Doç.Dr. İhsan Erdem SOFRACI

Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Teorisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5255
Faks
:
+90-324-3610056
E-MAIL
:
erdemsofraci@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
erdemsofraci@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 10:04:36
DÜZENLEME
:
2020-01-21 13:03:34
PUAN
:
14363
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS İKTİSAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA MALİYE MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1999
DOÇENTLİK MALİYE ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2015
Doktora Tezi

1. Parafiskal Bir Yükümlülük Olarak İşsizlik Sigortası Ve Uygulaması Danışman: Dr. Prof.Dr.Turgay BERKSOY, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Teorisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Bütçe Açığı Ve Enflasyon İlişkisi Türkiye'de Bütçe Açığı-Enflasyon İlişkisi (1980 Sonrası) Danışman: Dr. Prof.Dr.Hüseyin Mahir FİSUNOĞLU, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU BİLİM KURULU ÜYELİĞİ ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 2016-11-15 - 2017-05-20
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÇALIŞMA GRUBU ÜYESİ BÜYÜME ODAKLI VERGİLENDİRME T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-12-05 - 2021-12-05
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-06-28 - 2021-06-28
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-06-28 - 2021-06-28
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GİRNE-AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2007-10-01 - 2008-07-01
ANABİLİM DALI BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000-01-02 - 2001-09-10
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2750
2020
14. Değirmen, S.; Aktaş, E.; Sofracı, .; Songur, M. How Do Diesel Price Fluctuations Affect Economic Convergence Over Agriculture Sector Among OECD Countries?. BULLETİN OF ECONOMİC THEORY AND ANALYSİS, 2020, 5, 38-50. 150 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/beta

2019
13. Sofracı, .; Güney, G. Türkiye’de Petrol Piyasasında Regülasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi. AL FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 3, 54-75. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi

2018
12. Ergenoğlu, M.; Sofracı, . XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Kamu Finansman Modellerine Dair: Mukaata'a Gelirlerinin Kamu Finansman Harcamalarında Kullanımı. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 15, 1-8. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/cagsbd

11. Sofracı, .; Güney, G. Büyüme Odaklı Bir Vergi Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 15, 1-25. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/mkusbed

2017
10. Ergenoğlu, M.; Sofracı, . Manor Implementation As A Revenue Colection Method In The Ottoman Fiscal System: Adana Sanjak Example In The First Years Of The 18th Century . ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 181-198. 200 + 0
http://www.cukar.org/Anasayfa.aspx

2016
9. Sofracı, . A Study Of The Social Identity And Categorization's Impact On Fiscal Behavior: A Taxpayer Compliance Program. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 13, 22-45. 200 + 0
8. Sofracı, .; Ergenoğlu, M. The Negotiation Methods Between The Multezim And The State: The Example Of Adana Sanjak In XVIII. Century. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 13, 384-401. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000197444/5000173269

2013
7. Sofracı, . Tarihsel Perspektiften Varlık Vergisi Uygulamasına Bir Bakış. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2013, 15, 287-302. 200 + 0
2012
6. Sofracı, . The Election Process and Fiscal Policy Cycles: A Survey. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI DERGİSİ, 2012, 57, 120-134. 200 + 0
2011
5. Sofracı, . Transition Economies: Really, What Happened After Last Two Decades?. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİC PERSPECTİVES, 2011, 5, 211-228. 200 + 0
2010
4. Sofracı, . 27 Avrupa Birliği Ülkesi İçin Yeni Bir Mali Plan: Minumum Yolsuzluk Ve Beraberinde Maksimum Saydamlık. BANKİNG AND FİNANCE LETTERS, 2010, 2, 399-408. 200 + 0
2005
3. Sofracı, . Türkiye'de Sosyal Güvenlik Harcamalarının Analizi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2005, 2, 59-79. 200 + 0
2000
2. Sofracı, . Türkiye'de Finansman Açısından İşsizlik Sigortasının Uygulanabilirliği. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2000, 16, 341-357. 200 + 0
1995
1. Sofracı, . Bütçe Açığı Finansmanı Ve Enflasyon Vergisi. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 1995, 11, 253-266. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2016
2. Sofracı, . Yolsuzluk İle Mücadele Konusunda Kimi Kavramlar Ve Uygulamaları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 25, 181-194. 200 + 0
2007
1. Sofracı, . İşsizlik Sigortasının Sosyal ve Ekonomik Etkileri. AKDENİZ İİBF DERGİSİ, 2007, 7, 165-184. 200 + 0
Ulusal - Diğer 700
2019
7. Sofracı, .; Kayam, M. Turkish-Greek Population Exchange And It's Economic Effects. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2019, 23, 21-44. 100 + 0
http://iibfdergi.cu.edu.tr/

2018
6. Sofracı, . A Glance To Economic And Fiscal Contributions of German-Speaking Refugees Escaping Nazism . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2018, 22, 93-106. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/500476

2017
5. Sofracı, .; Güney, G. Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörlerin Psikolojik ve Sosyolojik Yönleriyle İncelenmesi: Mersin İli Örneği. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2017, 11, 157-182. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/index

2011
4. Sofracı, . How The Turkish Cypriot Community Pension Scheme Will Convergence With EU Applications?. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2011, 15, 19-37. 100 + 0
2007
3. Sofracı, . Kollektif Karar Alma Sürecinde Koalisyon Hükümetleri Ve Türkiye Örneği. MALİ UFUKLAR DERGİSİ, 2007, 39, 55-64. 100 + 0
2. Sofracı, . Çevre Koruma Önlemlerine Bir Bakış ve İki Örnek Ogoni ve Çernobil. MALİ UFUKLAR DERGİSİ, 2007, 38, 31-39. 100 + 0
2000
1. Sofracı, . Bütçe Açığı Finansman Yöntemleri Ve Enflasyonist Etkileri. MARMARA ÜNİVERSİTESİ MALİYE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ARMAĞAN KİTABI , 2000, 13, 445-456. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Sofracı, . Milli Mücadele Döneminde Anadolu'nun Ekonomik ve Mali Durumuna Dair Bir Analiz (1919-1922), ISBN: 2020, Nobel Akademik Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 25 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2020. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 950

5. SOFRACI, İ., Seçilmiş Ülke Örnekleri Bağlamında Yenilenebilir Enerji Politikalarına Bir Bakış. 3th Çukurova International Scientific Researches Conference , 2019-10-03, 2019-10-06, Adana, Türkiye, 2019. 200

https://www.iksadkongre.net/

4. SOFRACI, İ.; GÜNEY, G., Evaluations on It’s Applicability of Growth Oriented Tax System in Turkey. 33th International Public Finance Conference, 2018-05-08, 2018-05-12, Antalya, Türkiye, 2018. 200

http://www.maliyesempozyumu.org

3. SOFRACI, İ.; ERGENOĞLU, M., The Negotiation Methods Between The Tax Farmer And The Public Authorities From XVI to XVIII Centuries: The Example Of Adana Sanjak. IV. Eurasian Forum of Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-22, Bishkek, Kırgızistan, 2017. 200

http://asbf16.manas.edu.kg

2. DEĞİRMEN, S.; AKTAŞ, E.; SOFRACI, İ.; SONGUR, M., How Do Diesel Price Fluctuations Affect Economic Convergence Over Agriculture Sector Among OECD Countries?. 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics , 2016-06-02, 2016-06-04, Sivas, Türkiye, 2016. 150

http://eyi2016.cumhuriyet.edu.tr/

1. SOFRACI, İ., A New Financial Plan In EU 27: The Least Corruption And The Most Transparency. Law And Corruption In Turbulent Times:Theoretical And Emprical Perspectives From The Mediterranean And South-Eastern Europe, European University Institute And Robert Schuman Centre For Advanced Studies , 2013-03-20, 2013-03-23, Mersin, Türkiye, 2013. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 800

8. SOFRACI, İ.; GÜNEY, G., Türkiye’de Petrol Piyasasında Regülasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi. AL -FARABI JOURNAL 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-11-15, 2019-11-17, Adana, Türkiye, 2019. 100

https://www.farabicongress.org/

7. SOFRACI, İ., The Great Population Exchange And Its Impact On Economy. 3th Çukurova International Scientific Researches Conference , 2019-10-03, 2019-10-06, Adana, Türkiye, 2019. 100

https://www.iksadkongre.net

6. SOFRACI, İ.; HALİÇELİK, E.; GÜNDEŞ, Ö., The Role Of The Pubic Sector For Development Renewable Energy In Turkey. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2019-04-19, 2019-04-21, Mardin, Türkiye, 2019. 100

https://www.artuklukongresi.org/

5. SOFRACI, İ.; SARIKAYA, B., Innovation İn Tourism And Different Concept In Tourism: Agriculture-Tourism-Change Areas. 1st. International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 100

http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=1

4. SOFRACI, İ.; GÜNEY, G., The Public Measurement Of Tax Compliance Process. 8th International Conference Of Political Economy, 2017-06-28, 2017-06-30, Belgrade, Sırbistan, 2017. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

3. SOFRACI, İ.; GÜNEY, G., The Improvement Of A Tax Compliance Program: The Case Of Mersin City. 12th International Conference On Social Sciences, 2017-05-18, 2017-05-20, Amsterdam, Hollanda, 2017. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

2. SOFRACI, İ., A Study Of The Social Identity And Categorization's Impact On Fiscal Behavior. 1th International Symposium On Social Sciences, 2016-10-13, 2016-10-15, Elazığ, Türkiye, 2016. 100

http://asoscongress.com/ozet_kitap_final.pdf

1. SOFRACI, İ., Some Terms and Their Application of Fighting Against Corruption. 7th International Conference of Political Economy, 2016-06-28, 2016-06-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 100

http://www.icopec.org/index.html

Ulusal - Yürütücü 100

1. Bir Vergiye Gönüllü Uyum Programının Geliştirilmesi: Mersin İli Örneği, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2249, 6000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1600

8. Okan KÜÇÜK, Kayıtdışı İstihdam Ve Çocuk İşçilik , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

7. Merve Şerife ÇETİNBAŞ, Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Mikro Kredi Uygulaması Ve Alternatif Girişim Örneği: Kadın Kooperatifleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

6. Ayşegül GÖÇMEN, Kamusal Politika Bağlamında Regülasyon Uygulamaları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. Gülbeyaz MUTLUKAYA, Küresel Gıda Krizi ve Kamusal Politikalar Çerçevesinde Çözüm Önerileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Metin CÜNNÜK, Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri Bağlamında Kalkınma Sürecinin Göstergelerle İncelenmesi: Türkiye Örneği , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Pınar ÖNAL, Siyasal Gerçekliği Anlamada Analiz Aracı Olarak Sınıf: Tarihsel Maddeci Bir Değerlendirme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

2. Burcu SARIKAYA, AR-GE Ve İnovasyon Sürecinde Kamu Politikalarının Rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

1. Gökben GÜNEY, Bir Vergiye Gönüllü Uyum Programının Geliştirilmesi: Mersin İli Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Ulusal 65
1. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , BÖLÜM EDİTÖRÜ, E-ISSN : ISSN: 1307–4687, 2013-11-15 - 2014-04-15. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 48
1. DUMLUPıNAR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 4
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC FINANCE , [ 2018 : 1 ] . 4
3. TOPLUM VE DEMOKRASI DERGISI , [ 2017 : 2 ] [ 2018 : 1 ] . 12
4. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2019 : 2 ] . 8
5. ÇANKıRı KARATEKIN ÜNIVERSITESI İİBF DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
6. ÇAğ UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 4
7. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2012 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 8
8. İşLETME VE İKTISAT ÇALışMALARı DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 0
1. Mersin Üniversitesi , Üye No: 2, Türkiye, 2016-05-15-2016-05-19.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY418 Güncel Mali Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar MLY418 Güncel Mali Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar MLY 412 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOS111 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY319 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekono İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 507 Kamu Ekonomisi Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY418 Güncel Mali Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar MLY 412 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 510 Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz SOS111 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY319 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekono İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 507 Kamu Ekonomisi Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY418 Güncel Mali Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar MLY 510 Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz SOS111 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY319 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekono İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY 507 Kamu Ekonomisi Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY418 Güncel Mali Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKO416 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar MLY220 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Bahar MLY316 Mesleki Yabancı Dil IV İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 510 Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY313 Mesleki Yabancı Dil III İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Güz MLY205 Mesleki Yabancı Dil I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY 507 Kamu Ekonomisi Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY418 Güncel Mali Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar MLY316 Mesleki Yabancı Dil IV İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Bahar MLY318 Mali Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar MLY220 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar MLY 510 Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 1-0-1
Güz MLY313 Mesleki Yabancı Dil III İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY417 İktisadi Gelişme ve Vergileme İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY205 Mesleki Yabancı Dil I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Yaz ÇEK323 Mesleki Yabancı Dil III İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 0-2-1
Yaz EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY318 Mali Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar MLY220 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar MLY418 Güncel Mali Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar MLY316 Mesleki Yabancı Dil IV İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY313 Mesleki Yabancı Dil III İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY205 Mesleki Yabancı Dil I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Yaz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY220 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Bahar MLY316 Mesleki Yabancı Dil IV İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz MLY205 Mesleki Yabancı Dil I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY313 Mesleki Yabancı Dil III İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY316 Mesleki Yabancı Dil IV İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar MLY220 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY205 Mesleki Yabancı Dil I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Güz MLY313 Mesleki Yabancı Dil III İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Yaz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Yaz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar MLY220 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY205 Mesleki Yabancı Dil I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 0-2-1
Yaz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Yaz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 1-0-1
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Yaz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Yaz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Sofracı, .; Güney, G. Türkiye’de Petrol Piyasasında Regülasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi. AL FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 3, 54-75.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi
Sofracı, .; Kayam, M. Turkish-Greek Population Exchange And It's Economic Effects. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2019, 23, 21-44.
http://iibfdergi.cu.edu.tr/
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
SOFRACI, İ., Seçilmiş Ülke Örnekleri Bağlamında Yenilenebilir Enerji Politikalarına Bir Bakış. 3th Çukurova International Scientific Researches Conference , 2019-10-03, 2019-10-06, Adana, Türkiye, 2019.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl