Dr. Öğr. Üyesi Ersin Turhal

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
30 Ağustos 1980
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Zemin Kat. No: 06 Çiflikköy Kampüsü/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11026
E-MAIL
:
ersinturhal@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ersinturhal@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2019-08-10 12:30:36
DÜZENLEME
:
2020-02-19 09:55:14
PUAN
:
7500
YABANCI DİL
:
İngilizce, Orta, YÖKDİL, 81,250


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
DR. MÜZİK EĞİTİMİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. GİTAR EĞİTİMİNDE VİDEO KAYDI İLE YAPILAN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENMENİN PERFORMANSA ETKİSİ Danışman: Dr. Prof. Dr. Dolunay Akgül Barış, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye, 2017.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. ÇALGI EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNİN “TRANSAKSİYONEL ANALİZ EGO DURUMLARI” AÇISINDAN İNCELENMESİ: Bir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Örneği Danışman: Dr. Prof. Dr. Nesrin Kalyoncu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye, 2010.

Theses_003.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DR. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016-09-19 - 2019-07-02
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
1. TURHAL, E.; AKGÜL BARIŞ, D. ÇALGI ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DÜZENLEME ALGILARI. TURKİSH STUDİES - EDUCATİONAL SCİENCES, 2019, 144, 1775-1789. 0 + 0
10.29228/TurkishStudies.24797

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2. Turhal, E.; Akgül Barış, D. GİTAR EĞİTİMİNDE ÖZ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. EURASİAN ACADEMY OF SCİENCES SOCİAL SCİENCES JOURNAL, 2019, 27, 80-96. 200 + 0
http://http://socialsciences.eurasianacademy.org/

Publications_001.pdf

1. Turhal, E. ÇALGI ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DÜZENLEME ALGILARI. TURKİSHSTUDİES, 2019, 14, 1-15. 200 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Diğer 100
1. TURHAL, E.; AKGÜL BARIŞ, D. GİTAR EĞİTİMİNDE ÖZ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK ÖĞRENCİGÖRÜŞLERİ. EURASİAN ACADEMY OF SCİENCES SOCİAL SCİENCES JOURNAL, 2019, , 80-96. 100 + 0
10.17740/eas.soc.2019.V27-09

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
2022
1. TURHAL, E. Self-Regulation Behaviors of Music Education Students. INTERNATİONAL JOURNAL OF RESEARCH İN EDUCATİON AND SCİENCE, 2022, 8, 362-377. 100 + 0
10.46328/ijres.2901

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 100
1. TURHAL, E. OPINIONS OF MUSIC EDUCATORS ON DISTANCE EDUCATION IN MUSIC EDUCATION. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2022, 7, 1480-1532. 100 + 0
10.35826/ijetsar.501

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2018
2. Turhal, E. ÇALGI DERSLERİNDEKİ ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNDE “TRANSAKSİYONEL ANALİZ EGO DURUMLARI". ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SANAT & TASARIM DERGİSİ, 2018, 8, 42-65. 200 + 0
1. TURHAL, E.; KALYONCU, N.; KEÇECİ, A. Çalgı Derslerindeki Öğretmen - Öğrenci İletişiminde “Transaksiyonel Analiz Ego Durumlari”. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SANAT TASARIM DERGİSİ, 2018, 8, 42-65. 200 + 0
10.20488/sanattasarim.529225

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 5250
1. Turhal, E. Müzik Eğitimine Giriş 1, ISBN: 978-625-7983-16-7, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 132 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2019. 500
2. Turhal, E. Müzik Eğitimine Giriş 1, ISBN: 978-625-7983-16-7, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 132 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2019. 4500
3. Turhal, E. Academıc Research In Socıal, Human And Admınıstratıve Scıences-II, ISBN: 978-605-288-403-4, Gece Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 2 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 250
https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/human2.pdf#page=92
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 5250
1. TURHAL, E.; Timurcan Erdal, N. New Trends in Educational Sciences, ISBN: 978-625-8261-99-8, Duvar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 389 Sayfa, İngilizce, izmir, Türkiye, 2022. 0
2. SARITEKE, T.; TURHAL, E.; SARITEKE, E. New Trends in Educational Sciences, ISBN: 978-625-8261-99-8, Duvar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 389 Sayfa, İngilizce, izmir, Türkiye, 2022. 0
3. TURHAL, E. Küreselleşen Dünyada Eğitim Bilimleri, ISBN: 978-625-6945-32-6, Duvar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 222 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2023. 0
4. TURHAL, E. Küreselleşen Dünyada Eğitim Bilimleri, ISBN: 978-625-6945-32-6, Duvar Publishing, Baskı Sayısı: 10, Baskı Adet Sayısı: , 222 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2023. 0
5. TURHAL, E.; ALPAGUT, U. ACADEMIC RESEARCHIN SOCIAL, HUMANAND ADMINISTRATIVESCIENCES-II, ISBN: 978-605-288-403-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 446 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 0
6. TURHAL, E. Müzik Eğitimine Giriş 1, ISBN: 978-625-7983-16-7, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2019. 0
7. TURHAL, E.; BAYDAĞ, C. GÜZEL SANATLARALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, ISBN: 978-605-7631-57-2, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 170 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
8. TURHAL, E. Müzik Eğitimine Giriş 1, ISBN: 978-625-7983-16-7, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 12 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2019. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Turhal, E. GÜZEL SANATLAR ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, ISBN: 978-605-7631-57-2, Gece Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 250
https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/GUZEL_SANATLAR_7.pdf
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 250
1. TURHAL, E. RESEARCH HIGHLIGHTS IN EDUCATION AND SCIENCE 2020, ISBN: 978-605-69854-8-5, ISRES Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 205 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2020. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. Turhal, E., Avrupa Müziğinde Doğaçlama. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 2018-06-28, 2018-06-30, Venedik, Türkiye, 2018. 100

http://www.icpess.org

3. Turhal, E., Geçmişten Günümüze Müziksel Hafıza. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 2018-06-28, 2018-06-30, Venedik, Türkiye, 2018. 100

http://www.icpess.org

2. Turhal, E., Çalgı Öğrencilerinin Öz Düzenleme Algıları. ULUSLARARASI AVRUPA BİLİM, SANAT&KÜLTÜR KONFERANSI , 2018-04-19, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, 2018. 100

https://tr.ecsac.net/gecmis-konferans/ecsac-18-antalya-3/abstract-book-6

1. Turhal, E., Ses Eğitimi Alanı Öğrencilerinin Öz Düzenleme Algıları. 1.Ulusal Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi, 2018-03-28, 2018-03-30, Kırıkkale, Türkiye, 2018. 100

http://muzikarastirmalari.kongresi.gen.tr/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Turhal, E., Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Tutumları. Müzed Bölge Konferansı: İpek yolunda Müzik Kültürü ve Eğitimi, 2014-04-17, 2014-04-19, İstanbul, Türkiye, 2014. 100

http://www.muzed.org.tr/?m=201408

1. TURHAL, E., Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Tutumları: Düzce İli Örneği. MÜZED Bölge Konferansı İpek Yolu'nda Müzik Kültürü ve Eğitimi, 2014-04-17, 2014-04-19, İstanbul, Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 300

6. TURHAL, E.; BAYDAĞ, C., Ses Eğitimi Alanı Öğrencilerinin Öz Düzenleme Algılarının İncelenmesi. 1. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi, 2018-03-28, , Ankara, Türkiye, . 50

5. TURHAL, E., Geçmişten Günümüze Müziksel Hafıza. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi 2018, 2018-06-28, 2018-05-30, Sakarya, Türkiye, . 50

4. TURHAL, E., Avrupa Müziğinde Doğaçlama. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi 2018, 2018-06-28, 2018-06-30, Sakarya, Türkiye, . 50

3. TURHAL, E.; AKGÜL BARIŞ, D., Perceptions of Self-Regulation of Instrument Students. E U R O P E A N C O N F E R E N C E O N S C I E N C E, A R T & C U L T U R E 2018, 2018-04-19, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 50

2. Turhal, E., Çalgı Öğretmenlerinin Öz Düzenlemeli Öğrenmeye İlişkin İnançları. 1.Ulusal Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi, 2017-03-30, 2017-03-31, Kırıkkale, Türkiye, 2017. 50

https://kku.edu.tr/anasayfa/etkinlik/index/1268

1. TURHAL, E.; ALPAGUT, U., Çalgı Öğretmenlerinin Öz Düzenlemeli Öğrenmeye İlişkin İnançları. 1. Ulusal Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi, 2017-03-30, 2017-03-31, Kırıkkale, Türkiye, . 50

Uluslararası
1. The Song of Minsrel Aşık Veysel, Karma Dinletiler, ECSAC Antalya, ECSAC Komitesi/ Ersin Turhal Bekir Tanyeri İdris Çakır Veysi Tekin, 2018-04-21-2018-04-21, 20 dakika, Antalya, Türkiye
Ulusal
1. Klasik Gitar Solo ve Orkestra Konseri, Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu, Kırıkkale Üniversitesi, Ersin Turhal, 2019-03-25-2019-03-25, 70, Kırıkkale, Türkiye
2. Klasik Gitar Solo ve Orkestra Konseri, Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu, Kırıkkale Üniversitesi, Ersin Turhal, 2018-05-15-2018-05-15, 65, Kırıkkale, Türkiye
3. Klasik Gitar Orkestra ve Solo Konseri, Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu, Kırıkkale Üniversitesi, Ersin Turhal, 2017-05-10-2017-05-10, 55 dakika, Kırıkkale, Türkiye
4. Ankara Çoksesli Müzik Derneği Konseri, Karma Dinletiler, Cumhuriyet Senfoni Orkestrası Konser Salonu/Ankara, AÇMD yönetim Kurulu/ Ersin Turhal/Begümhan Gençgönül/Bilge Çivril/Tuna Özverim/Aslı Vural, 2016-06-18-2016-06-18, 100 dakika, ANKARA, Türkiye
5. MEÜSEM ORKESTRASI KONSERİ, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra, Opera, Bale etkinliklerini hazırlama /, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Akdeniz Kültür Merkezi, Yöneten Ersin Turhal ve MEÜSEM ORKESTRASI, 2022-05-25-2022-05-25, 60, Mersin, Türkiye
6. Eğitim Fakültesi 2021-2022 Mezuniyet Töreni, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra, Opera, Bale etkinliklerini hazırlama /, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Amfi Tiyatro salonu, Ersin Turhal ve SEM orkestrası, 2022-06-15-2022-05-15, 20:00, Mersin, Türkiye
7. 1. Mersin TUAM Öğrenci etkinliği, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /, Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü , Sürekli eğitim Merkezi Orkestrası, 2022-03-31-2022-03-31, 15:00, Mersin, Türkiye
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MÜZ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz MÜZ 522 Müzik Analizi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz MÜZ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÜZ 501 Alan Çalgısı I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz GKS027 Klasik Gitar II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
Güz GKS026 Klasik Gitar I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Turhal, E. OPINIONS OF MUSIC EDUCATORS ON DISTANCE EDUCATION IN MUSIC EDUCATION. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2022, 7, 1480-1532.
10.35826/ijetsar.501
Turhal, E. Self-Regulation Behaviors of Music Education Students. INTERNATİONAL JOURNAL OF RESEARCH İN EDUCATİON AND SCİENCE, 2022, 8, 362-377.
10.46328/ijres.2901
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Sarıteke, T.; Turhal, E.; Sarıteke, E. New Trends in Educational Sciences, ISBN: 978-625-8261-99-8, Duvar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 389 Sayfa, İngilizce, izmir, Türkiye, 2022.
Turhal, E.; Timurcan erdal, N. New Trends in Educational Sciences, ISBN: 978-625-8261-99-8, Duvar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 389 Sayfa, İngilizce, izmir, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Sarıteke, T.; Turhal, E.; Sarıteke, E. New Trends in Educational Sciences, ISBN: 978-625-8261-99-8, Duvar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 389 Sayfa, İngilizce, izmir, Türkiye, 2022.
Turhal, E.; Timurcan erdal, N. New Trends in Educational Sciences, ISBN: 978-625-8261-99-8, Duvar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 389 Sayfa, İngilizce, izmir, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Detay
1. Mersin TUAM Öğrenci etkinliği, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /, Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü , Sürekli eğitim Merkezi Orkestrası, 2022-03-31-2022-03-31, 15:00, Mersin, Türkiye
MEÜSEM ORKESTRASI KONSERİ, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra, Opera, Bale etkinliklerini hazırlama /, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Akdeniz Kültür Merkezi, Yöneten Ersin Turhal ve MEÜSEM ORKESTRASI, 2022-05-25-2022-05-25, 60, Mersin, Türkiye
Eğitim Fakültesi 2021-2022 Mezuniyet Töreni, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra, Opera, Bale etkinliklerini hazırlama /, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Amfi Tiyatro salonu, Ersin Turhal ve SEM orkestrası, 2022-06-15-2022-05-15, 20:00, Mersin, Türkiye
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Turhal, E. Self-Regulation Behaviors of Music Education Students. INTERNATİONAL JOURNAL OF RESEARCH İN EDUCATİON AND SCİENCE, 2022, 8, 362-377,
10.46328/ijres.2901

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Turhal, E. RESEARCH HIGHLIGHTS IN EDUCATION AND SCIENCE 2020, ISBN: 978-605-69854-8-5, ISRES Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 205 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2020.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl