Doç.Dr. Fahri Özsungur
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İŞ Adresi
: Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampüsü, Tr-33343, Mersin, Türkiye
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
15354
Faks
:
+90-324-3610056
E-MAIL
:
fahriozsungur@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
fahriozsungur@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2020-04-03 08:42:03
DÜZENLEME
:
2022-09-26 09:33:29
PUAN
:
49415
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, YÖKDİL, 85
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HUKUK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS İŞLETME YÖNETİMİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010
DOKTORA AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2018
DOKTORA İŞLETME AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2019
YÜKSEK LİSANS HUKUK ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2020
DOÇENT DR. YÖNETİM VE STRATEJİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2020
HUKUK DOKTORA ÖZEL HUKUK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2021
DOÇENT DR. SOSYAL HİZMET ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2022
Doktora Tezi

1. Etik Liderliğin Hizmet İnovasyon Davranışı ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinde, İşe Bağlılığın Aracılık Rolü: Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odaları Örneği Danışman: Dr. Himmet Karadal, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye, .

Theses_001.pdf

2. YAŞLILARIN TEKNOLOJİ KABUL VE KULLANIM DAVRANIŞLARININ BAŞARILI YAŞLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ: ADANA İLİ ÖRNEĞİ Danışman: Dr. Oya Hazer, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİ NEDENİYLE LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISININ ERTELENMESİ SORUNU Danışman: Dr. Ahmet Korhan Mastı, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2020.

Theses_003.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-02-23 - 2024-02-23
BÖLÜM BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-02-16 - 2024-02-16
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-02-16 - 2024-02-16
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7000
2022
7. Özsungur, F. A research on the effects of successful aging on the acceptance and use of technology of the elderly. ASSİSTİVE TECHNOLOGY, 2022, 1, 77-90. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/10400435.2019.1691085

Publications_030.pdf

2021
6. Özsungur, F. Gerontechnological factors affecting successful aging of elderly. THE AGİNG MALE, 2021, 23, 520-532. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/13685538.2018.1539963

Publications_027.pdf

2020
5. ÖZSUNGUR, F. Gerontechnological factors affecting successful aging of elderly. THE AGİNG MALE, 2020, 23, 520-532. 1000 + 0
10.1080/13685538.2018.1539963

4. ÖZSUNGUR, F. Women’s successful aging. HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATİONAL, 2020, 41, 997-1017. 1000 + 0
3. Özsungur, F. Women’s successful aging. HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATİONAL, 2020, 41, 997-1017. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/07399332.2019.1667994

Publications_029.pdf

2019
2. Özsungur, F. A research on women's entrepreneurship motivation: Sample of Adana Province. WOMEN'S STUDİES INTERNATİONAL FORUM, 2019, 74, 114-126. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2019.03.006

Publications_028.pdf

1. ÖZSUNGUR, F. A research on women's entrepreneurship motivation: Sample of Adana Province. WOMEN'S STUDİES INTERNATİONAL FORUM, 2019, 74, 114-126. 1000 + 0
10.1016/j.wsif.2019.03.006

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2500
2020
13. Özsungur, F. Theoretical Foundations of Latent Aging and Imitation of Aging. ARCHIVES IN NEUROLOGY & NEUROSCIENCE, 2020, 7, 1-5. 200 + 0
Publications_046.pdf

12. Özsungur, F. Quality Perception in Successful Aging. GLOBAL JOURNAL OF AGING & GERIATRIC RESEARCH, 2020, 1, 1-5. 200 + 0
Publications_048.pdf

11. Özsungur, F.; Karadal, H. Chambers of Commerce and Industry. SCİENTİFİC JOURNAL OF RESEARCH & REVİEWS, 2020, 2, 1-8. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.33552/SJRR.2020.02.000537

Publications_045.pdf

10. Özsungur, F.; Hazer, O. A Research on Daily Life Activities and Geriatric Depression Levels of the Elderly in Successful Aging. BIOMEDICAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNICAL RESEARCH, 2020, 9, 18-22. 200 + 0
https://biomedgrid.com/pdf/AJBSR.MS.ID.001345.pdf

Publications_049.pdf

9. Özsungur, F.; Hazer, O. Analysis of the Effects of the Acceptance and Use of the Mobile Internet Technology by the Elderly on Successful Aging. ARCHIVES IN NEUROLOGY & NEUROSCIENCE, 2020, 7, 1-6. 200 + 0
Publications_047.pdf

2019
8. ÖZSUNGUR, F. Latent Aging. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH , 2019, 20, 15309-15312. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.26717/BJSTR.2019.20.003497

Publications_041.pdf

7. Özsungur, F. Blind Spots of the Successful Aging. ARCHIVES OF CLINICAL CASE STUDIES, 2019, 2, 2687-8410. 100 + 0
Publications_043.pdf

6. Özsungur, F. A Research on Relationship Between Latent Aging and Chronic Lymphocytic Thyroiditis. BIOMEDICAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNICAL RESEARCH, 2019, 23, 17761-17763. 200 + 0
Publications_044.pdf

5. ÖZSUNGUR, F. Geronsafety. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH , 2019, 21, 16249-16251. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.26717/BJSTR.2019.21.003673

Publications_042.pdf

2018
4. Özsungur, F. Adaptation Approach to Technology Transfer Strategy. AFRO EURASIAN STUDIES, 2018, 7, 134-178. 200 + 0
Publications_040.pdf

2017
3. Özsungur, F. Hizmet İnovasyonu Odaklı Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP & MANAGEMENT INQUIRIES, 2017, 1, 8-18. 200 + 0
Publications_016.pdf

2. ÇİÇEK, B.; ÖZSUNGUR, F.; ERKAL, S. HASTANELERDE ÇALIŞAN KURUM EV İDARESİ PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİ: ADANA ÖRNEĞİ. ASOS YAYİNEVİ, 2017, 5, 504-528. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12668

Publications_013.pdf

1. Özsungur, F. Bilişsel Yönü İle Tüketici Satın Alma Karar Süreci ve Global Sınıflar Teorisi. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS AND POLITICS, 2017, 1, 117-146. 200 + 0
Publications_015.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 2600
2021
10. Özsungur, F. The Effects of Successful Aging in the Workplace on Technology Acceptance and Use Behaviour. ACTİVİTİES, ADAPTATİON & AGİNG, 2021, 45, 159-178. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/01924788.2020.1744826

Publications_036.pdf

2020
9. Özsungur, F. The Mediating Role of Boreout in the Effects of Mobbing on Service Innovation Performance. ASİA PACİFİC JOURNAL OF INNOVATİON AND ENTREPRENEURSHİP, 2020, ---. 300 + 0
8. Özsungur, F. A Perceptual Approach to Aging: Latent Aging. . RESEARCH ON AGEİNG AND SOCİAL POLİCY, 2020, 8, 169-190. 100 + 0
Publications_056.pdf

7. Özsungur, F. The effects of ethical leadership on work engagement, intrapreneurship, and service innovation behavior: sample of chambers of commerce and industry. INTERNATİONAL JOURNAL OF PUBLİC LEADERSHİP, 2020, 16, 199-216. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.1108/IJPL-11-2019-0073

Publications_001.PDF

6. Özsungur, F. The psychological effects of systemic lupus erythematosus: the imitator of aging. LYMPHOSIGN JOURNAL LIMITED PARTNERSHIP, 2020, 7, 37-45. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.14785/lymphosign-2019-0016

Publications_035.pdf

5. Özsungur, F. Successful Aging of Men with Various Chronic Health Conditions Residing in Nursing Homes. AGEİNG INTERNATİONAL, 2020, 0-0. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12126-020-09378-7

2019
4. Özsungur, F. The effects of technology acceptance and use behaviour on women’s entrepreneurship motivation factors. ASİA PACİFİC JOURNAL OF INNOVATİON AND ENTREPRENEURSHİP, 2019, 13, 367-380. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.1108/APJIE-09-2019-0070

Publications_034.pdf

3. Özsungur, F. The Impact of Ethical Leadership on Service Innovation Behavior: The Mediating Role of Psychological Capital. ASİA PACİFİC JOURNAL OF INNOVATİON AND ENTREPRENEURSHİP, 2019, 13, 73-88. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.1108/APJIE-12-2018-0073

Publications_031.pdf

2. Özsungur, F. GERON-INNOVATION: A Multidisciplinary Approach based on The Free Radical Theory of Aging and Innovation. APPROACHES TO AGING CONTROL: JOURNAL OF SPANISH SOCIETY OF ANTI-AGING MEDICINE AND LONGEVITY AND LATIN-AMERICAN FEDERATION OF ANTI-AGING MEDICINE SOCIETIES, 2019, 82-91. 100 + 0
Publications_032.pdf

1. Özsungur, F. Ethical leadership, intrapreneurship, service innovation performance and work engagement in chambers of commerce and industry. JOURNAL OF HUMAN BEHAVİOR İN THE SOCİAL ENVİRONMENT, 2019, 29, 1059-1081. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/10911359.2019.1664359

Publications_033.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 2900
2021
30. Özsungur, F. Quantum Management of Hospital in the Post-COVID-19. AMERİCAN JOURNAL OF BİOMEDİCAL SCİENCE & RESEARCH, 2021, 14, 40-44. 100 + 0
https://biomedgrid.com/pdf/AJBSR.MS.ID.001946.pdf

Publications_064.pdf

29. Özsungur, F. Effects of COVID-19 on Organizational Psychology in Management and Strategic Context. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH (BJSTR), 2021, 34, 27091-27095. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.26717/BJSTR.2021.34.005608

Publications_060.pdf

28. ÖZSUNGUR, F. Book Review: Gülşah Sarı (Ed.), Gender and Diversity Representation in Mass Media. INTERNATİONAL JOURNAL OF ART, CULTURE AND DESİGN TECHNOLOGİES, 2021, 10, -. 0 + 0
27. ÖZSUNGUR, F. The Effects of Successful Aging in the Workplace on Technology Acceptance and Use Behaviour. ACTİVİTİES, ADAPTATİON AGİNG, 2021, 45, 159-178. 100 + 0
10.1080/01924788.2020.1744826

26. ÖZSUNGUR, F. Effects of COVID-19 on Organizational Psychology in Management and Strategic Context. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH, 2021, 34, 27091-27095. 100 + 0
10.26717/BJSTR.2021.34.005608

25. ÖZSUNGUR, F. Developing Imitation Ability in Organizational Behavior and Psychology. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH, 2021, 36, 28951-2895. 100 + 0
10.26717/BJSTR.2021.36.005925

24. ÖZSUNGUR, F. Quantum Management of Hospital in the Post-COVID-19. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH (BJSTR), 2021, 14, 40-44. 100 + 0
10.34297/AJBSR.2021.14.001946

23. Özsungur, F. Developing Imitation Ability in Organizational Behavior and Psychology. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH (BJSTR) , 2021, 36, 28951-28956. 100 + 0
https://biomedres.us/pdfs/BJSTR.MS.ID.005925.pdf

Publications_063.pdf

2020
22. ÖZSUNGUR, F.; HAZER, O. Analysis of the Effects of the Acceptance and Use of the Mobile Internet Technology by the Elderly on Successful Aging. ARCHİVES İN NEUROLOGY & NEUROSCİENCE, 2020, 7, 1-6. 100 + 0
10.33552/ANN.2020.07.000667

21. ÖZSUNGUR, F. Theoretical Foundations of Latent Aging and Imitation of Aging. ARCHİVES İN NEUROLOGY & NEUROSCİENCE, 2020, 7, 1-5. 100 + 0
10.33552/ANN.2020.07.000658

20. ÖZSUNGUR, F. A Perceptual Approach to Aging: Latent Aging. RESEARCH ON AGEİNG AND SOCİAL POLİCY, 2020, 8, 169-190. 100 + 0
19. ÖZSUNGUR, F. The psychological effects of systemic lupus erythematosus: the imitator of aging. LYMPHOSİGN JOURNAL, 2020, 7, 37-45. 100 + 0
18. ÖZSUNGUR, F.; KARADAL, H. Chambers of Commerce and Industry. SCİENTİFİC JOURNAL OF RESEARCH & REVİEWS, 2020, 2, -. 100 + 0
10.33552/SJRR.2020.02.000537

17. ÖZSUNGUR, F. The mediating role of boreout in the effects of mobbing on service innovation performance. ASİA PACİFİC JOURNAL OF INNOVATİON AND ENTREPRENEURSHİP, 2020, 14, -. 100 + 0
10.1108/APJIE-12-2019-0085

16. ÖZSUNGUR, F. The effects of ethical leadership on work engagement, intrapreneurship, and service innovation behavior: sample of chambers of commerce and industry. INTERNATİONAL JOURNAL OF PUBLİC LEADERSHİP, 2020, 16, -. 100 + 0
10.1108/IJPL-11-2019-0073

15. ÖZSUNGUR, F.; HAZER, O. A Research on Daily Life Activities and Geriatric Depression Levels of the Elderly in Successful Aging. AMERİCAN JOURNAL OF BİOMEDİCAL SCİENCE & RESEARCH, 2020, 9, 18-22. 100 + 0
10.34297/AJBSR.2020.09.001345

2019
14. ÖZSUNGUR, F. Geronsafety. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH, 2019, 21, 16249-16251. 100 + 0
10.26717/BJSTR.2019.21.003673

13. ÖZSUNGUR, F. GERON-INNOVATION: A Multidisciplinary Approach based on The Free Radical Theory of Aging and Innovation. APPROACHES TO AGİNG CONTROL: JOURNAL OF SPANİSH SOCİETY OF ANTİ-AGİNG MEDİCİNE AND LONGEVİTY AND LATİN-AMERİCAN FEDERATİON OF ANTİ-AGİNG MEDİCİNE SOCİETİES, 2019, , 82-91. 100 + 0
12. ÖZSUNGUR, F. The effects of technology acceptance and use behaviour on women's entrepreneurship motivation factors. ASİA PACİFİC JOURNAL OF INNOVATİON AND ENTREPRENEURSHİP, 2019, 13, -. 100 + 0
10.1108/APJIE-09-2019-0070

11. ÖZSUNGUR, F. Ethical leadership, intrapreneurship, service innovation performance and work engagement in chambers of commerce and industry. JOURNAL OF HUMAN BEHAVİOR İN THE SOCİAL ENVİRONMENT, 2019, 29, -. 100 + 0
10.1080/10911359.2019.1664359

10. ÖZSUNGUR, F. Successful Aging of Men with Various Chronic Health Conditions Residing in Nursing Homes. AGEİNG INTERNATİONAL, 2019, 46, 95-107. 100 + 0
10.1007/s12126-020-09378-7

9. ÖZSUNGUR, F. The impact of ethical leadership on service innovation behavior. ASİA PACİFİC JOURNAL OF INNOVATİON AND ENTREPRENEURSHİP, 2019, 13, -. 100 + 0
10.1108/APJIE-12-2018-0073

8. ÖZSUNGUR, F. A Research on Relationship Between Latent Aging and Chronic Lymphocytic Thyroiditis. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH, 2019, 23, 17761-17763. 100 + 0
10.26717/BJSTR.2019.23.003964

7. ÖZSUNGUR, F. Blind Spots of the Successful Aging. ARCHİVES OF CLİNİCAL CASE STUDİES, 2019, 2, 1-3. 100 + 0
6. ÖZSUNGUR, F. Latent Aging. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH, 2019, 20, 15309-15312. 100 + 0
10.26717/BJSTR.2019.20.003497

2017
5. HAZER, O.; ÖZSUNGUR, F. Başarılı Yaşlanma Ölçeği (BYÖ) Türkçe Versiyonu. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2017, 2, 184-206. 100 + 0
4. ÖZSUNGUR, F. Bilişsel Yönü İle Tüketici Satın Alma Karar Süreci ve Global Sınıflar Teorisi. ULUSLARARASI EKONOMİ İŞLETME VE POLİTİKA DERGİSİ, 2017, 1, 117-146. 100 + 0
3. ÇİÇEK, B.; ÖZSUNGUR, F.; ERKAL, S. HASTANELERDE ÇALIŞAN KURUM EV İDARESİ PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİ: ADANA ÖRNEĞİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2017, 53, 504-528. 100 + 0
2. ÖZSUNGUR, F. Hizmet İnovasyonu Odaklı Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHİP AND MANAGEMENT INQUİRİES, 2017, 1, 8-18. 100 + 0
1. ÖZSUNGUR, F. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal Faktörler ve Aile. IJOEEC (INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2017, 2, 127-142. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 200
2021
2. Özsungur, F. A Scale Proposition on the Discourse Curiosity of Aging. GLOBAL JOURNAL OF AGİNG GERİATRİC RESEARCH., 2021, 1, 1-4. 100 + 0
https://irispublishers.com/gjagr/pdf/GJAGR.MS.ID.000515.pdf

Publications_062.pdf

2020
1. Özsungur, F. Network Security and Privacy in Social Work. JOURNAL OF SENSOR NETWORKS AND DATA COMMUNİCATİONS, 2020, 1, 1-4. 100 + 0
https://www.opastonline.com/storage/2020/10/network-security-and-privacy-in-social-work-jsndc-20.pdf

Publications_059.pdf

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 200
2017
2. Özsungur, F.; GÜVEN, S. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal Faktörler ve Aile. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIAN EDUCATION AND CULTURE, 2017, 2, 127-142. 100 + 0
Publications_019.pdf

1. HAZER, O.; Özsungur, F. Başarılı Yaşlanma Ölçeği (BYÖ) Türkçe Versiyonu. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION TECHNOLOGY AND SCIENTIFIC RESEARCHES, 2017, 2, 184-206. 100 + 0
Publications_020.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 10800
2022
54. Özsungur, F. Limited Şirkette Haklı Nedenle Bir Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması İçin Genel Kurul Yapılması Zorunluluğu Sorun. REGESTA, 2022, 7, 99-120. 200 + 0
Publications_065.pdf

2021
53. ÖZSUNGUR, F. STRATEGIC SOCIAL WORK MANAGEMENT IN DIGITAL VIOLENCE AGAINST WOMEN. TOPLUM VE SOSYAL HİZMET, 2021, 32, -. 200 + 0
10.33417/tsh.836215

52. Özsungur, F. Strategic Social Work Management in Digital Violence Against Women. TOPLUM VE SOSYAL HİZMET, 2021, 32, 661-687. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1432249

Publications_061.pdf

2020
51. ÖZSUNGUR, F. The Effects of Mobbing in the Workplace on Service Innovation Performance: The Mediating Role of Boreout. JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH - TURK, 2020, 12, -. 200 + 0
10.20491/isarder.2020.826

50. ÖZSUNGUR, F. THE EFFECTS OF BOREOUT ON STRESS, DEPRESSION, AND ANXIETY IN THE WORKPLACE. BUSİNESS & MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, 2020, 8, -. 200 + 0
10.15295/bmij.v8i2.1460

49. ÖZSUNGUR, F. The Effects of Workplace Belongingness on Exploratory Innovation: The Mediating Role of Exploitative Innovation. JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH - TURK, 2020, 12, -. 200 + 0
10.20491/isarder.2020.944

48. ÖZSUNGUR, F. İÇ GİRİŞİMCİLİKTE KÖR NOKTALARIN TESPİTİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA. INTERNATİONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ECONOMİCS AND BUSİNESS, 2020, 16, -. 200 + 0
10.17130/ijmeb.756918

47. ÖZSUNGUR, F.; KARADAL, H. Etik Liderlik, İç Girişimcilik ve Hizmet İnovasyon Davranışı: İşe Bağlılığın Aracılık Rolü. GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİM DERGİSİ, 2020, 9, 30-54. 200 + 0
46. Özsungur, F. Successful Aging Management in Social Work. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ- OPUS INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİETY RESEARCH, 2020, 16, 12-42. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1169440

Publications_051.pdf

45. Özsungur, F. The Importance of Use of Technology by Elderly in Terms of Intergenerational Communication and Social Impact. SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2020, 20, 411-440. 200 + 0
10.21560/spcd.vi.556988

Publications_058.pdf

44. Özsungur, F. The Effects of Mobbing in the Workplace on Service Innovation Performance: The Mediating Role of Boreout. İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ- JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK, 2020, 12, 28-42. 200 + 0
Publications_039.pdf

43. Özsungur, F. The Effects of Boreout on Stress, Depression, and Anxiety in the Workplace.. BUSİNESS & MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, 2020, 8, 1391-1423. 200 + 0
https://bmij.org/index.php/1/article/view/1460/1304

Publications_052.pdf

42. Özsungur, F. İç Girişimcilikte Kör Noktaların Tespitine Yönelik Nitel Bir Araştırma. ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ (INTERNATİONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ECONOMİCS AND BUSİNESS)., 2020, 16, 372-384. 200 + 0
http://ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/2675

Publications_053.pdf

41. Özsungur, F. The Effects of Workplace Belongingness on Exploratory Innovation: The Mediating Role of Exploitative Innovation. İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ- JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH-TURK, 2020, 12, 1788-1800. 200 + 0
https://www.isarder.org/2020/vol.12_issue.2_article56.pdf

Publications_054.pdf

40. Özsungur, F.; Karadal, H. Etik Liderlik, İç Girişimcilik ve Hizmet İnovasyon Davranışı: İşe Bağlılığın Aracılık Rolü. GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ DERGİSİ /JOURNAL OF ENTREPRENEURSHİP AND INNOVATİON MANAGEMENT , 2020, 9, 30-54. 200 + 0
http://betadergi.com/jeim/yonetim/icerik/makaleler/143-published.pdf

Publications_055.pdf

39. Özsungur, F. Blind Spots of Women’s Entrepreneurship: Case of Adana. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ-INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2020, 11, 166-202. 200 + 0
10.35826/ijoess.2702

Publications_038.pdf

38. Özsungur, F. The Effects of the Menstruation Period on the Perception of Aging via Imitation of Menopause. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ-INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2020, 11, 458-492. 200 + 0
http://www.ijoess.com/Makaleler/140723096_6.%20458-492%20fahri%20%c3%b6zsungur.pdf

Publications_050.pdf

37. ÖZSUNGUR, F. THE EFFECTS OF BOREOUT ON STRESS, DEPRESSION, AND ANXIETY IN THE WORKPLACE. BUSİNESS MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, 2020, 8, 1391-1423. 200 + 0
36. ÖZSUNGUR, F. THE EFFECTS OF THE MENSTRUATION PERIOD ON THE PERCEPTION OF AGING VIA IMITATION. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2020, 11, 458-492. 200 + 0
35. ÖZSUNGUR, F. THE IMPORTANCE OF USE OF TECHNOLOGY BY ELDERLY IN TERMS OF INTERGENERATIONAL COMMUNICATION AND SOCIAL IMPACT. SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2020, 20, 411-440. 200 + 0
34. ÖZSUNGUR, F. Successful Aging Management in Social Work. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 16, 12-42. 200 + 0
10.26466/opus.714226

33. ÖZSUNGUR, F. BLIND SPOTS OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP: CASE OF ADANA. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2020, 11, -. 200 + 0
10.35826/ijoess.2702

2019
32. ÖZSUNGUR, F.; ÖZTOP, H. Kurumlarda Faaliyet Alanlarının Aydınlatılması ve Çalışanlar Üzerindeki Etkis. VERİMLİLİK DERGİSİ, 2019, 2019, 185-203. 200 + 0
31. Özsungur, F.; Öztop, H. Kurumlarda Faaliyet Alanlarının Aydınlatılması ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisi. VERİMLİLİK DERGİSİ, 2019, 2019, 185-204. 200 + 0
Publications_037.pdf

2018
30. Özsungur, F. Otobüs Sektörünün Değer Zinciri Analizine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Üretim İşletmesi Örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 36, 95-123. 200 + 0
Publications_025.pdf

29. Özsungur, F.; Hazer, O. Analysis of the Acceptance of Communication Technologies by Acceptance Model of the Elderly: Example of Adana Province. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2018, 9, 238-275. 200 + 0
Publications_024.pdf

28. ÖZSUNGUR, F. Otobüs Sektörünün Değer Zinciri Analizine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Üretim İşletmesi Örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 36, 95-123. 200 + 0
27. ÖZSUNGUR, F.; HAZER, O. Analysis of the Acceptance of Communication Technologies by Acceptance Model of the Elderly: Example of Adana Province. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2018, 9, 238-275. 200 + 0
2017
26. ÖZSUNGUR, F. İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Örgütsel Adalet Algıları Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 6, 2574-2593. 200 + 0
25. Özsungur, F. İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Örgütsel Adalet Algıları Üzerine Ampirik Bir Çalışma. JOURNAL OF THE HUMAN AND SOCIAL SCIENCES RESEARCHES, 2017, 6, 2574-2593. 200 + 0
Publications_017.pdf

24. KARADAL, H.; ÖZSUNGUR, F. Hizmet İnovasyon Davranışı İle Psikolojik Sermaye ve Etik Liderlik İlişkisinin İncelenmesi: Adana Örneği. ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, 2017, , 663-672. 200 + 0
23. KARADAL, H.; Özsungur, F. Hizmet İnovasyon Davranışı İle Psikolojik Sermaye ve Etik Liderlik İlişkisinin İncelenmesi: Adana Örneği. INT. JOURNAL OF MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, 2017, ICMEB17 Special Issue, 663-672. 200 + 0
Publications_018.pdf

22. HAZER, O.; Özsungur, F. Gerontolojide Kişisel Emniyet Çözümleri. SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 17, 97-117. 200 + 0
Publications_021.pdf

21. HAZER, O.; ÖZSUNGUR, F. GERONTEKNOLOJİDE KİŞİSEL EMNİYET ÇÖZÜMLERİ. SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 17, 97-117. 200 + 0
2016
20. ÖZSUNGUR, F. Karar İncelemesi: Önceden Ödenen Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Faiz Getirisinin Sonraki Tarihte Hesaplanan Tazminattan İndirilmesi Sorunu. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 2016, 151-177. 200 + 0
19. Özsungur, F. Karar İncelemesi: Önceden Ödenen Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Faiz Getirisinin Sonraki Tarihte Hesaplanan Tazminattan İndirilmesi Sorunu. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 2016, 151-177. 200 + 0
Publications_011.pdf

2014
18. ÖZSUNGUR, F. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme. LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ, 2014, 10, 51-59. 200 + 0
17. ÖZSUNGUR, F. Ticaret Şirketlerinde Genel Kurul Yapılmamasının Hukuki ve Cezai Yaptırımları. GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 18, 119-137. 200 + 0
16. ÖZSUNGUR, F. Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 4, 145-164. 200 + 0
15. ÖZSUNGUR, F. Belediye Başkanlarının Seçilebilme Yeterliliği Kriterlerinin Değerlendirilmesi. YASAMA DERGİSİ, 2014, 26, 5-29. 200 + 0
14. ÖZSUNGUR, F. Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 16, 269-293. 200 + 0
13. ÖZSUNGUR, F. Ticaret Sicilinde Tescil ve İlanın Etkileri Sorunu. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 22, 131-155. 200 + 0
12. ÖZSUNGUR, F. Ticari Gelişmelerin Kanunlaşmasında Yasamaya Etki Eden Faktörler. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 4, 115-154. 200 + 0
11. Özsungur, F. Belediye Başkanlarının Seçilebilme Yeterliliği Kriterlerinin Değerlendirilmesi. YASAMA DERGİSİ, 2014, 26, 5-29. 200 + 0
Publications_004.pdf

10. Özsungur, F. Ticaret Sicilinde Tescil ve İlanın Etkileri Sorunu. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 22, 131-155. 200 + 0
Publications_002.pdf

9. Özsungur, F. Ticaret Şirketlerinde Genel Kurul Yapılmamasının Hukuki ve Cezai Yaptırımları. GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 18, 119-137. 200 + 0
Publications_006.pdf

8. Özsungur, F. Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Resmi Kurumlara Bildirim Yükümlülükleri. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 63, 623-642. 200 + 0
Publications_005.pdf

7. Özsungur, F. Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 4, 145-164. 200 + 0
Publications_003.pdf

6. Özsungur, F. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme. MALİ HUKUK DERGİSİ, 2014, 10, 51-59. 200 + 0
Publications_007.pdf

5. Özsungur, F. Ticari Gelişmelerin Kanunlaşmasında Yasamaya Etki Eden Faktörler. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 4, 115-154. 200 + 0
Publications_001.pdf

4. Özsungur, F. Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 16, 269-293. 200 + 0
https://hukuk.deu.edu.tr/dosyalar/dergiler/dergimiz-16-1/fahriozsungur.pdf

Publications_057.pdf

3. ÖZSUNGUR, F. Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Resmi Kurumlara Bildirim Yükümlülükleri. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 63, 623-643. 200 + 0
2013
2. Özsungur, F. Yüksek Hakem Kurulu. LEGAL HUKUK DERGİSİ, 2013, 11, 91-95. 200 + 0
Publications_010.pdf

1. ÖZSUNGUR, F. Yüksek Hakem Kurulu. LEGAL HUKUK DERGİSİ, 2013, 11, 91-95. 200 + 0
Ulusal - Diğer 1100
2020
11. ÖZSUNGUR, F. Super Aging. TÜRKİYE SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 4, 37-43. 100 + 0
2018
10. Özsungur, F. Tüketici Davranışları Bağlamında Müşteri Muhasebesi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 5, 609-624. 100 + 0
Publications_026.pdf

9. ÖZSUNGUR, F. Tüketici Davranışları Bağlamında Müşteri Muhasebesi.. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), 2018, 5, 609-624. 100 + 0
8. ÖZSUNGUR, F. Adaptation Approach to Technology Transfer Strategy. AFRO EURASİAN STUDİES, 2018, 7, 134-178. 100 + 0
10.33722/afes.471087

2017
7. Özsungur, F. Adi Ortaklık Kavramı ve Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Siciline Tescili. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 10, 41-56. 100 + 0
Publications_012.pdf

6. Özsungur, F. Anonim Şirkette Çıplak Pay Haczinin Ticaret Siciline Tescili Sorunu. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 4, 67-85. 100 + 0
Publications_023.pdf

5. Hazer, O.; Özsungur, F. Kuşaklararası İşbirliği ve Geronteknoloji. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 4, 445-472. 100 + 0
Publications_014.pdf

4. HAZER, O.; ÖZSUNGUR, F. Kuşaklararası İşbirliği ve Geronteknoloji. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 4, 445-472. 100 + 0
3. Özsungur, F. Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Özlük Haklarının Eşitlik Bağlamında İncelenmesi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 4, 87-105. 100 + 0
Publications_022.pdf

2014
2. Özsungur, F. Küreselleşme Bağlamında PKK’nın İşlemiş Olduğu İnsanlığa Karşı Suç Nev’ilerinin İncelenmesi.. LEGES KAMU HUKUKU DERGİSİ, 2014, 1, 11-35. 100 + 0
Publications_008.pdf

1. Özsungur, F. Türkiye’de Etnik Pazarlama. LEGES KAMU HUKUKU DERGİSİ, 2014, 2, 36-51. 100 + 0
Publications_009.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 500
2017
5. ÖZSUNGUR, F. Anonim Şirkette Çıplak Pay Haczinin Ticaret Siciline Tescili Sorunu. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 4, 67-85. 100 + 0
4. ÖZSUNGUR, F. Adi Ortaklık Kavramı ve Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Siciline Tescili. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 1, 41-56. 100 + 0
3. ÖZSUNGUR, F. Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Özlük Haklarının Eşitlik Bağlamında İncelenmesi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 4, 87-105. 100 + 0
2014
2. ÖZSUNGUR, F. Türkiye’de Etnik Pazarlama. LEGES KAMU HUKUKU DERGİSİ,, 2014, 2, 36-51. 100 + 0
2013
1. ÖZSUNGUR, F. Küreselleşme Bağlamında PKK’nın İşlemiş Olduğu İnsanlığa Karşı Suç Nev’ilerinin İncelenmesi. LEGES KAMU HUKUKU DERGİSİ, 2013, 1, 11-35. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 6375
1. Özsungur, F. Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, ISBN: 9781799877721, IGI Global, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 20 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 500
2. Özsungur, F. Academic Studies in Social Sciences, ISBN: 978-9940-46-009-9, Ivpe Cetinje, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 729 Sayfa, İngilizce, Montenegro, Sırbistan, 2020. 250
http://www.uakb.org/source/2020%20MART%20KITAPLARI/ACADEMIC%20STUDIES%20IN%20SOCIAL%20SCIENCES.pdf
3. Özsungur, F. Academic Studies in Economics and Administrative Sciences, ISBN: 978-9940-46-008-2, Ivpe Cetinje, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 232 Sayfa, İngilizce, Montenegro, Sırbistan, 2020. 250
4. Özsungur, F. Management Studies, ISBN: 978-605-258-890-1, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 165 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020. 250
5. Özsungur, F. Cultural Factors and Performance in 21st Century Businesses, ISBN: 9781799837442, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 300 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2020. 500
https://www.igi-global.com/book/cultural-factors-performance-21st-century/244227/
6. Özsungur, F. Handbook of Research on Management and Strategies for Digital Enterprise Transformation, ISBN: 9781799850151, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 443 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 0
https://www.igi-global.com/gateway/book/244649
7. Özsungur, F. Handbook of Research on Entrepreneurship, Innovation, Sustainability, and ICTs in the PostCOVID-19 Era, ISBN: 9781799867760, IGI Global, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 451 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 250
https://www.igi-global.com/chapter/exploratory-and-exploitative-entrepreneurship/273948
8. Özsungur, F. Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, ISBN: 9781799891871, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 20 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2022. 500
https://www.igi-global.com/chapter/esports-and-esocial-work/296077
9. Özsungur, F. Handbook of Research on Multidisciplinary Approaches to Entrepreneurship, Innovation, and ICTs, ISBN: 9781799841005, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 455 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2020. 500
10. Özsungur, F.; Hazer, O. Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, ISBN: 978-625-7912-12-9, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 483 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020. 125
11. Özsungur, F. Disruptive Technology and Digital Transformation for Business and Government, ISBN: 9781799885832, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 410 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 250
12. Özsungur, F. Digital Transformation and Innovative Services for Business and Learning (1 Volumes), ISBN: 9781799851752, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 300 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2020. 500
https://www.igi-global.com/book/digital-transformation-innovative-services-business/245338
13. Özsungur, F. Handbook of Research on Advancing Cybersecurity for Digital Transformation, ISBN: 9781799869757, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 500
https://www.igi-global.com/chapter/business-management-and-strategy-in-cybersecurity-for-digital-transformation/284150
14. Özsungur, F. Sustainable and Responsible Entrepreneurship and Key Drivers of Performance, ISBN: 9781799879510, IGI Global, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1, 21 Sayfa, İngilizce, Hershey, Türkiye, 2021. 250
15. Özsungur, F.; Karadal, H. CSR and Management Accounting Challenges in a Time of Global Crises, ISBN: 9781799880691, IGI Global, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 250
https://www.igi-global.com/book/csr-management-accounting-challenges-time/267829
16. Özsungur, F. Handbook of Research on New Dimensions of Gender Mainstreaming and Women Empowerment, ISBN: 9781799828198, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 610 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2020. 500
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 6375
1. ÖZSUNGUR, F. Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, ISBN: 9781799877721, IGI Global, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2021. 0
2. ÖZSUNGUR, F. Handbook of Research on Cyber Approaches to Public Administration and Social Policy, ISBN: 9781668433805, IGI Global, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2022. 0
3. ÖZSUNGUR, F. Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, ISBN: 9781799891871, IGI Global, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2022. 0
4. ÖZSUNGUR, F. Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, ISBN: 9781799891871, IGI Global, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2021. 0
5. ÖZSUNGUR, F. Handbook of Research on Cyber Approaches to Public Administration and Social Policy, ISBN: 9781668433805, IGI Global, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2021. 0
1. Özsungur, F. Handbook of Research on Cyber Approaches to Public Administration and Social Policy, ISBN: 9781668433805, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 400 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2022. 500
2. Özsungur, F. Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, ISBN: 9781799891871 , IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 400 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2022. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 6375
1. ÖZSUNGUR, F. Cultural Factors and Performance in 21st Century Businesses, ISBN: 9781799837442, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2020. 0
2. ÖZSUNGUR, F. Digital Transformation and Innovative Services for Business and Learning, ISBN: 9781799851752, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 282 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2020. 0
3. ÖZSUNGUR, F.; HAZER, O. Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, ISBN: 978-625-7912-12-9, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2020. 0
4. ÖZSUNGUR, F. Handbook of Research on Multidisciplinary Approaches to Entrepreneurship, Innovation, and ICTs, ISBN: 9781799840992, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 0
5. ÖZSUNGUR, F. Handbook of Research on Management and Strategies for Digital Enterprise Transformation, ISBN: 9781799850151, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 443 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 0
6. ÖZSUNGUR, F. Disruptive Technology and Digital Transformation for Business and Government, ISBN: 9781799885832, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 410 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 0
7. ÖZSUNGUR, F. Management Studies, ISBN: 978-605-258-890-1, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2020. 0
8. ÖZSUNGUR, F. Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, ISBN: 9781799877721, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 0
9. ÖZSUNGUR, F. Handbook of Research on Entrepreneurship, Innovation, Sustainability, and ICTs in the Post-COVID-19 Era, ISBN: 9781799867760, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 451 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 0
10. ÖZSUNGUR, F. Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, ISBN: 9781799891871, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 0
11. ÖZSUNGUR, F. Handbook of Research on New Dimensions of Gender Mainstreaming and Women Empowerment, ISBN: 9781799828198, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2020. 0
12. ÖZSUNGUR, F.; KARADAL, H. CSR and Management Accounting Challenges in a Time of Global Crises, ISBN: 9781799880691, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 19 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 0
13. ÖZSUNGUR, F. Sustainable and Responsible Entrepreneurship and Key Drivers of Performance, ISBN: 9781799879510, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 21 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 0
14. ÖZSUNGUR, F. Advancing Cybersecurity for Digital Transformation: Opportunities and Challe, ISBN: 9781799869757, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 19 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 0
15. ÖZSUNGUR, F. Academic Studies in Economics and Administrative Sciences, ISBN: 9789940460082, Ivpe Cetinje, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Ivpe Cetinje, Karadağ, 2020. 0
16. ÖZSUNGUR, F. Academic Studies in Social Sciences, ISBN: 9789940460099, Ivpe Cetinje, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Ivpe Cetinje, Karadağ, 2020. 0
17. ÖZSUNGUR, F. Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, ISBN: 9781799891871, IGI Global, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: , 837 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2022. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1875
1. Özsungur, F. Finansal Tabloların Müzakeresi Nedeniyle Limited Şirket Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi, ISBN: 9789750265853, Seçkin Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 192, 192 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2021. 500
2. Özsungur, F. Ticaret Sicili İşlemleri El Kitabı., ISBN: 978-605-4454-86-0, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 278 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2013. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1875
1. Özsungur, F. Yönetim Bilimleri, ISBN: 978-605-258-878-9, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 319 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 250
2. Özsungur, F.; Karadal, H. Küresel GİRİŞİMCİLİK: GÜNCEL GELİŞMELER, ISBN: 978-625-436-078-7, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 23 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 125
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1875
1. ÖZSUNGUR, F. Ticaret Sicili Uygulamalari Ve Pratik Çözümleri, ISBN: 9786053000747, Adalet Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 400 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
2. ÖZSUNGUR, F. Ticaret Sicili İşlemleri El Kitabı, ISBN: 978-605-4454, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 278 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2013. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1875
1. ÖZSUNGUR, F. Finansal Tabloların Müzakeresi Nedeniyle Limited Şirket Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi, ISBN: 9789750265853, Seçkin Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 191 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
2. Özsungur, F. Ticaret Sicili Uygulamaları ve Pratik Çözümleri, ISBN: 978-605-146-346-9, Adalet Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 400 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 500
1. ÖZSUNGUR, F. Yönetim Bilimleri, ISBN: 978-605-258-878-9, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
2. ÖZSUNGUR, F.; KARADAL, H. Küresel GİRİŞİMCİLİK: GÜNCEL GELİŞMELER, ISBN: 978-625-436-078-7, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 23 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Özsungur, F.; Karadal, H., Hizmet Sektörünün Değer Zinciri Analizine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Ticaret Odası Örneği. 4 rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 2019-10-29, 2019-10-30, İstanbul, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_012.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 1700

17. Özsungur, F., SOCIAL WORK AND INTEGRATION OF THE INDIGENOUS POPULATION INTO SOCIETY. COVID 19 and Current Issues, 2021-03-13, 2021-03-13, Adana, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_021.pdf

16. Özsungur, F., A Qualitative Study on Corporate Elderly Entrepreneurship. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi- 4, 2020-10-15, 2020-10-18, Muğla, Türkiye, 2020. 100

http://www.icoess.com/Pages/45/113/%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M

15. Özsungur, F.; Karadal, H., Sektörel Sorunlar ve beklentilere ilişkin nitel bir araştırma: Adana Örneği. 5. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2020-06-29, 2020-06-30, Gostivar, Makedonya, 2020. 100

Scientific_Meetings_019.pdf

14. Özsungur, F., Strategic Human Resources Management Problems of Women Entrepreneurs. Çukurova 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2020-02-21, 2020-02-23, Adana, Türkiye, 2020. 100

Scientific_Meetings_018.pdf

13. Özsungur, F., Successful Aging of the Male. Çukurova 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2020-02-21, 2020-02-23, Adana, Türkiye, 2020. 100

Scientific_Meetings_017.pdf

12. Özsungur, F., Blind Spots of the Successful Aging. Uluslararası 5 Ocak Uygulamalı Bilimler Kongresi, 2020-01-03, 2020-01-05, Adana, Türkiye, 2020. 100

Scientific_Meetings_016.pdf

11. Özsungur, F., The Effects of Boreout on Depression, Anxiety and Stress in the Workplace. Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 2020-01-03, 2020-01-05, Adana, Türkiye, 2020. 100

Scientific_Meetings_015.pdf

10. Özsungur, F., Super Aging. V. International Congress on Natural and Health Sciences , 2019-12-13, 2019-12-15, Adana, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_013.pdf

9. Özsungur, F., The Effects of Mobbing in the Workplace on Service Innovation Performance: The Mediating Role of Boreout. V. International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2019) , 2019-12-13, 2019-12-15, Adana, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_014.pdf

8. Özsungur, F., Blind Spots of Women’s Entrepreneurship: Case of Adana. Al Farabi 6th International Congress On Social Sciences, 2019-10-15, 2019-10-17, Adana, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_011.pdf

7. Özsungur, F., The Effects of the Menstruation Period on the Perception of Aging via Imitation of Menopause. Avrasya 5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 2019-10-15, 2019-10-17, Adana, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_010.pdf

6. Hazer, O.; Özsungur, F., The Effects of Perceived Available Support, Physical Activity, and Loneliness on Successful Aging in Turkish Older Adults. The Aging & Social Change: Ninth Interdisciplinary Conference, 2019-09-16, 2019-09-17, Viyana, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_009.pdf

5. Karadal, H.; Özsungur, F., Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Müşteri Odaklı Hizmet İnovasyonu Stratejisi. 2nd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress EMISSC, 2018-11-09, 2018-11-11, Nevşehir, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_008.pdf

4. Karadal, H.; Gökpınar, A.; Özsungur, F., Türkiye‟de Ticaret ve Sanayi Odası Personelinin Hukuksal Yapısı . International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress EMISSC , 2018-04-27, 2018-04-29, Lefkoşa/Kıbrıs, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

3. Özsungur, F.; Hazer, O., Yaşlıların İletişim Teknolojilerini Kabulünün Teknoloji Kabul Modeli İle İncelenmesi: Adana İli Örneği. International Symposium of Education and Values (ISOEVA), 2017-10-05, 2017-10-08, Bodrum/Muğla, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

2. Karadal, H.; Özsungur, F., Hizmet İnovasyon Davranışı ile Psikolojik Sermaye ve Etik Liderlik İlişkisinin İncelenmesi: Adana Sanayi Odasına Kayıtlı İşletmelerde Bir Uygulama. International Congress On Management Economics And Business, 2017-09-07, 2017-09-09, Zonguldak, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_005.pdf

1. Çiçek, B.; Özsungur, F.; Erkal, S., Hastanelerde Çalışan Kurum Ev İdaresi Personelinin Örgütsel Sessizliği: Adana Örneği. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, alanya, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Karadal, H.; Özsungur, F., Tüketicinin Satın Alma Karar Sürecinde Hukuki İstikrar İlkesinin Etkileri. Mersin Üniversitesi Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. Özsungur, F.; Öztop, H., Kuşaklararası İletişim Açısından Teknoloji Kullanımının Önemi. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 2017-05-04, 2017-05-06, Kırşehir, Türkiye, 2017. 50

Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası 10500
1. REDFAME, APPLIED ECONOMICS AND FINANCE , EDITOR, E-ISSN : 2332-7294, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
2. JETSI PUBLICATIONS, JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY SCIENCE AND INNOVATION (JETSI) , EDITOR, 2021-01-01 - Devam ediyor. 1000
3. MACROTHINK INSTITUTE, JOURNAL OF CORPORATE GOVERNANCE RESEARCH , EDITOR, E-ISSN : 1948-4658, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
4. SIBERIAN LAW UNIVERSITY, SIBERIAN LAW REVIEW , EDITOR, E-ISSN : 2658-7602, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
5. TIMELINE PUBLICATION PVT. LTD, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES (IJIRES) , EDITOR, E-ISSN : 2349 - 5219, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
6. SCIREA, SCIREA JOURNAL OF HEALTH , EDITOR, 2021-01-01 - Devam ediyor. 1000
7. SCIREA, SCIREA JOURNAL OF SOCIOLOGY , EDITOR, 2021-01-01 - Devam ediyor. 1000
8. SCIREA, SCIREA JOURNAL OF MANAGEMENT , EDITOR, 2021-01-01 - Devam ediyor. 1000
9. IRIS PUBLISHERS, GLOBAL JOURNAL OF AGING & GERIATRIC RESEARCH , EDITOR, 2021-01-01 - Devam ediyor. 1000
10. ACAP ENABLED, ACADEMY OF SOCIAL SCIENCE JOURNAL (ASSJ) , EDITOR, E-ISSN : 2456-2394, 2021-01-01 - Devam ediyor. 1000
11. OPAST PUBL., JOURNAL OF SENSOR NETWORKS DATA COMMUNICATIONS , EDITOR, 2021-01-01 - Devam ediyor. 1000
12. OPAST, ADVANCES IN MACHINE LEARNING & ARTIFICIAL INTELLIGENCE , EDITOR, E-ISSN : 2769-545X, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
13. MEDWIN PUBLISHERS, PHILOSOPHY INTERNATIONAL JOURNAL , EDITOR, E-ISSN : 2641-9130, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
14. REDFAME, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE STUDIES , EDITOR, E-ISSN : 2324-8033, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
15. IDEAS SPREAD, JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES , EDITOR, E-ISSN : 2576-3016, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
16. IGI GLOBAL, INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL INFORMATION SYSTEMS (IJAEIS) , EDITOR, E-ISSN : 1947-3192, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
17. SCIENCE PUBLISHING GROUP, INTERNATIONAL JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS , EDITOR, E-ISSN : 2376-7340, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
18. REDFAME, APPLIED FINANCE AND ACCOUNTING , EDITOR, E-ISSN : 2374-2410, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
19. ACADEMY OF SOCIAL SCIENCE JOURNAL (ASSJ) , EDITOR, ISSN : -, E-ISSN : -, 2020-05-27 - Devam ediyor. 2000
20. IGI GLOBAL, INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL STRATEGY, GOVERNANCE, AND BUSINESS TRANSFORMATION (IJDSGBT) , EDITOR, E-ISSN : 1947-9611, 2010-01-01 - Devam ediyor. 0
21. COMPUTER SCIENCE JOURNALS (CSC JOURNALS), INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND SECURITY (IJCSS) , EDITOR, E-ISSN : 1985-1553, 2021-01-01 - 2021-12-06. 0
22. MACROTHINK INSTITUTE, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE STUDIES (IJHRS) , EDITOR, E-ISSN : 2162-3058, 2021-01-01 - 2021-12-06. 0
23. IGI GLOBAL, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION (IJICTE) , EDITOR, E-ISSN : 1550-1876, 2021-01-01 - 2021-12-06. 0
24. INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL INFORMATION SYSTEMS (IJAEIS) , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 1947-3206, E-ISSN : 1947-3192, 2021-02-16 - Devam ediyor. 0
25. INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL STRATEGY, GOVERNANCE, AND BUSINESS TRANSFORMATION (IJDSGBT) (ASSOCIATE EDITOR) , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 2643-8062, E-ISSN : 2643-8054, 2021-01-01 - Devam ediyor. 0
26. GLOBAL JOURNAL OF AGING & GERIATRIC RESEARCH , YARDIMCI EDITOR, ISSN : -, E-ISSN : -, 2019-11-13 - Devam ediyor. 1000
27. SAGE OPEN , BOLUM EDITORU, ISSN : eISSN: 21582440, E-ISSN : ISSN: 21582440, 2020-05-07 - Devam ediyor. 500
28. LEADERSHIP, MANAGEMENT, AND ADOPTION TECHNIQUES FOR DIGITAL SERVICE INNOV , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : EISBN13: 978179982801, E-ISSN : ISBN13: 9781799827993, 2020-05-26 - 2020-05-26. 0
29. DIGITAL TRANSFORMATION AND INNOVATIVE SERVICES FOR BUSINESS AND LEA , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : EISBN13: 9781799851776, E-ISSN : ISBN13: 9781799851752, 2020-05-26 - 2020-05-26. 0
30. CULTURAL FACTORS AND PERFORMANCE IN 21ST CENTURY BUSINESSES , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : EISBN13: 9781799837466, E-ISSN : ISBN13: 9781799837442, 2020-05-26 - 2020-05-26. 0
31. PHILOSOPHY INTERNATIONAL JOURNAL , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : 2641-9130, E-ISSN : 2641-9130, 2021-02-25 - Devam ediyor. 0
32. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE STUDIES (IJHRS) , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : ISSN 2162-3058, E-ISSN : ISSN 2162-3058, 2020-05-27 - Devam ediyor. 0
33. SCIREA JOURNAL OF SOCIOLOGY , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : -, E-ISSN : -, 2020-05-27 - Devam ediyor. 0
34. SCIREA JOURNAL OF HEALTH , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : -, E-ISSN : -, 2020-05-27 - Devam ediyor. 0
35. SCIREA JOURNAL OF MANAGEMENT , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : -, E-ISSN : -, 2020-05-27 - Devam ediyor. 0
36. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND SECURITY (IJCSS) , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : 1985-1553, E-ISSN : 1985-1553, 2020-05-26 - Devam ediyor. 0
37. JOURNAL OF CORPORATE GOVERNANCE RESEARCH , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : ISSN 1948-4658, E-ISSN : ISSN 1948-4658, 2020-04-10 - Devam ediyor. 0
38. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES (IJIRES) , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : 2349-5219, E-ISSN : 2349-5219, 2019-10-16 - Devam ediyor. 0
39. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : ISSN Online: 2330-8184, E-ISSN : ISSN Print: 2330-8176, 2019-09-04 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 813
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSLATION, INTERPRETATION, AND APPLIED LINGUISTICS (IJTIAL) , [ 2020 : 1 ] . 0
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF WORKPLACE HEALTH MANAGEMENT , [ 2020 : 1 ] . 0
3. AFRICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL , [ 2020 : 1 ] . 4
4. AGEING & SOCIETY , [ 2019 : 1 ] . 5
5. AGING , [ 2019 : 2 ] [ 2020 : 2 ] . 20
6. AMERICAN JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE & RESEARCH , [ 2019 : 25 ] [ 2020 : 28 ] . 212
7. ASIA PACIFIC JOURNAL OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP , [ 2020 : 2 ] . 0
8. ASIAN JOURNAL OF TECHNOLOGY INNOVATION , [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 1 ] . 10
9. BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH JOURNAL , [ 2020 : 1 ] . 4
10. COGNITION, TECHNOLOGY & WORK , [ 2019 : 2 ] [ 2020 : 3 ] . 25
11. CULTURAL FACTORS AND PERFORMANCE IN 21ST CENTURY BUSINESSES , [ 2019 : 1 ] . 4
12. ENTREPRENEURSHIP RESEARCH JOURNAL , [ 2020 : 1 ] . 5
13. ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION, SUSTAINABILITY, AND ICTS IN THE POST-COVID-19 ERA , [ 2020 : 1 ] . 0
14. GSI JOURNALS SERIE B: ADVANCEMENTS IN BUSINESS AND ECONOMICS , [ 2020 : 1 ] . 4
15. GERONTOLOGY AND GERIATRIC MEDICINE , [ 2019 : 2 ] . 0
16. GLOBAL JOURNAL OF AGING & GERIATRIC RESEARCH , [ 2019 : 2 ] [ 2020 : 2 ] . 0
17. INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT JOURNAL (IRMJ) , [ 2020 : 1 ] . 0
18. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2020 : 5 ] . 20
19. INTERNATIONAL JOURNAL OF AMBIENT COMPUTING AND INTELLIGENCE (IJACI) , [ 2020 : 7 ] . 0
20. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BEHAVIORAL ECONOMICS (IJABE) , [ 2020 : 1 ] . 0
21. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EVOLUTIONARY COMPUTATION (IJAEC) , [ 2020 : 3 ] . 12
22. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED INDUSTRIAL ENGINEERING (IJAIE) , [ 2020 : 1 ] . 4
23. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MANAGEMENT SCIENCES AND ENGINEERING (IJAMSE) , [ 2020 : 3 ] . 12
24. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MANAGEMENT THEORY AND RESEARCH (IJAMTR) , [ 2020 : 1 ] . 0
25. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED RESEARCH ON PUBLIC HEALTH MANAGEMENT (IJARPHM) , [ 2020 : 1 ] . 0
26. INTERNATIONAL JOURNAL OF ART, CULTURE AND DESIGN TECHNOLOGIES (IJACDT) , [ 2020 : 1 ] . 4
27. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIG DATA AND ANALYTICS IN HEALTHCARE (IJBDAH) , [ 2020 : 4 ] . 16
28. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS STRATEGY AND AUTOMATION , [ 2020 : 21 ] . 0
29. INTERNATIONAL JOURNAL OF CORPORATE FINANCE AND ACCOUNTING (IJCFA) , [ 2020 : 1 ] . 4
30. INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRICULUM DEVELOPMENT AND LEARNING MEASUREMENT (IJCDLM) , [ 2020 : 1 ] . 0
31. INTERNATIONAL JOURNAL OF DATA ANALYTICS (IJDA) , [ 2020 : 1 ] . 0
32. INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL STRATEGY, GOVERNANCE, AND BUSINESS TRANSFORMATION (IJDSGBT) , [ 2020 : 4 ] . 0
33. INTERNATIONAL JOURNAL OF E-ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (IJEEI) , [ 2020 : 6 ] . 24
34. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEW (IJERR) , [ 2020 : 1 ] . 0
35. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT INQUIRIES , [ 2020 : 1 ] . 4
36. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIAIAL SCIENCES (IJOESS) , [ 2020 : 4 ] . 16
37. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIAN EDUCATION AND CULTURE (IJOEEC) , [ 2020 : 1 ] . 4
38. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS AND INFORMATICS (IJHISI) , [ 2020 : 7 ] . 0
39. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN CAPITAL AND INFORMATION TECHNOLOGY PROFESSIONALS (IJHCITP) , [ 2019 : 3 ] [ 2020 : 1 ] . 0
40. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE STUDIES(IJHRS) , [ 2019 : 3 ] [ 2020 : 2 ] . 20
41. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SECURITY AND PRIVACY , [ 2020 : 1 ] . 0
42. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SECURITY AND PRIVACY (IJISP) , [ 2020 : 2 ] . 0
43. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS IN THE SERVICE SECTOR (IJISSS) , [ 2020 : 4 ] . 0
44. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS APPROACH (IJITSA) , [ 2020 : 3 ] . 0
45. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION (IJICTE) , [ 2020 : 2 ] . 0
46. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT , [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 1 ] . 0
47. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES (IJIRES) , [ 2019 : 4 ] [ 2020 : 2 ] . 24
48. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION IN THE DIGITAL ECONOMY (IJIDE) , [ 2020 : 1 ] . 0
49. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION (IJITLHE) , [ 2020 : 1 ] . 0
50. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE COMMUNICATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES (IJICST) , [ 2020 : 1 ] . 0
51. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING (IJITN) , [ 2020 : 1 ] . 0
52. INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND MIDDLE EASTERN FINANCE AND MANAGEMENT , [ 2019 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 5
53. INTERNATIONAL JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT (IJKM) , [ 2020 : 4 ] . 0
54. INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL AND COLLECTIVE INTELLIGENCE (IJOCI) , [ 2020 : 2 ] . 8
55. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT AND PRODUCTIVITY ASSESSMENT (IJPMPA) , [ 2020 : 2 ] . 0
56. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DIGITAL AGE (IJPADA) , [ 2020 : 1 ] . 0
57. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC SOCIOLOGY AND SOCIOTHERAPY (IJPSS) , [ 2020 : 2 ] . 0
58. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC AND PRIVATE PERSPECTIVES ON HEALTHCARE, CULTURE, AND THE ENVIRONMENT (IJPPPHCE) , [ 2020 : 2 ] . 0
59. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESPONSIBLE LEADERSHIP AND ETHICAL DECISION-MAKING (IJRLEDM) , [ 2020 : 1 ] . 0
60. INTERNATIONAL JOURNAL OF SMART EDUCATION AND URBAN SOCIETY (IJSEUS) , [ 2020 : 2 ] . 8
61. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL MEDIA AND ONLINE COMMUNITIES (IJSMOC) , [ 2020 : 1 ] . 0
62. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE INNOVATION (IJSI) , [ 2020 : 6 ] . 0
63. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE ECONOMIES MANAGEMENT (IJSEM) , [ 2020 : 1 ] . 0
64. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE SECURITY AND PROTECTION (IJSSSP) , [ 2020 : 2 ] . 8
65. INTERNATIONAL JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT (IJTEPD) , [ 2020 : 1 ] . 0
66. INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY DIFFUSION (IJTD) , [ 2020 : 5 ] . 20
67. INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND HUMAN INTERACTION (IJTHI) , [ 2020 : 16 ] . 0
68. INTERNATIONAL JOURNAL OF WEB PORTALS (IJWP) , [ 2020 : 1 ] . 4
69. INTERNATIONAL JOURNAL OF WEB-BASED LEARNING AND TEACHING TECHNOLOGIES (IJWLTT) , [ 2020 : 11 ] . 44
70. INTERNATIONAL JOURNAL OF E-COLLABORATION (IJEC) , [ 2020 : 1 ] . 0
71. INTERNATIONAL SOCIOLOGY , [ 2020 : 1 ] . 5
72. JOURNAL OF CASES ON INFORMATION TECHNOLOGY (JCIT) , [ 2020 : 9 ] . 0
73. JOURNAL OF COMPARATIVE ASIAN DEVELOPMENT (JCAD) , [ 2020 : 3 ] . 0
74. JOURNAL OF CORPORATE GOVERNANCE RESEARCH , [ 2020 : 3 ] . 12
75. JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY , [ 2020 : 1 ] . 0
76. JOURNAL OF ECONOMY, CULTURE AND SOCIETY , [ 2020 : 1 ] . 0
77. JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH (JITR) , [ 2020 : 1 ] . 0
78. JOURNAL OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP , [ 2020 : 2 ] . 0
79. JOURNAL OF ORGANIZATIONAL AND END USER COMPUTING (JOEUC) , [ 2020 : 11 ] . 55
80. LEADERSHIP, MANAGEMENT, AND ADOPTION TECHNIQUES FOR DIGITAL SERVICE INNOVATION , [ 2019 : 1 ] . 4
81. MANAGEMENT AND STRATEGIES FOR DIGITAL ENTERPRISE TRANSFORMATION , [ 2020 : 15 ] . 60
82. NEW DIMENSIONS OF GENDER MAINSTREAMING AND WOMEN EMPOWERMENT (HANDBOOK OF RESEARCH ON NEW DIMENSIONS OF GENDER MAINSTREAMING AND WOMEN EMPOWERMENT) , [ 2020 : 9 ] [ 2019 : 6 ] . 60
83. RESEARCH ON AGEING AND SOCIAL POLICY (RASP) , [ 2020 : 1 ] . 0
84. SAGE OPEN , [ 2019 : 2 ] [ 2020 : 9 ] . 55
85. THE JOURNAL OF AGING AND SOCIAL CHANGE , [ 2020 : 1 ] . 4
86. THE LEARNER JOURNAL COLLECTION , [ 2020 : 1 ] . 0
87. ULUSLARARASı SOSYAL BILIMLER AKADEMI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. ENTREPRENEURSHİP AND INNOVATİON MANAGEMENT (JEIM) , [ 2020 : 1 ] . 1
2. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 0
4. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 0
Uluslararası 0
1. Best Reviewer Award 2020 International Journal of Computer Science and Security (IJCSS), 2021-01-15, Kuala Lumpur, Malezya. 0
2. Canadian Institute for International Law Expertise (CIFILE) , Üye No: Turkey, Kanada, 2019-06-19-Devam ediyor.
1. European Gateway for Women’s Entrepreneurship (WEGATE) , Üye No: -, Belçika, 2017-12-09-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
özsungur, F. Gerontechnological factors affecting successful aging of elderly. THE AGİNG MALE, 2021, 23, 520-532.
http://dx.doi.org/10.1080/13685538.2018.1539963
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
özsungur, F. The Effects of Successful Aging in the Workplace on Technology Acceptance and Use Behaviour. ACTİVİTİES, ADAPTATİON AGİNG, 2021, 45, 159-178.
10.1080/01924788.2020.1744826
özsungur, F. Effects of COVID-19 on Organizational Psychology in Management and Strategic Context. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH, 2021, 34, 27091-27095.
10.26717/BJSTR.2021.34.005608
özsungur, F. Developing Imitation Ability in Organizational Behavior and Psychology. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH, 2021, 36, 28951-2895.
10.26717/BJSTR.2021.36.005925
özsungur, F. Quantum Management of Hospital in the Post-COVID-19. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH (BJSTR), 2021, 14, 40-44.
10.34297/AJBSR.2021.14.001946
özsungur, F. Developing Imitation Ability in Organizational Behavior and Psychology. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH (BJSTR) , 2021, 36, 28951-28956.
https://biomedres.us/pdfs/BJSTR.MS.ID.005925.pdf
özsungur, F. Effects of COVID-19 on Organizational Psychology in Management and Strategic Context. BİOMEDİCAL JOURNAL OF SCİENTİFİC & TECHNİCAL RESEARCH (BJSTR), 2021, 34, 27091-27095.
özsungur, F. Quantum Management of Hospital in the Post-COVID-19. AMERİCAN JOURNAL OF BİOMEDİCAL SCİENCE & RESEARCH, 2021, 14, 40-44.
https://biomedgrid.com/pdf/AJBSR.MS.ID.001946.pdf
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Detay
özsungur, F. Book Review: Gülşah Sarı (Ed.), Gender and Diversity Representation in Mass Media. INTERNATİONAL JOURNAL OF ART, CULTURE AND DESİGN TECHNOLOGİES, 2021, 10, -.
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
özsungur, F. A Scale Proposition on the Discourse Curiosity of Aging. GLOBAL JOURNAL OF AGİNG GERİATRİC RESEARCH., 2021, 1, 1-4.
https://irispublishers.com/gjagr/pdf/GJAGR.MS.ID.000515.pdf
özsungur, F. The Effects of Successful Aging in the Workplace on Technology Acceptance and Use Behaviour. ACTİVİTİES, ADAPTATİON & AGİNG, 2021, 45, 159-178.
http://dx.doi.org/10.1080/01924788.2020.1744826
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
özsungur, F. STRATEGIC SOCIAL WORK MANAGEMENT IN DIGITAL VIOLENCE AGAINST WOMEN. TOPLUM VE SOSYAL HİZMET, 2021, 32, -.
10.33417/tsh.836215
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Detay
PHILOSOPHY INTERNATIONAL JOURNAL , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : 2641-9130, E-ISSN : 2641-9130, 2021-02-25.
Basım Tarihi: 2021-02-25, Sayı: -
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
özsungur, F. Handbook of Research on Multidisciplinary Approaches to Entrepreneurship, Innovation, and ICTs, ISBN: 9781799840992, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Management and Strategies for Digital Enterprise Transformation, ISBN: 9781799850151, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 443 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Disruptive Technology and Digital Transformation for Business and Government, ISBN: 9781799885832, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 410 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, ISBN: 9781799877721, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Entrepreneurship, Innovation, Sustainability, and ICTs in the Post-COVID-19 Era, ISBN: 9781799867760, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 451 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, ISBN: 9781799891871, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F.; Karadal, H. CSR and Management Accounting Challenges in a Time of Global Crises, ISBN: 9781799880691, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 19 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Sustainable and Responsible Entrepreneurship and Key Drivers of Performance, ISBN: 9781799879510, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 21 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Advancing Cybersecurity for Digital Transformation: Opportunities and Challe, ISBN: 9781799869757, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 19 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
özsungur, F. Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, ISBN: 9781799877721, IGI Global, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, ISBN: 9781799891871, IGI Global, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Cyber Approaches to Public Administration and Social Policy, ISBN: 9781668433805, IGI Global, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
özsungur, F. Sustainable and Responsible Entrepreneurship and Key Drivers of Performance, ISBN: 9781799879510, IGI Global, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1, 21 Sayfa, İngilizce, Hershey, Türkiye, 2021.
özsungur, F. Advancing Cybersecurity for Digital Transformation: Opportunities and Challe, ISBN: 9781799869757, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 19 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Sustainable and Responsible Entrepreneurship and Key Drivers of Performance, ISBN: 9781799879510, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 21 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F.; Karadal, H. CSR and Management Accounting Challenges in a Time of Global Crises, ISBN: 9781799880691, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 19 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, ISBN: 9781799891871, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Entrepreneurship, Innovation, Sustainability, and ICTs in the Post-COVID-19 Era, ISBN: 9781799867760, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 451 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, ISBN: 9781799877721, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Disruptive Technology and Digital Transformation for Business and Government, ISBN: 9781799885832, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 410 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Management and Strategies for Digital Enterprise Transformation, ISBN: 9781799850151, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 443 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Multidisciplinary Approaches to Entrepreneurship, Innovation, and ICTs, ISBN: 9781799840992, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Advancing Cybersecurity for Digital Transformation, ISBN: 9781799869757, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, ISBN: 9781799877721, IGI Global, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 20 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F.; Karadal, H. CSR and Management Accounting Challenges in a Time of Global Crises, ISBN: 9781799880691, IGI Global, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Disruptive Technology and Digital Transformation for Business and Government, ISBN: 9781799885832, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 410 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Entrepreneurship, Innovation, Sustainability, and ICTs in the PostCOVID-19 Era, ISBN: 9781799867760, IGI Global, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 451 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
özsungur, F. Handbook of Research on Management and Strategies for Digital Enterprise Transformation, ISBN: 9781799850151, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 443 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
özsungur, F.; Karadal, H. Küresel GİRİŞİMCİLİK: GÜNCEL GELİŞMELER, ISBN: 978-625-436-078-7, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 23 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021.
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Detay
, International Journal of Computer Science and Security (IJCSS), 2021-01-15, Kuala Lumpur, Malezya.
1
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl