Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA AZİZOĞLU

Birim
:
Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
31 Ağustos 1978
Ev Adresi
: Bahçeli Kürkçü Mah. 36104 Sk. No: 6 Akdeniz / Mersin
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-532-5667061
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
1342
Faks
:
+90-324-2410098
E-MAIL
:
drazizoglu@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
drazizoglu@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-08-11 22:28:04
DÜZENLEME
:
2019-04-11 15:50:34
PUAN
:
4832
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, YDS, 75
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
TIPTA UZMANLIK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının klinik durum açısından bilgilendirme sıklığının ve farklı doktorlar tarafından bilgilendirilmesinin aile memnuniyeti üzerine etkisi Danışman: Dr. Nurcan Doruk, Mersin Üniversitesi, Diğer, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 475
2016
1. Azizoglu, M.; Birbicer, H.; Memis, S.; Taşkınlar, H. Reversal of profound neuromuscular blockade with sugammadex in an infant after bronchial foreign body removal. ELSEVİER BV, 2016, 33, 315-316. 475 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.04.033

Publications_003.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 870
2017
6. Azizoğlu, M.; Bahadır, G.; Naycı, A.; Birbiçer, H.; Temel, G. PEDİYATRİK KISA SÜRELİ CERRAHİLERDE ROKÜRONYUM-SUGAMMADEKS VE SÜKSİNİLKOLİNİN NÖROMÜSKÜLER MONİTÖRİZASYON DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, 2017, 25, 138-141. 180 + 0
http://www.anestezidergisi.com/anestezi-dergisi-2017---cilt-25---sayi-3.html

Publications_010.pdf

5. Doruk, N.; Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Atıcı, Ş.; Temel, G.; Çalık, M. ANESTEZİ UZMANLARININ ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİNE YAKLAŞIMLARI. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, 2017, 25, 224-227. 120 + 0
Publications_012.pdf

4. Aktaş, F.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Temel, G.; Atunkan, A. KAFA TRAVMALI HASTALARDA AKUT RESPİRATUVARDİSTRES SENDROMU GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, 2017, 25, 201-206. 160 + 0
Publications_011.pdf

2016
3. Ozel, F.; Aydin Altunkan, A.; Azizoglu, M. Postoperative Respiratory Failure in a Patient with Undiagnosed Myastenia Gravis. TURK J ANAEST REANİM, 2016, 44, 108-110. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/TJAR.2016.03274

Publications_008.pdf

2. Erdogan, O.; Ismi, O.; Vayisoglu, Y.; Azizoglu, M.; Gorur, K.; Ozcan, C. An Unusual Cause of Dysphagia: Live Leech in the Tongue Base. AVES PUBLİSHİNG CO., 2016, 53, 192-194. 110 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/tao.2015.1240

Publications_001.pdf

2013
1. Azizoğlu, M.; Doruk, N.; Taşdelen, B. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA YAKINLARININ KLİNİK DURUM AÇISINDAN BİLGİLENDİRİLME SIKLIĞININ VE FARKLI DOKTORLAR TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLMESİNİN AİLE MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, 2013, 11, 67-72. 200 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 445
2016
4. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Memiş, S. TEDAVİYE DİRENÇLİ HİPERKALSEMİSİ OLAN PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ GEBE HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, 2016, 24, 54-57. 100 + 0
Publications_007.pdf

2015
3. Doruk, N.; Azizoğlu, M.; Sarı, A.; Gerim, E. Prematüre Retinopatisi Nedeniyle Operasyona Alınan Yenidoğanlarda Anestezi Deneyimlerimiz. KAHRAMANAMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 10, 1-5. 170 + 0
Publications_004.pdf

2014
2. Gerim, E.; Memiş, S.; Azizoğlu, M.; Doruk, N. Joubert Sendromlu Bir Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu. KAHRAMANAMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 9, 101-102. 75 + 0
Publications_005.pdf

2013
1. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Özcan, T. Olgu sunumu: Konvansiyonel tedaviye yanıt alınamayan gebeliğe bağlı kardiyomiyopatide levosimendan tedavisi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF CASE REPORTS, 2013, 23, 203-206. 100 + 0
doi: 10.5336/caserep.2013-36736

Publications_006.pdf

Ulusal - Diğer 65
1. Atıcı, Ş.; Uslu, S.; Bilgin, T.; Azizoğlu, M. Laringeal Maske Uygulamalarında Kaf Basıncı Operasyon Süresince Ölçülmeli mi?. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 3-4, 33-35. 65 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 975
1. Yapıcı, D.; Azizoğlu, M. Kalp ve Anestezi, ISBN: 978-605-5004-27-9, İntertıp Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 13 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 125
http://www.intertipyayinevi.com
2. Azizoğlu, M. Temel İlkyardım, ISBN: 9786052396667, Akademisyen Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 8 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 975
1. Azizoğlu, M. Anestezi Kılavuzu, ISBN: 9786059354479, Akademisyen Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 40 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 350
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 150

1. Akelçi, K.; Yapıcı, D.; Atıcı, Ş.; Azizoğlu, M.; Çolak, M., Major ortopedik cerrahilerde genel ve rejyonel anestezinin serebral oksijenasyon üzerine etkisi. 33rd Annual European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy (ESRA) Congress 2014, 2014-09-03, 2014-09-06, Sevilla, İspanya, 2014. 150

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. AZİZOĞLU, M., Reversal of profound neuromuscular blockade with sugammadex in an infant after bronchial foreign body removal. European Society for Pediatric Anesthesia Congress, 2015-09-17, 2015-09-19, İstanbul, Türkiye, 2015. 50

http://www.euroespa.com/congress/2015-istanbul/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Birbiçer, H., Cilt bulgusu olmadan gelişen bir anafilaksi ve kardiyak arrest. Resüsitasyon Derneği Sempozyumu; Olay yerinden hastaneye, 2016-10-15, 2016-10-15, İzmir, Türkiye, 2016. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 265

6. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H., S-2; Kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası sağkalım tahmininde skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, İstanbul, Türkiye, 2016. 50

5. Özdemir, L.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Yapıcı, D., Perioperatif ventilayon uygulamalarının değerlendirilmesi. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 42

4. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Özel, F.; Birbiçer, H.; Doruk, N., OED kullanımı ameliyathane personelinin resüsitasyon becerisini etkiler mi?. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 45

3. Azizoğlu, M.; Para, E.; Atıcı, Ş., Ortam, ortam ısısı ve gaz içerikleri Laringeal maske kaf basıncını nasıl etkiliyor?. TARD 48. Ulusal Kongresi, 2014-10-25, 2014-10-29, Ankara, Türkiye, 2014. 50

http://abstractagent.com/2014tark/bildiriler/sozlu-sunum.html

2. Doruk, N.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Yenice, H.; Mart, Ö.; Atıcı, Ş., Pediatrik Kardiyak Anjiografi Uygulamaları Esnasında Anestezi Deneyimlerimiz. 17. Ulusal Uludağ Anestezi Kış Sempozyumu, 2011-03-24, 2011-03-27, Bursa, Türkiye, 2011. 37

1. Doruk, N.; Azizoğlu, M.; Aköz, K.; Kürkü, Ö.; Birbiçer, H., Girişimsel Nöroradyoloji Uygulamalarında Anestezi Deneyimlerimiz. 17. Ulusal Uludağ Anestezi Kış Sempozyumu, 2011-03-24, 2011-03-27, Bursa, Türkiye, 2011. 40

Ulusal - Özet - Poster 288

13. Sagün, A.; Birbiçer, H.; Azizoğlu, M.; Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A., Obezite cerrahisi uygulanan hastalarda EKG’ de Q-T dispersiyonu değerlendirmesi; pilot çalışma. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-07-06, 2017-07-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 17

12. Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Hamzaoğlu, V.; Altunkan, A., Derin beyin stimülasyonu olgularında anestezi deneyimlerimiz. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-07-06, 2017-07-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 21

11. Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H., Obesite cerrahisinde oksijen rexerv indeks ile PaO2 değerlendirmesi; Dört olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-07-06, 2017-07-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 25

10. Azizoğlu, M.; Bahadır, B.; Naycı, A.; Birbiçer, H., Pediatrik kısa süreli kas gevşetici gerektiren prosedürlerde roküronyum ve sugammadeksin TOF değerlerinin süksinilkolin ile karşılaştırılması. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 23

9. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Birbiçer, H.; Memiş, S., Gullian Barre sendromu, Miller Fischer varyantı; olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 23

8. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Özkan, B.; Doruk, N., Transkateter aortik valv implantasyonu işleminde monitörize anestezi bakımı deneyimlerimiz. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 23

7. Azizoğlu, M.; Bahadır, B.; Naycı, A.; Birbiçer, H., Pediatrik tek akciğer ventilasyonunda oksijen rezerv indeksi takibi; Üç olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 23

6. Azizoğlu, M., Maksillofasiyal travma cerrahisinde submental entübasyon: olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 25

5. Doruk, N.; Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Temel, G.; Çalık, M., Anestezi Uzmanlarının Zor havayolu yönetimine yaklaşımları. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 16

4. Azizoğlu, M.; Memiş, S.; Özel, F.; Saydere, İ.; Birbiçer, H., Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında insuflasyon, pozisyon ve PEEP uygulamasının hemodinami ve serebral oksijenasyon üzerine etkisi. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 22

3. Özel, F.; Azizoğlu, M.; Bahadır, G.; Birbiçer, H., Pediatrik iki olguda kaf ile ilişkili endotrakeal tüp üretim hatası: olgu sunumu. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 21

http://www.tard.org.tr/tark2015/index.html

2. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Saydere, İ.; Memiş, S.; Birbiçer, H.; Doruk, N., Erişkin BLS eğitiminde e-eğitim ve klasik eğitimin karşılaştırılması. 49. TARK Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 21

1. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Saydere, İ.; Yapıcı, D., Tedavisi gecikmiş pnömotoraks sonrası reekspansiyon pulmoner ödem: Olgu sunumu. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 23

Ulusal - Yürütücü 200

2. Tek akciğer ventilasyonunda yeni bir yaklaşım: Fiberoptik bronkoskopun çalışma kanalından ilerletilen balon dilatatörün bronşiyal blokör olarak kullanımının araştırılması, BAP, Proje No: 2019-2-AP5-3584, 82000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Deneysel ARDS Modelinde Nükleer Faktör Kappa B ile İlişkiliMikroRNA Ekspresyon Yanıtlarının Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-2-AP3-1914, 14258 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. OPU (Oocyte pick-up) İşlemi Esnasında İnhalasyon Anestezikleri ile TIVA’nın Postoperatif Derlenme ve Ağrı Üzerine Etkilerinin karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP5-1258, 127800 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. OPU (Oocyte pick-up) İşlemi Esnasında İnhalasyon Anestezikleri ile TIVA’nın Postoperatif Derlenme ve Ağrı Üzerine Etkilerinin karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP5-1281, 140705 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Fatih AKTAŞ, KAFA TRAVMALI HASTALARDA AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU GELİŞİMİNDE VENTİLATÖR STRATEJİSİ, HEMODİNAMİ VE LABORATUVAR PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 24
1. JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA , [ 2016 : 1 ] . 5
2. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , [ 2015 : 1 ] [ 2017 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 10
3. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 5
4. ÇUKURUVA ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal 25
1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, 2017-11-25, Antalya, Türkiye. 25
1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği , Üye No: 0000, Türkiye, 2016-01-01-Devam ediyor.
2. European Society of Anaesthesiology , Üye No: 213664, Türkiye, 2015-01-01-2017-12-31.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ANR111 Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-5-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANR214 Reanimasyon II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 1-3-3
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANR214 Reanimasyon II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 1-3-2
Güz ANR217 Reanimasyon I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-6-4
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl