Prof.Dr. BAHADIR KÜRŞAD KÖRBAHTİ

Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17374
OLUŞTURMA
:
2015-05-22 10:27:12
DÜZENLEME
:
2024-04-19 15:41:17
PUAN
:
52122
YABANCI DİL
:
İngilizce, B2, ÜDS, 83.75
Researcher ID
Scopus ID
h-index
18
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2003
DOÇENTLİK KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ÜAK 2012
Doktora Tezi

1. Boya Endüstrisi Su Bazlı Boya Atıksuyu ve Tekstil Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Olarak Arıtılması için Sistem Tasarlanması ve Proses Geliştirilmesi Danışman: Dr. Prof.Dr. Abdurrahman Tanyolaç, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2003.

Yüksek Lisans Tezi

1. Fenollü Atıksuların Boru Tipi Reaktörde Elektrokimyasal Olarak Sürekli Arıtımı Danışman: Dr. Prof.Dr. Abdurrahman Tanyolaç, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1999.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ.GÖR. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1997-11-03 - 2003-07-15
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005-10-28 - 2012-10-12
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-10-12 - 2018-01-24
PROF.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-01-24 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DANIŞMA KURULU ÜYESİ ÇEVRE, ATMOSFER, YER VE DENİZ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU (ÇAYDAG) TÜBİTAK 2021-10-11 - Devam ediyor
KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB 2017-11-17 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-10-24 - 2024-10-24
DEKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-09-01 - 2023-03-04
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLERİ TEKNOLOJİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-07-08 - 2024-07-08
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-06-22 - 2024-06-22
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-03-26 - 2022-03-26
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-05-16 - 2021-05-16
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-10-04 - 2019-10-04
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-26 - 2019-09-26
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-03-12 - 2017-03-12
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-09-30 - 2019-09-28
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-09-06 - 2016-09-06
MÜDÜR TEKNİK BİLİMLER MYO MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-04-16 - 2014-12-15
SENATO ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-04-16 - 2014-12-15
MÜDÜR YARDIMCISI UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MERUZEM) MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-04-15 - 2010-09-15
BÖLÜM BAŞKANI DENİZCİLİK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-04-15 - 2010-04-15
MÜDÜR YARDIMCISI DENİZCİLİK MYO MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-04-15 - 2010-04-15
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 24750
2021
26. KÖRBAHTİ, B.; ALACA, S. Electrochemical degradation of tetracycline antibiotic with boron-doped diamond electrodes and effect of parameters on removal of reaction intermediates. DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, 2021, 236, 285-299. 1000 + 0
2019
25. Karaçali, A.; Muñoz-Morales, M.; KALKAN, S.; KÖRBAHTİ, B.; Saez, C.; Cañizares, P.; Rodrigo, M. A comparison of the electrolysis of soil washing wastes with active and non-active electrodes. CHEMOSPHERE, 2019, 225, 19-26. 500 + 0
10.1016/j.chemosphere.2019.02.175

2017
24. Körbahti, B.; Demirbüken, P. Electrochemical Oxidation of Resorcinol in Aqueous Medium Using Boron-Doped Diamond Anode: Reaction Kinetics and Process Optimization with Response Surface Methodology. FRONTİERS İN CHEMİSTRY, 2017, 5, 1-14. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.3389/fchem.2017.00075

2016
23. Körbahti, B.; Taşyürek, S. Electrochemical oxidation of sulfadiazine antibiotic using boron-doped diamond anode: application of response surface methodology for process optimization. DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, 2016, 57, 2522-2533. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1080/19443994.2015.1043590

Publications_001.pdf

2015
22. Korbahti, B.; Tasyurek, S. Electrochemical oxidation of ampicillin antibiotic at boron-doped diamond electrodes and process optimization using response surface methodology. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2015, 22, 3265-3278. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s11356-014-3101-7

2014
21. Korbahti, B. Finite Element Modeling of Continuous Flow Tubular Electrochemical Reactor for Industrial and Domestic Wastewater Treatment. JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 2014, 161, E3225-E3234. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1149/2.025408jes

2013
20. Korbahti, B.; Artut, K. Bilge Water Treatment in an Upflow Electrochemical Reactor using Pt Anode. SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2013, 48, 2204-2216. 1000 + 20
https://dx.doi.org/10.1080/01496395.2013.791852


Alıntılanma Sayısı: 4
2011
19. KÖRBAHTİ, B. Optimization of Electrochemical Oxidation of Textile Dye Wastewater Using Response Surface Methodology (RSM). SURVIVAL AND SUSTAINABILITY: ENVIRONMENTAL CONCERNS IN THE 21ST CENTURY, 2011, , 1181-1191. 1000 + 0
10.1007/978-3-540-95991-5_111

18. Korbahti, B.; Artut, K.; Gecgel, C.; Ozer, A. Electrochemical decolorization of textile dyes and removal of metal ions from textile dye and metal ion binary mixtures. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2011, 173, 677-688. 950 + 180
https://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2011.02.018


Alıntılanma Sayısı: 36
2010
17. Korbahti, B.; Artut, K. Electrochemical oil/water demulsification and purification of bilge water using Pt/Ir electrodes. DESALINATION, 2010, 258, 219-228. 1000 + 110
https://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2010.03.008


Alıntılanma Sayısı: 22
2009
16. Korbahti, B.; Rauf, M. Determination of optimum operating conditions of carmine decoloration by UV/H2O2 using response surface methodology. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2009, 161, 281-286. 1000 + 245
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.03.118


Alıntılanma Sayısı: 49
15. Ozer, A.; Gurbuz, G.; Calimli, A.; Korbahti, B. Biosorption of copper(II) ions on Enteromorpha prolifera: Application of response surface methodology (RSM). CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2009, 146, 377-387. 650 + 410
https://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2008.06.041


Alıntılanma Sayısı: 82
14. Korbahti, B.; Tanyolac, A. Continuous electrochemical treatment of simulated industrial textile wastewater from industrial components in a tubular reactor. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2009, 170, 771-778. 1000 + 150
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.05.032


Alıntılanma Sayısı: 30
13. Korbahti, B.; Tanyolac, A. Electrochemical treatment of simulated industrial paint wastewater in a continuous tubular reactor. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2009, 148, 444-451. 1000 + 115
https://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2008.09.019


Alıntılanma Sayısı: 23
2008
12. Oezer, A.; Guerbuez, G.; Calmli, A.; Korbahti, B. Investigation of nickel(II) biosorption on Enteromorpha prolifera: Optimization using response surface analysis. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2008, 152, 778-788. 650 + 270
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.07.088


Alıntılanma Sayısı: 54
11. Rauf, M.; Marzouki, N.; Korbahti, B. Photolytic decolorization of Rose Bengal by UV/H(2)O(2) and data optimization using response surface method. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2008, 159, 602-609. 1000 + 210
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.02.098


Alıntılanma Sayısı: 42
10. Korbahti, B.; Tanyolac, A. Electrochemical treatment of simulated textile wastewater with industrial components and Levafix Blue CA reactive dye: Optimization through response surface methodology. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2008, 151, 422-431. 1000 + 400
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.06.010


Alıntılanma Sayısı: 80
9. Korbahti, B.; Rauf, M. Application of response surface analysis to the photolytic degradation of Basic Red 2 dye. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2008, 138, 166-171. 1000 + 255
https://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2007.06.016


Alıntılanma Sayısı: 51
8. Korbahti, B.; Rauf, M. Response surface methodology (RSM) analysis of photoinduced decoloration of toludine blue. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2008, 136, 25-30. 1000 + 275
https://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2007.03.007


Alıntılanma Sayısı: 55
2007
7. Korbahti, B. Response surface optimization of electrochemical treatment of textile dye wastewater. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2007, 145, 277-286. 1000 + 495
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.11.031


Alıntılanma Sayısı: 99
6. Korbahti, B.; Aktas, N.; Tanyolac, A. Optimization of electrochemical treatment of industrial paint wastewater with response surface methodology. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2007, 148, 83-90. 1000 + 360
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.02.005


Alıntılanma Sayısı: 72
2003
5. Korbahti, B.; Tanyolac, A. Kinetic modeling of conversion products in the electrochemical treatment of phenolic wastewater with a NaCl electrolyte. INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 2003, 42, 5060-5065. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1021/ie0207820


Alıntılanma Sayısı: 3
4. Korbahti, B.; Tanyolac, A. Modeling of a continuous electrochemical tubular reactor for phenol removal. CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, 2003, 190, 749-762. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1080/00986440390207378


Alıntılanma Sayısı: 3
3. Korbahti, B.; Tanyolac, A. Continuous electrochemical treatment of phenolic wastewater in a tubular reactor. WATER RESEARCH, 2003, 37, 1505-1514. 1000 + 505
https://dx.doi.org/10.1016/S0043-1354(02)00523-7


Alıntılanma Sayısı: 101
2002
2. Korbahti, B.; Salih, B.; Tanyolac, A. Electrochemical conversion of phenolic wastewater on carbon electrodes in the presence of NaCl. JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2002, 77, 70-76. 1000 + 105
https://dx.doi.org/10.1002/jctb.524


Alıntılanma Sayısı: 21
2001
1. Zareie, M.; Korbahti, B.; Tanyolac, A. Non-passivating polymeric structures in electrochemical conversion of phenol in the presence of NaCl. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2001, 87, 199-212. 1000 + 85
https://dx.doi.org/10.1016/S0304-3894(01)00278-3


Alıntılanma Sayısı: 17
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2022
1. ALTINCI, O.; KÖRBAHTİ, B. Graphene oxide-polyaniline conducting composite film deposited on platinum-iridium electrode by electrochemical polymerization of aniline: Synthesis and environmental electrochemistry application. APPLİED SURFACE SCİENCE ADVANCES, 2022, 7, 1-8. 300 + 0
10.1016/j.apsadv.2022.100212

Uluslararası - Alan endexleri 100
1. KÖRBAHTİ, B.; GÖKTAŞ, M. Importance of electrode type and configuration on reaction kinetics in removal of tetracycline antibiotic by electrocoagulation. ADVANCED ENGİNEERİNG SCİENCE, 2022, 2, 15-20. 100 + 0
Publications_007.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2017
3. Körbahti, B.; Erdem, M. pH Change in Electrochemical Oxidation of Imidacloprid Pesticide using Boron-Doped Diamond Electrodes. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2017, 1, 32-36. 200 + 0
10.31127/tuje.316683

2016
2. KÖRBAHTİ, B.; TURAN, K. Evaluation of Energy Consumption in Electrochemical Oxidation of Acid Violet 7 Textile Dye Using Pt/Ir Electrodes. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY, 2016, 3, 75-92. 200 + 0
10.18596/jotcsa.31804

1. KÖRBAHTİ, B.; TURAN, K. Electrochemical Decolorization of Reactive Violet 5 Textile Dye using Pt/Ir Electrodes. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY, 2016, 3, 229-246. 200 + 0
10.18596/jotcsa.28768

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Körbahti, B. Survival and Sustainability: Environmental Concerns in the 21st Century, ISBN: 978-3-540-95990-8, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 11 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2011. 500
http://www.springer.com/gp/book/9783540959908
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1930

10. KÖRBAHTİ, B.; AKCAN, F.; AYTEKİN, E.; SAPAN, D.; NAL, A.; KESEN, B.; ALTINTOP, A., Influence of Coagulant Type in Removal of Telon Red A2FR Textile Dye by Chemical Coagulation. 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, MERSİN, Türkiye, . 140

9. Altıncı, O.; Körbahti, B., Investigation of the Effect of Ammonium Persulfate Concentration on Electrochemical Polymerization of Catechol. International Conference on Advances and Innovations in Engineering, 2017-05-10, 2017-05-12, Elazığ, Türkiye, 2017. 200

8. Taşyürek, S.; Körbahti, B., Optimization of Electrochemical Degradation of Ampicillin Antibiotic using Boron-Doped Diamond Electrode. 2nd International Conference on Water, Energy, and the Environment, 2013-09-21, 2013-09-24, İzmir, Türkiye, 2013. 200

7. Alaca, S.; Körbahti, B., Electrochemical Treatment of Textile Dyeing Wastewater with Procion Red MX-5B Reactive Dye using Pt/Ir Electrodes. EurAsia Waste Management Symposium, 2011-11-14, 2011-11-16, İstanbul, Türkiye, 2011. 200

6. Körbahti, B.; Artut, K., The Importance of Anode Material in Electrochemical Treatment of Bilge Water. First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment (ARTE’2009), 2009-09-14, 2009-09-15, İstanbul, Türkiye, 2009. 200

5. Körbahti, B.; Artut, K.; Geçgel, C.; Özer, A., Electrochemical Decolorization and Metal Removal from the Binary Mixtures of Reactive Red 2 Textile Dye and Copper(II). International Symposium on Environment , 2009-05-20, 2009-05-23, Bişkek, Kırgızistan, 2009. 190

4. Körbahti, B.; Körbahti, B., The Effect of Electrolyte Concentration on Electrochemical Treatment of Domestic Wastewater. International Symposium on Environment, 2009-05-20, 2009-05-23, Bişkek, Kırgızistan, 2009. 200

3. Özer, A.; Körbahti, B.; Geçgel, C., The Biosorption of Copper(II) and Reactive Red 2 from Single and Binary Mixtures. International Symposium on Environment , 2009-05-20, 2009-05-23, Bİşkek, Kırgızistan, 2009. 200

2. Körbahti, B.; Tanyolaç, A., Modelling of a Continuous Electrochemical Tubular Reactor (CETR) for Paint Industry Wastewater Treatment. Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP), 2006-09-07, 2006-09-09, Girit, Yunanistan, 2006. 200

1. Körbahti, B.; Salih, B.; Tanyolaç, A., Investigation of Polymeric Structures Obtained in the Electrochemical Conversion of Phenolic Wastewater. Treatment 2000, International Symposium and Exhibition, Municipal and Industrial Wastes and Their Treatment in 20s, 2001-05-17, 2001-05-20, İstanbul, Türkiye, 2001. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1555

18. ALTINCI, O.; KÖRBAHTİ, B., Electrochemical Deposition and Characterization of Polyaniline/Graphene Oxide-Polyaniline Composite Films on Pt-Ir Electrode. III. International Turkic World Congress on Science and Engineering, 2021-06-14, , Niğde, Türkiye, . 100

17. Altıncı, O.; Körbahti, B., Electrochemical Deposition and Characterization of Polyaniline/Graphene Oxide-Polyaniline Composite Films on Pt-Ir Electrode. III. International Turkic World Congress on Science and Engineering, 2021-06-14, 2021-06-15, Niğde, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

16. GÖKTAŞ, M.; KAYA, Z.; AKAR, Y.; KILINÇ, A.; KÖRBAHTİ, B., Evaluation of Energy Consumption in Electrochemical Treatment of Telon Blue M-2R Textile Dye using Iron Electrodes. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2018-10-24, 2018-10-26, ADANA, Türkiye, . 50

15. KAYALIOĞLU, T.; AKAN, G.; KABLANOĞLU, G.; KÖRBAHTİ, B., Electrochemical Treatment of Telon Red A2FR Textile Dye using Iron Electrodes. International Erdemli Symposium, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Türkiye, . 65

14. GÜNEY, S.; GÜLEÇ, C.; ATAŞ, Y.; KÖRBAHTİ, B., Separation of Fuel Oil/Water Emulsions by Electrocoagulation using Iron Electrodes. International Erdemli Symposium, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Türkiye, . 65

13. Altıncı, O.; Körbahti, B., Influence of Reaction Temperature in Electrochemical Synthesis of Catechol Polymer. 1st International Advanced Research and Engineering Congress, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100

12. Körbahti, B., Electrochemical Processes for Green Environment: the emerging technology in wastewater treatment. 66th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2015-10-04, 2015-10-09, Taipei, Tayvan, 2015. 100

http://annual66.ise-online.org

11. Llanos, J.; Kalkan, S.; Raschitor, A.; Körbahti, B.; Canizares, P.; Rodrigo, M., Development of Reactive Ion Exchange Membranes for Electro-Disinfection. 66th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2015-10-04, 2015-10-09, Taipei, Tayvan, 2015. 55

http://annual66.ise-online.org

10. Kalkan, S.; Erdem, M.; Körbahti, B.; Llanos, J.; Rodrigo, M., Electrochemical Wastewater Disinfection by Electrogenerated Hypochlorite using Synthesized TiO2-Doped Nafion Membrane. 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-09-30, 2015-10-03, İzmir, Türkiye, 2015. 70

http://www.gcsti2015.org

9. Yıldız, E.; Samra, İ.; Kalkan, S.; Erdem, M.; Körbahti, B., Response Surface Optimization for Electrochemical Degradation of Direct Blue 86 Textile Dye using Iron Electrodes. 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-09-30, 2015-10-03, İzmir, Türkiye, 2015. 50

http://www.gcsti2015.org

8. Körbahti, B.; Taşyürek, S., Determination of Reaction Kinetic Parameters for Electrochemical Oxidation of Ampicillin Antibiotic using Boron-Doped Diamond Anode. 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2014-08-31, 2014-09-05, Lozan, İsviçre, 2014. 100

7. Körbahti, B.; Demirbüken, P., Determination of Reaction Kinetic Parameters for Electrochemical Oxidation of Resorcinol using Boron-Doped Diamond Anode. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 2014-05-14, 2014-05-17, Antalya, Türkiye, 2014. 100

6. Taşyürek, S.; Alaca, S.; Körbahti, B., Influence of Current Density on Electrochemical Degradation of Ampicillin and Tetracycline Antibiotics using Boron-Doped Diamond Electrodes. 10th International Electrochemistry Meeting, 2013-09-04, 2013-09-08, Konya, Türkiye, 2013. 100

5. Alaca, S.; Körbahti, B., Electrochemical Degradation of Procion Blue MX-R Textile Dye on Boron Doped Diamond Electrode. 9th International Electrochemistry Meeting, 2011-09-25, 2011-09-29, İstanbul, Türkiye, 2011. 100

4. Körbahti, B.; Artut, K., Oil/Grease Removal from Bilge Water using Pt/Ir Electrodes and Optimization through Response Surface Methodology. 8th International Electrochemistry Meeting, 2009-10-08, 2009-10-11, Antalya, Türkiye, 2009. 100

3. Körbahti, B., Optimization of Electrochemical Oxidation of Textile Dye Wastewater using Response Surface Methodology (RSM). International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 2007-02-19, 2007-02-24, Lefkoşa, KKTC, 2007. 100

2. Körbahti, B.; Tanyolaç, A., Modelling of a continuous electrochemical tubular reactor for phenol removal. 2nd Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries (EMCC-2), 2001-05-20, 2001-05-24, Ankara, Türkiye, 2001. 100

1. Körbahti, B.; Tanyolaç, A.; Salih, B., Electrochemical Treatment of Phenolic Wastewater. 3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry, 2000-06-04, 2000-06-09, Antalya, Türkiye, 2000. 100

Uluslararası - Özet - Poster 395

9. Sabuncu, S.; Körbahti, B., Color Removal of Procion Yellow H-EXL Textile Dye by Electrocoagulation using Iron Electrodes and Determination of Energy Consumption. International Congress of Health and Environment, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, 2017. 50

8. Körbahti, B.; Alaca, S., Influence of Process Parameters on Energy Consumption in Electrochemical Oxidation of Tetracycline Antibiotic using Boron-Doped Diamond Electrodes. 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-09-30, 2015-10-03, İzmir, Türkiye, 2015. 50

http://www.gcsti2015.org

7. Körbahti, B.; Taşyürek, S., Process Optimization for Electrochemical Oxidation of Sulfadiazine Antibiotic using Boron-Doped Diamond Anode. 2nd International Conference on Recycling and Reuse, 2014-06-04, 2014-06-06, İstanbul, Türkiye, 2014. 50

6. Kalkan, S.; Üstün, M.; Karaer, O.; Özen, R.; Gizir, A.; Körbahti, B., Electrochemical Synthesis and Characterization of 4-Chlorophenol Polymer. 10th International Electrochemistry Meeting, 2013-09-04, 2013-09-08, Konya, Türkiye, 2013. 20

5. Erdem, M.; Uçak, M.; Özen, R.; Gizir, A.; Körbahti, B., Electrochemical Polymerization and Characterization of Polyphenol. 10th International Electrochemistry Meeting, 2013-09-04, 2013-09-08, Konya, Türkiye, 2013. 25

4. Körbahti, B.; Alaca, S., Electrochemical Abatement and COD Reduction of Tetracycline Antibiotic using Boron-Doped Diamond Anode. 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2012-08-19, 2012-08-24, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2012. 50

3. Körbahti, B., Chemical Oxygen Demand Reduction of Domestic Wastewater by Electrocoagulation using Fe Electrodes and Process Optimization through Response Surface Analysis. 61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2010-09-26, 2010-10-01, Nice, Fransa, 2010. 50

2. Körbahti, B.; Körbahti, B., Predictive Modeling of COD Reduction in Electrochemical Treatment of Domestic Wastewater using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS). 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries (EMCC-6), 2010-03-07, 2010-03-12, Antalya, Türkiye, 2010. 50

1. Körbahti, B.; Artut, K., Anodic Oxidation of Oil Water Emulsions using Pt/Ir Electrodes. 59th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2008-09-07, 2008-09-12, Sevilla, İspanya, 2008. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1880

20. Kalkan, S.; Erdem, M.; Körbahti, B.; Llanos, J.; Rodrigo, M., Sentezlenen İyon Değiştirici Membranlar Kullanılarak Oluşturulan Elektrodiyaliz Hücresinde Ara Bölgenin ve Anolit Kısmının Atıksuların Dezenfeksiyonuna Etkisi. XII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 70

19. Kalkan, S.; Erdem, M.; Körbahti, B.; Llanos, J.; Rodrigo, M., Sentezlenen TiO2 Katkılı Nafion Membranlar Kullanılarak Oluşturulan Elektroliz Hücresinde Hipoklorit Eldesi ile Atıksuların Dezenfeksiyonu. XII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 70

18. Erdem, M.; Kalkan, S.; Körbahti, B., Abamektin Etken Maddesi İçeren Pestisitlerin Elektrokimyasal Oksidasyon ile Gideriminde Elektrolit Derişiminin Etkisi. XII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 100

17. Körbahti, B.; Taşyürek, S., Bor-Doplanmış Elmas Elektrotlar Kullanılarak Sülfadiazin Antibiyotiğinin Elektrokimyasal Degradasyonunda İşletim Parametrelerinin Enerji Tüketimine Etkisi. XI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2014-09-02, 2014-09-05, Eskişehir, Türkiye, 2014. 100

16. Körbahti, B.; Akkuş, G., Reactive Blue 160 Boyarmaddesi İçeren Tekstil Endüstrisi Boyama Prosesi Atıksuyunun Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Arıtımında İşletim Koşullarının Enerji Tüketimine Etkisi. X. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2012-09-03, 2012-09-06, İstanbul, Türkiye, 2012. 100

15. Körbahti, B.; Alaca, S., Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi (HPLC) Kullanılarak Tetrasiklin Antibiyotiğinin Elektrokimyasal Degradasyonunun İzlenmesi. X. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2012-09-03, 2012-09-06, İstanbul, Türkiye, 2012. 100

14. Körbahti, B.; Körbahti, B., Elektrokimyasal Yöntemle Evsel Atıksu Arıtımında Enerji Tüketiminin Adaptif Bulanık Yapay Sinir Ağı (ANFIS) ile Tahmin Edilmesi. IX. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2010-06-22, 2010-06-25, Ankara, Türkiye, 2010. 100

13. Körbahti, B.; Körbahti, B., Evsel Atıksudan Elektrokimyasal Yöntemle Fosfat Giderimi. Mersin Sempozyumu , 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

12. Özer, A.; Körbahti, B.; Geçgel, C., Akdeniz’in Mersin Sahilinde Üreyen Yeşil Alglerle Boyar Madde ve Metal İyonlarının İkili Karışımlarının Biyosorbsiyon Yöntemiyle Arıtımının Araştırılması. Mersin Sempozyumu , 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

11. Geçgel, C.; Artut, K.; Körbahti, B.; Özer, A., Reaktif Blue 4 Boyarmaddesi ve Nikel(II) İyonlarının İkili Karışımlarının Ulva Rigida'ya Biyosorpsiyonu: Denge, Kinetik ve Termodinamik Parametrelerin Belirlenmesi. VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2008-08-26, 2008-08-29, Malatya, Türkiye, 2008. 75

10. Körbahti, B.; Artut, K.; Geçgel, C.; Özer, A., Acid Blue 29 Boyarmaddesi ve Bakır (II) İçeren İkili Karışımlardan Elektrokimyasal Yöntemle Renk ve Metal Gideriminin Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu. VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2008-08-26, 2008-08-29, Malatya, Türkiye, 2008. 95

9. Körbahti, B.; Artut, K.; Geçgel, C.; Özer, A., Elektrokimyasal Arıtım Yöntemi ile Reactive Blue 4 Tekstil Boyarmaddesi ve Nikel(II) İçeren İkili Karışımlardan Renk ve Metal Giderimi. Çevre Sorunları Sempozyumu , 2008-05-14, 2008-05-17, Kocaeli, Türkiye, 2008. 95

8. Geçgel, C.; Artut, K.; Körbahti, B.; Özer, A., Acid Blue 29 ve Bakır (II) İkili Karışımlarının Ulva Rigida’ya Biyosorpsiyonuna Çevresel Koşulların Etkilerinin Araştırılması. Çevre Sorunları Sempozyumu , 2008-05-14, 2008-05-17, Kocaeli, Türkiye, 2008. 75

7. Körbahti, B., Tekstil Endüstrisi Boyama Prosesi Atıksuyunun Elektrokimyasal Oksidasyonla Arıtımının Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu. Ulusal Çevre Sempozyumu , 2007-04-18, 2007-04-21, Mersin, Türkiye, 2007. 100

6. Körbahti, B.; Tanyolaç, A., Boya Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemle Arıtılması. VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2006-09-05, 2006-09-08, Eskişehir, Türkiye, 2006. 100

5. Körbahti, B.; Tanyolaç, A., Tekstil Endüstrisi Atıksuyunun Sürekli Beslemeli Elektrokimyasal Kolon Reaktörde Arıtılması. VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2006-09-05, 2006-09-08, Eskişehir, Türkiye, 2006. 100

4. Körbahti, B.; Tanyolaç, A., Endüstriyel tekstil atıksuyunun elektrokimyasal olarak arıtılması. V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2002-09-02, 2002-09-05, Ankara, Türkiye, 2002. 100

3. Körbahti, B.; Tanyolaç, A., Fenol içeren atıksuyun elektrokimyasal arıtımında oluşan ara ürünlerin kinetiğinin modellenmesi. V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2002-09-02, 2002-09-05, Ankara, Türkiye, 2002. 100

2. Körbahti, B.; Tanyolaç, A., Fenol içeren atıksuların boru tipi reaktörde elektrokimyasal olarak sürekli arıtılması. IV. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2001-11-07, 2001-11-10, Mersin, Türkiye, 2001. 100

1. Körbahti, B.; Salih, B.; Tanyolaç, A., Fenol içeren atıksuların elektrokimyasal olarak arıtılması. IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2000-09-04, 2000-09-07, İstanbul, Türkiye, 2000. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. Erdem, M.; Kalkan, S.; Körbahti, B., İmidakloprid Etken Maddesi İçeren Pestisitlerin Elektrokimyasal Oksidasyon ile Gideriminde Sıcaklığın Etkisi. XII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 300

6. GÖKTAŞ, M.; KÖRBAHTİ, B., Hibrit Alüminyum-Demir Elektrotlar Kullanılarak Tetrasiklin Antibiyotiğinin Elektrokoagülasyon ile Gideriminde Elektrolit Tipinin Etkisi. 15. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2023-09-04, 2023-09-07, Çanakkale, Türkiye, 2023. 50

Scientific_Meetings_008.pdf

5. KALKAN, S.; KÖRBAHTİ, B., Kolemanit Katkılı Nafion Membran ile Bölünmüş Elektrokimyasal Hücrede BDD Anot Kullanılarak Fenolün Elektrokimyasal Oksidasyonunun İncelenmesi. 15. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2023-09-04, 2023-09-07, Çanakkale, Türkiye, 2023. 50

Scientific_Meetings_009.pdf

4. KÖRBAHTİ, B.; KALKAN, S., Üleksit Katkılı Nafion Membranlarda Aktivasyon İşleminin İyon Geçirgenliği Üzerindeki Etkisi. 14. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2021-06-10, 2021-06-12, Konya, Türkiye, 2021. 50

Scientific_Meetings_007.pdf

3. Turan, K.; Körbahti, B., Evaluation of Energy Consumption in Electrochemical Oxidation of Acid Violet 7 Textile Dye using Pt/Ir Electrodes. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Türkiye, 2016. 50

2. Turan, K.; Körbahti, B., Electrochemical Decolorization of Reactive Violet 5 Textile Dye using Pt/Ir Electrodes. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Türkiye, 2016. 50

1. Körbahti, B.; Tanyolaç, A., Fenollü atıksuların elektrokimyasal arıtımında oluşan ara ürünlerin kinetiğinin modellenmesi. XV. Ulusal Kimya Kongresi, 2001-09-04, 2001-09-07, İstanbul, Türkiye, 2001. 50

Ulusal - Özet - Poster 62

3. SABUNCU, S.; KÖRBAHTİ, B., Procion Yellow H-EXL Tekstil Boyarmaddesinin Demir Elektrotlar Kullanılarak Elektrokoagülasyon ile Gideriminde İşletim Koşullarının Kütle Aktarım Katsayısına Etkisi. 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2018-09-03, 2018-09-06, VAN, Türkiye, . 25

2. GÖKTAŞ, M.; KAYA, Z.; AKAR, Y.; KILINÇ, A.; KÖRBAHTİ, B., Telon Blue M-2R Tekstil Boyarmaddesinin Demir Elektrotlar Kullanılarak Elektrokoagülasyon ile Gideriminde pH Değişiminin İncelenmesi. 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2018-09-03, 2018-09-06, VAN, Türkiye, . 12

1. Körbahti, B.; Alaca, S., Determination of Reaction Kinetics for Electrochemical Oxidation of Tetracycline Antibiotic using Boron-Doped Diamond Anode. 6th Catalysis Conference, 2016-04-27, 2016-04-30, Bursa, Türkiye, 2016. 25

Ulusal - Yürütücü 2300

24. 2019-3-TP2-3823, BAP, Proje No: , 7240 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

23. 2019-3-TP3-3822, BAP, Proje No: , 20271 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

22. 2019-2-TP3-3593, BAP, Proje No: , 17960 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

21. Gübrelerin Üretim Sonrasında Fiziksel Özelliklerinin Korunması Amacıyla Alternatif Kimyasal Ürünlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Proses Optimizasyonu, projects.kurumlar.32, Proje No: , 3500000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

20. Bor Katkılı İyon Değiştirici Membranların Sentezlenmesi ve Elektrokimyasal Hücrede Fenol Giderimi Etkinliğinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2019-2-TP3-3593, 17960 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

19. 2019-3-TP2-3824, BAP, Proje No: , 7264 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

18. 2016 1 TP2 1393, BAP, Proje No: , 7000 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

17. 2017-2-TP2-2328, BAP, Proje No: , 7628 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

16. Procion Yellow H-EXL Tekstil Boyarmaddesinin Sulu Çözeltilerden Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Giderilmesi, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2328, 7628 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

15. 2015-TP2-1037, BAP, Proje No: , 6950 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

14. Hibrit Demir-Alüminyum Elektrotlar Kullanılarak Evsel Atıksuyun Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Arıtılması, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2216, 9816 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

13. 2015 TP2 1039, BAP, Proje No: , 7000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

12. Imidacloprid ve Abamectin Etken Maddesi İçeren Pestisitlerin Elektrokimyasal Oksidasyon ile Giderilmesi, BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1393, 6844 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

11. Ampisilin ve Sülfadiazin Antibiyotiklerinin Bor Doplanmış Elmas Elektrotlar Kullanılarak Kesikli ve Sürekli Sistemde Elektrokimyasal Yöntemle Degradasyonu, BAP, Proje No: BAP-FBE KMB (ST) 2013-4 YL, 10000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

10. Pt/Ir Elektrotlar Kullanılarak Reactive Violet 5 ve Acid Violet 7 Tekstil Boyarmaddelerinin Elektrokimyasal Oksidasyon ile Giderilmesi, BAP, Proje No: 2015-TP2-1037, 6950 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

9. Katekolün Sulu Çözeltilerden Elektrokimyasal Polimerizasyon ile Giderilmesi, BAP, Proje No: 2015-TP2-1039, 6926 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

8. Elektrokimyasal Reaktörlerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modellenmesi, BAP, Proje No: BAP-MÜH F KM (BKK) 2010-4 A, 19000 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

7. Bor Doplanmış Elmas Elektrotlar Kullanılarak Tetrasiklin Antibiyotiğinin Elektrokimyasal Yöntemle Degradasyonu, BAP, Proje No: BAP-FBE KM (SA) 2011-2 YL, 9900 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

6. Resorsinolün Elektrokimyasal Degradasyonunun İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE KM (PD) 2011-2 YL, 9990 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

5. Bor Doplanmış Elmas (BDD) Elektrotlarla Farklı Etki Mekanizmasına Sahip Beta-laktam, Tetrasiklin ve Sülfonamid Antibiyotiklerinin Elektrokimyasal Oksidasyonu, TÜBİTAK, Proje No: 111M341, 133975 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

4. Adaptif Bulanık Yapay Sinir Ağı Tasarımı ile Elektrokimyasal Atıksu Arıtım Prosesinin Öngörü Modelinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 106M365, 164635 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

3. Sintine Suyunun Sürekli Beslemeli Elektrokimyasal Reaktörde Arıtılması, TÜBİTAK, Proje No: 106Y087, 103974 TL, Yürütücü, 2008,Tamamlandı. 100

2. Sintine Suyunun Elektrokimyasal Yöntemle Arıtımının Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-FBE KM (KA) 2006-3 YL, 4000 TL, Yürütücü, 2008,Tamamlandı. 100

1. Ağır Metal İyonu ve Boyar Madde İçeren İkili Karışımların Elektrokimyasal Oksidasyon ve Biyosorbsiyon Yöntemleri ile Arıtımının Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-MÜH F KM (BKK) 2006-1, 18000 TL, Yürütücü, 2008,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 350

8. Toplam Organik Karbon Analizi ile Endüstriyel Atıksularda Bulunan Organik Kirleticilerin Giderilmesinde İleri Oksidasyon Tekniklerinin Etkinliklerinin Kıyaslanması, BAP, Proje No: , 120000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

7. Toplam Organik Karbon Analizi ile Endüstriyel Atıksularda Bulunan Organik Kirleticilerin Giderilmesinde İleri Oksidasyon Tekniklerinin Etkinliklerinin Kıyaslanması. , BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2291, 120000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

6. Boya endüstrisi su bazlı boya atıksuyunun elektrokimyasal olarak arıtılması için proses geliştirilmesi, DPT, Proje No: 02.K.120.290-15, 200000 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 0

5. Endüstriyel tekstil atıksuyunun elektrokimyasal olarak arıtılması, TÜBİTAK, Proje No: MİSAG-171, 18443 TL, Araştırmacı, 2003,Tamamlandı. 50

4. Peyniraltı atıksuyunun akışkan yatak biyofilm reaktörde (AYBR) sürekli arıtılması, BAP, Proje No: HÜAF 00.02.602.007, 13482 TL, Araştırmacı, 2003,Tamamlandı. 50

3. Boya endüstrisi su bazlı boya atıksuyu ve tekstil endüstrisi atıksuyunun elektrokimyasal olarak arıtılması için reaksiyon kinetiğinin modellenmesi, BAP, Proje No: HÜAF 01.T09.604.009, 290 TL, Araştırmacı, 2003,Tamamlandı. 50

2. Bazı enzimatik polimerleşme reaksiyon kinetiklerinin incelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 100T085, 1200 TL, Araştırmacı, 2001,Tamamlandı. 50

1. Fenollü atıksuların boru tipi reaktörde elektrokimyasal olarak sürekli arıtımı, BAP, Proje No: HÜAF 98.02.602.004, 990 TL, Araştırmacı, 1999,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 0

13. TUĞBA EROĞLU, Adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi (ANFIS) ile Mersin ili Karaduvar kentsel atıksu arıtma tesisi performansının modellenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

12. KAAN ERGÜN, Hibrit alüminyum-demir elektrotlar kullanılarak petrokimya rafinerisi atıksuyunun elektrokoagülasyon ile arıtılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

11. MELTEM GÖKTAŞ, Hibrit alüminyum-demir elektrotlar kullanılarak tetrasiklin antibiyotiğinin sulu çözeltilerden elektrokoagülasyon ile giderilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

10. MUSTAFA CEYHUN ERDEM, Bor doplanmış elmas elektrotlar kullanılarak imidakloprid ve abamektin etken maddesi içeren pestisitlerin elektrokimyasal oksidasyon ile giderilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

9. SEDA SABUNCU, Procion yellow H-EXL tekstil boyar maddesinin sulu çözeltilerden demir elektrotlar kullanılarak elektrokoagülasyon ile giderilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

8. KEZBAN MELTEM ÖZDEMİR, Pt/Ir elektrotlar kullanılarak reactıve vıolet 5 ve acıd vıolet 7 tekstil boyarmaddelerinin elektrokimyasal oksidasyon ile giderilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

7. SELİN TISOĞLU, Ampisilin ve sülfadiazin antibiyotiklerinin bor doplanmış elmas elektrotlar kullanılarak kesikli sistemde elektrokimyasal yöntemle degradasyonu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

6. OSMAN CEM ALTINCI, Katekolün sulu çözeltilerden elektrokimyasal polimerizasyon ile giderilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

5. SABRİ KALKAN, TiO2 katkılı nafıon membran sentezi ve atıksu dezenfeksiyonunda sürekli sistem elektroliz/elektrodiyaliz hücresinde kullanılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

4. SELİN ALACA, Bor doplanmış elmas elektrotlar kullanılarak tetrasiklin antibiyotiğinin elektrokimyasal yöntemle degradasyonu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

3. PELİN DEMİRBUKEN, Resorsinolün elektrokimyasal degradasyonunun incelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. GÜL SEREN AKKUŞ, Reactive Blue 160 tekstil boyarmaddesinin sulu çözeltilerden elektrokoagülasyon yöntemi ile giderilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. KAHRAMAN ARTUT, Sintine suyunun elektrokimyasal yöntemle arıtımının araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

Yönetilen Doktora Tezleri 0

2. SABRİ KALKAN, Bor katkılı nafion membranların sentezlenmesi ve H-tipi elektrokimyasal hücrede fenol giderimi etkinliğinin incelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. OSMAN CEM ALTINCI, Pt-Ir elektrot üzerine kaplanmış grafen oksit katkılı polianilinin glikozun elektrokimyasal oksidasyonunda kullanımının incelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

Uluslararası 4000
1. TURKISH CHEMICAL SOCIETY, JOURNAL OF THE TURKISH CHEMICAL SOCIETY SECTION B CHEMICAL ENGINEERING , EDITOR, E-ISSN : 2564-6907, 2016-01-01 - Devam ediyor. 0
2. TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING, ELECTROSPINNING OF GELATIN NANOFIBERS: EFFECT OF GELATIN CONCENTRATION ON CHEMICAL, MORPHOLOGICAL AND DEGRADATION CHARACTERISTICS , EDITOR, E-ISSN : 2587-1366, 2020-03-17 - 2020-06-11. 0
3. FRONTIERS IN CHEMISTRY , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 2296-2646, 2015-07-01 - 2018-12-31. 2000
4. TRENDS JOURNAL OF SCIENCES RESEARCH , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 2377-8083, 2014-01-01 - 2016-12-31. 1000
5. AMERICAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2328-5699 , 2014-01-01 - 2018-12-31. 250
6. AMERICAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2330-8613 , 2014-01-01 - 2018-12-31. 250
7. INTERNATIONAL JOURNAL OF WATER SCIENCES , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 1848-929X, 2013-01-01 - 2014-12-31. 250
8. THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL (CHEMICAL ENGINEERING) , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 1537-744X , 2012-01-01 - 2016-12-31. 250
9. JOURNAL OF ENERGY, ENVIRONMENTAL & CHEMICAL ENGINEERING , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : 2637-434X, E-ISSN : 2637-4331, 2021-04-21 - Devam ediyor. 0
10. UNIVERSITY OF BOUMERDES, ALGERIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY , EDITOR KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2437-1114, 2018-11-01 - Devam ediyor. 0
11. BENTHAM OPEN, THE OPEN CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL , EDITOR KURULU UYELIGI, E-ISSN : 1874-1231, 2018-11-01 - Devam ediyor. 0
Ulusal 0
1. TURKISH CHEMICAL SOCIETY, JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON B: CHEMİCAL ENGİNEERİNG , YARDIMCI EDİTÖR, ISSN : 2564-6907, 2016-01-01 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 630
1. CLEAN - SOIL, AIR, WATER , [ 2015 : 4 ] . 20
2. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL , [ 2017 : 3 ] . 15
3. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH AND DESIGN , [ 2015 : 2 ] . 10
4. CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE , [ 2015 : 1 ] . 5
5. CHEMOSPHERE , [ 2017 : 1 ] . 5
6. COLORATION TECHNOLOGY , [ 2015 : 8 ] . 40
7. COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING , [ 2015 : 1 ] . 5
8. DESALINATION , [ 2015 : 13 ] . 65
9. DESALINATION AND WATER TREATMENT , [ 2015 : 7 ] . 35
10. ELECTROCHIMICA ACTA , [ 2017 : 1 ] . 5
11. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 5
12. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH , [ 2016 : 2 ] . 10
13. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY , [ 2015 : 2 ] . 10
14. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING , [ 2015 : 2 ] . 10
15. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY , [ 2015 : 1 ] . 5
16. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2017 : 1 ] . 5
17. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY , [ 2015 : 1 ] . 5
18. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING , [ 2016 : 2 ] . 10
19. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING , [ 2015 : 2 ] . 10
20. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT , [ 2017 : 1 ] . 5
21. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS , [ 2015 : 18 ] . 90
22. JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY , [ 2015 : 5 ] . 25
23. JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS , [ 2017 : 7 ] . 35
24. RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES , [ 2015 : 1 ] . 5
25. SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2017 : 1 ] . 5
26. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY , [ 2016 : 1 ] . 5
27. THE CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING , [ 2015 : 6 ] . 30
28. WASTE MANAGEMENT , [ 2015 : 26 ] . 130
29. WATER RESEARCH , [ 2015 : 1 ] . 5
30. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2017 : 4 ] . 20
5. International Water Association , Üye No: 01057075, Amerika Birleşik Devletleri, 2014-01-01-Devam ediyor.
4. American Institute of Chemical Engineers , Üye No: 9900084541, Amerika Birleşik Devletleri, 2009-01-01-Devam ediyor.
6. International Society of Electrochemistry , Üye No: 8163, İsviçre, 2009-01-01-Devam ediyor.
2. Türkiye Korozyon Derneği , Üye No: 221, Türkiye, 2008-01-01-Devam ediyor.
3. The Electrochemical Society , Üye No: 333985, Amerika Birleşik Devletleri, 2008-01-01-Devam ediyor.
1. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası , Üye No: 15176, Türkiye, 1997-01-01-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Karaçali, A.; Muñoz-morales, M.; Kalkan, S.; Körbahti, B.; Saez, C.; Cañizares, P.; Rodrigo, M. A comparison of the electrolysis of soil washing wastes with active and non-active electrodes. CHEMOSPHERE, 2019, 225, 19-26,
10.1016/j.chemosphere.2019.02.175

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 3
Körbahti, B.; Alaca, S. Electrochemical degradation of tetracycline antibiotic with boron-doped diamond electrodes and effect of parameters on removal of reaction intermediates. DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, 2021, 236, 285-299,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl