Doç.Dr. İsmail Yavuz Öztürk

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Araştırma Görevlisi Odası
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2018-01-05 13:15:01
DÜZENLEME
:
2022-03-14 19:18:06
PUAN
:
8316
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 82,50000
İngilizce, , KPDS, 78,75
İngilizce, , KPDS, 57.50
İngilizce, , ÜDS, 82.50000


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014
DOKTORA TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. Grafik Simgelerin Standartlara Uygunluğu, Anlaşılabilme Düzeyi ve Öğretimi Danışman: Dr. Kemalettin DENİZ, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2018.

https://tez.yok.gov.tr">https://tez.yok.gov.tr

Yüksek Lisans Tezi

1. Görsel Okuma Kapsamında Grafik Simgeler Danışman: Dr. Kemalettin DENİZ, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr">https://tez.yok.gov.tr

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-03-06 - 2014-01-30
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-02-06 - 2017-12-01
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-12-04 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DR. ÖĞR. Ü. MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2022-01-28 - Devam ediyor
DR. ÖĞR. Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ KALİTE TEMSİLCİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2021-03-15 - Devam ediyor
DR. ÖĞR. Ü. BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2020-03-21 - 2020-06-21
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2022
4. Öztürk, İ. Görsel bir kodlama sistemi olarak grafik simge kavramı. R U M E L İ D E D İ L V E E D E B İ Y A T A R A Ş T I R M A L A R I D E R G İ S İ, 2022, 26, 24-38. 200 + 0
Publications_008.pdf

2021
3. ÖZTÜRK, İ.; KIRMIZI, Ö. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Millî Kültür Teması Metinlerinde Deyim ve Atasözü Varlığı. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 40, 317-356. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1610662

Publications_006.pdf

2018
2. Deniz, K. Effect of Using Video on the Ability of Eighth Grade Students to Understand Graphical Symbols. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 9, 1642-1658. 0 + 0
Publications_004.pdf

2015
1. Deniz, K.; Öztürk, İ. İlkokul ve Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Grafik Simge Öğretimi. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 6, 150-171. 200 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 200
2021
2. ÖZTÜRK, İ. Using Infographics in Teaching Turkish as a Foreign Language. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2021, 2021, 131-143. 100 + 0
1. ÖZTÜRK, İ. Examination of the Opinions of Turkish Teacher Candidates on Listening Education Course Conducted through Emergency Distance Education. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2021, 2021, 43-63. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1200
2022
6. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ. Görsel Bir Kodlama Sistemi Olarak Grafik Simge Kavramı. RUMELİDE DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2022, 2022, 24-38. 200 + 0
10.29000/rumelide.1073837

2021
5. ÖZTÜRK, İ.; KIRMIZI, Ö. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Millî Kültür Teması Metinlerinde Deyim ve Atasözü Varlığı. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 40, 317-356. 200 + 0
10.7822/omuefd.889155

4. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ.; ÇEKİCİ, Y. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kapsamında Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nde Aracılık. RUMELİDE DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 2021, 347-357. 200 + 0
10.29000/rumelide.xxxx

2018
3. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ. Effect of Using Video on the Ability of Eighth Graduate Students to Understand Graphical Symbols. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 9, 1642-1658. 200 + 0
2016
2. Deniz, K.; Öztürk, İ. Yeni Bir Kod Sistemi Olarak Grafik Simgelere Dayalı Söz Varlığının Geliştirilmesi. MİLLî EĞİTİM, 2016, 210, 179-199. 200 + 0
Publications_002.pdf

1. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ. Yeni Bir Kod Sistemi Olarak Grafik Simgelere Dayalı Söz Varlığının Geliştirilmesi. MİLLî EĞİTİM, 2016, 45, 179-199. 200 + 0
Ulusal - Diğer 500
2021
5. ÖZTÜRK, İ. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eski Türk Edebiyatı Eğitimi Açısından Nef’î’nin “Derler” Redifli Gazeline Dayalı Bir Ders Süreci Tasarımı. KURAM VE UYGULAMADA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 5, 248-262. 100 + 0
10.48066/kusob.1024478

4. ÖZTÜRK, İ. Anlam Bilimi ve Sözcük Öğretimi Açısından "Sıkma" Sözcüğünün Kavram Alanının Belirlenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2021, 5, 472-492. 100 + 0
10.38015/sbyy.1022301

2019
3. ÖZTÜRK, İ.; KAVAS, M. Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Bağlamında 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi. EĞİTİM VE YENİ YAKLAŞIMLAR, 2019, 2, 23-39. 100 + 0
Publications_005.pdf

2015
2. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ. İlkokul ve Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Grafik Simge Öğretimi. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 6, 150-171. 100 + 0
2012
1. Öztürk, İ. İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarında Noktalama İşaretlerine Uyma Düzeyleri: Erdemli İlçesi Örneklemi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ARAŞTIRMALARI AKADEMİK ÖĞRENCİ DERGİSİ, 2012, 2, 65-72. 100 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 100
1. ÖZTÜRK, İ. İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarında Noktalama Kurallarına Uyma Düzeyleri Erdemli İlçesi Örneklemi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ARAŞTIRMALARI AKADEMİK ÖĞRENCİ DERGİSİ (TURKAD), 2012, , 65-72. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 3000
1. ÖZTÜRK, İ. Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, ISBN: 9786257676922, Pegem Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 426 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 250
2. Öztürk, İ. Türkçe Dersi Öğretim Programları, ISBN: 978-605-80089-1-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 650, 239 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 2750
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 3000
1. ÖZTÜRK, İ.; SAY, F. Medya Okuryazarlığı Eğitimi, ISBN: 978-625-427-698-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
2. ÖZTÜRK, İ.; MEMİŞ, M. Yazma Eğitimi, ISBN: 978-625-417-761-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
3. ÖZTÜRK, İ. Açıklamalı Grafik Simge Sözlüğü, ISBN: 978-625-417-772-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 3000
1. ÖZTÜRK, İ. Konuşma Eğitimi, ISBN: 978-625-417-765-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 344 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022. 0
2. ÖZTÜRK, İ. Grafik Simge Sözlüğü-İlkokul ve Okul Öncesi Düzeyleri, ISBN: 978-625-417-770-5, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 131 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022. 0
3. ÖZTÜRK, İ. Grafik Simge Sözlüğü-İlkokul ve Okul Öncesi Düzeyleri, ISBN: 978-625-417-770-5, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 131 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022. 0
4. DUMANLI KADIZADE, E.; ÖZTÜRK, İ. Türkçe Dersi Öğretim Programları, ISBN: ISBN 978-605-80089-1-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
5. ÖZTÜRK, İ. Açıklamalı Grafik Simge Sözlüğü, ISBN: 978-625-417-772-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 310 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022. 0
6. ÖZTÜRK, İ. Yazma Eğitimi, ISBN: 978-625-417-761-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 480 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022. 0
7. ÖZTÜRK, İ. Açıklamalı Grafik Simge Sözlüğü, ISBN: 978-625-417-772-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 310 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022. 0
8. ÖZTÜRK, İ. Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, ISBN: 9786257676922, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 426 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2021. 0
9. ÖZTÜRK, İ. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 9786257582773, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 632 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2021. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 416
1. Öztürk, İ.; Tarakçı, R.; Bay, G. Ortaokul 7-8 (2017) İletisim ve Sunum Becerileri Dersi Ögretim Materyali, ISBN: 978-975-11-4262-7, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 43602, 114 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 333
Ulusal - Kitap Editörlüğü 416
1. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ. Ortaokul 7-8 (2017) İletişim ve Sunum Becerileri Dersi Öğretim Materyali, ISBN: 978-975-11-4262-7, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Nu: 6363, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2017. 0
1. Öztürk, İ.; Tarakçı, R.; Bay, G. Ortaokul 7-8 (2017) İletisim ve Sunum Becerileri Dersi Ögretim Materyali, ISBN: 978-975-11-4262-7, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 43602, 114 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 83
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 416
1. ÖZTÜRK, İ.; TARAKÇI, R.; BAY, G. Ortaokul 7-8 (2017) İletişim ve Sunum Becerileri Dersi Öğretim Materyali, ISBN: 978-975-11-4262-7, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Nu:6363, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 114 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 1100

11. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ., Anadolu Ajansı Tarafından Yayımlanan Bilgilendirme Grafiklerinin (İnfografik) Metin-Görsel İlişkisi Bağlamında İncelenmesi. XII. Uluslar Arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2020-10-21, , Ankara, Türkiye, . 100

10. ÖZTÜRK, İ.; KIRMIZI, Ö., Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Milli Kültür Teması Metinlerinde Deyim ve Atasözlerine Yer Verilme Durumu. II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019-09-12, 2019-09-14, Denizli, Türkiye, . 100

9. Deniz, K.; Öztürk, İ., Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Kapsamında 2005 ve 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programları. 1. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_010.pdf

8. Öztürk, İ., Anlam Bilimi Işığında “Sıkma” Kavramına Bir Bakış. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Erdemli, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_008.pdf

7. Öztürk, İ., Afyon Ağzındaki Eylem Bildiren Sözcüklere Anlambilimsel Bir Bakış. VIII. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 2018-04-05, 2018-04-07, Afyonkarahisar, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

6. Öztürk, İ.; Çangal, Ö., Yabancılara Türkçe Ögretiminde Emoji ve Kaligramların Kullanımı. 2. ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2017-04-17, 2017-04-20, Malaga, İspanya, 2017. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

5. Deniz, K.; Öztürk, İ., 21. Yüzyıl Becerilerini Karşılayabilme Yönünden Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’ndaki (2015) Okuma Öğrenme Alanı Kazanımlarının İncelenmesi. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2016-10-06, 2016-10-08, Burdur, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_005.pdf

4. Deniz, K.; Öztürk, İ., Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Grafik Simgelerin Öğretimi. 2. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresi, 2016-05-19, 2016-05-21, Münih, Almanya, 2016. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

3. ÖZTÜRK, İ.; DAŞÖZ, T., Aytül Akal ın Hikâyelerinin İlettiği Değerler. VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2015-10-01, 2015-10-03, İstanbul, Türkiye, . 100

2. Deniz, K.; Öztürk, İ., Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından “Tutor” Kavramı. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: “Teknoloji Tabanlı Öğretim”, 2014-12-22, 2014-12-23, Ankara, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

1. Öztürk, İ., Müyessiretü'l-Ulûm ve Dil Bilgisi Öğretimine Katkıları. 1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Öğrenci Kongresi, 2011-09-29, 2011-09-30, Ankara, Türkiye, 2011. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. ÖZTÜRK, İ., Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında Türk Dili Derslerinin Durumu. Kuruluşunun 30. Yılında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarının Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı, 2019-11-28, , Ankara, Türkiye, . 50

1. DENİZ, K.; ÖZTÜRK, İ., Grafik Simgelerin Öğretimine Yönelik Videoya Dayalı Bir Etkinlik Denemesi. Öğrenci Merkezli Etkinlik Sempozyumu, 2018-04-02, 2018-04-04, , Türkiye, . 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TEA301 Dinleme Eğitimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEA105 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD105 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz FEN107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz TES007 Medya Okuryazarlığı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Güz TÜE 532 Cumhuriyet Dönemi İkinci Kadem Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 2-1-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TES007 Medya Okuryazarlığı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEA106 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF112 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD104 Türkçe II Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar FEN108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz FEN107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEA105 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD105 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz SNF107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz TÜE 503 Türkçe Eğtim Programı ve Öğret Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
öztürk, . Görsel bir kodlama sistemi olarak grafik simge kavramı. R U M E L İ D E D İ L V E E D E B İ Y A T A R A Ş T I R M A L A R I D E R G İ S İ, 2022, 26, 24-38.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Deniz, K.; öztürk, . Görsel Bir Kodlama Sistemi Olarak Grafik Simge Kavramı. RUMELİDE DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2022, 2022, 24-38.
10.29000/rumelide.1073837
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
öztürk, . Grafik Simge Sözlüğü-İlkokul ve Okul Öncesi Düzeyleri, ISBN: 978-625-417-770-5, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 131 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
öztürk, . Grafik Simge Sözlüğü-İlkokul ve Okul Öncesi Düzeyleri, ISBN: 978-625-417-770-5, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 131 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
öztürk, . Konuşma Eğitimi, ISBN: 978-625-417-765-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 344 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
öztürk, . Açıklamalı Grafik Simge Sözlüğü, ISBN: 978-625-417-772-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 310 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
öztürk, . Açıklamalı Grafik Simge Sözlüğü, ISBN: 978-625-417-772-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 310 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
öztürk, . Yazma Eğitimi, ISBN: 978-625-417-761-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 480 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
öztürk, .; Say, F. Medya Okuryazarlığı Eğitimi, ISBN: 978-625-427-698-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022.
öztürk, . Açıklamalı Grafik Simge Sözlüğü, ISBN: 978-625-417-772-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022.
öztürk, .; Memiş, M. Yazma Eğitimi, ISBN: 978-625-417-761-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
öztürk, . Grafik Simge Sözlüğü-İlkokul ve Okul Öncesi Düzeyleri, ISBN: 978-625-417-770-5, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 131 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
öztürk, . Grafik Simge Sözlüğü-İlkokul ve Okul Öncesi Düzeyleri, ISBN: 978-625-417-770-5, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 131 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
öztürk, . Konuşma Eğitimi, ISBN: 978-625-417-765-1, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 344 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
öztürk, . Açıklamalı Grafik Simge Sözlüğü, ISBN: 978-625-417-772-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 310 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
öztürk, . Açıklamalı Grafik Simge Sözlüğü, ISBN: 978-625-417-772-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 310 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
öztürk, . Yazma Eğitimi, ISBN: 978-625-417-761-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 480 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl