Dr. Öğr. Üyesi FERYAL KARAHAN

Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2017-04-14 16:25:14
DÜZENLEME
:
2019-03-26 14:32:04
PUAN
:
2860
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP LİSESİ 0
LİSANS TIP FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2005
TIPTA UZMANLIK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2550
2019
4. ünal, S.; Karahan, F.; Arıkoğlu, T.; Akar, A.; Kuyucu, S. Different Presentations of Patients with Transcobalamin II Deficiency: A Single-Center Experience from Turkey. GALENOS YAYİNEVİ, 2019, 36, 37-42. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjh.galenos.2018.2018.0230

Publications_001.pdf

2018
3. Karahan, F.; çıtak, E.; Yaman, E.; Alakaya, M.; Sağcan, F.; Yılmaz, E.; Kuş, F. Metachronous Synovial Sarcoma After Treatment of Mixed Germ Cell Tumor in a Child with Complete Gonadal Dysgenesis. GALENOS YAYİNEVİ, 2018, 10, 87-90. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/jcrpe.4905

Publications_003.pdf

2. Citak, E.; Ozeren, M.; Karaca, K.; Karpuz, D.; Karahan, F.; Yilmaz, E.; Balci, Y.; Kara, P.; Arpaci, R. A Rare Cause of Abdominal Pain in Childhood: Cardiac Angiosarcoma. SOCİEDADE BRASİLEİRA DE CİRURGİA CARDİOVASCULAR, 2018, 33, 104-106. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.21470/1678-9741-2017-0095

Publications_002.pdf

2013
1. Kışlal, F.; Acar, M.; Acar, B.; Karahan, F. Laryngeal Fibrous Hamartoma Presenting With Airway Obstruction at Birth. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2013, 24, 383-384. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/SCS.0b013e31829031fd

Publications_004.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 110
2018
1. Coşar, E.; Arıkoğlu, T.; Akar, A.; Karahan, F.; Kuyucu, S.; Kuyucu, N. Tekrarlayan Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Okul Öncesi Çocuklarda Serum Vitamin D ve Katelisidin İlişkisi. ÇOCUK ENFEKSİYON DERGİSİ, 2018, 12, 52-57. 110 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. Karahan, F. Vakalarımız eşliğinde çocukluk çağı trombositozunun değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 219-225. 200 + 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
ünal, S.; Karahan, F.; Arıkoğlu, T.; Akar, A.; Kuyucu, S. Different Presentations of Patients with Transcobalamin II Deficiency: A Single-Center Experience from Turkey. GALENOS YAYİNEVİ, 2019, 36, 37-42.
http://dx.doi.org/10.4274/tjh.galenos.2018.2018.0230
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl