Doç.Dr. FAZİLET KARAKUŞ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90-324-3412823
E-MAIL
:
faziletkarakus@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
kkfazilet@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-10-06 13:30:02
DÜZENLEME
:
2024-06-04 19:58:20
PUAN
:
16284
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YÖKDİL, 65.0
Researcher ID
h-index
13
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1993
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
Doktora Tezi

1. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YAPICI ÖĞRENME VE OTANTİK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI, KALICILIK VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ Danışman: Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. DRAMA YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜ YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ Danışman: Dr. Ülkü Köymen, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-11-04 - 2013-11-04
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD. DOÇ. DR. TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ /EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI 2011-08-01 - 2013-09-16
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2021
2. BOLAT, H.; KARAKUŞ, F. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2021, , 467-498. 0 + 0
2020
1. Haidari, S.; KARAKUŞ, F.; Koçoğlu, A. Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Güvenli Öğrenme Ortamına İlişkinÖğrenci ve Öğretmen Görüşleri. JOURNAL OF THEORETİCAL EDUCATİONAL SCİENCE, 2020, 13, 311-333. 0 + 0
https://doi.org/10.30831/akukeg.581632

Uluslararası - Diğer 400
2023
5. Şanlı, B.; KARAKUŞ, F. A Meta-Summary of Qualitative Findings on Gender Equality Education. JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2023, , 39-54. 100 + 0
10.29228/JASSS.68786

2022
4. ÇAY, T. The Effect of Flipped Classroom on English Preparatory Students’ Autonomous Perceptions and Attitudes Towards Learning Grammar. EUROPEAN JOURNAL OF INTERACTİVE MULTİMEDİA AND EDUCATİON, 2022, 3, -. 0 + 0
2020
3. ÇAY, T.; KARAKUŞ, F. Hazırlık Sınıfında Kavram Haritası Destekli İngilizce Öğretiminin Kullanımı Üzerine BirKarma Yöntem Çalışması. IBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 6, 465-480. 100 + 0
DOI: 10.21733/ibad.673263

2019
2. HAİDARi, S.; KARAKUŞ, F. Safe Leraning Environment Perception Scale (SLEPS): A Validty and Reability Study.. INTERNATİONAL JOURNAL OF ASSESSMENT İN EDUCATİON, 2019, 6, 444-460. 100 + 0
2016
1. KANADLI, S.; KARAKUŞ, F. Formasyon programının öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlik inançlarına ve tutumlarına etkisi Bir karma yöntem araştırması. JOURNAL OF HUMAN SCİENCE, 2016, 13, 3807-3826. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v13i3.3852

Uluslararası - Alan endexleri 800
2023
8. KILAVUZ, F.; KARAKUŞ, F. HOW ARE SOCIAL VALUES DEPICTED IN MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS CURRICULA AND TEXTBOOKS?. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2023, 1, 132-165. 100 + 0
7. Haidari, S.; KARAKUŞ, F.; KANADLI, S. Attitudinal and Motivational Effects of Out-of-School Learning Activities on Students: A MetaAnalysis. I-MANAGER’S JOURNAL ON EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2023, 16, 12-27. 100 + 0
2022
6. BORAN, M.; KARAKUŞ, F. The Mediator Role of Critical Thinking Disposition in the Relationship between Perceived Problem-Solving Skills and Metacognitive Awareness of Gifted and Talented Students . PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH, 2022, 9, 61-72. 100 + 0
2020
5. KARAKUŞ, F.; BOLAT, H. PERCEPTIONS OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS’ ABOUT THEIR PROJECTPERFORMANCE AND CREATIVE THINKING. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2020, 5, -. 100 + 0
4. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F. THE EFFECT OF STEAM-BASED SCIENCE TEACHING ON STEAM PERFORMANCE DESIGNBASED THINKING SKILLS AND STEAM ATTITUDES OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2020, 13, 1279-1329. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.256

2019
3. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F. Investigation of Science Project Performances of Gifted and Talented Students. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2019, 15, 257-272. 100 + 0
10.29329/ijpe2019.212.17

2018
2. KARAKUŞ, F. Sosyal Bilgiler Dersinde Çokkültürlü Öğretime Yönelik Öğretmen Görüşleri. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 10, 164-182. 100 + 0
DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2018.01.013

1. GÜNAY CEYLANER, S.; KARAKUŞ, F. Effects of the Flipped Classroom Model on Students’ Self-DirectedLearning Readiness and Attitudes Towards the English Course. ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2018, 11, 129-143. 100 + 0
ISSN 1916-4742 E-ISSN 1916-4750

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2600
2018
13. KARAHAN ÜZÜLMEZ, Y.; KARAKUŞ, F. Ortaokul İngilizce Dersi Öğretim Programının Ve İngilizce Dersi Kitaplarının Çokkültürlülük Açısından İncelenmesi. TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 773-802. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827

12. ULUSOY, B.; KARAKUŞ, F. Lise Öğrencilerinin Öz Yönetimli ÖğrenmeyeHazırbulunuşlukları ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerininİncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 684-699. 200 + 0
DOI: 10.17860/mersinefd.390331

2017
11. BORAN, M.; KARAKUŞ, F. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine YönelikÖğretmen Adayı Görüşlerinin İncelenmesi. ERCİYES EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 1, 22-41. 200 + 0
10. KARAKUŞ, F. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabının Kazanım, Etkinlik, Beceri, Değer ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 7, 37-66. 200 + 0
9. KARAKUŞ, F.; KUYUBAŞIOĞLU, R. Lise Öğrencilerinin Eğitim Ortamlarında Çokkültürlü Eğitimeİlişkin Görüşleri. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 18, 1098-1121. 200 + 0
2015
8. KANADLI, S.; ÜNAL, K.; KARAKUŞ, F. Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi Bir Meta Analiz Çalışması. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİGİ, 2015, 12, 136-157. 200 + 0
7. KANADLI, S.; ÜNAL, K.; KARAKUŞ, F. Kuatum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi Bir Meta analiz Çalışması. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 136-157. 200 + 0
6. KARAKUŞ, F. Felsefe Öğrencilerinin Ürün Dosyası Değerlendirme Yöntemine İlişkin Algıları. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, , 117-138. 200 + 0
2014
5. KARAKUŞ, F. Üstün Yetenekli Çocukları Olan Anne Babaların Çocuklarının Eğitimine Yönelik Algıları. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 1, 289-304. 200 + 0
2012
4. KARAKUŞ, F. Oluşturmacı Öğrenme ve Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrencilerin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi (Doktora tezinden üretilmiştir.). Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 21, 101-116. 200 + 0
2010
3. KARAKUŞ, F. Üstün Yetenekli Çocukların Anne Babalarının Karşılaştıkları Güçlükler. MEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 127-144. 200 + 0
2009
2. KARAKUŞ, F. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Oluşturmacı Öğrenme ve Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi (Doktora tezinden üretilmiştir.). ÇÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 3, 124-141. 200 + 0
1. KARAKUŞ, F. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Oluşturmacı Öğrenme Sürecine İlişkin Öğrenci Algıları (Doktora tezinden üretilmiştir.). ÇÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ DERGİSİ, 2009, 18, 481-496. 200 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Kesici, i.; KARAKUŞ, F. Prof. Dr. Adil Türkoğlu'na Armağan, ISBN: 978-605-170-522-4, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 623 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
2. KARAKUŞ, F. Çağdaş Gelişmeler Işığında Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, ISBN: 978-625-6810-93-8, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 520 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
3. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F. Prof. Dr. Adil Türkoğlu'na Armağan, ISBN: 978-605-170-522-4, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 623 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. KARAKUŞ, F. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-045-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 434 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
Uluslararası - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Sözlü 0

1. BOLAT, H.; KARAKUŞ, F., An Investigation of Teacher Perspectives About the Distance Education Delivered During Covid-19 Pandemic in Science and Art Centers . IX. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2021-11-04, , İzmir, Türkiye, . 0

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 130

1. ÇAPRİ, B.; ÖZKENDİR, O.; ÖZKURT, B.; KARAKUŞ, F., General Self Efficacy Beliefs Life Satisfaction and Burnout of University Students. Cyprus International Conference on Educational Research, 2012-02-08, 2012-02-10, Güzelyurt, KKTC, . 130

Uluslararası - Özet - Sözlü 4895

53. KARAKUŞ, F., Action Research on Developing Students' Tolarence Awareness and Mathematical Reosining Skills with Multicultural Education and Flipped Classroom Model. X International Eurasian Educational Research Congress, 2023-06-08, , Ankara, Türkiye, . 100

52. Şanlı, B.; KARAKUŞ, F., Eğitim Fakültesi İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Dersine Yönelik Öğretim Programı İhtiyaç Analizi Çalışması. 10. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2022-10-26, , , , . 100

51. Şanlı, B.; KARAKUŞ, F., Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Dersine Yönelik Öğretim Programı Geliştirme Çalışması. 10. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2022-10-26, , , , . 100

50. Haidari, S.; KARAKUŞ, F., Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerinin Öğrenci Tutumlarına Kalıcı Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. FSMVU-EAK2022 Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2022-10-14, , İstanbul, Türkiye, . 100

49. KARAKUŞ, F., Ortaokul Matematik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Web 2.0 Araçlarının Kullanımının İncelenmesi. IX. Internatıoanal Eurasian Educational Research Congress, 2022-06-22, , İzmir, Türkiye, . 100

48. AKYOL, C.; KARAKUŞ, F., Robotik ve Üç Boyutlu Araçlar ile Desteklenmiş Fen Öğretiminin BİLSEM Öğrencilerinin Mühendislik ve Proje Tasarım Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. IX. Internatıoanal Eurasian Educational Research Congress, 2022-06-22, , İzmir, Türkiye, . 100

47. KARAKUŞ, F., Perceptions of Students, Teachers, Parents and Administators on Secondary School Online English Course Teaching. IX. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2021-11-04, , İzmir, Türkiye, . 100

46. Kılavuz, F., Matematik Öğretiminde Çokkültürlü Eğitim Ve Ters Yüz SınıfI Modeli İle Öğrencilerin Hoşgörü Değerine Yönelik Farkındalıklarını Ve Matematik Muhakeme BecerileriniGeliştirmeye Yönelik Eylem Araştırması . Onuncu Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2023-06-08, 2023-06-11, Ankara, Türkiye, 2023. 0

45. Esen, S., Ortaokul Matematik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Web 2.0 Araçlarının Kullanımının İncelenmesi. IX International Eurasian Educational Research Congress, 2022-06-22, 2022-06-25, İzmir, Türkiye, 2022. 0

44. Akyol, C., Robotik ve Üç Boyutlu Araçlar ile Desteklenmiş Fen Öğretiminin BİLSEM Öğrencilerinin Mühendislik ve Proje Tasarım Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. IX International Eurasian Educational Research Congress, 2022-06-22, 2022-06-25, İzmir, Türkiye, 2022. 0

43. Bolat, H.; Karakuş, F., An Investigation of Teacher Perspectives About the Distance Education Delivered During Covid-19 Pandemic in Science and Art Centers. IX. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , 2021-11-04, 2021-11-06, İzmir, Türkiye, 2021. 100

42. Dağdaviren Kirik, F.; Karakuş, F., Perception of Students, Teachers, Parents and Administators on Secondary School Online Course Teaching . IX. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , 2021-11-04, 2021-11-06, İzmir, Türkiye, 2021. 100

41. Kesici, İ.; KARAKUŞ, F., Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Hazırlanan Okuma Yazma Dersi Öğretim Programının İncelenmesi. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, 2020-09-16, 2020-09-19, , , 2020. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

40. Haidari, S.; KARAKUŞ, F., An introduction to authentic assessment and ıts imlication in teacher education. 5. Uluslararsı Öğrenci Sempozyumu, 2019-12-06, 2019-12-08, Edirne, Türkiye, . 100

39. BOLAT, H.; KARAKUŞ, F., Bilim ve Sanat Merkezleri Sosyal Bilgiler Programının Değerlendirilmesi. /. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2019-10-09, 2019-10-12, Ankara, Türkiye, . 100

38. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F., Steam Öğretiminin Bilsem Öğrencilerinin STeam Performansları, Tutumları ve Dizayn Temelli Düşünme Becerilerine Etkisi. 7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2019-10-09, 2019-10-12, Ankara, Türkiye, . 100

37. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F., Steam temelli fen öğretiminin üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin steam performansları ve tasarım temelli düşünme becerilerine etkisi. IX. International Multidisiplinary Congress of Eurasia, 2019-08-06, 2019-08-08, , , 2019. 100

36. ÇAY, T.; KARAKUŞ, F., Kavram haritası destekli İngilizce öğretiminde öğrencilerin kavram haritası performansları ve görüşlerinin incelenmesi. IX. Uluslararsı Multidisipliner Avrasya Kongresi, 2019-08-06, 2019-08-08, Prag, Çek Cumhuriyeti, . 100

35. KESİCİ, İ.; KARAKUŞ, F., Üstün Zekalı ve Yetenekli ve Normal Öğrencilerin Engelli Bireylere ve Sorun Çözme Becerilerine Yönelik Algılarının İncelenmesi. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2018-10-11, 2018-10-13, Kars, Türkiye, . 100

34. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F., Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Proje Performansları ve Öz Yönetimli Öğrenme Becerilerine İlişkin Algılarının İncelenmesi. . Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2018-10-11, 2018-10-13, Kars, Türkiye, 2018. 100

33. KESİCİ, İ.; KARAKUŞ, F., Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Engelli Bireylere ve Sorun Çözme Becerilerine Yönelik Algılarının İncelenmesi (Bu bildirinin ekli dosyasında basım öncesi son kontrol için gönderilen taslak bildiri özet metni yer almaktadır.). VI. International Multidisiplinary Congres of Eurasia (IMCOFE), 2018-09-04, 2018-09-06, Roma, İtalya, . 100

32. SAĞAT, E.; KARAKUŞ, F., Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin fen bilimleri proje performanslarının incelenmesi (Bu bildirinin ekli dosyasında basım öncesi son kontrol için gönderilen taslak bildiri özet metni yer almaktadır). VI International Multidisiplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), 2018-09-04, 2018-09-06, Roma, İtalya, . 100

31. KARAKUŞ, F.; BOLAT, H., Üstün Zekalı ve Yetenekl Öğrencilerin Proje Performansları ve Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. v. ULUSLARARARASI ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ KONGRESİ, 2018-05-04, 2018-05-06, GAZİANTEP, Türkiye, . 100

30. KARAKUŞ, F.; BOLAT, H., ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROJE PERFORMANSLARI VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. V. ULUSLARARASI ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ KONGRESİ, 2018-05-04, 2018-05-06, Gaziantep, Türkiye, 2018. 100

http://uyek2018.hku.edu.tr/index

29. BORAN, M.; KARAKUŞ, F., Özel Yetenekli Öğrencilerin Üstbilişsel Farkındalıkları ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK 2018), 2018-01-31, 2018-02-03, Kayseri, Türkiye, . 100

28. BORAN, M.; KARAKUŞ, F., “Özel Yetenekli Öğrencilerin Üstbilişsel Farkındalıkları Ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-01-31, 2018-02-03, Kayseri, Türkiye, 2018. 100

27. BORAN, M.; KARAKUŞ, F., Özel Yetenekli Öğrencilerin Algılanan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK 2018), 2018-01-31, 2018-02-03, Kayseri, Türkiye, . 100

26. KARAKUŞ, F.; GÜNAY CEYLANER, S., Ters Yüz Sınıf Yönteminin Dokuzuncu Sınıf İngilizce Ööretiminde Öğrencilerin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi (Sözlü bildiri sunulduktan sonra bildiri makaleye dönüştürülmüştür.). V. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Türkiye, . 100

25. Karakuş, F., Lise Öğrencilerinin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları İle Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Örneği). 5. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Türkiye, 2017. 100

24. Karakuş, F.; Günay Ceylaner, S., Ters Yüz Sınıf Yönteminin Dokuzuncu Sınıf İngilizce Öğretiminde Öğrencilerin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları Ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. 5. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Türkiye, 2017. 100

23. ULUSOY, A.; KARAKUŞ, F., Lise Öğrencilerinin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları İle Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi (Bu bildirinin birinci yazarı basım hatası nedeniyle özet kitapçığnda yer almamaktadır-Sözlü bildiri sunulduktan sonra bildiri makaleye dönüştürülmüştür.). International Conference on New Horizons in Education, 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Almanya, . 100

22. KARAKUŞ, F.; ULUSOY, A., Lise Öğrencilerinin Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları İle Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitimde Yeni Ufuklar Konferansı, 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Almanya, 2017. 100

http://www.int-e.net/

21. KARAKUŞ, F.; KUYUBAŞIOĞLU, R., Lise öğrencilerinin eğitim ortamlarında çokkültürlü eğitime ilişkin algıları . Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 2017-05-04, 2017-05-06, Eskişehir, Türkiye, 2017. 100

http://usbes6.com/

20. Karakuş, F.; Kuyubaşıoğlu, R., Sosyal bilgiler öğretim programının temel aldığı çokkültürlü eğitim ilkeleri ve bu ilkelerin uygulama düzeyinin incelenmesi . Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 2017-05-04, 2017-05-06, Eskişehir, Türkiye, 2017. 100

http://usbes6.com/

19. KARAKUŞ, F.; KUYUBAŞIOĞLU, R., Lise öğrencilerinin eğitim ortamlarında çokkültürlü eğitime ilişkin algıları (Sözlü bildiri sunulduktan sonra bildiri makaleye dönüştürülmüştür.). Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 2017-05-04, 2017-05-06, Eskişehir, Türkiye, . 100

18. Karakuş, F.; Yıldırım, M.; Özkale, U., Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 4. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 100

http://www.icci-epok-.org

17. KARAKUŞ, F.; Yıldırım, M.; Özkale, U., An Investigation of Teachers Attitudes Towards Multicultural Education In Terms of Various Variables Aim. IV. International Conference on Curriculum and Instruction, 2016-10-27, 2016-10-30, , , . 100

16. KARAKUŞ, F., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ALGILARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ALTERNATİF BİR UYGULAMA . VI. ULUSLARARASI ELEŞTİREL EĞİTİM KONFERANSI, 2016-08-10, 2016-08-13, lONDRA, İngiltere / Birleşik Krallık, 2016. 100

http://icce-2016.weebly.com/

15. KARAKUŞ, F., An Alternative Practice for Improving Prospective Teachers Perceptions aboutGifted Students. VI. International Conference On Criticial Education, 2016-08-10, 2016-08-13, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, . 100

14. KARAKUŞ, M.; KARAKUŞ, F., SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ DERSİNİN OLUŞTURMACI ÖĞRENME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: INDIANA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, 2016-04-28, 2016-04-30, Denizli, Türkiye, 2016. 100

13. KARAKUŞ, M.; KARAKUŞ, F., An Evaluation of Social Studies Instruction Course In Terms of Contructionist Learning A Sample of Indiana University Education Faculty. International Social Studies Education V (ISSES), 2016-04-28, 2016-04-30, , , . 100

12. KARAKUŞ, F., Teachers views about multicultural Instruction ın Social Studies Course (Sözlü bildiri sunulduktan sonra makalesi yayımlanmıştır.). International Social Studies Education V (ISSES), 2016-04-28, 2016-08-30, , , . 100

11. KARAKUŞ, F.; PAN, V., Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Otantik Değerlendirme Yaklaşımına İlişkin Algıları. Üçüncü Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, ADANA, , . 100

10. KANADLI, S.; KARAKUŞ, F., Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik İnançlarına ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarına Etkisi. Üçüncü Uluslararası Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 100

9. KARAKUŞ, F., Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Otantik Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri. Üçüncü Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim , 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

8. KANADLI, S.; KARAKUŞ, F., Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterlik İnançlarına ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarına Etkisi (Sözlü bildiri sunulduktan sonra bildiri makaleye dönüştürülmüştür.). Üçüncü Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, . 100

7. KANADLI, S.; ÜNAL, K.; KARAKUŞ, F., Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi Bir Meta Analiz Çalışması (Sözlü bildiri sunulduktan sonra bildiri makaleye dönüştürülmüştür.). VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-05-28, 2015-05-31, MUĞLA, , . 100

6. Kanadlı, S.; Ünal, K.; Karakuş, F., Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2014-05-28, 2015-05-31, Muğla, Türkiye, 2015. 100

5. KARAKUŞ, F.; KARAKUŞ, M., İlkokulda Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimine Yönelik Gözlemler:Indiana Üniversitesi Örneği. III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, 2014-04-28, 2014-04-30, Ankara, Türkiye, 2014. 100

4. KARAKUŞ, F.; KARAKUŞ, M., İlkokulda Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimine Yönelik Gözlemler Indiana Üniversitesi Örneği. III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, 2014-04-28, 2014-04-30, Ankara, Türkiye, . 100

3. ÇAPRİ, B.; ÖZKENDİR, O.; ÖZKURT, B.; KARAKUŞ, F., Investigation of Pre Service Teachers Attitudes Towards Physics Lesson and Self Efficacy Beliefs According to their Gender Departments and Perceived Success in Physics. Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012) North Cyprus, US, 2012-02-08, 2012-02-10, , , . 65

2. KAMIŞLI, H.; ÖZONUR, M.; ASLANDAĞ, B.; KARAKUŞ, F., The Assesment of Educational Activities Depending on the Views of Participants. . 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13–15 Mayıs, Anadolu Üniversitesi Eskişehir, 2011-10-05, 2011-10-08, , , . 65

1. KAMIŞLI, H.; ÖZONUR, M.; ASLANDAĞ, B.; KARAKUŞ, F., Eğitim Faaliyetlerinin Katılımcı Gözüyle Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, . 65

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. KARAKUŞ, F., Anne Babaların Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimlerinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Görüşleri. 9. Uluslararası Eğitim Ve Yeni Öğrenme Teknolojileri Konferansı, 2017-07-03, 2017-07-05, Barselona, İspanya, 2017. 50

https://iated.org/edulearn/

1. KARAKUŞ, F., Anne babaların üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine yönelik görüşleri. 4. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 50

http://www.icci-epok.org

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 500

5. KARAKUŞ, F., Otantik Değerlendirme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Algıları. ” Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, 2010-05-05, 2010-05-07, , Türkiye, . 100

4. Karakuş, F., Sosyal Bilgiler Öğretiminde Otantik Değerlendirme Yöntemi Olarak Otantik Kağıt Kalem Testleri. 4. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, İstanbul, Türkiye, 2009. 100

3. KARAKUŞ, F., Sosyal Bilgiler Öğretiminde Otantik Değerlendirme Yöntemi Olarak Otantik Kağıt Kalem Testleri. 4. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, , Türkiye, . 100

2. KARAKUŞ, F., İlköğretim Programlarında Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2008-05-14, 2008-05-16, , Türkiye, . 100

1. Karakuş, F., Sosyal Bilgilerde Öğrenci Ürün Dosyalarının Değerlendirmesi Ve Bu Sürece Yönelik Öğrenci Algıları. 3. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2007-06-18, 2007-06-20, Adana, Türkiye, 2014. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 200

4. KARAKUŞ, F., Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Yöntemine İlişkin Algıları. III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2014-10-22, 2014-10-24, Gaziantep, Türkiye, 2014. 50

3. KARAKUŞ, F., Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Yöntemine İlişkin Algıları (Sözlü bildiri sunulduktan sonra bildiri makaleye dönüştürülmüştür.). III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2014-10-22, 2014-05-24, GAZİANTEP, Türkiye, . 50

2. KARAKUŞ, F., Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Fen ve Matematik Öğretim Programlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, ADANA, Türkiye, . 50

1. KARAKUŞ, F., Sosyal Bilgilerde Öğrenci Ürün Dosyalarının Değerlendirmesi Ve Bu Sürece Yönelik Öğrenci Algıları. 3. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2007-06-18, 2007-06-20, , Türkiye, . 50

Ulusal - Yürütücü 200

2. STEAM TEMELLİ FEN ÖĞRETİMİNİN ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN STEAM PERFORMANSLARINA, TASARIM TEMELLİ DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE STEAM TUTUMLARINA ETKİSİ, BAP, Proje No: 2019-1-TP2-3484, 8000 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

1. ORTA-AĞIR ZİHİNSEL ENGELİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANAN OKUMA- YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI: BİR DURUM ÇALIŞMASI, BAP, Proje No: 2019-1-TP2-3485, 8000 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 0

9. SERAP ESEN, Oyunlaştırılmış ters yüz sınıf modelinin matematik öğretiminde uygulanmasına ilişkin durum çalışması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

8. FATMA DAĞDEVİREN KİRİK, Çevrimiçi yapılan ortaokul İngilizce derslerinin öğretim sürecinin incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

7. TOLGA ÇAY, Ters yüz edilmiş sınıf yönteminin İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin özerklik algıları ve dilbilgisi öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

6. İLKNUR KESİCİ, Özel gereksinimli öğrencilere yönelik hazırlanan okuma yazma dersi öğretim programının incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

5. EZGİ SAĞAT, STEAM temelli fen öğretiminin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin STEAM performanslarına, tasarım temelli düşünme becerilerine ve STEAM tutumlarına etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

4. RAMAZAN MURAT KUYUBAŞIOĞLU, Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığı yeterliklerinin incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

3. SİBEL CEYLANER, Dokuzuncu sınıf İngilizce öğretiminde ters yüz sınıf yönteminin öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluklarına ve İngilizce dersine yönelik tutumlarına etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. MURAT BORAN, Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin algılanan problem çözme becerilerinin üstbilişsel farkındalıkları ve eleştirel düşünme eğilimleri açısından incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. AYŞE BURCU ULUSOY, Lise öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşlukları ile eleştirel düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Mersin örneği), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

Yönetilen Doktora Tezleri 0

6. CÜNEYT AKYOL, Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Mühendislik ve Proje Tasarım Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bütünleştirilmiş 3D ve Robotik Araç Teknolojileri Uygulama Programının Geliştirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

5. FIRAT KILAVUZ, Matematik öğretiminde çokkültürlü eğitim ve ters yüz sınıf modeli ile öğrencilerin hoşgörü değerine yönelik farkındalıklarını ve matematik muhakeme becerilerini geliştirmeye yönelik eylem araştırması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

4. BURCU ŞANLI, Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi dersine yönelik öğretim programı geliştirme çalışması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

3. HALİL BOLAT, Sosyal bilgiler öğretiminde üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin yaratıcı düşünme ve tarihsel sorgulama becerilerinin dijital öykü destekli kanıt temelli öğrenme yaklaşımıyla geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. SAYED MASOOD HAIDARI, The effects of out-of-school learning activities on student outcomes: A mixed-research synthesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. MEHMET SECER, Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde arduino kodlama ile kâğıt-kalem kodlama uygulamalarının öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerileri, problem çözme becerileri ve STEM tutumları üzerine etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. ENGLISH LANGUAGE TEACHING , [ 2017 : 1 ] . 4
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING&TEACHING , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKİLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 3 ] . 0
4. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
5. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] . 1
6. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 1
1. Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Derneği , Üye No: 0, Türkiye, 2014-03-15-Devam ediyor.
2. Eğitim Programları ve Öğretim Derneği , Üye No: 221, Türkiye, 2014-03-15-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Haidari, S.; Karakuş, F.; Kanadlı, S. Attitudinal and Motivational Effects of Out-of-School Learning Activities on Students: A MetaAnalysis. I-MANAGER’S JOURNAL ON EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2023, 16, 12-27.
Kılavuz, F.; Karakuş, F. HOW ARE SOCIAL VALUES DEPICTED IN MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS CURRICULA AND TEXTBOOKS?. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2023, 1, 132-165.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Karakuş, F. Çağdaş Gelişmeler Işığında Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, ISBN: 978-625-6810-93-8, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 520 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Karakuş, F. Çağdaş Gelişmeler Işığında Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, ISBN: 978-625-6810-93-8, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 520 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
ÇAPRİ, B.; ÖZKENDİR, O.; ÖZKURT, B.; KARAKUŞ, F., General Self Efficacy Beliefs Life Satisfaction and Burnout of University Students. Cyprus International Conference on Educational Research, 2012-02-08, 2012-02-10, Güzelyurt, KKTC, .
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
ÇAPRİ, B.; ÖZKENDİR, O.; ÖZKURT, B.; KARAKUŞ, F., General Self Efficacy Beliefs Life Satisfaction and Burnout of University Students. Cyprus International Conference on Educational Research, 2012-02-08, 2012-02-10, Güzelyurt, KKTC, .
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl