Öğr.Gör. EDA ÖZYAKAN

Birim
:
Rektörlük / Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Rektörlük Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
13080
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
edaozykn@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-04-19 15:29:12
DÜZENLEME
:
2021-03-31 13:03:20
PUAN
:
6177
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SPOR VE REKREASYON BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Yüksek Lisans Tezi

1. SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BİREYLERİN KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Leyla SARAÇ, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2017
1. Pehlevan, Z.; Muştu, E.; Çepikkurt, F. Examination of Occupational Anxiety Levels and Academic Self-efficacy of Physical Education Teacher Candidates. HORİZON RESEARCH PUBLİSHİNG CO., LTD., 2017, 5, 1926-1939. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2017.051109

Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2013
1. Yılmaz, L.; Özyakan, E. ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ İLE STİLLERE İLİŞKİN DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ . PAMUKKALE JOURNAL OF SPORT SCİENCES, 2013, 4, 112-124. 200 + 0
http://psbd.pau.edu.tr/article/view/1062000173/1062000083/

Publications_002.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. Ergün, Ç.; Saraç, L.; Özyakan, E., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Çocuklara Yönelik Tutumlarının Cinsiyet ve Sınıf Değişkeni Açısından İncelenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 200

http://sbk2017.org/SBK2017.pdf

2. Pehlivan, Z.; Özyakan, E., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeyleri Ve Akademik Öz Yeterlikleriyle İlişkisi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2017-03-04, Antalya, Türkiye, 2016. 200

http://www.sbk2016.org/Spor_Kitabi.pdf

1. Saraç, L.; Özyakan, E., Öğretmen Adaylarının Beden Eğitimi Öğretim Stillerini Kullanım Düzeyleri ile Stillere İlişkin Değer Algılarının İncelenmesi. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2012-12-12, 2012-12-14, Denizli, Türkiye, 2012. 200

http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2012sbd.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 200

2. Tan, N.; Saraç, L.; Özyakan, E., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Algıları. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 100

http://sbk2017.org/SBK2017.pdf

1. Cengiz, H.; Özyakan, E.; Saraç, L., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mutluluk Düzeyleri. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 100

http://sbk2017.org/SBK2017.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 295

3. Pehlivan, Z.; Özyakan, E., Self-esteem and attitudes of physical education teacher candidates towards teaching profession. International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) 2015 Conference, 2015-07-08, 2015-07-11, Madrid, İspanya, 2015. 100

http://aiesep.org/tp://

2. Özyakan, E.; Saraç, L., The comparison of cardiopulmonary resuscitation skills of Turkish athlete and non-athlete university students. International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) 2015 Conference, 2015-07-08, 2015-07-11, Madrid, İspanya, 2015. 100

http://aiesep2015.com/

1. Özyakan, E.; Toprak, N.; Yılmaz, C.; Saraç, L., Beden eğitimi ve spor bölümü lisans öğrencilerinin kadınlara yönelik tutumlarının incelenmesi. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, 2014-09-04, 2014-09-05, Ankara, Türkiye, 2014. 95

http://www.iapesgw2014.hacettepe.edu.tr/english/

Uluslararası - Özet - Poster 32

1. Toprak, N.; Yılmaz, C.; Yılmaz, L.; Özyakan, E., Correlates of happiness among Turkish physical education and sport majors. IASPESGW International Gender and Sport Symposium, 2014-09-04, 2014-09-05, Ankara, Türkiye, 2014. 32

http://www.iapesgw2014.hacettepe.edu.tr/

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl