Prof.Dr. FAİK KANATLI

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
1747
OLUŞTURMA
:
2015-10-27 08:25:47
DÜZENLEME
:
2024-01-29 09:18:29
PUAN
:
17952
YABANCI DİL
:
Researcher ID
h-index
6
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS YABANCI DİLLER EĞİTİMİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1985
YÜKSEK LİSANS ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1993
DOKTORA ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998
DOÇENTLİK DİLBİLİM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. Dibilimsel gerekçelenmdirme çözümlemesi -Almanca ve Türkçe boşanma metinleri bağlamında gerekçelendirme ve belirleyenleri- Danışman: Dr. Onur Bilge Kula, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Die Deutsch-Türkischen Internationalismen in linguistischen wortschatz Danışman: Dr. Onur Bilge Kula, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI 2019-07-09 - 2021-07-09
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-03-09 - 2021-01-21
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-03-09 - 2021-01-21
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-06-12 - 2020-06-12
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-06-12 - 2020-06-12
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-03-21 - 2020-03-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-03-21 - 2020-03-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-03-21 - 2020-03-21
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-03-21 - 2020-03-21
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-03-21 - 2020-03-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-03-21 - 2020-03-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-03-21 - 2020-03-21
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-03-21 - 2020-03-21
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-03-21 - 2020-03-21
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-03-21 - 2020-03-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-04-20 - 2018-04-20
MERKEZ MÜDÜRÜ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-04-20 - 2018-04-20
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARSUS TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-04-10 - 2018-04-10
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TARSUS TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-04-10 - 2018-04-10
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-06-04 - 2017-06-04
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-03-21 - 2017-03-21
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-03-21 - 2017-03-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-15 - 2016-07-15
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011-01-11 - 2017-01-11
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2002
1. KANATLI, F. Politische Argumentation. JAHRBUCH FÜR INTERNATİONALE GERMANİSTİK REİHE A BAND, 2002, 1, 367-373. 1000 + 0
Uluslararası - Diğer 600
2019
6. KIRBAŞ, A.; KANATLI, F. Türkçe Öğretmen Adaylarının Hazırlıksız Konuşma Sürecinde Kullandıkları Gerekçelendirme Rollerinin Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi. İLERİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2019, 1, 140-151. 100 + 0
2015
5. ÇEKİCİ, Y.; KANATLI, F. Rıfat Ilgaz’ın çocuk kitaplarına yönelik eleştirel okuma etkinliklerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCAİTON AND TEACHİNG, 2015, , 2843-2879. 100 + 0
2014
4. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Millî Kültür Temalı Okuma Metinlerinde Öz ve Öteki İmgesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 2, 305-314. 100 + 0
2013
3. KANATLI, F. Temel Söz Varlığı Bağlamında Türkçe ve Almancada En Sık Kullanılan Elli Eylemin Söz Eylem Kuramı Çerçevesinde Dil Yapısal ve Kültürel Açıdan Karşılaştırılması. TURKİSH STUDİES, 2013, 8, 733-744. 100 + 0
2003
2. KANATLI, F. Doğuştanlık ya da Çevre Kuramlarının Saltlaştırılmasına Eleştirel Bir Yaklaşım. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 2, 56-58. 100 + 0
2000
1. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. Türkçenin Gelişme Eğilimleri Önekimsilerle Eylem Türetimi. DİL DERGİSİ, 2000, 1, 65-74. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2018
8. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. Okuma Eğitimi Alanındaki Kuramsal Kitaplarda Okumanın Kavram Alanına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 303-316. 100 + 0
10.17860/mersinefd.344672

7. Kanatlı, F.; Çekici, Y. Okuma Eğitimi Alanındaki Kuramsal Kitaplarda Okumanın Kavram Alanına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 303-316. 200 + 0
6. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. Okuma Eğitimi Alanındaki Kuramsal Kitaplarda Okumanın Kavram Alanına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 303-316. 200 + 0
10.17860/mersinefd.344672

2015
5. Çekici, Y.; Kanatlı, F. Rıfat Ilgaz'ın Çocuk Kitaplarına Yönelik Eleştirel Okuma Etkinliklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCAİTON AND TEACHİNG, 2015, UDES, 2843-2879. 200 + 0
2013
4. Kanatlı, F.; Çekici, Y. Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Milli Kültür Temalı Okuma Metinlerinde Öz Ve Öteki İmgesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 22, 305-314. 200 + 0
3. Kanatlı, F. TEMEL SÖZ VARLIĞI BAĞLAMINDA TÜRKÇE VE ALMANCADA EN SIK KULLANILAN ELLİ EYLEMİN SÖZ-EYLEM KURAMI ÇERÇEVESİNDE DİL-YAPISAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI. TURKİSH STUDİES, 2013, 8, 733-744. 200 + 0
2. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. Türkçe öğretiminde disiplinler arası olanaklar. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 221-234. 100 + 0
1. Kanatlı, F.; Çekici, Y. Türkçe Öğretiminde Disiplinler Arası Olanaklar. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 223-234. 200 + 0
Ulusal - Diğer 200
2020
2. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. Alımlama Estetiği Bağlamında Edebiyat Eğitimine Farklı Bir Bakış Denemesi. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI VE İNCELEMELERİ DERGİSİ, 2020, 5, 54-63. 100 + 0
2013
1. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y. Türkçe Öğretiminde Disiplinlerarası Olanaklar. MERSİN ÜNV.EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 2, 223-234. 100 + 0
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1500
1. Kanatlı, F. Düşünsel Yolculuklarım, ISBN: 9786052581933, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 138 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1500
1. KANATLI, F. Düşünsel Yolculuklarım, ISBN: 978-605-258-, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 132 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 0
1. KANATLI, F. Orhan Özdemir’xxe Armağan, ISBN: 978-605-81550-6-0, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 1000
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. KANATLI, F. Eğitim Bilimlerine Giriş, ISBN: , Karahan kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 14 Sayfa, Türkçe, , , 2011. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. KANATLI, F. FelsefeLogos, ISBN: 975-286-219-5, Bulut Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 0
2. KANATLI, F. FelsefeLogos, ISBN: 975-286-173-3, Bulut Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 11 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2005. 0
3. KANATLI, F. Uluğ Nutku ya Armağan, ISBN: 9789751024350, İnkılap Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 10 Sayfa, Türkçe, , , 2006. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1200

6. Kanatlı, F.; Çekici, Y., Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Metinlerinde Okumanın Kavram Alanı . 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi , 2017-09-28, 2017-11-01, Muğla, Türkiye, 2017. 200

5. Çekici, Y.; Kanatlı, F., Rıfat Ilgaz ın Çocuk Kitaplarında Karşıt Söylem. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-09-29, 2016-10-02, Muğla, Türkiye, 2016. 200

4. Çocuk, H.; Kanatlı, F., Yazılı Anlatım Ürünlerinde Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Metinsellik Ölçütlerini Kullanabilme Durumları Mersin Üniversitesi Örneği. V. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2012-07-05, 2012-07-07, Mersin, Türkiye, 2012. 200

3. Kanatlı, F.; Çocuk, H., İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Mektup Türü Yazılı Anlatım Ürünlerinde Bir Söz Varlığı Çözümlemesi Mersin Örneği. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, 2011-12-15, 2011-12-17, Ankara, Türkiye, 2011. 200

2. KANATLI, F.; Çocuk, H., Siyasi Partilerin 12 Haziran Seçim Bildirgelerinin Söz eylem Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi. XI. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu (13-14 Ekim 2011), 2011-10-13, 2011-10-14, SAKARYA, Türkiye, . 200

1. KANATLI, F.; ÇEKİCİ, Y., Nermi Uygur Penceresinden Okuma Sorunsalına Felsefi Bir Yaklaşım. XI. Uluslar arası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu (13-14 Ekim 2011), 2011-10-13, 2011-10-14, , , . 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Kanatlı, F.; Çekici, Y., Fatih Erdoğan ın Hamburgere Dönüşen Anne ve Kanepeye Dönüşen Baba Adlı Kitaplarında Yabancılaşma. 7. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Fatih Erdoğan Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 3200

16. Mesut Özipek, Ortaokul öğrencilerinin yazılı metinlerinde insan felsefesinin izleri , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

15. Aslı Kırbaş, Türkçe öğretmen adaylarının hazırlıksız konuşmada gerekçelendirme düzeyleri , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

14. Şeyda Kılavuz, Türkçe öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının eleştirel okuma düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

13. Muharrem Harmandar, Haldun Taner öykülerinin temel dil becerileri bağlamında B1 düzeyine ilişkin değerlendirilmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

12. Songül Başdoğan, Türkçe eğitiminde dil sosyalleşmesinin yeri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

11. Özlem Boyacı, Aslı Tohumcu'nun yapıtlarındaki kadın imgesinin 6. sınıf öğrencilerinin kadına yönelik bakışına olası etkileri , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

10. HASSAN MOHAMED, Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarının kültüremler açısından değerlendirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Elif İrem Bülbül, Türkçe öğretmeni yetiştirme sürecinin dil sosyalleşmesi bağlamında incelenmesi (Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

8. Halil Erdem Çocuk, İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitapları bağlamında sıfat öğretiminde aşamalılık sorunu, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

7. Erdost Özkan, İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen sözcüklerin öğretimi ve iç sözlük ilişkisi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

6. Nigar Köçer, Metin çözümlemesi Milli Eğitim Bakanlığı'nca önerilen 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin metinsellik ölçütleri bağlamında çözümlenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

5. Yunus Emre Çekici, Rıfat Ilgaz'ın çocuk kitaplarında karşıt söylem bağlamında eleştirel okuma etkinlik önerileri, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

4. Şerif Karakoç, Değer ikilemi bağlamında üretilen öğrenci metinlerinin gerekçelendirme tarzları ve sorunları açısından incelenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

3. Nurullah Karaoğulları, Okuma türlerinin anlamlandırma süreci bağlamında karşılaştırılması, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

2. Nurten Kaya, Ortaokul öğrencilerinin yazılı metinlerinde ahlaki gerekçelendirmenin Kohlberg ahlak kuramına göre incelenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

1. Gözde Duran Aymış, 6. sınıf Türkçe dersi metinlerinin eleştirel düşünme bağlamında incelenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. DIYALOG DERGISI , [ 2019 : 2 ] . 0
2. TURKISH STUDIES , [ 2019 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. BATMAN YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl