Prof.Dr. FAHRİYE EMGİLİ
Birim
:
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14717
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
fahriyemgili@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-01-14 12:42:16
DÜZENLEME
:
2024-02-13 15:49:34
PUAN
:
11962
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
9
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS TARİH MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA TARİH ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2011
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
2. EMGİLİ, F. TÜRKİYE'DE ZEYTİN ÜRETİMİNDE MÜBADİLLERİN YERİ. AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2022, 10, 361-363. 0 + 0
1. EMGİLİ, F. AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU’NUN BOSNA’YI İŞGÂLİ, BOSNA’YI DEĞİŞTİRME ÇABALARI (1878-1918) VE BUNUN MİLLÎ KİMLİKLERE ETKİSİ . AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2022, 10, 287-305. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2016
2. Emgili, F. CUMHURIYET DÖNEMI NÜFUS SIYASETINDE SITMA MÜCADELESININ ÖNEMi. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2016, 50, 297-318. 200 + 0
Publications_003.pdf

2014
1. EMGİLİ, F. TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİ’NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN MİLLÎ İKTİSADININ OLUŞUMUNDAKİ ETKİSİ . TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2014, 18, 105-121. 200 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Diğer 500
2022
5. EMGİLİ, F. BENYAMİN KALAY’IN BOSNA’DAKİ YÖNETİM VE BOSNA MİLLETİ YARATMA ÇABASI . STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2022, 6, 421-442. 100 + 0
10.30692/sisad.1075649

2021
4. EMGİLİ, F. Halkevlerinin Köy ve Köycülük Faaliyetleri. ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ DERGİSİ, 2021, , 195-226. 100 + 0
2017
3. Emgili, F. TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİ HAKKINDAKİ ARAŞTIRMALARA BİR BAKIŞ. TARİH VE GÜNCE, 2017, 1, 29-54. 100 + 0
Publications_004.pdf

2015
2. Emgili, F. İngiliz Yönetiminde Kıbrıs Türkleri ve Atatürk Devrimlerine Bakışları. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2015, 8, 381-396. 100 + 0
Publications_001.pdf

2013
1. Emgili, F. KIBRIS’TAN TÜRKİYE’YE YAPILAN GÖÇLERİN KIBRIS TÜRK BASININA YANSIMALARI (1923-1938). KARADENİZ ARAŞTRMALARI DERGİSİİ, 2013, 10, 111-136. 100 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
2017
1. EMGİLİ, F. TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİ HAKKINDAKİARAŞTIRMALARA BİR BAKIŞ. TARİH VE GÜNCE, 2017, 1, 29-54. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2016
3. EMGİLİ, F.; KAHRAMANYOL, M. Tito ve Balkan Siyaseti. AVRASYA ETÜDLERİ, 2016, 50, 315-349. 200 + 0
2009
2. Emgili, F. Mübadeleden Kurtulma Çabası Olarak İhtida. TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2009, 28, 221-234. 200 + 0
Publications_006.pdf

2006
1. Emgili, F. Tarsus’ta Girit Göçmenleri( 1897- 1912 ). TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2006, 25, 189-197. 200 + 0
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/34/297.pdf

Ulusal - Diğer 100
2017
1. Emgili, F. BİR TARİHÇİ PORTRESİ: CUMHURİYETİN ASKER NESLİNİ ETKİLEYEN ÖĞRETMENLERDEN MEHMED TEVFİK. GÜNEY-DOĞU AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 2013/1, 159-183. 100 + 0
Publications_007.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 200
2. EMGİLİ, F. Bir Tarihçi Portresi Atatürk ün Etkileyici Öğretmeni Mehmet Tevfik. GÜNEYDOĞU AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİİ, 2017, 1, 159-183. 100 + 0
2013
1. EMGİLİ, F. Avusturya Macaristan İşgalindeki Bosna Hersek ten Göçler Bosna Hersek Kaynaklarına Göre Bir İnceleme. TÜRK TARİHİNDE BALKANLAR, 2013, 2, 837-858. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 5000
1. EMGİLİ, F. BOSNA FACİASI VE GÖÇ MAĞDURU BOŞNAKLAR, ISBN: 978-625-6524-65-1, YAZ YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 204 Sayfa, Türkçe, AFYON, Türkiye, 2023. 0
2. Emgili, F. Osmanlı Yadigârı Bosna, ISBN: 978-605-2101-77-3, İdeal kültür yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 464 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2019. 500
3. EMGİLİ, F. Osmanlı Yadigârı Bosna, ISBN: 978-605-2101-77-3, İdeal Kültür Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 492 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2019. 0
4. EMGİLİ, F. Yeniden Kurulan Hayatlar Bosna Hersek ten Türkiye ye Göçler 1878 1934, ISBN: 978-605-5506-90-2, Bilge Kültür Sanat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 520 Sayfa, İngilizce, İSTANBUL, , 2012. 0
5. EMGİLİ, F. Yunanistan dan Mersin e Köklerinden Koparılmış Hayatlar, ISBN: 978-605-5506-63-6, Bilge Kültür Sanat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 288 Sayfa, İngilizce, İstanbul, , 2011. 0
6. EMGİLİ, F. İŞGAL ALTINDA BOSNA ,BOŞNAKLARIN HÜRRİYET MÜCADELESİ, ISBN: 978-625-8182-04-0, AKTİF YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 178 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2022. 0
1. EMGİLİ, F. Balkanlar’xxda Siyasi İlişkiler, ISBN: 26649, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 4500
2. EMGİLİ, F. TÜRK DÜNYASI YOLUNDA BİR ÖMÜR PROF.DR MEHMET ŞAHİNGÖZ'E ARMAĞAN, ISBN: 978-625-8365-85-6, BERİKAN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 649 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. emgili, f. Tarih Boyunca Türk Makedon İlişkileri 2 Cilt, ISBN: 978-975-409-752-8, Genel Kurmay Başkanlığı ve Makedonya Genel Kurmay Başkanlığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 289 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2016. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 500
1. KAYA, M.; EMGİLİ, F.; ÖZMEN, S. Mübadele Türk Yunan Nüfus Değişimi I, ISBN: , Rumeli Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 500
1. EMGİLİ, F.; KAHRAMANYOL, M. Sırbistan’ın Osmanlı topraklarındaki istihbarat ve teşkilatlanma çalışmaları (1898–1912), ISBN: 978-975-7352-30-3, cedit neşriyat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 400 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2012. 250
http://www.dr.com.tr/Kitap/Sirbistanin-Osmanli-Topraklarindaki-Istihbarat-ve-Teskilatlanma-Calismalari-1898-1912-/Fahriye-Emgili/Arastirma-Tarih/Tarih/Osmanli-Tarihi/urunno=0000000541689
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. EMGİLİ, F.; Kahramanyol, M. Sırbistan ın Osmanlı Topraklarındaki İstihbarat ve Teşkilatlanma Çalışmaları 1898 1912, ISBN: 978-975-7352-30-3, Cedit Neşriyat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 400 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2011. 0
1. EMGİLİ, F. Bursa ve Mübadele, ISBN: 978-975-2406-19-3, Gaye Kitabevi (Osmangazi Belediyesi Yayınları), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2000

10. EMGİLİ, F., BOSNA’NIN İŞGALİ VE BOŞNAK GÖÇLERİ. CUMHURİYETİN 100. YILI ANISINA ATATÜRK VE BALKANLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 2023-11-03, , izmir, Türkiye, . 200

9. EMGİLİ, F., Atatürk Dönemi Tarım Siyaseti (1923-1938). CUMHURIYET 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES OCTOBER 29, 2022 ANKARA, 2022-10-29, , ANKARA, Türkiye, . 200

8. EMGİLİ, F., 1908 İLHAK KRİZİNDEN 1914 DÜNYA SAVAŞI’NA BOSNAHERSEK VE MÜSLÜMANLAR. 5. Uluslararası Dede Korkut Türk Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, 2022-09-02, , izmir, Türkiye, . 200

7. EMGİLİ, F., BALKANLARDA TÜRK İMGESİ VE GÖÇ. BİLSEL 1. BİLSEL INTERNATIONAL TURABDİN SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION, 2023-12-23, 2023-12-24, MARDİN, , . 200

6. EMGİLİ, F., Avusturya-Macaristan’in Bosna-Hersek’teki Yönetimi (1878-1908). 1. BİLSEL ULUSLARARASI TURABDİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, 2023-12-23, 2023-12-24, MARDİN, Türkiye, . 200

5. EMGİLİ, F., Mübadele Göçünde İmdad-I Sıhhiye Heyetlerinin Faaliyetleri . 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES October 29, 2022 – Ankara, 2022-10-29, 2022-10-29, ANKARA, Türkiye, . 200

4. EMGİLİ, F., Benjamin Kalay’ın Bosna-Hersek Siyaseti (1882-1903). Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 2019-12-20, 2019-12-22, , , . 200

3. EMGİLİ, F., Atatürk Dönemi Nüfus Siyaseti (1923-1938). Uluslararası, Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 2019-12-20, 2019-12-22, ANKARA, Türkiye, . 200

2. emgili, f., Boşnakların Göç Sığınağında Adana . . Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, 2015-04-17, 2015-04-19, Adana, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

1. KAYAM, M.; EMGİLİ, F., Girit’ten Mersin’e: Yeniden Kurulan Yaşamlar. Tarih İçinde Mersin Kolokyumu III Mersin Akdeniz Dünyası ve Yirminci Yüzyıl Kesişen Yollar, 2008-10-16, 2008-10-17, Mersin, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. EMGİLİ, F., SAVAŞIN KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BOSNA’DA KADIN OLMAK. Uluslararasın Kadın ve Hukuk Sempozyumu, 2017-03-10, 2017-03-11, Ankara, Türkiye, . 100

4. Emgili, F., Savaşın Kadınlar Üzerindeki Etkisi Bosnada Kadın Olmak. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, 2017-03-10, 2017-03-11, Ankara, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_005.pdf

3. EMGİLİ, F., Savaşın Kadınlar Üzerindeki Etkisi: Bosna'da Kadın Olmak. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, 2017-03-10, 2017-03-11, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

http://www.kadinvehukuksempozyumu.com/

2. EMGİLİ, F., Boşnakların Türkiye’ye Göç Sebepleri (1878-1890). VII. CANİK SEMPOZYUMU GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖÇ, 2017-02-17, 2017-02-19, , , . 100

1. EMGİLİ, F., BOŞNAKLARIN TÜRKİYE’YE GÖÇ SEBEBLERİ (1878-1890). VII. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU Geçmişten Günümüze Göç, 2017-02-17, 2017-02-19, Samsun, Türkiye, 2017. 100

http://www.canik.bel.tr/sayfa/86/gecmisten-gunumuze-goc-sempozyum-bildiri-ozeti/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. EMGİLİ, F., TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİ’NDE MÜBADİLLERİN MERSİN’E İSKÂNI. 100. YILINDA MÜBADELE VE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ KONGRESİ 21-22 MAYIS 2022 SAMSUN, 2022-05-21, , SAMSUN, Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. Emgili, F., AsAYİŞTEN CEPHEYE Milli Mücadelede Adana'nın İşgali ve Asayiş Sorunu. MİLLİ MÜCADELDENİN YÜZÜNCÜ YILINDA JANDARMA VE ASAYİŞ , 2019-06-13, 2019-06-15, Ankara, Türkiye, 2019. 50

Scientific_Meetings_003.pdf

2. Emgili, F., Türk Yunan Nüfus Mübadelesinde Mersin ve Giritliler. Türkiye'de II.Girit Araştırmaları Sempozyumu, 2019-02-01, 2019-02-03, Aydın, Türkiye, 2019. 50

Scientific_Meetings_006.pdf

1. EMGİLİ, F., Mübadelenin İki Kenti: Mersin ve Bursa. III. MÜABDELE KÜLTÜRÜ ÇALIŞTAYI, 2017-10-21, 2017-10-21, BURSA, Türkiye, 2017. 50

Ulusal - Özet - Davetli 0

1. EMGİLİ, F., Mübadelenin İki Kenti: Mersin ve Bursa. III. MÜBADELE KÜLTÜRÜ VE ÇALIŞTAYI, 2017-10-21, 2017-10-21, BURSA, Türkiye, . 0

Ulusal - Araştırmacı 0

2. “Türkiye’deki Lozan Mübadillerinin Günümüzdeki Kimlik Sunumlarının ve Nesiller Arası Değişimin Analizi”, Tübitak-1001, Proje No: , EUR, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

1. Türkiye’deki Lozan Mübadillerinin Günümüzdeki Kimlik Sunumlarının ve Nesiller Arası Değişimin Analizi, Tübitak-1001, Proje No: , 586985 TL, Araştırmacı, 2023,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 0

1. ÖMER AKKAŞ, Bosna Hersek'in Avusturya Macaristan tarafından ilhakı (1908), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 12
1. HİKMET ADEKSAM , [ 2015 : 1 ] . 4
2. TARIH OKULU DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
3. ÇAğDAş TüRKIYE TARIHI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
Uluslararası
1. UCL SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES UNIVERSITY COLLEGE , 2014-02-17 - 2015-02-18, LONDON, İngiltere / Birleşik Krallık.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
Detay
Türkiye’deki Lozan Mübadillerinin Günümüzdeki Kimlik Sunumlarının ve Nesiller Arası Değişimin Analizi, Tübitak-1001, Proje No: , 586985 ₺, Araştırmacı, 2023, Tamamlandı.
1
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Emgili, F. BOSNA FACİASI VE GÖÇ MAĞDURU BOŞNAKLAR, ISBN: 978-625-6524-65-1, YAZ YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 204 Sayfa, Türkçe, AFYON, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
EMGİLİ, F., Avusturya-Macaristan’in Bosna-Hersek’teki Yönetimi (1878-1908). 1. BİLSEL ULUSLARARASI TURABDİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, 2023-12-23, 2023-12-24, MARDİN, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl