Doç.Dr. Ömer Gökhan Ulum

Birim
:
Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi 33100 Yenişehir Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
gokhanulum@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2019-03-04 11:59:26
DÜZENLEME
:
2024-01-21 17:16:57
PUAN
:
83265
YABANCI DİL
:
Fransızca, , YÖKDİL, 65,00000
İngilizce, A, YDS, 95


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. Küresel ve Yerel olarak Yazılmış İngilizce Ders Kitaplarındaki İdeolojik ve Hegemonik Danışman: Dr. Dinçay Köksal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye, 2018.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN İNGİLİZCE Danışman: Dr. Hülya Yumru, Diğer, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016-05-11 - 2019-03-04
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2019-03-04 - 2019-03-04
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-03-04 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-21 - 2022-09-21
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2023
4. ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN, M.; ULUM, H.; ULUM, Ö. Bibliometric Analysis of Concept Mapping Studies in Education. KORKUT ATA TURKİYAT ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2023, , -. 0 + 0
10.51531/korkutataturkiyat.1342969

2021
3. ULUM, Ö. A Critical Approach to the Inclusion of the Revised Bloom’s Taxonomy in Active Skills for Reading: Book 1. RUMELİDE JOURNAL OF LANGUAGE AND LİTERATURE STUDİES, 2021, , -. 0 + 0
2020
2. ULUM, Ö. The Role of Bilingualism in Acquiring a Foreign Language. ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 9, 1209-1215. 0 + 0
1. ULUM, Ö. Needs Analysis of English as a Foreign Language at a State Primary School for Deaf Children in Turkey. JOURNAL OF HİSTORY SCHOOL (JOHS), 2020, 2020, 355-364. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.29228/Joh40243

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2200
2024
3. ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN, M.; Çopur, E.; ALTUNKAYNAK, M.; YILDIZ, B.; TÜRKMENOĞLU, M.; ULUM, H.; ULUM, Ö. An Investigation of the Effects of Out-of-School Learning Environments-Based Teaching on Pedagogical Belief Systems and Practices. SAGE OPEN, 2024, 14, -. 200 + 0
10.1177/21582440241229255

2023
2. ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN, M.; ULUM, Ö.; ULUM, H. Depictions of Refugees in Children’s Picturebooks in Turkey. EARLY CHİLDHOOD EDUCATİON JOURNAL, 2023, , -. 1000 + 0
10.1007/s10643-023-01564-x

2020
1. ULUM, Ö. A critical deconstruction of computer-based test application in Turkish State University. EDUCATİON AND INFORMATİON TECHNOLOGİES, 2020, , 4883-4896. 1000 + 0
https://doi.org/10.1007/s10639-020-10199-z

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 5600
2018
30. Köksal, D.; Ulum, Ö. The State of EFL Teacher Education in Turkey: from Past to Present. ELT RESEARCH JOURNAL, 2018, 7, 161-174. 200 + 0
29. Bada, E.; Ulum, Ö. Utilization of active and passive constructions in English academic writing. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 413-421. 200 + 0
28. Köksal, D.; Ulum, Ö. Language assessment through Bloom’s Taxonomy. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2018, 14, 76-88. 200 + 0
27. Akkaya, A.; Ulum, Ö. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Sığınmacıların Dil Öğrenmeye İlişkin İnançları. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2018, 6, 1-11. 200 + 0
26. Bada, E.; Ulum, Ö. Utilization of active and passive constructions in English academic writing. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 413-421. 200 + 0
25. Ördem, E.; Ulum, Ö. A Socio-Political Perspective towards Second Language Teaching: Participatory Approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2018, 6, 157-167. 200 + 0
2017
24. Ulum, Ö. ESP NEEDS ANALYSIS OF PUBLIC ORDER POLICE OFFICERS. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİON AND TEACHİNG (IOJET), 2017, 4, 19-30. 200 + 0
23. Bada, E. English: Well beyond the inner circle dominance. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 3932-3939. 0 + 0
22. Efeoğlu, E. EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2017, 54, 39-56. 0 + 0
2016
21. Ulum, Ö. To Culture or not to Culture, that is the Question!. ELT RESEARCH JOURNAL, 2016, 5, 218-233. 200 + 0
20. Ulum, Ö.; Bada, E. Cultural discourse embedded in truck scripts. CULTURAL DİSCOURSE EMBEDDED İN TRUCK SCRİPTS, 2016, 13, 4199-4220. 200 + 0
19. Ulum, Ö.; Bada, E. İngilizce Ders Kitaplarında Kültürel Ögeler. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2016, 15, 15-26. 200 + 0
18. Ulum, Ö. A Descriptive Content Analysis of the Extent of Bloom’s Taxonomy in the Reading Comprehension Questions of the Course Book Q: Skills for Success 4 Reading and Writing. THE QUALİTATİVE REPORT, 2016, 9, 1674-1683. 200 + 0
17. Ulum, Ö. The Situational Analysis of the Physical State of an ELT Department. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2016, 2, 1174-1186. 200 + 0
16. Ulum, Ö. GAZETE İDEOLOJİLERİ: BASILI GAZETELERDEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR HAKKINDAKI HABERLERİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ. INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 541-552. 200 + 0
15. Ulum, Ö. Cultural issues in Syrian EFL classrooms. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 4117-4125. 200 + 0
14. Ulum, Ö. Cultural issues in Syrian EFL classrooms. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 4117-4125. 200 + 0
13. Ulum, Ö. A Descriptive Content Analysis of the Extent of Bloom’s Taxonomy in the Reading Comprehension Questions of the Course Book Q: Skills for Success 4 Reading and Writing. THE QUALİTATİVE REPORT, 2016, 21, 1674-1683. 200 + 0
12. Bada, E.; Ulum, Ö. My culture is engraved on my tombstone. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 5407-5422. 200 + 0
11. Ulum, Ö. EVALUATION OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE PROGRAM - USING CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS AND PRODUCT) MODEL. EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2016, 1, 114-137. 200 + 0
10. Köksal, D.; Ulum, Ö. LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF TURKISH AND ARABIC STUDENTS: A CROSS-CULTURAL STUDY. EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2016, 1, 122-143. 200 + 0
9. Ulum, Ö. SAVAŞIN SURİYELİ SIĞINMACILARIN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİLERİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2016, 48, 413-423. 200 + 0
2015
8. Ulum, Ö. History of EFL Teacher Education Programs in Turkey. JOURNAL OF RESEARCH İN HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCE, 2015, 3, 42-45. 200 + 0
7. Ulum, Ö. İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDA EDİMSEL ÖGELER. BATI ANADOLU EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, Özel Sayı, 93-106. 200 + 0
6. Ulum, Ö. Listening: The Ignored Skill in EFL Context. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2015, 2, 2349-0381. 200 + 0
5. Ulum, Ö. A NEEDS ANALYSIS STUDY FOR PREPARATORY CLASS ELT STUDENTS. EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2015, 1, 14-29. 200 + 0
4. Ulum, Ö. Program Evaluation through Kirkpatrick's Framework. PACİFİC BUSİNESS REVİEW INTERNATİONAL, 2015, 8, 106-111. 200 + 0
3. Ulum, Ö. EFL POLICY OF TURKEY: PAST AND PRESENT. INTERNATİONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH, 2015, 5, 5577-5580. 200 + 0
2014
2. Ulum, Ö. Milli Eğitim Bakanlığında Çalışan İngilizce Öğretmenlerinin Hizmet İçi Öğretmen Gelişim Programları Hakkındaki Görüşleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2014, 2, 1-16. 200 + 0
1. Ulum, Ö. TEACHERS’ VIEWS ON ‘’YES YOU CAN’’, THE NINTH GRADE ENGLISH COURSEBOOK FOR PUBLIC SCHOOLS. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2014, December, 132-148. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 300
2020
3. ULUM, Ö. Pre-service English teachers’ narrative identity. JOURNAL OF EDUCATİON CULTURE AND SOCİETY, 2020, 11, 92-101. 100 + 0
https://orcid.org/0000-0001-7685-6356

2019
2. ULUM, Ö. JOB BURNOUT AND SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES. BLACK SEA JOURNAL OF PUBLİC AND SOCİAL SCİENCE, 2019, , -. 100 + 0
2016
1. ULUM, Ö. EVALUATION OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE PROGRAM - USING CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS AND PRODUCT) MODEL . EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2016, , -. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 300
2021
3. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö. Critical Pedagogy and Socio-Political Issues in Language Teaching: Views from Turkey. CRİTİCAL QUESTİONS İN EDUCATİON, 2021, , -. 100 + 0
2. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö. CRITICAL ENGLISH TEACHERS AND CRITICIZING PRE-SERVICING: A DESCRIPTIVE SINGLE CASE STUDY. İ-MANAGER’S JOURNAL ON ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2021, , -. 100 + 0
1. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Analysis of Cultural Hegemony in Touchstone EFL Course Book Series. THE READİNG MATRİX: AN INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL, 2021, , -. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 1500
2023
15. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö.; YÜRÜK, N. Revised Bloom’s Taxonomy in Reading Texts in EFL/ESL Settings. ACTA EDUCATİONİS GENERALİS, 2023, 13, -. 100 + 0
10.2478/atd-2023-0007

2022
14. UZUN, K.; ULUM, Ö. Sentiment and Sentence Similarity as Predictors of Integrated and Independent L2 Writing Performance. ACUİTY: JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE PEDAGOGY, LİTERATURE, AND CULTURE, 2022, 7, 1-18. 100 + 0
10.35974/acuity.v7i2.2529

13. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö.; Cebeci, M. Critical Race Theory in English Language Education. INTERNATİONAL JOURNAL OF HİGHER EDUCATİON, 2022, 11, -. 100 + 0
10.5430/ijhe.v11n6p108

2021
12. UZUN, K.; ULUM, Ö. Sentiment and Sentence Similarity as Predictors of Integrated and Independent L2 Writing Performance. ACUİTY: JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE PEDAGOGY, LİTERATURE, AND CULTURE, 2021, 7, -. 100 + 0
10.35974/acuity.v7i2.2529

2020
11. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö. Gender Issues in English Language Teaching: Views from Turkey. ACTA EDUCATİONİS GENERALİS, 2020, 10, 25-39. 100 + 0
10.2478/atd-2020-0002

10. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Views of EFL Instructors and Learners on Political Compounds in EFL Textbooks. İ-MANAGER’S JOURNAL ON ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2020, 10, 45-56. 100 + 0
9. ULUM, Ö. Foreign Language Teachers’ Views on Pedagogic Research. EDUCATİONAL POLİCY ANALYSİS AND STRATEGİC RESEARCH, 2020, 15, 322-334. 100 + 0
10.29329/epasr.2020.251.18

8. ULUM, Ö. Neoliberal Policies and English Language Education in Turkey. ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2020, 13, 63-71. 100 + 0
https://doi.org/10.5539/elt.v13n9p63

7. ULUM, Ö.; UZUN, K. Critical perspective of English teaching and learning in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF EVALUATİON AND RESEARCH İN EDUCATİON (IJERE), 2020, 9, 456-460. 100 + 0
10.11591/ijere.v9i2.20469

6. ULUM, Ö.; KÖKSAL, D. A critical inquiry on the ideological and hegemonic practices in EFL textbooks. MULTİCULT. LEARN. TEACH., 2020, 2020, 1-17. 100 + 0
https://doi.org/10.1515/mlt-2019-0005

2019
5. ULUM, Ö.; KÖKSAL, D. Ideological and Hegemonic Practices in Global and Local EFL Textbooks Written for Turks and Persians. ACTA EDUCATİONİS GENERALİS, 2019, 9, 66-88. 100 + 0
10.2478/atd-2019-0014

4. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Pre-service EFL teachers’ conceptions of language proficiency: Entry and exit level qualifications. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2019, 15, 484-495. 100 + 0
3. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Classroom Implications of Teaching Strategies to Improve Reading. READİNG MATRİX: AN INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL, 2019, 19, 243-248. 100 + 0
2018
2. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Language assessment through Bloom’s Taxonomy. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2018, 14, 76-88. 100 + 0
2016
1. ULUM, Ö. A Descriptive Content Analysis of the Extent of Bloom s Taxonomy in the Reading Comprehension Questions of the Course Book Q Skills for Success4 Reading and Writing. THE QUALİTATİVE REPORT, 2016, 21, 1674-1683. 100 + 0
Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 400
2023
4. ULUM, Ö. Resisting EFL Textbooks in the English as a Foreign Language Education System. THE UNİVERSAL ACADEMİC RESEARCH JOURNAL, 2023, 5, -. 100 + 0
10.55236/tuara.1378341

3. ULUM, Ö. An Idiographic Study on the Stereotypic Images of Teachers Through Draw‐A‐Scientist Test (Dast) . BASE FOR ELECTRONİC EDUCATİONAL SCİENCES, 2023, , -. 100 + 0
2. ULUM, Ö. An Idiographic Study on the Stereotypic Images of Teachers Through Draw‐A‐Scientist Test (Dast) . BASE FOR ELECTRONİC EDUCATİONAL SCİENCES, 2023, , -. 100 + 0
2020
1. ULUM, Ö. The Use of Assignments in Education. BASE FOR ELECTRONIC EDUCATIONAL SCIENCES, 2020, , -. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2400
2022
12. ULUM, Ö. Is the Revised Bloom’s Taxonomy Revisited in the EFL/ESL Reading Textbooks?. OPUS JOURNAL OF SOCİETY RESEARCH, 2022, , -. 200 + 0
10.26466//opusjsr.1062878

11. ULUM, Ö.; ÖRDEM, E. Deconstructing ELT ideology and normalized discourses through critical discourse analysis: Collaborative autoethnography. RUMELİDE DİL VE EDEBİYAT ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2022, , -. 200 + 0
10.29000/rumelide.1222348

2020
10. ULUM, Ö. Turkish EFL Students’ Conceptions on Accent. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 2000, 42-58. 200 + 0
10.21764/maeuefd.609582

9. ULUM, Ö. Pre-Service EFL Teachers’ Attitudes towards Reporting Child Sexual Abuse (CSA): A Sample of Turkey. ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 15, 1602-1613. 200 + 0
10.26466/opus.654893

8. ULUM, Ö.; ULUM, Ö. Pre-Service English Teachers’ Practicum Expectations and Attainments. TURKİSH STUDİES - EDUCATİONAL SCİENCES, 2020, 15, 1287-1297. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41629

7. ULUM, Ö. Cultural Conflicts in EFL Classes: A Sample from Turkey. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 858-868. 200 + 0
10.24106/kefdergi.697814

6. ULUM, Ö. ESP needs analysis of Turkish learners of English in architecture. RUMELİDE DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 2020, 443-456. 200 + 0
10.29000/rumelide.706089

2019
5. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö. Critical Pedagogy and Participatory Approach in Turkey: Views of Pre-Service ELT Teachers. TURKİSH STUDİES, 2019, 14, 679-693. 200 + 0
10.7827/TurkishStudies.14655

2017
4. ULUM, Ö. ESP Needs Analysis of Public Order Police Officers. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİON AND TEACHİNG, 2017, 4, 19-30. 200 + 0
2016
3. ULUM, Ö. Epistemology in Qualitative Educational Research: A Review of Published Articles. JOURNAL OF EDUCATİON AND HUMANİTİES, 2016, 7, 19-28. 200 + 0
2. ULUM, Ö.; BADA, E. Cultural Elements in EFL Course Books. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2016, , -. 200 + 0
2015
1. ULUM, Ö. İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDA EDİMSEL ÖGELER PRAGMATIC ELEMENTS IN EFL COURSE BOOKS. BATI ANADOLU EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (BAED), 2015, , -. 200 + 0
Ulusal - Diğer 2500
2019
25. Ulum, Ö. JOB BURNOUT AND SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES. BLACK SEA JOURNAL OF PUBLİC AND SOCİAL SCİENCE, 2019, 2, 16-25. 100 + 0
2018
24. BADA, E.; ULUM, Ö. Utilization of active and passive constructions in English academic writing. INTERNATİONALJOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 413-421. 100 + 0
10.14687/jhs.v15i1.5256

23. AKKAYA, A.; ULUM, Ö. Language Learning Beliefs of Syrian Refugees Learning Turkish as a Foreign Language. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2018, 6, 1-11. 100 + 0
10.18298/ijlet.3226

22. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. The State of EFL Teacher Education in Turkey: from Past to Present. ELT RESEARCH JOURNAL, 2018, 7, 161-174. 100 + 0
21. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö. A Socio-Political Perspective towards Second Language Teaching:Participatory Approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2018, 6, 157-167. 100 + 0
10.18298/ijlet.3201

2017
20. BADA, E.; ULUM, Ö. English: Well beyond the inner circle dominance. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, , -. 100 + 0
19. EFEOĞLU, İ.; ULUM, Ö. Organizational Culture in Educational Institutions. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2017, 2017, 39-56. 100 + 0
dx.doi.org/10.9761/JASSS3778

18. EFEOĞLU, İ.; ULUM, Ö. The relationship between Turkish EFL state school teachers’ cultural intelligence and their professional well-being. JOURNAL OF EDUCATİON CULTURE AND SOCİETY, 2017, 8, 228-239. 100 + 0
10.15503/jecs20172.228.239

2016
17. ULUM, Ö. The situational analysis of the physical state of an ELT department. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2016, 2, 1174-1186. 100 + 0
https://doi.org/10.24289/ijsser.279038

16. Ulum, Ö. NİTEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA BİLGİ KURAMI: BASILI MAKALE İNCELEMELERİ. EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 7, 19-28. 100 + 0
15. ULUM, Ö.; BADA, E. Cultural discourse embedded in truck scripts. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 4199-4220. 100 + 0
14. ULUM, Ö. To Culture or not to Culture that is the Question. ELT RESEARCH JOURNAL, 2016, 5, 218-233. 100 + 0
13. BADA, E.; ULUM, Ö. My culture is engraved on my tombstone. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 5407-5422. 100 + 0
12. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Language Learning Strategies of Turkish and Arabic Students: A Cross-cultural Study. EUROPEAN JOURNAL OF FOREİGN LANGUAGE TEACHİNG, 2016, 1, 122-143. 100 + 0
10.5281/zenodo.202896

11. ULUM, Ö. Cultural issues in Syrian EFL classrooms. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 4117-4125. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v13i3.4009

10. ULUM, Ö. Newspaper Ideology: A Critical Discourse Analysis of News Headlines on Syrian Refugees in Published Newspapers. INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 541-552. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9930

2015
9. ULUM, Ö. Listening The Ignored Skill in EFL Context. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2015, 2, 72-80. 100 + 0
8. ULUM, Ö. Adana Yöresine Ait Kelimelerin Kullanım Sıklıkları Üzerine Bir İnceleme. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 1, 107-117. 100 + 0
7. ULUM, Ö. EFL Policy of Turkey: Past and Present. INTERNATİONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH, 2015, 5, 5577-5580. 100 + 0
6. ULUM, Ö. History of EFL Teacher Education Programs in Turkey. JOURNAL OF RESEARCH İN HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCE, 2015, 3, 42-45. 100 + 0
5. Ulum, Ö. ADANA YÖRESİNE AİT KELİMELERİN KULLANIM SIKLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 1, 107-117. 100 + 0
4. ULUM, Ö. A Needs Analysis Study for Preperatory Class ELT Students. EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2015, , -. 100 + 0
3. ULUM, Ö. Program Evaluation through Kirkpatrick s Framework. PACİFİC BUSİNESS REVİEW INTERNATİONAL, 2015, 8, 106-111. 100 + 0
2014
2. ULUM, Ö. Teachers’ Views on Yes You Can the Ninth Grade English Coursebook for Public Schools. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2014, 2, 132-148. 100 + 0
1. ULUM, Ö. EFL State School Teachers’ Perceptions on In-service Teacher Development Programs in the Turkish Educational System. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2014, 2, 1-16. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 42250
1. Ulum, Ö. Hizmetiçi Öğretmen Gelişim Programları, ISBN: 978-3-659-31515-2, LAP LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 92 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2014. 500
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 42250
1. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö.; DURUK, E. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ - Dil Politikası-Kültür-Yöntem-Teknoloji, ISBN: , NOBEL, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
2. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö.; Genç, G. Undividing Digital Divide Digital Literacy, ISBN: 978-3-031-25006-4, Springer, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2023. 0
3. ULUM, Ö.; KILAVUZ, N. VERSATILE APPROACHES TO SOCIAL SCIENCES IN THE 21st CENTURY: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH, ISBN: 978-625-7294-74-4, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2022. 0
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 42250
1. Üredi, L.; Ulum, Ö. Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, ISBN: 9781522533269, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 260 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 3500
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 42250
1. Ulum, Ö. Universal Grammar: Building Proficiency in English Grammar, ISBN: 978-3659526213, LAP LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 172 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2014. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 42250
1. ULUM, Ö.; KÖKSAL, D. Ideology and Hegemony of English Foreign Language Textbooks, ISBN: 978-3-030-35808-2, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2019. 0
2. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Academic YDS and YÖKDİL, ISBN: 9786257795517, Akademisyen Kitabevi A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 564 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020. 0
3. ULUM, Ö. In-service Teacher Development Programs, ISBN: 978-3-659-31515-2, Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 78 Sayfa, İngilizce, , , 2014. 0
4. ULUM, Ö. Universal Grammar Building Proficiency in English Grammar, ISBN: 978-3-659-52621-3, LAP LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 159 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, , 2014. 0
1. KARA, Ö.; ULUM, Ö. Language and Literature II, ISBN: 978-605-258-619-8, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2019. 0
2. ULUM, Ö.; KÖKSAL, D. Handbook of Research on Perspectives in Foreign Language Assessment, ISBN: 9781668456606, IGI-Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 418 Sayfa, İngilizce, , , 2023. 0
3. Üredi, L.; Ulum, Ö. Chaos, Complexity and Leadership 2016, ISBN: 978-3-319-64552-0, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 768 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2016. 13500
4. Ulum, Ö. New Insights into Language Teaching and Learning Practices, ISBN: 978-3981696097, Sprachlit, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 283 Sayfa, İngilizce, Köfering, Almanya, 2016. 8000
5. Köksal, D.; Ulum, Ö. Seize the Day: New Perspectives on Foreign Language Learning and Teaching, ISBN: 978-3339102362, Verlag Dr. Kovač, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 202 Sayfa, İngilizce, Hamburg, Almanya, 2018. 2500
6. Üredi, L.; Ulum, Ö. Chaos, Complexity and Leadership 2017, ISBN: 978-3-319-89874-2, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 715 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2017. 13750
7. ULUM, Ö. Theory and Research in Educational Sciences, ISBN: 978-625-7243-73-5, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2020. 0
8. ULUM, Ö.; ÖRDEM, E. EĞITIM BILIMLERI ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VI, ISBN: 978-625-7405-83-6, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 355 Sayfa, İngilizce, , , 2021. 0
9. UZUN, K.; ULUM, Ö. Foreign Language Learningand Teaching in Theory,Practice and Research, ISBN: 1614-5550, Verlag Dr. Kovač, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Hamburg, Almanya, 2020. 0
10. ULUM, Ö. Current Researches in Educational Sciences II, ISBN: 978-625-7795-45-6, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2020. 0
11. ULUM, Ö. EDUCATIONAL SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends, ISBN: 978-9940-46-036-5, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2020. 0
12. ULUM, Ö. Educational Sciences II, ISBN: 978-605-258-577-1, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2019. 0
13. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö. Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, ISBN: ISBN13: 9781522533252, ISBN10: 1522533257, EISBN13: 9781522533269., IGI Global International Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 375 Sayfa, İngilizce, LANCASTER, İngiltere / Birleşik Krallık, 2018. 0
14. ULUM, Ö. New Insights into Language Teaching and Learning Practices, ISBN: 9-783981-696097, SPRACHLIT, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2016. 0
15. ULUM, Ö. International Research in Education Sciences V, ISBN: 978-625-6408-34-0, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 111 Sayfa, İngilizce, , , 2023. 0
16. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Seize the Day: New Perspectives on Foreign Language Learning and Teaching, ISBN: 978-3-339-10236-2, Kovac, Dr. Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 202 Sayfa, İngilizce, , , 2018. 0
17. ULUM, Ö. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI-2023, ISBN: 978-625-6960-79-4, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 227 Sayfa, Türkçe, , , 2023. 0
18. ULUM, Ö. VERSATILE APPROACHES TO SOCIAL SCIENCES IN THE 21st CENTURY: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH, ISBN: 978-625-7294-74-4, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 252 Sayfa, İngilizce, , , 2022. 0
19. KOCAİSPİR, H.; ULUM, Ö. International Research in Education II, ISBN: 978-625-8341-39-3, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 53 Sayfa, İngilizce, , , 2022. 0
20. ULUM, Ö. Education Sciences in International Research, ISBN: 978-625-8108-49-1, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 129 Sayfa, İngilizce, , , 2022. 0
21. ULUM, Ö. EDUCATIONAL SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends 5, ISBN: 978-9940-46-104-1, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 139 Sayfa, İngilizce, , , 2022. 0
22. KARA, Ö.; ULUM, Ö. Studies in Subject Specific Education, ISBN: 978-605-258-880-2, Ömer Gökhan Ulum, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2020. 0
23. ULUM, Ö. Language and Literature I, ISBN: 978-605-258-320-3, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2019. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 4000
1. Ulum, Ö. Majesty World of Tests, ISBN: 9758980335, Kare Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 470 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2006. 500
2. ULUM, Ö. Majesty World Of Tests/A Comprehensive Workbook For YDS, TOEFL, KPDS And Proficiency, ISBN: 9758980335, KARE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 470 Sayfa, İngilizce, , Türkiye, 2014. 0
3. Ulum, Ö. Academic YDS, ISBN: 6054649952, AKADEMİSYEN KİTABEVİ , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 558 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2014. 500
4. Ulum, Ö. Hero Kid, ISBN: 6054649785, AKADEMİSYEN KİTABEVİ , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 128 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2014. 500
5. Ulum, Ö. Acme Test Globe, ISBN: 9758980378, Kare Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 215 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2005. 500
6. ULUM, Ö. Acme Test Globe, ISBN: 9789758980376, KARE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 215 Sayfa, İngilizce, , Türkiye, 2014. 0
1. Ulum, Ö. ÖABT KPSS, ISBN: 9786059031455, Yediiklim, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 390 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2015. 2000
2. BEDİR, H.; ÇAKIRTAŞ, Ö.; ULUM, Ö. ÖABT İNGİLİZCE ALAN BİLGİSİ KİTABI, ISBN: 9786054885, Yediiklim, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , Türkiye, 2015. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 4000
1. ULUM, Ö. Individual Differences in English Language Education: TEACHER AND LEARNER MOTIVATION, ISBN: 978-605-170-869-0, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 226 Sayfa, İngilizce, , , 2023. 0
2. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö. Research Trends in English Language Teacher Education and English Language Teaching, ISBN: 978-989-8550-89-7, University of Évora Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
3. ULUM, Ö. Türk Toplumunda ve Farklı Kültürlerde Çocuk, ISBN: 978-625-6430-11-2, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 257 Sayfa, Türkçe, , , 2023. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 17000

85. ULUM, Ö., HAS THE BLOOM’S TAXONOMY REVISED THE ADVANCED LEVEL EFL TEXTBOOK NEW ENGLISH FILE?. 6. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS, 2023-02-25, , , , . 200

84. ULUM, Ö., ASSESSING THE NEEDS OF PRE-SERVICE ELT TEACHERS. 9 th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, 2023-02-19, , , , . 200

83. ULUM, Ö., Values Orientation in the EFL Textbook Speakout Intermediate. EUROASIA International Congress on Scientific Researches and Recent Trends-;, 2023-02-16, , , , . 200

82. ULUM, Ö., THE NEEDS ANALYSIS OF AN ELT DEPARTMENT AT A STATE UNIVERSITY. 5. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, 2023-01-27, , , , . 200

81. KASİMİ, Y.; ULUM, Ö., Disabled Students: The Lost Continent in Globally and Locally Written EFL Textbooks. AELTE 2022 21st Century Challenges in English Language Teaching, 2022-05-27, , , , . 200

80. ULUM, Ö., THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY IN THE UNREVISED EFL TEXTBOOKS. 7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, 2021-12-10, , , , . 200

79. ULUM, Ö., PSYCHOLOGY OF PRE-SERVICE EFL TEACHERS DURING COVID. 5. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES, 2021-12-03, , , , . 200

78. ULUM, Ö., AN INTERPRETATIVE PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS INTO THE CONTEXT OF HANDICAPPED EFL STUDENTS IN TURKEY. 1 Nation, 1 Media, 6 States (Media platform of Turkish-speaking countries) International Conference of Social Sciences and Humanities, 2021-11-17, , , Azerbaycan, . 200

77. ULUM, Ö., ACADEMIC MOTIVATION OF PRE-SERVICE EFL TEACHERS DURING COVID-19. 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, AND HEALTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD, 2021-11-13, , , , . 200

76. ULUM, Ö., CHARACTERISTICS OF GOOD EFL TEACHERS FROM TURKISH EFL TEACHERS’ PERSPECTIVES. ISPEC INTERNATIONAL CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 2021-11-12, , , , . 200

75. ULUM, Ö., THE IMPACT OF COVID-19 ON A PRE-SERVICE SERBIAN EFL TEACHER IN TURKEY: AN IDIOGRAPHIC APPROACH. Hodja Akhmet Yassawi 5 th International Conference on Scientific Research, 2021-11-05, , , , . 200

74. ULUM, Ö., AN IDIOGRAPHIC APPROACH INTO THE EFFECTS OF COVID-19 ON A PRESERVICE ROMANIAN EFL TEACHER IN TURKEY. Hodja Akhmet Yassawi 5 th International Conference on Scientific Research, 2021-11-05, , , , . 200

73. ULUM, Ö., Turkish EFL Teachers’ Experiences Of Online Education During The Covid-19 Pandemic. INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, 2021-11-05, , , , . 200

72. ULUM, Ö., HOW BORED ARE EFL STUDENTS?. 8TH INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS, 2021-11-01, , , , . 200

71. ULUM, Ö., HOW ARE CANDIDATE EFL TEACHERS CONTENT WITH THEIR DEPARTMENTS?. 8TH INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS, 2021-11-01, , , , . 200

70. ULUM, Ö., A Comparative Analysis of the Coronavirus (COVID-19) Vaccination Rates, National Average Learning Outcomes, and Education Expenditure Per Capita”. 14th International Educational Community Symposium, 2021-10-29, , , , . 200

69. ULUM, Ö., TURKISH PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ CONCEPTIONS TOWARDS ONLINE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC. 29th OF OCTOBER SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC RESEARCHES - III, 2021-10-29, , , , . 200

68. ULUM, Ö., WHY CAN’T WE TEACH ENGLISH IN TURKEY? REFLECTIONS FROM TURKISH PRE-SERVICE EFL TEACHERS. 14th International Educational Community Symposium, 2021-10-29, , , , . 200

67. ULUM, Ö., WHY CAN’T WE LEARN ENGLISH? REFLECTIONS FROM TURKISH EFL STUDENTS. 3.Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, 2021-10-26, , , , . 200

66. ULUM, Ö., 3. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS. 3. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS, 2021-10-20, , , , . 200

65. ULUM, Ö., THE EXCLUDED SOCIETIES IN THE EFL TEXTBOOK ENGLISH NET 6: A CRITICAL PERSPECTIVE TOWARDS THE EFFECTS OF COLONIZATION. 4th. International African Conference on Current Studies of Science, Technology & Social Sciences, 2021-10-20, , , , . 200

64. ULUM, Ö., AN IDIOGRAPHIC JOURNEY TO THE PERSONAL CONSTRUCTS OF A PRE-SERVICE UKRAINIAN EFL TEACHER IN TURKEY DURING COVID-19. II.International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies, 2021-10-17, , , , . 200

63. ULUM, Ö., ELT NEEDS ANALYSIS DURING COVID-19. V. INTERNATIONAL COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS, 2021-10-16, , , , . 200

62. ULUM, Ö., IDEOLOGY OF PROSPECT 1 STUDENT BOOK— AN IRANIAN EFL TEXTBOOK. 3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, 2021-10-15, , , , . 200

61. ULUM, Ö., THE AGENDA OF THE EFL TEXTBOOK VISION 1— DESIGNED BY THE MINISTRY OF IRANIAN NATIONAL EDUCATION. Biruni University | 1st International English Language Teaching (ELT) Conference, 2021-10-15, , , , . 200

60. ULUM, Ö., RELIGIOUS PHILOSOPHY INCLUDED IN PROSPECT 2 STUDENT BOOK— AN IRANIAN EFL TEXTBOOK. 4th PIRI REIS INTERNATIONAL CONFERENCE ON LINGUISTIC, HISTORY & GEOGRAPHY, 2021-10-10, , , , . 200

59. ULUM, Ö., NEGOTIATING SOCI-POLITICAL ISSUES IN ELT DEPARTMENTS: CRITICAL PEDAGOGY AND PARTICIPATORY APPROACH CONCERNING MIGRATION PHENOMENON IN TURKEY. INTERNATIONAL SYMPOSIUM "GLOBAL MIGRATION PHENOMENON, 2021-10-08, , , , . 200

58. ULUM, Ö., EVALUATION OF THE EFL TEXTBOOK PRIMARY SCHOOL ENGLISH 3 WITH RESPECT TO THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY. INTERNATIONAL GOBEKLITEPE SOCIAL AND HUMAN SCIENCES CONGRESS-III, 2021-10-03, , , , . 200

57. ULUM, Ö., A Needs Analysis Study for Efl Teachers During Covid-19. INTERNATIONAL CONFERENCE on COVID-19 STUDIES IN SOCIAL SCIENCES, 2021-09-30, , , , . 200

56. ULUM, Ö., BLOOM’S TAXONOMY: ESTABLISHED IN 1956, REVISED IN 2001, DIGITALIZED IN 2008, INCLUDED IN EFL TEXTBOOKS IN NO WAY. II. International "Başkent" Congress on Physcial, Social and Health Sciences, 2021-09-25, , , , . 200

55. ULUM, Ö., PSYCHOLOGICAL VIOLENCE TOWARDS PRE-SERVICE EFL TEACHERS DURING PRACTICUM: AN IDIOGRAPHIC APPROACH”. 2. INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY VIOLENCE CONFERENCE, 2021-09-24, , , , . 200

54. ULUM, Ö., CRITICAL THINKING INSTRUCTION IN EFL SETTINGS IN TURKEY. MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE on CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES - VI, 2021-09-20, , , , . 200

53. ULUM, Ö., The State of Handicapped English Teachers in Turkey: An Idiographic Analysis. 1.INTERNATIONAL ARSLANTEPE SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, 2021-09-18, , , , . 200

52. ULUM, Ö., PRE-SERVICE EFL TEACHERS' ATTITUDES TO THE COMMUNICATIVE APPROACH. ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 2021-09-18, , , , . 200

51. ULUM, Ö., THE FEAR OF COVID-19 IN EFL SETTINGS. HAGIA SOPHIA 3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES, 2021-09-15, , , , . 200

50. ULUM, Ö., ENGLISH TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS THE INCLUSION OF LGBTQ REPRESENTATIONS IN THE NETFLIX PLATFORM. International Aegean Symposiums-IV, 2021-09-11, , , , . 200

49. ULUM, Ö., THE DISPERSION OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY IN A LOCALLY WRITTEN EFL TEXTBOOK. International Aegean Symposiums-IV, 2021-09-11, , , , . 200

48. ULUM, Ö., IDEOLOGY OF THE EFL TEXTBOOK PROSPECT 3—DISTRIBUTED BY THE MINISTRY OF IRANIAN NATIONAL EDUCATION. INTERNATIONAL SCIENCE, CULTURE AND ACADEMIC RESEARCH CONGRESS IN GLOBAL WORLD, 2021-09-11, , , , . 200

47. ULUM, Ö., An Idiographic Approach Into Taboo Topics In ELT. 2. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, 2021-09-11, , , , . 200

46. ULUM, Ö., CULTURAL COMPOUNDS IN THE EFL COURSE BOOK NEW SIGHT A1.1 DISTRIBUTED BY THE MINISTRY OF TURKISH NATIONAL EDUCATION. INTERNATIONAL CONGRESS ON LIFE, HEALTH, AND SOCIAL SCIENCES IN 21st CENTURY, 2021-09-08, , , , . 200

45. ULUM, Ö., THE ADEQUACY OF THE PHYSICAL STATES OF EFL CLASSROOMS IN THE SOCIO-ECONOMICALLY DISADVANTAGED DISTRICTS IN TURKEY. CUKUROVA 7 TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, 2021-09-07, , , , . 200

44. ULUM, Ö., AN IDIOGRAPHIC ANALYSIS INTO THE CONTEXT OF HANDICAPPED ENGLISH TEACHERS IN TURKEY. CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, 2021-09-07, , , , . 200

43. ULUM, Ö., PSYCHOLOGY OF TURKISH HIGHER EDUCATION STUDENTS IN THE AGE OF COVID-19. IV. USVES INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES AND EDUCATIONAL SCIENCES, 2021-09-04, , , , . 200

42. ULUM, Ö., Who Resists? EFL Textbooks or Young Learners. 11th INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES, 2021-09-03, , , , . 200

41. ULUM, Ö., THE UNSPEAKABLE IN ELT: MULTICULTURAL PERSPECTIVES. 6TH INTERNATIONAL "COMMUNICATION IN THE NEW WORLD" CONGRESS, 2021-09-02, , , , . 200

40. ULUM, Ö., TURKISH PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ CULTURAL INTELLIGENCE STATES. 6 TH INTERNATIONA ERCİYES CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, 2021-09-01, , , , . 200

39. ULUM, Ö., THE CONCEPTIONS OF PRE-SERVICE EFL TEACHERS TOWARDS THE SEXUAL ORIENTATION IN THE CONTENT OF THE NETFLIX PRODUCTIONS. 6 TH INTERNATIONA ERCİYES CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, 2021-09-01, , , , . 200

38. ULUM, Ö., Kachru’s Three Concentric Circles in the EFL Textbook English Route 7. 1. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, 2021-08-21, , , , . 200

37. ULUM, Ö., Cultural Representations in a State Distributed EFL Textbook. 9th INTERNATIONAL EL RUHA CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, 2021-08-15, , , , . 200

36. ULUM, Ö., CULTURAL INGREDIENTS IN THE EFL TEXTBOOK UPTURN IN ENGLISH 8. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS, 2021-08-15, , , , . 200

35. ULUM, Ö., TURKISH EFL TEACHERS’ CONCEPTIONS OF TECHNOLOGY IN THE AGE OF COVID-19". V. International Istanbul Scientific Research Congress, 2021-08-14, , , , . 200

34. ULUM, Ö., LANGUAGE AND CULTURE RESEMBLING INDOOR APARTMENTS WITH OUTDOOR GARDENS?. 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION, 2021-08-11, , , , . 200

33. ULUM, Ö., Müslüm Gürses ̶the Father of Arabesque Culture: A Thematic Analysis into his Songs. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC-XIII, 2021-08-07, , , , . 200

32. ULUM, Ö., EFFICACY OF HIGHER EDUCATION POLICIES IN TURKEY DURING COVID-19. IV. International COVID-19 and Current Issues Congress, 2021-08-07, , , , . 200

31. ULUM, Ö., TURKISH EDUCATION POLICIES FOR SYRIAN REFUGEES: A CRITICAL PERSPECTIVE. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALIZATION & INTERNATIONAL RELATIONS, 2021-08-01, , , , . 200

30. ULUM, Ö., SUBLIMINAL MIND CONTROL CHALLENGING INFANTS. INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES-VI, 2021-07-09, , , , . 200

29. ULUM, Ö., THE COVID-19 PANDEMICS AND ITS EFFECTS ON EDUCATION: A CRITICAL PERSPECTIVE. III. International COVID-19 and Current Issues Congress, 2021-06-19, , , , . 200

28. ULUM, Ö., A CRITICAL PERSPECTIVE TOWARDS SUBLIMINAL DANGER THREATENING CHILDREN. III. INTERNATIONAL NEW YORK CULTURAL INTERACTION AND ACADEMIC STUDIES CONGRESS, 2021-05-29, , , , . 200

27. ULUM, Ö., English Culture in EFL Textbooks: A Need for Cultural Literacy. 11 th International Research Conference on Education, Language and Literature, 2021-05-22, , , , . 200

26. ULUM, Ö., CHALLENGES OF DISTANT EDUCATION DURING COVID-19: A CONTRADICTORY PHENOMENON. II. INTERNATIONAL COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS, 2021-05-01, , , , . 200

25. ULUM, Ö., THE EXTENT OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY IN THE READING SECTIONS OF THE LOCAL EFL TEXTBOOKS DESIGNED FOR SECONDARY SCHOOLS. INTERNATIONAL KOSOVO CONGRESS ON CULTURE, ARTS AND MULTI-DISCIPLINARY STUDIES, 2021-04-16, , , , . 200

24. ULUM, Ö., COVID-19 ANXIETY STATES OF PRE-SERVICE ELT TEACHERS. THE COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS, 2021-03-12, , , , . 200

23. ULUM, Ö., Gender Ideology of Resisting Course Books. ISARC INTERNATIONAL WOMEN STUDIES CONGRESS, 2021-03-08, , , , . 200

22. KASİMİ, Y.; ULUM, Ö., Unveiling the Dynamic Fusion: Exploring How Future ELT Teachers Embrace Digitalization in EFL Settings. AELTE 2023 CONFERENCE, 2023-10-13, 2023-10-14, , , . 200

21. ULUM, Ö., EARTHQUAKE SYNDROME AMONG YOUNG ADULTS. 1st International Conference on Earthquake Studies, 2023-05-21, 2023-05-21, , , . 200

20. ULUM, Ö., ATATURK IDEOLOGY IN EFL TEXTBOOKS. DOĞUMUNUN 142. YILINDA ATATÜRK 3. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 2023-05-19, 2023-05-19, , , . 200

19. ULUM, Ö., IDEOLOGY OF TURKISH NATIONALISM AND NATIONAL SOVEREIGNTY IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL EFL TEXTBOOKS. 5. ULUSLARARASI 23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİK KONGRESİ, 2023-04-23, 2023-04-24, , , . 200

18. ULUM, Ö., THE EXTENT OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY IN THE EFL TEXTBOOK NEW ENGLISH FILE. 6th INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE ON CURRENT STUDIES, 2023-02-10, 2023-02-11, , , . 200

17. ULUM, Ö., THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY AND WH- QUESTIONS IN AN EFL TEXTBOOK. 2. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN CONGRESS, 2023-02-02, 2023-02-03, , , . 200

16. ULUM, Ö., CONCEPTIONS OF TURKISH HIGHER EDUCATION STUDENTS TOWARDS ETHICAL ISSUES. III. INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS, 2021-10-10, 2021-10-12, Ankara, Türkiye, . 200

15. KÖKSAL, D.; KASİMİ, Y.; ULUM, Ö., The Conceptions of Under-graduate Students on English as a Lingua Franca within an Ideological Context. 11TH INTERNATIONAL CONGRESS ONRESEARCH IN EDUCATION, 2019-10-24, 2019-10-26, , , . 200

14. ULUM, Ö., Cultural Policy of ELT in Turkey. Education, Society, and Reform Conference (EDUSREF) 2019, 2019-06-28, 2019-06-29, , , . 200

13. ULUM, Ö., Graduate Orphans of ELT Departments: A Critical Inquiry. Education, Society, and Reform Conference (EDUSREF) 2019, 2019-06-28, 2019-06-29, , , . 200

12. KÖKSAL, D.; Schlais Barnes, J.; ULUM, Ö., A Cross Cultural Study: Investigating Turkish and Syrian Students’xx Stereotypic Images of Teachers Through Draw‐a‐Scientist Test (DAST). X. International Congress on Research in Education (ICRE), 2019-04-20, 2019-04-22, , , . 200

11. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö., Turkish University Students’ Perceptions on World Englishes and Nonnative EFL Instructors. 5th ÇUKUROVA INTERNATIONAL ELT TEACHERS CONFERENCE (CUELT 2019), 2019-04-18, 2019-04-20, , , . 200

10. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö., The Role of Social Media in EFL Learning: Used Effectively or Not. International Language Teacher Education Conference, 2019-04-08, 2019-04-10, , , . 200

9. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö., Evaluating the Versant English Test: Success or Failure. II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM OFEDUCATIONAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES, 2018-11-02, 2018-11-04, , , . 200

8. Köksal, D.; Ulum, Ö., Evaluating the Versant English Test: Success or Failure. II. International Symposium of Educational Sciences and Social Sciences, 2018-11-02, 2018-11-04, Çanakkale, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

7. Efeoğlu, E.; Ulum, Ö., The Relationship between Turkish EFL State School Teachers’ Cultural Intelligence and their Professional Well-being. International Academic Conference, Education Culture Society, 2018-09-11, 2018-09-13, Wroclaw, Polonya, 2018. 200

6. ULUM, Ö., Gazetelerdeki Türkiye Temalı Haberlerin Eleştirel Söylem Analizi. Avşar Türkmenleri Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-22, Adana, Türkiye, . 200

5. Ulum, Ö., Gazetelerdeki Türkiye Temalı Haberlerin Elestirel Söylem Analizi. Uluslararası Tarih ve Gelişim Sürecinde Avşar Türkmenler Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-20, Adana, Türkiye, 2018. 200

4. ULUM, Ö., Türk Öğrencilerin Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin İnançları. ULUSLARARASI TARİH VE GELİŞİM SÜRECİNDE AVŞAR TÜRKMENLERİ KONGRESİ, 2018-04-18, 2018-04-20, Adana, Türkiye, . 200

3. Ulum, Ö., Türk Ögrencilerin Yabancı Dil Ögrenimine Iliskin Inançları. Uluslararası Tarih ve Gelişim Sürecinde Avşar Türkmenler Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-20, Adana, Türkiye, 2018. 200

2. KASİMİ, Y.; ULUM, Ö., The Relationship Between Right and Left Hand Usage and Language Learning Strategies. 7th International Congress of Research in Education, 2017-04-27, 2017-04-29, Ankara, Türkiye, . 200

1. ULUM, Ö., Pragmatic Development in EFL Course Books. International Conference on Best Practices and Innovations in Education, 2015-10-26, 2015-10-28, , , . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 3700

40. ULUM, Ö., ARMENIAN ISSUE: THE LOST CONTINENT IN ELT CURRICULA. I . International Social and Technical Sciences Symposium USTEK’22, 2022-09-12, , , , . 100

39. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö., Challenges and Approaches in Pre-Service English Teaching: A Historical and Critical Perspective. INCOL -2019International Congress of Languages, 2019-10-09, 2019-10-11, , , . 100

38. ÖRDEM, E.; ULUM, Ö., Pre-service English Teachers Between ELT Departments and In-Service Teachers: The Lost Continent. 1st International Language and Literature Congress, 2019-10-06, 2019-10-08, , , . 100

37. ULUM, Ö., Ethnography of an EFL classroom: From the chronicles of EFL students. 6th International Conference“Cross-Curricularity in Language Education”, 2019-09-12, 2019-09-14, , , . 100

36. ULUM, Ö.; Milanov, S., Inquiring Serbian and Turkish Students’xx Stereotypic Images of Teachers through Draw-a-Scientist Test (DAST). X. International Congress on Research in Education(ICRE), 2019-04-20, 2019-04-22, , , . 100

35. ULUM, Ö.; Hadutoğlu, K., A Discourse Study: Cultural Messages in Turkish Comics. ULEAD 2019 Annual Congress: ICRE, 2019-04-20, 2019-04-22, , , . 100

34. ULUM, Ö.; YAKTU, O., The Use of Complex Sentences in EFL Students’ Writing Portfolios. ULEAD 2019 Annual Congress: ICRE, 2019-04-20, 2019-04-22, , , . 100

33. Köksal, D.; Ulum, Ö., Assessing the Cognitive Test Anxiety Levels of Turkish and Syrian Students: A Cross-cultural Study. ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, 2019-03-09, 2019-03-11, Manisa, Türkiye, 2018. 100

32. Köksal, D., The State of EFL Teacher Education in Turkey: from Past to Present. 9th International Congress on Research in Education, 2018-10-11, 2018-10-12, Malatya, Türkiye, 2018. 0

31. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., Education Policies: EFL Policies of Cross-Cultures. 9th International Congress on Research in Education, 2018-10-11, 2018-10-12, Malatya, Türkiye, 2018. 100

30. KASİMİ, Y.; ULUM, Ö., Education Policies: EFL Policies of Cross-Cultures. 9TH INTERNATIONALCONGRESS ON RESEARCH IN EDUCATION, 2018-10-11, 2018-10-12, , , . 100

29. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö., Language and power: Cultural hegemony in EFL Course Books. WERA World Congress, 2018-08-03, 2018-08-05, , , . 100

28. KASİMİ, Y.; ULUM, Ö., Syrian Undergraduates’ Views towards the Inclusion of Target Culture in Language Classes. ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, 2018-05-09, 2018-05-11, MANİSA, Türkiye, . 100

27. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., Syrian Undergraduates’ Views towards the Inclusıon of Target Culture in Language Classes. ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, 2018-05-09, 2018-05-11, Manisa, Türkiye, 2018. 100

26. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö., Assessing the Cognitive Test Anxiety Levels of Turkish and Syrian Students: A Cross: A Cross-Cultural Study. ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, 2018-05-09, 2018-05-11, , , . 100

25. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö., T-rex of EFL Classes- Listening Skill: An Action Research. 10TH INTERNATIONAL ELT RESEARCH CONFERENCE, 2018-04-25, 2018-04-27, , , . 100

24. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., Beliefs of Marginal Groups on EFL Learning: A sample of Cono Tribe. 10th International ELT Research Conference, 2018-04-25, 2018-04-27, Antalya, Türkiye, 2018. 100

23. Köksal, D., T-rex of EFL Classes-Listening Skill: An Action Research. 10th International ELT Research Conference, 2018-04-25, 2018-04-27, Antalya, Türkiye, 2018. 0

22. KASİMİ, Y.; ULUM, Ö., The Beliefs of Marginal Groups on EFL Learning: A Sample of the CONO Tribe. 10TH INTERNATIONAL ELT RESEARCH CONFERENCE, 2018-04-25, 2018-04-27, , , . 100

21. Köksal, D.; Ulum, Ö., Characteristics of EFL Students from a Virtue Epistemological Perspective: Dimension of Virtue Responsibilism. The 4th CUKUROVA INTERNATIONAL, 2018-04-05, 2018-04-07, Adana, Türkiye, 2018. 100

20. KÖKSAL, D.; ULUM, Ö., Characteristics of EFL Students from a Virtue Epistemological Perspective: Dimension of Virtue Responsibilism. CUELT 2018, 2018-04-05, 2018-04-07, , , . 100

19. ULUM, Ö., Cultural Hegemony in EFL Textbooks: A Descriptive Content Analysis on the Hegemony of Inner Circle Countries. CLIL: Crafting Bilingual Minds, 2017-11-17, 2017-11-18, , , . 100

18. Efeoğlu, E., Correlation of Cultural Intelligence and Foreign Language Enjoyment: A Case of Syrian Refugees. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-20, 2017-10-22, Adıyaman, Türkiye, 2018. 0

17. Üredi, L.; Ulum, Ö., Suriyeli Mültecilerin Kullandıgı İlkokulların Fiziksel Durum Analizi: İkinci Yabancı Dil Olarak İngilizce Ögretmenlerinin Görüsleri. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-20, 2017-10-22, Adıyaman, Türkiye, 2018. 100

16. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., Foreign Language Enjoyment States of Turkish and Syrian Students: A Cross-cultural Study. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-20, 2017-10-22, Adıyaman, Türkiye, 2018. 100

15. Köksal, D.; Ulum, Ö., Hegemonic practices in EFL textbooks designed for Polish students. 5th International Conference“Cross-Curricularity in Language Education, 2017-09-08, 2017-09-10, Poland, Türkiye, 2018. 100

14. EFEOĞLU, İ.; ULUM, Ö., Correlation of social problem solving and occupational burnout: A case of EFL instructors. 5th International Conference“Cross-Curricularity in Language Education”, 2017-09-08, 2017-10-08, , , . 100

13. Ulum, Ö., Correlation of social problem solving and occupational burnout: A case of EFL instructors. 5th International Conference“Cross-Curricularity in Language Education, 2017-09-08, 2017-09-10, Wroclaw, Polonya, 2017. 100

12. Efeoğlu, L.; Ulum, Ö., İkinci Yabancı Dil Olarak Türkçe Ögrenen Suriyeli Ilkokul Ögrencilerinin Biçim-Sözdizimsel Gelisim Özellikleri. IX. Uluslar arası Egitim Arastırmaları Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Ordu, Türkiye, 2017. 100

11. Bada, E.; Ulum, Ö., Homework me not. 7th International Congress of Research in Education, 2017-04-27, 2017-04-29, Çanakkale, Türkiye, 2017. 100

10. Kasimi, Y.; Ulum, Ö., The Relationship Between Right and Left Hand Usage and Language Learning Strategies. 7th International Congress of Research in Education, 2017-04-27, 2017-04-29, Çanakkale, Türkiye, 2018. 100

9. BADA, E.; ULUM, Ö., Homework me not. ULEAD 2017 ANNUAL CONGRESS: ICRE, 2017-04-27, 2017-04-29, , , . 100

8. Ulum, Ö., Cultural Elements in the Textbook Business English. Reshaping Teaching and Learning English for the 21st Century, 2017-04-20, 2017-04-21, Adana, Türkiye, 2018. 100

7. Bada, E.; Ulum, Ö., Why English is now beyond the inner circle. 2nd International Language, Culture and Literature Workshops, 2016-06-08, 2016-06-10, Antalya, Türkiye, 2018. 100

6. Ulum, Ö., Evaluation of an EFL Program Using CIPP Model. 8th World Conference on Educational Sciences, 2016-02-04, 2016-02-06, Madrid, İspanya, 2016. 100

5. ULUM, Ö., Evaluation of an EFL Program Using CIPP Model. 8th World Conference on Educational Sciences, 2016-02-04, 2016-02-06, , , . 100

4. Ulum, Ö., Pragmatic Development in EFL Course Books. International Conference on Best Practices and Innovations in Education, 2015-10-26, 2015-10-28, İzmir, Türkiye, 2015. 100

3. ULUM, Ö.; BADA, E., Culture in ELT Course Books. 5th International Conference on Research in Education-ICRE, 2015-10-08, 2015-10-10, , , . 100

2. BEDİR, H.; ULUM, Ö., A Cross cultural Study on Language Learning Strategies. The Self in Language Learning International Conference, 2015-09-17, 2015-09-19, , , . 100

1. Bedir, H.; Ulum, Ö., A Cross cultural Study on Language Learning Strategies. The Self in Language Learning International Conference, 2015-09-17, 2015-09-19, Tarsus, Türkiye, 2018. 100

Uluslararası - Özet - Poster 150

3. EFEOĞLU, İ.; ULUM, Ö., Content Analysis of the Extent of Bloom’xxs Taxonomy in the Overall Questions of the Textbook Business English. ULEAD 2017 ANNUAL CONGRESS, 2018-04-27, 2018-04-29, , , . 50

2. Efeoğlu, E.; Ulum, Ö., Content Analysis of the Extent of Bloom’s Taxonomy in the Overall Questions of the Textbook Business English. ULEAD 2017 Annual Congress, 2017-04-27, 2017-04-29, Çanakkale, Türkiye, 2017. 50

1. ULUM, Ö., Cultural Elements in the Textbook Business English. Reshaping Teaching and Learning English for the 21st Century, 2017-04-20, 2017-04-21, , , . 50

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. Bada, Ö.; Bada, E., Culture in ELT Course Books. 5th International Conference on Research in Education, 2015-10-08, 2015-10-10, Edirne, Türkiye, 2018. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. İngilizce Okutmanlarının Sosyal Problem Çözme Becerileriyle Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, BAP, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS , [ 2018 : 1 ] . 0
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION , [ 2020 : 1 ] [ 2019 : 1 ] . 10
3. TESL-EJ , [ 2018 : 1 ] . 0
4. TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND LEARNING , [ 2020 : 1 ] . 5
5. TURKISH STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 0
Ulusal 0
1. The Institute of Economic Development and Social Research, , , Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Alkış küçükaydın, M.; Ulum, .; Ulum, H. Depictions of Refugees in Children’s Picturebooks in Turkey. EARLY CHİLDHOOD EDUCATİON JOURNAL, 2023, , -.
10.1007/s10643-023-01564-x
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Ulum, . An Idiographic Study on the Stereotypic Images of Teachers Through Draw‐A‐Scientist Test (Dast) . BASE FOR ELECTRONİC EDUCATİONAL SCİENCES, 2023, , -.
Ulum, . An Idiographic Study on the Stereotypic Images of Teachers Through Draw‐A‐Scientist Test (Dast) . BASE FOR ELECTRONİC EDUCATİONAL SCİENCES, 2023, , -.
Köksal, D.; Ulum, .; Yürük, N. Revised Bloom’s Taxonomy in Reading Texts in EFL/ESL Settings. ACTA EDUCATİONİS GENERALİS, 2023, 13, -.
10.2478/atd-2023-0007
Ulum, . Resisting EFL Textbooks in the English as a Foreign Language Education System. THE UNİVERSAL ACADEMİC RESEARCH JOURNAL, 2023, 5, -.
10.55236/tuara.1378341
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Alkış küçükaydın, M.; Ulum, H.; Ulum, . Bibliometric Analysis of Concept Mapping Studies in Education. KORKUT ATA TURKİYAT ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2023, , -.
10.51531/korkutataturkiyat.1342969
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Ulum, . International Research in Education Sciences V, ISBN: 978-625-6408-34-0, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 111 Sayfa, İngilizce, , , 2023.
Ulum, . EĞİTİM ARAŞTIRMALARI-2023, ISBN: 978-625-6960-79-4, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 227 Sayfa, Türkçe, , , 2023.
Ulum, .; Köksal, D. Handbook of Research on Perspectives in Foreign Language Assessment, ISBN: 9781668456606, IGI-Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 418 Sayfa, İngilizce, , , 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Köksal, D.; Ulum, .; Genç, G. Undividing Digital Divide Digital Literacy, ISBN: 978-3-031-25006-4, Springer, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Ulum, . International Research in Education Sciences V, ISBN: 978-625-6408-34-0, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 111 Sayfa, İngilizce, , , 2023.
Ulum, . EĞİTİM ARAŞTIRMALARI-2023, ISBN: 978-625-6960-79-4, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 227 Sayfa, Türkçe, , , 2023.
Ulum, .; Köksal, D. Handbook of Research on Perspectives in Foreign Language Assessment, ISBN: 9781668456606, IGI-Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 418 Sayfa, İngilizce, , , 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Köksal, D.; Ulum, . Language assessment through Bloom’s Taxonomy. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2018, 14, 76-88,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ulum, . A critical deconstruction of computer-based test application in Turkish State University. EDUCATİON AND INFORMATİON TECHNOLOGİES, 2020, , 4883-4896,
https://doi.org/10.1007/s10639-020-10199-z

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ulum, . Listening The Ignored Skill in EFL Context. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2015, 2, 72-80,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ulum, .; Köksal, D. Ideological and Hegemonic Practices in Global and Local EFL Textbooks Written for Turks and Persians. ACTA EDUCATİONİS GENERALİS, 2019, 9, 66-88,
10.2478/atd-2019-0014

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Efeoğlu, .; Ulum, . Organizational Culture in Educational Institutions. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2017, 2017, 39-56,
dx.doi.org/10.9761/JASSS3778

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ulum, .; Bada, E. Cultural Elements in EFL Course Books. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2016, , -,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Köksal, D.; Ulum, .; Yürük, N. Revised Bloom’s Taxonomy in Reading Texts in EFL/ESL Settings. ACTA EDUCATİONİS GENERALİS, 2023, 13, -,
10.2478/atd-2023-0007

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Uzun, K.; Ulum, . Sentiment and Sentence Similarity as Predictors of Integrated and Independent L2 Writing Performance. ACUİTY: JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE PEDAGOGY, LİTERATURE, AND CULTURE, 2022, 7, 1-18,
10.35974/acuity.v7i2.2529

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Uzun, K.; Ulum, . Sentiment and Sentence Similarity as Predictors of Integrated and Independent L2 Writing Performance. ACUİTY: JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE PEDAGOGY, LİTERATURE, AND CULTURE, 2021, 7, -,
10.35974/acuity.v7i2.2529

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ulum, . A Descriptive Content Analysis of the Extent of Bloom s Taxonomy in the Reading Comprehension Questions of the Course Book Q Skills for Success4 Reading and Writing. THE QUALİTATİVE REPORT, 2016, 21, 1674-1683,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ulum, .; Köksal, D. Ideology and Hegemony of English Foreign Language Textbooks, ISBN: 978-3-030-35808-2, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2019.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Köksal, D.; Ulum, . Language assessment through Bloom’s Taxonomy. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2018, 14, 76-88,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 7
Köksal, D.; Ulum, . Language Learning Strategies of Turkish and Arabic Students: A Cross-cultural Study. EUROPEAN JOURNAL OF FOREİGN LANGUAGE TEACHİNG, 2016, 1, 122-143,
10.5281/zenodo.202896

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ulum, . Listening The Ignored Skill in EFL Context. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2015, 2, 72-80,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Ulum, . Program Evaluation through Kirkpatrick s Framework. PACİFİC BUSİNESS REVİEW INTERNATİONAL, 2015, 8, 106-111,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 4
Efeoğlu, .; Ulum, . The relationship between Turkish EFL state school teachers’ cultural intelligence and their professional well-being. JOURNAL OF EDUCATİON CULTURE AND SOCİETY, 2017, 8, 228-239,
10.15503/jecs20172.228.239

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Ulum, . Is the Revised Bloom’s Taxonomy Revisited in the EFL/ESL Reading Textbooks?. OPUS JOURNAL OF SOCİETY RESEARCH, 2022, , -,
10.26466//opusjsr.1062878

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Ulum, . JOB BURNOUT AND SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES. BLACK SEA JOURNAL OF PUBLİC AND SOCİAL SCİENCE, 2019, , -,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ulum, .; Bada, E. Cultural Elements in EFL Course Books. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2016, , -,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Köksal, D.; Ulum, .; Yürük, N. Revised Bloom’s Taxonomy in Reading Texts in EFL/ESL Settings. ACTA EDUCATİONİS GENERALİS, 2023, 13, -,
10.2478/atd-2023-0007

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Ulum, . The Use of Assignments in Education. BASE FOR ELECTRONIC EDUCATIONAL SCIENCES, 2020, , -,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ulum, .; Ulum, . Pre-Service English Teachers’ Practicum Expectations and Attainments. TURKİSH STUDİES - EDUCATİONAL SCİENCES, 2020, 15, 1287-1297,
http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41629

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ulum, . A Needs Analysis Study for Preperatory Class ELT Students. EUROPEAN JOURNAL OF ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2015, , -,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Akkaya, A.; Ulum, . Language Learning Beliefs of Syrian Refugees Learning Turkish as a Foreign Language. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2018, 6, 1-11,
10.18298/ijlet.3226

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Ulum, . İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDA EDİMSEL ÖGELER PRAGMATIC ELEMENTS IN EFL COURSE BOOKS. BATI ANADOLU EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (BAED), 2015, , -,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ulum, . ESP needs analysis of Turkish learners of English in architecture. RUMELİDE DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 2020, 443-456,
10.29000/rumelide.706089

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Ulum, . A Descriptive Content Analysis of the Extent of Bloom s Taxonomy in the Reading Comprehension Questions of the Course Book Q Skills for Success4 Reading and Writing. THE QUALİTATİVE REPORT, 2016, 21, 1674-1683,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 7
Ulum, . To Culture or not to Culture that is the Question. ELT RESEARCH JOURNAL, 2016, 5, 218-233,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Köksal, D.; Ulum, . The State of EFL Teacher Education in Turkey: from Past to Present. ELT RESEARCH JOURNAL, 2018, 7, 161-174,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Ulum, . The Role of Bilingualism in Acquiring a Foreign Language. ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 9, 1209-1215,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ulum, .; Köksal, D. Ideology and Hegemony of English Foreign Language Textbooks, ISBN: 978-3-030-35808-2, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2019.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Köksal, D.; Ulum, . Language assessment through Bloom’s Taxonomy. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2018, 14, 76-88,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ulum, . Is the Revised Bloom’s Taxonomy Revisited in the EFL/ESL Reading Textbooks?. OPUS JOURNAL OF SOCİETY RESEARCH, 2022, , -,
10.26466//opusjsr.1062878

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
ördem, E.; Ulum, . Critical Pedagogy and Participatory Approach in Turkey: Views of Pre-Service ELT Teachers. TURKİSH STUDİES, 2019, 14, 679-693,
10.7827/TurkishStudies.14655

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ulum, . Newspaper Ideology: A Critical Discourse Analysis of News Headlines on Syrian Refugees in Published Newspapers. INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 541-552,
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9930

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ulum, .; Bada, E. Cultural discourse embedded in truck scripts. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 4199-4220,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Köksal, D.; Ulum, . The State of EFL Teacher Education in Turkey: from Past to Present. ELT RESEARCH JOURNAL, 2018, 7, 161-174,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Köksal, D.; Ulum, . Language assessment through Bloom’s Taxonomy. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2018, 14, 76-88,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Köksal, D.; Ulum, . Pre-service EFL teachers’ conceptions of language proficiency: Entry and exit level qualifications. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2019, 15, 484-495,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ulum, .; Ulum, . Pre-Service English Teachers’ Practicum Expectations and Attainments. TURKİSH STUDİES - EDUCATİONAL SCİENCES, 2020, 15, 1287-1297,
http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41629

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl