Dr.Öğr.Gör GARİP YARŞI

Birim
:
Silifke Meslek Yüksekokulu / Organik Tarım
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Silifke Kampüsü 33900 Silifke/ Mersin
Telefon
:
+90-324-7131522
Dahili
:
127
Faks
:
+90-324-7131523
OLUŞTURMA
:
2015-07-02 09:23:45
DÜZENLEME
:
2019-06-14 17:41:26
PUAN
:
14991
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, ÜDS, 75


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BAHÇE BİTKİLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS BAHÇE BİTKİLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1993
DOKTORA BAHÇE BİTKİLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
Doktora Tezi

1. Sera Kavun Yetiştiriciliğinde Aşılı Fide Kullanımının Verim, Meyve Kalitesi ve Bitki Besin Maddesi Alımı Üzerine Etkisinin Danışman: Dr. Prof.Dr. Nebahat SARI, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2003.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-06-11 - Devam ediyor
MÜDÜR YARDIMCISI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-01-27 - 2018-01-27
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-01-27 - 2018-01-27
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-06-11 - 2017-06-11
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7950
2018
9. SIVACI, A.; Tektas, M.; Baba, K.; YARŞI, G. Effects of Laser Hair Removal Pre-Treatment on the Germination of Sunflower Seeds (Helianthus Annuus L.) Phenolics and Malondialdehydes Contents. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2018, 27, 2270-2274. 650 + 0
8. Sıvacı, A.; Tektas, M.; Baba, K.; Yarsi, G. EFFECTS OF LASER HAIR REMOVAL PRE-TREATMENT ON THE GERMINATION OF SUNFLOWER SEEDS (HELIANTHUS ANNUUS L.), PHENOLICS AND MALONDIALDEHYDES CONTENTS. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2018, 27, 2270-2274. 650 + 0
Publications_001.pdf

2017
7. YARŞI, G.; SIVACI, A.; DAŞGAN, H.; ALTUNTAŞ, Ö.; BİNZET, R.; AKHOUNDNEJAD, Y. EFFECTS OF SALINITY STRESS ON CHLOROPHYLL AND CAROTENOID CONTENTS AND STOMATA SIZE OF GRAFTED AND UNGRAFTED GALIA C8 MELON CULTIVAR. PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2017, 49(2), 421-426. 850 + 0
6. YARŞI, G.; SIVACI, A.; DAŞGAN, H.; ALTUNTAŞ, Ö.; BİNZET, R.; AKHOUNDNEJAD, Y. EFFECTS OF SALINITY STRESS ON CHLOROPHYLL AND CAROTENOID CONTENTSAND STOMATA SIZE OF GRAFTED AND UNGRAFTED GALIA C8 MELON CULTIVAR. PAKİSTAN JOURNAL OF BOTANY, 2017, 49, 421-426. 850 + 0
5. YARŞI, G.; ALTUNTAŞ, Ö.; SIVACI, A.; DAŞGAN, H. EFFECTS OF SALINITY STRESS ON PLANT GROWTH AND MINERAL COMPOSITION OF GRAFTED AND UNGRAFTED GALIA C8 MELON CULTIVAR. PAKİSTAN JOURNAL OF BOTANY, 2017, 49(3), 819-822. 950 + 0
2012
4. Yarsi, G.; Sari, N.; Yetisir, H. Effect of Different Rootstocks on the Yield and Quality of Grafted Melon Plants. XXVIII INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS ON SCIENCE AND HORTICULTURE FOR PEOPLE (IHC2010): INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON QUALITY-CHAIN MANAGEMENT OF FRESH VEGETABLES: FROM FORK TO FARM, 2012, 936, 411-416. 1000 + 0
3. Yarsi, G.; Sari, N. Determination of aroma compounds of grafted and ungrafted Galia C8 melon cultivar in greenhouse growing. CUCURBITACEAE 2012: PROCEEDINGS OF THE XTH EUCARPIA MEETING ON GENETICS AND BREEDING OF CUCURBITACEAE, 2012, 415-420. 1000 + 0
2011
2. Yarsi, G. Effects of Grafted Seedling Use on Yield, Growth and Quality Parameters of Tomato Growing in Greenhouse. XXVIII INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS ON SCIENCE AND HORTICULTURE FOR PEOPLE (IHC2010): INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICRO AND MACRO TECHNOLOGIES FOR PLANT PROPAGATION AND BREEDING IN HORTICULTURE, 2011, 923, 311-314. 1000 + 0
1994
1. AGAR, I.; ABAK, K.; YARSI, G. Effect of different maturity stages on the keeping quality of NOR (Non-Ripening), RIN (Ripening-Inhibitor) and NORMAL type tomatoes. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POSTHARVEST TREATMENT OF HORTICULTURAL CROPS, VOLS I AND II, 1994, 742-753. 1000 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 560
2015
5. Mohammadi , G.; Khah, E.; Petropoulos, S.; Chachalis, D.; YARŞI, G.; Anjum, M. Effect of N Fertilization on Pod and Seed Characteristics of Okra in Relation to Plant Part . JOURNAL OF AGRİCULTURAL SCİENCE, 2015, 7(1), 54-71. 90 + 0
4. DASGAN, H.; BALACHEVA, E.; YETİŞİR, H.; YARŞI, G.; ALTUNTAŞ, Ö.; Akhoundnejad, Y.; ÇOBAN, A. The Effectiveness of Grafting to Improve Salt Tolerance of Sensitive Melon When the Tolerant Melon is Use as Rootstock. PROCEDİA ENVİRONMENTAL SCİENCES, 2015, 29, 268-268. 100 + 0
2014
3. Mohammadi, G.; Khah , E.; Petropoulos , S.; Chachalis, D.; Akbari, F.; YARSİ, G. Effect of Gibberellic Acid and Harvesting Time on the Seed Quality of Four Okra Cultivars. JOURNAL OF AGRİCULTURAL SCİENCE, 2014, 6(7), 200-211. 80 + 0
2013
2. Mohammadi, G.; Khah , E.; Petropoulos , S.; Yarsi, G.; Vlasakoudis, A. Effect of Fertilizer and Drying Methods on Seed Germination of Okra (Abelmoschus esculentus L.) Cultivars at Different Harvesting Times. JOURNAL OF AGRİCULTURAL SCİENCE, 2013, 5(4), 155-174. 120 + 0
2012
1. Voutsela, S.; YARŞI, G.; Petropoulos, S.; Khan, E. The effect of grafting of five differentrootstocks on plant growthandyield of tomato plants cultivated outdoors and indoors under salinity stres.. AFRİCAN JOURNAL OF AGRİCULTURAL RESEARCH, 2012, 7(41), 5553-5557. 170 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1370
2017
7. BÜYÜK, G.; YARŞI, G.; AKÇA, E.; BAYRAM, C. Sera Koşullarında Mermer Tozunun Karbondioksit Kaynağı ve Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanılması. KSÜ DOĞA BİL. DERG, 2017, 20(2), 167-174. 170 + 0
2008
6. YARŞI, G.; RAD , S.; ÇELİK, Y. Farklı Anaçların Kybele F1 Hıyar Çeşidinde Verim, Kalite ve Bitki Gelişimine Etkisi. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(1), 27-34. 200 + 0
2006
5. YARŞI, G.; SARI, N. Aşılı Fide Kullanımının Sera Kavun Yetiştiriciliğinde Beslenme Durumuna Etkisi. ALATARIM, 2006, 5(2), 1-8. 200 + 0
2005
4. RAD, S.; YARŞI, G. SILIFKE'DE HIYAR YETISTIREN SERA ISLETMELERININ EKONOMIK PERFORMANSLARI VE BIRIM ÜRÜN MALIYETLERI. TARIM EKONOMİSİ, 2005, 11(1), 25-31. 200 + 0
2004
3. YETİŞİR, H.; YARŞI, G.; SARI, N. SEBZELERDE ASILAMA. BAHÇE, 2004, 33(1-2), 27-37. 200 + 0
2. YARŞI, G.; RAD, S. Cam Serada Aşılı Fide Kullanımının Faselis Fı Patlıcan Çeşidinde Verim, Meyve Kalitesi ve Bitki Büyümesine Etkisi. ALATARIM, 2004, 3(1), 16-22. 200 + 0
1. RAD, S.; YARŞI, G. Silifke İlçesinde Serada Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Performansları ve Birim Ürün Maliyetleri. TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 11(1), 26-33. 200 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. YARŞI, G. KENT STRATEJİSİ "SİLİFKE", ISBN: 978-605-9831-93-2, EĞİTİM , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 312 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2016. 250
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 250
1. YARŞI, G. Marka kent stratejileri ve Anamur, ISBN: 978-605-5274-24-5, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 312 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 740

4. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; PAKSOY, M.; TÜRKMEN, Ö., Effects of Silicon Application on Plant Growth and Chlorophyll Content of Melon (Cucumis melo L.) Grown Under Salinity Stress. II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, 2018-09-11, 2018-09-15, Konya, Türkiye, . 170

3. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; PAKSOY, M.; TÜRKMEN, Ö., Effeccts of Silicon Application on Some Plant Nutrients Content of Melon (Cucumis melo L.) Plants Under the Salt Stress Condition. II.International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, 2018-09-11, 2018-09-15, Konya, Türkiye, . 170

2. BİNZET, R.; YARŞI, G., ADIYAMAN’DA YAYILIŞ GÖSTEREN ONOSMA L. (BORAGİNACEAE) TÜRLERİNİNTESPİT EDİLMESİ. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2018-07-05, 2018-07-07, NEVŞEHİR, Türkiye, . 200

1. SON, L.; YARŞI, G., ERDEMLİ/MERSİN YÖRESİNİN SOĞUKLAMA SÜRESİ VE MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ. 2. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Türkiye, . 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. YARŞI, G.; İNAN, M.; BİNZET, R.; , S., Determining Some Botanical and Chemical Properties of Onosma mutabilis Boiss. an Endemic Plant Species in Turkey. 6th CMAPSEEC,, 2010-04-18, 2010-04-22, Antalya, Türkiye, 2010. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 535

6. LÜLE, F.; KAYIŞOĞLU, B.; YARŞI, G., Determination of some qualty parameters of Çaşır Mushroom (Pleurotus eryngii) dried in sun and microwave ovens. AGME-2017, 2017-09-13, 2017-09-15, İzmir, Türkiye, 2017. 100

5. SON, L.; YARŞI, G., The Stiuation of Silifke's Strawberry Growing. ICAFOF, 2017-05-15, 2017-05-17, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

4. YARŞI, G.; SARIOĞLU, E., Silifke Meslek Yüksekokulunda Üniversite - Yerel Kurumlar İşbirliği Örneği: Çilek Çalıştayı. İSVET2016-Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, 2016-10-12, 2016-10-15, Çorum, Türkiye, 2016. 100

3. DASGAN, H.; BALACHEVA, E.; YRTİŞİR, H.; YARŞI, G.; ALTUNTAŞ, Ö.; Akhounnejad, Y., THE EFFECTIVENESS OF GRAFTING TO IMPROVE SALT TOLERANCE OF SENSITIVE MELON WHEN THE TOLERANT MELON IS USED AS ROOTSTOCK". SECOND COSTACTION FA1204 ANNUAL CONFERENCE, 2014-10-20, 2014-10-22, LİZBON, Portekiz, 2014. 55

2. YARŞI, G.; LÜLE, F., Investigation of the Greenhouse Status in Adiyaman. 7th Annual International Symposium on Agriculture, 2014-07-14, 2014-07-17, Atina, Yunanistan, 2014. 100

1. LÜLE, F.; YARŞI, G.; ZORLU, K.; BARAN, M.; ARSLAN, M., The Evaluation of Adiyaman Soil as Vegetable and Fruit Growing and Mechanization. 7th Annual International Symposium on Agriculture, 2014-07-14, 2014-07-17, Atina, Yunanistan, 2014. 80

Uluslararası - Özet - Poster 47

1. YARŞI, G.; LÜLE, F.; SARIOĞLU, E.; SÜNGÜ, A., The Status of Vegetables Growing and Production Analyzing in Mersin-Silifke District. Balkan Agriculture Congress, 2014-09-08, 2014-09-11, Edirne, Türkiye, 2014. 47

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. SARIOĞLU, E.; YARŞI, G.; Zemestani, G., Ünversite Öğrencilerinin Kişisel Özelliklerine Bağlı Olarak Oluşturdukları Kurumsal Aidiyet Duygusu: Bir Üniversite Örneği. II.Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 100

1. YARŞI, G.; SARI, N.; YETİŞİR, H., Aşılı fide kullanımının Galia kavun çeşidinde bitki büyümesine etkileri. . IV.Sebze Tarımı Sempozyumu, 2002-09-17, 2002-09-20, Bursa, Türkiye, 2002. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. RAD, S.; YARŞI, G., Silifke İlçesinde Domates Yetiştirilen Plastik ve Hıyar Yetiştirilen Cam Sera İşletmelerinin Teknik ve Yapısal Analizi. V. SEBZE TARIMI SEMPOZYUMU , 2004-09-17, 2004-09-20, Çanakkale, Türkiye, 2004. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. YARŞI, G.; SARIOĞLU, E., Meslek Yüksekokullarında Tarımsal Programların Önemi ve Kurumsal İşbirliğinde Etkilerinin arttırılması. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliğii Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 50

Ulusal - Yürütücü 400

4. Silifke'de Isıtmasız Cam Serada Yetiştirilen Aşılı Domateslerde Solucan Gübresi+Leonardit ve Mikoriza Gübre kullanımının Verim ve Kaliteye Etkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-1-AP4-2248, 25000 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

3. Mersin-Silifke İlçesinde Entegre Mücadele Kullanılarak Topraksız Tarımda Kavun Yetiştiriciliğinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SMYO BHÜOT (GY) 2014-3 GP, 29500 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

2. Aşılı Kavun Bitkilerinin Tuz ve Kuraklık Stresi Altında Büyüme Performanslarının İncelenmesi, BAP, Proje No: BAPKMYO2011-0005, 5000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

1. Adıyaman İlinde Yetiştirilen Sebze Tür ve Çeşitlerinin Belirlenmesi ve Organik Tarım Yapılabilirliliğinin Araştırılması , BAP, Proje No: KMYOBAP 2009/0003, 4000 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 250

6. ADIYAMAN YÖRESİNDE ÇIKARILAN MERMER TOZUNUN BİTKİ GELİŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, BAP, Proje No: BAPKMYO2014-0003, 15000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

5. Adıyaman Kahta İlçesinde Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Araştırılması , BAP, Proje No: FBEBAP 2010/0001, 5000 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

4. ADIYAMANDA YAYILIŞ GÖSTEREN ONOSMA L. (BORAGİNACEAE) TÜRLERİNİN TESPİT EDİLMESİ , BAP, Proje No: ADYUBAP 2009/0004, 4000 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

3. Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Aşılı Fide Kullanımının Verim ve Kaliteye Etkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-FBE SMYO (SR)2004-2, 9000 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

2. Silifke İlçesinde Sebze Yetiştiriciliği Yapılan Seraların Yapısal ve Teknik Özelliklerinin Analizi İle Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE.MÜNF.TP(SR) , 0 TL, Araştırmacı, 2003,Tamamlandı. 50

1. Sera Kavun Yetiştiriciliğinde Aşılı Fide Kullanımını Verim, Meyve Kalitesi ve Bitki Besin Maddesi Alımı Üzerine Etkisinin Araştırılması, Ç.Ü.Araştırma Fonu, Proje No: FBE2001D130, 3000 TL, Araştırmacı, 2003,Tamamlandı. 0

Ulusal 500
1. II.YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : 978-605-9831-15-4, 2015-10-22 - 2015-10-24. 500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 34
1. AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH , [ 2012 : 1 ] . 4
2. AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY , [ 2015 : 1 ] . 4
3. AMERICAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL AGRICULTURE , [ 2016 : 1 ] . 4
4. ASIAN JOURNAL OF EXTENCION, EKONOMICS AND SOCIOLOGY , [ 2016 : 1 ] . 4
5. ASIAN RESEARCH JOURNAL OF AGRICULTURE , [ 2016 : 1 ] . 5
6. JOURNAL OF AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT , [ 2016 : 1 ] . 4
7. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2013 : 1 ] . 4
8. JOURNAL OF GLOBAL ECOLOGY AND ENVIRONMENT , [ 2016 : 1 ] . 5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BTP115 Mesleki Uygulama I Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 0-4-2
Güz BTP213 Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz ORT 109 Mesleki Uygulama - I Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz ORT 209 Gübreler ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 213 Örtü Altı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT221 Bahçe Bitkileri Biyolojik Esas Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz BTP221 Topraksız Tarım Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz ORT 231 Topraksız Tarım Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz BTP109 İklim Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ORT 112 Mesleki Uygulama - II Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar BTP214 Staj Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 0-0-0
Bahar BTP222 Sebzelerde Aşılama Tekniklkeri Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar BTP202 Seracılık Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Bahar BTP112 Gübreler ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar BTP110 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar ORT234 Sebzelerde Aşılama Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT114 Bahçe Bitkileri Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT 102 Bitki Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Güz ORT 213 Örtü Altı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz BTP221 Topraksız Tarım Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz ORT 109 Mesleki Uygulama - I Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz ORT 209 Gübreler ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT221 Bahçe Bitkileri Biyolojik Esas Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 215 Mesleki Uygulama - III Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz ORT 231 Topraksız Tarım Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz BTP213 Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz BTP109 İklim Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz ORT 105 İklim Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTP110 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar YD102 Yabancı Dil II Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar BTP112 Gübreler ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar BTP202 Seracılık Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Bahar BTP222 Sebzelerde Aşılama Tekniklkeri Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar ORT 102 Bitki Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar YD102 Yabancı Dil - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar ORT 214 Mesleki Uygulama - IV Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar SER204 Seralarda Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar SER208 Uygulamalı Seracılık IV Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 0-4-2
Güz ORT 215 Mesleki Uygulama - III Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz ORT 231 Topraksız Tarım Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz YD101 Yabancı Dil I Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz BTP213 Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz SER109 Tarımsal Ekoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz BTP215 Mesleki Uygulama III Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 0-4-2
Güz BTP221 Topraksız Tarım Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz ORT 105 İklim Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz YD101 Yabancı Dil - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Güz ORT 209 Gübreler ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 213 Örtü Altı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT221 Bahçe Bitkileri Biyolojik Esas Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ORT 214 Mesleki Uygulama - IV Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar ORT234 Sebzelerde Aşılama Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT220 Bahçe Bitkileri Zararlıları Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar YD102 Yabancı Dil - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar ORT114 Bahçe Bitkileri Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT 108 Bitki Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT 102 Bitki Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar BTP118 Bitki Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-1-3
Bahar BTP110 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar YD102 Yabancı Dil II Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz ST201 Staj - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz YD101 Yabancı Dil I Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz ORT 105 İklim Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz YD101 Yabancı Dil - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Güz ORT 109 Mesleki Uygulama - I Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz ORT 209 Gübreler ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 213 Örtü Altı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT221 Bahçe Bitkileri Biyolojik Esas Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 215 Mesleki Uygulama - III Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Bahar SER216 Seralarda Besleme ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar SER204 Seralarda Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar ORT 102 Bitki Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar ORT 108 Bitki Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT114 Bahçe Bitkileri Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar YD102 Yabancı Dil - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar ORT 214 Mesleki Uygulama - IV Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Bahar ORT220 Bahçe Bitkileri Zararlıları Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 215 Mesleki Uygulama - III Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Güz SER215 Bahçe Bitkileri Hastalıları Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz SER203 Seralarda Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Güz ORT 105 İklim Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 109 Mesleki Uygulama - I Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Güz YD101 Yabancı Dil - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Güz ORT 209 Gübreler ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 213 Örtü Altı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT221 Bahçe Bitkileri Biyolojik Esas Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ORT 108 Bitki Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Bahar SER204 Seralarda Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar FY 214 Mesleki Uygulama - IV Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 0-4-1
Bahar ORT220 Bahçe Bitkileri Zararlıları Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar SER108 Genel Sebzecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar FY 106 Bitki Besleme ve Gübreleme Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Bahar ORT 102 Bitki Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar ORT114 Bahçe Bitkileri Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar OSD Organik Tarım II Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz ORT 105 İklim Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz FY 201 Fidan Hastalıkları ve Mücadele Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz ORT221 Bahçe Bitkileri Biyolojik Esas Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz SER203 Seralarda Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Güz SER111 Genel Seracılık Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz ORT 209 Gübreler ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 213 Örtü Altı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz FY 103 Bitki Fizyolojisi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Y Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz OSD Organik Tarım I Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ORT 108 Bitki Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Bahar ORT114 Bahçe Bitkileri Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT220 Bahçe Bitkileri Zararlıları Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT 210 Tohum Teknolojileri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar SER204 Seralarda Sebze Yetiştiriciliğ Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 3-0-3
Bahar SER122 Bitki Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Bahar ORT 102 Bitki Fizyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar OSD Organik Tarım II Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz ORT 213 Örtü Altı Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT 105 İklim Bilgisi Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Güz ORT 109 Mesleki Uygulama - I Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-1
Güz ORT 209 Gübreler ve Gübreleme Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz ORT221 Bahçe Bitkileri Biyolojik Esas Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz OSD Organik Tarım I Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl