Prof.Dr. İlker Fatih Kara
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Yapı Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir Mersin
Telefon
:
+90-324-3600001
Dahili
:
17038
Faks
:
+90-324-3610032
E-MAIL
:
ifkara@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ifkara@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ifkara51@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2017-07-20 15:58:03
DÜZENLEME
:
2024-01-25 13:18:28
PUAN
:
25690
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
20
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL UNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Betonarme Yapıların Çatlama Etkisi Göz Önüne Alınarak Lineer Olmayan Analizi Danışman: Dr. Cengiz Dündar, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Çatlak Kirişli Betonarme Çerçevelerin Rijit Diyafram Modeli ile Üç Boyutlu Analizi Danışman: Dr. Cengiz Dündar, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1999-11-29 - 2007-08-15
YRD. DOÇ. DR. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2008-01-21 - 2012-06-29
DOÇ. DR. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2012-11-28 - 2016-03-09
DOÇ. DR. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016-03-14 - 2017-11-20
PROF. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-11-28 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KURUL ÜYESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2023-06-08 - 2026-06-08
ANABİLİM DALI BAŞKANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2021-07-29 - 2024-07-29
ANABİLİM DALI BAŞKANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2021-06-22 - 2024-06-22
PROF. DR. DEKAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2019-04-30 - 2023-04-30
DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKANI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-08-31 - 2017-11-20
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 18000
2017
18. KARA, İ.; ASHOUR, A.; DÜNDAR, C. Analysis of R/C frames considering cracking effect and plastic hinge formation. STRUCTURAL ENGİNEERİNG AND MECHANİCS, 2017, 63, 669-681. 1000 + 0
10.12989/sem.2017.63.5.669

17. KARA, İ.; KÖROĞLU, M.; Ashour, A. Tests of Continuous Concrete Slabs Reinforced with Basalt Fiber-Reinforced Plastic Bars. ACI STRUCTURAL JOURNAL, 2017, 114, 1201-1215. 1000 + 0
10.14359/51689784

2016
16. Kara, I. Flexural performance of FRP-reinforced concrete encased steel composite beams. STRUCTURAL ENGİNEERİNG AND MECHANİCS, 2016, 59, 775-793. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12989/sem.2016.59.4.775

15. Kara, I.; Ashour, A.; Köroğlu, M. Flexural performance of reinforced concrete beams strengthened with prestressed near-surface-mounted FRP reinforcements. COMPOSİTE PART: B , 2016, 91, 371-383. 1000 + 5
http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.01.023


Alıntılanma Sayısı: 1
2015
14. Kara, I.; Ashour, A.; Köroğlu, M. Flexural behavior of hybrid FRP/steel reinforced concrete beams. COMPOSİTE STRUCTURES, 2015, 129, 111-121. 1000 + 75
http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2015.03.073


Alıntılanma Sayısı: 15
2014
13. Ashour, A.; Kara, I. Size effect on shear strength of FRP reinforced concrete beams. COMPOSİTE PART: B ENGİNEERİNG, 2014, 60, 612-620. 1000 + 25
http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2013.12.002


Alıntılanma Sayısı: 5
2013
12. Kara, I.; Ashour, A. Moment redistribution in continuous FRP reinforced concrete beams. CONSTRUCTİON AND BUİLDİNG MATERİALS, 2013, 49, 939-948. 1000 + 30
http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.03.094


Alıntılanma Sayısı: 6
11. Kara, I.; Ashour, A.; Dundar, C. Deflection of concrete structures reinforced with FRP bars. COMPOSİTE PART: B ENGİNEERİNG, 2013, 44, 375-384. 1000 + 95
http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.04.061


Alıntılanma Sayısı: 19
2012
10. Kara, I.; Ashour, A. Flexural performance of FRP reinforced concrete beams. COMPOSİTE STRUCTURES, 2012, 94, 1616-1625. 1000 + 55
http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2011.12.012


Alıntılanma Sayısı: 11
9. Kara, I. Empirical modeling of shear strength of steel fiber reinforced concrete beams by gene expression programming. NEURAL COMPUTİNG AND APPLİCATİONS, 2012, 23, 823-834. 1000 + 10
http://dx.doi.org/10.1007/s00521-012-0999-x


Alıntılanma Sayısı: 2
8. Kara, İ.; Dündar, C. Prediction of deflection of high strength steel fiber reinforced concrete beams and columns. COMPUTERS AND CONCRETE, 2012, 9, 133-151. 1000 + 0
2011
7. Kara, I. Prediction of shear strength of FRP-reinforced concrete beams without stirrups based on genetic programming. ADVANCES İN ENGİNEERİNG SOFTWARE, 2011, 42, 295-304. 1000 + 125
http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2011.02.002


Alıntılanma Sayısı: 25
2010
6. Kara, I.; Dundar, C. Three-Dimensional Analysis of Tall Reinforced Concrete Buildings with Nonlinear Cracking Effects#. MECHANİCS BASED DESİGN OF STRUCTURES AND MACHİNES, 2010, 38, 388-402. 1000 + 25
http://dx.doi.org/10.1080/15397734.2010.483551


Alıntılanma Sayısı: 5
2009
5. Kara, İ.; Dündar, C. Three dimensional analysis of reinforced concrete frames considering the cracking effect and geometric nonlinearity. STRUCTURAL ENGİNEERİNG AND MATERİALS, 2009, 31, 163-180. 1000 + 0
4. Kara, I.; Dundar, C. Effect of loading types and reinforcement ratio on an effective moment of inertia and deflection of a reinforced concrete beam. ADVANCES İN ENGİNEERİNG SOFTWARE, 2009, 40, 836-846. 1000 + 30
http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2009.01.009


Alıntılanma Sayısı: 6
3. Kara, I.; Dundar, C. Prediction of deflection of reinforced concrete shear walls. ADVANCES İN ENGİNEERİNG SOFTWARE, 2009, 40, 777-785. 1000 + 15
http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2009.02.002


Alıntılanma Sayısı: 3
2. KARA, İ.; DÜNDAR, C. Three dimensional analysis of reinforced concrete frames considering the cracking effect and geometric nonlinearity. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 2009, 31, 163-180. 1000 + 0
2007
1. Dundar, C.; Kara, I. Three dimensional analysis of reinforced concrete frames with cracked beam and column elements. ENGİNEERİNG STRUCTURES, 2007, 29, 2262-2273. 1000 + 50
http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2006.11.018


Alıntılanma Sayısı: 10
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2930
2023
15. VAPUR, İ.; KARA, İ.; AKIN, E. 2023 Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin Antakya ve Samandağ ilçelerindeki yapısal etkileri ve çözüm önerileri. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2023, 12, 1260-1270. 200 + 0
10.28948/ngmuh.1293147

14. KARA, İ.; AKKAŞ, Y. TBDY 2018’ e göre farklı döşeme tiplerinin yüksek bina sınıfındaki yapıda doğrusal olmayan davranışa olan etkilerinin incelenmesi. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2023, 12, 230-248. 200 + 0
10.28948/ngmuh.1159150

2019
13. KARA, İ.; Ashour, A.; BİLİM, C. Flexural behavior of hybrid FRP-concrete bridge decks. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2019, 3, 206-217. 200 + 0
2018
12. BİLİM, C.; KARA, İ. Çelik lifin ultra yüksek dayanımlı harçların mekanik özelliklerine etkisi. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 7, 751-. 200 + 0
10.28948/ngumuh.444775

2016
11. Sarıdemir, M.; Kara, İ. Fiberle Güçlendirilmiş Silis Dumanı İçeren Betonların GEP ile Tahmini. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 5, 208-217. 200 + 0
10. Severcan, M.; Kara, İ.; Akçaözoğlu, K. Değişik Yüklemeler Etkisi Altında Farklı Donatı Oranlarına Sahip Betonarme Kirişlerde Oluşan Deplasmanların Deneysel Olarak İncelenmesi. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 5, 135-147. 200 + 0
9. Kara, İ.; Cullazoğlu, F.; Severcan, M. Enine ve Boyuna FRP donatılı Betonarme Kirişlerin Kesme Dayanımı. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 5, 157-167. 200 + 0
2008
8. Kara, İ.; Dündar, C. Betonarme Kiriş Elemanlarda Bulunan Farklı Donatı Oranlarının ve Yükleme Tiplerinin Etkili Atalet Momenti Üzerine Olan Etkisinin İrdelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 23, 51-65. 200 + 0
7. Dündar, C.; Özçete, F.; Kara, İ. Çatlamalar ve İkinci Mertebe Etkiler Göz Önünde Bulundurularak Yapıların Üç Boyutlu Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK.MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 23, 231-244. 200 + 0
6. Kara, İ.; Dündar, C. Çatlamaların Betonarme Perdelerin Rijitlikleri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 23, 36-50. 200 + 0
2007
5. Kara, İ.; Dündar, C. Kirişlerde ve Kolonlarda Oluşan Çatlamalar Göz Önünde Bulundurularak Betonarme Çerçevelerin Rijit Diyafram Modeli ile Üç Boyutlu Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 22, 63-77. 200 + 0
4. Kara, İ.; Dündar, C. Çatlamalar ve İkinci Mertebe Etkiler Göz Önünde Bulundurularak Betonarme Çerçevelerin Üç Boyutlu Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 22, 79-91. 200 + 0
2006
3. Dündar, C.; Kara, İ.; Dilmaç, B. Türk Deprem Yönetmeliği 98’de Önerilen Yatay Öteleme Koşullarının İrdelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 21, 99-112. 200 + 0
2005
2. Dündar, C.; Tokgöz, S.; Baran, T.; Kara, İ. İki Eksenli Eğilme ve Eksenel Basınç Altında Betonarme Kolon Deneyleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 20, 53-65. 130 + 0
1. Dündar, C.; Kara, İ.; Tanrıkulu, A. Etkili Rijitlik Modelleri Kullanılarak Yapıların Üç Boyutlu Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 20, 67-80. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2013
1. POURHOSSEIN, P.; Dündar, C.; Kara, İ. Yüksek Dayanımlı Çelik Lifli Betonarme Kiriş ve Kolonlarda Çatlamalar Gözönüne Alınarak Deplasmanların Belirlenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 29, 109-118. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 100
2016
1. SEVERCAN, M.; KARA, İ.; AKÇAÖZOĞLU, K. Değişik Yüklemeler Etkisi Altında Farklı Donatı Oranlarına Sahip Betonarme Kirişlerde Oluşan Deplasmanların Deneysel Olarak İncelenmesi. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 5, 135-147. 100 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1770

9. Sarıdemir, M.; Kara, İ.; Severcan, M.; Deneme, İ., Modelling of Compressive Strength of Steel Fiber Reinforced Concrete with Silica Fume by Gene Expressing Programme’. 2nd Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 2017-05-08, 2017-07-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 170

8. Kara, İ.; Sinani, B., Prediction of Punching Shear Capacity of Two-Ways FRP Reinforced Concrete Slabs. 5th UBT Annual International Conference on Business, Technology and Innovation (Civil Engineering, Infrastructure and Environment), 2016-10-28, 2016-10-30, Durres, Arnavutluk, 2016. 200

7. Kara, İ.; Ashour, A., Flexural behaviour of Ultra-High-Performance Fiber-Reinforced Concrete Beams Reinforced with FRP and Steel Rebars. 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, 2016-09-21, 2016-09-23, İstanbul, Türkiye, 2016. 200

6. Ashour, A.; Kara, İ., Shear Capacity of FRP Reinforced Concrete Beams. 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures, 2013-06-26, 2013-06-28, Guimarães, Portekiz, 2013. 200

5. Severcan, M.; Sarıdemir, M.; Kara, İ., Uçucu Kül İçeren Betonların Basınç Dayanımının Genetik Programlama ile Tahmini. International Science and Technology Conference (ISTEC 2010, 2010-10-27, 2010-10-29, Famagusta, KKTC, 2010. 200

4. Dündar, C.; Kara, İ., 3-D Analysis of R/C Frames Using . 6th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures, Design, Assessment and Retrofittig of RC Structures (Framcos-6), 2007-06-17, 2007-06-22, Catania, İtalya, 2007. 200

3. Dündar, C.; Kara, İ.; Tanrıkulu, A., Geometrik Nonlineerlik ve Çatlamaların Etkisi Göz Önüne Alınarak Yapıların Üç Boyutlu Analiz. 7th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2006), 2006-10-11, 2006-10-13, İstanbul, Türkiye, 2006. 200

2. Dündar, C.; Kara, İ.; Tanrıkulu, A., Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Structures. Annual Proceedings of Technical University in Varna, 2004-10-07, 2004-10-09, Varna, Bulgaristan, 2004. 200

1. Dündar, C.; Kara, İ.; Tanrıkulu, A., Yapıların Kirişlerdeki Çatlama Göz Önüne Alınarak Rijit Diyafram Modeli ile Üç Boyutlu Analiz. ECAS2002 International Syposium on Structural and Earthquake Engineering, 2002-10-14, 2002-10-14, Ankara, Türkmenistan, 2002. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. Dündar, C.; Kara, İ.; Tanrıkulu, A., Kirişlerde ve Kolonlarda Oluşan Çatlamalar Göz Önüne Alınarak Yapıların Rijit Diyafram Modeli ile Üç Boyutlu Analizi. Türkiye İnşaat Mühendisliği 17. Teknik Kongre ve Sergisi, 2004-04-15, 2004-04-17, İstanbul, Türkiye, 2004. 100

2. Dündar, C.; Kara, İ.; Tanrıkulu, A., Kirişlerde ve Kolonlarda Oluşan Çatlamalar Göz Önüne Alınarak Yapıların İki Boyutlu Analizi. Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, 2002-10-23, 2002-10-25, Gümüşhane, Türkiye, 2002. 100

1. Dündar, C.; Kara, İ.; Tanrıkulu, A., Kirişlerdeki Çatlamalar Göz Önüne Alınarak Çerçevelerin Üç Boyutlu Analizi. Türkiye İnşaat Mühendisliği 16. Teknik Kongre ve Sergisi, 2001-11-01, 2001-11-03, Ankara, Türkiye, 2001. 100

Ulusal - Yürütücü 200

2. Lif Takviyeli Ultra Yüksek Performanslı Beton ve BFRP ve GFRP Donatı içeren Kirişlerin Eğilme Etkisi Altındaki Davranışı, BAP, Proje No: 2021-1-AP4-4385, 28420 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ, BAP, Proje No: 2019-3-AP5-3828, 70000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Sentetik Lif Katkısı ile Güçlendirilmiş Kohezyonlu Zeminlerin Geomekanik Özelliklerininin Deneysel Olarak İncelenmesi , BAP, Proje No: 2019-3-AP4-3775, 29530 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

2. Eğitim ve Araştırma Altyapısının Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı ve Mevcut Yapıların Depreme Karşı Dayanıklılık Performansının Değerlendirilmesi Açısından Güçlendirilmesi, BAP, Proje No: 2023-1-AP5-4784, 1600000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. Betonarme Kiriş Elemanlarda Bulunan Farklı Donatı Oranlarının ve Değişik Yükleme Tiplerinin Atalet Momentleri ve Deplasmanlar Üzerine Olan Etkisinin İrdelenmesi, BAP, Proje No: FEB 2011/14 , 9000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Fatih Cullazoğlu, FRP Donatılı Betonarme Kirişlerin Eğilme ve Kesme Etkisi Altındaki Analizi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası
1. University of Bradford, School of Engineering , 2014-09-17 - 2015-08-03, Bradford, İngiltere / Birleşik Krallık.
2. University of Bradford, School of Engineering , 2011-03-14 - 2012-01-06, Bradford, İngiltere / Birleşik Krallık.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Kara, .; Akkaş, Y. TBDY 2018’ e göre farklı döşeme tiplerinin yüksek bina sınıfındaki yapıda doğrusal olmayan davranışa olan etkilerinin incelenmesi. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2023, 12, 230-248.
10.28948/ngmuh.1159150
Vapur, .; Kara, .; Akın, E. 2023 Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin Antakya ve Samandağ ilçelerindeki yapısal etkileri ve çözüm önerileri. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2023, 12, 1260-1270.
10.28948/ngmuh.1293147
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl