Arş.Gör. KUTLU ALİCAN DÜZEL

Birim
:
Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Anasanat Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
kutluad@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-11-20 16:25:47
DÜZENLEME
:
2024-03-01 14:19:21
PUAN
:
0
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, YDS, 85
Researcher ID
h-index
1
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEYKEL MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS HEYKEL MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2014
SANATTA YETERLİLİK HEYKEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2021
Sanatta Yeterlik Tezi

1. Modernist soyut heykelden hareketle jeneratif sanat yöntemlerinin sanat üretimindeki araçsallığının gösterilmesi Danışman: Dr. Prof. Rahmi ATALAY, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Güncel sanat anlayışına bağlı olarak Türkiye'de gelişen sivil sanat inisiyatifleri Danışman: Dr. Prof. Mustafa Yüksel, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-12-18 - 2015-11-13
ARŞ. GÖR. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2015-03-15 - 2021-03-25
DR. ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-03-30 - Devam ediyor
Uluslararası
1. Teras Sergileri, SERGİLER/Grup Sergiler /, İstanbul, Proje 4L - Elgiz Müzesi, 2014-06-01-2014-08-01, , ,
2. Anadolu Üniversitesi Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /, , , 2017-05-10-2017-05-25, , ,
3. Kent ve Şehir Sergisi, Heykel Anasanat Dalı, Tophane-i Amire Sergi Salonu, Mimar Sinan Üniversitesi, 2009-05-24-2009-06-24, 1 ay, İstanbul, Türkiye
4. 40 yaş altı genç heykeltraşlar Teras Sergileri, Heykel Anasanat Dalı, Mersin, Elgiz Müzesi, 2014-06-22-2014-09-21, 2 ay, İstanbul, Türkiye
5. Uluslararası Hüseyin Gezer Taş Heykel Sempozyumu, Heykel Anasanat Dalı, Mersin, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, 2011-06-12-2011-07-03, 30 gün, Mersin, Türkiye
6. Uluslararası Hüseyin Gezer Taş Heykel Sempozyumunda Asistanlık, Heykel Anasanat Dalı, Mersin, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, 2012-06-10-2012-07-01, 30 gün, Mersin, Türkiye
Ulusal
1. İSCH grup sergisi, Heykel Anasanat Dalı, Mersin, Görkem Demir, 2013-06-09-2013-06-11, 3 gün, Mersin, Türkiye
2. İBHF grup sergisi, Heykel Anasanat Dalı, Mersin, Görkem Demir, Didem Günay, 2014-05-20-2014-05-23, 3 gün, Mersin, Türkiye
Ulusal 0
1. Erdemir Grubu, , , Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl