Doç.Dr. ELÇİN ESMER

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
1268
OLUŞTURMA
:
2016-01-11 18:28:36
DÜZENLEME
:
2021-05-11 15:31:49
PUAN
:
21247
YABANCI DİL
:
Fransızca, B, ÜDS, 80
İngilizce, B, ÜDS, 85


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS DİLBİLİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1999
MASTIR DİLBİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA DİLBİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2010
DOÇENT DİLBİLİM ÜAK 2017
Doktora Tezi

1. Okuma anlama becerisi ile yazılı anlatı metni üretme becerisinin etkileşimi: 6. sınıf öğrenci metinleri üzerine betimsel bir çalışma Danışman: Dr. Gülsün Leyla UZUN, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Şizofrenlerin sözlü anlatı metinlerinin çözümlenmesi. Danışman: Dr. İclal Ergenç, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2000-11-03 - 2010-01-20
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2010-01-20 - 2011-08-16
DOÇ.DR. MERSİN UNİVERSİTESİ 2011-08-18 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-06 - 2018-10-21
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1400
2017
7. ESMER, E. Interpersonal Metadiscourse Markers in Turkish Election Rally Speeches Delivered byPro-Turkish and Pro- Kurdish Leaders.. ATHENS JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2017, 4, 367-384. 200 + 0
Publications_001.pdf

2016
6. ESMER, E. OBSERVATIONS ON ENCODING STANCE BY MEANS OF MODALITY MORPHEMES IN THE STATEMENTS OF DEFENDANTS WITHIN THE CONTEXT OF TURKEY'S INQUISITORIAL COURT SYSTEM.. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2016, 6, 186-197. 200 + 0
2015
5. ESMER, E. Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Ögrenen Ögrenciler Tarafından Üretilen Yazılı Metinlerdeki Sözcüklerin Anlamsal Bürün Görünümlerine Yönelik Gözlemler. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2015, 1, 591-605. 200 + 0
4. HAS, F.; ESMER, E. SEMANTIC PROSODIC ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS PRODUCED BY TURKISH STUDENTS.. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY NWSA HUMANİTİES, 2015, 10, 37-50. 200 + 0
2014
3. ESMER, E. Hareketli ve hareketsiz görsel uyaranların ögrencilerin anlatı metni üretme edimleri üzerindeki etkisi.. TURKİSH STUDİES, 2014, 9, 389-408. 200 + 0
2011
2. ESMER, E. Ilkögretım üçüncü sınıf türkçe ders kitabı anlatı metinlerinde bakıs açısı görünüsü-hal türü etkilesimi ve ön-arka plan düzenlenisi. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ / JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE, 2011, 8, 19-37. 200 + 0
2009
1. ESMER, E. Söylem belirleyicisi ki'nin islevlerinin ezgiyle desteklenmesi. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ/JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE, 2009, 6, 1-16. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 500
2021
5. ESMER, E. ASIDES IN TURKISH POLITICAL NEWSPAPER INTERVIEWS. INTERNATİONAL JOURNAL OF RESEARCH -GRANTHAALAYAH, 2021, 9, 136-149. 100 + 0
4. ESMER, E. An Investigation of Reading Comprehension Questions in the Coursebooks “Yedi İklim” and “Yeni Hitit” for Teaching Turkish As A Foreign Language. ULUSLARARASI ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ÇEDAR), 2021, 5, 1-16. 100 + 0
2018
3. ESMER, E. Discursive Representations of Syrian Migrants in Turkish Mass Media and Social Media and the Effects of These Media Discourses on Syrian Migrants. DIALOGUES ACROSS BORDERS: DISCOURSES OF INTERPERSONAL AND INTER-GROUP ENCOUNTERS, 2018, 6, -. 100 + 0
2. ESMER, E. Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrenciler Tarafından Üretilen İkna Metinlerinde Üstsöylem Belirleyicileri. DİL EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 4, 216-228. 100 + 0
2009
1. ESMER, E. Söylem belirleyicisi ki nin işlevlerinin ezgiyle desteklenmesi. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ/JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE, 2009, 6, 1-16. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
2022
1. ESMER, E. Corona Democratic. IOW İN OTHER WORDS A CONTEXTUALİZED DİCTİONARY TO PROBLEMATİZE OTHERNESS, 2022, , -. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2013
2. ESMER, E. İngilizce Öğretmen Adaylarının Anadilde ve İkinci Dilde Üretilmiş Kaynak Metinlerdeki Bilgiyi Kullanarak Yazılı Benzerlik-Zıtlık Metni Üretme Edim Düzeylerine Yönelik Gözlemler*. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 322-333. 200 + 0
2008
1. ESMER, E. Ergen dili yazılı anlatı metinlerinde zaman belirteci- hâl türü etkilesimi. TÖMER DİL DERGİSİ, 2008, 1, 18-31. 200 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 6750
1. ESMER, E. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21st CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-18077-1-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 1548 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 3250
2. ESMER, E. Türkçe'nin Egitimi-Ögretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Arastırmalar, ISBN: 978-3-89924-313-0, Verlag Die Blaue Eule Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 800 Sayfa, Türkçe, Essen, Almanya, 2011. 250
3. ESMER, E. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, ISBN: 978-605-033-183-7, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 422 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 3250
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 6750
1. ESMER, E. Schriften zur Sprache und Literatur, ISBN: 978-1-912503-79-7, IJOPEC Publication Limited, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 450 Sayfa, İngilizce, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, 2020. 0
2. ESMER, E. Social and Humanities Science Research, Theory, ISBN: 978-2-38236-226-6, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 263 Sayfa, İngilizce, Lyon, Fransa, 2021. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3000
1. ESMER, E. 2019 Dilbilimde Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-605-67229-0-4, Tarcan Matbaacılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 259 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 2500
2. ESMER, E. Türkçe Ögretiminde Güncel Çalısmalar, ISBN: 9789756900376, Şafak Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 170 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2012. 250
3. ESMER, E. 2018 Dilbilimde Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-605-67299-1-1, Tarcan Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 162 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 3000
1. ESMER, E. TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİNDE KURAMSAL VE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR 12, ISBN: 978-975-17-5096-9, Türk Dil Kurumu Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1 Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
2. ESMER, E. 2018 Dilbilimde Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-605-67299-1-1, Dilbilim Derneği Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. ESMER, E., SOSYAL MEDYADA KOD-DİL DEĞİŞİM İŞLEVLERİNİN BETİMLENMESİ. INCOL 2019, 2019-10-09, 2019-10-11, Adana, Türkiye, 2019. 200

http://www.ubaader.org.tr/site/uluslararasi-diller-kongresi/

2. ESMER, E., TÜRKÇE’NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SINIF ORTAMLARINDA KOD DEĞİŞİMİNE YÖNELİK GÖZLEMLER . V.Turkcess 2019, 2019-06-27, 2019-06-29, İstanbul, Türkiye, 2019. 200

http://2019.turkcess.net/wp-content/uploads/2019/09/tammetin2019_f.pdf

1. ESMER, E.; Çelik, T., ORHUN YAZITLARI, KANUN-I ESASIYE VE 1921 TESKILAT-I ESASIYE KANUNU’NA DILBILIMSEL BIR BAKIS. IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARASTIRMALARI SEMPOZYUMU, 2017-04-26, 2017-04-28, Niğde, Türkiye, 2017. 200

http://sempozyum.ohu.edu.tr/tudas2017/

Uluslararası - Özet - Sözlü 1000

10. ESMER, E., Mersin İli Yerel Gazete Köşe Yazılarında Kişilerarası Üstsöylem Belirliyicilerinin Kullanımı. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, 2019. 100

https://mersinsempozyumu.mersinakademi.com.tr/wp-content/uploads/2019

9. ESMER, E., İşitme Engelli Ortaokul Öğrencileri Tarafından Üretilen Anlatı Metinlerinde Gönderim Biçimlerinin Kullanımı. UTEOK 2019, 2019-10-03, 2019-10-05, İzmir, Türkiye, 2019. 100

http://uteok12.deu.edu.tr/

8. ESMER, E.; TAHTA, A., Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Okuma Metinlerinde Üstsöylem Belirleyicilerinin Kullanımı. UTEOK 2018, 2018-10-04, 2018-10-06, Ankara, Türkiye, 2018. 100

7. ESMER, E., Suriyeli Göçmenlerin Kitlesel Medya ve Sosyal Medyadaki Söylem Sunumları ve Bu Söylemin Suriyeli Göçmenler Üzerindeki Etkisi. 4th ESTIDIA Conference Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication, 2017-09-29, 2017-09-30, Sofya, Bulgaristan, 2017. 100

http://www.estidia.eu/

6. ESMER, E., Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Okuma-Anlama Sorularına Yönelik Gözlemler. 3rd International Symposium on Language Education and Teaching, 2017-04-20, 2017-04-23, Roma, İtalya, 2017. 100

http://www.islet2017.org/

5. ESMER, E., Türkçe Politik Gazete Röportajlarındaki Yazar ve Okuyucu Arasındaki Kısa Diyaloglar. Metadiscourse Across Genres 2017, 2017-03-29, 2017-04-03, Lefkoşa, KKTC, 2017. 100

http://www.metadiscourseacrossgenres.com

4. ESMER, E., Mahkeme Söylemi Baglamında Sanık ve Tanık Ifadelerindeki Tutum Sergileyen Eylem/Eylem Öbeklerine Yönelik Gözlemler. 18th International Conference on Turkish Linguistics, 2017-02-24, 2017-02-26, Adana, Türkiye, 2017. 100

http://www.ictl2016.info

3. ESMER, E., Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Ögrenen Ögrenciler Tarafından Üretilen IknaMetinlerinde Üstsöylem Belirliyecilerinin Kullanımı. 9.ULUSLARARASı TüRKçE'NIN EğITIMI VE ÖğRETIMI KURULTAYı, 2016-10-05, 2016-10-08, Burdur, Türkiye, 2016. 100

2. ESMER, E., “Interpersonal metadiscourse markers in Turkish opinion articles in pro and anti government newspapers . The 17th DiscourseNet Conference: “Reflexivity and Critique in Discourse, 2016-03-16, 2016-03-18, Pamplona, İspanya, 2016. 100

1. ESMER, E., Anlatı sematik yapı ögretiminin ögrencilerin yazılı anlatı metni üretme becerilerini gelistirme üzerindeki etkinligi.. 4.Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, 2011-09-08, 2011-09-09, Sakarya, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. ESMER, E., Kaçınsama ve Vurgulayıcı Dilsel Öğelerin Seçim Propoganda Konuşma Metinlerindeki Kullanımı . 30. Dilbilim Kurultayı, 2016-05-13, 2016-05-14, Ankara, Türkiye, 2017. 100

1. ESMER, E., Öğrencilerin Yazılı Anlatı Metinlerinde Karmaşık Olaylar Dizisi ve Çözüm Anlatı Öğeleri Arasında Nedensellik İlişkisinin Kurulumuna Yönelik Gözlemler. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2011-05-05, 2011-05-07, Adana, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. ESMER, E., Ekonomi ve Politik Röportaj Metinlerinde Meşrulaştırma Stratejisi . 33. Dilbilim Kurultayı, 2019-05-14, 2019-05-16, Mersin, Türkiye, 2019. 50

https://www.33udk.com/

1. ESMER, E., Politik Röportajlarda Politikacılar Tarafından Kullanılan Sözbilimsel Araçlar. 32.Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2018-05-03, 2018-05-04, İzmir, Türkiye, 2018. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. İbrahim Üstünalp, An analysıs of verb+noun collocatıonal error types and error sources in written narratıve texts of students majorıng in Englısh, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

1. Fatma Has, Semantic prosodic analysis of the texts written in Englısh and Turkish by Mersın Unıversıty Englısh Language Teaching Department students in terms of different variables., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 44
1. 5. ULUSLARARSı TüRKçENIN EğITIMI VE ÖğRETIMI KURULTAY , [ 2012 : 5 ] . 0
2. 6. ULUSLARARASı TüRKçENIN EğITIMI VE ÖğRETIMI KURULTAY , [ 2013 : 5 ] . 0
3. 8.ULUSLARARASı TüRKçENIN EğITIMI VE ÖğRETIMI KURULTAYı , [ 2015 : 3 ] . 0
4. ATHENS JOURNAL OF MASS MEDIA AND COMMUNICATIONS. , [ 2017 : 1 ] . 4
5. NET JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT , [ 2016 : 1 ] . 0
6. PAMUKKALE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 4
7. TURKISH STUDIES , [ 2014 : 4 ] . 16
8. UTEOK 2019 , [ 2019 : 3 ] . 0
9. ULUSLARARASı ÇOCUK EDEBIYATı VE EğITIM ARAşTıRMALARı DERGISI (ÇEDAR) , [ 2019 : 5 ] . 20
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. 28.ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2014 : 4 ] . 0
2. 29. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2015 : 2 ] . 0
3. 30. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2016 : 2 ] . 0
4. 33.ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2019 : 2 ] . 0
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2012 : 3 ] . 3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TES002 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeler Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEA305 Dilbilimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz DİL 101 İşaret Dili Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBE 113 İşaret Dili İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz YTÖ 502 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Güz TÜE 527 Eleştirel Söylem ve Üstsöylem Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SHD 221 İşaret Dili Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Sosyal Hizmetler 2-0-2
Güz SHD 221 İşaret Dili Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Sosyal Hizmetler ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz GKS015 Türk İşaret Dili Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF320 İşaret Dili Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB108 Sözlü Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB210 Genel Dilbilimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB216 Metin Dilbilim ( Seçmeli II Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TES002 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar YTÖ 520 Yabacı Dil Olarak Türkçenin Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Bahar YTÖ 511 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Bahar YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz DİL 101 İşaret Dili Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 2-0-2
Güz EBE 113 İşaret Dili İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eği Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eği Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz YTÖ 502 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Güz YDT 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TÜE 527 Eleştirel Söylem ve Üstsöylem Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SHD 221 İşaret Dili Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Sosyal Hizmetler 2-0-2
Güz SHD 221 İşaret Dili Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Sosyal Hizmetler ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz GKS015 Türk İşaret Dili Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF320 İşaret Dili Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB108 Sözlü Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB216 Metin Dilbilim ( Seçmeli II Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB210 Genel Dilbilimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar YTÖ 520 Yabacı Dil Olarak Türkçenin Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Bahar TÜE 526 Dilbilim ve Türkçenin Anadil O Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar YTÖ 511 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eği Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eği Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Güz YTÖ 502 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Güz TÜE 527 Eleştirel Söylem ve Üstsöylem Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz GKZ003 Yabancı Dil - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 2-0-2
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB216 Metin Dilbilim ( Seçmeli II Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar TEB210 Genel Dilbilimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB108 Sözlü Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TÜE 526 Dilbilim ve Türkçenin Anadil O Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TEB301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eği Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eği Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz YDL101 Yabancı Dil - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TÜE 527 Eleştirel Söylem ve Üstsöylem Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB210 Genel Dilbilimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB108 Sözlü Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğrenimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Iı* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Iı* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-6-5
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğrenimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-4-3
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Iı* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-2-2
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Iı* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz İDE203 Dil Bilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğretimi - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğrenimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğretimi - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-0-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-0-1
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Iı* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-2-2
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğretimi - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE203 Dil Bilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğrenimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İEP 501 Dil Bilim ve Dil Öğretimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE104 İleri Okuma ve Yazma II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Iı* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE206 İngilizce Öğret. Yaklaşımları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE206 İngilizce Öğretim Yaklaşımları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İEP 509 Dil Öğretim Kuramları ve Yakla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 4-0-4
Güz İDE407 Akademik Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE407 Akademik Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz İDE403 Dil Öğretimn Yeni Eğilimler ( Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz İDE203 Dil Bilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE313 Akademik Yazma ( Seçmeli ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE103 İleri Okuma ve Yazma I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İEP 501 Dil Bilim ve Dil Öğretimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Esmer, E. ASIDES IN TURKISH POLITICAL NEWSPAPER INTERVIEWS. INTERNATİONAL JOURNAL OF RESEARCH -GRANTHAALAYAH, 2021, 9, 136-149.
Esmer, E. An Investigation of Reading Comprehension Questions in the Coursebooks “Yedi İklim” and “Yeni Hitit” for Teaching Turkish As A Foreign Language. ULUSLARARASI ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ÇEDAR), 2021, 5, 1-16.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Esmer, E. Social and Humanities Science Research, Theory, ISBN: 978-2-38236-226-6, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 263 Sayfa, İngilizce, Lyon, Fransa, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Esmer, E. Social and Humanities Science Research, Theory, ISBN: 978-2-38236-226-6, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 263 Sayfa, İngilizce, Lyon, Fransa, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Esmer, E. Söylem belirleyicisi ki nin işlevlerinin ezgiyle desteklenmesi. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ/JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE, 2009, 6, 1-16,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Esmer, E. Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrenciler Tarafından Üretilen İkna Metinlerinde Üstsöylem Belirleyicileri. DİL EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 4, 216-228,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Esmer, E. Söylem belirleyicisi ki nin işlevlerinin ezgiyle desteklenmesi. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ/JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE, 2009, 6, 1-16,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl