Prof.Dr. HAKAN AKDAĞ
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
hakanakdag@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-10-12 09:38:47
DÜZENLEME
:
2024-03-28 08:39:06
PUAN
:
49635
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. İLKÖĞRETİM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖGRETMEN VE ÖGRENCİ AÇISINDAN UYGULAMA DÖNÜTLERİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ) Danışman: Dr. Refik TURAN, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İLKÖĞRETİM II. KADEME 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE, ÖĞRENCİLERİN, BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL GİRİŞ DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ Danışman: Dr. Durmuş YILMAZ, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2005.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2001-11-28 - 2005-08-22
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2005-08-23 - 2009-02-09
YRD. DOÇ. DR. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010-07-07 - 2014-10-13
DOÇ. DR. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2014-10-14 - 2017-01-15
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-01-17 - 2020-05-29
PROF. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-05-29 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ EĞİTİM KOMİSYONU 2023-03-17 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2024-02-06 - 2027-02-06
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2023-04-14 - 2026-04-07
KOMİSYON ÜYESİ SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 2023-04-03 - 2025-04-03
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2023-02-13 - 2026-02-13
BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2023-02-13 - 2026-02-13
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2023-02-03 - 2026-02-03
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2023-02-03 - 2026-02-03
SENATO ÜYESİ 2023-02-03 - 2026-02-03
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2023-02-03 - 2026-02-03
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
DOÇ. DR. DEKAN YARDIMCISI NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-09-16 - 2015-10-17
DOÇ. DR. FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-09-02 - 2016-09-13
YRD. DOÇ. DR. FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-02-02 - 2014-09-02
YRD. DOÇ. DR. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-05-02 - 2016-10-05
YRD. DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKANLIĞI NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011-10-05 - 2014-09-15
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2013
1. AKDAĞ, H. Finansal Okuryazarlık Sosyal Bilgilerde Nasıl Ele Alınıyor?. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2013, 5, 401-406. 200 + 0
10.7813/2075-4124.2013

Uluslararası - Diğer 795
2021
8. ÇİYDEM, E.; AKDAĞ, H. Türkiye’deki İlkokul/İlköğretim Programlarının Felsefi Temeller Açısından İncelenmesi (1924-2018). ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 6, 52-81. 100 + 0
7. GÜNAL, İ.; AKDAĞ, H. İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programının Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Yansımasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi*. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2021, 5, 493-517. 100 + 0
2019
6. AKDAĞ, H. Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansıması. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2019, 3, 76-89. 100 + 0
2016
5. TOPKAYA, Y.; AKDAĞ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 7, 767-786. 100 + 0
2014
4. AKDAĞ, H.; Oğuz, R.; Tatar, O.; Subaşı, Y. Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Güncel Olaylar Bağlamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 2, 49-65. 95 + 0
2013
3. AKDAĞ, H.; KAYMAKCI, S. Sosyal Bilgiler Laboratuarlarının Sınıflarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkililiği Üzerine Bir Çalışma. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, , -. 100 + 0
2012
2. PINAR, A.; AKDAĞ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İklim, Rüzgâr, Sıcaklık, Yağış, Erozyon, Ekoloji ve Harita Kavramlarını Anlama Düzeyi. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2012, 11, 530-542. 100 + 0
2009
1. AKDAĞ, H.; ÇOKLAR, A. İlköğretim 6. ve 7. sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Proje ve Performans Görevlerini Hazırlarken Yararlandıkları Kaynaklar, İnternetin Yeri ve Karşılaşılan Güçlükler. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 2, 1-16. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 300
2019
3. DEMİR, A.; KAYMAKCI, S.; AKDAĞ, H. Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitaplarının Kaldırılmasına İlişkin Bir Olgubilim Araştırması. JOURNAL OF HİSTORY CULTURE AND ART RESEARCH, 2019, 8, 445-463. 100 + 0
10.7596/taksad.v8i4.2290

2. YOKUŞ, G.; AKDAĞ, H. IDENTIFYING QUALITY CRITERIA OF A SCIENTIFIC RESEARCH ADOPTED BY ACADEMIC COMMUNITY: A CASE STUDY. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2019, 10, 516-527. 100 + 0
2013
1. AKDAĞ, H. DOES THE SOCIAL STUDIES RESPONSIBLE FOR FINANCIAL LITERACY?. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2013, , -. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
2011
1. AKDAĞ, H.; KAYMAKCI, S. Türkiye'de Sosyal Bilgiler Eğitiminin Gelişimine Kronolojik Bir Yaklaşım. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2011, 6, 854-863. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2013
1. Akdağ, H.; Kaymakcı, S. Sosyal Bilgiler Laboratuarlarının (Sınıflarının) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkililiği Üzerine Bir Çalışma. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 12, 164-177. 200 + 0
http://jss.gantep.edu.tr

Ulusal - Diğer 800
8. AKDAĞ, H.; SUBAŞI, Y. Bana Bırakılan Miras. ARAŞTIRMA TEMELLİ ETKİNLİK DERGİSİ, 2013, 3, 50-58. 100 + 0
2012
7. AKDAĞ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 2005 Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012, 7, 208-229. 100 + 0
2009
6. TURAN, R.; AKDAĞ, H. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Açısından Uygulama Dönütleri (Konya İli Örneği). SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 28, 273-292. 100 + 0
5. AKDAĞ, H. İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği). SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 21, 1-14. 100 + 0
4. AKDAĞ, H. İlköğretim 6 ve 7 sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi Konya İli Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, , -. 100 + 0
2008
3. AKDAĞ, H. İlköğretim II. Kademe 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin, Bilişsel ve Duyuşsal Giriş Davranış Özelliklerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2008, 25, 53-68. 100 + 0
2007
2. SARI, İ.; AKDAĞ, H. Sözlü Tarih Etkinliklerinin Kazandırdığı Beceriler. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 23, 79-98. 100 + 0
2004
1. AKDAĞ, H.; ÇOKLAR, A. Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Günümüzdeki Yeri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 16-17-18, 93-109. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 300
2013
3. AKDAĞ, H. Bana Bırakılan Miras. ARAŞTIRMA TEMELLİ ETKİNLİK DERGİSİ (ATED), 2013, , -. 100 + 0
2012
2. AKDAĞ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 2005 Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri. GAZİ OSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012, , -. 100 + 0
2008
1. AKDAĞ, H. İlköğretim II Kademe 6 ve 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Giriş Davranış Özelliklerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, , -. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 38595
1. AKDAĞ, H.; TAŞKAYA, S. Sosyal Bilgilerin Temelleri, ISBN: 9786053642220, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 450 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 2250
https://www.pegem.net/kitabevi/126279-Sosyal-Bilgilerin-Temelleri-kitabi.aspx
2. AKDAĞ, H. Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 9786053182689, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 450 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 5000
https://www.pegem.net/kitabevi/186297-Okul-Disi-Sosyal-Bilgiler-Ogretimi-kitabi.aspx
3. Akdağ, H.; Sarı, İ. Sosyal Bilgilerin Temelleri, ISBN: 9786053642220, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 500, 424 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 2250
https://www.pegem.net/kitabevi/126279-Sosyal-Bilgilerin-Temelleri-kitabi.aspx
4. BAY, E.; DEMİR, S.; AKDAĞ, H.; SOĞUKÖMEROĞULLARI, M. Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi, Türksav Türk Dünyası 25 Yıllığı, Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler, Özeleştiriler, ISBN: 9786053422822, Akçağ Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 300 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 2063
http://www.akcag.com.tr/kitap/turksav-turk-dunyasi-25-yilligi.html
5. AKDAĞ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I, ISBN: 9786055885731, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 450 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 4500
https://www.pegem.net/kitabevi/46914-Sosyal-Bilgiler-Ogretiminde-Yeni-Yaklasimlar-1-kitabi.aspx
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 38595
1. BOZKURT, İ.; AKDAĞ, H.; ELCAN, A. İSTİKLÂLİNİN 100. YILINDA MERSİN, ISBN: 978-625-8468-17-5, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
2. AKDAĞ, H.; ELCAN, A.; BOZKURT, İ. CUMHURIYET’İN 100. YILINDA MERSİN, ISBN: 978-625-6613-02-7, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2023. 0
3. POLAT, Ü.; AYDIN, Ş.; AKDAĞ, H. III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, ISBN: 978-605-82174-0-9, Tebad, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2017. 0
4. TURAN, R.; AKDAĞ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III, ISBN: 978-605-241-007-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2017. 0
5. TURAN, R.; AKDAĞ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar IV, ISBN: 978-625-7228-72-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
6. HACIGÖKMEN, M.; AKDAĞ, H. Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar, ISBN: 978-605-5447-91-5, Tablet Kitabevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
1. POLAT, Ü.; AYDIN, Ş.; AKDAĞ, H. III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Makedonya/Üsküp, ISBN: 978-605-82174-0-9, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 545 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 83
http://2018.turkcess.net/iii-turkcess/
2. Turan, R.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III, ISBN: 9786052410073, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 250, 448 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
https://www.pegem.net/kitabevi/212513-Sosyal-Bilgiler-Ogretiminde-Yeni-Yaklasimlar-III-kitabi.aspx
3. Turan, R.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - I, ISBN: 9786055885731, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 250, 448 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 125
https://www.pegem.net/kitabevi/46914-Sosyal-Bilgiler-Ogretiminde-Yeni-Yaklasimlar-1-kitabi.aspx
4. Turan, R.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - II, ISBN: 9786053641254, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 376 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 125
https://www.pegem.net/kitabevi/120448-Sosyal-Bilgiler-Ogretiminde-Yeni-Yaklasimlar-II-kitabi.aspx
Uluslararası - Kitap Çevirme 38595
1. AKDAĞ, H. Günümüzde Eğitim –John Dewey, ISBN: 9786053641100, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 4500
https://www.pegem.net/kitabevi/119347-Gunumuzde-Egitim-John-Dewey-kitabi.aspx
Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 38595
1. AKDAĞ, H. Eğitime Yön Verenler I- II, ISBN: 978-975-11-4865-0, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 817 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
https://www.kultureserleri.meb.gov.tr/egitim-yayinlari/prd-dunya-egitimine-yon-verenler-i-ii
2. AKDAĞ, H. Eğitim Araştırmaları (Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar) 4. Baskıdan Çeviri, ISBN: 9786054757459, Eğiten Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 612 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 950
https://www.egitenkitap.com/EDUCATIONAL-RESEARCH-Egitim-Arastirmalari-Burke-Johnson-Larry-Christensen,PR-13.html
3. AKDAĞ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarının Sırları, ISBN: 978-605-4757-31-2, Eğiten Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 216 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 0
https://www.egitenkitap.com/SOSYAL-BILGILER-OGRETIMINDE-BASARININ-SIRLARI-d-Selcuk-Besir-Demir,PR-53.html
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 38595
1. AKDAĞ, H. SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT İNCELEMELERİ, ISBN: 978-605-318-378-5, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 460 Sayfa, İngilizce, ANKARA, , 2016. 10000
https://www.pegem.net/kitabevi/190673-Sosyal-Bilgilerde-Sozlu-ve-Yazili-Edebiyat-Incelemeleri-kitabi.aspx
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 38595
1. YILAR, M.; AKDAĞ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III, ISBN: 978-605-241-007-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 350, 44 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 4000
http://pegem.net/dosyalar/dokuman/3082017164550pdf.pdf
2. AKDAĞ, H.; AKDAĞ, H. CUMHURIYET’IN 100. YILINDA MERSIN, ISBN: 978-625-6613-02-7, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 377 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2023. 0
3. SAYGIN, M.; AKDAĞ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - IV, ISBN: 978-625-7228-72-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 11 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
4. AKDAĞ, H.; SAYGIN, M. Kent Stratejisi Silifke, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 372 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2018. 2500
https://www.egitimyayinevi.com/kitap/silifke-kent-stratejisi-muhammet-saygin-9786059831932
5. AKDAĞ, H.; ŞİRAZ, F. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 978-625-7582-77-3, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 631 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
6. AKDAĞ, H.; TOKCAN, H. FARKLI DİSİPLİNLER AÇISINDAN KAVRAM ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-625-397-772-6, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 230 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023. 0
7. AKDAĞ, H.; ŞİRAZ, F. Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programları, ISBN: 978-625-8325-98-0, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 460 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2022. 0
8. AKDAĞ, H. İSTİKLÂLİNİN 100. YILINDA MERSİN, ISBN: 978-625-8468-17-5, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 544 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2021. 0
9. AKDAĞ, H. BİR ÖMÜR TARİHLE YAŞAMAK: PROF. DR. REFİK TURAN, ISBN: 978-625-8365-86-3, BERİKAN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 800 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2022. 0
10. AKDAĞ, H.; KILIÇ, H. Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar, ISBN: 978-605-5447-91-5, Tablet Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 430 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 0
1. AKDAĞ, H.; SAY, F. II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİKÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI, ISBN: 978-605-7989-44-4, VİZE AKADEMİK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 727 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
http://www.i-sasec.org/2019/Tam%20Metin%20Kitap%2028.01.2019.pdf
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. AKDAĞ, H.; TAŞKAYA, S. Hayat Bilgisi Öğretimi, ISBN: 978-605-318-546-8, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 526 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 0
https://www.pegem.net/kitabevi/202568-Hayat-Bilgisi-Ogretimi-kitabi.aspx
2. MEYDAN, A.; AKDAĞ, H. Özel Öğretim Yöntemleri İle Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 978-605-5885-14-4, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 500, 550 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 0
https://www.pegem.net/kitabevi/10200-Ozel-Ogretim-Yontemleriyle-Sosyal-Bilgiler-Ogretimi-kitabi.aspx
3. BAY, E.; AKDAĞ, H.; SOĞUKÖMEROĞULLARI, M. TÜRKSAV TÜRK DÜNYASI 25 YILLIĞI TAHLİLLER DEĞERLENDİRMELER ÖNGÖRÜLER ÖZELEŞTİRİLER, ISBN: 978-605-342-282-2, AKÇAĞ YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 300 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1200

6. AKDAĞ, H.; Kılıç, H., Sosyal Bilgiler Öğretiminde İpek Yolu. VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2023-11-02, , ANKARA, Türkiye, . 200

5. AKDAĞ, H.; SARI, İ., SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ. II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİKÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2019-09-12, 2019-09-14, DENİZLİ, Türkiye, . 200

4. AKDAĞ, H., SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİKÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2019-09-12, 2019-09-14, DENİZLİ, Türkiye, . 200

3. AKDAĞ, H., SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. ULUSLARARASI EĞ İTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019-06-27, 2019-06-29, İSTANBUL, Türkiye, . 200

2. AKDAĞ, H., SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MADDE BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. ULUSLARARASI EĞİTİM VESOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019-06-27, 2019-06-29, İSTANBUL, Türkiye, . 200

1. AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgilerin Temelleri Dersi İle İlgili Görüşleri. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 2018-04-07, 2018-04-09, ANTALYA, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 4595

46. SAYGIN, M.; SAY, F.; AKDAĞ, H., Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS-2019), 2019-04-18, 2019-04-21, Muğla, Türkiye, . 100

45. SAYGIN, M.; YILDIRIM, M.; AKDAĞ, H., Kosgeb Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Üzerine Bir Değerlendirme. 2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2018-12-07, 2018-12-08, ANTALYA, Türkiye, . 100

44. SAYGIN, M.; YILDIRIM, M.; AKDAĞ, H., KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-12-07, 2018-12-08, Antalya, Türkiye, . 100

43. DEMİR, A.; KAYMAKCI, S.; AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğrenci Çalışma Kitaplarının Kaldırılmasına Yönelik Görüşleri. 7.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2018-10-11, 2018-10-13, , , . 100

42. DEMİR, A.; KAYMAKCI, S.; AKDAĞ, H., Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrenci çalışma kitaplarının kaldırılmasına yönelik görüşleri. VII. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2018-10-11, 2018-10-13, , , . 100

41. YOKUŞ, G.; AKDAĞ, H., Portfolyo Yönteminin Mesleki Gelişim Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi: Durum Çalışması. ULUSLARARASI IV. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2018-06-28, 2018-06-30, BAKÜ, Azerbaycan, . 100

40. AKDAĞ, H., Liseye Geçiş Sınavı Sistemi Üzerine Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. ULUSLARARASI IV. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2018-06-28, 2018-06-30, BAKÜ, Azerbaycan, . 100

39. AKDAĞ, H., 8. Sınıf Öğrencilerinin Liselere Geçiş Sınavına Göre T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersine BakışAçılarının Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 2018-05-10, 2018-05-12, İSTANBUL, Türkiye, . 100

38. AKDAĞ, H.; SAY, F.; BOYRAZ, G., ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. ULUSLARARASI ERDEMLİ SEMPOZYUMU 2018, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Türkiye, . 100

37. BOYRAZ, G.; SAY, F.; AKDAĞ, H., ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ METAFORİK ANALİZİ. ULUSLARARASI ERDEMLİ SEMPOZYUMU 2018, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Türkiye, . 100

36. SAY, F.; AKDAĞ, H.; BOYRAZ, G., OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA(ERDEMLİ ÖRNEĞİ). ULUSLARARASI ERDEMLİ SEMPOZYUMU 2018, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Türkiye, . 100

35. AKDAĞ, H.; SAY, F.; BOYRAZ, G., Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretimde Karşılaşılan Sorunlar (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 100

34. BOYRAZ, G.; SAY, F.; AKDAĞ, H., Ortaokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Öğrencilerine İlişkin Tutumlarının Metaforik Analizi. Uluslararası Ermdeli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 100

33. SAY, F.; AKDAĞ, H.; BOYRAZ, G., Okul Aile İşbirliği Etkililiği Üzerine Bir Çalşıma (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 100

32. AKDAĞ, H.; YOKUŞ, G., Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 2018-04-04, 2018-07-04, ANTALYA, Türkiye, . 100

31. PAN, V.; AKDAĞ, H., PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME – ÖĞRETME ORTAMI ALGILARININ İNCELENMESİ. 2. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2018-04-04, 2018-04-07, ANTALYA, Türkiye, . 100

30. AKDAĞ, H.; PAN, V., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK KAVRAMLAR ÜZERİNE GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR. II. ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100

http://www.inescongress.com

29. AKDAĞ, H.; PAN, V., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK KAVRAMLAR ÜZERİNEGELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2017-10-18, 2017-10-21, , , . 100

28. KAYMAKCI, S.; AKDAĞ, H., 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Tarih Konuları Açısından Karşılaştırılması. 1. İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISSAS 2017),, 2017-09-21, 2017-09-23, NEVŞEHİR, Türkiye, . 100

27. Kahleoğulları, Y.; AKDAĞ, H., 1926 İlk Mektep Programı İle 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı İncelenmesi. 1. İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISSAS 2017), 2017-09-21, 2017-09-23, NEVŞEHİR, Türkiye, . 100

26. KAYMAKÇI, S.; AKDAĞ, H., 2005 VE 2017 SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TARİH KONULARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI . I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

http://www.issas.net/

25. AKDAĞ, H.; KAHLEOĞULLARI, Y., TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER . I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

http://www.issas.net/

24. KAHLEOĞULLARI, Y.; AKDAĞ, H., 1926 İLK MEKTEP PROGRAMI İLE 2017 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ . I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu , 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

http://www.issas.net/

23. AKDAĞ, H., HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ SOSYAL BİLGİLER DERSİ BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ . III.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL , 2017-06-27, 2017-06-30, Üsküp, Makedonya, 2017. 100

http://turkcess.net/2017-turkcess-ozet-bildiriler/

22. AKDAĞ, H., SOSYAL BİLGİLER İLE HALKLA İLİŞKİLER OLGUSUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ . III.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL , 2017-06-27, 2017-06-30, Üsküp, Makedonya, 2017. 100

http://turkcess.net/2017-turkcess-ozet-bildiriler/

21. KAYMAKCI, S.; AKDAĞ, H., Temel Eğitimde Sosyal Bilgiler Dersinin Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu- International Sempozium on Social Science II (ASOS 2017), 2017-05-18, 2017-05-20, ALANYA, Türkiye, . 100

20. KAYMAKÇI, S.; AKDAĞ, H., Temel Eğitimde Sosyal Bilgiler Dersinin Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu II (ASOS 2017), 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, 2017. 100

https://asoscongress.com/2017alanya/

19. AKDAĞ, H., SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI AÇISINDAN GEZİ-GÖZLEM YÖNTEMİNE BİR ÖRNEK: NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USBES 2017), 2017-05-04, 2017-05-06, Eskişehir, Türkiye, 2017. 100

http://www.usbes6@anadolu.edu.tr

18. AKDAĞ, H., 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Programlarının Mukayeseli Incelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USBES 2017) , 2017-05-04, 2017-05-06, Eskişehir, Türkiye, 2017. 100

http://www.usbes6@anadolu.edu.tr

17. AKDAĞ, H., ÜNİVERSİTELERDE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA VERİLEN DERSLER ÜZERİNE BİR İNCELEME . ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2017, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

https://www.dropbox.com/s/pcxjv5hs5hgcwob/icoess%20%C3%B6zet%20kitab%C4%B1.pdf?dl=0

16. AKDAĞ, H., SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMINDAKİ ALAN BİLGİSİ DERSLERİNİN UZMAN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2017, 2017-04-06, 2017-04-08, , , . 100

15. AKDAĞ, H., SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMINDAKİ ALAN BİLGİSİ DERSLERİNİN UZMAN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2017 , 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

http://www.icoess.com/p://

14. AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliği Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim ve Bilimde Araştırmalar Konferansı 2016 , 2016-05-19, 2016-05-22, Bodrum, Türkiye, 2016. 100

13. AKDAĞ, H., Kamplarda Kalan Suriyeli Misafirlere Verilen Eğitim ve Suriyeli Misafirlerin Buna Yönelik Görüşleri (Nizip Örneği). II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Nizip, Türkiye, 2016. 100

12. AKDAĞ, H.; KOCA, M., Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının Özel Alan Yeterliği Açısından Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , 2016-04-28, 2016-04-30, Denizli, Türkiye, 2016. 100

11. AKDAĞ, H., Bilgiler Öğretmenlerinin İnsan Hakları ve Demokrasi Olgusuna Yönelik Görüşleri. IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2016-04-28, 2016-04-30, Denizli , Türkiye, 2016. 100

10. Akman, Ö.; AKDAĞ, H., 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dersinde geçen Devrim ve Kemalizm Kavramlarının İnteraktif Ortamda Kullanımı: Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Konferansı, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 100

9. AKMAN, Ö.; AKDAĞ, H., Fatih Projesi ile ilgili olarak Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tekno-Pedagojik Yeterlilikleri. Uluslararası Eğitim ve Bilimde Araştırmalar Konferansı 2016 , 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya , Türkiye, 2015. 100

8. AKDAĞ, H.; Kaymakcı, S., Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Finansal Okuryazarlığın Yeri. IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2015-04-23, 2015-04-26, Bolu, Türkiye, 2015. 100

7. AKDAĞ, H., Öğretmen Görüşlerine Göre Birleştirilmiş Sınıflarda Hayat Bilgisi Öğretimi. Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Konferansı, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya , Türkiye, 2015. 100

6. AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin E-Okul Sistemi Hakkındaki Görüşleri. II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2013-04-26, 2013-04-28, Aksaray, Türkiye, 2013. 100

5. AKDAĞ, H.; Oğuz, R.; Tatar, O.; Subaşı, Y., Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Güncel Olaylar Bağlamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2013-04-26, 2013-04-28, Aksaray, Türkiye, 2013. 95

4. AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yerellik konusundaki Algıları. II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2013-04-26, 2013-04-28, Aksaray, Türkiye, 2013. 100

3. TANGÜLÜ, Z.; AKDAĞ, H., Tek Parti Döneminde Ortak Vatandaş Yetiştirme Çabaları, İlkokul Programlarında Vatandaşlık Eğitimi. I. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, İstanbul , Türkiye, 2012. 100

2. AKDAĞ, H.; TANGÜLÜ, Z., İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabının Değerler Eğitimi Bağlamında Terör Kavramı Açısından Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, İstanbul , Türkiye, 2012. 100

1. AKDAĞ, H.; Kaymakcı, S., Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Terör Kavramına Yönelik Görüşleri. I. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, İstanbul , Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. AKDAĞ, H.; Kaymakcı, S., Sosyal Bilgiler Laboratuarlarının (Sınıflarının) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkililiği Üzerine Bir Çalışma. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, İstanbul , Türkiye, 2009. 50

2. AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 2005 Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, İstanbul , Türkiye, 2009. 50

1. AKDAĞ, H., İlköğretim II. Kademe 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin, Bilişsel ve Duyuşsal Giriş Davranış Özelliklerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi . 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2006-09-13, 2006-09-15, Muğla, Türkiye, 2006. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. Sarıkamış Harekatının 103. Yıldönümünde Sarıkamış’ın Mersinli Şehit Torunlarını Sarıkamış’ta Dedeleriyle Buluşturma Projesi, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: , 100000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2018,Tamamlandı. 0

Uluslararası 0
1. NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITESI, ULUSLARARASI TURK KULTUR COGRAFYASINDA SOSYAL BILIMLER DERGISI , EDITOR, - Devam ediyor. 0
2. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2023-11-30 - Devam ediyor. 0
3. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2023-06-30 - Devam ediyor. 0
4. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2021-12-30 - Devam ediyor. 0
5. TUBITAK - DERGI PARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2019-12-31 - Devam ediyor. 0
6. DERGIPARK, INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW APPROACHES IN SOCIAL STUDIES , EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2018-12-30 - Devam ediyor. 0
7. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI - IJONASS , EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2018-06-30 - Devam ediyor. 0
8. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI – IJONASS , EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2017-12-01 - Devam ediyor. 0
9. ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , EDITOR, ISSN : 2618-5725, E-ISSN : 2618-5725, 2019-07-01 - 2019-11-30. 0
10. ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , EDITOR, ISSN : 2618-5725, E-ISSN : 2618-5725, 2019-01-01 - 2019-05-31. 0
11. ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , EDITOR, ISSN : 2618-5725, E-ISSN : 2618-5725, 2018-07-01 - 2018-11-30. 0
12. ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , EDITOR, ISSN : 2618-5725, E-ISSN : 2618-5725, 2018-01-01 - 2018-06-03. 0
13. ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , EDITOR, ISSN : 2618-5725, E-ISSN : 2618-5725, 2017-09-03 - 2017-12-31. 0
14. HTTPS://DERGIPARK.ORG.TR/TR/PUB/SBYY, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2020-12-01 - 2020-12-30. 0
15. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2020-07-01 - 2020-12-31. 0
16. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI – IJONASS , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2618-5725, 2019-12-01 - 2019-12-31. 0
1. Eğitim Kültür ve Birliktelik Derneği , Üye No: 1, Türkiye, 2017-12-27-Devam ediyor.
2. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği , Üye No: 50, Türkiye, 2016-06-15-Devam ediyor.
3. Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği , Üye No: 60, Türkiye, 2016-01-13-Devam ediyor.
4. Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği , Üye No: 39, Türkiye, 2013-04-26-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Akdağ, H.; Akdağ, H. CUMHURIYET’IN 100. YILINDA MERSIN, ISBN: 978-625-6613-02-7, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 377 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2023.
Akdağ, H.; Tokcan, H. FARKLI DİSİPLİNLER AÇISINDAN KAVRAM ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-625-397-772-6, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 230 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Akdağ, H.; Elcan, A.; Bozkurt, . CUMHURIYET’İN 100. YILINDA MERSİN, ISBN: 978-625-6613-02-7, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Akdağ, H.; Akdağ, H. CUMHURIYET’IN 100. YILINDA MERSIN, ISBN: 978-625-6613-02-7, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 377 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2023.
Akdağ, H.; Tokcan, H. FARKLI DİSİPLİNLER AÇISINDAN KAVRAM ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-625-397-772-6, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 230 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Topkaya, Y.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 7, 767-786,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Akdağ, H.; Oğuz, R.; Tatar, O.; Subaşı, Y. Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Güncel Olaylar Bağlamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 2, 49-65,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Topkaya, Y.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 7, 767-786,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akdağ, H. İlköğretim 6 ve 7 sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi Konya İli Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, , -,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
çiydem, E.; Akdağ, H. Türkiye’deki İlkokul/İlköğretim Programlarının Felsefi Temeller Açısından İncelenmesi (1924-2018). ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 6, 52-81,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Günal, .; Akdağ, H. İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programının Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Yansımasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi*. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2021, 5, 493-517,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Topkaya, Y.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 7, 767-786,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Meydan, A.; Akdağ, H. Özel Öğretim Yöntemleri İle Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 978-605-5885-14-4, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 500, 550 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015.

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Topkaya, Y.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 7, 767-786,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akdağ, H.; Oğuz, R.; Tatar, O.; Subaşı, Y. Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Güncel Olaylar Bağlamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 2, 49-65,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
çiydem, E.; Akdağ, H. Türkiye’deki İlkokul/İlköğretim Programlarının Felsefi Temeller Açısından İncelenmesi (1924-2018). ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 6, 52-81,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akdağ, H. İlköğretim II Kademe 6 ve 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Giriş Davranış Özelliklerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, , -,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Günal, .; Akdağ, H. İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programının Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Yansımasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi*. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2021, 5, 493-517,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yılar, M.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III, ISBN: 978-605-241-007-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 350, 44 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017.

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Meydan, A.; Akdağ, H. Özel Öğretim Yöntemleri İle Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 978-605-5885-14-4, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 500, 550 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015.

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Akdağ, H.; şiraz, F. Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programları, ISBN: 978-625-8325-98-0, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 460 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2022.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Meydan, A.; Akdağ, H. Özel Öğretim Yöntemleri İle Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 978-605-5885-14-4, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 500, 550 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015.

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akdağ, H. SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT İNCELEMELERİ, ISBN: 978-605-318-378-5, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 460 Sayfa, İngilizce, ANKARA, , 2016.

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Yılar, M.; Akdağ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III, ISBN: 978-605-241-007-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 350, 44 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017.

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl