK OTOLARENGOLOJİ ARSİVİ/TURKİSH ARCHİVES OF OTOLARYNGOLOGY, 2016, 53, 192-194. 0 + 0
10.5152/tao.2015.1240

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1295
2021
10. SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; BİRBİÇER, H. Assessment of postoperative complications in a university hospital in Turkey: A retrospective cohort study. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 35, 99-107. 200 + 0
10.5505/deutfd.2021.71135

2020
9. BAYÜLGEN, A.; AZİZOĞLU, M.; Sungur, S.; AYAN, E.; YAPICI, D.; KÖKSEL, M. Efficacy of Epidural Morphine and Paravertebral Catheter in Post Thoracotomy Pain. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, 2020, 26, 55-61. 150 + 0
10.5222/GKDAD.2020.46362

8. AZİZOĞLU, M.; MEMİŞ, S.; bargu, f.; saydere, i.; BİRBİÇER, H.; OREKİCİ TEMEL, G. Cerebral oxygenation and its relation with blood gases and haemodynamic parameters in laparoscopic cholecystectomy with 5 cmH2O PEEP. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 34, 153-161. 170 + 0
10.5505/deutfd.2020.03779

2019
7. ÖZDEMİR, L.; AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; YAPICI, D. Evaluation of Perioperative Ventilation Strategies: National Survey Study. TURKİSH JOURNAL OF ANESTHESİA AND REANİMATİON, 2019, 47, 17-23. 170 + 0
10.5152/TJAR.2018.32392

2018
6. SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; ALTUNKAN, A. Derin Beyin Stimülasyonu Olgularında Anestezi Deneyimlerimiz. ANESTEZİ DERGİSİ, 2018, , -. 160 + 0
5. AZİZOĞLU, S.; AZİZOĞLU, M. Akut ileus gelişen multipl sklerozlu gebede anestezi yönetimi. ÇUKUROVA MEDICAL JOURNAL, 2018, 43, 1050-1051. 0 + 0
10.17826/cumj.345595

2016
4. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Memiş, S. TEDAVİYE DİRENÇLİ HİPERKALSEMİSİ OLAN PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ GEBE HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, 2016, 24, 54-57. 100 + 0
Publications_007.pdf

2015
3. Doruk, N.; Azizoğlu, M.; Sarı, A.; Gerim, E. Prematüre Retinopatisi Nedeniyle Operasyona Alınan Yenidoğanlarda Anestezi Deneyimlerimiz. KAHRAMANAMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 10, 1-5. 170 + 0
Publications_004.pdf

2014
2. Gerim, E.; Memiş, S.; Azizoğlu, M.; Doruk, N. Joubert Sendromlu Bir Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu. KAHRAMANAMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 9, 101-102. 75 + 0
Publications_005.pdf

2013
1. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Özcan, T. Olgu sunumu: Konvansiyonel tedaviye yanıt alınamayan gebeliğe bağlı kardiyomiyopatide levosimendan tedavisi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF CASE REPORTS, 2013, 23, 203-206. 100 + 0
doi: 10.5336/caserep.2013-36736

Publications_006.pdf

Ulusal - Diğer 65
1. Atıcı, Ş.; Uslu, S.; Bilgin, T.; Azizoğlu, M. Laringeal Maske Uygulamalarında Kaf Basıncı Operasyon Süresince Ölçülmeli mi?. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 3-4, 33-35. 65 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 315
2015
5. AZİZOĞLU, M.; BİRBİÇER, H.; ÖZCAN, İ. KONVANSİYONEL TEDAVİYE YANIT ALINAMAYAN GEBELİĞE BAĞLI KARDİYOMİYOPATİDE LEVOSİMENDAN TEDAVİSİ . TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF CASE REPORTS, 2015, 23, 203-206. 0 + 0
10.5336/caserep.2013-36736

2014
4. DORUK, N.; AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; yenice, h.; mart, ö.; ATICI, Ş. Pediatrik Kardiyak Anjiografi Uygulamaları Esnasında Anestezi Deneyimlerimiz. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, , -. 75 + 0
3. DORUK, N.; AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; YENİCE, H.; MART, Ö.; RUMELİ, Ş. Pediyatrik Kardiyak Anjiografi Uygulamaları Esnasında Anestezi Deneyimlerimiz. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 53-56. 75 + 0
2013
2. AZİZOĞLU, M.; DORUK, N.; TAŞDELEN, B. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA YAKINLARININ FARKLI KİŞİLERCE BİLGİLENDİRİLMESİNİN VEBİLGİLENDİRME SIKLIĞININ AİLE MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, 2013, 11, 67-72. 100 + 0
1. ATICI, Ş.; USLU, S.; BİLGİN, T.; AZİZOĞLU, M. LARİNGEAL MASKE UYGULAMALARINDA KAF BASINCI OPERASYON SÜRESİNCE ÖLÇÜLMELİ Mİ?. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 33-35. 65 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 975
1. Yapıcı, D.; Azizoğlu, M. Kalp ve Anestezi, ISBN: 978-605-5004-27-9, İntertıp Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 13 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 125
http://www.intertipyayinevi.com
2. Azizoğlu, M. Temel İlkyardım, ISBN: 9786052396667, Akademisyen Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 8 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 975
1. AZİZOĞLU, M. Anestezi Kılavuzu, ISBN: 9786059354479, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 954 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
2. Azizoğlu, M. Anestezi Kılavuzu, ISBN: 9786059354479, Akademisyen Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 40 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 350
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 975
1. AZİZOĞLU, M. Temel İlkyardım, ISBN: 9786052396667, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 288 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
2. ATICI, Ş.; AZİZOĞLU, M. OMURGA CERRAHİSİNDE TEMEL BİLİMLER, ISBN: 978-605-031-799-2, Rekmay yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 640 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
3. AZİZOĞLU, M.; BOR, C. Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 9786058161412, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 480 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 0
4. YAPICI, D.; AZİZOĞLU, M. Kalp ve anestezi, ISBN: 9786055004279, iNTERTIP YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 600 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 0
5. AZİZOĞLU, M. Temel İlk Yardım, ISBN: 9786052396667, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 288 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 150

1. Akelçi, K.; Yapıcı, D.; Atıcı, Ş.; Azizoğlu, M.; Çolak, M., Major ortopedik cerrahilerde genel ve rejyonel anestezinin serebral oksijenasyon üzerine etkisi. 33rd Annual European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy (ESRA) Congress 2014, 2014-09-03, 2014-09-06, Sevilla, İspanya, 2014. 150

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. RUMELİ, Ş.; AZİZOĞLU, S.; AZİZOĞLU, M., Patient Evaluation of the Effectiveness of Patient-Controlled Analgesia in Sickle Cell Disease. 5 interventional pain congress and hans on cadaver workshop, 2022-10-21, 2022-10-23, istanbul, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. TAŞDEMİR MECİT, B.; KARA, H.; AZİZOĞLU, M., The effect of neutrophil to lymphocyte ratio on early mortality in acute stroke patients. 22nd International Intensive Care Symposium 2019, 2019-05-03, 2019-05-04, İSTANBUL, Türkiye, . 100

Uluslararası - Özet - Poster 302

7. ÖZDEMİR, L.; DORUK, N.; BİRBİÇER, H.; SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M., Evaluation of Nurses’ Approaches to Deteriorating Patients:Survey Study. ERC Congress 2019, 2019-09-19, 2019-09-21, LJUBLANA, Slovenya, . 25

6. SAYDERE, İ.; SAGÜN, A.; ALTUNKAN, A.; AZİZOĞLU, M., The comparison of infection prevalance, sepsis development, mortality and morbidity rates in traumatic brain injury. 31. ESICM Annual Congress, 2018, 2018-10-20, 2018-10-24, PARİS, Fransa, . 32

5. PARA, E.; AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; BİRBİÇER, H.; OREKİCİ TEMEL, G., The affect of acute kidney injury on mortality after successful cardiopulmonary resuscitation by using RIFLE and KDIGO criteria. EUROPEAN RESUSCITATION CONGRESS 2018, 2018-09-20, 2018-09-22, BOLOGNA, İtalya, . 40

4. SAGÜN, A.; BİRBİÇER, H.; AZİZOĞLU, M.; NAYCI, A.; BAHADIR, G., The Relation Between Gastroesophageal Reflux And Postoperative Nausea And Vomiting İn Pediatric Patiens Applied Laparascopic Appendectomy. ESA 2018, 2018-06-02, 2018-06-04, KOPENAG, Danimarka, . 35

3. AZİZOĞLU, M., Reversal of profound neuromuscular blockade with sugammadex in an infant after bronchial foreign body removal. European Society for Pediatric Anesthesia Congress, 2015-09-17, 2015-09-19, İstanbul, Türkiye, 2015. 50

http://www.euroespa.com/congress/2015-istanbul/

2. AZİZOĞLU, M.; MEMİŞ, S.; TAŞKINLAR, H.; BİRBİÇER, H., Reversal of profound neuromuscular blockade with sugammadex in an infant after bronchial foreign body removal. European Society for Pediatric Anesthesia Congress, 2015-09-17, 2015-09-19, İSTANBUL, Türkiye, . 47

1. Akelçi, K.; YAPICI, D.; ATICI, Ş.; AZİZOĞLU, M.; ÇOLAK, M., Major ortopedik cerrahilerde genel ve rejyonel anestezinin serebral oksijenasyon üzerine etkisi. 33rd Annual European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy (ESRA) Congress 2014, 2014-09-03, 2014-09-06, SEVILLA, İspanya, . 30

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 500

5. ÖZDEMİR, L.; AZİZOĞLU, M.; BALSEÇEN, M.; BİRBİÇER, H.; DORUK, N., Anestezi altında anafilaksinin tanı ve tedavisi nasıl olmalı?: Olgu Sunumu. 4. Resüsitasyon Sempozyumu 2021, 2021-04-12, , Adana, Türkiye, . 80

4. SAGÜN, A.; DORUK, N.; ÖZDEMİR, L.; AZİZOĞLU, M.; BİRBİÇER, H., Kardiyopulmoner resusitasyonu ne zaman sonlandırmalıyız?. 4. Resusitasyon Derneği Sempozyumu 2021, 2021-04-09, 2021-04-10, ADANA, Türkiye, . 60

3. DORUK, N.; SAGÜN, A.; ÖZDEMİR, L.; AZİZOĞLU, M.; SOYLU, M., Covid 19 Tanısı Kardiyopulmoner Resüsitasyona Başlama ve Sonlandırma Kararlarını Etkiliyor mu?. 4. Resusitasyon Derneği Sempozyumu 2021, 2021-04-09, 2021-04-10, ADANA, Türkiye, . 60

2. ÖZDEMİR, L.; AZİZOĞLU, M.; BALSEÇEN, M.; BİRBİÇER, H.; DORUK, N., Anestezi altında anafilaksinin tanı ve tedavisi nasıl olmalı? : Olgu Sunumu. 4. Resusitasyon Derneği Sempozyumu 2021, 2021-04-09, 2021-04-10, ADANA, Türkiye, . 80

1. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Birbiçer, H., Cilt bulgusu olmadan gelişen bir anafilaksi ve kardiyak arrest. Resüsitasyon Derneği Sempozyumu; Olay yerinden hastaneye, 2016-10-15, 2016-10-15, İzmir, Türkiye, 2016. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 1155

27. AZİZOĞLU, M., Türkiye’deki Anestezistlerin Ortopedi Operasyonlarındaki Rejyonal Anestezi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 54. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği E-Kongresi, 2020-10-28, 2020-10-30, , Türkiye, . 50

26. AZAZOĞLU ERBEK, S.; BİRBİÇER, H.; ÖZDEMİR, L.; SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M., YK-8 Pediyatrik Hastalara Preoperatif Oral Karbonhidrat Yüklemesi Hipotermi Riskini Azaltır mı?. 53. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2019, 2019-11-07, 2019-11-10, ANTALYA, Türkiye, . 25

25. AZİZOĞLU, M.; OREKİCİ TEMEL, G.; RUMELİ, Ş., S-59 Suprainguinal Fasiya İliyaka Kompartman Bloğu ve Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 53. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2019, 2019-11-07, 2019-11-10, ANTALYA, Türkiye, . 50

24. AZİZOĞLU, M.; ÖZDEMİR, L.; BİLGİN, M.; RUMELİ, Ş., Antiagregan Kullanan Hastada Suprainguinal Fasia İliaka Kompartman ve Siyatik Sinir Bloğu Eşliğinde Sedasyonsuz Femur Fraktürü Cerrahisi: Olgu Sunumu. 53. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2019, 2019-11-07, 2019-11-10, ANTALYA, Türkiye, . 47

23. ÖZDEMİR, L.; BİRBİÇER, H.; PİRE, A.; SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M., Pediyatrik Anestezi Uygulamalarında Perioperatif Respiratuar Komplikasyonlar ve Havayolu Araçlarının Etkisi: Prospektif Çalışma. 53. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2019, 2019-11-07, 2019-11-10, ANTALYA, Türkiye, . 25

22. GAZİOĞLU TÜRKYILMAZ, G.; ATICI, Ş.; BAKIR, M.; AZİZOĞLU, M., Sezaryen sonrası postspinal baş ağrısında teofilin kullanımının değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, 2019-04-27, 2019-04-30, İZMİR, Türkiye, . 32

21. ERDEM, E.; AZİZOĞLU, M., Revizyon kalça protezi operasyonunda sedasyon ile fasiya iliyaka kompartman bloğu: Olgu sunumu. ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ULUSAL REJYONEL ANESTEZİ KONGRESİ, 2019-04-27, 2019-04-30, İZMİR, Türkiye, . 50

20. ÖZDEMİR, L.; DORUK, N.; BİRBİÇER, H.; SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M., Hemşirelerin Durumu Kötüye Giden Hastaya Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması. Özel Durumlarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon, 2019-04-13, 2019-04-13, ADANA, Türkiye, . 25

19. SAGÜN, A.; ATICI, Ş.; DAĞ, A.; KARABAKAN, G.; AZİZOĞLU, M., Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Hastalarda Postmastektomi Nöropatik Ağrı Değerlendirilmesi. 52. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2018, 2018-11-07, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 25

18. AZİZOĞLU, M.; AYAZ, L.; BAYRAK, G.; COŞKUN YILMAZ, B.; BİRBİÇER, H.; DORUK, N., Deneysel Akut Respiratuvar Distres Sendromunda Nükleer Kappa B ile ilişkili miRNA’larınEkspresyon Yanıtlarının Değerlendirilmesi. 52. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2018, 2018-11-07, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 42

17. DORUK, N.; AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, S.; OKTAY, A., Redüksiyon mamoplasti operasyonlarında kronik ağrının değerlendirilmesi. 52. ULUSAL TARD KONGRESİ TARK 2018, 2018-11-07, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 40

16. ÖZEL, F.; SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; BİLGİN, T., Organofosfat Zehirlenmesi Nedeni İle Yoğun Bakımda Takip Edilen Hastaların Morbidite Ve Mortalite Tahmininde PSS, SAPS III Ve APACHE III Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırılması. 52. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2018, 2018-11-07, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 37

15. SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; BAHADIR, G.; BİRBİÇER, H.; NAYCI, A., Laparoskopik Apendektomi Uygulanan Pediyatrik Hastalarda Gastroözefageal Reflü ile Postoperatif Bulantı Kusma Arasındaki ilişki. 51. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2017, 2017-10-25, 2017-10-29, ANTALYA, Türkiye, . 40

14. SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; bargu, F.; BİRBİÇER, H., Postoperatif komplikasyonların takip edilmesinin peroperatif bakım iyileştirilmesi çalışmalarında kullanılması. 51. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2017, 2017-10-25, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, . 42

13. Özdemir, L.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Yapıcı, D., Perioperatif ventilayon uygulamalarının değerlendirilmesi. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 42

12. AZİZOĞLU, M.; BİRBİÇER, H., S-2 Kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası sağkalım tahmininde skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi. 50. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2016, 2016-10-26, 2016-10-29, İSTANBUL, Türkiye, . 50

11. ÖZDEMİR, L.; AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; YAPICI, D., Perioperatif ventilayon uygulamalarının değerlendirilmesi. 50. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2016, 2016-10-26, 2016-10-30, İSTANBUL, Türkiye, . 42

10. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H., S-2; Kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası sağkalım tahmininde skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, İstanbul, Türkiye, 2016. 50

9. AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; BİRBİÇER, H., Cilt bulgusu olmadan gelişen bir anafilaksi ve kardiyak arrest. Resüsitasyon Derneği Sempozyumu Olay yerinden hastaneye, 2016-10-15, 2016-10-15, İZMİR, Türkiye, . 50

8. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Özel, F.; Birbiçer, H.; Doruk, N., OED kullanımı ameliyathane personelinin resüsitasyon becerisini etkiler mi?. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 45

7. AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; ÖZEL, F.; BİRBİÇER, H.; DORUK, N., OED kullanımı ameliyathane personelinin resüsitasyon becerisini etkiler mi?. 49. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2015, 2015-12-02, 2015-12-06, ANTALYA, Türkiye, . 45

6. AZİZOĞLU, M.; PARA, E.; ATICI, Ş., Ortam, ortam ısısı ve gaz içerikleri Laringeal maske kaf basıncını nasıl etkiliyor?. 48. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2014, 2014-10-25, 2014-10-29, ANKARA, Türkiye, . 50

5. Azizoğlu, M.; Para, E.; Atıcı, Ş., Ortam, ortam ısısı ve gaz içerikleri Laringeal maske kaf basıncını nasıl etkiliyor?. TARD 48. Ulusal Kongresi, 2014-10-25, 2014-10-29, Ankara, Türkiye, 2014. 50

http://abstractagent.com/2014tark/bildiriler/sozlu-sunum.html

4. DORUK, N.; AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; YENİCE, H.; MART, Ö.; ATICI, Ş., Pediatrik Kardiyak Anjiografi Uygulamaları Esnasında Anestezi Deneyimlerimiz. 17. Ulusal Uludağ Anestezi Kış Sempozyumu, 2011-03-24, 2011-03-27, BURSA, Türkiye, . 37

3. DORUK, N.; AZİZOĞLU, M.; AKÖZ, K.; KURKU, Ö.; BİRBİÇER, H., Girişimsel nöroradyoloji uygulamalarında anestezi deneyimlerimiz. 17. Ulusal Uludağ Anestezi Kış Sempozyumu, 2011-03-24, 2011-03-27, BURSA, Türkiye, . 40

2. Doruk, N.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Yenice, H.; Mart, Ö.; Atıcı, Ş., Pediatrik Kardiyak Anjiografi Uygulamaları Esnasında Anestezi Deneyimlerimiz. 17. Ulusal Uludağ Anestezi Kış Sempozyumu, 2011-03-24, 2011-03-27, Bursa, Türkiye, 2011. 37

1. Doruk, N.; Azizoğlu, M.; Aköz, K.; Kürkü, Ö.; Birbiçer, H., Girişimsel Nöroradyoloji Uygulamalarında Anestezi Deneyimlerimiz. 17. Ulusal Uludağ Anestezi Kış Sempozyumu, 2011-03-24, 2011-03-27, Bursa, Türkiye, 2011. 40

Ulusal - Özet - Poster 690

31. AZİZOĞLU, M.; MEMİŞ, S.; ÖZEL, F.; SAYDERE, İ.; BİRBİÇER, H., Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında insuflasyon, pozisyon ve PEEP uygulamasının hemodinami ve serebral oksijenasyon üzerine etkisi.. 49. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2015, 2015-12-02, , ANTALYA, Türkiye, . 22

30. ATICI, Ş.; AZİZOĞLU, M.; AZİZOĞLU, S., Orak Hücre Hastalarında Hasta kontrollü Analjezi. 54. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2020, 2020-10-28, 2020-10-30, , Türkiye, . 25

29. SAGÜN, A.; ATICI, Ş.; AZİZOĞLU, M.; ÖZDEMİR, L.; BERKEŞOĞLU, M., Meme Kanseri Cerrahisi Sırasında Uygulanan Pektoral Fasiyal Alan Bloğunun Postoperatif Ağrıya Etkisi. 53. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2019, 2019-11-07, 2019-11-10, , Türkiye, . 17

28. YAPICI, D.; AZİZOĞLU, M.; ÖZDÜLGER, A., Aintree Kateter’in Rijit Bronkoskop ile kullanımı; Ventile Edilemeyen Trakeal Karinal Tümör. 52. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2018, 2018-11-07, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 25

27. SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; HAMZAOĞLU, V.; ALTUNKAN, A., Derin beyin stimülasyonu olgularında anestezi deneyimlerimiz. 51. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2017, 2017-11-25, 2017-11-29, , Türkiye, . 21

26. Para, E.; AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; BİRBİÇER, H.; OREKİCİ TEMEL, G., Post kardiyak arrest olgularında akut renal disfonksiyonun mortalite üzerine etkisinin incelenmesi ve RIFFLE ile KDIGO kriterlerinin karşılaştırılması. 51. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2017, 2017-10-25, 2017-10-29, ANTALYA, Türkiye, . 20

25. SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; BERKEŞOĞLU, M., Konjenital Müsküler Distrofide Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu. 51. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2017, 2017-10-25, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, . 25

24. Sagün, A.; Birbiçer, H.; Azizoğlu, M.; Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A., Obezite cerrahisi uygulanan hastalarda EKG’ de Q-T dispersiyonu değerlendirmesi; pilot çalışma. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-07-06, 2017-07-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 17

23. Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H., Obesite cerrahisinde oksijen rexerv indeks ile PaO2 değerlendirmesi; Dört olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-07-06, 2017-07-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 25

22. Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Hamzaoğlu, V.; Altunkan, A., Derin beyin stimülasyonu olgularında anestezi deneyimlerimiz. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-07-06, 2017-07-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 21

21. SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; BİRBİÇER, H., Obesite cerrahisinde oksijen rexerv indeks ile PaO2 değerlendirmesi Dört olgu sunumu. 50. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2016, 2016-10-26, 2016-10-30, , Türkiye, . 25

20. AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; ÖZKAN, B.; DORUK, N., Transkateter aortik valv implantasyonu işleminde monitörize anestezi bakımı deneyimlerimiz. 50. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2016, 2016-10-26, 2016-10-30, İSTANBUL, Türkiye, . 23

19. SAGÜN, A.; BİRBİÇER, H.; AZİZOĞLU, M.; BERKEŞOĞLU, M.; ÖLMEZ, A., Obezite cerrahisi uygulanan hastalarda EKG’ de Q-T dispersiyonu değerlendirmesi pilot çalışma. 50. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2016, 2016-10-26, 2016-10-30, İSTANBUL, Türkiye, . 17

18. Azizoğlu, M.; Bahadır, B.; Naycı, A.; Birbiçer, H., Pediatrik tek akciğer ventilasyonunda oksijen rezerv indeksi takibi; Üç olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 23

17. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Özkan, B.; Doruk, N., Transkateter aortik valv implantasyonu işleminde monitörize anestezi bakımı deneyimlerimiz. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 23

16. Azizoğlu, M., Maksillofasiyal travma cerrahisinde submental entübasyon: olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 25

15. Azizoğlu, M.; Bahadır, B.; Naycı, A.; Birbiçer, H., Pediatrik kısa süreli kas gevşetici gerektiren prosedürlerde roküronyum ve sugammadeksin TOF değerlerinin süksinilkolin ile karşılaştırılması. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 23

14. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Birbiçer, H.; Memiş, S., Gullian Barre sendromu, Miller Fischer varyantı; olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 23

13. AZİZOĞLU, M.; BAHADIR, G.; NAYCI, A.; BİRBİÇER, H., Pediatrik tek akciğer ventilasyonunda oksijen rezerv indeksi takibi; üç olgu sunumu. 50. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2016, 2016-10-26, 2016-10-30, İSTANBUL, Türkiye, . 23

12. AZİZOĞLU, M.; DORUK, N.; BAŞTERZİ, Y., Maksillofasiyal travma cerrahisinde submental entübasyon: olgu sunumu. 50. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2016, 2016-10-26, 2016-10-30, , Türkiye, . 25

11. AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; BİRBİÇER, H.; MEMİŞ, S., Gullian Barre sendromu, Miller Fischer varyantı olgu sunumu. 50. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2016, 2016-10-26, 2016-10-30, İSTANBUL, Türkiye, . 23

10. AZİZOĞLU, M.; BAHADIR, G.; NAYCI, A.; BİRBİÇER, H., Pediatrik kısa süreli kas gevşetici gerektiren prosedürlerde rokuronyum ve sugammadeksin TOF değerlerinin süksinilkolin ile karşılaştırılması. 50. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2016, 2016-10-26, 2016-10-30, İSTANBUL, Türkiye, . 23

9. Doruk, N.; Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Temel, G.; Çalık, M., Anestezi Uzmanlarının Zor havayolu yönetimine yaklaşımları. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 16

8. DORUK, N.; SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; BİRBİÇER, H.; OREKİCİ TEMEL, G.; ÇALIK, M., Anestezi Uzmanlarının Zor Havayolu Yönetimine Yaklaşımları. 50. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2016, 2016-09-26, 2016-09-30, İSTANBUL, Türkiye, . 16

7. Özel, F.; Azizoğlu, M.; Bahadır, G.; Birbiçer, H., Pediatrik iki olguda kaf ile ilişkili endotrakeal tüp üretim hatası: olgu sunumu. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 21

http://www.tard.org.tr/tark2015/index.html

6. ÖZEL, F.; AZİZOĞLU, M.; BAHADIR, B.; BİRBİÇER, H., Pediatrik iki olguda kaf ile ilişkili endotrakeal tüp üretim hatası: olgu sunumu. 49. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2015, 2015-12-02, 2015-12-06, ANTALYA, Türkiye, . 21

5. AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; SAYDERE, İ.; MEMİŞ, S.; BİRBİÇER, H.; DORUK, N., Erişkin BLS eğitiminde e-eğitim ve klasik eğitimin karşılaştırılması. 49. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2015, 2015-12-02, 2015-12-06, ANTALYA, Türkiye, . 21

4. Azizoğlu, M.; Memiş, S.; Özel, F.; Saydere, İ.; Birbiçer, H., Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında insuflasyon, pozisyon ve PEEP uygulamasının hemodinami ve serebral oksijenasyon üzerine etkisi. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 22

3. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Saydere, İ.; Memiş, S.; Birbiçer, H.; Doruk, N., Erişkin BLS eğitiminde e-eğitim ve klasik eğitimin karşılaştırılması. 49. TARK Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 21

2. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Saydere, İ.; Yapıcı, D., Tedavisi gecikmiş pnömotoraks sonrası reekspansiyon pulmoner ödem: Olgu sunumu. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 23

1. AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; SAYDERE, İ.; YAPICI, D., Tedavisi gecikmiş pnömotoraks sonrası reekspansiyon pulmoner ödem: Olgu sunumu. 49. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2015, 2015-12-02, 2015-12-06, ANTALYA, Türkiye, . 23

Ulusal - Özet - Davetli 0

1. AZİZOĞLU, M., 10 Dakikada yeni kılavuzlar; Antitrombotik/ trombotik alanlarda rejyonal anestezi yönetimi. 52. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi TARK 2018, 2018-11-07, 2018-11-11, ANTALYA, Türkiye, . 0

Ulusal - Yürütücü 300

3. Tek akciğer ventilasyonunda yeni bir yaklaşım: Fiberoptik bronkoskopun çalışma kanalından ilerletilen balon dilatatörün bronşiyal blokör olarak kullanımının araştırılması, BAP, Proje No: , 82000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Tek akciğer ventilasyonunda yeni bir yaklaşım: Fiberoptik bronkoskopun çalışma kanalından ilerletilen balon dilatatörün bronşiyal blokör olarak kullanımının araştırılması, BAP, Proje No: 2019-2-AP5-3584, 82000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Deneysel ARDS Modelinde Nükleer Faktör Kappa B ile İlişkiliMikroRNA Ekspresyon Yanıtlarının Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-2-AP3-1914, 14258 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

3. OPU (Oocyte pick-up) İşlemi Esnasında İnhalasyon Anestezikleri ile TIVA’nın Postoperatif Derlenme ve Ağrı Üzerine Etkilerinin karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP5-1258, 127800 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

2. OPU (Oocyte pick-up) İşlemi Esnasında İnhalasyon Anestezikleri ile TIVA’nın Postoperatif Derlenme ve Ağrı Üzerine Etkilerinin karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP5-1281, Araştırmacı, BAP, Proje No: , 127800 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. OPU (Oocyte pick-up) İşlemi Esnasında İnhalasyon Anestezikleri ile TIVA’nın Postoperatif Derlenme ve Ağrı Üzerine Etkilerinin karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP5-1281, 140705 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Ulusal - Yönetici 0

1. Deneysel ARDS Modelinde Nükleer Faktör Kappa B ile İlişkiliMikroRNA EkspresyonYanıtlarının Araştırılması, BAP, Proje No: , 14258 TL, Yönetici, 2019,Tamamlandı. 0

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Fatih AKTAŞ, KAFA TRAVMALI HASTALARDA AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU GELİŞİMİNDE VENTİLATÖR STRATEJİSİ, HEMODİNAMİ VE LABORATUVAR PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 24
1. JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA , [ 2016 : 1 ] . 5
2. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , [ 2015 : 1 ] [ 2017 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 10
3. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 5
4. ÇUKURUVA ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal 25
1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, 2017-11-25, Antalya, Türkiye. 25
2. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ, , , Türkiye. 0
1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği , Üye No: 0000, Türkiye, 2016-01-01-Devam ediyor.
2. European Society of Anaesthesiology , Üye No: 213664, Türkiye, 2015-01-01-2017-12-31.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ANR111 Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-5-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANR214 Reanimasyon II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 1-3-3
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANR214 Reanimasyon II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 1-3-2
Güz ANR217 Reanimasyon I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-6-4
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Para, E.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Orekici temel, G.; Birbiçer, H. Association between acute kidney injury and mortality after successful cardiopulmonary resuscitation: a retrospective observational study. BRAZİLİAN JOURNAL OF ANESTHESİOLOGY, 2022, 72, 122-127.
10.1016/j.bjane.2021.02.026
Azizoğlu, M.; Rumeli, . Comparison of the suprainguinal fascia iliaca compartment block with continuous epidural analgesia in patients undergoing hip surgeries: a retrospective study. BRAZİLİAN JOURNAL OF ANESTHESİOLOGY (ENGLİSH EDİTİON), 2022, 72, -.
10.1016/j.bjane.2021.07.006
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Azizoğlu, M. Morbidity and mortality after anaesthesia in early life: results of the European prospective multicentre observational study, neonate and children audit of anaesthesia practice in Europe (NECTARINE). BRİTİSH JOURNAL OF ANAESTHESİA, 2021, 126, 1157-1172,
10.1016/j.bja.2021.02.016

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 19
Azizoğlu, M.; Orekici temel, G.; Atıcı, . Comparison of the Effectiveness of Suprainguinal Fascia Iliaca Compartment Block and Patient-Controlled Analgesia for Major Hip Surgeries in Elderly Patients. TURK J ANAESTHESİOL REANİM, 2020, 48, 460-466,
10.5152/TJAR.2020.410

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
özdemir, L.; Azizoğlu, M.; Yapıcı, D. Respirators used by healthcare workers due to the COVID-19 outbreak increase end-tidal carbon dioxide and fractional inspired carbon dioxide pressure. JOURNAL OF CLİNİCAL ANESTHESİA, 2020, 66, 109901-109901,
https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2020.109901

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 7
Dısma, N.; Vırag, K.; Rıva, T.; Kaufmann, J.; Engelhardt, T.; Habre, W.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Doruk, N.; Sagün, A. Difficult tracheal intubation in neonates and infants. NEonate and Children audiT of Anaesthesia pRactice IN Europe (NECTARINE): a prospective European multicentre observational study. BRİTİSH JOURNAL OF ANAESTHESİA, 2021, 126, 1173-1181,
10.1016/j.bja.2021.02.021

Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 9
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Azizoğlu, M. Morbidity and mortality after anaesthesia in early life: results of the European prospective multicentre observational study, neonate and children audit of anaesthesia practice in Europe (NECTARINE). BRİTİSH JOURNAL OF ANAESTHESİA, 2021, 126, 1157-1172,
10.1016/j.bja.2021.02.016

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Azizoğlu, M.; Orekici temel, G.; Atıcı, . Comparison of the Effectiveness of Suprainguinal Fascia Iliaca Compartment Block and Patient-Controlled Analgesia for Major Hip Surgeries in Elderly Patients. TURK J ANAESTHESİOL REANİM, 2020, 48, 460-466,
10.5152/TJAR.2020.410

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Dısma, N.; Vırag, K.; Rıva, T.; Kaufmann, J.; Engelhardt, T.; Habre, W.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Doruk, N.; Sagün, A. Difficult tracheal intubation in neonates and infants. NEonate and Children audiT of Anaesthesia pRactice IN Europe (NECTARINE): a prospective European multicentre observational study. BRİTİSH JOURNAL OF ANAESTHESİA, 2021, 126, 1173-1181,
10.1016/j.bja.2021.02.021

Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
RUMELİ, Ş.; AZİZOĞLU, S.; AZİZOĞLU, M., Patient Evaluation of the Effectiveness of Patient-Controlled Analgesia in Sickle Cell Disease. 5 interventional pain congress and hans on cadaver workshop, 2022-10-21, 2022-10-23, istanbul, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl