Öğr.Gör.Dr. ESRA SARIOĞLU DURAN
Birim
:
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Silifke Kampüsü 33900 Silifke/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2015-07-06 09:06:38
DÜZENLEME
:
2024-01-04 10:35:49
PUAN
:
7712
YABANCI DİL
:
İngilizce, Orta, YÖKDİL, 66,25
Researcher ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS İŞLETME A.B.D.ÜRETİM YÖNETİMİ B.D. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014
DOKTORA İŞLETME (FİNANS) MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2023
Doktora Tezi

1. Fama-French Varlık Fiyatlama Modellerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Değerlendirilmesi: Uluslararası Pazar Portföyleri Üzerine Bir Uygulama Danışman: Dr. TURHAN KORKMAZ, Diğer, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin , Türkiye, 2023.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Orta öğretim kurumlarındaki yöneticilerin eğitim hizmetlerinde toplam kalite yönetimi algısı: Mersin ili örneği Danışman: Dr. Yrd.Doç.Dr.Mesiha SAAT ERSOY, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜM BAŞKAN VEKİLİ BÖLÜM BAŞKAN VEKİLİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-04-27 - 2017-11-13
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU SMYO 2012-04-12 - 2017-11-13
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. SAYGIN, M.; SARIOĞLU, E. Current Approaches in Social Sciences, ISBN: 978-3-631-66608-1, Peter Lang GmbH, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 10 Sayfa, İngilizce, Frankfurt, Almanya, 2015. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3562
1. SARIOĞLU DURAN, E. Kent Stratejisi Silifke, ISBN: 9786059831932, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 312 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2016. 3500
Ulusal - Kitap Editörlüğü 3562
1. AKSAY, S.; SAYGIN, M.; YARŞI, G.; SARIOĞLU, E. II.YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SEMPOZYUMU, ISBN: 978-605-9831-15-4, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 196, 640 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2015. 63
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. SARIOĞLU, E.; YARŞI, G., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNE BAĞLI OLARAK OLUŞTURDUKLARI KURUMSAL AİDİYET DUYGUSU: BİR ÜNİVERDİTE ÖRNEĞİ. II.YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SEMPOZYUMU, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 100

1. SARIOĞLU, E., AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ALGISININ KURUM PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ. 14.ulusal işletmecilik kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, aksaray, Türkiye, 2015. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mersin-Silifke İlçesinde Entegre Mücadele Kullanılarak Tarımda Kavun Yetiştiriciliğinin Artması, BAP, Proje No: BAP SMYO BHÜOT(GY) 2014-3 GP, 29500 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl