Dr.Arş.Gör. EBRU KESKİN

Birim
:
Fen Fakültesi / Kimya Bölümü
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14977
OLUŞTURMA
:
2015-05-22 08:12:16
DÜZENLEME
:
2024-01-22 10:57:17
PUAN
:
10467
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, Diğer, 67.5
Researcher ID
Scopus ID
h-index
6
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE FEN TUNCELİ ANADOLU LİSESİ 2004
LİSANS KİMYA MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER ANABİLİM DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Yüksek Lisans Tezi

1. Substitue benzamit türevi ligand ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik aktivite özelliklerinin incelenmesi Danışman: Dr. Hakan ARSLAN, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2016.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-23 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 8700
2023
12. KESKİN, E.; ARSLAN, H. Palladium complexes containing NNN pincer type ligands and their activities in Suzuki-Miyaura cross coupling reaction. ELSEVİER BV, 2023, 9, -. 1000 + 0
10.1016/j.heliyon.2023.e17608

11. Keskin, E.; Arslan, H. Synthesis, crystal structure, DFT calculations, and Hirshfeld surface analysis of an NNN pincer type compound. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2023, 1283, 1-19. 1000 + 0
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.135252

10. KESKİN, E.; ARSLAN, H. Synthesis, crystal structure, DFT calculations, and Hirshfeld surface analysis of an NNN pincer type compound. ELSEVİER BV, 2023, 1283, -. 1000 + 0
10.1016/j.molstruc.2023.135252

2022
9. KESKİN, E.; TURUNÇ, E.; ARSLAN, H. Synthesis, characterization, electrochemical behavior, and catalytic activity of cobalt(II) metal complexes with pincer-type methylbenzamide derivative ligands. POLYHEDRON, 2022, 221, 1-11. 1000 + 0
10.1016/j.poly.2022.115846

8. KESKİN, E.; SOLMAZ, Ü.; GÜMÜŞ, İ.; ARSLAN, H. Di- and tetra-nuclear oxorhenium(V) complexes of benzoylthiourea derivative ligands: Synthesis, structural characterization, and catalytic applications. POLYHEDRON, 2022, 219, 1-14. 950 + 0
10.1016/j.poly.2022.115786

7. SOLMAZ, Ü.; KESKİN, E.; GÜMÜŞ, İ.; KÜCE ÇEVİK, P.; BİNZET, G.; ARSLAN, H. PLATINUM(II) COMPLEX CONTAINING N-(BIS (-2,4-DIMETHOXY-BENZYL)CARBAMOTHIOYL)- 4-METHYLBENZAMIDE LIGAND: SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE, HIRSHFELD SURFACE ANALYSIS, AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY. JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMİSTRY, 2022, 63, 62-74. 750 + 0
10.1134/S0022476622010073

2019
6. GÜMÜŞ, İ.; SOLMAZ, Ü.; BİNZET, G.; KESKİN, E.; ARSLAN, B.; ARSLAN, H. Corrigendum to “Hirshfeld surface analyses and crystal structures of supramolecular self-assembly thiourea derivatives directed by non-covalent interactions” [J. Mol. Struct. 1157 (2018) 78–88]. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2019, 1180, 542-542. 550 + 0
10.1016/j.molstruc.2018.12.024

5. Gumus, I.; Solmaz, U.; Binzet, G.; Keskin, E.; Arslan, B.; Arslan, H. Supramolecular self-assembly of new thiourea derivatives directed by intermolecular hydrogen bonds and weak interactions: crystal structures and Hirshfeld surface analysis. RESEARCH ON CHEMİCAL INTERMEDİATES, 2019, 45, 169-198. 550 + 10
http://https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11164-018-3596-5


Alıntılanma Sayısı: 2
4. BİNZET, R.; BİNZET, G.; GÜMÜŞ, İ.; TURUNÇ, E.; SOLMAZ, Ü.; KESKİN, E.; DÖĞEN, A.; ARSLAN, H. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil and Various Extracts ofOnosma sieheanaHayek Roots. JOURNAL OF ESSENTİAL OİL BEARİNG PLANTS, 2019, 22, 94-104. 250 + 0
10.1080/0972060X.2019.1600431

2018
3. GÜMÜŞ, İ.; SOLMAZ, Ü.; BİNZET, G.; KESKİN, E.; ARSLAN, B.; ARSLAN, H. Hirshfeld surface analyses and crystal structures of supramolecular self-assembly thiourea derivatives directed by non-covalent interactions. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1157, 78-88. 550 + 0
10.1016/j.molstruc.2017.12.017

2. GÜMÜŞ, İ.; SOLMAZ, Ü.; BİNZET, G.; KESKİN, E.; ARSLAN, B.; ARSLAN, H. Supramolecular self-assembly of new thiourea derivatives directed by intermolecular hydrogen bonds and weak interactions: crystal structures and Hirshfeld surface analysis. RESEARCH ON CHEMİCAL INTERMEDİATES, 2018, 45, 169-198. 550 + 0
10.1007/s11164-018-3596-5

1. Gumus, I.; Solmaz, U.; Binzet, G.; Keskin, E.; Arslan, B.; Arslan, H. Hirshfeld surface analyses and crystal structures of supramolecular self-assembly thiourea derivatives directed by non-covalent interactions. ELSEVIER BV, 2018, 1157, 78-88. 550 + 40
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.12.017


Alıntılanma Sayısı: 8
Uluslararası - Diğer 295
2022
4. KESKİN, E.; SOLMAZ, Ü.; BİNZET, G.; GÜMÜŞ, İ.; ARSLAN, H. Erratum to “Synthesis, characterization and crystal structure of platinum(II) complexes with thiourea derivative ligands” [European Journal of Chemistry 9 (4) (2018) 360-368]. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2022, 13, -. 90 + 0
10.5155/eurjchem.13.3.369-370.2249

2018
3. KESKİN, E.; SOLMAZ, Ü.; BİNZET, G.; GÜMÜŞ, İ.; ARSLAN, H. Synthesis, characterization and crystal structure of platinum(II) complexes with thiourea derivative ligands. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2018, 9, 360-368. 90 + 0
10.5155/eurjchem.9.4.360-368.1774

2017
2. GÜMÜŞ, İ.; GONCA, S.; ARSLAN, B.; KESKİN, E.; SOLMAZ, Ü.; ARSLAN, H. N-(Dibenzylcarbamothioyl)-3-methylbutanamide: Crystal structure, Hirshfeld surfaces and antimicrobial activity. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2017, 8, 410-416. 55 + 0
10.5155/eurjchem.8.4.410-416.1650

2016
1. ÇİMEN, E.; GÜMÜŞ, İ.; ÇELİK, Ö.; KESKİN, E.; ARSLAN, H. Preparation characterization and crystal structure of dinuclear zinc II carboxylate complex with 1 pyridin 4 yl ethanone and 4 methylbenzoate based ligands. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2016, 7, 448-453. 60 + 0
10.5155/eurjchem.7.4.448-453.1509

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Gümüş, İ.; Keskin, E.; Arslan, H., N-(Dibenzilkarbamotioil)benzamid ligandının palladyum kompleksi: Sentezi, Katı hal yapısı ve Hirshfeld yüzey analizi. 3. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, 2018. 200

Uluslararası - Özet - Poster 515

22. ARSLAN, H.; GÜMÜŞ, İ.; SOLMAZ, Ü.; UVAÇİN, E.; BİNZET, G.; arslan, b.; selçik, a., Hirshfeld surface analyses and crystal structures of supramolecular self-assembly thiourea derivatives directed by non-covalent interactions. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, , , . 22

21. Arslan, H.; Gümüs, I.; Solmaz, U.; Uvacin, E.; Binzet, G.; Arslan, B.; Selcik, A., Hirshfeld surface analyses and crystal structures of supramolecular self-assembly thiourea derivatives directed by non-covalent interactions. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 22

20. UVAÇİN, E.; ARSLAN, H.; SOLMAZ, Ü.; GÜMÜŞ, İ., Synthesis, characterization and crystal structure of pincer type N,N’xx-(2,2’xx-azanediylbis(2,1-phenylene))bis(3-bromobenzamide). 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, , , . 47

19. Solmaz, U.; Arslan, H.; Uvacin, E.; Gumus, I., Synthesis, characterization, crystal structure of bis[4-Bromo-N-(di-n-butylcarbamothioyl)benzamide-κ2O,S]palladium(II). 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 37

18. SOLMAZ, Ü.; ARSLAN, H.; UVAÇİN, E.; GÜMÜŞ, İ., Synthesis, characterization, crystal structure of bis[4-Bromo-N-(di-n-butylcarbamothioyl)benzamide-κ2O,S]palladium(II). 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, , , . 37

17. Uvacin, E.; Arslan, H.; Solmaz, U.; Gumus, I., Synthesis, characterization and crystal structure of pincer type N,N'-(2,2'-azanediylbis(2,1-phenylene))bis(3-bromobenzamide). 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 47

16. GÜMÜŞ, İ.; BİNZET, G.; ARSLAN, H.; SOLMAZ, Ü.; ARSLAN, B.; UVAÇİN, E., Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of N,N-di-n-propyl-N’xx-(4-chlorobenzoyl)thiourea. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2017), 2017-10-05, 2017-10-08, , , . 20

15. Gumus, I.; Binzet, G.; Arslan, H.; Solmaz, U.; Arslan, B.; Uvacin, E., Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of N,N-di-n-propyl-N'-(4-chlorobenzoyl)thiourea. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2017), 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir/Ürgüp, Türkiye, 2017. 20

14. ARSLAN, H.; GÜMÜŞ, İ.; SOLMAZ, Ü.; UVAÇİN, E.; BİNZET, G.; ARSLAN, B.; SELÇİK, A., Structural considerations on benzamide derivatives: Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis. 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017), 2017-08-26, 2017-08-29, , , . 22

13. GÜMÜŞ, İ.; ARSLAN, H.; SOLMAZ, Ü.; UVAÇİN, E.; BİNZET, G.; ARSLAN, B.; SELÇİK, A., Supramolecular self-assembly of new benzamide derivatives directed by intermolecular and π-stacking interactions: Crystal structures and Hirshfeld surface analyses. 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017), 2017-08-26, 2017-08-29, , , . 22

12. Gumus, I.; Arslan, H.; Solmaz, U.; Uvacin, E.; Binzet, G.; Arslan, B.; Selcik, A., Supramolecular self-assembly of new benzamide derivatives directed by intermolecular and π-stacking interactions: Crystal structures and Hirshfeld surface analyses. 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017), 2017-08-26, 2017-08-29, Muğla/Bodrum, Türkiye, 2017. 22

11. Arslan, H.; Gumus, I.; Solmaz, U.; Uvacin, E.; Binzet, G.; Arslan, B.; Selcik, A., Structural considerations on benzamide derivatives: Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis. 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017), 2017-08-26, 2017-08-29, Muğla/Bodrum, Türkiye, 2017. 22

10. Turunc, E.; Binzet, R.; Arslan, H.; Kahraman, O.; Binzet, G.; Gumus, I.; Uvacin, E., Onosma Malatyana Binzet Extract Mediated Biosynthesıs of Ag Doped ZnO Nanoparticles and its Sensing Application. I. International congress on medicinal and aromatic plants ‘’Natural and Healthy Life’’ TABKON’17, 2017-05-11, 2017-05-12, Konya, Türkiye, 2017. 5

9. TURUNÇ, E.; BİNZET, R.; ARSLAN, H.; KAHRAMAN, Ö.; BİNZET, G.; GÜMÜŞ, İ.; UVAÇİN, E., Onosma Malatyana Binzet Extract Mediated Biosynthesıs of Ag Doped ZnO Nanoparticles and its Sensing Application. I. International congress on medicinal and aromatic plants ‘’Natural and Healthy Life’’ TABKON’17, 2017-05-11, 2017-05-12, , , . 5

8. TURUNÇ, E.; BİNZET, R.; ARSLAN, H.; BİNZET, G.; GÜMÜŞ, İ.; KESKİN, E.; SOLMAZ, Ü., Green synthesis of palladium and silver nanoparticles using Lithodora hispidula Sm Griseb and their electroanalytical application. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2016-10-26, 2016-10-28, ADANA, Türkiye, . 7

7. Turunç, E.; Binzet, R.; Arslan, H.; Binzet, G.; Gümüş, İ.; Uvaçin, E.; Solmaz, Ü., Lithodora hispidula (Sm) Griseb kullanarak paladyum ve gümüş nanoparçacıkların yeşil sentezi. Ve bunların elektroanalitik uygulaması. 1.Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 10

6. Binzet, R.; Döğen, A.; Binzet, G.; Gümüş, İ.; Arslan, B.; Solmaz, Ü.; Uvaçin, E., Onosma Sieheana Hayek köklerinden esansiyel yağlar ve ham özütler: Kimyasal bileşim ve antibakteriyel aktivite. 1.Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 5

5. Gümüş, İ.; Solmaz, Ü.; Uvaçin, E.; Arslan, H.; Macbeth, C., Cu (II) 'nin NNN kıskacı benzeri amido kompleksleri: Sentezİ, karakterizasyonu ve kristal yapısı. 1.Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 35

4. Gümüş, İ.; Solmaz, Ü.; Uvaçin, E.; Turunç, E.; Arslan, H.; Macbeth, C., Bir karbazol NNN kıskaç ligandının bakır kompleksinin sentezi, karakterizasyonu ve elektrokimyasal çalışması. 1.Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 32

3. BİNZET, R.; DÖĞEN, A.; BİNZET, G.; GÜMÜŞ, İ.; ARSLAN, B.; SOLMAZ, Ü.; UVAÇİN, E., Essential oils and crude extracts from Onosma Sieheana Hayek roots Chemical composition and antibacterial activity. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2016-10-26, 2016-10-28, ADANA, Türkiye, . 5

2. Solmaz, Ü.; Gümüş, İ.; Uvaçin, E.; Binzet, G.; Balcı, G.; Arslan, H., Bis [4-bromo-N- (dietilkarbamotioil) benzamid-k2O, S] palladyum (II) 'nin sentezi, karakterizasyonu, kristal yapısı ve antimikrobiyal aktivitesi,. 4. Kuveyt Kimya Konferansı KCC, 2016-03-20, 2016-03-22, Kuwait City, Kuveyt, 2016. 32

1. Gümüş, İ.; Solmaz, Ü.; Uvaçin, E.; Binzet, G.; Çelik, Ö.; Arslan, H., Yeni bir benzamid türevi cis-Pt (II) metal kompleksi: Sentezi, kristal yapısı ve antimikrobiyal aktivitesi. 4. Kuveyt Kimya Konferansı KCC, 2016-03-20, 2016-03-22, Kuwait City, Kuveyt, 2016. 32

Ulusal - Özet - Poster 107

6. Uvaçin, E.; Solmaz, Ü.; Selçik, A.; Bozkurt, S.; Gümüş, İ.; Arslantatar, E.; Binzet, G., Benzamid türevleri ve bunların paladyum ve platin komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitesi. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, mersin, Türkiye, 2016. 16

5. Binzet, G.; Gümüş, İ.; Solmaz, Ü.; Arslan, B.; Uvaçin, E.; Arslantatar, E.; Flörke, U., 3-kloro-n- (dialkilkarbamotioil) benzamid ve bunların nikel ve bakır komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2017-01-21, mersin, Türkiye, 2016. 7

4. Solmaz, Ü.; Uvaçin, E.; Selçik, A.; Bozkurt, S.; Gümüş, İ.; Aslantatar, E.; Binzet, G., N- (bis (2,4-dimetoksibenzil) karbamothioil) -4-metoksibenzamid ligandı ve Pt (II) / Pd (II) metal kompleksleri: sentezi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitesi. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, mersin, Türkiye, 2016. 13

3. Uvacın, E.; Gumus, I.; Solmaz, U.; Arslan, H., Synthesis and characterization of the NNN pincer compounds. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2015-04-22, 2015-04-25, Mersin, Türkiye, 2015. 23

2. CImen, E.; Uvacın, E.; Arslan, H., Synthesis, characterization and crystal structure of tetrakis(μ-4-methylbenzoato-κ2O:Oˊ)-bis[(μ-acetylpyridine-κ N1)-zinc(II)] . V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2015-04-22, 2015-04-25, Mersin, Türkiye, 2015. 25

1. Uvacın, E.; Ozer, C.; Solmaz, U.; Kulcu, N.; VanDerveer, D.; Arslan, H., Synthesis, characterization and crystal structure of N-((3-methoxyphenyl)carbamothioyl) cyclohexanecarboxamide. 4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kristalografi Kongresi, 2014-05-17, 2014-05-19, Diyarbakır, Türkiye, 2014. 21

Ulusal - Yürütücü 100

1. Piridin-2,6-dikarboksamid NNN kıskaç tipi ligandların palladyum kompleksleri: Sentez, karakterizasyon ve katalitik uygulama, BAP, Proje No: 2019-1-TP3-3475, 18750 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 500

10. Bipodal Karbamotiyoilbenzamid Türevi Bileşiklerin Paladyum Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2023-1-AP4-4857, 52500 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

9. Suzuki çapraz bağlama reaksiyonları için katalizör öncüleri olarak sülfür ve oksijen içeren paladyum kompleksleri, BAP, Proje No: 2018-3-AP4-3090, 23750 TL, Araştırmacı, 2020,Tamamlandı. 50

8. DİNÜKLEER VE TETRANÜKLEER OKSORENYUM KOMPLEKSLERİ, BAP, Proje No: 2018-2-AP4-3011, 30000 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

7. Co(II)- [N,N'-(3,6-Dikloro-9H-karbazol-1,8-diil)bis(4-metoksibenzamid)] İle Modifiye Camsı Karbon Elektrot Hazırlanması ve Elektroanalitik Uygulaması, BAP, Proje No: 2016-1-AP4-1429, 45000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

6. Dibenzil Amin Bazlı Tiyoüre Türevi Ligantlar ve Onların Pt(II) ve Pd(II) Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2016-1-AP4-1426, 45000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

5. REDOKS AKTİF BİLEŞİKLERİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ DÖNÜŞÜMLÜ VOLTAMETRİ TEKNİĞİ ile AYDINLATILMASI, BAP, Proje No: 2016-1-AP5-1433, 120250 EUR, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

4. Bis(3,5-dimetoksibenzil)amin Bazlı Yeni Tiyoüre Türevi Ligandlar ve Bunların Pt(II) ve Pd(II) Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2015-AP4-1162, 45000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

3. Yeni Benzamit Türevi Bileşiklerin ve bunların Ni(II) ve Cu(II) komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2015-AP4-1198, 45000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

2. Onosma sieheana’nın İçeriğinin Belirlenmesi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi , BAP, Proje No: 2015-AP3-1199, 28000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Substitue benzamit türevi ligand ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik aktivite özelliklerinin incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE KB (EU) 2014-4 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50
http://ebruuvacin@mersin.edu.tr

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMıSTRY , [ 2018 : 1 ] . 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Keskin, E.; Arslan, H. Synthesis, crystal structure, DFT calculations, and Hirshfeld surface analysis of an NNN pincer type compound. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2023, 1283, 1-19.
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.135252
Keskin, E.; Arslan, H. Synthesis, crystal structure, DFT calculations, and Hirshfeld surface analysis of an NNN pincer type compound. ELSEVİER BV, 2023, 1283, -.
10.1016/j.molstruc.2023.135252
Keskin, E.; Arslan, H. Palladium complexes containing NNN pincer type ligands and their activities in Suzuki-Miyaura cross coupling reaction. ELSEVİER BV, 2023, 9, -.
10.1016/j.heliyon.2023.e17608
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gümüş, .; Gonca, S.; Arslan, B.; Keskin, E.; Solmaz, .; Arslan, H. N-(Dibenzylcarbamothioyl)-3-methylbutanamide: Crystal structure, Hirshfeld surfaces and antimicrobial activity. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2017, 8, 410-416,
10.5155/eurjchem.8.4.410-416.1650

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Keskin, E.; Arslan, H. Palladium complexes containing NNN pincer type ligands and their activities in Suzuki-Miyaura cross coupling reaction. ELSEVİER BV, 2023, 9, -,
10.1016/j.heliyon.2023.e17608

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Gümüş, .; Solmaz, .; Binzet, G.; Keskin, E.; Arslan, B.; Arslan, H. Supramolecular self-assembly of new thiourea derivatives directed by intermolecular hydrogen bonds and weak interactions: crystal structures and Hirshfeld surface analysis. RESEARCH ON CHEMİCAL INTERMEDİATES, 2018, 45, 169-198,
10.1007/s11164-018-3596-5

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 4
Binzet, R.; Binzet, G.; Gümüş, .; Turunç, E.; Solmaz, .; Keskin, E.; Döğen, A.; Arslan, H. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil and Various Extracts ofOnosma sieheanaHayek Roots. JOURNAL OF ESSENTİAL OİL BEARİNG PLANTS, 2019, 22, 94-104,
10.1080/0972060X.2019.1600431

Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 2
çimen, E.; Gümüş, .; çelik, .; Keskin, E.; Arslan, H. Preparation characterization and crystal structure of dinuclear zinc II carboxylate complex with 1 pyridin 4 yl ethanone and 4 methylbenzoate based ligands. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2016, 7, 448-453,
10.5155/eurjchem.7.4.448-453.1509

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Gümüş, .; Solmaz, .; Binzet, G.; Keskin, E.; Arslan, B.; Arslan, H. Hirshfeld surface analyses and crystal structures of supramolecular self-assembly thiourea derivatives directed by non-covalent interactions. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1157, 78-88,
10.1016/j.molstruc.2017.12.017

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 4
Keskin, E.; Solmaz, .; Binzet, G.; Gümüş, .; Arslan, H. Synthesis, characterization and crystal structure of platinum(II) complexes with thiourea derivative ligands. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2018, 9, 360-368,
10.5155/eurjchem.9.4.360-368.1774

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 3
Keskin, E.; Solmaz, .; Gümüş, .; Arslan, H. Di- and tetra-nuclear oxorhenium(V) complexes of benzoylthiourea derivative ligands: Synthesis, structural characterization, and catalytic applications. POLYHEDRON, 2022, 219, 1-14,
10.1016/j.poly.2022.115786

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
Keskin, E.; Turunç, E.; Arslan, H. Synthesis, characterization, electrochemical behavior, and catalytic activity of cobalt(II) metal complexes with pincer-type methylbenzamide derivative ligands. POLYHEDRON, 2022, 221, 1-11,
10.1016/j.poly.2022.115846

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Solmaz, .; Keskin, E.; Gümüş, .; Küce çevik, P.; Binzet, G.; Arslan, H. PLATINUM(II) COMPLEX CONTAINING N-(BIS (-2,4-DIMETHOXY-BENZYL)CARBAMOTHIOYL)- 4-METHYLBENZAMIDE LIGAND: SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE, HIRSHFELD SURFACE ANALYSIS, AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY. JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMİSTRY, 2022, 63, 62-74,
10.1134/S0022476622010073

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gümüş, .; Solmaz, .; Binzet, G.; Keskin, E.; Arslan, B.; Arslan, H. Supramolecular self-assembly of new thiourea derivatives directed by intermolecular hydrogen bonds and weak interactions: crystal structures and Hirshfeld surface analysis. RESEARCH ON CHEMİCAL INTERMEDİATES, 2018, 45, 169-198,
10.1007/s11164-018-3596-5

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl