Doç.Dr. ERHAN ARSLAN

Birim
:
İletişim Fakültesi / Genel Gazetecilik Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610223
Dahili
:
15553
Faks
:
+90-324-3610493
E-MAIL
:
erhanarslan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
erhanarslan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-07 09:44:23
DÜZENLEME
:
2024-04-23 18:11:19
PUAN
:
14947
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YÖKDİL, 71.25
Researcher ID
h-index
5
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BASIM VE YAYIMCILIK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS BASIM VE YAYIMCILIK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA BASIN VE YAYIN ABD ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. Türk Basınının Okurlarını Bilgilendirmesi Açısından Avrupa Birliği Zirve Dönemlerine (Lüksemburg, Helsinki, Selanik) İlişkin Haberlerin Nicel ve Nitel Çözümlemesi Danışman: Dr. Nejdet Atabek, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basım ve Yayımcılık Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye’de Yerel Basının Kentleşme Süreci İçindeki Yeri ve Önemi Danışman: Dr. Semra Akdemir, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basım ve Yayımcılık Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1995-09-29 - 2010-02-01
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-02-01 - 2020-12-25
DOÇENT MERSİN ÜNV. 2020-12-25 - 2020-12-25
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
REKTÖR DANIŞMANI REKTÖR DANIŞMANLIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2023-09-04 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2017-04-27 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2017-04-27 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2020-11-04 - 2022-11-04
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-12-31 - 2015-12-31
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-02-14 - 2015-03-09
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-02-14 - 2015-02-14
BÖLÜM BAŞKANI MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-02-14 - 2015-03-09
AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU BİRİM TEMSİLCİSİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU BİRİM TEMSİLCİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-04-15 - 2013-04-15
KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİM TEMSİLCİSİ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİM TEMSİLCİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-04-15 - 2013-04-15
PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2007-03-01 - 2010-01-03
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 2006-03-01 - 2008-03-01
MÜDÜR YARDIMCILIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1996-02-02 - 1999-09-27
OKUL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ KOORDİNATÖRÜ OKUL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ KOORDİNATÖRÜ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO 1996-02-01 - 1999-02-01
Uluslararası - Diğer 200
2021
2. ARSLAN, E.; Ülker, M. Dijital Çağda Büyük Veri ve Atatürk. NEW ERA INTERNATİONAL JOURNAL OF INTERDİSCİPLİNARY SOCİAL RESEARCHES, 2021, , 8-21. 100 + 0
2017
1. ARSLAN, B.; ARSLAN, E.; SEZER, T. The Visibility Of Masculine And Feminine Languages In Columns. EUROPEAN JOURNAL OF LANGUAGE AND LİTERATURE, 2017, 3, 25-35. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2019
7. Hoşaf, N.; ARSLAN, E. Kadın Milletvekili Adaylarının Basında Temsili (7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri). AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 0, 444-470. 200 + 0
10.31123/akil.533894

2016
6. ARSLAN, E.; ARSLAN, B. Türkiye’de Yerel Gazete Yöneticilerinin Meslek Etiği Algısı. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 2016, 9, 174-204. 200 + 0
10.18094/si.19297

5. Arslan, E.; Arslan, B. Türkiye'de Yerel Gazete Yöneticilerinin Meslek Etiği Algısı. SELÇUK İLETİŞİM, 2016, 9, 174-204. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/doi/10.18094/si.19297

Publications_001.pdf

2012
4. Arslan, E.; Arslan, B. YEREL BASINDA ETNİK ÇATIŞMA SÖYLEMİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ. SELÇUK İLETİŞİM, 2012, 7, 155-172. 200 + 0
http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/009/dergi/6/temmuz2012.pdf

3. ARSLAN, E.; ARSLAN, B. Yerel Basında Etnik Çatışma Söylemi Mersin İli Örneği. SELÇUK İLETİŞİM, 2012, 7, 155-172. 200 + 0
2007
2. ARSLAN, E.; YILMAZ, S. İşletmelerin Hedef Kitlelerine Ulaşabilmeleri İçin Yerel Radyo ve Reklamların Kullanımı ve Etkinliği. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2007, 1, 83-98. 200 + 0
1. Arslan, E.; Yılmaz, S. İşletmelerin Hedef Kitlelerine Ulaşabilmeleri İçin Yerel Radyo ve Reklamların Kullanımı ve Etkinliği. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2007, 18, 83-98. 200 + 6
1303-1842

Ulusal - Diğer 300
2013
3. Arslan, E.; Arslan, B. HABER KURGUSUNDA HOMOFOBİ YA DA CİNSEL AZINLIĞIN TEMSİLİ (Ahmet Yıldız Cinayeti Haberlerinin Söylem Çözümlemesi). ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, 2013, 1, 59-76. 100 + 0
http://http://http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniiletisim/issue/archive

2010
2. Arslan, E. “GAZZE: ORTA DOĞU’DA BARIŞ MODELİ” OTURUMUNUN TÜRK BASININDAKİ HABER SÖYLEMİ . EGE YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, 2010, 5, 185-208. 100 + 0
1306-1003

2007
1. Arslan, E. Türk Basınında Yer Alan Avrupa Birliği Haberlerinin Analizi. EGE YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, 2007, 2, 399-419. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 300
2013
3. ARSLAN, E.; ARSLAN, B. Haber Kurgusunda Homofobi ve Cinsel Azınlığın Temsili. ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, 2013, 1, 59-76. 100 + 0
2010
2. ARSLAN, E. Gazze Orta Doğu da Barış Modeli Oturumunun Türk Basınındaki Haber Söylemi. EGE ÜNİVERSİTESİ YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, 2010, 1, 185-207. 100 + 0
2007
1. ARSLAN, E. Türk Basınında Yer Alan Avrupa Birliği Haberlerinin Analizi. YENİ DÜŞÜNCELER, 2007, 2, 399-419. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 208
1. ARSLAN, B.; ARSLAN, E.; SEZER, T. RECENT IDEAS ON LANGUAGE AND LITERATURE, ISBN: 978-88909161-7-5, European Center For Science Education and Research, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, İngilizce, ROMA, İtalya, 2017. 83
http://euser.org
2. ARSLAN, E.; ARSLAN, B. CURRENT DEBATES IN PUPLIC RELATIONS, CULTURAL & MEDIA STUDIES, ISBN: ISBN: 978-1-912503-10-0, IJOPEC , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 21 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2017. 125
http://cudes2017.info/assets/vol_9.pdf
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 208
1. ARSLAN, E. İLETİŞİM ÇALIŞMALARI VE KADIN, ISBN: 978-605-337-252-3, Literatürk, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
2. ARSLAN, E. Medya İçeriklerinde Kadın, ISBN: 978-625-7606-30-1, Literatürk Academia, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 208
1. ARSLAN, B.; ARSLAN, E. Dış Politika Haberciliği ve Medya İçerikleri, ISBN: ISBN: 978-625-7606-32-5, Literatürk Academia, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 192 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 0
2. ARSLAN, E. Kitle İletişim Kuramları Çerçevesinde Medya ve Haber, ISBN: 978-605-337-233-2, Literatürk-Academia, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 120 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
1. ARSLAN, B.; ARSLAN, E.; SEZER, T. New Approaches in Media and Communication, ISBN: 978-3-631-77980-4, Peter Lang, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 430 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2019. 0
2. Çetiner, Ö.; ARSLAN, E. İLETİŞİM ÇALIŞMALARI VE KADIN, ISBN: 978-605-337-252-3, Literatürk, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 320 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
3. ARSLAN, E.; ARSLAN, B. Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-2, ISBN: 978-605-288-395-2, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 325 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
4. ARSLAN, B.; ARSLAN, E.; SEZER, T. RECENT IDEAS ON LANGUAGE AND LITERATURE, ISBN: 978-88-909161-7-5, EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESERARCH MEDITERRENIAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 105 Sayfa, İngilizce, ROMA, İtalya, 2017. 0
5. Turan, T.; ARSLAN, E. Medya İçeriklerinde Kadın, ISBN: ISBN: 978-625-7606-30-1, Literatürk Academia, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 367 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 0
6. Kaya, S.; ARSLAN, E. İLETİŞİM ÇALIŞMALARI VE KADIN, ISBN: 978-605-337-252-3, Literatürk, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 320 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
7. ARSLAN, E.; ARSLAN, B. CURRENT DEBATES IN PUBLIC RELATIONS, CULTURAL AND MEDIA STUDIES, ISBN: 978-1-912503-10-0, IJOPEC, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 506 Sayfa, Türkçe, London, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 750
1. Arslan, E. Halkla İlişkiler, ISBN: 9978-9944-274-11-1, LİSANS YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 17 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2007. 250
2. Arslan, E.; Alpman, B. Genel ve Teknik İletişim, ISBN: 9978-9944-274-16-7, LİSANS YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 8 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2007. 125
3. Arslan, E.; Arslan, B. Genel İletişim, ISBN: 975-8792-10-5, Pegem-A Yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 5000, 37 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2003. 125
Ulusal - Kitap Editörlüğü 750
1. ARSLAN, E.; ERTÜRK, A. Genel ve Teknik İletişim, ISBN: 978-605-4350-77-3, Lisans, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2012. 0
2. ACAR, F.; ARSLAN, E. Büro Yönetimi ve İletişim, ISBN: 978-605-9498-42-5, Lisans, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
1. Arslan, E.; Ertürk, A. Genel ve Teknik İletişim, ISBN: 9978-9944-274-16-7, LİSANS YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 160 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2007. 125
2. Acar, F.; Arslan, E. Büro Yönetimi ve İletişim, ISBN: 9978-9944-274-42-5, LİSANS YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 167 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008. 125
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 750
1. ARSLAN, E.; ARSLAN, B.; YUNUSOĞLU EROĞLU, A. Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar-2, ISBN: 978-605-2292-95-2, Paradigma, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 238 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2019. 0
2. ARSLAN, E.; ALPMAN, B. Genel ve Teknik İletişim, ISBN: 978-9944-274-06-7, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 160 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2007. 0
3. ARSLAN, B.; ARSLAN, E. Genel İletişim, ISBN: 975-8792-10-5, Pegem-A Yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , 293 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2003. 0
4. ARSLAN, E. Halkla İlişkiler, ISBN: 9978-9944-274-11-1, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 151 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2007. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2180

11. ARSLAN, E.; Ülker, M., Dijital Çağda Büyük Veri ve Atatürk. Doğumunun 140. Yılında Atatürk Uluslararası Sempozyumu, 2021-05-19, , Samsun, Türkiye, . 200

10. ARSLAN, E.; ARSLAN, B.; YUNUSOĞLU EROĞLU, A., Kent ve Kentlileşme Çerçevesinde Yerel Basında Toplum ve İnsan. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

9. Arslan, B.; Arslan, E.; Sezer, T., THE VISIBILITY OF MASCULINE AND FEMININE LANGUAGES IN COLUMNS. 13. INTERNATIONAL CONFERANCE ON SOCIAL SCIENCES, 2017-10-06, 2017-10-07, VİYANA, Avusturya, 2017. 200

http://icss.euser.org/prcd/13th_ICSS_2017_Proceedings_Book_Vol2_ISBN_9788890916120.pdf

8. ARSLAN, B.; ARSLAN, E.; SEZER, T., The Visibility Of Masculine And Feminine Languages In Columns. 13. INTERNATIONAL CONFERANCE ON SOCIAL SCIENCES, 2017-10-06, 2017-10-07, Viyana, Avusturya, . 200

7. ARSLAN, B.; ARSLAN, E., Barış Gazeteciliği Perspektifinden Yeni Medyada Gezi Olayları ve Kadın İmgesi. International New Media New Approaches Conference, 2015-10-26, 2015-10-27, Çanakkale, Türkiye, . 200

6. ARSLAN, E.; ARSLAN, B.; SEVER SEZER, B.; SEZER, T., Taksim Gezi Park Protests, Public Sphere And New Media (Turkish, English, American, French And German Press Sample). 12th International SymposiumCommunication in the Millennium, 2014-06-15, 2014-06-18, Eskişehir, Türkiye, . 190

5. Arslan, E.; Arslan, B.; Sever, B.; Sever, T., TAKSİM GEZİ PARKI EYLEMLERİ, KAMUSAL ALAN VE YENİ MEDYA (TÜRK, İNGİLİZ, AMERİKAN, FRANSIZ VE ALMAN BASINI ÖRNEKLEMİ). 12.Uluslararası Sempozyum Millenyumda İletişim, 2014-06-15, 2014-06-18, Eskişehir, Türkiye, 2014. 190

https://www.dropbox.com/sh/ktpkf0r22e51v0d/AACvtMOtEGwYr9-9r9J1DM_na/12.%20CIM-2014%2C%20Eskisehir%2C%20Turkey?dl=0

4. Arslan, B.; Arslan, E., Türkiye'nin İlk ve Tek Günlük Yerel Kadın Gazetesi Mersin 33 ve Kadın İmgesi. Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu: Araştırma Eğilimleri ve Güçlükler, 2012-06-10, 2012-06-13, İzmir, Türkiye, 2012. 200

3. ARSLAN, B.; ARSLAN, E., Türkiye nin İlk ve Tek Günlük Yerel Kadın Gazetesi Mersin 33 ve Kadın İmgesi. Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu: Araştırma Eğilimlerti ve Güçlükler, 2012-06-10, 2012-06-13, İzmir, Türkiye, . 200

2. ARSLAN, E.; ATÇILAR, T.; ARSLAN, B., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Medya Kullanım Alışkanlıkları Antalya Örneği. I. Uluslararası V. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS’2009), 2009-05-27, 2009-05-29, Konya, Türkiye, . 200

1. Arslan, E.; Atçılar, T.; Arslan, B., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Medya Kullanım Alışkanlıkları (Antalya Örneği). I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2009-05-27, 2009-05-29, Konya, Türkiye, 2099. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. ARSLAN, B.; ARSLAN, E.; SEZER, B., Collocatıon Patterns Of Women And Chıld Words In Postgraduate Thesıs In Communıcatıon In Turkey. Ege 9th International Conference On Social Sciences, 2023-09-22, 2023-09-24, İZMİR, Türkiye, . 100

3. ARSLAN, B.; ARSLAN, E.; SEZER, T., Dijital Medya Haberlerinin Analizinde Derlem Kullanımı. 3. ULUSLARARASI MEDYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, Antalya, Türkiye, . 100

2. Arslan, E.; Arslan, B., Local Press And Women Workers in The Context Of Gender Inequality. CUDES 20176. International Congress on Current Debates in Social Science, 2017-12-14, 2017-12-16, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

http://cudes2017.info/assets/xprogram_abstract_book_cudes2017.pdf

1. ARSLAN, E.; ARSLAN, B., Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Yerel Basın ve Kadın Çalışanlar. CUDES 2017 6. International Congress on Current Debates in Social Science, 2017-12-14, 2017-12-16, İSTANBUL, Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ARSLAN, E.; CİĞER, A., Antalya da Kentleşme Sürecinde Kent ve Toplum. Sosyal Hizmet Sempozyumu 98, Antalya, 1998-11-05, 1998-11-07, Antalya, Türkiye, . 50

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği, TÜBİTAK, Proje No: 114K502, 134020 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. Kadir Devir, COVID-19 Sürecinin Yerel Medya Çalışanları Üzerindeki Etkileri: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Tülay Turan, Kadın Cinayetlerinin Medyadaki Yansımaları Üzerine Söylem Analizi (Özgecan Aslan-Münevver Karabulut Cinayetleri), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Özüm Ahnaz Çetiner, Tüketim Kültürünün Feminizm Söylemine Yansıması: Kadın Dergileri Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

2. Suna Kaya, Mustafa Kutlu'nun Chef Adlı Öyküsünde Kadın İmgeleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

1. Nilay Hoşaf, Kadın Milletvekili Adaylarının Basında Temsili (7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2020 : 3 ] . 3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl