Dr. Öğr. Üyesi FİKRET ZORLU

Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir Bölge Planlama Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mimarlik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
7720
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
fikretzorlu@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
fikretzorlu@yahoo.com
OLUŞTURMA
:
2015-09-20 15:03:04
DÜZENLEME
:
2020-02-18 10:26:27
PUAN
:
10928
YABANCI DİL
:
İngilizce, İleri, ÜDS, 91,5


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS KENTSEL TASARIM ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2006
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-03-25 - 2018-03-23
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-03-25 - 2018-03-23
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-03-25 - 2018-03-23
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-08-15 - 2017-08-15
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-08-15 - 2017-08-15
SENATO ÜYESİ 2014-07-02 - 2017-07-02
MERKEZ MÜDÜRÜ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-06-21 - 2016-06-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-06-21 - 2016-06-21
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-11-20 - 2015-11-20
BÖLÜM BAŞKANI MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-11-20 - 2015-11-20
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2019
2. Zorlu, F. DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİNİN KENTSEL MEKÂNA ETKİSİ: MERSİN ÖRNEĞİ. MİDDLE EAST TECHNİCAL UNİVERSİTY, FACULTY OF ARCHİTECTURE, 2019, 36, 0-0. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.4305/METU.JFA.2019.2.1

Publications_003.pdf

2018
1. özen, M.; Zorlu, F. Türkiye’de Devlet Karayollarında Kaza Oranlarının ve Kaza Örüntüsünün Analizi. TEKNİK DERGİ, 2018, 29, 8589-8604. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.18400/tekderg.308318

Publications_002.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2015
4. Zorlu, F. Arı Kovanının Ruhu Filminin İkonolojisi. SİNEMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 6, 29-56. 200 + 0
http://www.sinecine.org/2015/the-iconology-of-the-spirit-of-the-beehive/

2012
3. Beyhan, B. Avrupa Bütünleşmesi: Ticari Başarım Açısından Bir İrdeleme. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 27, 87-100. 0 + 0
dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/89/73

2008
2. Zorlu, F. KENTSEL DOKU-ULAŞIM SİSTEMİ İLİŞKİLERİ. JOURNAL OF FACULTY OF ARCHİTECTURE, 2008, 25:1, 81-104. 200 + 0
http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2008/cilt25/sayi_1/81-104.pdf

1. Zorlu, F. Planlamada Belirsizlik Sorunu: Ulaşım Planlamasında Yolculuk Talebi. MEGARON, YTÜ MİM.FAK.E-DERGİSİ, 2008, 3, 16-32. 200 + 0
http://www.megaronjournal.com/tr/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=tur&un=MEGARON-86580&look4=

Publications_001.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 100
2019
1. Zorlu, F.; Söğüt, . Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Kentsel Planlama Pratiğinin Dönüşümü: Adana Örneği. IDEALKENT, 2019, 10, 1158-1183. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.31198/idealkent.648288

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2014
2. Zorlu, F. Dijital Anatomi Dersi: Bir Resme Yönelik İkonolojik Çözümleme . HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT YAZILARI DERGİSİ, 2014, 31, 143-156. 200 + 0
http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/img/134424232015__22106570011.pdf

2010
1. Beyhan, B. Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Masaüstü CBS Yazılımları Üzerine: Karşılaştırmalı ve Sistemli Bir Değerlendirme” . HARİTA DERGİSİ, 2010, 143, 45-61. 0 + 0
http://http://www.hgk.msb.gov.tr/images/dergi/makaleler/143_6.pdf

Publications_002.pdf

Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 100
1. Evrim, D.; Fikret, Z.; Panagiotis, T.; Naniopoulos, N.; Dimitris, N. Accessibility of University Campus for People with Disabilities, ISBN: 978-975-6900-29-1, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 175 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2010. 100
https://www.tsrg.gr/wp-content/uploads/2013/02/ACTUS_Guidebook.pdf
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 232
1. Yücel, M.; Söğüt, Z.; Say, N.; çolakkadıoğlu, D.; Zorlu, F.; Bayat, B. Çevre ve Ulaşım İlişkileri, ISBN: 978-605-4989-56-0, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 156 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2015. 42
2. Bilsel, F.; Bouche, P.; Seccı, C.; Demir mıshchenko, E.; Zorlu, F.; Belge, S.; Labarbey, C. Rediscovering Mersin City Center: Walking As An Urban Design Strategy, ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 8 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2016. 71
3. Zorlu, F.; Demir mıshchenko, E.; Bilsel, F. Urban Expansion in Mersin and the Emergence of New Centers, ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 8 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2016. 83
Ulusal - Kitap Editörlüğü 232
1. Bilsel, F.; Bouche, P.; Seccı, C.; Demir mıshchenko, E.; Zorlu, F.; Belge, S.; Lebarbey, C. Mersin: Towards A Walkable City Center, ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 134 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2016. 36
Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. Zorlu, F., TÜRKİYE'NİN DIŞA AÇIK EKONOMİSİNİN BÖLGESEL ETKİLERİ. International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP’18-Spring) , 2018-04-28, 2018-04-29, İstanbul, Türkiye, 2018. 100

http://www.icomep.com/uploads/icomep18spring/ICOMEP'18-SpringAbstractBook.pdf

2. Zorlu, F., Impacts of International Trade and Logistics Industry on Urban Land Use in Mersin. 54st European Congress of the Regional Science Association, 2014-08-26, 2014-08-29, St. Petersburg, Rusya, 2014. 100

http://ersa.org/events/54th-ersa-congress/

1. Zorlu, F., The Role of Logistics Infrastructure and Facilities in Regional Development. 51st European Congress of the Regional Science Association International, 2011-08-30, 2011-09-02, Barselona, İspanya, 2011. 100

http://ersa.org/events/51st-ersa-congress/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Zorlu, F., Ayrışan Kentin Biçimlenişine Yönelik Bir Kentsel Planlama Çerçevesi. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Türkiye, 2016. 100

http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/69c81542726a3fa_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

1. Zorlu, F., Türkiye’de Kentsel Planlama Alanında Hak, Kamu Yararı ve Adalet İdelerinin Hukuk Felsefesi Açısından İncelenmesi. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Türkiye, 2016. 100

http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/69c81542726a3fa_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Zorlu, F., TÜRKİYE’DE METROPOLİTEN KENTLERDE NÜFUSUN YER DEĞİŞTİRME DİNAMİKLERİ. DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 42. KOLOKYUMU, 2018-11-07, 2018-11-09, İzmir, Türkiye, 2018. 50

http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/bc2da63cd0278dd_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

Ulusal - Özet - Davetli 0

1. Zorlu, F., Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, Kapanış Paneli:Kentsel Planlamada İnterdisipliner Çalışma. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresi, 2016-11-07, 2016-11-09, Ankara, Türkiye, 2016. 0

http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/69c81542726a3fa_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

Ulusal - Yürütücü 100

2. Kuşadası Kent Merkezinde Trafik Düzenlemesi: Tek Yön Uygulaması, Sirkülasyon ve Yol Tasarımı Düzenlemelerine Yönelik Etüt ve Proje Çalışması, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Proje No: 2016/5-1, 48000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 0

1. Adana’da Kent İçinden Geçen Otoyolun Çevreye Etkilerinin Belirlenmesi ve Azaltıcı Önlemlerin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK 113O505, 216606 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Burla Çerçioğlu, Yaygın basında kent: 2000 yılı sonrasında kentsel mekanın sunumu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Sade Gültekin, Sağlık sistemindeki dönüşümlerin hastane mekânsallığına yansımaları: Mersin örneği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Eren Birkesen, Kamu Politikalarında Bisiklet Ulaşımı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 21
1. METU JFA JOURNAL OF FACULTY OF ARCHITECTURE , [ 2015 : 2 ] . 8
2. METU JOURNAL OF FACCULTY OF ARCHITECTURE , [ 2016 : 1 ] . 5
3. PLANLAMA (TMMOB ŞEHIR PLANCıLARı ODASı YAYıNı) , [ 2016 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. TOPLUM VE DEMOKRASİ , [ 2016 : 2 ] . 0
Ulusal 25
1. 2. Mansiyon Seyhan Belediyesi (Adana Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması), 2016-10-10, Adana, Türkiye. 25
2. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması-Satınalma Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2018-07-13, Mersin, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP478 Urban Project Management Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP276 Urban Transportatıon Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP256 Urban Geography Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz CRP371 Computer Aıded Desıgn For Plan Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-2-3
Güz RTS437 Kamusal Alan ve Kent İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz CRP301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Güz CRP 433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz ŞBP 521 Güncel Kent ve Mimarlık Kuraml Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP276 Urban Transportatıon Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP478 Urban Project Management Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 592 Planlama Stüdyosu II Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 2-4-3
Güz CRP433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz CRP 433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP371 Computer Aıded Desıgn For Plan Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-2-3
Güz CRP301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MKK 601 Medya Kültür ve Kent Okumaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 3-0-3
Güz ŞBP 591 Planlama Stüdyosu I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 2-4-3
Güz MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Bahar CRP478 Urban Project Management Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP276 Urban Transportatıon Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MKK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Güz CRP433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz CRP371 Computer Aıded Desıgn For Plan Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-2-3
Güz CRP 433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz ŞBP 521 Güncel Kent ve Mimarlık Kuraml Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Güz MKK 601 Medya Kültür ve Kent Okumaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP478 Urban Project Management Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Bahar CRP276 Urban Transportatıon Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar MKK 602 Medya Kültür ve Kent Çözümleme Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 3-0-3
Bahar ŞBP 592 Planlama Stüdyosu II Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 2-4-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar MKK 602 Medya Kültür ve Kent Çözümleme Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 3-0-3
Güz CRP 433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP371 Computer Aıded Desıgn For Plan Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-2-3
Güz CRP433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Güz MKK 601 Medya Kültür ve Kent Okumaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 3-0-3
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz ŞBP 591 Planlama Stüdyosu I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 2-4-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP478 Urban Project Management Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Bahar CRP276 Urban Transportatıon Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar ŞBP 521 Güncel Kent ve Mimarlık Kuraml Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar MKK 602 Medya Kültür ve Kent Çözümleme Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz CRP 433 Archıtectural Desıgn Semınar Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP371 Computer Aıded Desıgn For Plan Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-2-3
Güz MİM499 Çağdaş Mimarlık Kuramları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Güz ELOJ 581 Ulaştırma ve Taşımacılık Siste Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz ŞBP-521 Güncel Kent ve Mimarlık Kuraml Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HYK302 Mimarlık Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK432 Mimarlık Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar CRP276 Urban Transportatıon Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP-276 Urban Transportation Planning Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Bahar ELOJ552 Kentsel Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz MİM499 Çağdaş Mimarlık Kuramları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz ŞBP-521 Güncel Kent ve Mimarlık Kuraml Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ELOJ 581 Ulaştırma ve Taşımacılık Siste Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP276 Urban Transportatıon Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar ELOJ552 Kentsel Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz HYK431 Mimarlık Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz MİM499 Çağdaş Mimarlık Kuramları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz ELOJ 581 Ulaştırma ve Taşımacılık Siste Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ŞBP-507 Kentsel Proje Yönetimi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Bahar ELOJ552 Kentsel Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz MİM499 Çağdaş Mimarlık Kuramları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz HYK431 Mimarlık Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz ELOJ 581 Ulaştırma ve Taşımacılık Siste Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz ŞBP-507 Kentsel Proje Yönetimi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH292 Concepts and Termınology In Ar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar ŞBP-507 Kentsel Proje Yönetimi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz MİM489 Mimarlık Teorisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz ŞBP-507 Kentsel Proje Yönetimi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM388 Ulaşım Mimarlığı Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-1-3
Güz MİM489 Mimarlık Teorisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Zorlu, F. DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİNİN KENTSEL MEKÂNA ETKİSİ: MERSİN ÖRNEĞİ. MİDDLE EAST TECHNİCAL UNİVERSİTY, FACULTY OF ARCHİTECTURE, 2019, 36, 0-0.
http://dx.doi.org/10.4305/METU.JFA.2019.2.1
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Zorlu, F.; Söğüt, . Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Kentsel Planlama Pratiğinin Dönüşümü: Adana Örneği. IDEALKENT, 2019, 10, 1158-1183.
http://dx.doi.org/10.31198/idealkent.648288
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl