Prof.Dr. İHSAN KAMALAK

Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
15368
Faks
:
+90-324-3610056
E-MAIL
:
ihsank@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ihsanmersin33@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-11-11 13:29:55
DÜZENLEME
:
2024-02-14 13:09:51
PUAN
:
18632
YABANCI DİL
:
İngilizce, İleri, KPDS, 89
Researcher ID
Scopus ID
h-index
8
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KAMU YÖNETİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS TARİH VE SİYASET BİLİMİ WOLLONGONG UNİVERSİTY 1998
DOKTORA SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2006
DOÇENTLİK SİYASAL HAYAT VE KURUMLAR ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
PROFESÖR KAMU YÖNETİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020
Doktora Tezi

1. AVRUPA SOSYAL DEMOKRASİSİ Danışman: Dr. Mehmet Okyayuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2006.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. The Response of Social Democracy to the Problems of European Lesser Developed Countries: Turkey and Spain Danışman: Dr. Steve Reglar, Diğer, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Wollongong, Avustralya, 1999.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİVERSİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2008-06-01 - 2010-04-01
DEKAN YARDIMCISI MEÜ İİBF 2010-04-01 - 2013-06-03
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-26 - 2019-09-26
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-09-26 - 2019-09-26
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-26 - 2019-09-26
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-26 - 2019-09-26
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-04 - 2019-09-04
DEKAN YARDIMCILIĞI DEKAN YARDIMCILIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-04-05 - 2013-06-10
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-06-09 - 2010-04-05
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2013
1. Kamalak, İ. Seçmen Davranışlarının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye'de 2009 Yerel Seçimleri ile 2011 Ulusal Seçimleri Örneği. PROCEDİA - SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, ELSEVİER, 2013, 81, 314-323. 200 + 0
http://www.sciencedirect.com

Publications_002.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 100
2017
1. GÜL, H.; KAMALAK, İ.; SALLAN GÜL, S. Amerikan Başkanlık ve Fransız Yarı-başkanlık Sistemleri Işığında Türkiye’xxnin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. STRATEGİC PUBLİC MANAGEMENT JOURNAL, 2017, 3, 101-120. 100 + 0
10.25069/spmj.343035

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2017
3. Gül, H.; Kamalak, İ.; Sallan Gül, S. Amerikan Başkanlık ve Fransız Yarı-Başkanlık Sistemleri Işığında Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi. STRATEGİC PUBLİC MANAGEMENT JOURNAL, 2017, 3, 101-120. 200 + 0
http://http://spmj.stkam.marmara.edu.tr/

Publications_003.pdf

2013
2. Kamalak, İ.; Kiriş, H.; Gül, H. Türkiye’de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER, 2013, 22, 1-30. 200 + 14
1. KAMALAK, İ. Yerelin Yerel Seçimlere Etkisi: Belediye Başkan Adayları Üzerinden Bir İnceleme. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 15, 419-446. 200 + 21
http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/dergi.htm

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 300
2008
3. KAMALAK, İ. Avrupa Sosyal Demokrasisinde Süreklilik ve Değişim: Toplumsal Adalet Kavramı Üzerinden Bir İnceleme. TOPLUM VE DEMOCRACİ DERGİSİ, 2008, 1, 35-56. 100 + 0
2007
2. KAMALAK, İ. Türkiye’nin Modernleşme Süreci, Türban ve Kadın: Laikliğin Olası Sonuçları Üzerine Bir Deneme. MEMLEKET, SİYASET, YÖNETİM, 2007, 2, 44-70. 100 + 0
2005
1. KAMALAK, İ. Sosyal Demokrasi ve Üçüncü. DOĞU-BATI, 2005, 8, 221-235. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 100
2015
1. KAMALAK, İ.; GÜL, H.; SALLAN GÜL, S. Demokrasi, Siyasal Rejim ve Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ, 2015, 9, 127-148. 100 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 100
2004
1. KAMALAK, İ. Sosyal Demokrasi Revizyonist Bir İdeoloji Değildir. SOSYAL DEMOKRAT AÇILIM DERGİSİ, 2004, 1, -. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 4833
1. Kamalak, İ. Social Democracy in the Age of Globalization, ISBN: 978-3-639-13354-7, VDM Verlang Dr. Müller, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 196 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2009. 500
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 4833
1. Gül, H.; Kamalak, İ.; Kiriş, H. Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments, ISBN: 9781522503200, IGI Global (Hacettepe University, Turkey), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 3 Sayfa, İngilizce, Hershey, PA 17033, USA , Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 167
http://www.igi-global.com/book/comparative-studies-regionally-focused-cases/145477
2. KAMALAK, İ.; Gül, H. "Introduction: Transformation of Turkey in the New Millennium" içinde TURKEY IN THE NEW MILLENNIUM: A CRITIQUE OF POLITICAL, SOCIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATION, ISBN: 978-3-659-33681-2, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 410 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2013. 0
3. KAMALAK, İ. “Would Presidential System Consolidate or Maintain Democracy in Turkey”, TURKEY IN THE NEW MILLENNIUM: A CRITIQUE OF POLITICAL, SOCIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATION, ISBN: 978-3-659-33681-2, Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 410 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2013. 2750
4. Kiriş, M.; Kamalak, İ.; Gül, H. "Recent Reforms in Turkish Political System and Future Prospects" in TURKEY IN NEW MILLEIUM: A CRITIQUE OF POLITICAL, SOCIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATIONS, ISBN: 978-3-659-33681-2, Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 410 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2013. 917
5. Gül, H.; Kamalak, İ. "1980 Sonrası Gelişmeler Işığında Toplumcu Belediyecilik" içinde YEREL YÖNETİMLERDE TEKNOLOJİ VE KATILIM, derleyenler Cenay Babaoğlu, Levent Memiş ve Oğuzhan Erdoğan, ISBN: 978-6059524-87-2, Orion, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 460 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 125
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 4833
1. Kamalak, İ.; Gül, H. Turkey in the New Millenium, ISBN: 978-3-659-33681-2, Lamber Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 410 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2013. 125
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 4833
1. KAMALAK, İ.; GÜL, H. Türkiye'de Devlet ve Kriz, ISBN: 978-625-7906-51-7, Sentez Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 352 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 475
1. KAMALAK, İ.; GÜL, H.; BEYAZIT, E. “Sosyal Demokrat İlkelerin Yerel Düzeyde Uygulanması Üzerine Bir Deneme Türkiye Örneği”, içinde YEREL YÖNETIMLERE SOSYAL DEMOKRASI: TOPLUMCU DEMOKRASI TEORIK YAKLAŞIMLAR, ISBN: 9786055679200, Kalkedon, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 352 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 0
2. Bayraktar, S.; Kurt, H.; Kamalak, İ.; Yılmaz, B.; Güney, A. “Yeni Dönemde İl Genel Meclis Üyeleri: Mersin Örneğinde İlk Bulgular”, içinde 18. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA KAMU YÖNETİMİNDE REFORM, ISBN: 978-975-8918-32-4, TODAİE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 550 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 0
3. KAMALAK, İ. "Türk Siyasal Sistemine (Yarı) Başkanlık Sisteminin İthalinin Sonuçları Üzerine Bir Deneme", içinde BAŞKANLIK SİSTEMİ VE TÜRKİYE: ÜLKELER, DENEYİMLER VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ, ISBN: 978-9944-115-08-7, Kalkedon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 407 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2007. 0
4. KAMALAK, İ.; Genç, Z. Belediyelerin Demokratikliği: Mersin Örneği, içinde Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, ISBN: ISBN: 978-605-7895-11-0, Nobel Akademik yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1650 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
https://www.alanya.bel.tr/
5. Kamalak, İ. "Sosyal Demokrasiyi Tanımlamak: E. Bernstein'ın Yaklaşımı Üzerinden Bir Deneme" SOSYAL DEMOKRASİ OKUMALARI, ISBN: 978-9944-769-80-8, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 436 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
6. KAMALAK, İ. "Sosyal Demokrasinin Küreselleşme Koşullarında geçerliliği Üzerine Bir İnceleme" İÇİNDE SOSYAL DEMOKRASİ OKUMALARI, ISBN: 978-9944-769-80-8, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 436 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
7. Kamalak, İ. Giriş: Demokrasi, Başkanlık Sistemi ve Başbakanlar”, içinde (YARI) BAŞKANLIK SİSTEMİ VE TÜRKİYE: ÜLKELER, DENEYİMLER VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ, ISBN: 9786054511952, Kalkedon, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 446 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 0
8. Kamalak, İ.; Durna, Ö. Güçler Ayrılığı İlkesini Hayata Geçiren Koşullar Üzerine, içindeCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Kamu Yönetiminde Değişim, ISBN: 9786052137871, Hiperlink Yayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 501 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 0
9. KAMALAK, İ.; SAKAR, G. "Cumhurbaşkanını Halkın Seçmesinin Olası Sonuçlarının 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Dönemi Üzerinden Değerlendirilmesi", içinde (YARI)BAŞKANLIK SISTEMI VE TÜRKIYE: ÜLKELER, DENEYIMLER VE KARŞILAŞTIRMALI ANALIZ, ISBN: 9786054511952, Kalkedon, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 446 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 0
10. KAMALAK, İ. “Giriş: Sosyal Demokrasi ve Yerel Yönetimler: Gecikmiş Bir Adım”, içinde YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL DEMOKRASİ: TOPLUMCU BELEDİYECİLİK: TEORİK YAKLAŞIMLAR, TÜRKİYE UYGULAMALARI, ISBN: 978-605-5679-20-0, Kalkedon, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 352 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2009. 0
11. KAMALAK, İ. “Sosyal Demokrasiye Giriş”, içinde SOSYAL DEMOKRASİ NOTLARI: TOPLUMLARI BAŞKALDIRIYA ZORLAYAN EŞİTSİZLİKLER KONUSUNDA, ISBN: 978-605-4511-89-1, Kalkedon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 312 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 475
1. Kamalak, İ.; Gül, H. Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamalarıasi, ISBN: 978605567900, Kalkedon, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 352 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 125
2. Kamalak, İ. (Yarı)Başkanlık Sistemi ve Türkiye: Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz, ISBN: 978-605-4511-95-2, Kalkedon, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 446 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
1. KAMALAK, İ. Başkanlık Sistemi ve Türkiye: Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz, ISBN: 9786054511952, Kalkedon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 407 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2007. 0
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 475
1. Bayraktar, S.; Kurt, H.; Yılmaz, B.; Kamalak, İ.; Doğan, A. REFORM SONRASI İL GENEL MECLİSLERİ: DÖNÜŞÜM VE STATÜKO, ISBN: 978-605-5679-72-9, Kalkedon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 154 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 100
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 475
1. KAMALAK, İ. Sosyal Demokrasi Okumaları, ISBN: 9789944769808, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 436 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 0
2. KAMALAK, İ. Sosyal Demokraci Notları: Toplumları Başkaldırıya Zorlayan Eşitsizlikler Konusunda, ISBN: 9786054511891, Kalkedon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1000 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 0
3. KAMALAK, İ. Sosyal Demokrasi Okumaları, ISBN: 9789944769808, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 436 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 100

2. Kamalak, D.; Genç, Z., Belediyelerin Demokratikliği: Mersin Örneği. Alanya Uluslararası yerel Yönetimler Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-04, Antalya, Türkiye, 2018. 0

1. Kamalak, İ., Comparative Analysis of Voting Participation: The Case of Turkey's 2009 Local and 2011 National Elections. World Congress on Administrative and Political Sciences, 2012-12-01, 2012-12-03, Antalya, Türkiye, 2013. 100

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813015024

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 170

2. KAMALAK, İ.; SAKAR, G., Cumhurbaşkanını Halkın Seçmesinin Olası Sonuçlarının 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Dönemi Üzerinden Değerlendirilmesi. VII. KAMU YÖNETİMİ FORUMU: KÜRESELLEŞME KARŞISINDA KAMU YÖNETİMİ, 2009-10-08, 2009-10-10, K.MARAŞ, Türkiye, 2010. 100

1. Güney, A.; Bayraktar, S.; Kamalak, İ.; Kurt, H.; Yılaz, B., İl Genel Meclisleri: Fransa-Türkiye Karşılaştırmasının İlk Bulguları. 1. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU, 2008-10-23, 2008-10-24, Sakarya, Türkiye, 2008. 70

Ulusal - Özet - Sözlü 250

5. Gül, H.; Kamalak, İ.; Sallan Gül, S., Amerikan Başkanlık ve Fransız Yarı-Başkanlık Sistemleri Işığında Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi. III. Strategic Public Management Symposium: Karşılaştırmalı Yönetim Modelleri (Başkanlık Sistemi Özelinde), 2017-04-13, 2017-04-14, İstanbul, Türkiye, 2017. 50

Scientific_Meetings_002.pdf

4. Durna, Ö.; Kamalak, İ., Güçler Ayrılığı İlkesini Hayata Geçiren Koşullar Üzerine. III. Strategic Public Management Symposium: Karşılaştırmalı Yönetim Modelleri (Başkanlık Sistemi Özelinde), 2017-04-13, 2017-04-14, İstanbul, Türkiye, 2017. 50

Scientific_Meetings_001.pdf

3. KAMALAK, İ., Türkiye’de Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışları: 2009 Yerel Yönetim Seçimleri Üzerinden Bir İnceleme. 12. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2011-12-14, 2011-12-16, Ankara, Türkiye, 2011. 50

2. KAMALAK, İ., Başkanlık Sistemi Türkiye'ye İstikrar Getirebilir mi?. 9. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2005-12-07, 2005-12-09, Ankara, Türkiye, 2005. 50

1. KAMALAK, İ., Devamlılık ve Değişim: Sosyal Demokrasi ve Kamulaştırma. 8. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2003-12-03, 2003-12-05, Ankara, Türkiye, 2003. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Yerel Seçimlerde Seçmen Eğilimlerinin Genel Seçimlerle Karşılaştırmalı Analizi: Mersin Örneği, BAP, Proje No: BAP-iİBF KYB (iK) 2009-2 A, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Türkiye'nin Siyasal, İktisadi ve Toplumsal Dönüşümü: Eleştirel Yaklaşımlar, BAP, Proje No: BAP-2005-04_01 -01, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. Reform sonrasında il Genel Meclisleri, TÜBİTAK, Proje No: 107K518, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2000

10. Yıldız Koca, AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI VE İÇ HUKUKTAKİ YERİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

9. Bahri Uçakçıoğlu, Türkiye'de Kalıcı Liderlik Sorunu ve Parti İçi Demokrasi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

8. Zerife Genç, BELEDİYELERİN İŞLEYİŞİNİN DEMOKRATİKLİĞİ: BELEDİYE BAŞKANI İLE BELEDİYE MECLİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ MERSİN ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

7. Özkan Durna, Kamu Düzeni Yoluyla Siyasetsizleştirme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

6. Mahmut Söznmez, BİR MUHALEFET BİÇİMİ OLARAK BASIN AÇIKLAMALARI: MERSİN ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

5. Uygar Uyar, AVRUPA BİRLİĞİ KONFEDERASYON MU? FEDERASYON MU?, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

4. Elif Bilge Şahin, Hemşehri Dernekleri ve Siyasal Katılım: Mersin Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200

3. Bülent Altındaş, Çatışma Algılamasının Yönetim tarzlarına Etkileri Neler: Eğitim Örgütü Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200

2. Yeşim Hafızoğlu, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Bağlamında Anayasa ve Anayasacılık Hareketleri: 2001 Anayasa Değişiklikleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200

1. Feyza Olgu Karaaslan, MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCEDEKİ DEĞİŞİM VE DEVAMLILIK: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 200

Ulusal 565
1. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ, SEÇİMLER DEMOKRASİ VE SİYASAL PARTİLER TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1307-4687, - Devam ediyor. 0
2. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ, TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , EDİTÖR, 2017-01-01 - Devam ediyor. 0
3. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1307-4687, 2012-01-01 - Devam ediyor. 500
4. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , BÖLÜM EDİTÖRÜ, E-ISSN : 1307-4687, 2017-01-01 - 2017-06-30. 65
5. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ, TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , KONUK EDİTÖR, E-ISSN : 1307-4687, 2017-01-01 - 2017-06-30. 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SBF DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ E-DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
3. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
4. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl