Doç.Dr. Ömer Gökhan Ulum

Birim
:
Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi, Adana
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2019-03-04 11:59:26
DÜZENLEME
:
2020-12-18 13:04:37
PUAN
:
67565
YABANCI DİL
:
Fransızca, E, YDS, 56.25000
İngilizce, A, YDS, 95


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. Küresel ve Yerel olarak Yazılmış İngilizce Ders Kitaplarındaki İdeolojik ve Hegemonik Danışman: Dr. Dinçay Köksal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye, 2018.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN İNGİLİZCE Danışman: Dr. Hülya Yumru, Diğer, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016-05-11 - 2019-03-04
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2019-03-04 - 2019-03-04
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-03-04 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-21 - 2022-09-21
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2021
3. ULUM, Ö. A Critical Approach to the Inclusion of the Revised Bloom’s Taxonomy in Active Skills for Reading: Book 1. RUMELİDE JOURNAL OF LANGUAGE AND LİTERATURE STUDİES, 2021, , -. 0 + 0
2020
2. ULUM, Ö. Needs Analysis of English as a Foreign Language at a State Primary School for Deaf Children in Turkey. JOURNAL OF HİSTORY SCHOOL (JOHS), 2020, 2020, 355-364. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.29228/Joh40243

1. ULUM, Ö. The Role of Bilingualism in Acquiring a Foreign Language. ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 9, 1209-1215. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
1. ULUM, Ö. A critical deconstruction of computer-based test application in Turkish State University. EDUCATİON AND INFORMATİON TECHNOLOGİES, 2020, , 4883-4896. 1000 + 0
https://doi.org/10.1007/s10639-020-10199-z

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 5600
2018
30. Köksal, D.; Ulum, Ö. The State of EFL Teacher Education in Turkey: from Past to Present. ELT RESEARCH JOURNAL, 2018, 7, 161-174. 200 + 0
29. Bada, E.; Ulum, Ö. Utilization of active and passive constructions in English academic writing. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 413-421. 200 + 0
28. Köksal, D.; Ulum, Ö. Language assessment through Bloom’s Taxonomy. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2018, 14, 76-88. 200 + 0
27. Akkaya, A.; Ulum, Ö. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Sığınmacıların Dil Öğrenmeye İlişkin İnançları. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2018, 6, 1-11. 200 + 0
26. Ördem, E.; Ulum, Ö. A Socio-Political Perspective towards Second Language Teaching: Participatory Approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2018, 6, 157-167. 200 + 0
25. Bada, E.; Ulum, Ö. Utilization of active and passive constructions in English academic writing. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 413-421. 200 + 0
2017
24. Ulum, Ö. ESP NEEDS ANALYSIS OF PUBLIC ORDER POLICE OFFICERS. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİON AND TEACHİNG (IOJET), 2017, 4, 19-30. 200 + 0
23. Efeoğlu, E. EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2017, 54, 39-56. 0 + 0
22. Bada, E. English: Well beyond the inner circle dominance. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 3932-3939. 0 + 0
2016
21. Ulum, Ö.; Bada, E. İngilizce Ders Kitaplarında Kültürel Ögeler. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2016, 15, 15-26. 200 + 0
20. Bada, E.; Ulum, Ö. My culture is engraved on my tombstone. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 5407-5422. 200 + 0
19. Ulum, Ö.; Bada, E. Cultural discourse embedded in truck scripts. CULTURAL DİSCOURSE EMBEDDED İN TRUCK SCRİPTS, 2016, 13, 4199-4220. 200 + 0
18. Ulum, Ö. EVALUATION OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE PROGRAM - USING CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS AND PRODUCT) MODEL. EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2016, 1, 114-137. 200 + 0
17. Köksal, D.; Ulum, Ö. LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF TURKISH AND ARABIC STUDENTS: A CROSS-CULTURAL STUDY. EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2016, 1, 122-143. 200 + 0
16. Ulum, Ö. SAVAŞIN SURİYELİ SIĞINMACILARIN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİLERİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2016, 48, 413-423. 200 + 0
15. Ulum, Ö. The Situational Analysis of the Physical State of an ELT Department. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2016, 2, 1174-1186. 200 + 0
14. Ulum, Ö. GAZETE İDEOLOJİLERİ: BASILI GAZETELERDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR HAKKINDAKI HABERLERİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ. INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 541-552. 200 + 0
13. Ulum, Ö. Cultural issues in Syrian EFL classrooms. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 4117-4125. 200 + 0
12. Ulum, Ö. Cultural issues in Syrian EFL classrooms. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 4117-4125. 200 + 0
11. Ulum, Ö. A Descriptive Content Analysis of the Extent of Bloom’s Taxonomy in the Reading Comprehension Questions of the Course Book Q: Skills for Success 4 Reading and Writing. THE QUALİTATİVE REPORT, 2016, 21, 1674-1683. 200 + 0
10. Ulum, Ö. To Culture or not to Culture, that is the Question!. ELT RESEARCH JOURNAL, 2016, 5, 218-233. 200 + 0
9. Ulum, Ö. A Descriptive Content Analysis of the Extent of Bloom’s Taxonomy in the Reading Comprehension Questions of the Course Book Q: Skills for Success 4 Reading and Writing. THE QUALİTATİVE REPORT, 2016, 9, 1674-1683. 200 + 0
2015
8. Ulum, Ö. İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDA EDİMSEL ÖGELER. BATI ANADOLU EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, Özel Sayı, 93-106. 200 + 0
7. Ulum, Ö. A NEEDS ANALYSIS STUDY FOR PREPARATORY CLASS ELT STUDENTS. EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2015, 1, 14-29. 200 + 0
6. Ulum, Ö. Listening: The Ignored Skill in EFL Context. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2015, 2, 2349-0381. 200 + 0
5. Ulum, Ö. History of EFL Teacher Education Programs in Turkey. JOURNAL OF RESEARCH İN HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCE, 2015, 3, 42-45. 200 + 0
4. Ulum, Ö. Program Evaluation through Kirkpatrick's Framework. PACİFİC BUSİNESS REVİEW INTERNATİONAL, 2015, 8, 106-111. 200 + 0
3. Ulum, Ö. EFL POLICY OF TURKEY: PAST AND PRESENT. INTERNATİONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH, 2015, 5, 5577-5580. 200 + 0
2014
2. Ulum, Ö. TEACHERS’ VIEWS ON ‘’YES YOU CAN’’, THE NINTH GRADE ENGLISH COURSEBOOK FOR PUBLIC SCHOOLS. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2014, December, 132-148. 200 + 0
1. Ulum, Ö. Milli Eğitim Bakanlığında Çalışan İngilizce Öğretmenlerinin Hizmet İçi Öğretmen Gelişim Programları Hakkındaki Görüşleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2014, 2, 1-16. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 200
2020
2. ULUM, Ö. Pre-service English teachers’ narrative identity. JOURNAL OF EDUCATİON CULTURE AND SOCİETY, 2020, 11, 92-101. 100 + 0
https://orcid.org/0000-0001-7685-6356

2016
1. ULUM, Ö. EVALUATION OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE PROGRAM - USING CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS AND PRODUCT) MODEL . EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2016, , -. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 300
2021
3. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö. CRITICAL ENGLISH TEACHERS AND CRITICIZING PRE-SERVICING: A DESCRIPTIVE SINGLE CASE STUDY. İ-MANAGER’S JOURNAL ON ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2021, , -. 100 + 0
2. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö. Critical Pedagogy and Socio-Political Issues in Language Teaching: Views from Turkey. CRİTİCAL QUESTİONS İN EDUCATİON, 2021, , -. 100 + 0
1. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Analysis of Cultural Hegemony in Touchstone EFL Course Book Series. THE READİNG MATRİX: AN INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL, 2021, , -. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 1500
2023
15. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö.; YÜRÜK, N. Revised Bloom’s Taxonomy in Reading Texts in EFL/ESL Settings . ACTA EDUCATİONİS GENERALİS, 2023, , -. 100 + 0
2022
14. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö.; Cebeci, M. Critical Race Theory in English Language Education. INTERNATİONAL JOURNAL OF HİGHER EDUCATİON, 2022, 11, -. 100 + 0
10.5430/ijhe.v11n6p108

13. UZUN, K.; ULUM, Ö. Sentiment and Sentence Similarity as Predictors of Integrated and Independent L2 Writing Performance. ACUİTY: JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE PEDAGOGY, LİTERATURE, AND CULTURE, 2022, 7, 1-18. 100 + 0
10.35974/acuity.v7i2.2529

2021
12. UZUN, K.; ULUM, Ö. Sentiment and Sentence Similarity as Predictors of Integrated and Independent L2 Writing Performance. ACUİTY: JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE PEDAGOGY, LİTERATURE, AND CULTURE, 2021, 7, -. 100 + 0
10.35974/acuity.v7i2.2529

2020
11. ULUM, Ö. Neoliberal Policies and English Language Education in Turkey. ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2020, 13, 63-71. 100 + 0
https://doi.org/10.5539/elt.v13n9p63

10. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Views of EFL Instructors and Learners on Political Compounds in EFL Textbooks. İ-MANAGER’S JOURNAL ON ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2020, 10, 45-56. 100 + 0
9. ULUM, Ö.; UZUN, K. Critical perspective of English teaching and learning in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF EVALUATİON AND RESEARCH İN EDUCATİON (IJERE), 2020, 9, 456-460. 100 + 0
10.11591/ijere.v9i2.20469

8. ULUM, Ö. Foreign Language Teachers’ Views on Pedagogic Research. EDUCATİONAL POLİCY ANALYSİS AND STRATEGİC RESEARCH, 2020, 15, 322-334. 100 + 0
10.29329/epasr.2020.251.18

7. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö. Gender Issues in English Language Teaching: Views from Turkey. ACTA EDUCATİONİS GENERALİS, 2020, 10, 25-39. 100 + 0
10.2478/atd-2020-0002

6. ULUM, Ö.; KÖKSAL, D. A critical inquiry on the ideological and hegemonic practices in EFL textbooks. MULTİCULT. LEARN. TEACH., 2020, 2020, 1-17. 100 + 0
https://doi.org/10.1515/mlt-2019-0005

2019
5. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Classroom Implications of Teaching Strategies to Improve Reading. READİNG MATRİX: AN INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL, 2019, 19, 243-248. 100 + 0
4. ULUM, Ö.; KÖKSAL, D. Ideological and Hegemonic Practices in Global and Local EFL Textbooks Written for Turks and Persians. ACTA EDUCATİONİS GENERALİS, 2019, 9, 66-88. 100 + 0
10.2478/atd-2019-0014

3. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Pre-service EFL teachers’ conceptions of language proficiency: Entry and exit level qualifications. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2019, 15, 484-495. 100 + 0
2018
2. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Language assessment through Bloom’s Taxonomy. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2018, 14, 76-88. 100 + 0
2016
1. ULUM, Ö. A Descriptive Content Analysis of the Extent of Bloom s Taxonomy in the Reading Comprehension Questions of the Course Book Q Skills for Success4 Reading and Writing. THE QUALİTATİVE REPORT, 2016, 21, 1674-1683. 100 + 0
Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 100
2023
1. ULUM, Ö. An Idiographic Study on the Stereotypic Images of Teachers Through Draw‐A‐Scientist Test (Dast) . BASE FOR ELECTRONİC EDUCATİONAL SCİENCES, 2023, , -. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2400
2023
12. ULUM, Ö. İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDA EDİMSEL ÖGELER PRAGMATIC ELEMENTS IN EFL COURSE BOOKS. BATI ANADOLU EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (BAED), 2023, , -. 200 + 0
2022
11. ULUM, Ö.; ÖRDEM, E. Deconstructing ELT ideology and normalized discourses through critical discourse analysis: Collaborative autoethnography. RUMELİDE DİL VE EDEBİYAT ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2022, , -. 200 + 0
10.29000/rumelide.1222348

10. ULUM, Ö. Is the Revised Bloom’s Taxonomy Revisited in the EFL/ESL Reading Textbooks?. OPUS JOURNAL OF SOCİETY RESEARCH, 2022, , -. 200 + 0
10.26466//opusjsr.1062878

2020
9. ULUM, Ö. ESP needs analysis of Turkish learners of English in architecture. RUMELİDE DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 2020, 443-456. 200 + 0
10.29000/rumelide.706089

8. ULUM, Ö. Turkish EFL Students’ Conceptions on Accent. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 2000, 42-58. 200 + 0
10.21764/maeuefd.609582

7. ULUM, Ö. Pre-Service EFL Teachers’ Attitudes towards Reporting Child Sexual Abuse (CSA): A Sample of Turkey. ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 15, 1602-1613. 200 + 0
10.26466/opus.654893

6. ULUM, Ö.; ULUM, Ö. Pre-Service English Teachers’ Practicum Expectations and Attainments. TURKİSH STUDİES - EDUCATİONAL SCİENCES, 2020, 15, 1287-1297. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41629

5. ULUM, Ö. Cultural Conflicts in EFL Classes: A Sample from Turkey. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 858-868. 200 + 0
10.24106/kefdergi.697814

2019
4. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö. Critical Pedagogy and Participatory Approach in Turkey: Views of Pre-Service ELT Teachers. TURKİSH STUDİES, 2019, 14, 679-693. 200 + 0
10.7827/TurkishStudies.14655

2017
3. ULUM, Ö. ESP Needs Analysis of Public Order Police Officers. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİON AND TEACHİNG, 2017, 4, 19-30. 200 + 0
2016
2. ULUM, Ö.; BADA, E. Cultural Elements in EFL Course Books. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2016, , -. 200 + 0
1. ULUM, Ö. Epistemology in Qualitative Educational Research: A Review of Published Articles. JOURNAL OF EDUCATİON AND HUMANİTİES, 2016, 7, 19-28. 200 + 0
Ulusal - Diğer 2500
2019
25. Ulum, Ö. JOB BURNOUT AND SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES. BLACK SEA JOURNAL OF PUBLİC AND SOCİAL SCİENCE, 2019, 2, 16-25. 100 + 0
2018
24. AKKAYA, A.; ULUM, Ö. Language Learning Beliefs of Syrian Refugees Learning Turkish as a Foreign Language. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2018, 6, 1-11. 100 + 0
10.18298/ijlet.3226

23. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö. A Socio-Political Perspective towards Second Language Teaching:Participatory Approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2018, 6, 157-167. 100 + 0
10.18298/ijlet.3201

22. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. The State of EFL Teacher Education in Turkey: from Past to Present. ELT RESEARCH JOURNAL, 2018, 7, 161-174. 100 + 0
21. BADA, E.; ULUM, Ö. Utilization of active and passive constructions in English academic writing. INTERNATİONALJOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 413-421. 100 + 0
10.14687/jhs.v15i1.5256

2017
20. EFEOĞLU, İ.; ULUM, Ö. The relationship between Turkish EFL state school teachers’ cultural intelligence and their professional well-being. JOURNAL OF EDUCATİON CULTURE AND SOCİETY, 2017, 8, 228-239. 100 + 0
10.15503/jecs20172.228.239

19. EFEOĞLU, İ.; ULUM, Ö. Organizational Culture in Educational Institutions. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2017, 2017, 39-56. 100 + 0
dx.doi.org/10.9761/JASSS3778

18. BADA, E.; ULUM, Ö. English: Well beyond the inner circle dominance. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, , -. 100 + 0
2016
17. BADA, E.; ULUM, Ö. My culture is engraved on my tombstone. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 5407-5422. 100 + 0
16. ULUM, Ö. Newspaper Ideology: A Critical Discourse Analysis of News Headlines on Syrian Refugees in Published Newspapers. INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 541-552. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9930

15. ULUM, Ö.; BADA, E. Cultural discourse embedded in truck scripts. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 4199-4220. 100 + 0
14. ULUM, Ö. To Culture or not to Culture that is the Question. ELT RESEARCH JOURNAL, 2016, 5, 218-233. 100 + 0
13. ULUM, Ö. The situational analysis of the physical state of an ELT department. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2016, 2, 1174-1186. 100 + 0
https://doi.org/10.24289/ijsser.279038

12. Ulum, Ö. NİTEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA BİLGİ KURAMI: BASILI MAKALE İNCELEMELERİ. EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 7, 19-28. 100 + 0
11. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Language Learning Strategies of Turkish and Arabic Students: A Cross-cultural Study. EUROPEAN JOURNAL OF FOREİGN LANGUAGE TEACHİNG, 2016, 1, 122-143. 100 + 0
10.5281/zenodo.202896

10. ULUM, Ö. Cultural issues in Syrian EFL classrooms. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 4117-4125. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v13i3.4009

2015
9. Ulum, Ö. ADANA YÖRESİNE AİT KELİMELERİN KULLANIM SIKLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 1, 107-117. 100 + 0
8. ULUM, Ö. Adana Yöresine Ait Kelimelerin Kullanım Sıklıkları Üzerine Bir İnceleme. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 1, 107-117. 100 + 0
7. ULUM, Ö. EFL Policy of Turkey: Past and Present. INTERNATİONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH, 2015, 5, 5577-5580. 100 + 0
6. ULUM, Ö. Program Evaluation through Kirkpatrick s Framework. PACİFİC BUSİNESS REVİEW INTERNATİONAL, 2015, 8, 106-111. 100 + 0
5. ULUM, Ö. Listening The Ignored Skill in EFL Context. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2015, 2, 72-80. 100 + 0
4. ULUM, Ö. A Needs Analysis Study for Preperatory Class ELT Students. EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2015, , -. 100 + 0
3. ULUM, Ö. History of EFL Teacher Education Programs in Turkey. JOURNAL OF RESEARCH İN HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCE, 2015, 3, 42-45. 100 + 0
2014
2. ULUM, Ö. EFL State School Teachers’ Perceptions on In-service Teacher Development Programs in the Turkish Educational System. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2014, 2, 1-16. 100 + 0
1. ULUM, Ö. Teachers’ Views on Yes You Can the Ninth Grade English Coursebook for Public Schools. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2014, 2, 132-148. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 42250
1. Ulum, Ö. Hizmetiçi Öğretmen Gelişim Programları, ISBN: 978-3-659-31515-2, LAP LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 92 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2014. 500
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 42250
1. KÖKSAL, D. Undividing Digital Divide Digital Literacy, ISBN: 978-3-031-25006-4, Springer, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2023. 0
2. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö.; DURUK, E. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ - Dil Politikası-Kültür-Yöntem-Teknoloji, ISBN: , NOBEL, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
3. ULUM, Ö.; KILAVUZ, N. VERSATILE APPROACHES TO SOCIAL SCIENCES IN THE 21st CENTURY: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH, ISBN: 978-625-7294-74-4, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2022. 0
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 42250
1. Üredi, L.; Ulum, Ö. Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, ISBN: 9781522533269, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 260 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 3500
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 42250
1. Ulum, Ö. Universal Grammar: Building Proficiency in English Grammar, ISBN: 978-3659526213, LAP LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 172 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2014. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 42250
1. ULUM, Ö.; KÖKSAL, D. Ideology and Hegemony of English Foreign Language Textbooks, ISBN: 978-3-030-35808-2, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2019. 0
2. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Academic YDS and YÖKDİL, ISBN: 9786257795517, Akademisyen Kitabevi A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 564 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020. 0
3. ULUM, Ö. In-service Teacher Development Programs, ISBN: 978-3-659-31515-2, Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 78 Sayfa, İngilizce, , , 2014. 0
4. ULUM, Ö. Universal Grammar Building Proficiency in English Grammar, ISBN: 978-3-659-52621-3, LAP LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 159 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, , 2014. 0
1. KARA, Ö.; ULUM, Ö. Language and Literature II, ISBN: 978-605-258-619-8, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2019. 0
2. ULUM, Ö. VERSATILE APPROACHES TO SOCIAL SCIENCES IN THE 21st CENTURY: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH, ISBN: 978-625-7294-74-4, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 252 Sayfa, İngilizce, , , 2022. 0
3. Üredi, L.; Ulum, Ö. Chaos, Complexity and Leadership 2016, ISBN: 978-3-319-64552-0, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 768 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2016. 13500
4. Ulum, Ö. New Insights into Language Teaching and Learning Practices, ISBN: 978-3981696097, Sprachlit, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 283 Sayfa, İngilizce, Köfering, Almanya, 2016. 8000
5. Köksal, D.; Ulum, Ö. Seize the Day: New Perspectives on Foreign Language Learning and Teaching, ISBN: 978-3339102362, Verlag Dr. Kovač, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 202 Sayfa, İngilizce, Hamburg, Almanya, 2018. 2500
6. Üredi, L.; Ulum, Ö. Chaos, Complexity and Leadership 2017, ISBN: 978-3-319-89874-2, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 715 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2017. 13750
7. ULUM, Ö. Theory and Research in Educational Sciences, ISBN: 978-625-7243-73-5, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2020. 0
8. ULUM, Ö.; ÖRDEM, E. EĞITIM BILIMLERI ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VI, ISBN: 978-625-7405-83-6, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 355 Sayfa, İngilizce, , , 2021. 0
9. UZUN, K.; ULUM, Ö. Foreign Language Learningand Teaching in Theory,Practice and Research, ISBN: 1614-5550, Verlag Dr. Kovač, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Hamburg, Almanya, 2020. 0
10. ULUM, Ö. Current Researches in Educational Sciences II, ISBN: 978-625-7795-45-6, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2020. 0
11. ULUM, Ö. EDUCATIONAL SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends, ISBN: 978-9940-46-036-5, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2020. 0
12. ULUM, Ö. Educational Sciences II, ISBN: 978-605-258-577-1, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2019. 0
13. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö. Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, ISBN: ISBN13: 9781522533252, ISBN10: 1522533257, EISBN13: 9781522533269., IGI Global International Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 375 Sayfa, İngilizce, LANCASTER, İngiltere / Birleşik Krallık, 2018. 0
14. ULUM, Ö. New Insights into Language Teaching and Learning Practices, ISBN: 9-783981-696097, SPRACHLIT, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2016. 0
15. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Seize the Day: New Perspectives on Foreign Language Learning and Teaching, ISBN: 978-3-339-10236-2, Kovac, Dr. Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 202 Sayfa, İngilizce, , , 2018. 0
16. ULUM, Ö.; KÖKSAL, D. Handbook of Research on Perspectives in Foreign Language Assessment, ISBN: 9781668456606, IGI-Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 418 Sayfa, İngilizce, , , 2023. 0
17. ULUM, Ö. International Research in Education Sciences V, ISBN: 978-625-6408-34-0, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 111 Sayfa, İngilizce, , , 2023. 0
18. KOCAİSPİR, H.; ULUM, Ö. International Research in Education II, ISBN: 978-625-8341-39-3, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 53 Sayfa, İngilizce, , , 2022. 0
19. ULUM, Ö. Education Sciences in International Research, ISBN: 978-625-8108-49-1, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 129 Sayfa, İngilizce, , , 2022. 0
20. ULUM, Ö. EDUCATIONAL SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends 5, ISBN: 978-9940-46-104-1, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 139 Sayfa, İngilizce, , , 2022. 0
21. KARA, Ö.; ULUM, Ö. Studies in Subject Specific Education, ISBN: 978-605-258-880-2, Ömer Gökhan Ulum, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2020. 0
22. ULUM, Ö. Language and Literature I, ISBN: 978-605-258-320-3, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2019. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 4000
1. ULUM, Ö. Acme Test Globe, ISBN: 9789758980376, KARE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 215 Sayfa, İngilizce, , Türkiye, 2014. 0
2. ULUM, Ö. Majesty World Of Tests/A Comprehensive Workbook For YDS, TOEFL, KPDS And Proficiency, ISBN: 9758980335, KARE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 470 Sayfa, İngilizce, , Türkiye, 2014. 0
3. Ulum, Ö. Academic YDS, ISBN: 6054649952, AKADEMİSYEN KİTABEVİ , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 558 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2014. 500
4. Ulum, Ö. Acme Test Globe, ISBN: 9758980378, Kare Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 215 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2005. 500
5. Ulum, Ö. Hero Kid, ISBN: 6054649785, AKADEMİSYEN KİTABEVİ , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 128 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2014. 500
6. Ulum, Ö. Majesty World of Tests, ISBN: 9758980335, Kare Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 470 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2006. 500
1. Ulum, Ö. ÖABT KPSS, ISBN: 9786059031455, Yediiklim, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 390 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2015. 2000
2. ULUM, Ö. Türk Toplumunda ve Farklı Kültürlerde Çocuk, ISBN: 978-625-6430-11-2, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 257 Sayfa, Türkçe, , , 2023. 0
3. BEDİR, H.; ÇAKIRTAŞ, Ö.; ULUM, Ö. ÖABT İNGİLİZCE ALAN BİLGİSİ KİTABI, ISBN: 9786054885, Yediiklim, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , Türkiye, 2015. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 4000
1. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Research Trends in English Language Teacher Education and English Language Teaching, ISBN: 978-989-8550-89-7, University of Évora Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3000

6. Köksal, D.; Ulum, Ö., Evaluating the Versant English Test: Success or Failure. II. International Symposium of Educational Sciences and Social Sciences, 2018-11-02, 2018-11-04, Çanakkale, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

5. Efeoğlu, E.; Ulum, Ö., The Relationship between Turkish EFL State School Teachers’ Cultural Intelligence and their Professional Well-being. International Academic Conference, Education Culture Society, 2018-09-11, 2018-09-13, Wroclaw, Polonya, 2018. 200

4. ULUM, Ö., Türk Öğrencilerin Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin İnançları. ULUSLARARASI TARİH VE GELİŞİM SÜRECİNDE AVŞAR TÜRKMENLERİ KONGRESİ, 2018-04-18, 2018-04-20, Adana, Türkiye, . 200

3. Ulum, Ö., Türk Ögrencilerin Yabancı Dil Ögrenimine Iliskin Inançları. Uluslararası Tarih ve Gelişim Sürecinde Avşar Türkmenler Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-20, Adana, Türkiye, 2018. 200

2. ULUM, Ö., Gazetelerdeki Türkiye Temalı Haberlerin Eleştirel Söylem Analizi. Avşar Türkmenleri Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-22, Adana, Türkiye, . 200

1. Ulum, Ö., Gazetelerdeki Türkiye Temalı Haberlerin Elestirel Söylem Analizi. Uluslararası Tarih ve Gelişim Sürecinde Avşar Türkmenler Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-20, Adana, Türkiye, 2018. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 3600

20. Köksal, D.; Ulum, Ö., Assessing the Cognitive Test Anxiety Levels of Turkish and Syrian Students: A Cross-cultural Study. ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, 2019-03-09, 2019-03-11, Manisa, Türkiye, 2018. 100

19. Köksal, D., The State of EFL Teacher Education in Turkey: from Past to Present. 9th International Congress on Research in Education, 2018-10-11, 2018-10-12, Malatya, Türkiye, 2018. 0

18. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., Education Policies: EFL Policies of Cross-Cultures. 9th International Congress on Research in Education, 2018-10-11, 2018-10-12, Malatya, Türkiye, 2018. 100

17. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., Syrian Undergraduates’ Views towards the Inclusıon of Target Culture in Language Classes. ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, 2018-05-09, 2018-05-11, Manisa, Türkiye, 2018. 100

16. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., Beliefs of Marginal Groups on EFL Learning: A sample of Cono Tribe. 10th International ELT Research Conference, 2018-04-25, 2018-04-27, Antalya, Türkiye, 2018. 100

15. Köksal, D., T-rex of EFL Classes-Listening Skill: An Action Research. 10th International ELT Research Conference, 2018-04-25, 2018-04-27, Antalya, Türkiye, 2018. 0

14. Köksal, D.; Ulum, Ö., Characteristics of EFL Students from a Virtue Epistemological Perspective: Dimension of Virtue Responsibilism. The 4th CUKUROVA INTERNATIONAL, 2018-04-05, 2018-04-07, Adana, Türkiye, 2018. 100

13. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., Foreign Language Enjoyment States of Turkish and Syrian Students: A Cross-cultural Study. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-20, 2017-10-22, Adıyaman, Türkiye, 2018. 100

12. Üredi, L.; Ulum, Ö., Suriyeli Mültecilerin Kullandıgı İlkokulların Fiziksel Durum Analizi: İkinci Yabancı Dil Olarak İngilizce Ögretmenlerinin Görüsleri. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-20, 2017-10-22, Adıyaman, Türkiye, 2018. 100

11. Efeoğlu, E., Correlation of Cultural Intelligence and Foreign Language Enjoyment: A Case of Syrian Refugees. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-20, 2017-10-22, Adıyaman, Türkiye, 2018. 0

10. Köksal, D.; Ulum, Ö., Hegemonic practices in EFL textbooks designed for Polish students. 5th International Conference“Cross-Curricularity in Language Education, 2017-09-08, 2017-09-10, Poland, Türkiye, 2018. 100

9. Ulum, Ö., Correlation of social problem solving and occupational burnout: A case of EFL instructors. 5th International Conference“Cross-Curricularity in Language Education, 2017-09-08, 2017-09-10, Wroclaw, Polonya, 2017. 100

8. Efeoğlu, L.; Ulum, Ö., İkinci Yabancı Dil Olarak Türkçe Ögrenen Suriyeli Ilkokul Ögrencilerinin Biçim-Sözdizimsel Gelisim Özellikleri. IX. Uluslar arası Egitim Arastırmaları Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Ordu, Türkiye, 2017. 100

7. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., The Relationship Between Right and Left Hand Usage and Language Learning Strategies. 7th International Congress of Research in Education, 2017-04-27, 2017-04-29, Çanakkale, Türkiye, 2018. 100

6. Bada, E.; Ulum, Ö., Homework me not. 7th International Congress of Research in Education, 2017-04-27, 2017-04-29, Çanakkale, Türkiye, 2017. 100

5. Ulum, Ö., Cultural Elements in the Textbook Business English. Reshaping Teaching and Learning English for the 21st Century, 2017-04-20, 2017-04-21, Adana, Türkiye, 2018. 100

4. Bada, E.; Ulum, Ö., Why English is now beyond the inner circle. 2nd International Language, Culture and Literature Workshops, 2016-06-08, 2016-06-10, Antalya, Türkiye, 2018. 100

3. Ulum, Ö., Evaluation of an EFL Program Using CIPP Model. 8th World Conference on Educational Sciences, 2016-02-04, 2016-02-06, Madrid, İspanya, 2016. 100

2. Ulum, Ö., Pragmatic Development in EFL Course Books. International Conference on Best Practices and Innovations in Education, 2015-10-26, 2015-10-28, İzmir, Türkiye, 2015. 100

1. Bedir, H.; Ulum, Ö., A Cross cultural Study on Language Learning Strategies. The Self in Language Learning International Conference, 2015-09-17, 2015-09-19, Tarsus, Türkiye, 2018. 100

Uluslararası - Özet - Poster 150

1. Efeoğlu, E.; Ulum, Ö., Content Analysis of the Extent of Bloom’s Taxonomy in the Overall Questions of the Textbook Business English. ULEAD 2017 Annual Congress, 2017-04-27, 2017-04-29, Çanakkale, Türkiye, 2017. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. Bada, Ö.; Bada, E., Culture in ELT Course Books. 5th International Conference on Research in Education, 2015-10-08, 2015-10-10, Edirne, Türkiye, 2018. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. İngilizce Okutmanlarının Sosyal Problem Çözme Becerileriyle Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, BAP, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS , [ 2018 : 1 ] . 0
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION , [ 2020 : 1 ] [ 2019 : 1 ] . 10
3. TESL-EJ , [ 2018 : 1 ] . 0
4. TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND LEARNING , [ 2020 : 1 ] . 5
5. TURKISH STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 0
Ulusal 0
1. The Institute of Economic Development and Social Research, , , Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Uzun, K.; Ulum, . Sentiment and Sentence Similarity as Predictors of Integrated and Independent L2 Writing Performance. ACUİTY: JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE PEDAGOGY, LİTERATURE, AND CULTURE, 2022, 7, 1-18.
10.35974/acuity.v7i2.2529
ördem, E.; Ulum, .; Cebeci, M. Critical Race Theory in English Language Education. INTERNATİONAL JOURNAL OF HİGHER EDUCATİON, 2022, 11, -.
10.5430/ijhe.v11n6p108
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Ulum, . Is the Revised Bloom’s Taxonomy Revisited in the EFL/ESL Reading Textbooks?. OPUS JOURNAL OF SOCİETY RESEARCH, 2022, , -.
10.26466//opusjsr.1062878
Ulum, .; ördem, E. Deconstructing ELT ideology and normalized discourses through critical discourse analysis: Collaborative autoethnography. RUMELİDE DİL VE EDEBİYAT ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2022, , -.
10.29000/rumelide.1222348
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Ulum, . VERSATILE APPROACHES TO SOCIAL SCIENCES IN THE 21st CENTURY: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH, ISBN: 978-625-7294-74-4, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 252 Sayfa, İngilizce, , , 2022.
Kocaispir, H.; Ulum, . International Research in Education II, ISBN: 978-625-8341-39-3, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 53 Sayfa, İngilizce, , , 2022.
Ulum, . Education Sciences in International Research, ISBN: 978-625-8108-49-1, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 129 Sayfa, İngilizce, , , 2022.
Ulum, . EDUCATIONAL SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends 5, ISBN: 978-9940-46-104-1, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 139 Sayfa, İngilizce, , , 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Ulum, .; Kılavuz, N. VERSATILE APPROACHES TO SOCIAL SCIENCES IN THE 21st CENTURY: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH, ISBN: 978-625-7294-74-4, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Ulum, . VERSATILE APPROACHES TO SOCIAL SCIENCES IN THE 21st CENTURY: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH, ISBN: 978-625-7294-74-4, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 252 Sayfa, İngilizce, , , 2022.
Kocaispir, H.; Ulum, . International Research in Education II, ISBN: 978-625-8341-39-3, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 53 Sayfa, İngilizce, , , 2022.
Ulum, . Education Sciences in International Research, ISBN: 978-625-8108-49-1, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 129 Sayfa, İngilizce, , , 2022.
Ulum, . EDUCATIONAL SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends 5, ISBN: 978-9940-46-104-1, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 139 Sayfa, İngilizce, , , 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl