Prof.Dr. günşah şahin

Birim
:
Tıp Fakültesi / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ftr Ad. Mersin.
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2017-07-10 11:03:12
DÜZENLEME
:
2018-01-04 13:16:54
PUAN
:
5525
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
16
Scholar ID


Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 5525
2017
24. Sezgin, M.; Yeşildal, E.; Ankaralı, H.; Sahin, G.  Comparing the effects of physical therapy and non-steroidal anti-inflammatory treatment on sleep quality, quality of life and clinical status in knee osteoarthritis. ANNALS OF THE RHEUMATİC DİSEASES, 2017, 76, 1340-1340. 325 + 0
http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2017-eular.3910

23. sezgin, m. ankilozan spondilitli hastalarda rdw ve mpw aktivasyonu gösterir mi. CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION, 2017, 65, 1-10. 0 + 0
2016
22. Tecer, D.; Sezgin, M.; Kanık, A.; İncel, N.; Çimen, Ö.; Biçer, A.; Şahin, G. Can mean platelet volume and red blood cell distribution width show disease activity in rheumatoid arthritis?. BIOMARKERS IN MEDICINE, 2016, 10, 967-974. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.2217/bmm-2016-0148

2015
21. sezgin, m. kronik bel ağrılı hastalarda uyku kalitesi. JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, 2015, 28, 433-441. 0 + 0
2014
20. rezvani, a. ankilozan spondilitte entezit, radyoloji, yaşam kalitesi . MODERN RHEUMATOLOGY, 2014, 24, 651-656. 0 + 0
2013
19. yıldır, s. fas ve fasl gen polimorfizm. RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, 2013, 33, 2637-2645. 0 + 0
18. sezgin, m. diz osteoartrit. RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, 2013, 33, 2033-2043. 0 + 0
2012
17. hasanafendioğlu, e. kronik bel ağrışarında yaşam kalitesi . TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, 2012, 58, 93-98. 0 + 0
2009
16. güler, h. diz osteoartrit ve ayak deformitesi. JOURNAL OF THE AMERİCAN PODİATRİC MEDİCAL ASSOCİATİON, 2009, 99, 23-27. 0 + 0
15. incel, n. yaşlı eli. INTERNATİONAL JOURNAL OF REHABİLİTATİON RESEARCH, 2009, 32, 213-218. 0 + 0
14. barlas, i. diz osteoartrtli hastalar. RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, 2009, 29, 383-388. 0 + 0
2008
13. gürsoy, s. fibromyalji. RHEUMATOLOGY INTERNATİONAL, 2008, 28, 307-311. 0 + 0
12. sezgin, m. diz osteartrit. CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL RHEUMATOLOGY, 2008, 26, 763-768. 0 + 0
2007
11. sezgin, m. diz osteoartrit. CLİNİCAL AND INVESTİGATİVE MEDİCİNE, 2007, 30, 86-92. 0 + 0
10. güler, h. romatoit artrit. RHEUMATOLOGY INTERNATİONAL, 2007, 27, 813-818. 0 + 0
2006
9. şahin, g. romatoit artrit. INTERNATİONAL JOURNAL OF FERTİLİTY AND WOMEN'S MEDİCİNE, 2006, 51, 70-74. 1000 + 0
2005
8. bağış, s. fibromyalji. RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, 2005, 25, 188-190. 0 + 0
7. yazıcı, a. Bone mineral density in premenopausal women with major depression. JOİNT BONE SPİNE, 2005, 72, 540-543. 0 + 0
2004
6. şahin, g. fibromyalji. JOİNT BONE SPİNE, 2004, 71, 140-143. 1000 + 0
5. şahin, g. ankilozan spondilit. CLİNİCAL RHEUMATOLOGY, 2004, 23, 199-202. 1000 + 0
4. şahin, g. fibromyaji. SOUTHERN MEDİCAL JOURNAL, 2004, 97, 25-29. 1000 + 0
2003
3. bağış, s. el OSTEOARTRİT. CLİNİCAL RHEUMATOLOGY, 2003, 22, 420-424. 0 + 0
2. şahin, g. romatoit artrit. RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, 2003, 23, 87-91. 1000 + 0
1. bağış, s. lazer. LASERS İN MEDİCAL SCİENCE, 2003, 18, 83-88. 0 + 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl