Dr. Öğr. Üyesi Emrah Kırdök

Birim
:
Fen Fakültesi / Biyoteknoloji Bölümü
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü 33343 Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
146 03
E-MAIL
:
emrahkirdok@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2019-02-25 10:31:39
DÜZENLEME
:
2024-01-30 10:58:12
PUAN
:
13091
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 83.75000
İngilizce, B, YDS, 83,75
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS BİYOLOJİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2010
DOKTORA MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. RETROTRANSPOZONA DAYALI MARKER SİSTEMLERİ KULLANARAK PISTACIA TÜRLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU Danışman: Dr. Yelda Özden Çiftçi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye, 2016.

Yüksek Lisans Tezi

1. Sequoia sempervirens (SAHİL SEKOYASI)’İN KRİYOPREZERVASYON YOLU İLE UZUN SÜRELİ SAKLANMASI AMACIYLA TEK AŞAMALI DONDURMA YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Danışman: Dr. Elif Aylin Özüdoğru, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009-01-19 - 2016-01-19
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 9550
2023
12. Kırdök, E. aMeta: an accurate and memory-efficient ancient metagenomic profiling workflow. GENOME BİOLOGY, 2023, 24, -. 1000 + 0
10.1186/s13059-023-03083-9

11. Rissech, C.; Witzel, C.; Guardia, M.; López-Costas, O.; Götherström, A.; Krzewinska, M.; KIRDÖK, E.; Mendiela, S.; Merino, M.; Francès, J. Skeletal remains of human perinatal individuals from the fortified Iberian Period settlement of Ca n’Oliver (6th century to 50 years BCE). ARCHAEOLOGİCAL AND ANTHROPOLOGİCAL SCİENCES, 2023, 15, 28-. 100 + 0
10.1007/s12520-023-01863-9

2022
10. Kırdök, E. Bioarchaeological evidence of one of the earliest Islamic burials in the Levant. COMMUNICATIONS BIOLOGY, 2022, 5, 13-. 1000 + 0
10.1038/s42003-022-03508-4

9. Uzan Eken, B.; KIRDÖK, E.; Velioğlu, E.; ÖZDEN ÇİFTÇİ, Y. Assessment of genetic variation of natural populations of wild cherry (Prunus avium L.) via SSR markers. TURKISH JOURNAL OF BOTANY, 2022, 46, 12-. 850 + 0
10.3906/bot-2111-16

8. Kırdök, E. Spatial and temporal heterogeneity in human mobility patterns in Holocene Southwest Asia and the East Mediterranean. CURRENT BİOLOGY, 2022, , -. 1000 + 0
10.1016/j.cub.2022.11.034

2021
7. Kırdök, E. Human population dynamics and Yersinia pestis in ancient northeast Asia. SCİENCE ADVANCES, 2021, 7, -. 1000 + 0
10.1126/sciadv.abc4587

2019
6. Kashuba, N.; KIRDÖK, E.; Damlien, H.; Manninen, M.; Nordqvist, B.; Persson, P.; Götherström, A. Ancient DNA from mastics solidifies connection between material culture and genetics of mesolithic hunter–gatherers in Scandinavia. COMMUNİCATİONS BİOLOGY, 2019, 2, -. 700 + 0
10.1038/s42003-019-0399-1

2017
5. GÜL ŞEKER, M.; ŞAH, I.; KIRDÖK, E.; EKİNCİ, M.; ÖZDEN ÇİFTÇİ, Y.; AKKAYA, Ö. A Hidden Plant Growth Promoting Bacterium Isolated from In Vitro Cultures of Fraser Photinia (Photinia × fraseri). INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, 2017, 19, 1511-1519. 650 + 0
2016
4. KIRDÖK, E.; ÖZDEN ÇİFTÇİ, Y. Retrotransposon Marker Systems as a Tool to Analyze Molecular Diversity of Mediterranean Pistacia Species. INTERNATİONAL JOURNAL OF AGRİCULTURE AND BİOLOGY, 2016, 18, 601-606. 1000 + 0
10.17957/IJAB/15.0132

2011
3. ÖZÜDOĞRU, E.; KIRDÖK, E.; KAYA, E.; Maurizio, C.; Benelli, C.; Engelmann, F. Cryopreservation of redwood Sequoia sempervirens D Don Endl in vitro shoot cultures and encapsulated buds. CRYOLETTERS, 2011, 32, 99-110. 750 + 0
2. ÖZÜDOĞRU, E.; KAYA, E.; KIRDÖK, E.; İŞSEVER ÖZTÜRK, S. In vitro propagation from young and mature explants of thyme Thymus vulgaris and T longicaulis resulting in genetically stable shoots. IN VİTRO CELLULAR DEVELOPMENTAL BİOLOGY - PLANT, 2011, 47, 309-320. 750 + 0
10.1007/s11627-011-9347-6

1. ÖZÜDOĞRU, E.; KIRDÖK, E.; KAYA, E.; Maurizio, C.; De Carlo, A.; Engelmann, F. Medium-term conservation of redwood (Sequoia sempervirens (D. Don.) Endl.) in vitro shoot cultures and encapsulated buds. SCİENTİA HORTİCULTURAE, 2011, 127, 431-435. 750 + 0
10.1016/j.scienta.2010.10.013

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1041
1. Kırdök, E.; Ekinci, H.; Özden Çiftçi, Y. Somatic Embryogenesis in Ornamentals and Its Applications, ISBN: 978-81-322-2683-3, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, İngilizce, Kocaeli, Türkiye, 2016. 667
2. Kırdök, E.; Koç, İ.; Süzerer, V.; Özden Çiftçi, Y. Handbook of Vegetables Vol 2, ISBN: 1-626990-38-7, Studium Press LLC, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 59 Sayfa, İngilizce, Kocaeli, Türkiye, 2015. 375
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1041
1. KIRDÖK, E.; Ekinci, H.; ÖZDEN ÇİFTÇİ, Y. Somatic Embryogenesis in Ornamentals and Its Applications, ISBN: 978-81-322-2681-9, Springer India 2016, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2016. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1000
1. Kırdök, E. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar, ISBN: -, Palme Yayıncılık, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 14 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2019. 1000
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1000
1. KIRDÖK, E. Bitki Biyotenolojisinde Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 9786052823040, Palme Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. Kırdök, E., Husey Klev'de bulunan üç farklı çiğnenmiş reçine parçasının metagenomik analizi. Ecology and Evolutionary Biology Symposium, 2023-07-17, 2023-07-19, İstanbul, Türkiye, 2023. 100

https://eebst.ekoevo.org/

2. Kırdök, E., Antik İnsan Mikropları. Aykut Kence Evrim Konferansı, 2022-02-22, 2022-02-23, Ankara, Türkiye, 2022. 100

https://www.aykutkenceevrimkonferansi.org/

1. Kırdök, E., Ortaçağ savaş gemisi tayfasının metagenomik analizi. Antik DNA Çalıştayı, 2021-09-13, 2021-09-17, Muğla, Türkiye, 2021. 100

https://neomatrix.metu.edu.tr

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. Kırdök, E.; Aravena, A., Using metagenomics to understand the oral health. 12th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, 2019-10-17, 2019-10-19, İzmir, Türkiye, 2019. 50

https://www.ibg.edu.tr/hibit2019

Ulusal - Özet - Poster 50

2. Kırdök, E., Metagenomik ve Antik DNA . Evrimsel Genombilim Uygulamalı Eğitimi, 2020-01-13, 2020-01-17, İzmir, Türkiye, 2020. 25

https://egenombilim.wixsite.com/home

1. Kırdök, E., Katılımcı. III. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, 2019-09-05, 2019-09-06, Ankara, Türkiye, 2019. 25

https://pdo.metu.edu.tr/3-ulusal-kutup-bilimleri-calistayi

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Pioneers of North Western Europe Determining the hidden sources of human colonisation of Norway, Diğer (Uluslararası), Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 300

5. Antik DNA ve Mikrobiyom: Ortaçağ savaş gemisi tayfasının metagenomik olarak incelenmesi, BAP, Proje No: 2019-3-AP3-3729, 21995 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. Antik DNA ve Mikrobiyom: Ortaçağ savaş gemisi tayfasının metagenomik olarak incelenmesi, Araştırma Projesi, Proje No: , 21995 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

3. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Eğitim ve Araştırma Altyapı Geliştirme Projesi, BAP, Proje No: 2019-3-AP5-3811, 120000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Metagenomic Analysis of DNA Material Gathered From Archaelogical Samples, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 0

1. Arkeolojik örneklerden elde edilen DNA' nın metagenomik olarak incelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 1059B191602038, 35000 EUR, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

3. Antiviral İlaç Öncü Maddesi Şikimik Asitin Artırılmış Üretimi için Pseudomonas putida’nın Metabolizma Mühendisliği, TÜBİTAK, Proje No: , 700000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

2. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Eğitim ve Araştırma Altyapı Geliştirme Projesi, BAP, Proje No: , 120000 TL, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 50

1. Yabani kiraz (Prunus avium L.) populasyonlarında genetik çeşitliliğin moleküler belirteçler ile tespiti, , Proje No: , 62000 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

2. Konak-Patojen İlişikisine Antik Holobiyomlarla Bakış: Diş Çürümesi ile İlişkili Genetik Yapının ve İnsan Ağız Mikrobiyotasının Temporal Değişiminin ve Etkileşiminin Antik DNA ile Araştırılması, Tübitak-1001, Proje No: , EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), Devam ediyor... 0

1. Anadolu'da Cüzzam: Paleopatalojik ve Arkeogenomik Bir Araştırma, Tübitak-1001, Proje No: , EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), Devam ediyor... 0

Uluslararası
1. Wallenberglaboratoriet Lilla Frescativägen 7 114 18 Stockholm , 2018-03-15 - 2019-03-15, Stockholm, İsveç.
2. CBIB 146, rue Léo Saignat 33076 Bordeaux , 2017-07-01 - 2017-08-31, Bordeaux, Fransa.
Ulusal
1. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve genetik Bölümü , 2016-09-01 - 2018-03-01, İstanbul, Türkiye.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Kırdök, E. aMeta: an accurate and memory-efficient ancient metagenomic profiling workflow. GENOME BİOLOGY, 2023, 24, -.
10.1186/s13059-023-03083-9
Rissech, C.; Witzel, C.; Guardia, M.; López-costas, O.; Götherström, A.; Krzewinska, M.; Kırdök, E.; Mendiela, S.; Merino, M.; Francès, J. Skeletal remains of human perinatal individuals from the fortified Iberian Period settlement of Ca n’Oliver (6th century to 50 years BCE). ARCHAEOLOGİCAL AND ANTHROPOLOGİCAL SCİENCES, 2023, 15, 28-.
10.1007/s12520-023-01863-9
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kırdök, E. aMeta: an accurate and memory-efficient ancient metagenomic profiling workflow. GENOME BİOLOGY, 2023, 24, -,
10.1186/s13059-023-03083-9

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
özüdoğru, E.; Kırdök, E.; Kaya, E.; Maurizio, C.; De carlo, A.; Engelmann, F. Medium-term conservation of redwood (Sequoia sempervirens (D. Don.) Endl.) in vitro shoot cultures and encapsulated buds. SCİENTİA HORTİCULTURAE, 2011, 127, 431-435,
10.1016/j.scienta.2010.10.013

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 2
Kırdök, E.; özden çiftçi, Y. Retrotransposon Marker Systems as a Tool to Analyze Molecular Diversity of Mediterranean Pistacia Species. INTERNATİONAL JOURNAL OF AGRİCULTURE AND BİOLOGY, 2016, 18, 601-606,
10.17957/IJAB/15.0132

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
özüdoğru, E.; Kaya, E.; Kırdök, E.; Işsever öztürk, S. In vitro propagation from young and mature explants of thyme Thymus vulgaris and T longicaulis resulting in genetically stable shoots. IN VİTRO CELLULAR DEVELOPMENTAL BİOLOGY - PLANT, 2011, 47, 309-320,
10.1007/s11627-011-9347-6

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
Kırdök, E. Human population dynamics and Yersinia pestis in ancient northeast Asia. SCİENCE ADVANCES, 2021, 7, -,
10.1126/sciadv.abc4587

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 10
Kashuba, N.; Kırdök, E.; Damlien, H.; Manninen, M.; Nordqvist, B.; Persson, P.; Götherström, A. Ancient DNA from mastics solidifies connection between material culture and genetics of mesolithic hunter–gatherers in Scandinavia. COMMUNİCATİONS BİOLOGY, 2019, 2, -,
10.1038/s42003-019-0399-1

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 6
Kırdök, E. Spatial and temporal heterogeneity in human mobility patterns in Holocene Southwest Asia and the East Mediterranean. CURRENT BİOLOGY, 2022, , -,
10.1016/j.cub.2022.11.034

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Uzan eken, B.; Kırdök, E.; Velioğlu, E.; özden çiftçi, Y. Assessment of genetic variation of natural populations of wild cherry (Prunus avium L.) via SSR markers. TURKISH JOURNAL OF BOTANY, 2022, 46, 12-,
10.3906/bot-2111-16

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Kırdök, E. Bioarchaeological evidence of one of the earliest Islamic burials in the Levant. COMMUNICATIONS BIOLOGY, 2022, 5, 13-,
10.1038/s42003-022-03508-4

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Gül şeker, M.; şah, I.; Kırdök, E.; Ekinci, M.; özden çiftçi, Y.; Akkaya, . A Hidden Plant Growth Promoting Bacterium Isolated from In Vitro Cultures of Fraser Photinia (Photinia × fraseri). INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, 2017, 19, 1511-1519,
Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
özüdoğru, E.; Kaya, E.; Kırdök, E.; Işsever öztürk, S. In vitro propagation from young and mature explants of thyme Thymus vulgaris and T longicaulis resulting in genetically stable shoots. IN VİTRO CELLULAR DEVELOPMENTAL BİOLOGY - PLANT, 2011, 47, 309-320,
10.1007/s11627-011-9347-6

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
özüdoğru, E.; Kırdök, E.; Kaya, E.; Maurizio, C.; De carlo, A.; Engelmann, F. Medium-term conservation of redwood (Sequoia sempervirens (D. Don.) Endl.) in vitro shoot cultures and encapsulated buds. SCİENTİA HORTİCULTURAE, 2011, 127, 431-435,
10.1016/j.scienta.2010.10.013

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Uzan eken, B.; Kırdök, E.; Velioğlu, E.; özden çiftçi, Y. Assessment of genetic variation of natural populations of wild cherry (Prunus avium L.) via SSR markers. TURKISH JOURNAL OF BOTANY, 2022, 46, 12-,
10.3906/bot-2111-16

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl