Doç.Dr. GÖKHAN ARSLAN
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Termodinamik Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17448 / 17303
Faks
:
+90-324-3610258
E-MAIL
:
garslan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
garslan1@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-05-10 12:50:12
DÜZENLEME
:
2022-07-20 14:12:50
PUAN
:
24983
YABANCI DİL
:
İngilizce, 86.25, KPDS, 86.25
İngilizce, 78, KPDS, 78
İngilizce, 71.25, ÜDS, 71.250
Researcher ID
Scopus ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE İÇEL ANADOLU LİSESİ 1999
LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. YOĞUŞTURUCULARDA İKİ FAZLI AKIŞ MEKANİZMALARININ VE ISI GEÇİŞİNİN FARKLI EĞİM AÇILARINDA TEORİK VE DENEYSEL ANALİZİ Danışman: Dr. Nurdil Eskin, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2013.

Yüksek Lisans Tezi

1. ÜÇ KOLONLU TİTREŞİMLİ ISI BORUSUNUN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ VE DENEYSEL İNCELENMESİ Danışman: Dr. Mustafa Özdemir, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2007.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞ. GÖR. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2005-11-01 - 2013-11-01
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-01 - 2019-10-22
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-10-23 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-09-02 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2020-09-02 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2020-09-02 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-09-02 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
ÇALIŞMA GRUPLARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİNDE YERLİ ÜRETİM 2017-11-17 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
ÇALIŞMA GRUPLARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİNDE YERLİ ÜRETİM 2017-11-17 - Devam ediyor
MERKEZ MÜDÜRÜ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020-09-08 - 2023-09-08
MERKEZ KURULU ÜYESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020-09-08 - 2023-09-08
KALİTE KOMİSYONU BAŞKANI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020-09-08 - 2023-09-08
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020-09-08 - 2023-09-08
ANABİLİM DALI BAŞKANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2020-06-01 - 2020-12-01
ETİK KURUL YEDEK ÜYESİ ÜNİVERSİTE YAŞAMI ETİK KURULU 2016-11-02 - 2019-11-02
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
1. ARSLAN, G.; Dölek, S. Sera Mikro-İklim Şartlarının Dinamik Modellenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 34, 279-290. 0 + 0
10.21605/cukurovaummfd.609522

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 10000

10. ARSLAN, G.; Dölek, S. DYNAMIC MODELING OF MICRO-CLIMATE CONDITIONS OF A GREENHOUSE COUPLED WITH COAL FIRED HOT-AIR FURNACE. ENERGY SOURCES, PART A: RECOVERY, UTİLİZATİON, AND ENVİRONMENTAL EFFECTS, , , 1-19. 1000 + 0
10.1080/15567036.2019.1635231

2021
9. ARSLAN, G.; YAMAN, K. A detailed mathematical model and experimental validation for coupled thermal and electrical performance of a photovoltaic (PV) module. APPLIED THERMAL ENGINEERING, 2021, 195, 1-18. 1000 + 0
10.1016/j.applthermaleng.2021.117224

8. ARSLAN, G.; Dölek, S. DYNAMIC MODELING OF MICRO-CLIMATE CONDITIONS OF A GREENHOUSE COUPLED WITH COAL FIRED HOT-AIR FURNACE. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTİLİZATİON AND ENVİRONMENTAL EFFECTS, 2021, 43, 1115-1133. 1000 + 0
10.1080/15567036.2019.1635231

2018
7. YAMAN, K.; ARSLAN, G. Farklı Boylarda Sarmal Şerit Yerleştirilmiş Eğimli Boru İçi Akışta Isıl Ve Hidrodinamik Performansının Deneysel İncelenmesi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 33, 1045-1054. 1000 + 0
10.17341/gazimmfd.416405

6. YAMAN, K.; ARSLAN, G. The impact of hourly solar radiation model on building energy analysis in different climatic regions of Turkey. BUİLDİNG SİMULATİON, 2018, 11, 483-495. 1000 + 0
10.1007/s12273-017-0420-x

5. YAMAN, K.; ARSLAN, G. Modeling, simulation, and optimization of a solar water heating system in different climate regions. JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAİNABLE ENERGY, 2018, 10, 23703-. 1000 + 0
10.1063/1.5004069

2016
4. ARSLAN, G.; ESKİN, N. Forced Convective Condensation of R134A Vapor Inside a Vertical Microfin Tube. EXPERİMENTAL HEAT TRANSFER, 2016, 29, 707-720. 1000 + 0
10.1080/08916152.2015.1113213

2015
3. ARSLAN, G.; ESKİN, N. Heat Transfer Characteristics for Condensation of R134a in a Vertical Smooth Tube. EXPERİMENTAL HEAT TRANSFER, 2015, 28, 430-445. 1000 + 0
10.1080/08916152.2014.926430

2014
2. ARSLAN, G.; ESKİN, N. Düşey Düz Borulu Yoğuşturucularda Isı Taşınım Katsayısının deneysel Olarak İncelenmesi. ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ DERGİSİ, 2014, 34, 93-99. 1000 + 0
2008
1. ARSLAN, G.; ÖZDEMİR, M. Correlation to predict heat transfer of an oscillating loop heat pipe consisting of three interconnected columns. ENERGY CONVERSİON AND MANAGEMENT, 2008, 49, 2337-2344. 1000 + 0
10.1016/j.enconman.2008.01.014

Uluslararası - Alan endexleri 300
2018
3. BAYHAN, B.; ARSLAN, G. Applicability of Solar and Wind Energy Technologies for a Non-Residential Building. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2018, 2, 27-34. 100 + 0
10.31127/tuje.341462

2017
2. YAMAN, K.; ARSLAN, G. Analysis of Annual Energy Requirement of a Residential House with TS825 and Ashrae Heat Balance Methods. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2017, 1, 5-10. 100 + 0
0.31127/tuje.316503

2013
1. ARSLAN, G. Heat Transfer Performance Analysis of Dehumidifying Fin and Tube Heat Exchangers. ENGİNEERİNG SCİENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATİONAL JOURNAL, 2013, 16, 23-31. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2019
2. ARSLAN, G.; BAYHAN, B.; YAMAN, K. Mersin / Türkiye için Ölçülen Global Güneş Işınımının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi ve Yaygın Işınım Modelleri ile Karşılaştırılması. GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ, 2019, 7, 80-96. 200 + 0
10.29109/gujsc.419473

2017
1. YAMAN, K.; ARSLAN, G. The Optimization of Solar Water Heating System Using HybridAlgorithm (PSO/HJ) for Different Locations of Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG RESEARCHAND DEVELOPMENT, 2017, 9, 73-82. 200 + 0
doi.org/10.29137/umagd.346154

Ulusal - Alan endexleri 100
2016
1. ARSLAN, G.; BAYHAN, B. Solar Energy Potential in Mersin and a Simple Model to Predict Daily Solar Radiation. MUGLA JOURNAL OF SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2016, , 1-4. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2012
1. ARSLAN, G. Kanatlı Borulu Isı Değiştiricilerinde İç Yüzeyi Yivli Boru Kullanımının Isı Geçişine Etkisi. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI, TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, 2012, 1, 12-18. 100 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2200

4. Dölek, S.; ARSLAN, G., Sıcak Hava Üflemeli Kazan Tasarımı Ve Isıl Analizi. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

3. Yaman, K.; Arslan, G., Statik, Yarıdinamik ve Dinamik Yöntemlerle Konut Enerji İhtiyacının Karşılaştırmalı İncelenmesi. 2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 200

https://drive.google.com/uc?id=1KNqA91UdCWeKPiY6tkRCj81nOPYptk6h&export=download

2. YAMAN, K.; ARSLAN, G., The Comparative Analysis of Building Energy Requirement with Static, Semidynamic and Dynamic Methods. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, . 200

1. Yaman, K.; Arslan, G., Türkiyenin Farklı Bölgeleri için Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Hibrid (PSO/HJ) Algoritması ile optimizasyonu. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017) , 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 200

https://drive.google.com/open?id=1Hnxr5V_VTonpFiQhKFbAuK39WK5Gp1rP

Uluslararası - Özet - Sözlü 1200

7. Dölek, S.; ARSLAN, G., Sera Mikro-İklim Koşullarının Belirlenmesi ve Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sİstemleri ile Isıl Analizi. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, . 100

6. Bayhan, B.; Arslan, G., Mersin İlinin Tasarım Günlerindeki Anlık Güneş Işınım Şiddetinin Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Tahmini. 1. ULUSLARARASI İLERİ ARAŞTIRMALAR VE MÜHENDİSLİK KONGRESİ, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100

http://iarec.osmaniye.edu.tr/

5. Bayhan, B.; Arslan, G., Parabolik Güneş Kolektörü Alıcısının Bir Boyutlu Enerji Dengesi Modelinin Matlab’a Uygulanması. 1. ULUSLARARASI İLERİ ARAŞTIRMALAR VE MÜHENDİSLİK KONGRESİ, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100

http://iarec.osmaniye.edu.tr/

4. Bayhan, B.; Arslan, G., DİKDÖRTGEN DÖNGÜ İÇERİSİNDE TEK FAZLI DOĞAL DOLAŞIMIN HAD MODELLEMESİ . I. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017), 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

http://bilmescongress.com/i._uluslararasi_bilimsel_ve_mesleki_calismalar_kongresi_Sayfasi_86.html

3. Bayhan, B.; Arslan, G., KONUTLARDA MİKRO KOJENERASYON UYGULAMALARI. I. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşekir, Türkiye, 2017. 100

http://bilmescongress.com/enDefault.aspx

2. ESKİN, N.; ARSLAN, G., Comparison of Boiling Heat Transfer Coefficient and Pressure Drop Correlations for Evaporators. 16th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), 2009-07-01, 2009-07-03, Budapeşte, Macaristan, . 100

1. ESKİN, N.; ARSLAN, G.; BALCI, T., Effect of Design and Operation Parameters on Heat Transfer Coefficient in Condensers. 16th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), 2009-07-01, 2009-07-03, Budapeşte, Macaristan, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. ARSLAN, G., Güneş Uygulamaları ve Değerlendirilmesi. 7.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 2017-09-23, 2017-09-23, Mersin, Türkiye, 2017. 100

https://www.mmo.org.tr/etkinlik/vii-gunes-enerjisi-sistemleri-sempozyumu-ve-sergisi

2. ARSLAN, G.; BAYHAN, B., Mersin İlinin Güneş Enerji Potansiyeli ve Güneş Işınım Modellerinin İncelenmesi. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, 2015-10-01, 2015-10-03, , Türkiye, . 100

1. ARSLAN, G.; ESKİN, N., Buharlaştırıcılarda Isı Taşınım Katsayısının Farklı Soğutucu Akışkanlara, Çalışma Şartlarına Ve Akış Rejimine Göre İncelenmesi. 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2009-06-24, 2009-06-27, , Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Poster 25

1. ARSLAN, G., Enerji Yöneticisi - Görevlendirme. Kamu Binalarında Tasarruf ve Uygulama Rehberi Çalıştayı, 2020-01-30, 2020-01-30, Ankara, Türkiye, 2020. 25

https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Anasayfa

Ulusal - Yürütücü 700

7. Parabolik Oluklu Güneş Kolektörü İçeren Doğal Dolaşımlı Güneş Enerji Sisteminin Deneysel ve Sayısal İncelemesi, BAP, Proje No: 2018-2-TP3-2936, 21000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

6. Yaşam döngüsü yaklaşımı ile bir güneş enerjili su ısıtma sisteminin analizi: Tasarım, modelleme ve çok-amaçlı optimizasyon, BAP, Proje No: 2019-2-TP2-3585, 10400 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

5. Seralar için Güneş Enerjisi Destekli Sıcak Hava Üflemeli Kazan Tasarımı ve Isıl Analizi, BAP, Proje No: , 10979 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. ELEKTRİK ENERJİSİ ile ÇALIŞAN ARAÇ TASARIM ve ÜRETİMİ, BAP, Proje No: 2018-2-AP5-3008, 20000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Seralar için Güneş Enerjisi Destekli Sıcak Hava Üflemeli Kazan Tasarımı ve Isıl Analizi, BAP, Proje No: 2018-1-TP2-2904, 10979 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Parabolik Oluklu Güneş Kolektör İçeren Doğal Dolaşımlı Isıtma Sisteminin Deneysel Analizi, BAP, Proje No: 2017-2-AP4-2584, 25926 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

1. Konut Dışı Bir Binada Rüzgâr ve Güneş Enerji Teknolojilerinin Kullanımı, BAP, Proje No: BAP-FBE MMB (BB) 2013-4 YL, 2569 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100
Projects_004.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Makina Mühendisliği Eğitiminin Akreditasyon Süreci Doğrultusunda Geliştirilmesi, BAP, Proje No: BAP-MÜH F MMB (İS) 2014-3 GP, 83385 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
Projects_003.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Sinan Dölek, SERALAR İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ SICAK HAVA ÜFLEMELİ KAZAN TASARIMI VE ISIL ANALİZİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Hüseyin Öktem, OPTİMUM MALİYET DÜZEYİNE GÖRE ENERJİ ETKİN KONUTLARIN ISIL PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Serkan Palamut, YAKLAŞIK SIFIR ENERJİLİ KONUTLAR İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİNİN ISIL PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. BERKAY GÜR, KATI ATIK SAHALARINDA KULLANILAN GAZ YAKITLI GÜÇ ÇEVRİMİ ATIK ISISI İÇİN ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİ TASARIMI VE TERMODİNAMİK ANALİZİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. KAAN YAMAN, YAŞAM DÖNGÜSÜ YAKLAŞIMI İLE BİR GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMİNİN ANALİZİ: TASARIM, MODELLEME VE ÇOK-AMAÇLI OPTİMİZASYON, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Burhan Bayhan, Konut Dışı Bir Binada Rüzgâr ve Güneş Enerji Teknolojilerinin Kullanımı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası 2000
1. ULAKBIM, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING (TUJE) , EDITOR, 2019-01-01 - Devam ediyor. 0
2. TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING , EDITOR, ISSN : 2587-1366, E-ISSN : 2587-1366, 2017-05-01 - Devam ediyor. 2000
3. TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING, ELECTROSPINNING OF GELATIN NANOFIBERS: EFFECT OF GELATIN CONCENTRATION ON CHEMICAL, MORPHOLOGICAL AND DEGRADATION CHARACTERISTICS , EDITOR, E-ISSN : 2587-1366, 2020-03-17 - 2020-06-11. 0
4. DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING (TUJE) , EDITOR KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2587-1366, 2017-09-01 - Devam ediyor. 0
5. DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING (TUJE) , EDITOR KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2587-1366, 2017-05-01 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 57
1. EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER , [ 2015 : 2 ] [ 2014 : 2 ] . 20
2. INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER , [ 2017 : 1 ] . 5
3. TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING (TUJE) , [ 2017 : 8 ] . 32
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Uluslararası 0
1. International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-27, Adana, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MM483 Endüstriyel Had Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MAK 227 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Güz MAK305 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Güz MM499 Bitirme Tezi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Güz MAK213 Staj I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-0-0
Güz MAK313 Staj II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-0-0
Güz MMS401 Staj III Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-0-0
Güz MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Güz MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz MAK 541 İleri Termodinamik Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM352 Ölçme Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM358 Uygulamalı Isı Geçişi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MAK208 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Bahar MM492 Bitirme Tezi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MAK 540 İki Fazlı Akışlar Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Bahar MAK 527 İleri Isı Transferi II Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Bahar MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Bahar MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Güz MM499 Bitirme Tezi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Güz MAK209 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Güz MM483 Endüstriyel Had Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM339 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-2-4
Güz MAK 541 İleri Termodinamik Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Güz MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM352 Ölçme Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM358 Uygulamalı Isı Geçişi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM482 Soğutma Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM492 Bitirme Tezi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Bahar MM404 Makine Mühendisliğinde Deneyle Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1-2-2
Bahar MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Bahar MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Bahar MAK702 Isı Tranferinde Sayısal Yöntem Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ( Yüksek L 3-0-3
Bahar MAK 526 İleri Isı Transferi I Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Bahar MAK 540 İki Fazlı Akışlar Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz MM499 Bitirme Tezi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Güz MM483 Endüstriyel Had Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM339 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-2-4
Güz MAK702 Isı Tranferinde Sayısal Yöntem Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ( Yüksek L 3-0-3
Güz MAK712 Dönem Projesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ( Yüksek L 3-0-3
Güz MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Güz MAK 541 İleri Termodinamik Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Yaz MM229 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM352 Ölçme Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM339 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-2-4
Yaz MM222 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM404 Makine Mühendisliğinde Deneyle Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1-2-2
Bahar MM434 Ölçme Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM222 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM352 Ölçme Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM358 Uygulamalı Isı Geçişi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM482 Soğutma Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM492 Bitirme Tezi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Bahar MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Bahar MAK702 Isı Tranferinde Sayısal Yöntem Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ( Yüksek L 3-0-3
Bahar MAK 526 İleri Isı Transferi I Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz MM339 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-2-4
Güz MM499 Bitirme Tezi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Güz MM483 Endüstriyel Had Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MAK702 Isı Tranferinde Sayısal Yöntem Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ( Yüksek L 3-0-3
Güz MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Güz MAK 541 İleri Termodinamik Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz MAK 550 Mühendislikte Analitik Metotla Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM482 Soğutma Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM450 Bitirme Tezi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Bahar MM434 Ölçme Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM416 Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-3-1
Bahar MM222 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM352 Ölçme Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM358 Uygulamalı Isı Geçişi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Bahar MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Bahar MAK 526 İleri Isı Transferi I Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Bahar MAK 550 Mühendislikte Analitik Metotla Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz MM483 Endüstriyel Had Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM325 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( T. Ö. M. 3-2-4
Güz MM221 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( T. Ö. M. 3-0-3
Güz MM221 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM473 Bitirme Tezi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Güz MM229 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM231 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM339 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-2-4
Güz MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Güz MAK 541 İleri Termodinamik Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz MAK 550 Mühendislikte Analitik Metotla Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM216 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM216 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( T. Ö. M. 3-0-3
Bahar MM450 Bitirme Tezi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Bahar MM434 Ölçme Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM402 Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-3-1
Bahar MM482 Soğutma Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM358 Uygulamalı Isı Geçişi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM352 Ölçme Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM222 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM 434 Ölçme Tekniği Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Bahar MAK 550 Mühendislikte Analitik Metotla Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Bahar MAK 540 İki Fazlı Akışlar Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Bahar MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Bahar MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MM221 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( T. Ö. M. 3-0-3
Güz MM221 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM483 Endüstriyel Had Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM229 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM231 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM339 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-2-4
Güz MM325 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( T. Ö. M. 3-2-4
Güz MAK-541 İleri Termodinamik Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MAK-526 İleri Isı Transferi I Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM231 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM339 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM216 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( T. Ö. M. 3-0-3
Bahar MM216 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM358 Uygulamalı Isı Geçişi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM434 Ölçme Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM352 Ölçme Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MAK-540 İki Fazlı Akışlar Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MAK-526 İleri Isı Transferi I Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1-0-1
Güz MM339 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-2-4
Güz MM325 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( T. Ö. M. 3-2-4
Güz MM231 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM221 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM221 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( T. Ö. M. 3-0-3
Güz MM483 Endüstriyel Had Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MAK-540 İki Fazlı Akışlar Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM216 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM231 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM339 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM318 Akışkanlar Mekaniği II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MMM406 Turbo Makinalar Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM446 Turbo Makineler Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM352 Ölçme Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM434 Ölçme Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MAK-524 Sayısal Akışkanlar Dinamiği Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği 2-2-3
Bahar MAK-514 Türbülans Modellerine Giriş Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM331 Akışkanlar Mekaniği I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM325 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Yaz MM216 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl