Doç.Dr. FATMA ÇEPİKKURT
Birim
:
Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
6525
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
fcepikkurt@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
fcepikkurt@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-11-18 08:09:38
DÜZENLEME
:
2024-01-29 09:44:37
PUAN
:
17453
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 66.250
İngilizce, Orta, ÜDS, 66.250
Researcher ID
Scopus ID
h-index
10
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. Üniversiteli hentbolcuların mükemmeliyetçilik ve kaygı düzeyleri ile başarı hedefleri ve müsabaka sonuçlarına yaptıkları yükleme biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Danışman: Dr. Banu Yazgan İnanç, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Adana , Türkiye, .

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Çocuk Sporlarında Ailesel Katılımın Aşırı Olmasının Psikolojik Kazanımları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Danışman: Dr. M. Şefik Tiryaki, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-02-10 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2018-01-10 - 2020-01-10
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016-08-02 - 2019-08-02
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-08-01 - 2019-08-01
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013-08-02 - 2018-12-31
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ME. Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU ME. Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-08-01 - 2016-08-01
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1550
2021
2. ADA, E.; Serin, A.; PEHLEVAN, Z.; ÇEPİKKURT, F.; Ahmed, H.; KAZAK, F. The Mediator Role of Sport Competence and Physical Condition in the Motivational Climate and Personal-Social Responsibility in Physical Education. SAGE OPEN, 2021, 11, 1-9. 550 + 0
10.1177/21582440211059175

2007
1. TİRYAKİ, M.; ÇEPİKKURT, F. Relations of Attachment Styles and Group Cohesion in Premier League Female Volleyball Players. PERCEPTUAL AND MOTOR SKİLLS, 2007, 104, 69-78. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2018
5. Çepikkurt, F.; Pehlevan, Z. Examınıng The Relatıonshıp Between Role Ambıguıty And Group Cohesıon In Female Basketball Teams. SPORTS SCİENCES, 2018, 13, 1-9. 200 + 0
2017
4. Çepikkurt, F. Examination of the Relationship between Perfectionism Scores and Anger States in Physical Education and Sports Teacher Candidates. G Y M N A S I U M SCİENTİFİC JOURNAL OF EDUCATİON, SPORTS, AND HEALTH, 2017, XVIII, 7-18. 200 + 0
Publications_010.pdf

3. Çepikkurt, F.; Fındık, M. Takım Sporu Yapanlarla Bireysel Spor Yapanların Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. INTERNATİONAL JOURNAL OF SPORT, EXERCİSE & TRAİNİNG SCİENCES, 2017, 3, 55-63. 200 + 0
0.18826/useeabd.296718

Publications_007.pdf

2. Çepikkurt, F.; Uluöz, E. Predıctıve Power of Group Cohesıon and Perceıved Motıvatıonal Clımate for Collectıve Effıcacy Perceptıon in The Football Teams. SPORT Sİ SOCİETATE, 2017, 17, 91-97. 200 + 0
Publications_008.pdf

2014
1. KİZİLDAG KALE, E.; CEPİKKURT, F. The Relatıonshıps Between Imagery Types And Goal Orıentatıons In Throwers. SPORT AND SOCİETY. INTERDİSCİPLİNARY JOURNAL OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORT , 2014, 14, 72-75. 200 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Diğer 800
2023
8. çekiç, a.; UZUN, N.; ÇEPİKKURT, F. Jealousy Scale in Athletes (SCQ): Validity and Reliability Study. ULS HOLS SAĞLIK, SPOR VE REKREASYON DERG, 2023, 2, 116-130. 100 + 0
2021
7. ÖZKAN, A.; Çekiç, A.; ÇEPİKKURT, F. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Görünüm Kaygıları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi. TÜRKİYE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, , -. 100 + 0
10.32706/tusbid.1015414

2018
6. Kurtulget, E.; Gizem, K.; ÇEPİKKURT, F. Basketbolcularda Tutkunluk ve Zihinsel Dayanıklılığın Tükenmişliği Belirlemedeki Rolü. TÜRKİYE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 2, 82-91. 100 + 0
10.32706/tusbid.463998

5. ÇEPİKKURT, F.; PEHLEVAN, Z. Kadın Basketbol Takımlarında Rol Belirsizliği ve Grup Bütünlüğü Arasındaki İlişki. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2018, 13, 1-9. 100 + 0
10.12739/NWSA.2018.13.2.2B0112

2017
4. ÇEPİKKURT, F.; ULUÖZ, E. Predictive Power of Group Cohesion and Perceived Motivational Climate for Collective Efficacy Perception in Football Teams. SPORT AND SOCIETY, 2017, 17, 91-97. 100 + 0
3. ÇEPİKKURT, F.; FINDIK, M. Takım Sporu Yapanlarla Bireysel Spor Yapanların Sosyal BeceriDüzeylerinin Karşılaştırılması. INTERNATİONAL JOURNAL OF SPORT, EXERCİSE TRAİNİNG SCİENCES, 2017, 3, 55-63. 100 + 0
10.18826/useeabd.296718

2. ÇEPİKKURT, F. Examination of the Relationship between Perfectionism Scores and Anger States in Physical Education and Sports Teacher Candidates. GYMNASİUM SCİENTİFİC JOURNAL OF EDUCATİON, SPORTS AND HEALTH, 2017, 18, 7-18. 100 + 0
DOI: 10.29081/gsjesh.2017.18.2.01

2010
1. ÇEPİKKURT, F.; COŞKUN, F. Social Physical Anxiety and Body Image Satisfaction Levels of Collegian Dancers. PAMUKKALE JOURNAL OF SPORT SCİENCES, 2010, 1, 17-24. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 195
2023
2. ÇEPİKKURT, F.; çekiç, a.; ÖZKAN, A. Egzersiz Katılımcılarının Fiziksel Görünüm Mükemmeliyetçiliği, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Egzersiz Bağımlılıklarının İncelenmesi . INTERNATİONAL JOURNAL OF SPORT EXERCİSE AND TRAİNİNG SCİENCES-IJSETS, 2023, 9, 26-37. 100 + 0
10.18826/useeabd.1192210

2020
1. ÇEPİKKURT, F.; ayaz, y.; ADA, E.; KIZILDAĞ KALE, E. Investigation of Physical Appearance Perfectionism and Social-Physical Anxiety In College Students. İNTERNATİONAL JOURNAL OF RECREATİON AND SPORT SCİENCE, 2020, 4, 55-64. 95 + 0
Uluslararası - IM: Index Medicus 100
2021
1. ÖZKAN, A.; ÇEPİKKURT, F. Investıgatıon of Socıal Appearance Anxıety and Eatıng Attıtudes in Physıcal Educatıon Teachers. PAKİSTAN JOURNAL OF MEDİCAL AND HEALTH SCİENCES, 2021, 15, 2217-2225. 100 + 0
10.53350/pjmhs211572217

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 500
2019
5. ÇEPİKKURT, F.; KIZILDAĞ KALE, E. The Relationship Between Perceptions of Winning and Achievement Goals of Female Basketball Players. JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG STUDİES, 2019, 7, 127-. 100 + 0
10.11114/jets.v7i3S.4132

2018
4. Avcı, K.; Çepikkurt, F.; Kızıldağ Kale, E. Examination of the Relationship between Coach-Athlete Communication Levels and Perceived Motivational Climate for Volleyball Players. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 6, 346-353. 100 + 0
10.13189/ujer.2018.060218

Publications_009.pdf

3. AVCI, K.; ÇEPİKKURT, F.; KIZILDAĞ KALE, E. Examination of the Relationship between Coach-Athlete Communication Levels and Perceived Motivational Climate for Volleyball Players. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 6, 346-353. 100 + 0
10.13189/ujer.2018.060218

2. Demirci, E.; ÇEPİKKURT, F. Examination of the Relationship between Passion, Perfectionism and Burnout in Athletes. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 6, 1252-1259. 100 + 0
10.13189/ujer.2018.060616

2017
1. PEHLEVAN, Z.; ÖZYAKAN, E.; ÇEPİKKURT, F. Examination of Occupational Anxiety Levels and Academic Self-efficacy of Physical Education Teacher Candidates. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 5, 1926-1939. 100 + 0
10.13189/ujer.2017.051109

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2012
3. ÇEPİKKURT, F.; YAZGAN İNANÇ , B. Mükemmeliyetçilik ve Başarı Hedeflerinin Hentbolcuların Müsabaka Öncesi Yaşadıkları Durumluk Kaygıyı Belirlemedeki Rolü. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 10, 43-51. 200 + 0
10.1501/Sporm_0000000219

2. Çepikkurt, F.; Kızıldağ Kale, E.; Tiryaki, Ş. Futbolcuların Algıladıkları Lider Davranışları ve Güdüsel İklim Arasındaki İlişki. CBÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 7, 19-25. 200 + 0
Publications_001.pdf

2004
1. ÇEPİKKURT, F.; TİRYAKİ , Ş. Basketbolcularda Algılanan Fiziksel Yeterlik. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 9, 17-24. 200 + 0
Publications_011.pdf

Ulusal - Diğer 85
2018
1. Demirci, E.; Çepikkurt, F.; Kızıldağ Kale, E.; Güler, E. Öğretmen Adaylarının Mükemmeliyetçilik ve Öfke Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 20, 106-121. 85 + 0
Publications_014.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 385
4. Demirci, E.; ÇEPİKKURT, F.; KIZILDAĞ KALE, E.; Güler, E. Öğretmen Adaylarının Mükemmeliyetçilik ve Öfke Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 20, 106-121. 85 + 0
2014
3. Sevinç, S.; ÇEPİKKURT, F. Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 9, 11-18. 100 + 0
2012
2. ÇEPİKKURT, F.; ESEN, K.; TİRYAKİ, M. Futbolcuların Algıladıkları Lider Davranışları ve Güdüsel İklim Arasındaki İlişki. C B Ü BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 7, 19-25. 100 + 0
2004
1. ÇEPİKKURT, F.; MEHMET ŞEFİK, T. Basketbolcularda Algılanan Fiziksel Yeterlik. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 9, 17-24. 100 + 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 0
1. ÇEPİKKURT, F. Yaşam Boyu Spor, ISBN: 978-625-6430-12-9, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2023. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ÇEPİKKURT, F. Yaşlılar ve Spor, ISBN: 978-625-6430-32-7, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 319 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2023. 0
2. ÇEPİKKURT, F. Yaşlılar ve Spor, ISBN: 978-625-6430-32-7, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 319 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2023. 0
3. ÇEPİKKURT, F. SPOR VE EGZERSİZDE PSİKOLOJİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, ISBN: 978-625-427-548-7, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 28 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
4. ÇEPİKKURT, F. Spor Psikolojisi, ISBN: 978-625-8001-30-3, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 28 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2022. 0
5. ÇEPİKKURT, F. Sporda İletişim Becerileri, ISBN: 978-625-8001-47-1, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 22 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2022. 0
6. ÇEPİKKURT, F. Sporda İletişim Becerileri, ISBN: 978-625-8001-47-1, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2022. 0
7. ÇEPİKKURT, F. Spor Psikolojisi, ISBN: 978-625-8001-30-3, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 23 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2022. 0
8. ÇEPİKKURT, F. Spor Psikolojisi, ISBN: 978-625-8001-30-3, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 24 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2022. 0
9. ÇEPİKKURT, F. Spor Psikolojisi, ISBN: 978-625-8001-30-3, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 23 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2022. 0
10. ÇEPİKKURT, F. Spor Psikolojisi, ISBN: 978-625-8001-30-3, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 23 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2022. 0
11. ÇEPİKKURT, F. Spor Psikolojisi, ISBN: 978-625-8001-30-3, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 25 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2022. 0
12. ÇEPİKKURT, F. Spor Psikolojisi, ISBN: 978-625-8001-30-3, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 27 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2022. 0
13. ÇEPİKKURT, F. Sporda İletişim Becerileri, ISBN: 978-625-8001-47-1, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 500
1. Çepikkurt, F. Sporda Mükemmeliyetçilik & Nedensel Yüklemeler, ISBN: 978-605-2149-18-8, Nobel Bilimsel Eserler, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 101 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 500
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. ÇEPİKKURT, F. Sporda Mükemmeliyetçilik Nedensel Yüklemeler, ISBN: 978-605-2149-18-8, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 101 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
1. ÇEPİKKURT, F. ÖABT 2020 Beden Eğitimi Öğretmenliği Konu Anlatımı, ISBN: 978-605-284-631-5, Yargı Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 755 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
2. ÇEPİKKURT, F. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, ISBN: 978-625-442-844-9, Yargı Yayınevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , 40 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. Çepikkurt, F.; Kızıldağ Kale, E.; Tiryaki, Ş., Relations Between Perceived Leader Behaviors and Motivational Climate at the Soccer Teams. 2 nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, 2012-05-31, 2012-06-02, Ankara, Türkiye, 2012. 200

2. PEKDAĞ, F.; ŞEFİK, T., The Relationship Between Group Cohesion and Motivational Climate at Basketball Players . The 9 th International Sports Sciences CongresS, 2006-11-03, 2006-11-05, MUGLA, Türkiye, 2006. 200

1. TİRYAKİ , Ş.; ÇEPİKKURT, F., The Comparison of the Group Cohesion, Goal Orientations and Motivational Climate Scores of Male Team Handball Players in Different Institutions of Higher Education. The 46 th ICHBER SD Anniversary World Congress, 2005-11-09, 2005-11-13, İSTANBUL , Türkiye, 2005. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 2500

20. KIZILDAĞ KALE, E.; ÇEPİKKURT, F.; KABADAYI, Ş.; BAŞOĞLU, U., Examining The Relationship Between Role Ambiguity and Group Cohesion and Collective Efficacy in Young Female Handball Players. IV. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS, 2018-04-13, 2018-04-15, İSTANBUL, Türkiye, . 85

19. Kızıldağ Kale, E.; Çepikkurt, F.; Kabadayı, Ş.; Başoğlu, U., Examining The Relationship Between Role Ambiguity and Group Cohesion and Collective Efficacy in Young Female Handball Players.. IV. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS, 2018-04-13, 2018-04-15, İstanbul, Türkiye, 2018. 85

18. Ballıkaya, E.; Çifci, F.; Çepikkurt, F., Egzersiz Katılımcılarında Egzersiz Bağımlılığı Ve Sosyal Görünüm Kaygısı. 15th International Sport Sciences Congress, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya , Türkiye, 2017. 100

17. Çepikkurt, F.; Pehlevan , Z., Kadın Basketbol Takımlarında Rol Belirsizliği ve Grup Bütünlüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 15th International Sport Sciences Congress, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya , Türkiye, 2017. 100

16. Çifçi, F.; Çepikkurt, F.; Pehlevan , Z.; Ballıkaya, E., Sporcularda Başarı Hedefleri, Mükemmeliyetçilik ve Kazanma-Kaybetme Algısının Ahlaktan Uzaklaşmayı Belirlemedeki Rolü. 15th International Sport Sciences Congress, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya , Türkiye, 2017. 85

15. ÇEPİKKURT, F.; PEHLEVAN, Z., Kadın Basketbol Takımlarında Rol Belirsizliği ve Grup Bütünlüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, ANTALYA, Türkiye, . 100

14. ÇİFÇİ, F.; ÇEPİKKURT, F.; PEHLEVAN, Z.; BALLIKAYA, E., Role of achievement goals, perfectionism and win-loss perception in determining the moral disengagement in athletes. The 15th International Sport Sciences Congress, 2017-11-15, 2017-11-18, ANTALYA, Türkiye, . 85

13. BALLIKAYA, E.; ÇEPİKKURT, F.; ÇİFÇİ, F., Exercise dependence and social appearance anxiety in exercise participants. The 15th International Sport Sciences Congress, 2017-11-15, 2017-11-18, ANTALYA, Türkiye, . 100

12. BALLIKAYA, E.; ÇİFCİ, F.; ÇEPİKKURT, F., Egzersiz Katılımcılarında Egzersiz Bağımlılığı Ve Sosyal Görünüm Kaygısı. 15th International Sport Sciences Congress, 2017-11-15, 2017-11-18, ANTALYA, Türkiye, . 100

11. Pehlevan, Z.; Çepikkurt, F., BEDEN EGITIMI ÖGRETMEN ADAYLARININ DEGERLENDIRME TERCIHLERININ GENEL ÖZ YETERLIK VE KISILIKLE ILISKISI. 9 th International Physical Education Teachers and Sports Instructors Congress, 2017-10-19, 2017-10-22, Antalya , Türkiye, 2017. 100

10. ÇEPİKKURT, F.; Esen, K.; Atakan, A., Predictive Power of Social Physical Anxiety and Body Image Satisfaction Levels for Passion Levels of Exercise Participants. III. International Exercise and Sport Psychology Congress, 2015-10-23, 2015-10-25, İstanbul, Türkiye, . 100

9. Çepikkurt, F.; Kızıldağ Kale, E.; Yazıcı, A., Predictive Power of Social Physical Anxiety and Body Image Satisfaction Levels for Passion Levels of Exercise Participants. III. International Exercise And Sport Psychology Congress , 2015-10-23, 2015-10-25, İSTANBUL , Türkiye, 2015. 100

8. Pehlevan, Z.; Alavlı , Ö.; Ada, E.; Çepikkurt, F., The Analysis of Liking of Children and Emotional Intelligence in terms of Certain Variables for Candidate Teachers of Physical Education. 13th International Sports Sciences Congress, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya , Türkiye, 2014. 65

7. Çepikkurt, F.; Ada, E.; Kızıldag Kale, E.; Coşkun, F., Perfectionism and Performance Failure. 13th International Sports Sciences Congress, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya , Türkiye, 2014. 95

6. Ada, E.; ÇEPİKKURT, F.; Kazak Çetinkalp, Z.; Çelik, A., Relationships Among Self Efficacy, Achievement Goals and Social Appearance Perceptions in University Basketball Players.. 13th International Sports Sciences Congress,, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya , Türkiye, 2014. 85

5. PEHLEVAN, Z.; Özlem, A.; ADA, E.; ÇEPİKKURT, F., The Analysis of Liking of Children and Emotional Intelligence in terms of Certain Variables for Candidate Teachers of Physical Education. 13th International Sports Sciences Congress, November 7-9. Konya Selçuk University, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, . 65

4. Çepikkurt, F.; Tiryaki, Ş.; Kızıldag Kale, E., The Relationship Between Perfectionism and Achievement Goals of National Athletes (Handball and Taekwando Samples). 12 th International Sport Sciences Congress, 2012-12-12, 2012-12-14, Denizli, Türkiye, 2012. 100

3. ÇEPİKKURT, F.; TİRYAKİ, M.; KIZILDAĞ KALE, E., Relations Between Perceived Leader Behaviors and Motivational Climate at the Soccer Teams. 2 nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, 2012-05-31, 2012-06-02, Ankara, Türkiye, . 100

2. ÇEPİKKURT, F.; TİRYAKİ, M., Basketbolcularda Grup Bütünlüğü Group Cohesion ve Algılanan Güdüsel İklim Motivational Climate Arasındaki İlişki. The 9 th International Sports Sciences Congress, 2006-11-03, 2006-11-05, Muğla, Türkiye, . 100

1. TİRYAKİ, M.; ÇEPİKKURT, F., The Comparison of the Group Cohesion Goal Orientations and Motivational Climate Scores of Male Team Handball Players in Different Institutions of Higher Education. The 46 th ICHBER SD Anniversary World Congress, 2005-11-09, 2005-11-13, İSTANBUL, Türkiye, . 100

Uluslararası - Özet - Poster 1050

14. Kızıldağ Kale , E.; Çepikkurt, F., Futbolcularda Mükemmeliyetçilik ve Algılanan Performans Başarısızlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2017-11-23, 2017-11-26, Antalya , Türkiye, 2017. 50

13. KIZILDAĞ KALE, E.; ÇEPİKKURT, F., Futbolcularda Mükemmeliyetçilik ve Algılanan Performans Başarısızlığı Arasındaki İlişkininİncelenmesi. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2017-11-23, 2017-11-26, Manisa, Türkiye, . 50

12. KIZILDAĞ KALE, E.; KABADAYI, Ş.; ÇEPİKKURT, F.; BAŞOĞLU, U., Hentbolcularda Antrenör- Sporcu İletişim Düzeyleri İle Başarı Hedefleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 15th International Sport Sciences Congress, 2017-11-15, 2017-11-18, ANTALYA, Türkiye, . 37

11. Kızıldağ Kale , E.; Kabadayı, Ş.; Çepikkurt, F.; Başoğlu, U., Hentbolcularda Antrenör- Sporcu İletişim Düzeyleri İle Başarı Hedefleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 15th International Sport Sciences Congress, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya , Türkiye, 2017. 37

10. Kızıldağ Kale, E.; Yazıcı, A.; Çepikkurt, F., Basketbol oynayan 12- 13 yaş çocukların hayal etme biçimlerinin belirlenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (USBAK) , 2015-09-10, 2015-09-13, Çanakkale, Türkiye, 2015. 50

9. Güneş, M.; Kızıldağ Kale, E.; Çepikkurt, F.; Aldemir, G., Relationship Between Imagery Use and Motivation Levels of Athletes. 2nd International Sport Sciences Tourism and Recreation Student Congress, 2015-05-28, 2015-05-30, Afyonkarahisar, Türkiye, 2015. 37

8. Erkan , M.; Çepikkurt, F.; Kızıldag Kale, E., The Relatıonshıp Between Perfectıonısm And Performance Faılure At Natıonal Track And Fıeld Athletes. 19 Th Annual Congress Of The European College Of Sport Scıence, 2014-06-02, 2014-06-05, Amsterdam , Hollanda, 2014. 50

7. Kızıldağ Kale, E.; Çepikkurt, F., The relationships between imagery types and goal orientations in throwers. 8th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy From Theory to Practice, 2013-11-08, 2013-11-09, Iase, Romanya, 2013. 50

6. Kızıldağ Kale , E.; Çepikkurt, F., The relationship between motivation and goal orientation of young athletes. The 8th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy From Theory to Practice, 2013-11-08, 2013-11-09, Iase, Romanya, 2013. 50

5. Kızıldağ Kale , E.; Çepikkurt, F.; Tiryaki, Ş., Relationship Between Imagery Types and Goal Orientations in Throws. 12 th International Sport Sciences Congress, 2012-11-12, 2012-11-14, Denizli, Türkiye, 2012. 50

4. ÇEPİKKURT, F.; KIZILDAĞ, E.; TİRYAKİ, M., Relations Between Communication and Cohesion at the Soccer Teams. 2 nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, 2012-05-31, 2012-06-02, Ankara, Türkiye, . 50

3. Çepikkurt, F.; Kızıldağ Kale, E.; Tiryaki, Ş., Relations Between Communication and Cohesion at the Soccer Teams. 2 nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, 2012-05-31, 2012-06-02, Ankara, Türkiye, 2012. 50

2. Pekdağ, F.; Kızıldağ Kale, E., Farklı Spor Branşlarında Mücadele Eden Bayan Sporcuların Güdüsel İklim Puanlarının Karşılaştırılması. The 9 th International Sports Sciences Congress, 2006-11-03, 2006-11-05, MUGLA, Türkiye, 2006. 50

1. Çepikkurt, F.; Erkuş, A., A Scale Developing Study on the Level of Influence of Supporter Booing on The Player (SLISBP). 10 th ICHBER-SD Europan and International Sports Sciences Congress, 2004-11-18, 2004-11-20, Antalya , Türkiye, 2004. 50

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. ÇEPİKKURT, F.; KIZILDAĞ KALE, E., Kadın Sporcularda Sportif Özgüven ve Yarışmasal Durumluk Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Türkiye, 2016. 50

http://www.sbk2016.org/

Ulusal - Özet - Sözlü 285

6. Demirci, E.; Çepikkurt, F.; Kızıldağ Kale , E.; Güler, E., Öğretmen Adaylarının Mükemmelliyetçilik ve Öfke Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2015. 42

5. Demirci, E.; ÇEPİKKURT, F.; KIZILDAĞ KALE, E.; Güler, E., Öğretmen Adaylarının Mükemmelliyetçilik ve Öfke Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, , Türkiye, . 42

4. ÇEPİKKURT, F., 10 16 Yaşlarındaki Çocukların Spora Katılım Güdüleri Ve Başarı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongres, 2013-04-25, 2013-04-27, , Türkiye, . 50

3. Çepikkurt, F., 10-16 Yaşlarındaki Çocukların Spora Katılım Güdüleri Ve Başarı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2013-04-25, 2013-04-27, Mersin, Türkiye, 2013. 50

2. ÇEPİKKURT, F., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Mükemmeliyetçilik Puanları ile Öfke Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongres, 2013-04-25, 2013-04-27, , Türkiye, . 50

1. Çepikkurt, F., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Mükemmeliyetçilik puanları ile öfke durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2013-04-25, 2013-04-27, Mersin, Türkiye, 2013. 50

Ulusal - Özet - Poster 187

8. DÜZGÜN, B.; GÖKÇE, G.; ÇEPİKKURT, F., Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Kaygı Düzeylerinin Araştırılması. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, , Türkiye, . 25

7. GÜNEŞ, M.; KIZILDAĞ KALE, E.; ÇEPİKKURT, F.; KOCAEKŞİ, S., Atletlerde İmgeleme Yeteneği ile Sportif Güven Arasındaki İlişki. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, , Türkiye, . 18

6. Avcı, K.; Çepikkurt, F.; Kızıldağ Kale, E., Voleybolcularda Antrenör- Sporcu İletişim Düzeyleri ile Algılanan Güdüsel İklim Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2015. 25

5. YILDIZ, R.; KIZILDAĞ KALE, E.; ÇEPİKKURT, F., Atletlerin Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması 8 Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, , Türkiye, . 25

4. Düzgün, B.; , G.; Çepikkurt, F., Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Kaygı Düzeylerinin Araştırılması. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2015. 25

3. Yıldız, R.; Kızıldağ Kale, E.; Çepikkurt, F., Atletlerin Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2015. 25

2. Güneş, M.; Kızıldağ Kale , E.; Çepikkurt, F.; Kocaekşi, S., Atletlerde İmgeleme Yeteneği ile Sportif Güven Arasındaki İlişki. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2015. 18

1. AVCI, K.; ÇEPİKKURT, F.; KIZILDAĞ KALE, E., Voleybolcularda Antrenör Sporcu İletişim Düzeyleri ile Algılanan Güdüsel İklim Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, , Türkiye, . 25

Ulusal - Araştırmacı 50

2. Farklı antrenman yöntemlerinin elit sporculardaki maksimal kuvvete etkisi, Araştırma Projesi, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 0

1. Farklı Antrenman Yöntemlerinin Elit Sporculardaki Maximal Kuvvete Etkisi, BAP, Proje No: BAP-BESYO BESÖ (ATE) 2012-7 GP, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. Sosyalleşiyorum, Eğleniyorum, İngilizceyi Başarıyorum, TÜBİTAK, Proje No: 111, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2013,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

8. Hakkı Şimşek , Amatör dağcıların spora katılım motivasyonlarının yorumlayıcı fenomenolojik analizi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diğer, Tamamlandı. 200

7. FERHAT CANER AÇIKBAŞ , Fitness Katılımcılarının Beden Algısı ve Egzersiz Bağımlılığı, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

6. SEDA ÖZLEM TEMİR, Adolesan Basketbolcularda Spora Yönelik Algılanan Ebeveyn Tutumu ve Mükemmeliyetçilik, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

5. EBRU KURTULGET , Atletlerde Mükemmeliyetçilik ve Zihinsel Dayanıklılığın İncelenmesi, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

4. ARİF MERT ÖZKAN , Beden Eğitimi Öğretmenlerinde Sosyal Görünüş Kaygısı ve Yeme Tutumlartının İncelenmesi, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

3. ŞEYMANUR BİRCAN , Covid -19 Pandemisi Sürecinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğrenilmiş Çaresizlik, İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

2. Murat Fındık, Takım sporu yapanlarla bireysel spor yapanların sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Ebru Demirci , Sporcularda Tutkunluk, Mükemmeliyetçilik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 16
1. JOURNAL OF EDUCATION AND TRAINING STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 4
2. SPORTS SCIENCES , [ 2017 : 1 ] [ 2018 : 2 ] . 12
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. TÜRKİYE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 0
Uluslararası 100
1. The 10th ICHBER –CD Europe Congress, 2004-11-20, Antalya , Türkiye. 50
2. 2 nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, 2012-06-02, Ankara, Türkiye. 50
Ulusal 50
1. Spor Bilimleri Derneği/ Mersin Üniv., 2013-04-27, Mersin, Türkiye. 25
2. Spor Bilimleri Derneği, 2015-05-15, Mersin, Türkiye. 25
1. Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği , Üye No: 111, Türkiye, 2011-10-01-Devam ediyor.
2. Spor Bilimleri Derneği , Üye No: 111, Türkiye, 2011-10-01-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
çepikkurt, F.; çekiç, A.; özkan, A. Egzersiz Katılımcılarının Fiziksel Görünüm Mükemmeliyetçiliği, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Egzersiz Bağımlılıklarının İncelenmesi . INTERNATİONAL JOURNAL OF SPORT EXERCİSE AND TRAİNİNG SCİENCES-IJSETS, 2023, 9, 26-37.
10.18826/useeabd.1192210
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
çekiç, A.; Uzun, N.; çepikkurt, F. Jealousy Scale in Athletes (SCQ): Validity and Reliability Study. ULS HOLS SAĞLIK, SPOR VE REKREASYON DERG, 2023, 2, 116-130.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
çepikkurt, F. Yaşlılar ve Spor, ISBN: 978-625-6430-32-7, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 319 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2023.
çepikkurt, F. Yaşlılar ve Spor, ISBN: 978-625-6430-32-7, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 319 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
çepikkurt, F. Yaşam Boyu Spor, ISBN: 978-625-6430-12-9, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
çepikkurt, F. Yaşlılar ve Spor, ISBN: 978-625-6430-32-7, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 319 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2023.
çepikkurt, F. Yaşlılar ve Spor, ISBN: 978-625-6430-32-7, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 319 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Demirci, E.; çepikkurt, F. Examination of the Relationship between Passion, Perfectionism and Burnout in Athletes. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 6, 1252-1259,
10.13189/ujer.2018.060616

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Avcı, K.; çepikkurt, F.; Kızıldağ kale, E. Examination of the Relationship between Coach-Athlete Communication Levels and Perceived Motivational Climate for Volleyball Players. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 6, 346-353,
10.13189/ujer.2018.060218

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Demirci, E.; çepikkurt, F. Examination of the Relationship between Passion, Perfectionism and Burnout in Athletes. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 6, 1252-1259,
10.13189/ujer.2018.060616

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
özkan, A.; çekiç, A.; çepikkurt, F. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Görünüm Kaygıları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi. TÜRKİYE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, , -,
10.32706/tusbid.1015414

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
çepikkurt, F.; Coşkun, F. Social Physical Anxiety and Body Image Satisfaction Levels of Collegian Dancers. PAMUKKALE JOURNAL OF SPORT SCİENCES, 2010, 1, 17-24,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
çepikkurt, F.; Yazgan inanç , B. Mükemmeliyetçilik ve Başarı Hedeflerinin Hentbolcuların Müsabaka Öncesi Yaşadıkları Durumluk Kaygıyı Belirlemedeki Rolü. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 10, 43-51,
10.1501/Sporm_0000000219

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Avcı, K.; çepikkurt, F.; Kızıldağ kale, E. Examination of the Relationship between Coach-Athlete Communication Levels and Perceived Motivational Climate for Volleyball Players. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 6, 346-353,
10.13189/ujer.2018.060218

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 4
Sevinç, S.; çepikkurt, F. Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 9, 11-18,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Demirci, E.; çepikkurt, F. Examination of the Relationship between Passion, Perfectionism and Burnout in Athletes. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 6, 1252-1259,
10.13189/ujer.2018.060616

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
çepikkurt, F.; Coşkun, F. Social Physical Anxiety and Body Image Satisfaction Levels of Collegian Dancers. PAMUKKALE JOURNAL OF SPORT SCİENCES, 2010, 1, 17-24,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Avcı, K.; çepikkurt, F.; Kızıldağ kale, E. Examination of the Relationship between Coach-Athlete Communication Levels and Perceived Motivational Climate for Volleyball Players. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 6, 346-353,
10.13189/ujer.2018.060218

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Sevinç, S.; çepikkurt, F. Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 9, 11-18,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Kurtulget, E.; Gizem, K.; çepikkurt, F. Basketbolcularda Tutkunluk ve Zihinsel Dayanıklılığın Tükenmişliği Belirlemedeki Rolü. TÜRKİYE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 2, 82-91,
10.32706/tusbid.463998

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
özkan, A.; çekiç, A.; çepikkurt, F. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Görünüm Kaygıları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi. TÜRKİYE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, , -,
10.32706/tusbid.1015414

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
çepikkurt, F.; çekiç, A.; özkan, A. Egzersiz Katılımcılarının Fiziksel Görünüm Mükemmeliyetçiliği, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Egzersiz Bağımlılıklarının İncelenmesi . INTERNATİONAL JOURNAL OF SPORT EXERCİSE AND TRAİNİNG SCİENCES-IJSETS, 2023, 9, 26-37,
10.18826/useeabd.1192210

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
çepikkurt, F.; Yazgan inanç , B. Mükemmeliyetçilik ve Başarı Hedeflerinin Hentbolcuların Müsabaka Öncesi Yaşadıkları Durumluk Kaygıyı Belirlemedeki Rolü. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 10, 43-51,
10.1501/Sporm_0000000219

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Sevinç, S.; çepikkurt, F. Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 9, 11-18,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl