Öğr.Gör. Güneş ÖZDAMAR
Birim
:
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Beden Eğitimi Ve Spor Böl. Bşk.
Telefon
:
+90--
Dahili
:
13080
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
gunesozdamar@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
gunesozdamar@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2017-10-02 22:30:29
DÜZENLEME
:
2024-05-29 19:06:18
PUAN
:
4100
YABANCI DİL
:
İngilizce, E, YÖKDİL, 57,5


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD-SPOR EĞİTİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
YÜKSEK LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD-SPOR EĞİTİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Yüksek Lisans Tezi

1. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DEĞER YÖNELİMLERİ VE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANAN DİSİPLİN SAĞLAMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Zekai Pehlevan, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Spor Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2020
4. ÖZDAMAR, G.; PEHLEVAN, Z.; ADA, E. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri ve Öğrenciler Tarafından Algılanan Disiplin Sağlama Stratejileri. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ, 2020, 25, 403-420. 200 + 0
3. Özdamar, G. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri ve Öğrenciler Tarafından Algılanan Disiplin Sağlama Stratejileri. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 25, 403-420. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/57046/796071

2016
2. ÖZDAMAR, G.; ADA, E.; PEHLEVAN, Z. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ERİK ERİKSON’UN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİNE AİT KAZANIMLARININ İNCELENMESİ. JOURNAL OF SPORTS AND PERFORMANCE RESEARCH, 2016, 7, 103-111. 200 + 0
10.17155/spd.35148

1. Özdamar, G. Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemlerine Ait Kazanımlarının İncelenmesi. JOURNAL OF SPORTS AND PERFORMANCE RESEARCH, 2016, 7, 103-111. 200 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Özdamar, G., BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ VE DİSİPLİN SAĞLAMA STRATEJİLERİ. Uluslararası 9. Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2017-10-19, 2017-10-22, Antalya, Türkiye, 2017. 200

http://tubed2017.org

Uluslararası - Özet - Poster 50

3. Arıkan, G., Üniversite öğrencilerinin sigara içme durum ve tutumlarının belirlenmesi.. 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 2008-10-23, 2008-10-25, Bolu, Türkiye, 2008. 0

2. Çimen, E., Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri.. 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi,, 2008-10-23, 2008-10-25, Bolu, Türkiye, 2008. 0

1. Özdamar, G., Üniversite öğrencilerinin alkol alışkanlıklarının incelenmesi.. 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 2008-10-23, 2008-10-25, Bolu, Türkiye, 2008. 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl