Prof.Dr. İSMAİL TUNCER
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Teorisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
15304
Faks
:
+90-324-3610056
E-MAIL
:
ituncer@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-31 11:35:16
DÜZENLEME
:
2022-06-17 07:31:48
PUAN
:
14849
YABANCI DİL
:
İngilizce, , KPDS, 89
İngilizce, , TOEFL, 517
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS UYGULAMAMLI İKTİSAT THE AMERİCAN UNİVERSİTY 1995
DOKTORA İKTİSAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2001
DOÇENTLİK MİKRO İKTİSAT ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2008
Doktora Tezi

1. İçsel büyüme modelleri çerçevesinde: Türkiye'de uygulanan dış ticaret politikalarının büyüme etkileri üzerine Danışman: Dr. Nejat ERK, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2001.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ REVİZYON KOMİSYONU 2018-03-20 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016-08-04 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016-08-04 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018-12-05 - 2021-12-05
ETİK KURUL BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU 2016-02-23 - 2019-02-23
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-11-03 - 2017-11-03
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-11-03 - 2017-11-03
BÖLÜM BAŞKANI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2014-01-13 - 2017-01-13
BÖLÜM BAŞKANI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2014-01-13 - 2017-01-13
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-10-04 - 2016-10-04
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-10-04 - 2016-10-04
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2013-09-06 - 2016-09-06
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2013-09-06 - 2016-09-06
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2021
1. TUNCER, İ.; COŞKUN, N. Ürün Uzayı Değişkenlerinin Türkiye İBBS Düzey 2 Bölgelerinde Büyüme Dinamiklerine Etkisi. İZMİR İKTİSAT DERGİSİ, 2021, 36, 229-246. 0 + 0
10.24988/ije.202136115

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2006
2. ŞENGÜL, S.; TUNCER, İ. Türkiye’de enerji tüketimi ve ekonomik büyüme: 1960-2000. IKTİSAT ISLETME VE FİNANS DERGİSİ, 2006, 21, 69-80. 200 + 1
http://dx.doi.org/10.3848/iif.2006.242.2592

1. TUNCER, İ.; ÖZUĞURLU, Y. Türkiye ekonomisinde büyüme ve sektörel üretkenlik analizleri: Bölgesel karşılaştırmalar 1980-2000. IKTİSAT ISLETME VE FİNANS DERGİSİ, 2006, 21, 56-74. 200 + 6
http://dx.doi.org/10.3848/iif.2006.240.6120

Uluslararası - Diğer 200
2018
2. COŞKUN, N.; Lopçu, K.; TUNCER, İ. The Economic Complexity Approach to Development Policy: Where Turkey Stands in Comparison to OECD plus China?. TOPİCS İN MİDDLE EASTERN AND NORTH AFRİCAN ECONOMİES, 2018, 20, 112-124. 100 + 0
2016
1. COŞKUN, N.; TUNCER, İ. ÜRÜN UZAYI YAKLAŞIMI GÖSTERGELERİ BAĞLAMINDAMEKÂNSAL BAĞIMLILIĞIN TÜRKİYE İBBS DÜZEY 2 BÖLGELERİİÇİN SINANMASI. BJSS BALKAN JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES/ BALKAN SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, , -. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 400
2020
4. AKTAŞ, E.; KIRAN, B.; TUNCER, İ. Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Bilişim Teknolojisi Kullanımının Harcama ve Eğitim Düzeylerine Etkileri. DÜNYA İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 2020, 45-69. 100 + 0
2018
3. COŞKUN, N.; LOPCU, K.; TUNCER, İ. The Economic Complexity Approach to Development Policy: Where Turkey Stands in Comparison to OECD plus China. TOPİCS İN MİDDLE EASTERN AND AFRİCAN ECONOMİES, 2018, 20, 112-124. 100 + 0
2017
2. TUNCER, İ.; UĞURLU, A. Türkiye de Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin Büyüme ve İstihdama Katkıları: Girdi-Çıktı Analizi. DOKUZ EYLUL UNİVERSİTESİ IKTİSADİ VE IDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 32, 131-165. 100 + 0
10.24988/deuiibf.2017321549

2014
1. TUNCER, İ.; TURABOĞLU, T. Relationship Between Stock Prices and Economic Activity in Turkish Economy. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMİCS, 2014, 152, 111-121. 100 + 0
Uluslararası - publications.sections.46 100
1. TURABOĞLU, T.; TUNCER, İ. Stock Prices and Economic Activity in the Turkish Economy. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMİCS, 2014, 152, 111-121. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2021
1. AYTEMİZ, S.; COŞKUN, N.; TUNCER, İ. TESTING THE ABSOLUTE PURCHASING POWER PARITY HYPOTHESIS UNDER NON-NORMAL ERRORS: RALS-LM AND RALS-ADF UNIT ROOT TESTS. DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 11, 57-72. 200 + 0
10.53092/duiibfd.864089

Ulusal - Diğer 195
2020
2. TUNCER, İ.; Yaprak, M. Structural Change and Growth Prospects in the Turkish Manufacturing Industry. BULLETİN OF ECONOMİC THEORY AND ANALYSİS, 2020, 5, 1-19. 100 + 0
2017
1. TUNCER, İ.; LOPCU, K.; COŞKUN, N.; ARICIOĞLU, E. Türkiye Bölgelerinde Yapısal Değişim: Kümeleme ve Ekonomik Karmaşıklık Analizler Bağlamında Öneriler. EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 9, 59-74. 95 + 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 0
1. ATEŞ, S.; TUNCER, İ. İktisadi Büyümeye Giriş, ISBN: 975-8431-36-6, Literatür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 204 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2001. 0
2. TUNCER, İ.; ATEŞ, S. İktisadi Büyümeye Giriş, ISBN: 978-975-04-0884-7, Literatür Yayınları, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , 310 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. TUNCER, İ.; Yaprak, M. Theoretical and Applied Studies on Turkish Economy, ISBN: 978-1-912503-95-7, IJOPEC Publication, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 532 Sayfa, İngilizce, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, 2020. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. TUNCER, İ.; YÜKSEL, C. KAMU EKONOMİSİ, ISBN: 978-605-5431-09-9, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 412 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2011. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. TUNCER, İ.; Altıok, M. Ekonomik Büyümenin Dinamikleri ve İstihdam Kaynaklar ve Etkiler, ISBN: 975-8958-04-6, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 245 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 0
2. TUNCER, İ.; DEĞİRMEN, S.; ŞENGÖNÜL, A. Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, ISBN: 9756145609, Arıkan Basım Yayım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 517 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 0
3. COŞKUN, N.; TUNCER, İ. TÜM YÖNLERİYLE TEORİDE FİNANS VE İKTİSAT, ISBN: 978-625-7315-77-7, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 421 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
4. ARICIOĞLU, E.; COŞKUN, N.; TUNCER, İ. TASARRUF SÜRÜDÜRÜLEBILIR BÜYÜME VE TEKNOLOJIK GELIŞME, ISBN: 978-975-8958-18-4, İmaj Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 216 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 0
5. AKTAŞ, E.; KIRAN, B.; TUNCER, İ. Sosyal Bilimler- Akademik Araştırmalar-3, ISBN: 978-605-2292-98-3, Paragigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
6. TUNCER, İ.; Altıok, M.; AKTAŞ, E. Para Kur Maliye Politikaları ve Reel Ekonomi, ISBN: 978-975-8958-11-5, Türkiye Ekonomi Kurumu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 161 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1200

5. Yaprak, M.; TUNCER, İ., Structural Change and Growth Prospects in the Turkish Manufacturing Industry. International Conference on Economics Turkish Economic Association ICE-TEA 2018, 2018-11-01, 2018-11-03, Antalya, Türkiye, . 200

4. TUNCER, İ.; COŞKUN, N.; LOPCU, K., Economic Growth, Employment Intensity, and Jobless Growth in the Non-Farm Business Industries: The Case of Turkey. Türkiye Ekonomi Kurumu 6. Uluslararası Ekonomi Konferansı, 2018-11-01, 2018-11-03, Kemer/Antalya, Türkiye, . 200

3. COŞKUN, N.; Lopçu, K.; TUNCER, İ., THE ECONOMIC COMPLEXITY APPROACH TO DEVELOPMENT POLICY: WHERE TURKEY STANDS IN COMPARISON TO OECD PLUS CHINA?. 16th International Conference of MEEA, 2017-05-18, 2017-05-20, ANKARA, Türkiye, . 200

2. COŞKUN, N.; TUNCER, İ., ÜRÜN UZAYI YAKLAŞIMI GÖSTERGELERİ BAĞLAMINDA MEKANSAL BAĞIMLILIĞIN TÜRKİYE İBBS DÜZEY 2 BÖLGELERİ İÇİN SINANMASI. INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, 2016-11-26, 2016-11-27, İstanbul, Türkiye, . 200

1. TUNCER, İ.; COŞKUN, N.; ARICIOĞLU, E., KONYA KARAMAN TR52 ADANA MERSİN TR62 VE KIRIKKALE AKSARAY NİĞDE NEVŞEHİR KIRŞEHİR TR 71 BÖLGELERİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER ENDÜSTRİYEL BAĞINLAŞMA ANALİZİ. 3. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (UNIKOP 2015), 2015-10-22, 2015-10-24, Aksaray, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. AYTEMİZ, S.; COŞKUN, N.; TUNCER, İ., Testing the absolute purchasing power parity theory under non-normal errors:RALS_LM with two breaks. VI International Conference on Applied Economics and Finance, 2019-11-16, , Balıkesir, Türkiye, . 100

4. COŞKUN, N.; TUNCER, İ.; LOPCU, K., Productive Knowledge Content of Industries Specialization Pattern and Economic Growth in Turkey Evidence from Cluster Based Analysis. International Conference on Economics Turkish Economic Association ICE-TEA, 2016-10-22, 2016-10-22, Bodrum, Türkiye, . 100

3. COŞKUN, N.; LOPCU, K.; TUNCER, İ., Productive Knowledge Content of Industries Specialization Pattern and Economic Growth in Turkey Evidence from Cluster Based Analysis. 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı: Programlar, Oturumlar ve Özetler, 2016-10-20, 2016-10-22, Bodrum, Türkiye, . 100

2. COŞKUN, N.; ARICIOĞLU, E.; TUNCER, İ., Kümelenme Analizi Teknikleri ile Türkiye İBBS Düzey 2 Bölgeleri İktisadi Yapılarının Ürün Uzayı Yaklaşımı Göstergelerine Göre Sınıflandırılması. TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 2016-10-13, 2016-10-14, Ankara, Türkiye, . 100

1. COŞKUN, N.; ARICIOĞLU, E.; TUNCER, İ., Kümelenme Analizi Teknikleri ile Türkiye İBBS Düzey 2 Bölgeleri İktisadi Yapılarının Ürün Uzayı Yaklaşımı Göstergelerine Göre Sınıflandırılması. TÜCAUM 2016 ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, 2016-01-13, 2016-10-14, Ankara, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. TUNCER, İ.; ARICIOĞLU, E.; COŞKUN, N., Konya-Karaman (TR52), Adana-Mersin (TR62) ve Kirikkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kirşehir (TR72) bölgelerinde öne çikan sektörler: endüstriyel bağinlaşma analizi.. III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Aksaray, Türkiye, . 100

1. ARICIOĞLU, E.; COŞKUN, N.; TUNCER, İ., TÜRKİYE DE İİBS DÜZEY 2 BÖLGELERİNİN BÜYÜME DİNAMİKLERİ VE EKONOMİK KARMAŞIKLIK ANALİZİ. Türkiye Ekonomi Kurumu 18. Ulusal İktisat Sempozyumu, 2015-10-08, 2015-10-09, Ankara, Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 147

3. MAKCA, K.; TUNCER, İ., İnovasyon Bariyerleri: Mersin İli İmalat Sanayi Firmaları Üzerine Bir Araştırma. EKON-TEK 2021 21. Ulusal İktisat Kongresi, 2021-11-06, , Eskişehir, Türkiye, . 50

2. TUNCER, İ.; Lopçu, K.; COŞKUN, N.; ARICIOĞLU, E., TÜRKİYE’DE YAPISAL DÖNÜŞÜM POLİTİKALARININ TESPİTİ: EKONOMİK KARMAŞIKLIK YAKLAŞIMI İLE BİR ANALİZ. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 2017-05-05, 2017-05-05, ADANA, Türkiye, . 47

1. ARICIOĞLU, E.; TUNCER, İ.; COŞKUN, N., Türkiye’de İBBS Düzey 2 bölgelerinin büyüme dinamikleri ve ekonomik karmaşıklık analizi. 18. Ulusal İktisat Sempozyumu, 2015-10-08, 2015-10-09, Konya, Türkiye, . 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Mehmet Songur, Gelişmekte olan ülkelerde Thirlwall Yasası: Ekonometrik bir ugulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. SAADET SULTAN BAYRAK, Türkiye imalat sanayinde bölgesel öğrenme ve verimlilik ilişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Tülin TUNÇ, Üretkenlik-istihdam ilişkisi: Türkiye imalat sanayi üzerine bir uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Ahmet Ali UĞURLU, Türkiye'de sanayi ve hizmet sektörlerinin büyüme ve istihdama katkıları: Girdi - çıktı analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Gökhan Çözeli, Yakınsama hipotezi: Türkiye örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

1. Özgür ARAÇ, Türkiye'de ihracatın sektörel yurtiçi katma değer payları ve rekabet gücü: 1995-2011 dönemi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Nuran COŞKUN, Ürün uzayı yaklaşımı: Türkiye İBBS düzey 2 bölgeleri için bir uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Eylül Ece Demir, Sermaye Birikim Süreci Bağlamında Değer Para Finansallaşma: Varlık Fonu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Türkiye Ekonomi Kurumu , Üye No: 76, Türkiye, 2004-06-13-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON443 İktisadi Büyüme İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON443 İktisadi Büyüme İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON314 İktisadi Göstergeler İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-1-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 620 Mikro İktisatta Seçilmiş Konul Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON443 İktisadi Büyüme İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON443 İktisadi Büyüme İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz BUS215 Mıcro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON314 İktisadi Göstergeler İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-1-3
Bahar ECON112 Mathematıcs For Economısts II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON314 İktisadi Göstergeler İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-1-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON311 Endüstriyel Organizasyon İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz ECON433 Current Economıc Issues İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON443 İktisadi Büyüme İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON443 İktisadi Büyüme İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz BUS213 Mıcro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Yaz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON492 Practıce In Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Bahar EKO408 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Bahar DİY106 İktisat II Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ECON491 Practıce In Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Güz DİY105 İktisat I Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz ECON433 Current Economıc Issues İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON 601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Yaz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Yaz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz EKON101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON492 İktisatta Uygulamalar II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Bahar ECON492 Practıce In Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar DİY106 İktisat II Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz DIY105 İktisat I Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz ECON433 Current Economıc Issues İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz BUS213 Mıcro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKO320 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKO314 İktisadi ve Sosyal Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-2
Bahar ECON430 Topıcs In Macroeconomıcs İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKO312 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BUS213 Mıcro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON-601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Yaz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON104 İktisatta Okumalar II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Bahar EKO320 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKO312 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ECON492 Practıce In Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz ECON491 Practıce In Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Güz EKON 211 Matematiksel İktisat I Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON-601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO308 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 1-2-2
Bahar EKO312 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKO314 İktisadi ve Sosyal Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-2
Bahar EKON406 İktisat Kuramları İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKO320 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON 602 Mikro İktisat II Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Bahar EKO102 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar EKO102 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 1-0-1
Güz EKON443 İktisadi Büyüme İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON443 İktisadi Büyüme İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz BUS213 Mıcro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz EKON-601 İleri Mikro Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECON212 Mathematıcal Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKO312 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKO252 Fundamentals of Economıcs Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2-0-2
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKO308 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 1-2-2
Güz ECON211 Mathematıcal Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz BUS213 Mıcro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-2-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ELOJ 591 Yönetim Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz SKİP107 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Yaz EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON446 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar ECON202 Mıcroeconomıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKO308 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 1-2-2
Bahar EKO312 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKO408 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Bahar EKON 506 Ekonometri Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz BUS213 Mıcro Economıcs İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 2-2-3
Güz ECON201 Mıcroeconomıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-2-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz SKİP107 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Yaz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKO312 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKO204 Matematiksel İkt. II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Bahar ECON102 Introductıon To Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 4-0-4
Bahar EKO308 İktisadi Planlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 1-2-2
Bahar EKO208 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON212 Matematiksel İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar İY106 Makro İktisat Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 2-0-2
Güz KAM215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 2-2-3
Güz EKO205 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz İY109 İktisada Giriş Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 2-0-2
Güz SKİP107 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Aytemiz, S.; Coşkun, N.; Tuncer, . TESTING THE ABSOLUTE PURCHASING POWER PARITY HYPOTHESIS UNDER NON-NORMAL ERRORS: RALS-LM AND RALS-ADF UNIT ROOT TESTS. DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 11, 57-72,
10.53092/duiibfd.864089

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Tuncer, .; Lopcu, K.; Coşkun, N.; Arıcıoğlu, E. Türkiye Bölgelerinde Yapısal Değişim: Kümeleme ve Ekonomik Karmaşıklık Analizler Bağlamında Öneriler. EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 9, 59-74,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl