Öğr.Gör.Dr. KANDEMİR ATÇEKEN

Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
15369
E-MAIL
:
kandemira@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-28 05:49:51
DÜZENLEME
:
2024-01-22 12:39:54
PUAN
:
2300
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YÖKDİL, 87.5
İngilizce, 87,5, Diğer, 87,5
Researcher ID
h-index
3
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KAMU YÖNETİMİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KENT VE ÇEVRE SORUNLARI BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
DOKTORA SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
PROJELER DANIŞMANI MERSİN TİCARET BORSASI 2014-04-01 - 2015-04-01
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MÜDÜR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-01-11 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2023
3. Atçeken, K.; Dik, E. The 11 Years Bibliometric Analysis of Syrian Migration. JOURNAL OF IDENTİTY AND MİGRATİON STUDİES, 2023, 17, 67-85. 200 + 0
http://www.jims.e-migration.ro/Vol17_No1_2023/JIMS_Vol17_No1_2023_pp_67_87_ATCEKEN.pdf

2020
2. ATÇEKEN, K. Kentsel Siyaset Tartışmasında Mersin Basını ve Yerel Aktörler. JOURNAL OF INTERNATİONAL MANAGEMENT EDUCATİONAL AND ECONOMİCS PERSPECTİVES , 2020, 8, 18-33. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jimeep/issue/55110/712524

2018
1. ATÇEKEN, K.; DOĞRUL, Ü.; ÇABUK, S. TUTUNDURMADA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ: 5. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ. JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCHES AND STUDİES, 2018, 10, 146-157. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428624

Uluslararası - Diğer 100
2023
1. ATÇEKEN, K.; Dik, E. The 11 Years Bibliometric Analysis of Syrian Migration. JOURNAL OF IDENTİTY AND MİGRATİON STUDİES, 2023, 1, 67-85. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 400
2020
4. ATÇEKEN, K. KENTSEL SİYASET TARTIŞMASINDA MERSİN BASINI VE YEREL AKTÖRLER. JOURNAL OF INTERNATİONAL MANAGEMENT EDUCATİONAL AND ECONOMİCS PERSPECTİVES, 2020, 8, 18-33. 100 + 0
3. ATÇEKEN, K. YEREL DEMOKRASİ TARTIŞMASINDA MERSİN BASINI. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 25, 153-166. 100 + 0
2018
2. ATÇEKEN, K.; DOĞRUL, Ü.; ÇABUK, S. Tutundurmada Sosyal Medyanın Önemi: 5. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali Örneği. AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ (AKAD), 2018, 10, 146-157. 100 + 0
10.20990/kilisiibfakademik.428624

2015
1. DOĞRUL, Ü.; ATÇEKEN, K.; ŞAHİN, A. Festival Kalitesinin Ziyaretçilerin Algıladıkları Değer, Tatmin ve Sadakat Üzerine Etkileri: Mersin Uluslararası Narenciye Festivali Üzerine Bir Uygulama. CAG UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2015, 12, 72-84. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2023
2. ATÇEKEN, K. Yerel Siyaset Bağlamında CHP Mersin Üye Profili Üzerine Sosyo-Ekonomik Analiz. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SBF DERGİSİ, 2023, , -. 200 + 0
10.33630/ausbf.1223669

2018
1. ATÇEKEN, K. RESMİ İLAN DESTEĞİ VE YEREL BASIN İLİŞKİSİ. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ, 2018, 1, 25-32. 200 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. ATÇEKEN, K.; Sezer, T.; Dik, E., Unleashing the Potential of Smart Cities: A Web Mapping Application for Türkiye. International Conference on Future Smart Cities - 6th Edition, 2023-09-18, 2023-09-22, Tiran, Arnavutluk, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. ATÇEKEN, K., Active Political Participation of Young People in Turkey. 5. EUROLOC EURA LOCREF, 2017-06-12, 2017-06-12, Floransa, İtalya, . 100

3. Atçeken, K., Türkiye'de Gençlerin Aktif Siyasete Katılımı. 5. EUROLOC EURA LOCREF Katılımı: Yerel Yönetimlerin Rönesansı, 2017-06-12, 2017-06-17, Floransa, İtalya, 2017. 100

https://www.shareu.unifi.it/upload/sub/DEFINITIVE%20PROGRAM%205th%20JOINT%20EUROLOC%20EURA%20LOCREF%20Summer%20School.pdf

2. ATÇEKEN, K.; DOĞRUL, Ü.; ÇABUK, S., Tutundurma Karması İçerisinde Sosyal Medyanın Önemi: 5. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali Örneği. XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2017-01-25, 2017-01-28, CATANIA, İtalya, . 100

1. Atçeken, K.; Doğrul, Ü.; Çabuk, S., Tutundurma Karması İçerisinde Sosyal Medya'nın Önemi: 5. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali Örneği. XII. Avrupa Sosyal Bilimler Konferansı, 2017-01-25, 2017-01-28, Katanya, İtalya, 2017. 100

http://iassr2.org/?page_id=2164

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Atçeken, K., Basın İlan Kurumu (BİK)'nun Yerel Basın ve Yerel Siyaset Üzerindeki Etkileri. 11. Siyasi İlimler Türk Derneği Konferansı, 2012-12-16, 2012-12-16, Ankara, Türkiye, 2012. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Etkili Yerel Yönetimler İçin CBS Tabanlı Haritalama Sistemlerinin Geleceği ve Bir Uygulama Önerisi, BAP, Proje No: 2023-1-AP7-4854, 5000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Kentsel Siyaset Bağlamında Yerel Basın: Mersin Örneği, BAP, Proje No: 1399682, 5872 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. 70 Yıl Sonra Erdemli: Küçük Yerleşim Yerlerinde Sosyo-Ekonomik Değişim ve Siyasal Hayat, Tübitak-1001, Proje No: 113K632, 0 TL, Bursiyer, 2015,Tamamlandı. 0

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Atçeken, K.; Dik, E. The 11 Years Bibliometric Analysis of Syrian Migration. JOURNAL OF IDENTİTY AND MİGRATİON STUDİES, 2023, 1, 67-85.
Atçeken, K.; Dik, E. The 11 Years Bibliometric Analysis of Syrian Migration. JOURNAL OF IDENTİTY AND MİGRATİON STUDİES, 2023, 17, 67-85.
http://www.jims.e-migration.ro/Vol17_No1_2023/JIMS_Vol17_No1_2023_pp_67_87_ATCEKEN.pdf
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Atçeken, K. Yerel Siyaset Bağlamında CHP Mersin Üye Profili Üzerine Sosyo-Ekonomik Analiz. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SBF DERGİSİ, 2023, , -.
10.33630/ausbf.1223669
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
ATÇEKEN, K.; Sezer, T.; Dik, E., Unleashing the Potential of Smart Cities: A Web Mapping Application for Türkiye. International Conference on Future Smart Cities - 6th Edition, 2023-09-18, 2023-09-22, Tiran, Arnavutluk, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl