Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ERTAN AY
Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Tibbi Biyoloji A.d. Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-536-8108848
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
29085
E-MAIL
:
ertanay@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ertanay35@yahoo.com
DİĞER E-MAIL
:
ertan.ay@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-01 08:03:37
DÜZENLEME
:
2020-08-05 14:49:35
PUAN
:
15134
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 66.250
Researcher ID
Scopus ID
h-index
8


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER BÖLÜMÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1994
DOKTORA TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. Kolorektal kanser gelişiminde, p21, p27, p57 siklin bağımlı kinaz inhibitör genleri (CDKI) ile p53 ve p73 tümör supressör geni ekspersyon düzeyi değişimlerinin belirlenmesi Danışman: Dr. Orhan Terzioğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (GENETİK) Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

1. Down Sendromunun İn Situ Hibridizasyon Yöntemi İle Gösterilmesi Danışman: Dr. Orhan Terzioğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (GENETİK) Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 1995.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
AKADEMİK UZMAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1992-03-20 - 2006-10-02
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-10-02 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7210
2020
15. AY, M. MicroRNA dysregulation in manic and euthymic patients with bipolar disorder. JOURNAL OF AFFECTİVE DİSORDERS, 2020, 261, 84-90. 1000 + 0
10.1016/j.jad.2019.09.060

2019
14. YÜKSEL BALIM, D.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; KARAKAŞ, Ü.; İNCİ KENAR, A.; ERDAL, M. Are brain derived neurotrophic factor, neurotrophin-3 and neurotrophin-4 gene expression changes effective in the pathogenesis of major depression?. ANATOLİAN JOURNAL OF PSYCHİATRY, 2019, 20, 581-588. 650 + 0
10.5455/apd.37092

13. AY, M.; İZCİ AY, Ö.; ÇAYAN, F.; TEKİN, S.; KARAKAŞ, Ü.; DERİCİ YILDIRIM, D.; ERDAL, M. Genetic Predisposition to Unexplained Recurrent Pregnancy Loss: Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor Gene Polymorphisms as Potential Biomarkers. GENETİC TESTİNG AND MOLECULAR BİOMARKERS, 2019, 23, 57-65. 800 + 0
10.1089/gtmb.2018.0082

2017
12. SÖYLEMEZ, F.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; ALTINTAŞ, E.; TÜRKSEVEN, Ç.; ERDAL, M. Effect of EGF on Bax, Bcl-2 and Fas expression in ulcerous disease and N87 cell line. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 118, 695-701. 650 + 0
10.4149/BLL_2017_131

11. DOĞRU, G.; İZCİ AY, Ö.; ERDAL, M.; AY, M.; TOMBAK, A.; KARAKAŞ, Ü. The role of certain gene polymorphisms involved in the apoptotic pathways in polycythemia vera and essential thrombocytosis. ADVANCES İN CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL MEDİCİNE, 2017, 26, 761-765. 550 + 0
10.17219/acem/63087

10. KARAKAŞ, Ü.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; Wei, W.; SUNGUR, M.; ÇEVİK, K.; DOĞRU, G.; ERDAL, M. Regulating the Regulators in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Genetic Association Study of microRNA Biogenesis Pathways. OMICS: A JOURNAL OF INTEGRATİVE BİOLOGY, 2017, 21, 352-358. 550 + 0
10.1089/omi.2017.0048

2016
9. ŞENGÜL, A.; ERDAL, M.; BALCI ŞENGÜL, M.; İZCİ AY, Ö.; BÜBER, A.; ALAÇAM, H.; AY, M.; HERKEN, H. Association of the Neuropeptide Y LEU7PRO rs16139 and NEUREXIN 3 rs760288 polymorphisms with alcohol dependence. BULLETİN OF CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 2016, 26, 15-20. 160 + 0
10.5455/bcp.20151016123639

8. AY, M. Investigation of Dysregulation of Several MicroRNAs in Peripheral Blood of Schizophrenia Patients. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2016, 14, 256-260. 1000 + 0
10.9758/cpn.2016.14.3.256

2015
7. DAŞDAĞ, S.; AKDAĞ, M.; ERDAL, M.; ERDAL, N.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; TAŞDELEN, B.; YEĞİN, K. Long term and excessive use of 900 MHz radiofrequency radiation alter microRNA expression in brain. INTERNATİONAL JOURNAL OF RADİATİON BİOLOGY, 2015, 91, 306-311. 200 + 0
10.3109/09553002.2015.997896

6. DAŞDAĞ, S.; AKDAĞ, M.; ERDAL, M.; ERDAL, N.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; TAŞDELEN, B.; YEĞİN, K. Effects of 2 4 GHz radiofrequency radiation emitted from Wi Fi equipment on microRNA expression in brain tissue. INTERNATİONAL JOURNAL OF RADİATİON BİOLOGY, 2015, 91, 555-561. 200 + 0
10.3109/09553002.2015.1028599

5. KANDEMİR, H.; ERDAL, M.; SELEK, S.; İZCİ AY, Ö.; KARABABA, İ.; AY, M.; BASMACI, S.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; EKİNCİ, S. Microribonucleic acid dysregulations in children and adolescents with obsessive compulsive disorder. NEUROPSYCHİATRİC DİSEASE AND TREATMENT, 2015, 11, 1695-1701. 200 + 0
10.2147/NDT.S81884

2014
4. BALCI ŞENGÜL, M.; ŞENGÜL, A.; ERDAL, M.; İZCİ AY, Ö.; EFE, M.; AY, M.; HERKEN, H. Association of the DRD2 TaqIA, 5-HT1B A-161T, and CNR1 1359 G/A polymorphisms with Alcohol Dependence. BULLETİN OF CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 2014, 24, 115-121. 300 + 0
10.5455/bcp.20131229022915

3. KANDEMİR, H.; ERDAL, M.; SELEK, S.; İZCİ AY, Ö.; KARABABA, İ.; Sultan Basmacı, K.; AY, M.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; Bayazıt, H.; TAŞDELEN, B. Evaluation of several micro RNA miRNA levels in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. NEUROSCİENCE LETTERS, 2014, 580, 158-162. 100 + 0
10.1016/j.neulet.2014.07.060

2009
2. DEMİREL, C.; KILÇIKSIZ, S.; İZCİ AY, Ö.; GÜRGÜL, S.; AY, M.; ERDAL, N. Effect of N acetylcysteine on Radiation induced Genotoxicity and Cytotoxicity in Rat Bone Marrow. JOURNAL OF RADİATİON RESEARCH, 2009, 50, 43-50. 450 + 0
10.1269/jrr.08066

1. BARLAS, İ.; ÇETİN, M.; ERDAL, M.; SEMİZ, Ü.; AY, M.; HERKEN, H.; UZUN, Ö. Lack of association between DRD3 gene polymorphism and response to clozapine in Turkish schizoprenia patients. AMERİCAN JOURNAL OF MEDİCAL GENETİCS PART B: NEUROPSYCHİATRİC GENETİCS, 2009, 150, 56-60. 400 + 0
10.1002/ajmg.b.30770

Uluslararası - Diğer 155
2019
2. ÇEVİK, K.; AY, M.; ATEŞ, F.; İZCİ AY, Ö.; KARAKAŞ, Ü.; ERDAL, M. No Association of Leptin (rs17151919 and Leptin Receptor (rs3790434) Gene Polymorphisms and Irritable Bowel Syndrome in Turkish Population. WORLD JOURNAL OF ADVANCE HEALTHCARE RESEARCH, 2019, 3, 125-131. 75 + 0
1. AY, M.; İZCİ AY, Ö.; ÇEVİK, K.; DOĞRU ÖZDEMİR, G.; SÖYLEMEZ, F.; ÇAYAN, F.; ERDAL, M. Tekrarlayan gebelik kayıplarında FAS ve FASLG polimorfizmlerinin TaqMan SNP genotiplendirme yöntemi ile belirlenmesi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2019, 44, 1303-1309. 80 + 0
10.17826/cumj.523774

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 85
2017
1. DOĞRU ÖZDEMİR, G.; AY, M.; ÇEVİK, K.; İZCİ AY, Ö. Molecular genetic approach of myeloproliferative neoplasms. NOBEL MEDİCUS, 2017, 13, 12-21. 85 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 10
2016
1. BÜBER, A.; KABUKÇU BAŞAY, B.; BAŞAY, Ö.; ÖZTÜRK, Ö.; ALAÇAM, H.; YAZICI, K.; BACANLI, A.; AY, M.; ERDAL, M.; HERKEN, H. Synapsin Polymorphisms Could Be Correlated with Stroop Simple Reaction Time Scores. AMERİCAN JOURNAL OF MOLECULAR BİOLOGY, 2016, 6, 25-32. 10 + 0
10.4236/ajmb.2016.61003

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1160
2019
8. AY, M.; ÇOKAKLI, E.; ÇOKAKLI, M.; KARAKAŞ, Ü.; İZCİ AY, Ö.; DURUKAN, H.; ERDAL, M. Amniyotik sıvı hücrelerinde kök hücre pluripotensi belirteçlerinin ifadesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 12, 388-396. 160 + 0
10.26559/mersinsbd.626035

2018
7. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B.; ÇAYAN, F.; İZCİ AY, Ö.; AY, M. Kromozomal bozuklukların referans test ile doğrulanamadığı durumda iki aşamalı Bayes yöntemiyle performans ölçülerinin değerlendirilmesi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 41-48. 100 + 0
10.17826/cumj.339947

2008
6. DEMİREL, C.; İZCİ AY, Ö.; GÜRGÜL, S.; AY, M.; ERDAL, N. Protective effect of N-acetyl cysteine on radiation-induced DNA damage in rat bonemarrow: a comparison with WR-2721. TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ, 2008, 23, 120-125. 120 + 0
2006
5. AY, M.; TERZİOĞLU, O.; TERZİ, C.; İZCİ AY, Ö. Kolorektal kanserlerde, p21, p27, p57 siklin bağımlı kinaz inhibitör geni (CDKI) ekspresyonlarının değerlendirilmesi. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2006, 5, 20-25. 190 + 0
4. GENÇ, Ş.; AY, M.; ATEŞ, H. Erythropoietin Decreases Apoptosis Induced by 6 Hydroxydopamine in PC12 Cells. TURKİSH JOURNAL OF GERİATRİCS, 2006, 9, 13-18. 200 + 0
3. AY, M.; TERZİOĞLI, O.; TERZİ, C.; İZCİ AY, Ö. p53 ve p73 ekspresyon düzeyi kolorektal kanser için tanısal bir belirteç midir?. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2006, 15, 26-34. 190 + 0
2005
2. AY, M. Siklin bağımlı kinaz inhibitörleri (CDKI) p21, p27 ve p57 ekspresyon düzeyi değişimlerinin kanser gelişimindeki önemi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 6, 160-170. 200 + 0
1994
1. SUTAY, S.; ATABEY, S.; ALTUNGÖZ, O.; AY, M.; CERYAN, K.; SAKIZLI, M. Cytogenetic abnormalities in laryngeal carcinoma: a case report. TURKİSH JOURNAL OF CANCER, 1994, 24, 163-167. 0 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. İZCİ AY, Ö.; ÇOKAKLI, E.; ERDAL, M.; AY, M.; ÇOKAKLI, M. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1548 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2017. 0
2. AY, M.; KARAKAŞ, Ü.; YÜKSEL, D.; İZCİ AY, Ö. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1548 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2017. 0
3. AY, M.; DOĞRU, G.; ÇEVİK, K.; İZCİ AY, Ö. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1548 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2017. 0
4. YÜKSEL, D.; AY, M.; İZCİ AY, Ö. THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, ISBN: 978-605-288-357-0, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 2082 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 0
5. ÇEVİK, K.; AY, M.; ÇEVİK, Ö.; İZCİ AY, Ö.; KABASAKAL, T. THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, ISBN: 978-605-288-357-0, GECE PUBLISHING, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 2081 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 760

5. AY, M.; İZCİ AY, Ö.; DOĞRU ÖZDEMİR, G.; KARAKAŞ, Ü.; ÇEVİK, K.; YÜKSEL, D.; SÖYLEMEZ, F., A Retrospective Analysis of Cytogenetic Studies in 152 Pregnancy Loss Materials. 6th International Multidisciplinary Studies Congress, 2019-04-26, 2019-04-27, Gaziantep, Türkiye, . 140

4. ÇEVİK, K.; AY, M., Chromosomal Abnormalities in Myelodysplastic Syndrome and Acute Myeloid Leukemia: Cytogenetic Findings of 838 Cases. 6th International Multidisciplinary Studies Congress, 2019-04-26, 2019-04-27, Gaziantep, Türkiye, . 200

3. İZCİ AY, Ö.; AY, M.; ÇEVİK, K.; KARAKAŞ, Ü.; DOĞRU ÖZDEMİR, G.; TEKİN, S.; YÜKSEL, D., Cytogenetic Evaluation of 4733 Amniocentesis Materials in Mersin Province by “In Situ Culture Method”.. 6th International Multidisciplinary Studies Congress, 2019-04-26, 2019-04-27, Gaziantep, Türkiye, . 120

2. ÇOKAKLI, E.; İZCİ AY, Ö.; ÇOKAKLI, M.; AY, M.; KARAKAŞ, Ü.; DURUKAN, H.; ERDAL, M., Unique stem cell profile of amniotic fluid cells determined by expression status of pluripotency markers. 3.Kök hücre ve hücresel tedaviler kongresi, 2019-04-12, 2019-04-14, İSTANBUL, Türkiye, . 100

1. AY, M.; ÇAYAN, F., The Investigation of BCL2 (rs2279115) and BAX (rs4645878) Gene Polymorphisms in Unexplained Recurrent Pregnancy Loss. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 2019-03-01, 2019-03-03, Ankara, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 385

6. ÇEVİK, K.; AY, M.; TOMBAK, A.; İZCİ AY, Ö.; Çelikcan, H.; ERDAL, M., Impaired expression of some miRNA machninery genes in bone marrow samples of patients with Acute Myeloid Leukemia and Myelodysplastic Syndrome. VII. Internetional Congress of Molecular Medicine, 2019-09-05, 2019-09-07, İSTANBUL, Türkiye, . 75

5. KARAKAŞ, Ü.; İZCİ AY, Ö.; TOMBAK, A.; AY, M.; YÜKSEL, D.; DERİCİ YILDIRIM, D.; ERDAL, M., Hemoglobin switching related miRNA expression level in Sickle Cell Anemia. International Molecular Medicine Symposium, 2019-05-16, 2019-05-18, İSTANBUL, Türkiye, . 50

4. TOMBAK, A.; AY, M.; ERDAL, M.; DOĞRU ÖZDEMİR, G.; SÖYLEMEZ, F.; GÜRKAN, E.; PAYDAŞ, S., Vitamin D gene polymorphism in multiple myeloma, chronic lymphocytic leukemia and chronic myeloid leukemia. 9th International Conference on Leukemia and Hematologic Oncology, 2017-10-05, 2017-10-06, London, İngiltere / Birleşik Krallık, . 70

3. YÜKSEL, D.; İZCİ AY, Ö.; KARAKAŞ, Ü.; AY, M.; İNCİ KENAR, A.; DERİCİ YILDIRIM, D.; ERDAL, M., Investigation of Expression Levels of Brain Derived Neurotrophic Factor, Neurotrophin-3 and Neurotrophin-4 in Patient with Major Depression. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, 2017-08-14, 2017-08-16, Rome, İtalya, . 50

2. DOĞRU ÖZDEMİR, G.; İZCİ AY, Ö.; TÜRSEN, Ü.; AY, M.; ÇEVİK, K.; KARAKAŞ, Ü.; DERİCİ YILDIRIM, D., EFFECT OF MIR-3680, MIR-4495, MIR-6824-5P EXPRESSIONLEVELS IN VITILIGO. INDERCOS2017 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress, 2017-03-15, 2017-03-18, İstanbul, Türkiye, . 45

1. BALCI ŞENGÜL, M.; ERDAL, M.; ŞENGÜL, A.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; EFE, M.; HERKEN, H., Association of the DRD2 TaqIa, 5-HT1B A-161T, and CNR1 1359G/A polymorphisms with alcohol dependence: A single center study in the Denizli province of Turkey. 4th International Congress on Psychopharmacology, 2011-11-23, 2011-11-27, ANTALYA, Türkiye, . 40

Uluslararası - Özet - Poster 300

9. AY, M., MicroRNA Dysregulation in Bipolar Manic andEuthymic Patients. 74th Annual Scientific Convention and Meeting Society of Biological Psychiatry, 2019-05-16, 2019-05-18, CHICAGO, Amerika Birleşik Devletleri, . 50

8. AY, M., The Frequency Distributions of CYP3A422 in Turkish Population. 7th European Congress of Pharmacology (EPHAR2016), 2016-06-26, 2016-06-30, İSTANBUL, Türkiye, . 50

7. DAŞDAĞ, S.; AKDAĞ, M.; ERDAL, M.; ERDAL, N.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş., Long term and excessive use of 900 MHz radiofrequency alter microRNA expression in brain. BioEM2016, 2016-06-05, 2016-06-10, Gent, Belçika, . 10

6. AY, M., Blood microRNA dysregulation in schizophrenia. 7th International Congress on Psychopharmacology, 2015-04-15, 2015-04-19, Antalya, Türkiye, . 50

5. BALCI ŞENGÜL, M.; ERDAL, M.; ŞENGÜL, A.; İZCİ AY, Ö.; EFE, M.; AY, M.; HERKEN, H., Association of The DRD2 TAQ1A, 5-HT1B A-161T AND CNR1 1359 G/A Polymorphisms with Alcohol Dependence: A Single Center Experience In Denizli Province of Turkey.. 20th European Congress of Psychiatry, 2012-03-03, 2012-03-06, Prague, Çek Cumhuriyeti, . 15

4. DEMİREL, C.; KILÇIKSIZ, S.; İZCİ AY, Ö.; GÜRGÜL, S.; AY, M.; ERDAL, N., Effect of acetylsalicylic acid on radiatıon induced geno cytotoxicity in rat bone marrow. ESTRO30, 2011-03-20, 2011-03-21, Brussels, Belçika, . 22

3. DEMİREL, C.; KILÇIKSIZ, S.; İZCİ AY, Ö.; GÜRGÜL, S.; AY, M.; ERDAL, N., Effect of N-acetylcysteine on Radiation-Induced Genotoxicity and cytotoxicity in Rat Bone Marrow. ESTRO27, 2008-09-08, 2008-09-14, Goteborg, İsveç, . 22

2. ŞAHİN, F.; AY, M.; YÜKSEL, E.; ERTAN, Y.; OCAKÇI, S.; TOMBULOĞLU, M.; SAYDAM, G., add(12)(q24) and trisomy 14 acquired during clonal evolution in a patient with atypical myeloproliferative disorder harboring t(813)(p12q12). 6th European Cytogenetics Conference, 2007-07-07, 2007-07-10, İstanbul, Türkiye, . 32

1. AY, M.; İZCİ AY, Ö.; SÖYLEMEZ, F.; ERDAL, M., Deletion of 8p a case of a child with multiple congenital anomalies. 6th European Cytogenetics Conference, 2007-07-07, 2007-07-10, İstanbul, Türkiye, . 47

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 40

2. DAŞDAĞ, S.; AKDAĞ, M.; ERDAL, M.; ERDAL, N.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş., 900 MHz Frekanslı Radyofrekansların Beyindeki Bazı MikroRNA Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri. II. Elektromanyetik Alanlar Ve Etkileri Sempozyumu, 2013-11-08, 2013-11-09, İSTANBUL, Türkiye, . 20

1. DAŞDAĞ, S.; AKDAĞ, M.; ERDAL, M.; ERDAL, N.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş., 2.4 GHz Frekanslı Wİ-Fİ Radyofrekansların Beyindeki Bazı MikroRNA Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri. II. Elektromanyetik Alanlar Ve Etkileri Sempozyumu, 2013-11-08, 2013-11-09, İSTANBUL, Türkiye, . 20

Ulusal - Özet - Sözlü 60

3. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B.; ÇAYAN, F.; İZCİ AY, Ö.; AY, M., Kromozomal bozuklukların referans test ile doğrulanamadığı durumda iki aşamalı bayes yöntemiyle performans ölçütlerinin değerlendirilmesi. 17.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2015-11-05, 2015-11-09, Girne, KKTC, . 25

2. KANDEMİR, H.; ERDAL, M.; SELEK, S.; İZCİ AY, Ö.; KARABABA, İ.; AY, M.; BASMACI KANDEMİR, S., Obsesif kompulsif bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde miR18a-5p, miR22-3p, miR24-3p, miR106b-5p, miR107, miR125b-5p ve miR155a-5p seviyelerinin değerlendirilmesi. 24.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2014-04-09, 2014-04-12, KONYA, Türkiye, . 7

1. ALTUNGÖZ, O.; TÜMER, S.; AY, M.; ÇAKMAKOĞLU, Ş.; İZCİ AY, Ö.; PARALI, F.; ERESEN YAZICIOĞLU, Ç., Prenatal tanıda saptanan ilave merker kromozomlar(SSMC): Prevalans ve kromozomal köken. X.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2007-09-06, 2007-09-09, ANTALYA, Türkiye, . 27

Ulusal - Özet - Poster 789

50. TOMBAK, A.; AY, M.; ERDAL, M.; DOĞRU, G.; TİFTİK, E.; SÖYLEMEZ, F.; GÜRKAN, E., Multiple myeloma kronik lenfositik lösemi ve kronik miyeloid lösemide vitamin D reseptör gen polimorfizmleri. 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, 2015-10-21, 2015-10-24, , Türkiye, . 16

49. ERDAL, M.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; AY, M.; GÜLER KARA, H.; ÖZGE, A., Alzheimer hastalığı ile BAX rs4645878 ve BCL-2 rs2279119 polimorfizmlerinin ilişkisinin araştırılması. 12.Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2014-05-28, 2014-05-31, İSTANBUL, Türkiye, . 17

48. İZCİ AY, Ö.; AY, M.; ÇAYAN, F.; DOĞRU ÖZDEMİR, G.; TEKİN, S.; ÇEVİK, K.; KARAKAŞ, Ü., Fetusta trizomi 18 ile sonuçlanan maternal kökenli t(7,18) olgusu. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-30, KUŞADASI, Türkiye, . 16

47. DOĞRU ÖZDEMİR, G.; AY, M.; İZCİ AY, Ö.; ÇAYAN, F.; TEKİN, S.; KARAKAŞ, Ü.; ÇEVİK, K., Prenatal tanıda saptanan maternal kökenli der(5)t(514) olgusu. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-30, KUŞADASI, Türkiye, . 15

46. AY, M.; SÖYLEMEZ, F.; İZCİ AY, Ö.; TURAN, F.; ÇEVİK, K.; YOLAL ERTURAL, D.; TİFTİK, E., 1305 olgunun kemik iligi sitogenetik verileri. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-30, KUŞADASI, Türkiye, . 17

45. ÇEVİK, K.; AY, M.; ATEŞ, F.; İZCİ AY, Ö.; SUNGUR, M.; ERDAL, M., İrritabl barsak sendromlu hastalarda leptin ve leptin reseptör gen polimorfizmlerinin arastırılması. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-30, KUŞADASI, Türkiye, . 18

44. AY, M.; İZCİ AY, Ö.; DİLEK, T.; TEKİN, S.; DOĞRU ÖZDEMİR, G.; ÇEVİK, K.; KARAKAŞ, Ü., Aynı anneye ait iki farklı gebelik materyalinde saptanan anöploidiler. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-30, KUŞADASI, Türkiye, . 18

43. ERDAL, N.; GÜRGÜL, S.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; UZUN, Ç., Pulslu manyetik alan’xxın (PMA) doku kültüründe hasarlanmıs tendon üzerine iyilestirici etkisi. 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2013-09-24, 2013-09-27, TRABZON, Türkiye, . 15

42. AKGÖR, U.; ÇAYAN, F.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; AVCI BULUT, P.; YAZICI, F., Evaluationof prenatally diagnosed congenital anomalies and termination of pregnancies. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Dernegi VIII.Ulusal Kongresi, 2012-10-11, 2012-10-14, İSTANBUL, Türkiye, . 13

41. ÇAYAN, F.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; SUNGUR, M.; TEKİN, S.; AKGÖR, U., Analyses of 2573 midtrimester genetic amniocenteses in Mersin. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Dernegi VIII.Ulusal Kongresi, 2012-10-11, 2012-10-14, İSTANBUL, Türkiye, . 16

40. GÜRGÜL, S.; ERDAL, N.; ERDAL, M.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; UZUN, Ç.; SUNGUR, M., Uzun Dönem Pulslu Manyetik Alanın Sağlıklı ve Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Tip 1 Prokollajen ve WNT/β-katenin Gen Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkisi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2012-09-25, 2012-09-28, İSTANBUL, Türkiye, . 10

39. GÜRGÜL, S.; ERDAL, N.; ERDAL, M.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; AYAZ, L.; UZUN, Ç., Uzun Dönem Pulslu Manyetik Alanın Sağlıklı Sıçanlar Üzerindeki Etkilerinin Biyomekanik, Biyokimyasal, Dansitometrik, Sitogenetik ve Histolojik Özellikler Yönünden İncelenmesi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2012-09-25, 2012-09-28, İSTANBUL, Türkiye, . 8

38. DOĞRU ÖZDEMİR, G.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; TEKİN, S.; ŞENLİ, H.; ÇAYAN, F.; DİLEK, T., Prenatal Tanıda 28 Translokasyon Olgusu. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, ANTALYA, Türkiye, . 13

37. DOĞRU ÖZDEMİR, G.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; TEKİN, S.; DİLEK, T.; ÇAYAN, F.; SUNGUR, M., 105 Gebelik Kaybı Olgusunda Saptanan Sitogenetik Verilerin Değerlendirilmesi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, ANTALYA, Türkiye, . 13

36. ŞENLİ, H.; AY, M.; İZCİ AY, Ö.; DİLEK, T.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; TEKİN, S.; ERDAL, M., Holoprosansefali ve Özofagial Atrezili del(13)(q22-qter) Karyotipli Olgu. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, ANTALYA, Türkiye, . 17

35. KARAKAŞ, Ü.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; DİLEK, T.; ÇAYAN, F.; TEKİN, S.; ŞENLİ, H., Prenatal Tanıda Saptanan De Novo Perisentrik İnversiyon 6 Olgusu. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, ANTALYA, Türkiye, . 12

34. AY, M., İn Situ Kültür Yöntemi İle 2200 Amniyosentez Materyalinin Sitogenetik Değerlendirilmesi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, ANTALYA, Türkiye, . 25

33. ÇEVİK, K.; AY, M.; İZCİ AY, Ö.; DİLEK, T.; ÇAYAN, F.; TEKİN, S.; ŞENLİ, H., Prenatal Tanıda Saptanan Perisentrik İnversiyon 12 Olgusu. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, ANTALYA, Türkiye, . 13

32. TEKİN, S.; AY, M.; ÇAYAN, F.; İZCİ AY, Ö.; SUNGUR, M.; ERDAL, M., Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Death Receptor 4 (DR4) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, ANTALYA, Türkiye, . 18

31. AY, M.; TEKİN, S.; İZCİ AY, Ö.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; ÇAYAN, F.; ÇOBAN, Ö.; DERİCİ YILDIRIM, D., Fas-Fas Ligand Gen Polimorfizmlerinin Tekrarlayan Gebelik Kaybı olgusu Üzerine Etkisi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, ANTALYA, Türkiye, . 18

30. AY, M.; TEKİN, S.; İZCİ AY, Ö.; DİLEK, T.; DERİCİ YILDIRIM, D.; ERDAL, M., Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında bcl-2 ve bax Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, ANTALYA, Türkiye, . 21

29. HERKEN, H.; ERDAL, M.; ŞENGÜL, A.; YÜCEL, E.; ÇAKALOZ, B.; İNCİ KENAR, A.; AY, M., Erişkin dikkat eksiklği hiperaktivite bozukluğu ile sinaptozomla ilişkili protein (Snap-25) gen polimorfizmi ilişkisi. 3.Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 2009-03-12, 2009-03-15, İSTANBUL, Türkiye, . 4

28. AY, M., Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda SNAP-25 gen polimorfizmiyle beyin hemodinamisinin ilişkisi. 44.Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyomu, 2008-10-14, 2008-10-19, ANTALYA, Türkiye, . 25

27. HERKEN, H.; ERDAL, M.; AYDIN, N.; ŞENGÜL, A.; KARADAĞ, R.; AY, M.; AYNACIOĞLU, A., ACE (INS/DEL) ve COMT (Val108/158Met) Polimorfizimlerinin Şizofreni Ve Olanzapine Yanıtla İlişkisi. 44.Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyomu, 2008-10-14, 2008-10-19, ANTALYA, Türkiye, . 7

26. İZCİ AY, Ö.; AY, M.; ÇAYAN, F.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; ŞENLİ, H.; KARAKAŞ, S.; ALTINTAŞ, Z., İn situ kültür yöntemi ile prenatal sitogenetik tanıda saptanan mozaik olguların değerlendirilmesi. VIII.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2008-05-06, 2008-05-09, ÇANAKKALE, Türkiye, . 16

25. AY, M.; TERZİOĞLI, O.; TERZİ, C.; İZCİ AY, Ö., Kolorektal kanserlerde p21, p27, p57 siklin bağımlı kinaz inhibitör genleri (CDKI) ile p53 ve p73 tümör supressör geni ekspresyon düzeyi değişimlerinin belirlenmesi. X.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2007-09-06, 2007-09-09, ANTALYA, Türkiye, . 23

24. DEMİREL, C.; KILÇIKSIZ, S.; İZCİ AY, Ö.; GÜRGÜL, S.; AY, M.; ERDAL, N., Radyasyonun genotoksik etkilerine karşı amifostin ve N-asetilsistein’nin koruyucu etkilerinin karşılaştırılması. 19.Ulusal Biyofizik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-07, KONYA, Türkiye, . 11

23. ŞAHİN, F.; SAYDAM, G.; YÜCE, Z.; GÜNAY, E.; ERTAN, Y.; AY, M.; TOMBULOĞLU, M., Rapid Transformation Of Atypical Myeloproliferative Disorder with Consistent t(813) to Acute Lymphoblastic Leukemia: A Case Report. 31.Ulusal Hematoloji Kongresi, 2005-09-28, 2005-10-02, İSTANBUL, Türkiye, . 7

22. AY, M., DEÜTF Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.B.D. Genetik ve DNA Diagnostik Laboratuarında, 1999-2004 Yılları Arasında Saptanan Dengeli Translokasyon Olguları. VI.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 2004-04-21, 2004-04-24, ANTALYA, Türkiye, . 25

21. ALTIOK CLARK, Ö.; İZCİ AY, Ö.; YÜKSEL, E.; YÜCE, Z.; CİNGÖZ, S.; AY, M.; ERKIZAN, V., Pediatrik Myelodisplastik Sendrom Olgularının Sitogenetik Değerlendirilmesi. XIV.Ulusal Kanser Kongresi, 2001-04-30, 2001-05-04, İSTANBUL, Türkiye, . 3

20. AY, M.; ÇAKMAKOĞLU, Ş.; YÜKSEL, E.; TEZEL, A.; ALTUNGÖZ, O.; SAKIZLI, M., 2300 Olgunun İnversiyonlar Açısından Değerlendirilmesi. IV.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 2000-05-03, 2000-05-06, İZMİR, Türkiye, . 21

19. ÇAKMAKOĞLU, Ş.; AY, M.; ALTIOK CLARK, Ö.; YÜKSEL, E.; TEZEL, A.; ALTUNGÖZ, O.; SAKIZLI, M., DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda çalışılan 2300 olgunun Translokasyonlar Açısından Değerlendirilmesi. IV.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 2000-05-03, 2000-05-06, İZMİR, Türkiye, . 17

18. ATEŞ, H.; TERZİOĞLI, O.; AY, M.; ÇEHRELİ, C., Uzun Süreli Kemik İliği Kültürü Çalışmaları ve Kemik İliği Hücrelerindeki Kromozomal Anomaliler. 5.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1998-09-21, 1998-09-24, İZMİR, Türkiye, . 18

17. YÜKSEL, E.; YÜCE, Z.; ALTUNGÖZ, O.; AY, M.; PAYZIN, K.; SAKIZLI, M., KML Vakalarında Varyant Translokasyonlar. 5.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1998-09-21, 1998-09-24, İZMİR, Türkiye, . 13

16. AY, M.; ÇAKMAKOĞLU, Ş.; TEZEL, A.; ALTUNGÖZ, O.; SAKIZLI, M., Periferik Kan Sitogenetik Çalışmalarının Değerlendirilmesi. 5.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1998-09-21, 1998-09-24, İZMİR, Türkiye, . 22

15. YÜCE, Z.; YÜKSEL, E.; ALTUNGÖZ, O.; AY, M.; DEMİRKAN, F.; SAKIZLI, M., MDS Vakalarında Sitogenetik Çalışmalar. 5.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1998-09-21, 1998-09-24, İZMİR, Türkiye, . 13

14. ERGİN, H.; KILIÇ, I.; DÜZCAN, F.; AY, M.; BOSTANCI, I.; SAATÇİ, I.; AKŞİT, A., Lissensefali Tip 1 ve İlave Anomalileri Olan Bir Olgu. XLI.Milli Pediatri Kongresi, 1997-06-27, 1997-06-30, VAN, Türkiye, . 12

13. YÜKSEL, E.; YÜCE, Z.; ALTUNGÖZ, O.; PARALI, F.; AY, M.; ÇAKMAKOĞLU, Ş.; SERCAN, H., Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) ve Kronik Myeloid Lösemi (KML) ön Tanısı ile Gönderilen Hastaların Sitogenetik Analiz Sonuçları. XII.Ulusal Kanser Kongresi, 1997-04-23, 1997-04-26, ANTALYA, Türkiye, . 10

12. YÜKSEL, E.; YÜCE, Z.; ALTUNGÖZ, O.; PARALI, F.; AY, M.; ÇAKMAKOĞLU, Ş.; SERCAN, H., 1992-1995 yılları arasında, DEÜTF Tıbbi Biyoloji Laboratuarına KML ön tanısı ile gönderilen hastaların sitogenetik analiz sonuçları. XII. Uusal Kanser Kongresi, 1997-04-23, 1997-04-26, ANTALYA, Türkiye, . 7

11. YÜKSEL, E.; PARALI, F.; AY, M.; ALTUNGÖZ, O.; TEZEL, A.; SERCAN, H.; SAKIZLI, M., KML ve ALL Vakalarında Sitogenetik Çalışmalar. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İZMİR, Türkiye, . 15

10. PARALI, F.; ALTUNGÖZ, O.; AY, M.; YÜKSEL, E.; ERÇAL, M.; SAKIZLI, M., Prenatal Sitogenetik Çalışmalar. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İZMİR, Türkiye, . 16

9. AY, M.; YÜKSEL, E.; YÜCE, Z.; PARALI, F.; TEZEL, A.; ERESEN YAZICIOĞLU, Ç.; GÜLEŞKEN, S., 46,XX,r(15) Karyotipine Sahip VSD’li Olgu. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İZMİR, Türkiye, . 17

8. YÜKSEL, E.; AY, M.; TEZEL, A.; PARALI, F.; ALTUNGÖZ, O.; SAKIZLI, M., Cinsiyet Kromozomlarında Saptanan Sitogenetik Anomaliler. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İZMİR, Türkiye, . 18

7. AY, M.; YÜKSEL, E.; PARALI, F.; TEZEL, A.; ALTUNGÖZ, O.; SAKIZLI, M., Down Sendromlu Vakalarda Sitogenetik Veriler: 141 Olgunun Değerlendirilmesi. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İZMİR, Türkiye, . 21

6. TEZEL, A.; YÜKSEL, E.; AY, M.; ALTUNGÖZ, O.; PARALI, F.; ERESEN YAZICIOĞLU, Ç.; YÜCE, Z., Tekrarlayan Düşüklerde Kromozomal Anomaliler. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İZMİR, Türkiye, . 13

5. YÜKSEL, E.; ERESEN YAZICIOĞLU, Ç.; AY, M.; PARALI, F.; TEZEL, A.; ALTUNGÖZ, O.; YÜCE, Z., Frajil-X Sendromu Ön Tanısı ile Gelen Olgularda Sitogenetik Analiz. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İZMİR, Türkiye, . 13

4. TEZEL, A.; ERÇAL, M.; ERATA, Y.; DEMİR, N.; AY, M.; PARALI, F.; SAKIZLI, M., Prenatal Tanı Çalışmalarında Saptanan Sayısal Anomaliler. III.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1994-10-29, 1994-11-01, ANTALYA, Türkiye, . 10

3. YÜKSEL, E.; AY, M.; TEZEL, A.; TOPUZ, A.; ACAR, B.; SAKIZLI, M., Abortus Vakalarında Saptanan Kromozomal Anomaliler. III.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1994-10-29, 1994-11-01, ANTALYA, Türkiye, . 18

2. TERZİOĞLI, O.; AY, M., Trizomi 21 Saptanmasında DISH Yönteminin Optimize Edilerek Kullanılması. III.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1994-10-29, 1994-11-01, ANTALYA, Türkiye, . 25

1. ATABEY, S.; SÜTAY, S.; AY, M.; SAKIZLI, M., Bir Larinks Karsinomu Olgusunda Hücre Kültürü ile Kromozom Analizi. II.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1992-09-22, 1992-09-24, ANKARA, Türkiye, . 18

Ulusal - Yürütücü 1300

13. Erkek infertilisinde transkripsiyon faktörü NRF2 ile ilişkili miRNA ekspresyon düzeylerinin araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, Devam ediyor... 100

12. İrritabl barsak sendromlu hastalarda leptin ve leptin reseptör gen polimorfizmlerinin araştırılması, BAP, Proje No: 7, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

11. Multiple miyelomda sirkadiyen ritim düzenleyici CLOCK ve BMAL1 gen ekspresyon düzeylerinin araştırılması, BAP, Proje No: 2020-1-TP2-4041, 9750 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

10. Multiple myelomda miR-155 ve miR-222 ekspresyon düzeylerinin araştırılması, BAP, Proje No: 2019-3-TP2-3734, 9750 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

9. Multipl Myelomda CEBPA Gen Ekspresyonunun Araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, Devam ediyor... 100

8. Multiple myelomda miR-155 ve miR-222 ekspresyon düzeylerinin araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, Devam ediyor... 100

7. Erkek infertilisinde transkripsiyon faktörü NRF2 ile ilişkili miRNA ekspresyon düzeylerinin araştırılması, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2040, 11000 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

6. Myeloid Malignansilerde Hematopoetik miRNA Ekspresyonlarının Araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

5. Miyeloid Hematolojik Malignensilerde miRNA Oluşum Yolağındaki Genlerin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

4. Tekrarlayan gebelik kayıplarında Death Receptor-4 (DR-4, TRAIL-R1) gen polimorfizmlerinin araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

3. Gastrik Kanser Patogenezinde p21, p27, p57 Siklin Bağımlı Kinaz İnhibitör Genleri İle p53 ve p73 Tümör Supressör Genlerinin Moleküler Düzeyde Araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2003,Tamamlandı. 100

2. Down Sendromunun İn-Situ Hibridizasyon Yöntemi ile Tanısı, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 1994,Tamamlandı. 100

1. İzmir İli ve Çevresindeki Hastanelerde Doğum Yapan 35 yaş ve Üzeri Kadınların. Down Sendromlu Çocuk Doğurma Sıklığının Belirlenmesi, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 1994,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

3. Erişkin Olfaktör NörogenezindeDNA Metilasyon ve Demetilasyon Dinamiklerinin Olası Rolü, Tübitak-1001, Proje No: , 373739 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

2. Down Sendromu Öyküsü Olan Annelerde Folat/Homosistein Metabolizmasında Görevli Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

1. Sitokinlerle Aktive Edilmiş İnsan Astroglial Kültürlerinde Eritropoetinin Nörotrofik Faktörler ve İndüklenebilir-Nitrik Oksid Sentaz (iNOS) Üretimleri Üzerine Etkisi, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. Sait Sergen Söylemez, Multiple miyelomda miR-155 ve miR-222 ekspresyon düzeylerinin araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Tuba Kabasakal, Multipl Myelomda CEBPA Gen Ekspresyonunun Araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Kenan Çevik, İrritabl barsak sendromlu hastalarda leptin ve leptin reseptör gen polimorfizmlerinin araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Sevinç Sürer, Tekrarlayan gebelik kayıplarında death Death Receptor-4 (DR-4) gen polimorfizmlerinin araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Cemile Ersöz, MİYELOİD MALİGNANSİLERDE HEMATOPOETİK miRNA EKSPRESYONLARININ ARAŞTIRILMASI, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Kenan Çevik, Miyeloid hematolojik malignensilerde miRNA oluşum yolağındaki genlerin ekspresyon düzeylerinin araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 30
1. CUKUROVA MEDICAL JOURNAL , [ 2020 : 1 ] . 0
2. GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS , [ 2017 : 1 ] . 5
3. GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS , [ 2019 : 1 ] . 5
4. GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS , [ 2017 : 1 ] . 5
5. JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS , [ 2020 : 1 ] . 5
6. JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS , [ 2018 : 1 ] . 5
7. JOURNAL OF PEDIATRIC GENETICS , [ 2019 : 1 ] . 0
8. META GENE , [ 2017 : 1 ] . 0
9. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE , [ 2018 : 1 ] . 5
10. ÇUKUROVA MEDICAL JOURNAL , [ 2018 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. İNÖNÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 0
Ulusal 0
1. Klinik Psikofarmakoloji Derneği, , , Türkiye. 0
2. Türk Psikiyatri Derneği, , , Türkiye. 0
3. 2nd International Dermatology and Cosmelotogy Congress, , , Türkiye. 0
2. Tıbbi Genetik Derneği , Üye No: 1, Türkiye, 2000-01-01-Devam ediyor.
1. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği , Üye No: 125, Türkiye, 1994-06-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 616 Hücresel Kontrol ve Sinyal İle Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BİO 512 Biyolojik Kontrol Sistemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-0-2
Güz BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİO 621 Moleküler İmmünoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 619 İleri Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 506 Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Güz BİO 508 Moleküler Genetik I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Güz BİO 621 Moleküler İmmünoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-0-2
Güz BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 526 Genel Tıbbi Biyoloji ve Geneti Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Bahar BİO 506 Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Bahar BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİO 508 Moleküler Genetik I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Güz BİO 512 Biyolojik Kontrol Sistemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-0-2
Güz BİO 621 Moleküler İmmünoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-0-2
Güz BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 506 Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Bahar BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BİO 512 Biyolojik Kontrol Sistemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BİO 616 Hücresel Kontrol ve Sinyal İle Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz BİO 509 Moleküler Genetik II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Güz BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 619 İleri Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-2-3
Bahar BİO 506 Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Bahar BİO 510 Kanserin Moleküler Biyolojisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-0-2
Bahar BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİO 621 MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-0-2
Güz BİO 517 KALITSAL METABOLİK HASTALIKLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 510 KANSERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-0-2
Güz BİO 619 İLERİ SİTOGENETİK Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-2-3
Güz BİO 510 KANSERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BİO 616 HÜCRESEL KONTROL ve SİNYAL İLE Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 3-0-3
Güz BİO 506 SİTOGENETİK Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BİO 621 MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BİO 616 HÜCRESEL KONTROL ve SİNYAL İLE Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Ay, M.; Izci ay, .; çayan, F.; Tekin, S.; Karakaş, .; Derici yıldırım, D.; Erdal, M. Genetic Predisposition to Unexplained Recurrent Pregnancy Loss: Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor Gene Polymorphisms as Potential Biomarkers. GENETİC TESTİNG AND MOLECULAR BİOMARKERS, 2019, 23, 57-65.
10.1089/gtmb.2018.0082
Yüksel balım, D.; Izci ay, .; Ay, M.; Karakaş, .; Inci kenar, A.; Erdal, M. Are brain derived neurotrophic factor, neurotrophin-3 and neurotrophin-4 gene expression changes effective in the pathogenesis of major depression?. ANATOLİAN JOURNAL OF PSYCHİATRY, 2019, 20, 581-588.
10.5455/apd.37092
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
çevik, K.; Ay, M.; Ateş, F.; Izci ay, .; Karakaş, .; Erdal, M. No Association of Leptin (rs17151919 and Leptin Receptor (rs3790434) Gene Polymorphisms and Irritable Bowel Syndrome in Turkish Population. WORLD JOURNAL OF ADVANCE HEALTHCARE RESEARCH, 2019, 3, 125-131.
Ay, M.; Izci ay, .; çevik, K.; Doğru özdemir, G.; Söylemez, F.; çayan, F.; Erdal, M. Tekrarlayan gebelik kayıplarında FAS ve FASLG polimorfizmlerinin TaqMan SNP genotiplendirme yöntemi ile belirlenmesi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2019, 44, 1303-1309.
10.17826/cumj.523774
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Ay, M.; çokaklı, E.; çokaklı, M.; Karakaş, .; Izci ay, .; Durukan, H.; Erdal, M. Amniyotik sıvı hücrelerinde kök hücre pluripotensi belirteçlerinin ifadesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 12, 388-396.
10.26559/mersinsbd.626035
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
AY, M.; ÇAYAN, F., The Investigation of BCL2 (rs2279115) and BAX (rs4645878) Gene Polymorphisms in Unexplained Recurrent Pregnancy Loss. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 2019-03-01, 2019-03-03, Ankara, Türkiye, .
ÇOKAKLI, E.; İZCİ AY, Ö.; ÇOKAKLI, M.; AY, M.; KARAKAŞ, Ü., Unique stem cell profile of amniotic fluid cells determined by expression status of pluripotency markers. 3.Kök hücre ve hücresel tedaviler kongresi, 2019-04-12, 2019-04-14, İSTANBUL, Türkiye, .
AY, M.; İZCİ AY, Ö.; DOĞRU ÖZDEMİR, G.; KARAKAŞ, Ü.; ÇEVİK, K., A Retrospective Analysis of Cytogenetic Studies in 152 Pregnancy Loss Materials. 6th International Multidisciplinary Studies Congress, 2019-04-26, 2019-04-27, Gaziantep, Türkiye, .
İZCİ AY, Ö.; AY, M.; ÇEVİK, K.; KARAKAŞ, Ü.; DOĞRU ÖZDEMİR, G., Cytogenetic Evaluation of 4733 Amniocentesis Materials in Mersin Province by “In Situ Culture Method”.. 6th International Multidisciplinary Studies Congress, 2019-04-26, 2019-04-27, Gaziantep, Türkiye, .
ÇEVİK, K.; AY, M., Chromosomal Abnormalities in Myelodysplastic Syndrome and Acute Myeloid Leukemia: Cytogenetic Findings of 838 Cases. 6th International Multidisciplinary Studies Congress, 2019-04-26, 2019-04-27, Gaziantep, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl