Dr. Öğr. Üyesi Ömer Gökhan Ulum

Birim
:
Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi, Adana
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2019-03-04 11:59:26
DÜZENLEME
:
2019-03-04 12:04:25
PUAN
:
55650
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, YDS, 95


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. Küresel ve Yerel olarak Yazılmış İngilizce Ders Kitaplarındaki İdeolojik ve Hegemonik Danışman: Dr. Dinçay Köksal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye, 2018.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN İNGİLİZCE Danışman: Dr. Hülya Yumru, Diğer, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016-05-11 - 2019-03-04
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2019-03-04 - 2019-03-04
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 5600
2018
30. Köksal, D.; Ulum, Ö. Language assessment through Bloom’s Taxonomy. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2018, 14, 76-88. 200 + 0
29. Akkaya, A.; Ulum, Ö. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Sığınmacıların Dil Öğrenmeye İlişkin İnançları. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2018, 6, 1-11. 200 + 0
28. Ördem, E.; Ulum, Ö. A Socio-Political Perspective towards Second Language Teaching: Participatory Approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2018, 6, 157-167. 200 + 0
27. Bada, E.; Ulum, Ö. Utilization of active and passive constructions in English academic writing. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 413-421. 200 + 0
26. Köksal, D.; Ulum, Ö. The State of EFL Teacher Education in Turkey: from Past to Present. ELT RESEARCH JOURNAL, 2018, 7, 161-174. 200 + 0
25. Bada, E.; Ulum, Ö. Utilization of active and passive constructions in English academic writing. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 413-421. 200 + 0
2017
24. Efeoğlu, E. EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2017, 54, 39-56. 0 + 0
23. Bada, E. English: Well beyond the inner circle dominance. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 3932-3939. 0 + 0
22. Ulum, Ö. ESP NEEDS ANALYSIS OF PUBLIC ORDER POLICE OFFICERS. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİON AND TEACHİNG (IOJET), 2017, 4, 19-30. 200 + 0
2016
21. Ulum, Ö. A Descriptive Content Analysis of the Extent of Bloom’s Taxonomy in the Reading Comprehension Questions of the Course Book Q: Skills for Success 4 Reading and Writing. THE QUALİTATİVE REPORT, 2016, 21, 1674-1683. 200 + 0
20. Ulum, Ö. Cultural issues in Syrian EFL classrooms. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 4117-4125. 200 + 0
19. Ulum, Ö. Cultural issues in Syrian EFL classrooms. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 4117-4125. 200 + 0
18. Ulum, Ö. GAZETE İDEOLOJİLERİ: BASILI GAZETELERDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR HAKKINDAKI HABERLERİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ. INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 541-552. 200 + 0
17. Ulum, Ö. The Situational Analysis of the Physical State of an ELT Department. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2016, 2, 1174-1186. 200 + 0
16. Ulum, Ö. SAVAŞIN SURİYELİ SIĞINMACILARIN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİLERİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2016, 48, 413-423. 200 + 0
15. Köksal, D.; Ulum, Ö. LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF TURKISH AND ARABIC STUDENTS: A CROSS-CULTURAL STUDY. EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2016, 1, 122-143. 200 + 0
14. Ulum, Ö. EVALUATION OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE PROGRAM - USING CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS AND PRODUCT) MODEL. EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2016, 1, 114-137. 200 + 0
13. Ulum, Ö.; Bada, E. Cultural discourse embedded in truck scripts. CULTURAL DİSCOURSE EMBEDDED İN TRUCK SCRİPTS, 2016, 13, 4199-4220. 200 + 0
12. Ulum, Ö. To Culture or not to Culture, that is the Question!. ELT RESEARCH JOURNAL, 2016, 5, 218-233. 200 + 0
11. Bada, E.; Ulum, Ö. My culture is engraved on my tombstone. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 5407-5422. 200 + 0
10. Ulum, Ö. A Descriptive Content Analysis of the Extent of Bloom’s Taxonomy in the Reading Comprehension Questions of the Course Book Q: Skills for Success 4 Reading and Writing. THE QUALİTATİVE REPORT, 2016, 9, 1674-1683. 200 + 0
9. Ulum, Ö.; Bada, E. İngilizce Ders Kitaplarında Kültürel Ögeler. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2016, 15, 15-26. 200 + 0
2015
8. Ulum, Ö. İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDA EDİMSEL ÖGELER. BATI ANADOLU EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, Özel Sayı, 93-106. 200 + 0
7. Ulum, Ö. History of EFL Teacher Education Programs in Turkey. JOURNAL OF RESEARCH İN HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCE, 2015, 3, 42-45. 200 + 0
6. Ulum, Ö. EFL POLICY OF TURKEY: PAST AND PRESENT. INTERNATİONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH, 2015, 5, 5577-5580. 200 + 0
5. Ulum, Ö. A NEEDS ANALYSIS STUDY FOR PREPARATORY CLASS ELT STUDENTS. EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2015, 1, 14-29. 200 + 0
4. Ulum, Ö. Listening: The Ignored Skill in EFL Context. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2015, 2, 2349-0381. 200 + 0
3. Ulum, Ö. Program Evaluation through Kirkpatrick's Framework. PACİFİC BUSİNESS REVİEW INTERNATİONAL, 2015, 8, 106-111. 200 + 0
2014
2. Ulum, Ö. TEACHERS’ VIEWS ON ‘’YES YOU CAN’’, THE NINTH GRADE ENGLISH COURSEBOOK FOR PUBLIC SCHOOLS. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2014, December, 132-148. 200 + 0
1. Ulum, Ö. Milli Eğitim Bakanlığında Çalışan İngilizce Öğretmenlerinin Hizmet İçi Öğretmen Gelişim Programları Hakkındaki Görüşleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2014, 2, 1-16. 200 + 0
Ulusal - Diğer 300
2019
3. Ulum, Ö. JOB BURNOUT AND SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES. BLACK SEA JOURNAL OF PUBLİC AND SOCİAL SCİENCE, 2019, 2, 16-25. 100 + 0
2016
2. Ulum, Ö. NİTEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA BİLGİ KURAMI: BASILI MAKALE İNCELEMELERİ. EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 7, 19-28. 100 + 0
2015
1. Ulum, Ö. ADANA YÖRESİNE AİT KELİMELERİN KULLANIM SIKLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 1, 107-117. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 42250
1. Ulum, Ö. Hizmetiçi Öğretmen Gelişim Programları, ISBN: 978-3-659-31515-2, LAP LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 92 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2014. 500
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 42250
1. Üredi, L.; Ulum, Ö. Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, ISBN: 9781522533269, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 260 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 3500
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 42250
1. Ulum, Ö. Universal Grammar: Building Proficiency in English Grammar, ISBN: 978-3659526213, LAP LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 172 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2014. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 42250
1. Üredi, L.; Ulum, Ö. Chaos, Complexity and Leadership 2016, ISBN: 978-3-319-64552-0, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 768 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2016. 13500
2. Köksal, D.; Ulum, Ö. Seize the Day: New Perspectives on Foreign Language Learning and Teaching, ISBN: 978-3339102362, Verlag Dr. Kovač, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 202 Sayfa, İngilizce, Hamburg, Almanya, 2018. 2500
3. Üredi, L.; Ulum, Ö. Chaos, Complexity and Leadership 2017, ISBN: 978-3-319-89874-2, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 715 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2017. 13750
4. Ulum, Ö. New Insights into Language Teaching and Learning Practices, ISBN: 978-3981696097, Sprachlit, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 283 Sayfa, İngilizce, Köfering, Almanya, 2016. 8000
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 4000
1. Ulum, Ö. Majesty World of Tests, ISBN: 9758980335, Kare Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 470 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2006. 500
2. Ulum, Ö. Hero Kid, ISBN: 6054649785, AKADEMİSYEN KİTABEVİ , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 128 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2014. 500
3. Ulum, Ö. ÖABT KPSS, ISBN: 9786059031455, Yediiklim, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 390 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2015. 2000
4. Ulum, Ö. Academic YDS, ISBN: 6054649952, AKADEMİSYEN KİTABEVİ , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 558 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2014. 500
5. Ulum, Ö. Acme Test Globe, ISBN: 9758980378, Kare Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 215 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2005. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. Köksal, D.; Ulum, Ö., Evaluating the Versant English Test: Success or Failure. II. International Symposium of Educational Sciences and Social Sciences, 2018-11-02, 2018-11-04, Çanakkale, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

3. Efeoğlu, E.; Ulum, Ö., The Relationship between Turkish EFL State School Teachers’ Cultural Intelligence and their Professional Well-being. International Academic Conference, Education Culture Society, 2018-09-11, 2018-09-13, Wroclaw, Polonya, 2018. 200

2. Ulum, Ö., Gazetelerdeki Türkiye Temalı Haberlerin Elestirel Söylem Analizi. Uluslararası Tarih ve Gelişim Sürecinde Avşar Türkmenler Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-20, Adana, Türkiye, 2018. 200

1. Ulum, Ö., Türk Ögrencilerin Yabancı Dil Ögrenimine Iliskin Inançları. Uluslararası Tarih ve Gelişim Sürecinde Avşar Türkmenler Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-20, Adana, Türkiye, 2018. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1700

20. Köksal, D.; Ulum, Ö., Assessing the Cognitive Test Anxiety Levels of Turkish and Syrian Students: A Cross-cultural Study. ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, 2019-03-09, 2019-03-11, Manisa, Türkiye, 2018. 100

19. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., Education Policies: EFL Policies of Cross-Cultures. 9th International Congress on Research in Education, 2018-10-11, 2018-10-12, Malatya, Türkiye, 2018. 100

18. Köksal, D., The State of EFL Teacher Education in Turkey: from Past to Present. 9th International Congress on Research in Education, 2018-10-11, 2018-10-12, Malatya, Türkiye, 2018. 0

17. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., Syrian Undergraduates’ Views towards the Inclusıon of Target Culture in Language Classes. ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, 2018-05-09, 2018-05-11, Manisa, Türkiye, 2018. 100

16. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., Beliefs of Marginal Groups on EFL Learning: A sample of Cono Tribe. 10th International ELT Research Conference, 2018-04-25, 2018-04-27, Antalya, Türkiye, 2018. 100

15. Köksal, D., T-rex of EFL Classes-Listening Skill: An Action Research. 10th International ELT Research Conference, 2018-04-25, 2018-04-27, Antalya, Türkiye, 2018. 0

14. Köksal, D.; Ulum, Ö., Characteristics of EFL Students from a Virtue Epistemological Perspective: Dimension of Virtue Responsibilism. The 4th CUKUROVA INTERNATIONAL, 2018-04-05, 2018-04-07, Adana, Türkiye, 2018. 100

13. Üredi, L.; Ulum, Ö., Suriyeli Mültecilerin Kullandıgı İlkokulların Fiziksel Durum Analizi: İkinci Yabancı Dil Olarak İngilizce Ögretmenlerinin Görüsleri. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-20, 2017-10-22, Adıyaman, Türkiye, 2018. 100

12. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., Foreign Language Enjoyment States of Turkish and Syrian Students: A Cross-cultural Study. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-20, 2017-10-22, Adıyaman, Türkiye, 2018. 100

11. Efeoğlu, E., Correlation of Cultural Intelligence and Foreign Language Enjoyment: A Case of Syrian Refugees. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-20, 2017-10-22, Adıyaman, Türkiye, 2018. 0

10. Köksal, D.; Ulum, Ö., Hegemonic practices in EFL textbooks designed for Polish students. 5th International Conference“Cross-Curricularity in Language Education, 2017-09-08, 2017-09-10, Poland, Türkiye, 2018. 100

9. Ulum, Ö., Correlation of social problem solving and occupational burnout: A case of EFL instructors. 5th International Conference“Cross-Curricularity in Language Education, 2017-09-08, 2017-09-10, Wroclaw, Polonya, 2017. 100

8. Efeoğlu, L.; Ulum, Ö., İkinci Yabancı Dil Olarak Türkçe Ögrenen Suriyeli Ilkokul Ögrencilerinin Biçim-Sözdizimsel Gelisim Özellikleri. IX. Uluslar arası Egitim Arastırmaları Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Ordu, Türkiye, 2017. 100

7. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., The Relationship Between Right and Left Hand Usage and Language Learning Strategies. 7th International Congress of Research in Education, 2017-04-27, 2017-04-29, Çanakkale, Türkiye, 2018. 100

6. Bada, E.; Ulum, Ö., Homework me not. 7th International Congress of Research in Education, 2017-04-27, 2017-04-29, Çanakkale, Türkiye, 2017. 100

5. Ulum, Ö., Cultural Elements in the Textbook Business English. Reshaping Teaching and Learning English for the 21st Century, 2017-04-20, 2017-04-21, Adana, Türkiye, 2018. 100

4. Bada, E.; Ulum, Ö., Why English is now beyond the inner circle. 2nd International Language, Culture and Literature Workshops, 2016-06-08, 2016-06-10, Antalya, Türkiye, 2018. 100

3. Ulum, Ö., Evaluation of an EFL Program Using CIPP Model. 8th World Conference on Educational Sciences, 2016-02-04, 2016-02-06, Madrid, İspanya, 2016. 100

2. Ulum, Ö., Pragmatic Development in EFL Course Books. International Conference on Best Practices and Innovations in Education, 2015-10-26, 2015-10-28, İzmir, Türkiye, 2015. 100

1. Bedir, H.; Ulum, Ö., A Cross cultural Study on Language Learning Strategies. The Self in Language Learning International Conference, 2015-09-17, 2015-09-19, Tarsus, Türkiye, 2018. 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Efeoğlu, E.; Ulum, Ö., Content Analysis of the Extent of Bloom’s Taxonomy in the Overall Questions of the Textbook Business English. ULEAD 2017 Annual Congress, 2017-04-27, 2017-04-29, Çanakkale, Türkiye, 2017. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. Bada, Ö.; Bada, E., Culture in ELT Course Books. 5th International Conference on Research in Education, 2015-10-08, 2015-10-10, Edirne, Türkiye, 2018. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Ingilizce Okutmanlarının Sosyal Problem Çözme Becerileriyle Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, BAP, Proje No: 17113001, 4000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS , [ 2018 : 1 ] . 0
2. TESL-EJ , [ 2018 : 1 ] . 0
3. TURKISH STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İDE407 Academıc Readıng and Wrıtıng Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE407 Academıc Readıng and Wrıtıng Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA101 Okuma Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA205 Dilbilimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA205 Dilbilimi I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE405 School Experıence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İÖA201 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Y Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA101 Okuma Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İÖA110 İngilizcenin Yapısı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İÖA102 Okuma Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İÖA102 Okuma Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İÖS002 İngilizce Öğretiminde Yeni Yak Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İÖA108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz İDE407 Academıc Readıng and Wrıtıng Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE407 Academıc Readıng and Wrıtıng Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA101 Okuma Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA101 Okuma Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA201 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Y Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE405 School Experıence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Ulum, . JOB BURNOUT AND SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES. BLACK SEA JOURNAL OF PUBLİC AND SOCİAL SCİENCE, 2019, 2, 16-25.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl