Doç.Dr. Emrah Emrah Uysal

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Telefon
:
+90--
Dahili
:
11168
OLUŞTURMA
:
2020-12-24 11:23:53
DÜZENLEME
:
2023-05-24 16:35:21
PUAN
:
4124
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS RESİM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
SANATTA YETERLİLİK RESİM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERİTESİ 2009
Sanatta Yeterlik Tezi

1. KOMET ve MEHMET GÜLERYÜZ‟ÜN RESĠMLERĠNDE FANTASTĠK FĠGÜRASYON ve MEKAN YORUMLARI Danışman: Dr. Abdullah Mümtaz Sağlam, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2009.

Yüksek Lisans Tezi

1. FİGÜR VE MEKAN İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE TUVALDEKİ BEN Danışman: Dr. Ayşe Sağlam Yüce, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2001.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998-03-06 - 2002-06-15
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2002-06-16 - 2009-12-15
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-12-15 - 2011-09-15
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-09-15 - 2012-08-15
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2012-09-16 - 2016-06-15
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-06-15 - 2017-10-09
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-10-09 - 2020-12-24
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
SENATO ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019-08-23 - 2022-08-23
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2018-09-28 - 2021-09-28
Uluslararası - Diğer 300
2021
3. UYSAL, E.; UYSAL, A. AİLE TEMALI ÇOCUK RESİMLERİNDE BİLİNÇALTI VE BİLİNÇDIŞI DAVRANIŞLARIN RESİMSEL İMGEYE DÖNÜŞÜMÜ. ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2021, 8, 123-135. 100 + 0
10.17121/ressjournal.3056

2018
2. UYSAL, A.; UYSAL, E. Travma, Korku, Endişe, Aşk ve Ölüm Kavramlarının Kadın İmgesinde Dışavurumu: Willem De Kooning. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, 8, 271-280. 100 + 0
10.9761/JASSS7859

2017
1. UYSAL, E. GILLS DELEUZE FELSEFESİNDE ”YERSİZ-YURTSUZLAŞMA” VE ”ORGANSIZ BEDEN” KAVRAMLARIY. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 10, 233-242. 100 + 0
10.9761/JASSS7312

Uluslararası - Alan endexleri 300
3. UYSAL, E. GILLS DELEUZE FELSEFESİNDE “YERSİZ-YURTSUZLAŞMA” VE “ORGANSIZ BEDEN” KAVRAMLARIYLA MARK ROTHKO RESİMLERİNE BAKIŞ . ASOS YAYİNEVİ, 2017, 10, 233-242. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7312

Publications_001.pdf

2015
2. Uysal, E. SANAT EĞİTİMİ İÇERİSİNDE GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ ÖĞRENME ALANININ ETKİLİĞİ. ASOS YAYİNEVİ, 2015, 21, 105-105. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.895

Publications_002.pdf

1. UYSAL, E.; Demir, S.; Uysal, A. ORGANIC REPRESENTATION INTEGRATE DISTINCTION OF BODY AND SOUL BY FEAR: FRANCIS BACON. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM DERGİSİ, 2015, 1-1. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17365/TMD.2015511328

Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2021
2. UYSAL, E.; UYSAL, A. EDWARD HOPPER'IN "GECE KUŞLARI (NIGHTHAWKS)" YAPITINDA GERÇEK YA DA KURGUSAL DÜZLEMDE OLUŞTURULAN DRAMATİK YALNIZLIK. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ, 2021, 11, 1178-1191. 200 + 0
10.30783/nevsosbilen.961480

1. Uysal, E. EDWARD HOPPER'IN "GECE KUŞLARI (NIGHTHAWKS)" YAPITINDA GERÇEK YA DA KURGUSAL DÜZLEMDE OLUŞTURULAN DRAMATİK YALNIZLIK. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ, 2021, 11, 1178-1191. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/65184/961480

Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 200
2015
2. Uysal, E. Temel Tasarım Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri. YEDİ: SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ, 2015, 14, 51-65. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203768

2008
1. Uysal, E. Komet Gürkan Coşkun Resimlerinde Bir Algı ve Temsil Sorunu Olarak Zaman. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 24, 159-161. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/234888

Uluslararası - Kitap Editörlüğü 0
1. UYSAL, E.; ARAPGİRLİOĞLU, H.; YAZICI, T. Güzel Sanatlarda Araşrırma ve Değerlendirmeler II, ISBN: 978-625-8075-08-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
2. UYSAL, E.; ARAPGİRLİOĞLU, H.; YAZICI, T. Güzel Sanatlarda Araştırma ve değerlendirmeler I, ISBN: 978-625-8075-08-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. UYSAL, E.; UYSAL, A.; Yıldız, B. Gece Kitaplığı, ISBN: 978-625-8075-08-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 136 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Uysal, E., SANAT EĞİTİMİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN GÖRSEL ALGILAMA VE ESTETİK DÜŞÜNMEYE ETKİSİ. International Multi-Diciplinary Children's StudiesCongress, 2021-07-18, 2021-07-19, Ankara, Türkiye, 2021. 200

http://2dc40e33-085f-40e0-8172-9a1f898c1942.filesusr.com/ugd/d0a9b7_2e9ee4d3af454e6eab405b0a0748b3bc.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 24
1. THE ONLINE JOURNAL OF RECREATION AND SPORTS , [ 2017 : 4 ] . 16
2. ULUSLARARASı SANAT VE ESTETIK DERGISI , [ 2018 : 2 ] . 8
Uluslararası
1. Sanal Yansımalar, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Yalova, Yalova Üniversitesi, 2020-06-19-2020-06-29, 10.00, Yalova, Türkiye
2. Ruhun Penceresinden Akademik Yansımalar, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Ruhun Penceresinden Akademik Yansımalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Galeri Eylül/İzmir, 2017-12-04-2017-12-11, 10.00, İzmir, Türkiye
3. ”29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk Anısına”, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Aydın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2020-10-29-2020-11-10, 10.00, Aydın, Türkiye
4. VI. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Uluslararası Sergiler, Antalya, Sakarya Üniversitesi, Bakı Musiqi Akademiyası, 2020-10-30-2020-10-31, 10.00, Antalya, Türkiye
5. Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Malatya, Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2021-09-17-2021-09-19, 14.00, Malatya, Türkiye
6. Uluslararası 68 Sanatçı Eser Davetli Karma Sergi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Aksaray, Aksaray Üniversitesi , 2018-04-16-2018-04-20, 10.00, Aksaray, Türkiye
7. Erdemli Sempozyumu, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, MERSİN/Erdemli, Mersin Üniversitesi ve Erdemli Belediyesi, 2018-04-19-2018-04-21, 10.00, MERSİN/Erdemli, Türkiye
8. 2nd Inernational EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Nevşehir, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, 2018-11-09-2018-11-11, 10.00, Nevşehir, Türkiye
9. 3rd International EMI Entreprenesurship Social Sciences Congress, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, KKTC, Cyprus Social Sciences University, 2019-06-28-2019-06-30, 10.00, KKTC, Türkiye
10. 4 th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, İstanbul, Nişantaşı University, İstanbul Commerce University, Cyprus Social Sciences, Central Asian University, Suffok University, Yessenov University, Duhaka University, Bolu Abant İzzet Baysal University EMI Journal, 2019-11-29-2019-11-30, 10.00, İstanbul, Türkiye
11. ULUSLARARASI ERİŞİLEBİLİR DAVETLİ KARMA SERGİ; ANNELER GÜNÜ “ANNELER GÜNÜNE İTHAFEN”, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Aksaray, Aksaray Üniversitesi, 2021-05-10-2021-06-10, 11.00, Aksaray, Türkiye
Ulusal
1. 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Çanakkale Şehitlerini Anma Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Karaman, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 2021-03-12-2021-03-21, 10.00, Karaman, Türkiye
2. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Digital Sergi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Karaman, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 2021-03-08-2021-04-08, 10.00, Karaman, Türkiye
3. Fark ve Tekrar, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Gaziantep , Gaziantep Üniversitesi , 2021-07-12-2021-08-12, 10.00, Gaziantep, Türkiye
4. 24 Kasım Öğretmenler Günü , Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Üniversitesi , 2020-11-24-2020-12-24, 10.00, Kahramanmaraş, Türkiye
5. Milli Mücadelenin 101. Yılı Ansına Akademik Sanatçılar Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Ankara, Gazi Üniversitesi , 2020-05-19-2020-05-29, 10.00, Ankara, Türkiye
6. “41 Mısra 41 Ressam 41 Eser Sergisi”, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Konya, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2021-03-12-2021-03-20, 10.00, Konya, Türkiye
7. Çağdaş Sanat Mersin, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Mersin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021-07-10-2021-08-06, 10.00, MERSİN, Türkiye
8. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü , Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2021-03-08-2021-04-08, 10.00, Kahramanmaraş, Türkiye
Uluslararası 0
1. Vonyarcvashegy Kültür Enstitüsü, , , Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SNT 409 Çağdaş Türk Resim ve Heykel Sa Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz SNF311 Görsel Sanatlar Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz RSE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz RSE 515 Çocuğun Sanatsal Gelişimi I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Eğitimi ( Yüksek Lisa 3-0-3
Güz SNT 541 Çağdaş Sanat Yorumu Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz RSE 501 Resim I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Eğitimi ( Yüksek Lisa 4-0-4
Güz RSE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz RSE 511 Çağdaştürkresmi I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Eğitimi ( Yüksek Lisa 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNT 408 Çağdaş Türk Resim ve Heykel Sa Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Bahar SNT 308 Batı Sanatı IV Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Bahar SNT 208 Batı Sanatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Bahar SNF424 Çocuğun Sanatsal Gelişimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TKS112 Sanat Kavramlarına Giriş II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar SNF208 Sanat Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz SNF311 Görsel Sanatlar Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNT 409 Çağdaş Türk Resim ve Heykel Sa Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz SNF311 Görsel Sanatlar Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz TKS111 Sanat Kavramlarına Giriş I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz SNT 541 Çağdaş Sanat Yorumu Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ316 Oyuncak Yapımı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖÖ214 Okulöncesinde Sanat Etkinlikle Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖÖ214 Okulöncesinde Sanat Etkinlikle Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ316 Oyuncak Yapımı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF208 Sanat Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF208 Sanat Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF424 Çocuğun Sanatsal Gelişimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz OÖÖ213 Okul Öncesinde Görsel Sanatlar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF311 Görsel Sanatlar Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF311 Görsel Sanatlar Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ213 Okul Öncesinde Görsel Sanatlar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖÖ213 Okul Öncesinde Görsel Sanatlar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖP309 Görsel Sanatlar Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF208 Sanat Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF208 Sanat Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz OÖÖ213 Okul Öncesinde Görsel Sanatlar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖÖ213 Okul Öncesinde Görsel Sanatlar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖP309 Görsel Sanatlar Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz SNF311 Görsel Sanatlar Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz SNF311 Görsel Sanatlar Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ213 Okul Öncesinde Görsel Sanatlar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ213 Okul Öncesinde Görsel Sanatlar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP309 Görsel Sanatlar Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF208 Sanat Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF208 Sanat Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz SNF311 Görsel Sanatlar Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP309 Görsel Sanatlar Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP309 Görsel Sanatlar Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz SNF311 Görsel Sanatlar Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz RES359/G Resim Atölyesi III Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 8-8-10
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RES260/G Resim Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 8-8-10
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 3-2-4
Güz RES259/G Resim Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 8-8-10
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl