Dr.Arş.Gör. Esin Dündar
Birim
:
Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiflikköy Kampüsü Eğitim Fakültesi
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11129
E-MAIL
:
dundar.esin@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2021-06-25 21:54:56
DÜZENLEME
:
2024-01-31 14:04:46
PUAN
:
2300
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
1
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018
DOKTORA İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2021
Doktora Tezi

1. 5. Sınıf İngilizce Öğretim Programına Yönelik Paydaş Görüşleri Danışman: Dr. Ali Merç, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-04-09 - 2015-09-18
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2015-09-18 - 2021-03-30
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-04-02 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2023
1. DÜNDAR, E.; MERÇ, A. Post-Pandemic Teacher Education: Opinions of English Teacher Educators on Hybrid System. E-KAFKAS EGİTİM ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2023, 10, 454-472. 0 + 0
10.30900/kafkasegt.1312992

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2017
1. ŞİMŞEK, M.; DÜNDAR, E. Investigating EFL coursebook research in Turkey: Trends in graduate theses of the 2001-2013 period. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 969-1014. 1000 + 0
10.12738/estp.2017.3.0090

Uluslararası - Diğer 100
1. DÜNDAR, E.; MERÇ, A. A critical review of research on curriculum development and evaluation in ELT. EUROPEAN JOURNAL OF FOREİGN LANGUAGE TEACHİNG, 2017, 2, 136-168. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 300
2018
3. ŞİMŞEK, M.; DÜNDAR, E. Particularised checklists in materials evaluation: Developing contextually relevant criteria for Turkish EFL classes. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2018, 14, 154-189. 100 + 0
2015
2. ŞİMŞEK, M.; DÜNDAR, E. Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarının kültürel içeriğinin üç çevre modeline göre çözümlenmesi. TURKİSH STUDİES - INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2015, 10, 891-906. 100 + 0
http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=7882

1. ŞİMŞEK, M.; DÜNDAR, E. Metaphorical representations of a locally-produced English coursebook: Uncovering learner beliefs. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2015, 8, 586-594. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013933

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 200
2022
2. DÜNDAR, E.; MERÇ, A. 5th Grade English Language Teaching Curricula in Turkey: Expectations vs. Realities. EXCELLENCE İN EDUCATİON JOURNAL, 2022, 11, 30-68. 100 + 0
2021
1. DÜNDAR, E.; MERÇ, A. Voices of Underrepresented Stakeholders: Parental Evaluation on 5th Grade ELT Curricula. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 451-467. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.03.353

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. DÜNDAR, E.; MERÇ, A. Educational Implications in the Covid-19 Era, ISBN: 978-625-8499-23-0, Vizetek, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 238 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2022. 0
2. DÜNDAR, E. FARKLI DİSİPLİNLER AÇISINDAN KAVRAM ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-625-397-772-6, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 229 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2023. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. ŞİMŞEK, M.; DÜNDAR, E., Coming to grips with materials evaluation: Lessons learned from interviewing local coursebook users. INTCESS 2016: 3rd. International Conference on Education and Social Sciences, 2016-02-08, 2016-02-10, İstanbul, Türkiye, . 200

1. ŞİMŞEK, M.; DÜNDAR, E., Exploring the pros and cons of a local English coursebook in user preferences. INTCESS 2016: 3rd. International Conference on Education and Social Sciences, 2016-02-08, 2016-02-10, İstanbul, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. DÜNDAR, E., Diversity in Locally-Published ELT Coursebooks. Second International Language-for-All Conference, 2023-10-19, 2023-10-20, Adana, Türkiye, . 100

2. DÜNDAR, E., Development of a scale on pre-service English teachers’ attitudes towards the use of literature in English language teaching. GlobELT2019: 5th International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, 2019-04-11, 2019-04-14, Girne, KKTC, . 100

1. ŞİMŞEK, M.; DÜNDAR, E., Kachru’nunüç çevre modeline göre yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarındaki kültürel içeriğin incelenmesi. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 2014-06-19, 2014-06-21, Muğla, Türkiye, . 100

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Dündar, E.; Merç, A. Post-Pandemic Teacher Education: Opinions of English Teacher Educators on Hybrid System. E-KAFKAS EGİTİM ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2023, 10, 454-472.
10.30900/kafkasegt.1312992
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Dündar, E. FARKLI DİSİPLİNLER AÇISINDAN KAVRAM ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-625-397-772-6, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 229 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Dündar, E. FARKLI DİSİPLİNLER AÇISINDAN KAVRAM ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-625-397-772-6, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 229 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Dündar, E.; Merç, A. A critical review of research on curriculum development and evaluation in ELT. EUROPEAN JOURNAL OF FOREİGN LANGUAGE TEACHİNG, 2017, 2, 136-168,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Dündar, E.; Merç, A. A critical review of research on curriculum development and evaluation in ELT. EUROPEAN JOURNAL OF FOREİGN LANGUAGE TEACHİNG, 2017, 2, 136-168,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl