Dr. Öğr. Üyesi ERMAN UZUN
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
42064
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
ermanuzun@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ermanuzun@outlook.com
DİĞER E-MAIL
:
ermanuzun@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-29 07:38:31
DÜZENLEME
:
2024-01-22 10:59:27
PUAN
:
12863
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
7
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-02-24 - Devam ediyor
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-02-24 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-04-15 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2023
1. Durmaz, Ö.; GÖK, A.; UZUN, E. Turkish Adaptation Study of Digital Addiction Scale for Children . VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, 20, 1320-1336. 0 + 0
10.33711/yyuefd.1371486

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2016
4. Uzun, Ö.; Yıldırım, V.; Uzun, E. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Ergenlerde Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Sosyal Medya Bağımlılığı, Benlik Saygısı ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisi. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2016, 10, 142-147. 200 + 0
http://www.tjfmpc.gen.tr/tjfmpc_022016/tjfmpc_022016_0001040_doc_pdf_other_files/articles_pdf/2016_9_10_3_5.pdf

Publications_006.pdf

2015
3. Uzun, E. Students’ Attitude Towards Edmodo as a Supplementary Tool for Higher Education. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH (PER), 2015, spi15, 78-83. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17275/per.15.spi.2.10

Publications_003.pdf

2012
2. Uzun, E.; Çağıltay, K. Çevrimiçi El Yazisi Tanima Sistemi Olan Graffiti’nin Kullanilabilirlik Açisindan Değerlendirilmesi. SDU INTERNATİONAL JOURNAL OF TECHNOLOGİCAL SCİENCE, 2012, 4, 46-57. 200 + 0
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/utbd/article/viewFile/3188/2835

Publications_001.pdf

1. Uzun, E.; Ozden, M. Determining New Instructional Strategies for Web Design Course in Vocational Education with Respect to Instructional Technology Perspective. ELSEVİER BV, 2012, 47, 426-432. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.675

Uluslararası - Alan endexleri 100
2022
1. ÖZKAN, N.; ÖZGELDİ, M.; UZUN, E. 8th Graders’ Interpretation of Equal Sign in Scratch: Pan Balance Activities. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2022, 5, 79-97. 100 + 0
10.31014/aior.1993.05.04.607

Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
2023
1. Akman, N.; UZUN, E. An Investigation of Digital Literacy Levels of Middle School Students in Terms of Various Variables: The Case of Mersin Province. JOURNAL OF COMPUTER EDUCATİON, 2023, 2, 50-60. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2016
2. Uzun, Ö.; YILDIRIM, V.; UZUN, E. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Ergenlerde Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Sosyal Medya Bağımlılığı Benlik Saygısı ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisi. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2016, 10, 142-147. 200 + 0
0.21763/tjfmpc.16425

2013
1. Uzun, E.; Yıldırım, A.; Özden, M. ’Students’ Perceptions about Learning Environment of a Distance Course Based on Technology Acceptance Model: A Descriptive Study. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 210-222. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000378

Publications_002.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 3416
1. Uzun, E. Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-109-7, Anı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 198 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 750
2. Uzun, E.; Özden, M.; Yıldırım, A. Web Design and Development: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, ISBN: 9781466681194, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 999, 354 Sayfa, Türkçe, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 2667
http://www.igi-global.com/chapter/an-action-research-on-design-delivery-and-evaluation-of-a-distance-course-in-a-vocational-higher-education-institution/125411
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 50
1. Aşkun, C.; Baran, B.; Karakuş, T.; Kurşun, E.; Uzun, E.; Adıyaman, Z.; Bayır, G.; Demirel, F.; Uzun, S.; Yalçınalp, S. Eğitimin Değişen Yüzü: e-öğrenme, ISBN: 978-975-6085-01-1, ODTÜ Mezunlar Derneği , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 900, 99 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1222

8. Odacı, M.; Uzun, E., Okul Öncesinde Kodlama Eğitimi ve Kullanılabilecek Araçlar Hakkında Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görüşleri: Bir Durum Çalışması. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, 2017. 200

http://icits2017.inonu.edu.tr/

7. Odacı, M.; UZUN, E., Okul Öncesinde Kodlama Eğitimi ve Kullanılabilecek Araçlar Hakkında Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görüşleri: Bir Durum Çalışması. International Computer and Instructional Technology Symposium, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, . 200

6. Uzun, E.; Özden, M.; Yıldırım, A., Strengths and Weaknesses of a New Distance Course Design in Vocational Higher Education. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 2014-03-17, 2014-03-21, Chesapeake, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 200

http://www.editlib.org/p/130792/

5. Karakuş, T.; Arı, İ.; Uzun, E.; Çağıltay, K.; Yıldırım, S., An Investigation and Comparison of Students? and Instructors? Perspectives of ICT Use in Higher Education. Association for Educational Communications and Technology, 2009-11-03, 2009-11-07, Louisville, Amerika Birleşik Devletleri, 2009. 140

http://www.aect.org/publications/proceedings/2009.asp?id=2

4. Arı, İ.; Gök, A.; Uzun, E.; Yıldız, İ.; Çağıltay, K.; Yıldırım, S., Students' 99Suggestions about Technology Integration in Higher Education. World Conference on Educational Media and Technology, 2008-06-30, 2008-07-03, Vienna, Avusturya, 2008. 130

Scientific_Meetings_003.pdf

3. Uzun, E.; Kara, A., Why Turkey Needs to Integrate Virtual and Remote Laboratory Technology to Technical Vocational School of Higher Education System: A Situation Analysis. 18th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 2007-09-03, 2007-09-07, Atina, Yunanistan, 2007. 200

Scientific_Meetings_005.pdf

2. Yıldız, İ.; Karakuş, T.; Kurşun, E.; Uzun, E.; Karaaslan, H., Random Assigned Collaborative Working in A Distance Education Course: Experience and Recommendations of Students. World Conference on Educational Multimedia, 2007-06-25, 2007-06-29, Vancouver, Kanada, 2007. 120

Scientific_Meetings_004.pdf

1. Karakuş, T.; Adıyaman, Z.; Aşkun, C.; Baran, B.; Demirel, F.; Kurşun, E.; Uzun, E., What people in Turkey think about e-Learning? Their awarness and preferences. International Open and Distance Learning (IODL) Syposium, 2006-09-13, 2006-09-15, Eskişehir, Türkiye, 2006. 32

Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 900

9. Odacı, M.; Uzun, E., BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖLÇME PLATFORMUNUN ÖLÇME ARACI OLARAK KULLANIMA YÖNELİK İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI VE BİLİŞSEL YÜKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. 7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education (ITTES 2019), 2019-10-30, 2019-11-01, Antalya, Türkiye, 2019. 100

https://www.ittes.org.tr/?dil=tr#duyuru17

8. GÖK, A.; Doğusoy, B.; UZUN, E., Elektronik Belge Yönetim Sistemine Yönelik Eğitici Videoların Hazırlanması. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, . 100

7. Uzun, E.; Odacı, M., Enablers And Barriers of Using a Blended Learning Environment In a Material Design Course. 5. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, 2017. 100

http://www.ittes2017.org/ITTES2017

6. UZUN, E.; Odacı, M., Enablers And Barriers of Using a Blended Learning Environment In a Material Design Course. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, . 100

5. Gök, A.; Doğusoy, B.; Uzun, E., Elektronik Belge Yönetim Sistemine Yönelik Eğitici Videoların Hazırlanması. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, 2017. 100

http://www.ittes2017.org/ITTES2017

4. Uzun, E., Öğretmen Adaylarının Materyal Tasarımı Dersinde Kullanılan Web Destekli Öğrenme Ortamına Yönelik Tutumları. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, 2017. 100

http://icits2017.inonu.edu.tr/

3. UZUN, E., Öğretmen Adaylarının Materyal Tasarımı Dersinde Kullanılan Web Destekli Öğrenme Ortamına Yönelik Tutumları. International Computer and Instructional Technology Symposium, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, . 100

2. Uzun, E., Design and use of a blended learning environment: enablers and barriers of preservice students. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2016-05-16, 2016-05-18, Rize, Türkiye, 2016. 100

https://goo.gl/Lf7VaQ

1. Uzun, E., Students’ Attitude Towards Edmodo as a Supplementary Tool for Higher Education. II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, 2015-11-05, 2015-11-07, Amasya, Türkiye, 2015. 100

http://ideal-konferans.net/2015/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 205

3. Uzun, E.; Özden, M.; Yıldırım, A., Mesleki Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Web Tabanlı Öğrenmeye Karşı Tutumları. Akademik Bilişim 2013, 2013-01-23, 2013-01-25, Antalya, Türkiye, 2013. 100

http://ab.org.tr/ab13/

2. Çağıltay, K.; Yıldırım, S.; Arslan, İ.; Gök, A.; Gürel, G.; Karakuş, T.; Saltan, F., Öğretim Teknolojilerinin Üniversitede Kullanımına Yönelik Alışkanlıklar ve Beklentiler: Betimleyici Bir Çalışma. Akademik Bilişim 2007, 2007-01-31, 2007-02-02, Kütahya, Türkiye, 2007. 10

http://ab.org.tr/ab07/

1. Uzun, E.; Karakuş, T.; Kurşun, E.; Karaaslan, H., Öğrenci Gözüyle Aşırma (İntihal): Neden ve Çözüm Önerileri. Akademik Bilişim 2007 , 2007-01-31, 2007-02-02, Kütahya, Türkiye, 2007. 95

http://ab.org.tr/ab07/

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. UZUN, E.; Akman, N., Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Okur Yazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 16th INTERNATIONAL COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, 2023-10-26, , Eskişehir, Türkiye, . 50

Ulusal - Yürütücü 200

2. Mersin Üniversitesi’nde Süreç (Formative) Değerlendirmeye Yönelik Uygulamaların Yaygınlaştırılması, BAP, Proje No: 2019-1-AP5-3413, 200000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. TAO Bilgisayar Destekli Sınav Platformunda Öğretmen Adaylarının Bilişsel Yüklerinin Ölçülmesi, BAP, Proje No: 2019-2-TP2-3524, 3624 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Bilgisayar Destekli Ölçme Değerlendirme Araçlarının Mersin Üniversitesi'nde Farklı Alanlara Entegrasyonu, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2338, 110000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Mehmet Mevlüt Odacı, BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖLÇME PLATFORMUNUN ÖLÇME ARACI OLARAK KULLANIMA YÖNELİK İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI VE BİLİŞSEL YÜKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Uluslararası 1250
1. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI, MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1306-7850, 2013-10-23 - Devam ediyor. 0
2. MERSIN UNIVERSITESI - EGITIM FAKULTESI DERGISI , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 1306-7850, 2013-11-05 - 2015-05-04. 1000
3. JOURNAL OF VIRTUAL AND PERSONAL LEARNING ENVIRONMENTS , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 1947-8526, E-ISSN : 1947-8518, 2017-02-14 - Devam ediyor. 250
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Akman, N.; Uzun, E. An Investigation of Digital Literacy Levels of Middle School Students in Terms of Various Variables: The Case of Mersin Province. JOURNAL OF COMPUTER EDUCATİON, 2023, 2, 50-60.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Durmaz, .; Gök, A.; Uzun, E. Turkish Adaptation Study of Digital Addiction Scale for Children . VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, 20, 1320-1336.
10.33711/yyuefd.1371486
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uzun, .; Yıldırım, V.; Uzun, E. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Ergenlerde Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Sosyal Medya Bağımlılığı Benlik Saygısı ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisi. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2016, 10, 142-147,
0.21763/tjfmpc.16425

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Odacı, M.; UZUN, E., Okul Öncesinde Kodlama Eğitimi ve Kullanılabilecek Araçlar Hakkında Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görüşleri: Bir Durum Çalışması. International Computer and Instructional Technology Symposium, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, .
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uzun, .; Yıldırım, V.; Uzun, E. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Ergenlerde Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Sosyal Medya Bağımlılığı Benlik Saygısı ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisi. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2016, 10, 142-147,
0.21763/tjfmpc.16425

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 4
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uzun, .; Yıldırım, V.; Uzun, E. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Ergenlerde Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Sosyal Medya Bağımlılığı Benlik Saygısı ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisi. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2016, 10, 142-147,
0.21763/tjfmpc.16425

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Odacı, M.; UZUN, E., Okul Öncesinde Kodlama Eğitimi ve Kullanılabilecek Araçlar Hakkında Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görüşleri: Bir Durum Çalışması. International Computer and Instructional Technology Symposium, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, .
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Odacı, M.; UZUN, E., Okul Öncesinde Kodlama Eğitimi ve Kullanılabilecek Araçlar Hakkında Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görüşleri: Bir Durum Çalışması. International Computer and Instructional Technology Symposium, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, .
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl