Prof.Dr. HÜRRİYET GÖKDAYI
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14540
E-MAIL
:
hgokdayi@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-25 20:27:19
DÜZENLEME
:
2020-05-08 16:22:46
PUAN
:
19965
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, KPDS, 87


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS YAKIN DOĞU DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ THE UNİVERSİTY OF WASHİNGTON 1996
DOKTORA YAKIN VE ORTADOĞU ÇALIŞMALARI THE UNİVERSİTY OF WASHİNGTON 2000
Doktora Tezi

1. Sohbet Arzusu: Türkiye'de Bir İletişim Etnografyası Danışman: Dr. Reşat Kasaba, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Seattle, Amerika Birleşik Devletleri, 2000.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2019-02-18 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ REVİZYON KOMİSYONU 2018-03-16 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ REVİZYON KOMİSYONU 2018-03-16 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-05-08 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-05-08 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-05-08 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016-08-16 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016-08-16 - Devam ediyor
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU 2019-11-11 - 2021-11-11
DEKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2019-02-04 - 2022-02-04
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2019-01-02 - 2021-02-02
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2019-01-02 - 2021-02-02
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-12-21 - 2021-12-21
MERKEZ MÜDÜRÜ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-12-21 - 2021-12-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-12-21 - 2021-12-21
MERKEZ MÜDÜRÜ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-12-21 - 2021-12-21
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI REKTÖRLÜK TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 2018-10-04 - 2020-10-04
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-09-21 - 2020-09-21
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-09-21 - 2020-09-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-07-03 - 2021-07-03
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-07-03 - 2021-07-03
DEKAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-06-20 - 2017-06-22
DEKAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-06-20 - 2017-06-22
DEKAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-06-20 - 2017-06-22
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2017-05-16 - 2020-05-16
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2017-04-04 - 2020-04-04
DEKAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-01-05 - 2017-01-06
DEKAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-01-05 - 2017-01-06
DEKAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-01-05 - 2017-01-06
DEKAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016-12-28 - 2016-12-28
DEKAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016-12-28 - 2016-12-28
DEKAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016-12-28 - 2016-12-28
REKTÖRLÜK BÖLÜM BAŞKANI REKTÖRLÜK TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 2016-09-07 - 2019-09-07
REKTÖRLÜK BÖLÜM BAŞKANI REKTÖRLÜK TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 2016-09-07 - 2019-09-07
REKTÖRLÜK BÖLÜM BAŞKANI REKTÖRLÜK TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 2013-09-07 - 2016-09-07
REKTÖRLÜK BÖLÜM BAŞKANI REKTÖRLÜK TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 2013-09-07 - 2016-09-07
DEKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-03-14 - 2016-03-11
DEKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-03-14 - 2016-03-14
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2011
2. Gokdayi, H.; Sebzecioglu, T. Türkiye Türkçesinde {-CA} Biçimbiriminin Türleri . BILIG, 2011, 147-172. 1000 + 0
2008
1. Gokdayi, H. Türkçede Kalıp Sözler. BILIG, 2008, 89-110. 1000 + 63
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2200
2020
11. Kalegeri, Ç.; Gökdayı, H. TÜRKİYE TÜRKÇESİ DİLBİLGİSİNDE YARGI. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2020, 13, 124-133. 200 + 0
http://http://www.sosyalarastirmalar.com/

2019
10. Gökdayı, H. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KALIPLAŞMA. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2019, 12, 168-176. 200 + 0
http://http://www.sosyalarastirmalar.com/

9. Gökdayı, H. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KALIP SÖZLER, BU SÖZLERİ İÇEREN BİR SÖZLÜK İHTİYACI VE HAZIRLAMA YÖNTEMİ. TÜRÜK ULUSLARARASI DİL EDEBİYAT VE HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 18-35. 200 + 0
http://www.turukdergisi.com/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=19

2017
8. Gökdayı, H. YENİ LİSAN HAREKETİ VE DİL PLANLAMASI. KESİT AKADEMİ DERGİSİ, 2017, 3, 48-73. 200 + 0
http://www.kesitakademi.com

7. Gökdayı, H. BİR KALIP YARGI OLARAK TÜRK LOKUMU (TURKISH DELIGHT). TÜRÜK ULUSLARARASI DİL, EDEBİYAT VE HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 59-70. 200 + 0
http://www.turukdergisi.com

6. Gökdayı, H. ÖBEKLERİ OLUŞTURAN SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ. TÜRÜK ULUSLARARASI DİL, EDEBİYAT VE HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 1-25. 200 + 0
http://www.turukdergisi.com

2016
5. Gökdayı, H. Kalıplaşmış Dil Birimlerinin Elektronik Sözlüklerde Gösterimi. TURKİSH STUDİES, 2016, 11, 189-208. 200 + 0
http://http://turkishstudies.net/

4. Gökdayı, H. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretimi ve Kalıp Sözler. TURKİSH STUDİES, 2016, 11, 379-394. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/

2010
3. Gökdayı, H. Türkiye Türkçesinde Öbekler . TURKİSH STUDİES, 2010, 5, 1297-1319. 200 + 12
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1486

2008
2. Gökdayı, H. Türkiye’de Yazılı Dil Kullanımının Görünümü. FOLKLOR/EDEBİYAT, 2008, 14, 7-24. 200 + 0
http://www.folkloredebiyat.org/yayinarsivi.html

2004
1. Gökdayı, H. Türk Kültürü ve Dilin Sözlü Kullanımı. FOLKLOR/EDEBİYAT, 2004, 10, 17-39. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 150
2003
3. Gökdayı, H. Language Change: The Interplay of Internal, External and Extra-Linguistic Factors. LİNGUİST LİST, 2003, 14, ---. 50 + 0
http://www.linguistlist.org

2. Gökdayı, H. The Turkish Language Reform A Catastrophic Success. LİNGUİST LİST, 2003, 14, ---. 50 + 0
http://www.linguistlist.org

2002
1. Gökdayı, H. Formulaic Language and the Lexicon. LİNGUİST LİST, 2002, 13, ---. 50 + 0
http://www.linguistlist.org

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2008
4. Gökdayı, H. Dil Kullanımını Değerlendirmede Doğru ve Yanlış. ERDEM ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DERGİSİ, 2008, 51, 91-110. 200 + 9
http://http://akmb.gov.tr/DergiSayi.aspx?DergiSayiId=449

2006
3. Gökdayı, H.; Sebzecioğlu, T. Geçiş Aşamasında Olan +CA Ekinin Türü. TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2006, 61-71. 200 + 3
http://www.tdk.gov.tr/index.php

2004
2. Gökdayı, H. Türkçede Kalıplaşmış Anlatım Birimleri ve Üstdil. ANADİLİ DİL KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ DERGİSİ, 2004, 45-58. 200 + 0
2003
1. Gökdayı, H. Sözlü İletişimde Kalıp Sözlerin İşlevleri. ANA DİLİ DİL VE EĞİTİM DERGİSİ, 2003, 31-45. 200 + 3
Ulusal - Diğer 200
2015
3. Gökdayı, H. Fabllardaki Kalıplar. LACİVERT ÖYKÜ VE ŞİİR DERGİSİ, 2015, 11, 56-59. 100 + 0
http://www.lacivertdergisi.com/

2011
2. Gökdayı, H. Gençlik ve Dil. ODTÜ'LÜLER BÜLTENİ, 2011, 56-59. 50 + 0
http://www.odtum.org.tr/yayin-arsivi/06-2011/

2007
1. Gökdayı, H. Dil Sevgisi. KARAMAN DİL-KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ, 2007, 2007, 144-147. 50 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 750
1. Gökdayı, H. Turcology in Turkey, ISBN: 978-975-6355-29-9, University of Szeged, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, İngilizce, Szeged, Macaristan, 2007. 250
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 750
1. Gökdayı, H. Türkçede Öbekler, ISBN: 978-605-2228-35-7, Kriter Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 208 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1500
1. Gökdayı, H. Türk Dili, ISBN: 978-9944-274-85-2, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2009. 250
2. GÖKDAYI, H. 2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı, ISBN: 978-975-16-3592-1, Türk Dil Kurumu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 312 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
3. Gökdayı, H. Türk Dili, ISBN: 978-9944-274-85-2, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2009. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1500
1. Gökdayı, H. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, ISBN: 978-605-63401-1-2, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 288 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 250
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1500
1. Gökdayı, H. Türkçede Kalıp Sözler, ISBN: 978-605-5863-57-9, Kriter Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 304 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Gökdayı, H., Türkiye Türkçesinde Sözcük Öbekleri. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2008-10-20, 2008-10-25, Ankara, Türkiye, 2009. 200

1. Gökdayı, H., Türkçede Kalıp Sözler. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2000-09-20, 2000-09-26, Ankara, Türkiye, 2004. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1100

11. GÖKDAYI, H., Türkçe Dilbilgisi Çalışmalarında Öbekler. IV. Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 2018-10-25, 2018-10-27, Ankara, Türkiye, 2018. 100

http://www.dtcf.ankara.edu.tr/.../iv-uluslararasi-dil-ve-edebiyat-arastirmalari-sempozyumu/

10. GÖKDAYI, H., Türkçe Sözlük ve Kalıp Sözler. IV. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, 2018-09-17, 2018-09-19, Bartın, Türkiye, 2018. 100

http://www.husbam.hacettepe.edu.tr/tr/menu/sempozyum_hakkinda-22

9. GÖKDAYI, H., Sözlükler ve Kalıplaşmış Dil Birimleri. III. ULUSLARARASI SÖZLÜKBİLİMİ SEMPOZYUMU, 2016-11-03, 2016-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

http://www.sozluksempozyumu.ogu.edu.tr

8. Gökdayı, H., Elektronik Sözlüklerde Kalıplaşmış Dil Birimleri. II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, 2015-11-03, 2015-11-04, İstanbul, Türkiye, 2015. 100

7. Gökdayı, H., Kalıplaşmış Dil Birimlerine Göre Türk Kültüründe Erkeklik Algısı. 1. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu, 2014-09-11, 2014-09-13, İzmir, Türkiye, 2014. 100

6. Gökdayı, H., Dilde Kalıplaşma. VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2012-09-24, 2012-09-28, Ankara, Türkiye, 2012. 100

5. Gökdayı, H., Bir Dil Planlaması Girişimi Olarak Yeni Lisan Hareketi. Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumu, 2011-04-11, 2011-04-13, Kocaeli, Türkiye, 2011. 100

4. Gökdayı, H., Tracing the Influence of Islam on Turkish Culture Through Formulaic Language. The Turks And Islam: An Internatıonal Conference, 2010-09-11, 2010-09-12, Bloomington, Indiana, Amerika Birleşik Devletleri, 2010. 100

3. Gökdayı, H., Dilde Temizlik. Uluslararası Türk Kültüründe Temizlik Sempozyumu, 2007-11-21, 2007-11-22, İstanbul, Türkiye, 2007. 100

2. Gökdayı, H., Pedagocical Use of "Sohbet" in Interpersonal Context in Turkish. 5th Annual AUSACE International Conference, 2000-11-12, 2000-11-15, Amman, Ürdün, 2000. 100

1. Gökdayı, H., Relating Through Joking Among Middle Eastern Background Students in the U. S.. 7th International Association of Middle Eastern Studies Congress, 2000-10-04, 2000-10-08, Berlin, Almanya, 2000. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 400

4. Gökdayı, H., Yarı Kalıplaşmış Dil Birimlerinin Söz Dizimsel Biçimlenmeleri. Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı, 2014-10-23, 2014-10-23, Adana, Türkiye, 2015. 100

3. Gökdayı, H., Dilde Kalıplaşma Dereceleri. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, 2011-10-20, 2011-10-22, Adana, Türkiye, 2012. 100

2. Gökdayı, H., Yerel Süreli Yayınlarda Dil Kullanımı. Mersin Sempozyumu 2008, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

1. Gökdayı, H., Yabancı Dillerin Günümüz Türkiye Türkçesinde Sözcük Dizilişine Etkisi. 21. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2007-05-10, 2007-05-11, Mersin, Türkiye, 2008. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 200

4. Gökdayı, H., Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretimi ve Kalıp Sözler. Yabancılara Türkçe Öğretimi Çalıştayı, 2015-06-16, 2015-06-16, Eskişehir, Türkiye, 2015. 50

3. Gökdayı, H., Dilencilere Verilen Sadaka ile İlgili Kavramlar. Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, 2005-11-16, 2005-11-17, İstanbul, Türkiye, 2005. 50

2. Gökdayı, H., Türkçede Meyvelerle İlgili Kalıplaşmış Anlatım Birimleri. Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, 2004-04-07, 2004-04-08, İstanbul, Türkiye, 2004. 50

1. Gökdayı, H., Türkiye'de Sözel Kültür. II. Ulusal Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 2003-09-03, 2003-09-05, Van, Türkiye, 2003. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2600

13. Çiğdem Kalegeri, Türkiye Türkçesinde Birleşik Tümce, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

12. Ayşe Mutluay, Gazete Başlıklarında Değişmece Anlam, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

11. Selda Dündar, Vilayet-name-i Hünkar Hacı Bektaş Veli, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Turgay Sebzecioğlu, Türkiye Türkçesinde Eylemsilerle Kurulan Tümcelerin Yapısı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Sevilay Çakır, 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı ve Bu Programa Göre Yazılan 8. Sınıf Türkçe Kitaplarında İşlenen Dilbilgisi Konuları Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Bülent Sakça, Nehcü`l-Feradis`te Birleşik Eylemler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Serpil Ayduttu, Üniversite Öğrencilerinin Günlük Konuşmalarında Görgü Kurallarının Edim bilimsel İncelenmesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Sultan Eşit, Kelile ve Dimne Çevirisi Türk Dil Kurumu Nüshası, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Meltem Özcan, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Postmodernizmin Yeri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Eylem Ateş, Tıbb-ı Şahi Tercemesi (Dilbilgisi özellikleri-Metin-Dizin), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200

3. Sevgi Sayalı, Türkiye Türkçesinde Zarflar ve Zarflaştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200

2. Meliha Gül, Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Sınıflandırılması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200

1. Özlem Arpacı, Çocuk Kitaplarında İletiler ve İletilerin Aktarım Biçimi (Sevim Ak örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

1. Ottoman and Turkish Studies Association , Üye No: -, Türkiye, 2000-04-15-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE214 Söz Dizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE306 Genel Dil Bilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 532 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 538 Türkiye Türkçesi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 610 Sözcük Bilim II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Dokto 3-0-3
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE213 Söz Dizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE305 Genel Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TDE 531 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 537 Türkiye Türkçesi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE306 Genel Dil Bilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE214 Söz Dizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 532 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 538 Türkiye Türkçesi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE213 Söz Dizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE305 Genel Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE 537 Türkiye Türkçesi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 531 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE306 Genel Dil Bilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE214 Söz Dizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE 532 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 538 Türkiye Türkçesi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE213 Söz Dizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE305 Genel Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE 537 Türkiye Türkçesi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 531 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE214 Söz Dizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE306 Genel Dil Bilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 538 Türkiye Türkçesi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 532 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TDE305 Genel Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE213 Söz Dizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TDE 531 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 537 Türkiye Türkçesi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE306 Genel Dil Bilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE214 Söz Dizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE 532 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 538 Türkiye Türkçesi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar OSD Herkes İçin Dilbilgisi II Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz TDE213 Söz Dizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE305 Genel Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 531 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 537 Türkiye Türkçesi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz OSD Herkes İçin Dilbilgisi I Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE306 Genel Dil Bilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE214 Söz Dizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 532 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 538 Türkiye Türkçesi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE305 Genel Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE213 Söz Dizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz OSD Herkes İçin Dilbilgisi I Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE306 Genel Dil Bilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE214 Söz Dizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 538 Türkiye Türkçesi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE305 Genel Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE213 Söz Dizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 537 Türkiye Türkçesi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 531 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE306 Genel Dil Bilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE214 Söz Dizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 532 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 538 Türkiye Türkçesi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE213 Söz Dizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE305 Genel Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE419 Anadolu ve Rumeli Ağızları I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 531 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 537 Türkiye Türkçesi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE306 Genel Dil Bilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE214 Söz Dizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 538 Türkiye Türkçesi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 532 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE213 Söz Dizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE419 Anadolu ve Rumeli Ağızları I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE305 Genel Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 531 Dilbilimsel Metin İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 537 Türkiye Türkçesi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE306 Genel Dil Bilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE214 Söz Dizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE305 Genel Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE213 Söz Dizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Gökdayı, H. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KALIP SÖZLER, BU SÖZLERİ İÇEREN BİR SÖZLÜK İHTİYACI VE HAZIRLAMA YÖNTEMİ. TÜRÜK ULUSLARARASI DİL EDEBİYAT VE HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 18-35.
http://www.turukdergisi.com/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=19
Gökdayı, H. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KALIPLAŞMA. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2019, 12, 168-176.
http://http://www.sosyalarastirmalar.com/
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl