Dr. Öğr. Üyesi FATMA SÖĞÜT

Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / İlk ve Acil Yardım ( İkmep )
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
E-MAIL
:
fatmasogut@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-26 21:14:12
DÜZENLEME
:
2024-02-13 20:18:10
PUAN
:
9576
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, ÜDS, 70
Researcher ID
Scopus ID
h-index
5
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TEORİK FİZİK AĞIRLIKLI FİZİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS BİYOFİZİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA BİYOFİZİK ANABİLİM DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. İmipramine’in Prostat Kanserinde Potasyum Kanal Kinetikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Danışman: Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Pyrethroid İnsektisitlerin İskelet Kası Potasyum Kanal Kinetikleri Üzerine Etkileri Danışman: Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-12-28 - 2014-10-14
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-08-15 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2017
1. ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; BALLI, E.; YALIN, S.; SÖĞÜT, F.; YAMAN, S.; EROĞLU, P.; BERKÖZ, M. Effect of Indoxacarb on Isolated Frog Skeletal Muscle. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF LABORATORY ANİMALS, 2017, 1, 13-19. 0 + 0
10.5336/jlabanim.2016-52087

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4700
2021
13. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Dervişoğlu, H.; Eroğlu, P.; Yalin, S.; Yilmaz, N. Effect of imipramine on ether à‐go‐go potassium channel (Kv1.10) expression in DU145 prostate cancer cells. WİLEY, 2021, NA, 1-8. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/and.14291

2020
12. SÖĞÜT, F. Ameliorative effects of paricalcitol against 1800-MHz mobile phone radiation-induced skin damage in rats. TOXİCOLOGİCAL ENVİRONMENTAL CHEMİSTRY, 2020, 101, 508-525. 1000 + 0
10.1080/02772248.2020.1721500

2019
11. BARLAZ US, S.; SÖĞÜT, F.; YILDIRIM, M.; YETKİN, D.; YALIN, S.; YILMAZ, Ş.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü. Effect of Imipramine on radiosensitivity of Prostate Cancer: An In Vitro Study. CANCER INVESTIGATION, 2019, 37, 489-500. 700 + 0
10.1080/07357907.2019.1662434

2018
10. ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; AKTAŞ, S.; DEMİRBAĞ, B.; KARAGÜL, M.; YALIN, S.; YILDIRIM, M.; AKAR, A.; KORUNUR ENGİZ, B.; SÖĞÜT, F.; Ozbay, e. Effect of low-level 1800 MHz radiofrequency radiation on the rat sciatic nerve and the protective role of paricalcitol. BIOELECTROMAGNETICS, 2018, 39, 631-643. 100 + 0
10.1002/bem.22149

9. ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; AKTAŞ, S.; DEMİRBAĞ, B.; KARAGÜL, M.; YALIN, S.; YILDIRIM, M.; AKAR, A.; KORUNUR ENGİZ, B.; SÖĞÜT, F.; ÖZBAY, E. Effect of low-level 1800 MHz radiofrequency radiation on the rat sciatic nerve and the protective role of paricalcitol. BİOELECTROMAGNETİCS, 2018, 39, 631-643. 100 + 0
10.1002/bem.22149

8. ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; AKTAŞ, S.; DEMİRBAĞ, B.; KARAGÜL, M.; YALIN, S.; YILDIRIM, M.; AKAR, A.; KORUNUR ENGİZ, B.; SÖĞÜT, F.; özbay, e. Effect of low-level 1800 MHz radiofrequency radiation on the rat sciatic nerve and the protective role of paricalcitol. BİOELECTROMAGNETİCS, 2018, 39, 631-643. 100 + 0
10.1002/bem.22149

7. ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; AKTAŞ, S.; DEMİRBAĞ, B.; KARAGÜL, M.; YALIN, S.; YILDIRIM, M.; AKAR, A.; KORUNUR ENGİZ, B.; SÖĞÜT, F.; ÖZBAY, E. Effect of low-level 1800 MHz radiofrequency radiation on the rat sciatic nerve and the protective role of paricalcitol. BİOELECTROMAGNETİCS, 2018, 39, 631-643. 100 + 0
10.1002/bem.22149

2017
6. SÖĞÜT, F. N -Acetylcysteine-induced vasodilatation is modulated by K ATP channels, Na /K -ATPase activity and intracellular calcium concentration: An in vitro study. PHARMACOLOGİCAL REPORTS, 2017, 69, 738-745. 1000 + 0
2016
5. BALLI, E.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, S.; BATTAL, D.; OCAKOĞLU, K.; SÖĞÜT, F.; YAMAN, S.; TÜRKSEVEN, Ç.; EROĞLU, P.; KARAGÜL, İ. TOXIC EFFECTS OF SILICA NANOPARTICLES ON HEART: ELECTROPHYSIOLOGICAL, BIOCHEMICAL, HISTOLOGICAL AND GENOTOXIC STUDY. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2016, 25, 612-622. 150 + 5
Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2013
4. Aktas, S.; Comelekoglu, U.; Yilmaz, S.; Yalin, S.; Arslantas, S.; Yilmaz, B.; Sogut, F.; Berkoz, M.; Sungur, M. Electrophysiological, biochemical and ultrastructural effects of radiotherapy on normal rat sciatic nerve. INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, 2013, 89, 155-161. 100 + 5
https://dx.doi.org/10.3109/09553002.2013.734941


Alıntılanma Sayısı: 1
2012
3. YALIN, S.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; MAZMANCI, B.; BALLI, E.; EROĞLU, P.; SÖĞÜT, F.; BERKÖZ, M.; MAZMANCI, M.; YALIN, A.; ÜNYAYAR, A. Effect of Funalia trogii in heart tissue of rats exposed to deltamethrin. TURKİSH JOURNAL OF BİOCHEMİSTRY, 2012, 37, 239-244. 150 + 0
10.5505/tjb.2012.52724

2011
2. Koseoglu, A.; Dagtekin, A.; Bagdatoglu, O.; Comelekoglu, U.; Yilmaz, N.; Dagtekin, O.; Sogut, F.; Alimli, M.; Avci, E.; Bagdatoglu, C. The Effects of Cusa Application to The Neural Tissue Resembling Tumor Removal: An Experimental Study. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, 2011, 7, 234-243. 100 + 0
2009
1. Balli, E.; Comelekoglu, U.; Yalin, E.; Yilmaz, N.; Aslantas, S.; Sogut, F.; Berkoz, M.; Yalin, S. Exposure to gamma rays induces early alterations in skin in rodents: Mechanical, biochemical and structural responses. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2009, 72, 889-894. 250 + 30
https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2008.09.021

Publications_012.pdf


Alıntılanma Sayısı: 6
Uluslararası - Diğer 65
2019
2. ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; BALLI, E.; YALIN, S.; EROĞLU, P.; BAYRAK, G.; YAMAN, S.; SÖĞÜT, F. Effects of different sizes silica nanoparticle on the liver, kidney and brain in rats: Biochemical and histopathological evaluation. JOURNAL OF RESEARCH İN PHARMACY, 2019, 23, 344-353. 20 + 0
10.12991/jrp.2019.142

2017
1. BERKÖZ, M.; SAĞIR, Ö.; YALIN, S.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; SÖĞÜT, F.; EROĞLU, P. Effect of postmenopausal strontium ranelate treatment on oxidative stress in rat skin tissue. EASTERN JOURNAL OF MEDİCİNE, 2017, 22, 162-168. 45 + 0
10.5505/ejm.2017.76588

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2021
1. Söğüt, F.; Us, S.; Çömelekoğlu, Ü. The Effect of Radiotherapy an Ether À-Go-Go Potassium Channel (Kv1.10) Conductivity in DU145 Prostate Cancer Cells. GAZİ MEDİCAL JOURNAL, 2021, 32, 522-526. 300 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 250
2017
3. ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; SÖĞÜT, F.; UZUN, Ç.; YALIN, S.; YAMAN, S. Silisyum Dioksit NanoparçacıklarınınSıçan Kortikal Kemik BiyomekaniğiÜzerine Etkileri: Deneysel Çalışma. TURKİYE KLİNİKLERİ J LAB ANİM, 2017, 1, -. 160 + 0
10.5336/jlabanim.2017-56396

2. BERKÖZ, M.; SAĞIR, Ö.; YALIN, S.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; SÖĞÜT, F.; EROĞLU, P. Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Stronsiyum Ranelat Uygulanmasının Karaciğer, Böbrek ve Kas Dokularındaki Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması. VAN MEDİCAL JOURNAL, 2017, 24, 12-18. 90 + 0
10.5505/vtd.2017.03522

2011
1. Çömelekoğlu, Ü. Radyoterapinin Normal Kortikal Kemik Biyomekaniği Üzerine Etkileri. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 4, 12-16. 0 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 70
2014
2. Ballı, E.; Yalın, S.; Mazmancı, B.; Mazmancı, M.; Söğüt, F.; Eroğlu, P.; Yetkin, D.; Korkutan, S.; Çömelekoğlu, Ü. Deltametrinin Oluşturduğu Periferik Sinir Hasarı Üzerine E Vitaminin Etkisinin Araştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2014, 7, 17-23. 30 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinsbd/article/view/5000117087

Publications_006.pdf

2008
1. Berköz, M.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Sağır, Ö.; Eroğlu, P.; Söğüt, F. Postmenopozal Stronsiyum Ranelat Tedavisinden Sonra Sıçan Kalp Dokusundaki Paraoksonaz ve Aril Esteraz Aktivitesindeki Değişiklikler. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİM DERGİSİ, 2008, 1, 21-27. 40 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2013
1. SÖĞÜT, F.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü. Piretroid İnsektisitlerin Kurbağa İskelet Kası Potasyum Kanalları Üzerine Etkisi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 6, 9-15. 100 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 495

8. BAYRAK, G.; MARAŞLIGİL, B.; BALLI, E.; SÖĞÜT, F.; YALIN, S.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü., Effects of different sized silica nanoparticle on ultrastructure of rat brain. 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 2018-04-25, 2018-04-27, KONYA, Türkiye, 2018. 55

https://www.konya.edu.tr/fen/duyuru/12490/molbiotech-oral-abstract-book

7. EROĞLU, P.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, S.; SÖĞÜT, F.; YAMAN, S.; BALLI, E.; KARAGÜL, M., Farklı Boyutlardaki Silisyum Dioksit Nanoparçacıklarının Karaciğer ve Böbrek Üzerine Etkileri. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi (MEDPHACON 2017), 2017-04-21, 2017-04-23, MERSİN, Türkiye, 2017. 45

http://medphacon2017.mersin.edu.tr/

6. SÖĞÜT, F.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YAMAN, S.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; YALIN, S.; YILMAZ, Ş., N-asetilsisteinin izole sıçan torasik aorta düz kasında vazospazm giderici olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi (MEDPHACON 2017), 2017-04-21, 2017-04-23, , , . 75

5. SÖĞÜT, F.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YAMAN, S.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; YALIN, S.; YILMAZ, Ş., N-Asetil-Sisteinin İzole Sıçan Torasik Aorta Düz Kasında Vazospazm Giderici Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi (MEDPHACON 2017), 2017-04-21, 2017-04-23, MERSİN, Türkiye, 2017. 75

http://medphacon2017.mersin.edu.tr/

4. EROĞLU, P.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, S.; SÖĞÜT, F.; YAMAN, S.; BALLI, E.; KARAGÜL, M., Farklı Boyutlardaki Silisyum Dioksit Nanoparçacıklarının Karaciğer ve Böbrek Üzerine Etkileri. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi (MEDPHACON 2017), 2017-04-21, 2017-04-23, , , . 45

3. Söğüt, F.; Uzun, C.; Yıldırım, M.; Yaman, S.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü., Rheum ribes otunun (ışgın otu) diyabetik sıçanlarda kemik biyomekaniği üzerine etkileri. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 85

http://imsec2016.org/

2. Eroğlu, P.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Yılmaz, Ş.; Yetkin, D.; Yalın, A., An investigation of the effect of tamoxifen on potassium channel gene expression in breast cancer. 41st Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Congress, 2016-09-03, 2016-12-08, Aydın, Türkiye, 2016. 50

Scientific_Meetings_020.pdf

1. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Vezir, Ö.; Sucu, N.; Yalın, A.; Yalın, S., The role of ATP-sensitive potassium channels in the vasodilatory effect of N-acetylcysteine. 41st Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Congress, 2016-09-03, 2016-09-08, Aydın, Türkiye, 2016. 65

Scientific_Meetings_021.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 567

20. BARLAZ US, S.; YILDIRIM, M.; YETKİN, D.; YALIN, S.; SÖĞÜT, F.; YILMAZ, Ş.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü., Effect of combined radiotherapy and imipramine on oxidative stress in prostate cancer cells. 12nd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 2018-06-26, 2018-06-29, , , . 20

19. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Yılmaz, Ş.; Yalın, S., Prostat kanseri tedavisinde imipramin kullanılabilir mi?. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK), 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 47

http://ivekkongre.com/default.asp

18. EROĞLU, P.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, S.; SÖĞÜT, F.; YAMAN, S.; YALIN, A., SiO2 nanoparçacıklarının beyin ve periferik sinirlerde antioksidan sisteme etkisi. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK), 2017-04-26, 2017-04-29, , , . 27

17. SÖĞÜT, F.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YILMAZ, Ş.; YALIN, S., Prostat kanseri tedavisinde imipramin kullanılabilir mi?. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK), 2017-04-26, 2017-04-29, , , . 47

16. Eroğlu, P.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Söğüt, F.; Yaman, S.; Yalın, A., SiO2 nanoparçacıklarının beyin ve periferik sinirlerde antioksidan sisteme etkisi. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK), 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 27

http://ivekkongre.com/default.asp

15. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Vezir, Ö.; Sucu, N.; Yılmaz, Ş.; Yalın, A.; Yalın, S., Effect of N-acetyl cysteine on conductance of KATP channels in thoracic aorta rings. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK), 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 40

http://ivekkongre.com/default.asp

14. SÖĞÜT, F.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; YILMAZ, Ş.; YALIN, A.; YALIN, S., Effect of N-acetyl cysteine on conductance of KATP channels in thoracic aorta rings. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK), 2017-04-26, 2017-04-29, , , . 40

13. Öztanrıverdi, O.; Yetkin, D.; Söğüt, F.; Aşkın, A.; Çömelekoğlu, Ü.; Yılmaz, Ş., Astemizol ve İmipraminin Prostat Kanseri Hücre Hattı Üzerine Sitotoksik Etkisi. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Konya, Türkiye, 2016. 32

http://www.kanserarastirma2016.org/anasayfa-344.html

12. ÖZTANRIVERDİ, O.; YETKİN, D.; SÖĞÜT, F.; AŞKIN, A.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YILMAZ, Ş., The Cytotoxic Effect Of Astemizole And İmipramine On Prostate Cancer Cell Line. 6th Multidisciplinary Cancer Research Congress, 2016-10-27, 2016-10-30, , , . 32

11. Demirbağ, B.; Özdemir, E.; Kibar, K.; Uzun, C.; Aktaş, S.; Söğüt, F.; Demir, Y., Biomechanical Damage Induced by 1800 mHz Electromagnetic Field in Skin: Protective Effect of Vitamin D. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 10

http://imsec2016.org/

10. Karagül, M.; Özbay, E.; Söğüt, F.; Yıldırım, M.; Demirbağ, B.; Aktaş, S.; Akar, A., The effects of paricalcitol on rat peripheral nerve following exposure to 1800 mhz electromagnetic fields. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 25

http://imsec2016.org/

9. Aktaş, C.; Güler, G.; Söğüt, F.; Yıldırım, M.; Çelik, A.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, A., Electrophysiological, biochemical and genotoxic effects of Luna Experience on heart tissue in rat model. 41st Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Congress, 2016-09-03, 2016-09-08, Aydın, Türkiye, 2016. 27

Scientific_Meetings_023.pdf

8. Akkapulu, M.; Yaman, S.; Seçer, D.; Söğüt, F.; Yalın, A.; Vezir, Ö.; Çömelekoğlu, Ü., The role of Na+ K+ ATPase activity in the vasodilatory effect of N-acetylcysteine. 41st Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Congress, 2016-09-03, 2016-09-08, Aydın, Türkiye, 2016. 17

Scientific_Meetings_022.pdf

7. Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Korkutan, S.; Uzun, C.; Yalın, S.; Yalın, A., SİO2 NANOPARÇACIKLARININ DERİNİN BİYOMEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Tıpta İnovasyon Buluşmaları 2, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep, Türkiye, 2016. 37

http://www.tiptainovasyon2016.org/

6. Türkseven, Ç.; Korkutan, S.; Söğüt, F.; Aktaş, A.; Eroğlu, P.; Yalın, S.; Battal, D., Farklı Boyutlarda Silisyum Nano Parçacıklarının Sıçan Lenfosit Hücreleri Üzerine Genotoksik Etkileri. FEBS EMBO 2014 Paris Konferansı, 2014-08-30, 2014-09-04, Paris, Fransa, 2014. 25

http://www.febs-embo2014.org/

5. Hatungil, R.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Berköz, M.; Sağır, Ö.; Söğüt, F.; Eroğlu, P., Stronsiyum Ranelat Tedavisinin Deneysel Osteoporoz Modelinde Derinin Biyomekanik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi. FEPS 2009, 2009-11-12, 2009-11-15, Ljubljana, Slovenya, 2009. 15

http://lnmcp.mf.uni-lj.si/FEPS2009/FEPS2009.html

4. Kumargal, D.; Söğüt, F.; Aşkın, A.; Çömelekoğlu, Ü., Rana ridibunda Derisinin Spesifik Mekanik Özellikleri; Türe ve Cinsiyete Bağlı Bir Çalıma. 2. Uluslararası Biyofizik Kongresi ve Biyoteknolojinin GAP’taki Yeri ve 21. Ulusal Biyofizik Kongresi,, 2009-10-05, 2009-10-09, Diyarbakır, Türkiye, 2009. 42

Scientific_Meetings_001.pdf

3. Berköz, M.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Sağır, Ö.; Söğüt, F.; Korkutan, S.; Eroğlu, P., Postmenin opozal Stronsiyum Renalat Tedavisinin Sıçan Kalp Dokusunda Paraoksonaz ve Aril Esteraz Aktivitesinde Rolü Var mı?. 2. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum ve TRP Kanalları, 2008-06-25, 2008-06-28, Isparta, Türkiye, 2008. 20

2. Korkutan, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Berköz, M.; Eroğlu, P.; Söğüt, F., In Vitro Indoxacarb Uygulaması Sonrasında İzole Kas Dokusunda Lipit Peroksidasyonunun Araştırılması. 2. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2008-04-16, 2008-04-20, Isparta, Türkiye, 2008. 20

1. Korkutan, S.; Sağır, Ö.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Berköz, M.; Söğüt, F.; Eroğlu, P., Stronsiyum Ranelat Tedavisinin Overektomili Sıçan Karaciğerinde Oksidatif Stres Üzerine Etkileri. 2. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2008-04-16, 2008-04-20, Isparta, Türkiye, 2008. 12

Ulusal - Özet - Sözlü 65

2. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Yılmaz, Ş.; Erdoğan, S.; Yalın, A.; Eroğlu, P., İmipraminin Prostat Kanserinde Eag1 Kanalı Üzerine Etkisi. 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2014-09-09, 2014-09-12, Tokat, Türkiye, 2014. 37

http://biyofizik.gop.edu.tr/Kurullar.html

1. Yaman, S.; Söğüt, F.; Türkseven, Ç.; Eroğlu, P.; Aktaş, A.; Yalın, S.; Battal, D., Silisyum Dioksit Nanoparçacıklarının Kalbin Elektriksel ve Mekanik Aktivitesi ile Antioksidan Enzim Sistemi Üzerine Etkisi. 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2014-09-09, 2014-09-12, Tokat, Türkiye, 2014. 27

http://biyofizik.gop.edu.tr/Kurullar.html

Ulusal - Özet - Poster 223

15. Fesli, A.; Sarı, A.; Çömelekoğlu, Ü.; Yılmaz, N.; Söğüt, F.; Külekçi, G.; Korkutan, S., Amnion Zarı ve Granülosit Koloni Uyarıcı Faktörün Periferik Sinir İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 21. Ulusal Electron Mikroskobi Kongresi, 2013-05-28, 2013-05-31, Mersin, Türkiye, 2013. 10

Scientific_Meetings_018.pdf

14. Yetkin, D.; Söğüt, F.; Korkutan, S.; Eroğlu, P.; Ballı, E.; Çömelekoğlu, Ü.; YAlın, S., Deltametrinin Oluşturduğu Periferik Sinir Hasarında E Vitamininin Koruyucu Rolünün Araştırılması. 21. Ulusal Elektron Mikroskobi Kongresi, 2013-05-28, 2013-05-31, Mersin, Türkiye, 2013. 15

Scientific_Meetings_017.pdf

13. Korkutan, S.; Söğüt, F.; Karataş, İ.; Koç, İ.; Eroğlu, P.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S., Hypericum Perforatumun Sıçan Zedelenmiş Periferik Sinir Modelinde Sinir Rejenerasyonu Üzerine Etkisi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2012-09-25, 2012-09-28, İstanbul, Türkiye, 2012. 15

Scientific_Meetings_016.pdf

12. Söğüt, F.; Reşitoğlu, B.; Korkutan, S.; Hatungil, R.; Eroğlu, P.; Yalın, S.; Beydağı, H., Lambda Cyhalotrin İnsektisitinin Sıçanların Bellek Performansı Üzerine Etkisi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2012-09-25, 2012-09-28, İstanbul, Türkiye, 2012. 18

Scientific_Meetings_015.pdf

11. Korkutan, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Arslantaş, H.; Yılmaz, Ş.; Yalın, S.; Ballı, E., Radyoterapinin Normal Kortikal Kemik Biyomekaniği Üzerine Etkileri. 13. Medikal Fizik Kongresi, 2011-11-17, 2011-11-19, İzmir, Türkiye, 2011. 15

10. Yünlüel, D.; Reşitoğlu, B.; Maraşlıgil, B.; Söğüt, F.; Eroğlu, P.; Hatungil, R.; Çömelekoğlu, Ü., , Morris Su Tankında Spasyal Bellek Performansına Etkili mi?. 10. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2011-04-09, 2011-04-12, İstanbul, Türkiye, 2011. 8

http://www.bad.org.tr/usk10/

9. Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Yılmaz, N.; Berköz, M.; Aslantaş, S.; Eroğlu, P.; Söğüt, F., Radyoterapinin İskelet Kasında Kasılma Mekaniği ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2010-10-27, 2010-10-30, Eskişekir, Türkiye, 2010. 5

Scientific_Meetings_013.pdf

8. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü., Farklı Tiplerde Pyrethroid İnsektisitlerin İskelet Kası Membran Potansiyeli Üzerine Etkileri. 22. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2010-09-28, 2010-10-01, Aydın, Türkiye, 2010. 25

http://www.etkinlik.adu.edu.tr/biyofizik2010/

7. Berköz, M.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Sağır, Ö.; Eroğlu, P.; Söğüt, F.; Korkutan, S., Stronsiyum Ranelat Tedavisinin Sıçan Kas Dokusundaki Paraoksonaz-Aril Esteraz Enzim Aktivitelerine Etkisi. XX. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2008-10-22, 2008-10-25, Mersin, Türkiye, 2008. 7

http://bfizikkongre2008.mersin.edu.tr/

6. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Çöemelekoğlu, M.; Yalın, S.; Sağır, Ö.; Bağış, S.; Yıldız, A., Osteoporoz Tedavisinin İzlenmesinde Sonlu Elemanlar Analizinin Kullanımı. XX. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2008-10-22, 2008-10-25, Mersin, Türkiye, 2008. 20

http://bfizikkongre2008.mersin.edu.tr/

5. Berköz, M.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Korkutan, S.; Eroğlu, P., Akut Indoxacarb Intoksikasyonunun Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 2008-04-16, 2008-04-20, Adana, Türkiye, 2008. 13

4. Korkutan, S.; Söğüt, F.; Ballı, E.; Çömelekoğlu, Ü., Indoxacarb İnsektisitinin İskelet Kası Elektriksel Aktivitesi ve Ultrayapısı Üzerine Etkileri. 19. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-07, Konya, Türkiye, 2007. 21

Scientific_Meetings_007.pdf

3. Çöemelekoğlu, Ü.; Selağzı, H.; Büyükakıllı, B.; Söğüt, F., Deneysel Diyabetik Sıçanlarda Aerobik Yüzme Egzersizinin Kemiğin Biyomekanik Kalitesi Üzerine Etkileri. XVIII. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2006-09-06, 2006-09-09, Ankara, Türkiye, 2006. 16

Scientific_Meetings_005.pdf

2. Çömelekoğlu, Ü.; Yılmaz, N.; Aslantaş, S.; Söğüt, F.; Coşkun, B., Gama Radyasyonun Kortikal Kemik Ultrayapısı ve Biyomekanik Parametreleri Üzerine Etkileri. XVIII. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2006-09-06, 2006-09-09, Ankara, Türkiye, 2006. 15

Scientific_Meetings_006.pdf

1. Ögenler, O.; Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Öztuna, S.; Oğuz, İ., Kurşunun Sıçan Periferik Sinir Özellikleri Üzerine Etkisi. XVII. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2005-09-07, 2005-09-09, İzmir, Türkiye, 2005. 17

Scientific_Meetings_004.pdf

Uluslararası - Yürütücü 0

1. 3.International Mersin Science Night, H2020, Proje No: , 28000 EUR, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 0

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. EĞLENEREK MOTORİK ÖZELLİKLERİMİ GELİŞTİRİYORUM, H2020, Proje No: , 186000 EUR, Araştırmacı, 2020,Tamamlandı. 0

1. International Mersin Science Nigth (MERSCIN), H2020, Proje No: , 180000 EUR, Araştırmacı, 2020,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 100

1. Piretroid İnsektisitlerin Vasküler Düz Kaslarda ATP-Duyarlı Potasyum Kanalı Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: 2016-2-AP1-1948, 32075 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 450

9. MCF-7 meme kanseri hücre hattında Fulvestrant'ın sitotoksik etkisinin hERG1 potasyum kanalı gen ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP3-2645, 15000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

8. Radyoterapi Uygulanan Prostat Kanseri Hücrelerinde İmipraminin Radyosensitif Rolünün Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP4-2537, 29211 EUR, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

7. Astemizol ve İmipramin'in DU-145 hücre hatlarında Eag1 kanalları üzerine elektrofizyolojik etkileri, BAP, Proje No: 2015-TP2-1188, 7360 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

6. SiO2 Nanoparçacığının İskelet Kası Uyarılma-Kasılma Bağlantısı Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: BAP-TF BFB (ÜÇ) 2012-6 A, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

5. İmipramine’in Prostat Kanserinde Potasyum Kanal Kinetikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE BF (FS) 2011-3 DR, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

4. Nikotinin Su Kurbağası (Rana ridibunda) İskelet Kası Potasyum Kanal Akımları Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: BAP-FEF BB (AA) 2009-2, 0 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

3. Pyrethroid İnsektisitlerin Düz Kasların Kasılma Kinetiği Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: BAP-TF TTB (ÜÇ) 2006-2, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

2. Pyrethroid İnsektisitlerin İskelet Kasi Potasyum Kanal Kinetikleri Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: BAP-SBE TTB (FS) 2005-3 YL, 0 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

1. Indoxacarb İnsektisitin Beyin Hücrelerindeki İyon Kanalları Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: BAP-TIP TTB (ÜÇ) 2005-2, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

2. TÜBİTAK 4007 Mersin Bilim Şenliği, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2017,Tamamlandı. 0

1. TÜBİTAK 4007 Mersin Bilim Şenliği, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2017,Tamamlandı. 0

Uluslararası
1. 2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, Proje No:117B372, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, , , 2017-06-07-2017-06-08, , Mersin, Türkiye
1. Türk Biyofizik Derneği , Üye No: 111, Türkiye, 2012-09-26-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çömelekoğlu, .; Aktaş, S.; Demirbağ, B.; Karagül, M.; Yalın, S.; Yıldırım, M.; Akar, A.; Korunur engiz, B.; Söğüt, F.; özbay, E. Effect of low-level 1800 MHz radiofrequency radiation on the rat sciatic nerve and the protective role of paricalcitol. BİOELECTROMAGNETİCS, 2018, 39, 631-643,
10.1002/bem.22149

Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl