Dr.Öğr.Gör KERİM ÜNAL

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11171
Faks
:
+90-324-3610243
E-MAIL
:
kerimunal@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
kerimunal73@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
kerimunal@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2016-01-08 15:10:42
DÜZENLEME
:
2020-11-27 12:10:52
PUAN
:
10903
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, KPDS, 96,25
İngilizce, A, YDS, 91,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB-DESTEKLİ DURUMLU ÖĞRENME ORTAMINDA KELİME MATERYALİ OLUŞTURMALARININ KELİME ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Danışman: Dr. Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2017.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. The Use of Cognitive Skills In Reading And Reading Tests Danışman: Dr. Erdoğan BADA, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 1999.

http://sbeski.cu.edu.tr/tez/737/">http://sbeski.cu.edu.tr/tez/737/

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ / İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-01-21 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
MÜDÜR YARDIMCISI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2009-05-29 - 2011-01-24
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2009-04-06 - 2012-02-27
AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2009-02-21 - 2012-02-27
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2016
1. Unal, K.; Yanpar Yelken, T. Turkish Students’ Demotivation to Study English: A Scale Development. FACULTY OF TEACHER EDUCATİON, UNİVERSİTY OF ZAGREB, 2016, 18, 755-777. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.15516/cje.v18i3.1661

Publications_004.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 100
2020
1. ÜNAL, K.; YELKEN, T. The Effects of Pre-service English Language Teachers’ Making Vocabulary Learning Materials in Web-Supported Situated Learning Environment on Their Vocabulary Learning. ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2020, 13, 52-. 100 + 0
10.5539/elt.v13n4p52

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1360
2018
7. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S.; ERSOY, G. Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİS, 2018, 4, 134-149. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/42007/472814

Publications_008.pdf

6. ÜNAL, K. Ortaokul Öğrencilerini Yabancı Dil Öğrenme Süreçlerinde De-motive Eden Faktörler ve Bu Faktörlerle Baş Etme Yolları.. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2018, 3, 18-31. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tujped/issue/42070/501325

Publications_007.pdf

2017
5. ÜNAL, K.; AKAY, C. Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 821-838. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/33016/339943

Publications_006.pdf

2016
4. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S. Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2016, 1, 26-41. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/tujped/issue/32340/359488

Publications_005.pdf

2015
3. KANADLI, S.; ÜNAL, K.; KARAKUŞ, F. KUANTUM ÖĞRENME MODELİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI. MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI, 2015, 12, 136-157. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000139815

Publications_003.pdf

2013
2. ÜNAL, K.; DİLBAZ ALKAN, G.; ÖZDEMİR, F.; ÇAKIR, Ö. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 56-76. 190 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000450/5000011534

Publications_002.pdf

2012
1. YANPAR YELKEN, T.; ÜNAL, K.; ÖZONUR, M.; KAMIŞLI, H. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN PROBLEMLERİ: TÜRKİYE VE BELÇİKA KARŞILAŞTIRMASI. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 1, 41-57. 170 + 0
http://buefad.bartin.edu.tr/efdergi/index.php/buefad/article/view/56/

Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1000

4. YILMAZ BOLAT, E.; ÜNAL, K., Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-66 Ay Arası Çocukların Resimlerinde Yer Verdikleri Aile İle İlgili Kavramların Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

3. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S., Sınıf Öğretmeni Adaylarının “İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi” Dersine İlişkin Görüşler. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

2. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S.; DEMİRALEV, Ö., Sınıf Öğretmenliği I. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerinin İncelenmesi (Mersin Ünversitesi Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 200

1. TAŞKAYA, S.; ÜNAL, K., Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Tartışma Tekniklerinin Kullanımı. TURKCESS II Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Nizip / Gaziantep, Türkiye, 2016. 200

http://www.turkcess.org/index.php

Uluslararası - Özet - Sözlü 1200

12. ÜNAL, K., İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ WEB 2.0 HIZLI İÇERİK GELİŞTİRME ÖZYETERLİK İNANÇLARI VE WEB 2.0 ARAÇLARININ DERSTE KULLANIMINAYÖNELİK GÖRÜŞLERİ. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMUINTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ACADEMIC STUDIES ON EDUCATION AND CULTURE l-SASEC 2019, 2019-09-12, 2019-09-14, Denizli, Türkiye, . 100

11. ÜNAL, K., WEB 2.0 UYGULAMALARI: YABANCI DİL ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DEMOTİVEOLMUŞ ÖĞRENCİLERİ YENİDEN MOTİVE ETME YOLU / WEB 2.0 APPS: A WAY TO RE-MOTIVATE THE STUDENTS DEMOTIVATED IN THEIR FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMUINTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ACADEMIC STUDIES ON EDUCATION AND CULTURE l-SASEC 2019, 2019-09-12, 2019-09-14, Denizli, Türkiye, . 100

10. ÜNAL, K., İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Kariyerlerinde Web 2.0 Teknolojilerinin Kullanma Niyetleri. II. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

http://www.multicongress.net/2018Multicongress/

9. ÜNAL, K., Ortaokul Öğrencilerini Yabancı Dil Öğrenme Süreçlerinde Demotive Eden Faktörler ve Bu Faktörlerle Baş Etme Yolları. II. Ulurlararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

http://www.multicongress.net/2018Multicongress/

8. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S.; ERSOY, G., Suriyeli Mültecilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-20, 2017-10-22, Adıyaman, Türkiye, 2017. 100

http://refugeesymposium.adiyaman.edu.tr/TR

7. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S., Öğretmen Adaylarının Gözünden: Yabancı Dil Öğretiminde Oyunlar. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

http://www.issas.net/

6. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S., Yabancı Dil Bilgisini ve Becerilerini Geliştirme Yöntemleri: Öğrenci Penceresinden. 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

http://www.issas.net/

5. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S., İlköğretim Kademesinde Yabancı Dil Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler. 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

http://www.issas.net/

4. ÜNAL, K.; YANPAR YELKEN, T., Öğretmen Adaylarının Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. XVIII. ULUSLARARASI AMSE-AMCE-WAER KONGRESİ, 2016-05-30, 2016-06-02, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

http://www.amseconference.org/tr

3. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S., Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi. XVIII. ULUSLARARASI AMSE-AMCE-WAER KONGRESİ, 2016-05-30, 2016-06-02, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

http://www.amseconference.org/tr

2. TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S.; ÜNAL, K., Öğretmen Nitelikleri: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözünden. TURKCESS II Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Nizip / Gaziantep, Türkiye, 2016. 100

http://www.turkcess.org/indexi.php

1. KANADLI, S.; ÜNAL, K.; KARAKUŞ, F., Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. VII.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-05-28, 2015-05-31, Muğla, Türkiye, 2015. 100

http://congress.eab.org.tr/2015/media/program.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

2. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışması Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2276, 10500 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. Öğrendikçe Paylaşıyoruz, Paylaştıkça Öğreniyoruz, , Proje No: , 1000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İDE207 Englısh - Turkısh Translatıon Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE401 Language Teachıng Materıal Ada Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE401 Language Teachıng Materıal Ada Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İÖS003 İngilizce Öğretiminde Materyal Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖS003 İngilizce Öğretiminde Materyal Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE405 School Experıence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz SNF415 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE403 Current Issues In Language Tea Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA207 Eleştirel Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA207 Eleştirel Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İÖA202 İngilizce Öğretim Programları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İÖA202 İngilizce Öğretim Programları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İÖA110 İngilizcenin Yapısı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE110 Lexıcal Competence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE106 Lıstenıng and Pronuncıatıon II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE208 Turkısh - Englısh Translatıon Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İÖA106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE310 Computer Assısted Language Edu Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE310 Computer Assısted Language Edu Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz İDE405 School Experıence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İÖA207 Eleştirel Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA207 Eleştirel Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE401 Language Teachıng Materıal Ada Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE401 Language Teachıng Materıal Ada Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE207 Englısh - Turkısh Translatıon Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE105 Lıstenıng and Pronuncıatıon I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İÖA105 Dinleme ve Sesletim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF415 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE310 Computer Assısted Language Edu Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE106 Lıstenıng and Pronuncıatıon II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE110 Lexıcal Competence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İÖA104 Yazma Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İÖA104 Yazma Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İÖA106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İÖA106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İÖA108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE208 Turkısh - Englısh Translatıon Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE208 Turkısh - Englısh Translatıon Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE310 Computer Assısted Language Edu Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF415 İlkokul Öğrencileri İçin Dil E Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE105 Lıstenıng and Pronuncıatıon I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İÖA103 Yazma Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA103 Yazma Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA105 Dinleme ve Sesletim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA105 Dinleme ve Sesletim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE207 Englısh - Turkısh Translatıon Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE207 Englısh - Turkısh Translatıon Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE401 Language Teachıng Materıal Ada Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE401 Language Teachıng Materıal Ada Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE405 School Experıence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE407 Academıc Readıng and Wrıtıng Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE407 Academıc Readıng and Wrıtıng Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF415 İlkokul Öğrencileri İçin Dil E Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE106 Lıstenıng and Pronuncıatıon II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE106 Lıstenıng and Pronuncıatıon II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE110 Lexıcal Competence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE110 Lexıcal Competence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE208 Turkısh - Englısh Translatıon Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE208 Turkısh - Englısh Translatıon Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE310 Computer Assısted Language Edu Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE310 Computer Assısted Language Edu Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE403 Current Issues In Language Tea Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE105 Lıstenıng and Pronuncıatıon I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE105 Lıstenıng and Pronuncıatıon I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE207 Englısh - Turkısh Translatıon Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE207 Englısh - Turkısh Translatıon Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE405 School Experıence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE407 Academıc Readıng and Wrıtıng Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE407 Academıc Readıng and Wrıtıng Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE403 Current Issues In Language Tea Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE310 Bilgisayar Destekli Yab. Dil E Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE104 İleri Okuma ve Yazma II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE310 Bilgisayar Destekli Yab. Dil E Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE407 Akademik Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE105 Dinleme ve Sesletim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE105 Dinleme ve Sesletim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE401 Yab. Dil. Öğr. Mat. İnc. ve Gl Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE401 Yab. Dil. Öğr. Mat. İnc. ve Gl Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE403 Dil Öğretiminde Yeni Eğilimler Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-6-5
Bahar İDE106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE310 Bilgisayar Destekli Yab. Dil E Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE310 Bilgisayar Destekli Yab. Dil E Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-0-1
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-4-3
Güz İDE401 Yab. Dil. Öğr. Mat. İnc. ve Gl Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE401 Yab. Dil. Öğr. Mat. İnc. ve Gl Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE401 Yabancı Dil Öğretiminde Matery Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-0-1
Güz İDE105 Dinleme ve Sesletim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE105 Dinleme ve Sesletim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE401 Yabancı Dil Öğretiminde Matery Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-6-5
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-2-2
Bahar İDE106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE208 Türkçe - İngilizce Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-2-2
Bahar YDL-106 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-4-3
Güz İDE105 Dinleme ve Sesletim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz YDL-105 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz İDE105 Dinleme ve Sesletim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE105 Dinleme ve Sesletim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE207 İngilizce - Türkçe Çeviri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar YDL202 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE110 Sözcük Bilgisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil - 1 Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz YDL201 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar YDL202 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz YDL201 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil - 1 Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar YDL202 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz YD101 Yabancı Dil I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz YD101 Yabancı Dil - I Mut Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi 3-0-3
Güz YD101 Yabancı Dil - I Mut Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 4-0-4
Güz YD101 Yabancı Dil I Mut Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz YD101 Yabancı Dili - I Mut Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz YD 103 Yabancı Dil 1 Mut Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 4-0-4
Güz YD103 İngilizce I Mut Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 4-0-4
Güz YD101 Yabancı Dil - I Mut Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 4-0-4
Güz YD103 Yabancı Dil - I Mut Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi ( 4-0-4
Güz YD101 Yabancı Dil - I Mut Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Bahar YD108 İngilizce - II Teknik Bilimler Meslek Yükseko Bilgisayar Programcılığı ( 2. 4-0-4
Güz YDL101 Yabancı Dil I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Güz YD107 İngilizce - I Teknik Bilimler Meslek Yükseko Bilgisayar Programcılığı ( 2. 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
ünal, K.; Yelken, T. The Effects of Pre-service English Language Teachers’ Making Vocabulary Learning Materials in Web-Supported Situated Learning Environment on Their Vocabulary Learning. ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2020, 13, 52-.
10.5539/elt.v13n4p52
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl