Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ERTAN AY
Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Tibbi Biyoloji A.d. Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
29085
E-MAIL
:
ertanay@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-01 08:03:37
DÜZENLEME
:
2019-11-08 14:50:15
PUAN
:
14109
YABANCI DİL
:
İngilizce, -, ÜDS, 66,125
Researcher ID
Scopus ID
h-index
9


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER BÖLÜMÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1994
DOKTORA TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. Kolorektal kanser gelişiminde, p21, p27, p57 siklin bağımlı kinaz inhibitör genleri (CDKI) ile p53 ve p73 tümör supressör geni ekspersyon düzeyi değişimlerinin belirlenmesi Danışman: Dr. Orhan Terzioğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (GENETİK) Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

1. Down Sendromunun İn Situ Hibridizasyon Yöntemi İle Gösterilmesi Danışman: Dr. Orhan Terzioğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (GENETİK) Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 1995.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
AKADEMİK UZMAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1992-03-20 - 2006-10-02
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-10-02 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7210
2019
15. Ay, M.; Izci ay, .; çayan, F.; Tekin, S.; Karakaş, .; Derici yıldırım, D.; Erdal, M. Genetic Predisposition to Unexplained Recurrent Pregnancy Loss: Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor Gene Polymorphisms as Potential Biomarkers. GENETİC TESTİNG AND MOLECULAR BİOMARKERS, 2019, 23, 57-65. 800 + 0
10.1089/gtmb.2018.0082

14. Yüksel balım, D.; Izci ay, .; Ay, M.; Karakaş, .; Inci kenar, A.; Erdal, M. Are brain derived neurotrophic factor, neurotrophin-3 and neurotrophin-4 gene expression changes effective in the pathogenesis of major depression?. ANATOLİAN JOURNAL OF PSYCHİATRY, 2019, 20, 581-588. 650 + 0
10.5455/apd.37092

13. Ay, M. MicroRNA dysregulation in manic and euthymic patients with bipolar disorder. JOURNAL OF AFFECTİVE DİSORDERS, 2019, 261, 84-90. 1000 + 0
10.1016/j.jad.2019.09.060

2017
12. Doğru, G.; Izci ay, .; Erdal, M.; Ay, M.; Tombak, A.; Karakaş, . The role of certain gene polymorphisms involved in the apoptotic pathways in polycythemia vera and essential thrombocytosis. ADVANCES İN CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL MEDİCİNE, 2017, 26, 761-765. 550 + 0
10.17219/acem/63087

11. Karakaş, .; Izci ay, .; Ay, M.; Wei, W.; Sungur, M.; çevik, K.; Doğru, G.; Erdal, M. Regulating the Regulators in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Genetic Association Study of microRNA Biogenesis Pathways. OMICS: A JOURNAL OF INTEGRATİVE BİOLOGY, 2017, 21, 352-358. 550 + 0
10.1089/omi.2017.0048

10. Söylemez, F.; Izci ay, .; Ay, M.; Altıntaş, E.; Türkseven, .; Erdal, M. Effect of EGF on Bax, Bcl-2 and Fas expression in ulcerous disease and N87 cell line. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 118, 695-701. 650 + 0
10.4149/BLL_2017_131

2016
9. Ay, M. Investigation of Dysregulation of Several MicroRNAs in Peripheral Blood of Schizophrenia Patients. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2016, 14, 256-260. 1000 + 0
10.9758/cpn.2016.14.3.256

8. şengül, A.; Erdal, M.; Balcı şengül, M.; Izci ay, .; Büber, A.; Alaçam, H.; Ay, M.; Herken, H. Association of the Neuropeptide Y LEU7PRO rs16139 and NEUREXIN 3 rs760288 polymorphisms with alcohol dependence. BULLETİN OF CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 2016, 26, 15-20. 160 + 0
10.5455/bcp.20151016123639

2015
7. Daşdağ, S.; Akdağ, M.; Erdal, M.; Erdal, N.; Izci ay, .; Ay, M.; Görücü yılmaz, .; Taşdelen, B.; Yeğin, K. Long term and excessive use of 900 MHz radiofrequency radiation alter microRNA expression in brain. INTERNATİONAL JOURNAL OF RADİATİON BİOLOGY, 2015, 91, 306-311. 200 + 0
10.3109/09553002.2015.997896

6. Kandemir, H.; Erdal, M.; Selek, S.; Izci ay, .; Karababa, .; Ay, M.; Basmacı, S.; Görücü yılmaz, .; Ekinci, S. Microribonucleic acid dysregulations in children and adolescents with obsessive compulsive disorder. NEUROPSYCHİATRİC DİSEASE AND TREATMENT, 2015, 11, 1695-1701. 200 + 0
10.2147/NDT.S81884

5. Daşdağ, S.; Akdağ, M.; Erdal, M.; Erdal, N.; Izci ay, .; Ay, M.; Görücü yılmaz, .; Taşdelen, B.; Yeğin, K. Effects of 2 4 GHz radiofrequency radiation emitted from Wi Fi equipment on microRNA expression in brain tissue. INTERNATİONAL JOURNAL OF RADİATİON BİOLOGY, 2015, 91, 555-561. 200 + 0
10.3109/09553002.2015.1028599

2014
4. Balcı şengül, M.; şengül, A.; Erdal, M.; Izci ay, .; Efe, M.; Ay, M.; Herken, H. Association of the DRD2 TaqIA, 5-HT1B A-161T, and CNR1 1359 G/A polymorphisms with Alcohol Dependence. BULLETİN OF CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 2014, 24, 115-121. 300 + 0
10.5455/bcp.20131229022915

3. Kandemir, H.; Erdal, M.; Selek, S.; Izci ay, .; Karababa, .; Sultan basmacı, K.; Ay, M.; Görücü yılmaz, .; Bayazıt, H.; Taşdelen, B. Evaluation of several micro RNA miRNA levels in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. NEUROSCİENCE LETTERS, 2014, 580, 158-162. 100 + 0
10.1016/j.neulet.2014.07.060

2009
2. Barlas, .; çetin, M.; Erdal, M.; Semiz, .; Ay, M.; Herken, H.; Uzun, . Lack of association between DRD3 gene polymorphism and response to clozapine in Turkish schizoprenia patients. AMERİCAN JOURNAL OF MEDİCAL GENETİCS PART B: NEUROPSYCHİATRİC GENETİCS, 2009, 150, 56-60. 400 + 0
10.1002/ajmg.b.30770

1. Demirel, C.; Kılçıksız, S.; Izci ay, .; Gürgül, S.; Ay, M.; Erdal, N. Effect of N acetylcysteine on Radiation induced Genotoxicity and Cytotoxicity in Rat Bone Marrow. JOURNAL OF RADİATİON RESEARCH, 2009, 50, 43-50. 450 + 0
10.1269/jrr.08066

Uluslararası - Diğer 75
2019
1. çevik, K.; Ay, M.; Ateş, F.; Izci ay, .; Karakaş, .; Erdal, M. No Association of Leptin (rs17151919 and Leptin Receptor (rs3790434) Gene Polymorphisms and Irritable Bowel Syndrome in Turkish Population. WORLD JOURNAL OF ADVANCE HEALTHCARE RESEARCH, 2019, 3, 125-131. 75 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2017
1. Doğru özdemir, G.; Ay, M.; çevik, K.; Izci ay, . Molecular genetic approach of myeloproliferative neoplasms. NOBEL MEDİCUS, 2017, 13, 12-21. 0 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 0
2019
2. Ay, M.; Izci ay, .; çevik, K.; Doğru özdemir, G.; Söylemez, F.; çayan, F.; Erdal, M. Tekrarlayan gebelik kayıplarında FAS ve FASLG polimorfizmlerinin TaqMan SNP genotiplendirme yöntemi ile belirlenmesi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2019, 44, 1303-1309. 0 + 0
10.17826/cumj.523774

2016
1. Büber, A.; Kabukçu başay, B.; Başay, .; öztürk, .; Alaçam, H.; Yazıcı, K.; Bacanlı, A.; Ay, M.; Erdal, M.; Herken, H. Synapsin Polymorphisms Could Be Correlated with Stroop Simple Reaction Time Scores. AMERİCAN JOURNAL OF MOLECULAR BİOLOGY, 2016, 6, 25-32. 0 + 0
10.4236/ajmb.2016.61003

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1160
2019
8. Ay, M.; çokaklı, E.; çokaklı, M.; Karakaş, .; Izci ay, .; Durukan, H.; Erdal, M. Amniyotik sıvı hücrelerinde kök hücre pluripotensi belirteçlerinin ifadesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 12, 388-396. 160 + 0
10.26559/mersinsbd.626035

2018
7. Derici yıldırım, D.; Taşdelen, B.; çayan, F.; Izci ay, .; Ay, M. Kromozomal bozuklukların referans test ile doğrulanamadığı durumda iki aşamalı Bayes yöntemiyle performans ölçülerinin değerlendirilmesi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 41-48. 100 + 0
10.17826/cumj.339947

2008
6. Demirel, C.; Izci ay, .; Gürgül, S.; Ay, M.; Erdal, N. Protective effect of N-acetyl cysteine on radiation-induced DNA damage in rat bonemarrow: a comparison with WR-2721. TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ, 2008, 23, 120-125. 120 + 0
2006
5. Ay, M.; Terzioğlı, O.; Terzi, C.; Izci ay, . p53 ve p73 ekspresyon düzeyi kolorektal kanser için tanısal bir belirteç midir?. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2006, 15, 26-34. 190 + 0
4. Genç, .; Ay, M.; Ateş, H. Erythropoietin Decreases Apoptosis Induced by 6 Hydroxydopamine in PC12 Cells. TURKİSH JOURNAL OF GERİATRİCS, 2006, 9, 13-18. 200 + 0
3. Ay, M.; Terzioğlu, O.; Terzi, C.; Izci ay, . Kolorektal kanserlerde, p21, p27, p57 siklin bağımlı kinaz inhibitör geni (CDKI) ekspresyonlarının değerlendirilmesi. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2006, 5, 20-25. 190 + 0
2005
2. Ay, M. Siklin bağımlı kinaz inhibitörleri (CDKI) p21, p27 ve p57 ekspresyon düzeyi değişimlerinin kanser gelişimindeki önemi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 6, 160-170. 200 + 0
1994
1. Sutay, S.; Atabey, S.; Altungöz, O.; Ay, M.; Ceryan, K.; Sakızlı, M. Cytogenetic abnormalities in laryngeal carcinoma: a case report. TURKİSH JOURNAL OF CANCER, 1994, 24, 163-167. 0 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 454
1. Ay, M.; Doğru, G.; çevik, K.; Izci ay, . RESEARCHES ON SCIENCE AND ART iN 21 ST CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 1548 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 125
2. Izci ay, .; çokaklı, E.; Erdal, M.; Ay, M.; çokaklı, M. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 1548 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 50
3. Ay, M.; Karakaş, .; Yüksel balım, D.; Izci ay, . RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 1548 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 63
4. çevik, K.; Ay, M.; çevik, .; Izci ay, .; Kabasakal, T. THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, ISBN: 978-605-288-357-0, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 17 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2018. 50
5. Yüksel balım, D.; Ay, M.; Izci ay, . THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, ISBN: 978-605-288-357-0, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 17 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2018. 167
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 37

1. Camkurt, M.; Karababa, İ.; Erdal, M.; Basmacı Kandemir, S.; Beyazıt, H.; Ay, M.; Kandemir, H., Blood microRNA dysregulation in schizophrenia. 7th International Congress on Psychopharmacology, 2015-04-15, 2015-04-19, Antalya, Türkiye, 2015. 37

http://www.psikofarmakoloji.org/V2/tummakaleler/25/11

Uluslararası - Özet - Sözlü 260

5. Doğru Özdemir, G.; İzci Ay, Ö.; Erdal, M.; Ay, M.; Türkegün, M.; Türsen, Ü., Investigation of some miRNA expression levels associated with melanogenesis in vitiligo patients. 3rd INDERCOS National DermatologyCosmetology Congress with International Participants, 2018-03-14, 2018-03-17, İstanbul, Türkiye, 2018. 55

Scientific_Meetings_003.pdf

4. Tombak, A.; Ay, M.; Erdal, M.; Doğru, G.; Söylemez, F.; Gürkan, E.; Paydaş, S., Vitamin D gene polymorphism in multiple myeloma, chronic lymphocytic leukemia and chronic myeloid leukemia. 9th International Conference on Leukemia and Hematologic Oncology , 2017-10-05, 2017-10-06, London, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 70

3. YÜKSEL BALIM, D.; İZCİ AY, Ö.; KARAKAŞ, Ü.; AY, M.; İNCİ KENAR, A.; DERİCİ YILDIRIM, D.; ERDAL, M., Investigation of Expression Levels of Brain Derived Neurotrophic Factor, Neurotrophin-3 and Neurotrophin-4 in Patient with Major Depression. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY , 2017-08-14, 2017-08-16, ROME, İtalya, 2017. 50

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AF4qhpr-sS5JxNk&cid=ACFF24A1FD199B29&id=ACFF24A1FD199B29%2114487&parId=ACFF24A1FD199B29%21403&o=OneUp

2. DOĞRU, G.; İZCİ AY, Ö.; TÜRSEN, Ü.; AY, M.; ÇEVİK, K.; KARAKAŞ, Ü.; DERİCİ YILDIRIM, D., Effect of miR-3680, miR-4495, miR-6824-5p Expression Levels in Vitiligo. 2nd International Dermatology and Cosmelotogy Congress, 2017-03-15, 2017-03-18, İSTANBUL, Türkiye, 2017. 45

Scientific_Meetings_004.pdf

1. Balcı Şengül, M.; Erdal, M.; Şengül, A.; İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Efe, M.; Herken, H., Association of the DRD2 TaqIa, 5-HT1B A-161T, and CNR1 1359G/A polymorphisms with alcohol dependence: A single center study in the Denizli province of Turkey. 4th International Congress on Psychopharmacology, 2011-11-23, 2011-11-27, Antalya, Türkiye, 2011. 40

Scientific_Meetings_006.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 207

9. DAŞDAĞ, S.; AKDAĞ, Z.; ERDAL, M.; ERDAL, N.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş., Long term andexcessive use of 900 MHz radiofrequency radiatio alter microRNA expression in brain. BioEM2016, 2016-09-05, 2016-09-10, Gent, Belçika, 2016. 10

Scientific_Meetings_013.pdf

8. NACAK, M.; ERDAL, M.; AYDIN, N.; GÖK, Ş.; HERKEN, H.; YARIŞ, E.; SAĞLAM, E., The Frequency Distributions of CYP3A4*22 in Turkish Population. 7th European Congress of Pharmacology (EPHAR2016), 2016-06-26, 2016-06-30, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 5

Scientific_Meetings_002.pdf

7. Yüksel, D.; İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Tezol, Ö.; Doğru, G.; Çevik, K.; Karakaş, Ü., The case of der(5)t(5;14)mat caused by adjacent I meiotic segregation in prenatal diagnosis . The European Human Genetics Conference 2016, 2016-05-21, 2016-05-24, Barcelona, İspanya, 2016. 22

6. Buran, İ.; Ay, M.; Doğru, G.; İzci Ay, Ö.; Karakaş, Ü.; Çevik, K.; Yüksel, D., Aneuploidy findings on two different pregnancy loss materials from the same mother. The European Human Genetics Conference 2016, 2016-05-21, 2016-05-24, Barcelona, İspanya, 2016. 30

5. Balcı Şengül, M.; Erdal, M.; Şengül, A.; İzci Ay, Ö.; Efe, M.; Ay, M.; Herken, H., Association of The DRD2 TAQ1A, 5-HT1B A-161T AND CNR1 1359 G/A Polymorphisms with Alcohol Dependence: A Single Center Experience In Denizli Province of Turkey. 20th European Congress of Psychiatry, 2012-03-03, 2012-03-06, Prague, Çek Cumhuriyeti, 2012. 15

Scientific_Meetings_005.pdf

4. Demirel, C.; Kılçıksız, S.; İzci Ay, Ö.; Gürgül, S.; Ay, M.; Erdal, N., Effect of acetylsalicylic acid on radiatıon induced geno cytotoxicity in rat bone marrow. ESTRO30, 2011-03-20, 2011-03-21, Brussels, Belçika, 2011. 22

Scientific_Meetings_007.pdf

3. Demirel, C.; Kılçıksız, S.; İzci Ay, Ö.; Gürgül, S.; Ay, M.; Erdal, N., Effect of N-acetylcysteine on Radiation-Induced Genotoxicity and cytotoxicity in Rat Bone Marrow. ESTRO27, 2008-09-08, 2008-09-14, Goteborg, İsveç, 2008. 22

Scientific_Meetings_008.pdf

2. Şahin, F.; Ay, M.; Yüksel, E.; Ertan, Y.; Ocakçı, S.; Tombuloğlu, M.; Saydam, G., add(12)(q24) and trisomy 14 acquired during clonal evolution in a patient with atypical myeloproliferative disorder harboring t(813)(p12q12). 6th European Cytogenetics Conference , 2007-07-07, 2007-07-10, İstanbul, Türkiye, 2007. 32

Scientific_Meetings_009.pdf

1. Ay, M.; İzci Ay, Ö.; Söylemez, F.; Erdal, M., Deletion of 8p a case of a child with multiple congenital anomalies. 6th European Cytogenetics Conference , 2007-07-07, 2007-07-10, İstanbul, Türkiye, 2007. 47

Scientific_Meetings_010.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 140

3. AY, M.; ÇAYAN, F., Açıklanamayan Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında BCL2 (rs2279115) ve BAX (rs4645878) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 2019-03-01, 2019-03-03, Ankara, Türkiye, 2019. 100

http://hippocratescongress.com/

2. Daşdağ, S.; Akdağ, M.; Erdal, M.; Erdal, N.; İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Görücü Yılmaz, Ş., 900 MHz Frekanslı Radyofrekansların Beyindeki Bazı MikroRNA Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri. II. Elektromanyetik Alanlar Ve Etkileri Sempozyumu, 2013-11-08, 2013-11-09, İstanbul, Türkiye, 2013. 20

Scientific_Meetings_015.pdf

1. Daşdağ, S.; Akdağ, M.; Erdal, M.; Erdal, N.; İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Görücü Yılmaz, Ş., 2.4 GHz Frekanslı Wİ-Fİ Radyofrekansların Beyindeki Bazı MikroRNA Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri. II. Elektromanyetik Alanlar Ve Etkileri Sempozyumu, 2013-11-08, 2013-11-09, İstanbul, Türkiye, 2013. 20

Scientific_Meetings_014.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 67

3. Taşdelen, B.; Çayan, F.; İzci Ay, Ö.; Ay, M., Kromozomal bozuklukların referans test ile doğrulanamadığı durumda iki aşamalı Bayes yöntemiyle performans ölçülerinin değerlendirilmesi. 17.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2015-11-05, 2015-11-09, Girne, KKTC, 2015. 32

2. Kandemir, H.; Erdal, M.; Selek, S.; İzci Ay, Ö.; Karababa, İ.; Ay, M.; Basmacı Kandemir, S., Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde miR18a-5p, miR22-3p, miR24-3p, miR106b-5p, miR107, miR125b-5p ve miR155a-5p Seviyelerinin Değerlendirilmesi. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2014-04-09, 2014-04-12, Konya, Türkiye, 2014. 7

Scientific_Meetings_001.pdf

1. Altungöz, O.; Tümer, S.; Ay, M.; Çakmakoğlu, Ş.; İzci Ay, Ö.; Paralı, F.; Eresen, Ç., Prenatal tanıda saptanan ilave merker kromozomlar(SSMC): Prevalans ve kromozomal köken. X.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2007-09-06, 2007-09-09, Antalya, Türkiye, 2007. 27

Scientific_Meetings_038.pdf

Ulusal - Özet - Poster 777

52. Köksal, V.; Tiftik, E.; Tombak, A.; Ay, M.; Bekalp Yılmaz, İ.; Çevik, K., VARYANT PH KROMOZOMLU KML OLGU SUNUMU. 42.Ulusal Hematoloji Kongresi, 2016-10-19, 2016-10-22, Antalya, Türkiye, 2016. 13

51. İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Doğru, G.; Karakaş, Ü.; Çevik, K.; Yüksel, D.; Çayan, F., Evaluation of prenatal cytogenetic data with in-situ culture method. Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi, 2016-02-11, 2016-02-13, Kayseri, Türkiye, 2016. 13

http://www.erciyesmedj.com/eng/Anasayfa

50. Tombak, A.; Ay, M., Multiple myeloma, kronik lenfositer lösemive kronik miyeloid lösemide vitamin D reseptör gen polimorfizmleri . 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, 2015-10-21, 2015-10-24, Antalya, Türkiye, 2015. 25

49. Erdal, M.; Görücü Yılmaz, Ş.; Ay, M.; Güler Kara, H.; Özge, A., Alzheimer hastalığı ile BAX rs4645878 ve BCL-2 rs2279119 polimorfizmlerinin ilişkisinin araştırılması. 12.Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2014-05-28, 2014-05-31, İstanbul, Türkiye, 2014. 17

Scientific_Meetings_011.pdf

48. Ay, M.; Söylemez, F.; İzci Ay, Ö.; Turan, F.; Çevik, K.; Yolal, D.; Tiftik, E., 1305 olgunun kemik iligi sitogenetik verileri. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-30, Kuşadası, Türkiye, 2013. 17

Scientific_Meetings_016.pdf

47. Ay, M.; İzci Ay, Ö.; Dilek, U.; Tekin, S.; Doğru Özdemir, G.; Çevik, K.; Karakaş, Ü., Aynı anneye ait iki farklı gebelik materyalinde saptanan anöploidiler. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-30, Kuşadası, Türkiye, 2013. 18

Scientific_Meetings_017.pdf

46. Doğru Özdemir, G.; Ay, M.; İzci Ay, Ö.; Çayan, F.; Tekin, S.; Karakaş, Ü.; Çevik, K., Prenatal tanıda saptanan maternal kökenli der(5)t(5;14) olgusu. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-30, Kuşadası, Türkiye, 2013. 15

Scientific_Meetings_018.pdf

45. Çevik, K.; Ay, M.; Ateş, F.; İzci Ay, Ö.; Sungur, M.; Erdal, M., İrritabl barsak sendromlu hastalarda leptin ve leptin reseptör gen polimorfizmlerinin arastırılmas. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-30, Kuşadası, Türkiye, 2013. 18

Scientific_Meetings_019.pdf

44. İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Çayan, F.; Doğru Özdemir, G.; Tekin, S.; Çevik, K.; Karakaş, Ü., Fetusta trizomi 18 ile sonuçlanan maternal kökenli t(7,18) olgusu. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-30, Kuşadası, Türkiye, 2013. 16

Scientific_Meetings_012.pdf

43. Erdal, N.; Gürgül, S.; İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Uzun, Ç., Pulslu manyetik alanın (PMA) doku kültüründe hasarlanmıs tendon üzerine iyilestirici etkisi. 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2013-09-24, 2013-09-27, Trabzon, Türkiye, 2013. 15

42. Akgör, U.; Çayan, F.; İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Bulut Avcı, P.; Yazıcı, F., Evaluationof prenatally diagnosed congenital anomalies and termination of pregnancies. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Dernegi VIII.Ulusal Kongresi, 2012-11-10, 2012-11-14, İstanbul, Türkiye, 2012. 13

Scientific_Meetings_020.pdf

41. Çayan, F.; İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Sungur, M.; Tekin, S.; Akgör, U., Analyses of 2573 midtrimester genetic amniocenteses in Mersin. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Dernegi VIII.Ulusal Kongresi, 2012-11-10, 2012-11-14, İstanbul, Türkiye, 2012. 16

Scientific_Meetings_021.pdf

40. Gürgül, S.; Erdal, N.; Erdal, M.; İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Ayaz, L.; Uzun, Ç., Uzun Dönem Pulslu Manyetik Alanın Sağlıklı Sıçanlar Üzerindeki Etkilerinin Biyomekanik, Biyokimyasal, Dansitometrik, Sitogenetik ve Histolojik Özellikler Yönünden İncelenmesi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2012-09-25, 2012-09-28, İstanbul, Türkiye, 2012. 8

Scientific_Meetings_023.pdf

39. Gürgül, S.; Erdal, N.; Erdal, M.; İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Uzun, Ç.; Sungur, M., Uzun Dönem Pulslu Manyetik Alanın Sağlıklı ve Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Tip 1 Prokollajen ve WNT/β-katenin Gen Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkisi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2012-09-25, 2012-09-28, İstanbul, Türkiye, 2012. 10

Scientific_Meetings_022.pdf

38. Doğru, G.; İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Tekin, S.; Dilek, U.; Çayan, F.; Sungur, M., 105 Gebelik Kaybı Olgusunda Saptanan Sitogenetik Verilerin Değerlendirilmesi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 13

Scientific_Meetings_032.pdf

37. Ay, M.; Tekin, S.; İzci Ay, Ö.; Görücü Yılmaz, Ş.; Çayan, F.; Çoban, Ö.; Derici Yıldırım, D., Fas-Fas Ligand Gen Polimorfizmlerinin Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olgusu Üzerine Etkisi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 18

Scientific_Meetings_031.pdf

36. Şenli, H.; Ay, M.; İzci Ay, Ö.; Dilek, U.; Görücü Yılmaz, Ş.; Tekin, S.; Erdal, M., Holoprosansefali ve Özofagial Atrezili del(13)(q22-qter) Karyotipli Olgu. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 17

Scientific_Meetings_030.pdf

35. Tekin, S.; Ay, M.; Çayan, F.; İzci Ay, Ö.; Sungur, M.; Erdal, M., Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Death Receptor 4 (DR4) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 18

Scientific_Meetings_029.pdf

34. Karakaş, Ü.; İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Dilek, U.; Çayan, F.; Tekin, S.; Şenli, H., Prenatal Tanıda Saptanan De Novo Perisentrik İnversiyon 6 Olgusu. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 12

Scientific_Meetings_028.pdf

33. Doğru, G.; İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Tekin, S.; Şenli, H.; Çayan, F.; Dilek, U., Prenatal Tanıda 2;8 Translokasyon Olgusu. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 13

Scientific_Meetings_027.pdf

32. Ay, M.; Tekin, S.; İzci Ay, Ö.; Dilek, U.; Derici Yıldırım, D.; Edal, M., Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında bcl-2 ve bax Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 21

Scientific_Meetings_026.pdf

31. Tekin, S.; İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Çayan, F.; Dilek, U.; Şenli, H.; Görücü Yılmaz, Ş., İn Situ Kültür Yöntemi İle 2200 Amniyosentez Materyalinin Sitogenetik Değerlendirilmesi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 11

Scientific_Meetings_024.pdf

30. Çevik, K.; Ay, M.; İzci Ay, Ö.; Dilek, U.; Çayan, F.; Tekin, S.; Şenli, H., Prenatal Tanıda Saptanan Perisentrik İnversiyon 12 Olgusu. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 13

Scientific_Meetings_025.pdf

29. Herken, H.; Erdal, M.; Şengül, A.; Yücel, E.; Çakaloz, B.; İnci Kenar, A.; Ay, M., Erişkin dikkat eksiklği hiperaktivite bozukluğu ile sinaptozomla ilişkili protein (Snap-25) gen polimorfizmi ilişkisi. 3.Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 2009-03-15, 2009-03-15, İstanbul, Türkiye, 2009. 4

Scientific_Meetings_033.pdf

28. Herken, H.; Erdal, M.; Aydın, N.; Şengül, A.; Karadağ, R.; Ay, M.; Aynacıoğlu, A., ACE (INS/DEL) ve COMT (Val108/158Met) Polimorfizimlerinin Şizofreni Ve Olanzapine Yanıtla İlişkisi. 44.Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyomu, 2008-10-14, 2008-10-19, Antalya, Türkiye, 2008. 7

Scientific_Meetings_035.pdf

27. Öner, Ö.; Akın, A.; Herken, H.; Erdal, M.; Ay, M.; Çiftçi, K.; Öncü Çetinkaya, B., Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda SNAP-25 gen polimorfizmiyle beyin hemodinamisinin ilişkisi. 44.Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyomu, 2008-10-14, 2008-10-19, Antalya, Türkiye, 2008. 6

Scientific_Meetings_034.pdf

26. İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Çayan, F.; Görücü Yılmaz, Ş.; Şenli, H.; Karakaş, S.; Altıntaş, Z., İn situ kültür yöntemi ile prenatal sitogenetik tanıda saptanan mozaik olguların değerlendirilmesi. VIII.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2008-05-06, 2008-05-09, Çanakkale, Türkiye, 2008. 16

Scientific_Meetings_036.pdf

25. Ay, M.; Terzioğlu, O.; Terzi, C.; İzci Ay, Ö., Kolorektal kanserlerde p21, p27, p57 siklin bağımlı kinaz inhibitör genleri (CDKI) ile p53 ve p73 tümör supressör geni ekspresyon düzeyi değişimlerinin belirlenmesi. X.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2007-09-06, 2007-09-09, Antalya, Türkiye, 2007. 23

Scientific_Meetings_037.pdf

24. Demirel, C.; Kılçıksız, S.; İzci Ay, Ö.; Gürgül, S.; Ay, M.; Erdal, N., Radyasyonun genotoksik etkilerine karşı amifostin ve N-asetilsistein’nin koruyucu etkilerinin karşılaştırılması. 19.Ulusal Biyofizik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-07, Antalya, Türkiye, 2007. 11

Scientific_Meetings_039.pdf

23. Şahin, F.; Saydam, G.; Yüce, Z.; Günay, E.; Ertan, Y.; Ay, M.; Tombuloğlu, M., Rapid Transformation Of Atypical Myeloproliferative Disorder with Consistent t(813) to Acute Lymphoblastic Leukemia: A Case Report. 31.Ulusal Hematoloji Kongresi, 2005-09-28, 2005-10-02, İstanbul, Türkiye, 2005. 7

Scientific_Meetings_040.pdf

22. Eresen Yazıcıoğlu, Ç.; Altungöz, O.; Paralı, F.; Ay, M.; Çakmakoğlu, Ş.; Çetin, O.; Kılıç, Y., DEÜTF Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.B.D. Genetik ve DNA Diagnostik Laboratuarında, 1999-2004 Yılları Arasında Saptanan Dengeli Translokasyon Olguları. VI.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 2004-04-20, 2004-04-24, Antalya, Türkiye, 2004. 8

Scientific_Meetings_041.pdf

21. Altıok Clark, Ö.; İzci Ay, Ö.; Yüksel, E.; Yüce, Z.; Cingöz, S.; Y, M.; Erkızan, V., Pediatrik Myelodisplastik Sendrom Olgularının Sitogenetik Değerlendirilmesi. XIV.Ulusal Kanser Kongresi, 2001-04-30, 2001-05-04, İstanbul, Türkiye, 2001. 0

Scientific_Meetings_042.pdf

20. Ay, M.; Çakmakoğlu, Ş.; Yüksel, E.; Tezel, A.; Altungöz, O.; Sakızlı, M., 2300 Olgunun İnversiyonlar Açısından Değerlendirilmesi. IV.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 2000-05-03, 2000-05-06, İzmir, Türkiye, 2000. 21

Scientific_Meetings_043.pdf

19. Çakmakoğlu, Ş.; Ay, M.; Altıok, Ö.; Yüksel, E.; Tezel, A.; Altungöz, O.; Sakızlı, M., DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda çalışılan 2300 olgunun Translokasyonlar Açısından Değerlendirilmesi. IV.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 2000-05-03, 2000-05-06, İzmir, Türkiye, 2000. 17

Scientific_Meetings_044.pdf

18. Ateş, H.; Terzioğlu, O.; Ay, M.; Çehreli, C., Uzun Süreli Kemik İliği Kültürü Çalışmaları ve Kemik İliği Hücrelerindeki Kromozomal Anomaliler. 5.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1998-09-21, 1998-09-24, İzmir, Türkiye, 1998. 18

Scientific_Meetings_045.pdf

17. Yüce, Z.; Yüksel, E.; Altungöz, O.; Ay, M.; Demirkan, F.; Sakızlı, M., MDS Vakalarında Sitogenetik Çalışmalar. 5.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1998-09-21, 1998-09-24, İzmir, Türkiye, 1998. 13

Scientific_Meetings_047.pdf

16. Ay, M.; Çakmakoğlu, Ş.; Tezel, A.; Altungöz, O.; Sakızlı, M., Periferik Kan Sitogenetik Çalışmalarının Değerlendirilmesi. 5.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1998-09-21, 1998-09-24, İzmir, Türkiye, 1998. 22

Scientific_Meetings_048.pdf

15. Yüksel, E.; Yüce, Z.; Altungöz, O.; Ay, M.; Payzın, B.; Sakızlı, M., KML Vakalarında Varyant Translokasyonlar. 5.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1998-09-21, 1998-09-24, İzmir, Türkiye, 1998. 13

Scientific_Meetings_046.pdf

14. Ergin, H.; Kılıç, I.; Ay, M.; Bostancı, I.; Saatçı, I.; Akşit, A., Lissensefali Tip 1 ve İlave Anomalileri Olan Bir Olgu. XLI.Milli Pediatri Kongresi, 1997-06-27, 1997-06-30, Van, Türkiye, 1997. 16

Scientific_Meetings_049.pdf

13. Yüksel, E.; Yüce, Z.; Altungöz, O.; Paralı, F.; Ay, M.; Çakmakoğlu, Ş.; Sercan, H., Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) ve Kronik Myeloid Lösemi (KML) ön Tanısı ile Gönderilen Hastaların Sitogenetik Analiz Sonuçları. XII. Uusal Kanser Kongresi, 1997-04-23, 1997-04-26, Antalya, Türkiye, 1997. 10

Scientific_Meetings_051.pdf

12. Yüksel, E.; Yüce, Z.; Altungöz, O.; Paralı, F.; Ay, M.; Çakmakoğlu, Ş.; Sercan, H., 1992-1995 yılları arasında, DEÜTF Tıbbi Biyoloji Laboratuarına KML ön tanısı ile gönderilen hastaların sitogenetik analiz sonuçları. XII. Uusal Kanser Kongresi, 1997-04-23, 1997-04-26, Antalya, Türkiye, 1997. 7

Scientific_Meetings_050.pdf

11. Yüksel, E.; Ay, M.; Tezel, A.; Paralı, F.; Altungöz, O.; Sakızlı, M., Cinsiyet Kromozomlarında Saptanan Sitogenetik Anomaliler. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İzmir, Türkiye, 1996. 18

Scientific_Meetings_056.pdf

10. Tezel, A.; Yüksel, E.; Ay, M.; Altungöz, O.; Paralı, F.; Eresen, Ç.; Sakızlı, M., Tekrarlayan Düşüklerde Kromozomal Anomaliler. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İzmir, Türkiye, 1996. 15

Scientific_Meetings_058.pdf

9. Paralı, F.; Altungöz, O.; Ay, M.; Yüksel, E.; Erçal, D.; Sakızlı, M., Prenatal Sitogenetik Çalışmalar. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İzmir, Türkiye, 1996. 16

Scientific_Meetings_057.pdf

8. Yüksel, E.; Paralı, F.; Ay, M.; Altungöz, O.; Tezel, A.; Sercan, H.; Sakızlı, M., KML ve ALL Vakalarında Sitogenetik Çalışmalar. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İzmir, Türkiye, 1996. 15

Scientific_Meetings_053.pdf

7. Ay, M.; Yüksel, E.; Yüce, Z.; Paralı, F.; Tezel, A.; Eresen, Ç.; Güleşken, S., 46,XX,r(15) Karyotipine Sahip VSD’li Olgu. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İzmir, Türkiye, 1996. 17

Scientific_Meetings_052.pdf

6. Yüksel, E.; Eresen, Ç.; Ay, M.; Paralı, F.; Tezel, A.; Altungöz, O.; Yüce, Z., Frajil-X Sendromu Ön Tanısı ile Gelen Olgularda Sitogenetik Analiz. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İzmir, Türkiye, 1996. 13

Scientific_Meetings_054.pdf

5. Ay, M.; Yüksel, E.; Paralı, F.; Tezel, A.; Altungöz, O.; Sakızlı, M., Down Sendromlu Vakalarda Sitogenetik Veriler: 141 Olgunun Değerlendirilmesi. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1996-06-24, 1996-06-28, İzmir, Türkiye, 1996. 21

Scientific_Meetings_055.pdf

4. Terzioğlu, O.; Ay, M., Trizomi 21 Saptanmasında DISH Yönteminin Optimize Edilerek Kullanılması. III.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1994-10-29, 1994-11-01, Antalya, Türkiye, 1994. 25

Scientific_Meetings_061.pdf

3. Tezel, A.; Erçal, D.; Erata, Y.; Demir, N.; Ay, M.; Paralı, F.; Sakızlı, M., Prenatal Tanı Çalışmalarında Saptanan Sayısal Anomaliler. III.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1994-10-29, 1994-11-01, Antalya, Türkiye, 1994. 10

Scientific_Meetings_059.pdf

2. Yüksel, E.; Ay, M.; Tezel, A.; Topuz, A.; Acar, B.; Sakızlı, M., Abortus Vakalarında Saptanan Kromozomal Anomaliler. III.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1994-10-29, 1994-11-01, Antalya, Türkiye, 1994. 18

Scientific_Meetings_060.pdf

1. Atabey, S.; Sütay, S.; Ay, M.; Sakızlı, M., Bir Larinks Karsinomu Olgusunda Hücre Kültürü ile Kromozom Analizi. II.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 1992-09-22, 1992-09-24, Ankara, Türkiye, 1992. 18

Scientific_Meetings_062.pdf

Ulusal - Yürütücü 1600

16. İrritabl barsak sendromlu hastalarda leptin ve leptin reseptör gen polimorfizmlerinin araştırılması, BAP, Proje No: 7, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

15. Multiple myelomda miR-155 ve miR-222 ekspresyon düzeylerinin araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, Devam ediyor... 100

14. Down Sendromunun İn-Situ Hibridizasyon Yöntemi ile Tanısı. , BAP, Proje No: 2, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

13. Erkek infertilisinde transkripsiyon faktörü NRF2 ile ilişkili miRNA ekspresyon düzeylerinin araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, Devam ediyor... 100

12. Tekrarlayan gebelik kayıplarında Death Receptor-4 (DR-4, TRAIL-R1) gen polimorfizmlerinin araştırılması., BAP, Proje No: 5, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

11. Multipl Myelomda CEBPA Gen Ekspresyonunun Araştırılması, BAP, Proje No: 2019-1-TP2-3206, 11000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

10. Multipl Myelomda CEBPA Gen Ekspresyonunun Araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, Devam ediyor... 100

9. Erkek infertilisinde transkripsiyon faktörü NRF2 ile ilişkili miRNA ekspresyon düzeylerinin araştırılması, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2040, 11000 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

8. Myeloid Malignansilerde Hematopoetik miRNA Ekspresyonlarının Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2037, 11000 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

7. Myeloid Malignansilerde Hematopoetik miRNA Ekspresyonlarının Araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

6. Miyeloid Hematolojik Malignensilerde miRNA Oluşum Yolağındaki Genlerin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-TP3-1205, 18000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

5. Miyeloid Hematolojik Malignensilerde miRNA Oluşum Yolağındaki Genlerin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

4. Tekrarlayan gebelik kayıplarında Death Receptor-4 (DR-4, TRAIL-R1) gen polimorfizmlerinin araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

3. Gastrik Kanser Patogenezinde p21, p27, p57 Siklin Bağımlı Kinaz İnhibitör Genleri İle p53 ve p73 Tümör Supressör Genlerinin Moleküler Düzeyde Araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2003,Tamamlandı. 100

2. Down Sendromunun İn-Situ Hibridizasyon Yöntemi ile Tanısı, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 1994,Tamamlandı. 100

1. İzmir İli ve Çevresindeki Hastanelerde Doğum Yapan 35 yaş ve Üzeri Kadınların. Down Sendromlu Çocuk Doğurma Sıklığının Belirlenmesi, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 1994,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 350

8. Sitokinlerle Aktive Edilmiş İnsan Astroglial Kültürlerinde Eritropoetinin Nörotrofik Faktörler ve İndüklenebilir-Nitrik Oksid Sentaz (iNOS) Üretimleri Üzerine Etkisi, TÜBİTAK, Proje No: 4, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

7. Gastrik Kanser Patogenezinde p21, p27, p57 Siklin Bağımlı Kinaz İnhibitör Genleri İle p53 ve p73 Tümör Supressör Genlerinin Moleküler Düzeyde Araştırılması, BAP, Proje No: 3, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

6. İzmir İli ve Çevresindeki Hastanelerde Doğum Yapan 35 yaş ve Üzeri Kadınların. Down Sendromlu Çocuk Doğurma Sıklığının Belirlenmesi , BAP, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

5. Erişkin Olfaktör Nörogenezi’nde DNA Metilasyon ve Demetilasyon Dinamiklerinin Olası Rolü, TÜBİTAK, Proje No: 8, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

4. Down Sendromu Öyküsü Olan Annelerde Folat/Homosistein Metabolizmasında Görevli Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 6, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

3. Erişkin Olfaktör NörogenezindeDNA Metilasyon ve Demetilasyon Dinamiklerinin Olası Rolü, Tübitak-1001, Proje No: , 373739 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

2. Down Sendromu Öyküsü Olan Annelerde Folat/Homosistein Metabolizmasında Görevli Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

1. Sitokinlerle Aktive Edilmiş İnsan Astroglial Kültürlerinde Eritropoetinin Nörotrofik Faktörler ve İndüklenebilir-Nitrik Oksid Sentaz (iNOS) Üretimleri Üzerine Etkisi, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Kenan Çevik, İrritabl barsak sendromlu hastalarda leptin ve leptin reseptör gen polimorfizmlerinin araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Sevinç Sürer, Tekrarlayan gebelik kayıplarında death Death Receptor-4 (DR-4) gen polimorfizmlerinin araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS , [ 2017 : 1 ] . 5
2. GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS , [ 2017 : 1 ] . 5
3. JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS , [ 2018 : 1 ] . 5
4. JOURNAL OF PEDIATRIC GENETICS , [ 2019 : 1 ] . 0
5. META GENE , [ 2017 : 1 ] . 0
6. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE , [ 2018 : 1 ] . 5
7. ÇUKUROVA MEDICAL JOURNAL , [ 2018 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. İNÖNÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 0
Uluslararası 0
1. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 24.Cilt Araştırma Ödülleri Klinik Psikofarmakoloji Derneği, 2015-04-19, Antalya, Türkiye. 0
2. INDERCOS, 2017-03-15, İSTANBUL, Türkiye. 0
Ulusal 0
1. Klinik Psikofarmakoloji Derneği, , , Türkiye. 0
2. Türk Psikiyatri Derneği, , , Türkiye. 0
3. 2nd International Dermatology and Cosmelotogy Congress, , , Türkiye. 0
2. Tıbbi Genetik Derneği , Üye No: 1, Türkiye, 2000-01-01-Devam ediyor.
1. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği , Üye No: 125, Türkiye, 1994-06-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİO 512 Biyolojik Kontrol Sistemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-0-2
Güz BİO 621 Moleküler İmmünoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BİO 506 Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Bahar BİO 619 İleri Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-2-3
Bahar BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BİO 508 Moleküler Genetik I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Güz BİO 621 Moleküler İmmünoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-0-2
Güz BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 506 Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Bahar BİO 526 Genel Tıbbi Biyoloji ve Geneti Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Güz BİO 621 Moleküler İmmünoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-0-2
Güz BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BİO 508 Moleküler Genetik I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Güz BİO 512 Biyolojik Kontrol Sistemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 506 Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Bahar BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BİO 509 Moleküler Genetik II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Güz BİO 616 Hücresel Kontrol ve Sinyal İle Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz BİO 512 Biyolojik Kontrol Sistemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-0-2
Güz BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 506 Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-2-3
Bahar BİO 510 Kanserin Moleküler Biyolojisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisans 2-0-2
Bahar BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BİO 619 İleri Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-2-3
Güz BİO 621 MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-0-2
Güz BİO 517 KALITSAL METABOLİK HASTALIKLAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 510 KANSERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-0-2
Güz BİO 619 İLERİ SİTOGENETİK Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-2-3
Güz BİO 510 KANSERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BİO 616 HÜCRESEL KONTROL ve SİNYAL İLE Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 3-0-3
Güz BİO 506 SİTOGENETİK Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BİO 621 MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BİO 616 HÜCRESEL KONTROL ve SİNYAL İLE Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
Detay
Erişkin Olfaktör NörogenezindeDNA Metilasyon ve Demetilasyon Dinamiklerinin Olası Rolü, Tübitak-1001, Proje No: , 373739 ₺, Araştırmacı, 2018, Tamamlandı.
1
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Derici yıldırım, D.; Taşdelen, B.; çayan, F.; Izci ay, .; Ay, M. Kromozomal bozuklukların referans test ile doğrulanamadığı durumda iki aşamalı Bayes yöntemiyle performans ölçülerinin değerlendirilmesi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 41-48.
10.17826/cumj.339947
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Yüksel balım, D.; Ay, M.; Izci ay, . THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, ISBN: 978-605-288-357-0, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 17 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2018.
çevik, K.; Ay, M.; çevik, .; Izci ay, .; Kabasakal, T. THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART, ISBN: 978-605-288-357-0, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 17 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2018.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)