Doç.Dr. ELÇİN ESMER

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
1268
OLUŞTURMA
:
2016-01-11 18:28:36
DÜZENLEME
:
2021-05-11 15:31:49
PUAN
:
22547
YABANCI DİL
:
Fransızca, B, ÜDS, 80
İngilizce, B, ÜDS, 85


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS DİLBİLİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1999
MASTIR DİLBİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA DİLBİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2010
DOÇENT DİLBİLİM ÜAK 2017
Doktora Tezi

1. Okuma anlama becerisi ile yazılı anlatı metni üretme becerisinin etkileşimi: 6. sınıf öğrenci metinleri üzerine betimsel bir çalışma Danışman: Dr. Gülsün Leyla UZUN, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Şizofrenlerin sözlü anlatı metinlerinin çözümlenmesi. Danışman: Dr. İclal Ergenç, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2000-11-03 - 2010-01-20
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2010-01-20 - 2011-08-16
DOÇ.DR. MERSİN UNİVERSİTESİ 2011-08-18 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-06 - 2018-10-21
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1400
2017
7. ESMER, E. Interpersonal Metadiscourse Markers in Turkish Election Rally Speeches Delivered byPro-Turkish and Pro- Kurdish Leaders.. ATHENS JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2017, 4, 367-384. 200 + 0
Publications_001.pdf

2016
6. ESMER, E. OBSERVATIONS ON ENCODING STANCE BY MEANS OF MODALITY MORPHEMES IN THE STATEMENTS OF DEFENDANTS WITHIN THE CONTEXT OF TURKEY'S INQUISITORIAL COURT SYSTEM.. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2016, 6, 186-197. 200 + 0
2015
5. ESMER, E. Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Ögrenen Ögrenciler Tarafından Üretilen Yazılı Metinlerdeki Sözcüklerin Anlamsal Bürün Görünümlerine Yönelik Gözlemler. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2015, 1, 591-605. 200 + 0
4. HAS, F.; ESMER, E. SEMANTIC PROSODIC ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS PRODUCED BY TURKISH STUDENTS.. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY NWSA HUMANİTİES, 2015, 10, 37-50. 200 + 0
2014
3. ESMER, E. Hareketli ve hareketsiz görsel uyaranların ögrencilerin anlatı metni üretme edimleri üzerindeki etkisi.. TURKİSH STUDİES, 2014, 9, 389-408. 200 + 0
2011
2. ESMER, E. Ilkögretım üçüncü sınıf türkçe ders kitabı anlatı metinlerinde bakıs açısı görünüsü-hal türü etkilesimi ve ön-arka plan düzenlenisi. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ / JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE, 2011, 8, 19-37. 200 + 0
2009
1. ESMER, E. Söylem belirleyicisi ki'nin islevlerinin ezgiyle desteklenmesi. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ/JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE, 2009, 6, 1-16. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 800
2022
8. ESMER, E. EVENT STRUCTURE METAPHORS IN POLITICAL SPEECHES ON COVID 19 CRISIS DELIVERED BY THE GOVERNMENT LEADERS . AMERİCAN JOURNAL OF HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES RESEARCH (AJHSSR), 2022, 6, 8-18. 100 + 0
7. ESMER, E. Conceptualization of Europe Union in Turkish Newspaper Opinion Articles in Pro and Anti-Government Newspapers. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2022, 43, -. 100 + 0
6. Üstünalp, İ.; ESMER, E. Analyzing Nouns and Verbs Marked With Self-Mention Suffixes in Graduate Theses. JOURNAL OF LANGUAGE EDUCATİON AND RESEARCH, 2022, 8, 437-455. 100 + 0
2021
5. ESMER, E. ASIDES IN TURKISH POLITICAL NEWSPAPER INTERVIEWS. INTERNATİONAL JOURNAL OF RESEARCH -GRANTHAALAYAH, 2021, 9, 136-149. 100 + 0
4. ESMER, E. An Investigation of Reading Comprehension Questions in the Coursebooks “Yedi İklim” and “Yeni Hitit” for Teaching Turkish As A Foreign Language. ULUSLARARASI ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ÇEDAR), 2021, 5, 1-16. 100 + 0
2018
3. ESMER, E. Discursive Representations of Syrian Migrants in Turkish Mass Media and Social Media and the Effects of These Media Discourses on Syrian Migrants. DIALOGUES ACROSS BORDERS: DISCOURSES OF INTERPERSONAL AND INTER-GROUP ENCOUNTERS, 2018, 6, -. 100 + 0
2. ESMER, E. Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrenciler Tarafından Üretilen İkna Metinlerinde Üstsöylem Belirleyicileri. DİL EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 4, 216-228. 100 + 0
2009
1. ESMER, E. Söylem belirleyicisi ki nin işlevlerinin ezgiyle desteklenmesi. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ/JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE, 2009, 6, 1-16. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
2022
1. ESMER, E. Corona Democratic. IOW İN OTHER WORDS A CONTEXTUALİZED DİCTİONARY TO PROBLEMATİZE OTHERNESS, 2022, , -. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2013
2. ESMER, E. İngilizce Öğretmen Adaylarının Anadilde ve İkinci Dilde Üretilmiş Kaynak Metinlerdeki Bilgiyi Kullanarak Yazılı Benzerlik-Zıtlık Metni Üretme Edim Düzeylerine Yönelik Gözlemler*. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 322-333. 200 + 0
2008
1. ESMER, E. Ergen dili yazılı anlatı metinlerinde zaman belirteci- hâl türü etkilesimi. TÖMER DİL DERGİSİ, 2008, 1, 18-31. 200 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 6750
1. ESMER, E. Türkçe'nin Egitimi-Ögretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Arastırmalar, ISBN: 978-3-89924-313-0, Verlag Die Blaue Eule Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 800 Sayfa, Türkçe, Essen, Almanya, 2011. 250
2. ESMER, E. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21st CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-18077-1-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 1548 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 3250
3. ESMER, E. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, ISBN: 978-605-033-183-7, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 422 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 3250
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 6750
1. ESMER, E. Social and Humanities Science Research, Theory, ISBN: 978-2-38236-226-6, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 263 Sayfa, İngilizce, Lyon, Fransa, 2021. 0
2. ESMER, E. Schriften zur Sprache und Literatur, ISBN: 978-1-912503-79-7, IJOPEC Publication Limited, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 450 Sayfa, İngilizce, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, 2020. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3000
1. ESMER, E. 2018 Dilbilimde Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-605-67299-1-1, Tarcan Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 162 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
2. ESMER, E. Türkçe Ögretiminde Güncel Çalısmalar, ISBN: 9789756900376, Şafak Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 170 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2012. 250
3. ESMER, E. 2019 Dilbilimde Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-605-67229-0-4, Tarcan Matbaacılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 259 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 2500
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 3000
1. ESMER, E. TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİNDE KURAMSAL VE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR 12, ISBN: 978-975-17-5096-9, Türk Dil Kurumu Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1 Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
2. ESMER, E. DİLBİLİMDE GÜNCEL TARTIŞMALAR, ISBN: 978-605-67299-5-9, Dilbilim Derneği Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 178 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
3. ESMER, E. 2018 Dilbilimde Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-605-67299-1-1, Dilbilim Derneği Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1200

5. ESMER, E., SOSYAL MEDYADA KOD-DİL DEĞİŞİM İŞLEVLERİNİN BETİMLENMES. INCOL 2019, 2019-10-09, , Adana, Türkiye, . 200

4. ESMER, E., EVENT STRUCTURE METAPHORS RELATED WITH THE 2022 HIGH INFLATION IN TURKISH FINANCIAL OPINION ARTICLES IN PRO- AND ANTI- GOVERNMENT NEWSPAPERS. VI. INTERNATIONAL KAORU ISHIKAWA BUSINESS ADMINISTRATION AND ECONOMY CONGRESS, 2022-11-24, 2022-11-25, Tabasco, Meksika, . 200

3. ESMER, E., SOSYAL MEDYADA KOD-DİL DEĞİŞİM İŞLEVLERİNİN BETİMLENMESİ. INCOL 2019, 2019-10-09, 2019-10-11, Adana, Türkiye, 2019. 200

http://www.ubaader.org.tr/site/uluslararasi-diller-kongresi/

2. ESMER, E., TÜRKÇE’NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SINIF ORTAMLARINDA KOD DEĞİŞİMİNE YÖNELİK GÖZLEMLER . V.Turkcess 2019, 2019-06-27, 2019-06-29, İstanbul, Türkiye, 2019. 200

http://2019.turkcess.net/wp-content/uploads/2019/09/tammetin2019_f.pdf

1. ESMER, E.; Çelik, T., ORHUN YAZITLARI, KANUN-I ESASIYE VE 1921 TESKILAT-I ESASIYE KANUNU’NA DILBILIMSEL BIR BAKIS. IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARASTIRMALARI SEMPOZYUMU, 2017-04-26, 2017-04-28, Niğde, Türkiye, 2017. 200

http://sempozyum.ohu.edu.tr/tudas2017/

Uluslararası - Özet - Sözlü 1300

12. ESMER, E., Conceptualization of Europe in Turkish Newspaper Opinion Articles in Pro and Anti- Government Newspapers (EN). Online Conference (Re)Contextualising the Discursive Construction of Europe 5th International Conference of the Observatory of Discourses on/of Europe University of Cyprus 25 – 26 November 2021, 2021-11-25, , , Kıbrıs Rum Kesimi, . 100

11. ESMER, E., COVID-19 METAPHORS IN TURKISH AND FOREIGN POLITICAL LEADERS’ SPEECHES. IV. International Conference on Covid-19 Studies April 17-19, 2021, 2021-04-17, , , Türkiye, . 100

10. ESMER, E., Mersin İli Yerel Gazete Köşe Yazılarında Kişilerarası Üstsöylem Belirliyicilerinin Kullanımı. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, 2019. 100

https://mersinsempozyumu.mersinakademi.com.tr/wp-content/uploads/2019

9. ESMER, E., İşitme Engelli Ortaokul Öğrencileri Tarafından Üretilen Anlatı Metinlerinde Gönderim Biçimlerinin Kullanımı. UTEOK 2019, 2019-10-03, 2019-10-05, İzmir, Türkiye, 2019. 100

http://uteok12.deu.edu.tr/

8. ESMER, E.; TAHTA, A., Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Okuma Metinlerinde Üstsöylem Belirleyicilerinin Kullanımı. UTEOK 2018, 2018-10-04, 2018-10-06, Ankara, Türkiye, 2018. 100

7. ESMER, E., Suriyeli Göçmenlerin Kitlesel Medya ve Sosyal Medyadaki Söylem Sunumları ve Bu Söylemin Suriyeli Göçmenler Üzerindeki Etkisi. 4th ESTIDIA Conference Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication, 2017-09-29, 2017-09-30, Sofya, Bulgaristan, 2017. 100

http://www.estidia.eu/

6. ESMER, E., Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Okuma-Anlama Sorularına Yönelik Gözlemler. 3rd International Symposium on Language Education and Teaching, 2017-04-20, 2017-04-23, Roma, İtalya, 2017. 100

http://www.islet2017.org/

5. ESMER, E., Türkçe Politik Gazete Röportajlarındaki Yazar ve Okuyucu Arasındaki Kısa Diyaloglar. Metadiscourse Across Genres 2017, 2017-03-29, 2017-04-03, Lefkoşa, KKTC, 2017. 100

http://www.metadiscourseacrossgenres.com

4. ESMER, E., Mahkeme Söylemi Baglamında Sanık ve Tanık Ifadelerindeki Tutum Sergileyen Eylem/Eylem Öbeklerine Yönelik Gözlemler. 18th International Conference on Turkish Linguistics, 2017-02-24, 2017-02-26, Adana, Türkiye, 2017. 100

http://www.ictl2016.info

3. ESMER, E., Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Ögrenen Ögrenciler Tarafından Üretilen IknaMetinlerinde Üstsöylem Belirliyecilerinin Kullanımı. 9.ULUSLARARASı TüRKçE'NIN EğITIMI VE ÖğRETIMI KURULTAYı, 2016-10-05, 2016-10-08, Burdur, Türkiye, 2016. 100

2. ESMER, E., “Interpersonal metadiscourse markers in Turkish opinion articles in pro and anti government newspapers . The 17th DiscourseNet Conference: “Reflexivity and Critique in Discourse, 2016-03-16, 2016-03-18, Pamplona, İspanya, 2016. 100

1. ESMER, E., Anlatı sematik yapı ögretiminin ögrencilerin yazılı anlatı metni üretme becerilerini gelistirme üzerindeki etkinligi.. 4.Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, 2011-09-08, 2011-09-09, Sakarya, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. ESMER, E., Kaçınsama ve Vurgulayıcı Dilsel Öğelerin Seçim Propoganda Konuşma Metinlerindeki Kullanımı. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 2017-05-13, 2017-05-14, Ankara, Türkiye, . 100

2. ESMER, E., Kaçınsama ve Vurgulayıcı Dilsel Öğelerin Seçim Propoganda Konuşma Metinlerindeki Kullanımı . 30. Dilbilim Kurultayı, 2016-05-13, 2016-05-14, Ankara, Türkiye, 2017. 100

1. ESMER, E., Öğrencilerin Yazılı Anlatı Metinlerinde Karmaşık Olaylar Dizisi ve Çözüm Anlatı Öğeleri Arasında Nedensellik İlişkisinin Kurulumuna Yönelik Gözlemler. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2011-05-05, 2011-05-07, Adana, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. ESMER, E., Ekonomi ve Politik Röportaj Metinlerinde Meşrulaştırma Stratejisi . 33. Dilbilim Kurultayı, 2019-05-14, 2019-05-16, Mersin, Türkiye, 2019. 50

https://www.33udk.com/

1. ESMER, E., Politik Röportajlarda Politikacılar Tarafından Kullanılan Sözbilimsel Araçlar. 32.Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2018-05-03, 2018-05-04, İzmir, Türkiye, 2018. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. İbrahim Üstünalp, An analysıs of verb+noun collocatıonal error types and error sources in written narratıve texts of students majorıng in Englısh, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

1. Fatma Has, Semantic prosodic analysis of the texts written in Englısh and Turkish by Mersın Unıversıty Englısh Language Teaching Department students in terms of different variables., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 44
1. 5. ULUSLARARSı TüRKçENIN EğITIMI VE ÖğRETIMI KURULTAY , [ 2012 : 5 ] . 0
2. 6. ULUSLARARASı TüRKçENIN EğITIMI VE ÖğRETIMI KURULTAY , [ 2013 : 5 ] . 0
3. 8.ULUSLARARASı TüRKçENIN EğITIMI VE ÖğRETIMI KURULTAYı , [ 2015 : 3 ] . 0
4. ATHENS JOURNAL OF MASS MEDIA AND COMMUNICATIONS. , [ 2017 : 1 ] . 4
5. NET JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT , [ 2016 : 1 ] . 0
6. PAMUKKALE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 4
7. TURKISH STUDIES , [ 2014 : 4 ] . 16
8. UTEOK 2019 , [ 2019 : 3 ] . 0
9. ULUSLARARASı ÇOCUK EDEBIYATı VE EğITIM ARAşTıRMALARı DERGISI (ÇEDAR) , [ 2019 : 5 ] . 20
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. 28.ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2014 : 4 ] . 0
2. 29. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2015 : 2 ] . 0
3. 30. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2016 : 2 ] . 0
4. 33.ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2019 : 2 ] . 0
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2012 : 3 ] . 3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Esmer, E. Conceptualization of Europe Union in Turkish Newspaper Opinion Articles in Pro and Anti-Government Newspapers. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2022, 43, -.
üstünalp, .; Esmer, E. Analyzing Nouns and Verbs Marked With Self-Mention Suffixes in Graduate Theses. JOURNAL OF LANGUAGE EDUCATİON AND RESEARCH, 2022, 8, 437-455.
Esmer, E. EVENT STRUCTURE METAPHORS IN POLITICAL SPEECHES ON COVID 19 CRISIS DELIVERED BY THE GOVERNMENT LEADERS . AMERİCAN JOURNAL OF HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES RESEARCH (AJHSSR), 2022, 6, 8-18.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Esmer, E. Corona Democratic. IOW İN OTHER WORDS A CONTEXTUALİZED DİCTİONARY TO PROBLEMATİZE OTHERNESS, 2022, , -.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
ESMER, E., EVENT STRUCTURE METAPHORS RELATED WITH THE 2022 HIGH INFLATION IN TURKISH FINANCIAL OPINION ARTICLES IN PRO- AND ANTI- GOVERNMENT NEWSPAPERS. VI. INTERNATIONAL KAORU ISHIKAWA BUSINESS ADMINISTRATION AND ECONOMY CONGRESS, 2022-11-24, 2022-11-25, Tabasco, Meksika, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl