Dr. Öğr. Üyesi Diğdem Lafçı

Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Şahinbey/ Gaziantep
Telefon
:
+90-342-3606060/76766
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2015-06-18 10:03:03
DÜZENLEME
:
2018-05-22 11:50:35
PUAN
:
11517
YABANCI DİL
:
İngilizce, D, Diğer, 65


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS HEMŞİRELİK ESASLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA HEMŞİRELİK ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. Aroma Masajının Yaşlılardaki Konstipasyona Etkisi Danışman: Dr. Prof. Dr. Mağfiret KARA KAŞIKÇI, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, .

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Müziğin Kanser Hastalarının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Prof. Dr. Gürsel ÖZTUNÇ, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
HEMŞİRE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 2005-03-13 - 2007-01-01
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2007-01-10 - 2015-10-16
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-02 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD. DOÇ. DR. HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2017-03-26 - 2017-03-26
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2300
2020
3. Pehlivan, S.; Lafcı, D.; Vatansever, N.; Yıldız, E. Relationship Between Death Anxiety of Turkish Nurses and Their Attitudes Toward the Dying Patients. OMEGA - JOURNAL OF DEATH AND DYİNG, 2020, 82, 128-140. 850 + 0
http://https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0030222819895122

Publications_010.pdf

2019
2. ÖNCÜ, E.; KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; LAFCI, D.; RAVLI BULUT, E.; PEKER, E. Comparison of Interactive Education Versus Fluorescent Concretization on Hand Hygiene Compliance Among Primary School Students: A Randomized Controlled Trial. THE JOURNAL OF SCHOOL NURSİNG, 2019, 35, 337-347. 700 + 0
http://https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1059840518785447

2018
1. ÖNCÜ, E.; KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; LAFCI, D.; YILDIZ, E. An Evaluation of The Effectiveness of Nursing Students' Hand Hygiene Compliance: A Cross-Sectional Study. NURSE EDUCATİON TODAY, 2018, 65, 218-224. 750 + 0
http://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0260691718300996?token=D3F9E9889A97A14684893AB8E190D5773843D7391C6B4FD5EBE5B3679E851B0F6EC2910465780222D6F2C4E8F37B345F

Publications_002.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2017
5. Pehlivan, S.; Lafcı, D.; Vatansever, N. Complementary and integrative care practices in symptom management in breast cancer patients. NURSİNG AND PALLİATİVE CARE, 2017, 2, 1-4. 200 + 0
http://http://www.oatext.com/pdf/NPC-2-150.pdf

Publications_001.pdf

2015
4. Lafçı, D.; Öztunç, G. Hemşirelik Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. GAZİANTEP MEDİCAL JOURNAL, 2015, 21(3), 164-171. 200 + 0
3. Lafçı, D.; Öztunç, G. The Effect of Music on The Sleep Quality of Breast Cancer Patients. INTERNATİONAL JOURNAL OF CARİNG SCİENCES, 2015, 8(3), 633-640. 200 + 0
2014
2. Lafçı, D.; Erdem, E. 15-49 yaş grubu evli kadınların doğum sonu dönemde anne ve bebek bakımına yönelik geleneksel uygulamaları. GAZİANTEP MEDİCAL JOURNAL, 2014, 20(3), 226-236. 200 + 0
1. Pehlivan, S.; Lafçı, D. Hemşirelik Öğrencilerinin Özgecilik Düzeyleri. GAZİANTEP MEDİCAL JOURNAL, 2014, 20(1), 29-34. 200 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 385
2020
2. LAfcı, D. Yaşlı Bireylerde Konstipasyon ve Aroma Masajı. BEZMİALEM SCİENCE, 2020, 8, 451-456. 100 + 0
http://http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_41742/BezmialemScience-8-451-En.pdf

Publications_005.pdf

1. Lafcı, D.; Yıldız, E.; Akkaya, K.; Çolak, G. Hemşirelik Öğrencilerinin Ahlaki Duyarlılıklarının ve Profesyonel Değerlerinin Bakım Algısına Etkisi. BEZMİALEM SCİENCE, 2020, 8, 344-356. 285 + 0
http://http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_41747/BezmialemScience-8-344-En.pdf

Publications_007.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1560
2020
8. Çeçen, S.; Lafcı, D.; Yıldız, E. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mesleki kişilik tipleri ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERGİSİ, 2020, 7, 169-174. 200 + 0
httphttps://dergipark.org.tr/en/download/article-file/870708://

Publications_006.pdf

7. Lafcı, D.; Yıldız, E.; Toru, F.; Karakaya, D. Kanser hastalarında bakım yükü ve bakım verenlere etkisi. SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERGİSİ, 2020, 7, 105-113. 190 + 0
http://https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1189271

Publications_004.pdf

2018
6. LAFCI, D. Meme Kanseri, Uyku ve Müzik Tedavisi. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 44, 61-64. 200 + 0
Publications_003.pdf

2016
5. Lafçı, D.; Pehlivan, S.; Demiray, G. Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri. SAĞLIK VE HEMŞİRELİK YÖNETİM DERGİSİ, 2016, 2(3), 55-64. 200 + 0
2015
4. Karadağ, G.; Lafçı, D. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçme Durumları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 3(1), 1-15. 200 + 0
2014
3. Lafçı, D.; Öztunç, G.; Alparslan, Z. Zihinsel Engelli Çocukların (Mental Retardasyonlu Çocukların) Anne ve Babalarının Yaşadığı Güçlüklerin Belirlenmesi. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2014, 3(2), 723-735. 200 + 0
2. Pehlivan, S.; Lafçı, D.; Demiray, G.; Yaman, M. Cerrahi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Örgüt Kültürünü Algılamaları. SAĞLIK VE HEMŞİRELİK YÖNETİM DERGİSİ, 2014, 1(2), 13-24. 170 + 0
1. Lafçı, D. Yataklı Sağlık Kuruluşunda Görev Yapan Sağlık Personelinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2014, 3(4), 1-18. 200 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Lafcı, D.; Yıldız, E. Sağlık Profesyonelleri için İletişim, ISBN: 9786257795265, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 411 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2020. 500
https://www.akademisyen.com/tr/
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

1. LAFCI, D.; TORU, F.; YILDIZ, E., Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıkları, Empati Düzeyleri ve Arasındaki Ilişki. 1.ULUSLARARASI 4.ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, 2017-10-21, 2017-10-24, Şanlıurfa, Türkiye, 2017. 200

http://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/5054/2370

Uluslararası - Özet - Sözlü 840

7. TORU, F.; LAFCI, D., Meme kanserli hastalarda kemoterapi tedavisi sırasında uygulanan sanal gerçeklik gözlüğünün anksiyete ve hasta memnuniyetine etkisi. 5. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 2019-12-06, 2019-12-08, Antalya, Türkiye, 2019. 100

6. TORU, F.; LAFCI, D., Meme kanserli hastalarda kemoterapi tedavisi sırasında uygulanan sanal gerçeklik gözlüğünün anksiyete ve hasta memnuniyetine etkisi. 5. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 2019-12-06, 2019-12-08, Antalya, Türkiye, 2020. 100

5. YILDIZ, E.; TORU, F.; LAFCI, D., Kanser Hastalarında Ağrıya Yönelik Palyatif Yaklaşımlar. 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 2018-05-11, 2018-05-13, Manisa, Türkiye, 2018. 100

http://www.mcbu.edu.tr/x-9ec48546-2294-4ae7-96ba-a4102dba076b

4. Pehlivan, S.; Lafcı, D.; Vatansever, N.; Yıldız, E., Hemşirelerin Ölüm Kaygısı İle Ölümcül Hastaya Tutumu Arasındaki İlişki. 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 2018-05-11, 2018-05-13, Manisa, Türkiye, 2018. 85

http://www.mcbu.edu.tr/x-9ec48546-2294-4ae7-96ba-a4102dba076b

3. TORU, F.; LAFCI, D.; YILDIZ, E.; ÇELİK, A., Kalp Yetmezliği Olan Hastaların Hayatın Anlamına ve Yönelik Görüşlerinin Günlük Yaşam Aktivitesi ve Yaşam Kalitesine Etkisi. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Türkiye, 2018. 85

http://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

2. LAFCI, D.; YILDIZ, E.; TORU, F.; KARAKAYA, D., Kanserli Hastalarda Bakım Yükü. 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal hizmetler Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, Antalya, Türkiye, 2018. 95

http://www.evdesaglikkongre2018.org/anasayfa

1. Lafcı, D.; Yıldız, E.; Akkaya, K.; Çolak, G., Hemşire Öğrencilerinin Ahlaki Duyarlıklarının ve Profesyonel Değerlerin Bakım Algısına Etkisi. “ULUSLARARASI HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA ETİK KONGRESİ, 2017-09-11, 2017-09-12, İzmir, Türkiye, 2017. 95

Scientific_Meetings_005.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 460

11. TORU, F.; LAFCI, D.; YILDIZ, E., Alzheimer Hastalarında Evde Bakım Hizmetinde Hemşirenin Rolü. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Türkiye, 2018. 50

http://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

10. LAFCI, D.; YILDIZ, E.; PEHLİVAN, S., Hemşirelerin Palyatif Bakım İle İlgili Görüş ve Uygulamaları. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-06, Burdur, Türkiye, 2018. 50

http://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

9. PEVLİVAN, S.; LAFCI, D.; KARAKAYA, D., Diyabetik Ayak Yarasında Kullanılan Yara Bakım Ürünlerinin Yara İyileşmesine Etkisi. 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, Antalya, Türkiye, 2018. 50

http://www.evdesaglikkongre2018.org/anasayfa

8. YILDIZ, E.; LAFCI, D.; TORU, F.; KARAKAYA, D., Hemodiyalize Giren Hastalarda Semptom Yönetiminde Kullanılan Tamamlayıcı ve Bütünleşik Terapi Yaklaşımları. 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, Antalya, Türkiye, 2018. 42

http://www.evdesaglikkongre2018.org/anasayfa

7. TORU, F.; LAFCI, D.; YILDIZ, E.; KARAKAYA, D., Diyabet Hastalarında Özbakım Bilincinin Gelişmesi. 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, Antalya, Türkiye, 2018. 42

http://www.evdesaglikkongre2018.org/anasayfa

6. LAFCI, D.; YILDIZ, E.; TORU, F., Kültürel Bakım ve Empati. 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 50

http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

5. Öncü, E.; Köksoy, S.; Lafcı, D.; Yıldız, E., HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE EL HİJYENİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 37

Scientific_Meetings_003.pdf

4. ÖNCÜ, E.; KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; LAFCI, D.; YILDIZ, E., Hemşirelik öğrencilerinde el hijyeni uygulamlarının değerlendirilmesi. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, . 37

3. Lafçı, D.; Kaşıkçı, M., Aroma Masajının Yaşlılardaki Konstipasyona aEtkisi. 2. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, 2016-11-24, 2016-11-26, İstanbul, Türkiye, 2016. 50

Scientific_Meetings_001.pdf

2. Dağ, M.; Çuhadar, D.; Pehlivan, S.; Pehlivan, Y.; Kadayıfçı, A., Hopelessness, Loneliness, And Social Support In Patients With Chronic Hepatitis B And C. Horatio, European Psychiatric Nursing Congress, 2013-10-31, 2013-11-02, İstanbul, Türkiye, 2013. 0

1. Karadağ, G.; Lafçı, D., Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçme Durumları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. 12th World Congress on Public Health, 2009-04-27, 2009-05-01, İstanbul, Türkiye, 2009. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 85

1. YILDIZ, E.; LAFCI, D.; TORU, F.; ÇELİK, A., Kalp Yetmezliği Olan Bireylerin Yaşam Kaliteleri İle Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakıma Hazır Oluşlukları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ / 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018) , 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Türkiye, 2018. 85

http://ihslc.mehmetakif.edu.tr

Ulusal - Özet - Sözlü 427

10. Lafçı, D.; Ünal, K.; Köçkar, Ç.; Ağaçdiken, S.; Çetinkaya, E., Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve Empati Düzeyi. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2014-11-19, 2014-11-22, Antalya, Türkiye, 2014. 45

9. Lafçı, D.; Pehlivan, S.; Demiray, G., Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2011-10-19, 2011-10-21, Şanlıurfa, Türkiye, 2011. 50

8. Kara Kaşıkçı, M.; Lafçı, D.; Ağaçdiken, S., Hareket Kısıtlılığı Olan Hastalarda Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi. 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010-10-21, 2010-10-23, İzmir, Türkiye, 2010. 50

7. Lafçı, D.; Öztunç, G.; Alparslan, Z., Zihinsel Engelli Çocukların (Mental Retardasyonlu Çocukların) Anne ve Babalarının Yaşadığı Güçlüklerin Belirlenmesi. 2. Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2009-11-16, 2009-11-19, Ankara, Türkiye, 2009. 50

6. Lafçı, D.; Erdem, E., 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Anne ve Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları. V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, Gaziantep, Türkiye, 2009. 50

5. Lafçı, D.; Kayaaslan, H., Entegre Programında Hemşirelik Esasları Dersi Alan Öğrencilerin Klinik Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeleri. 8. Ulusal & Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2009-06-04, 2009-06-06, Ankara, Türkiye, 2009. 50

4. Çuhadar, D.; Pehlivan, S.; Özlem, U.; Nimet, O.; Lafçı, D., Cerrahi Hastalarının Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2007-09-04, 2007-09-08, Gaziantep, Türkiye, 2007. 25

3. Çuhadar, D.; Uçan, Ö.; Pehlivan, S.; Ovayolu, N.; Lafçı, D., Ameliyathanede ve Cerrahi Yoğun Bakımda Bulunan Hastaların Yakınlarının Kaygı Düzeyleri. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2007-09-04, 2007-09-08, Gaziantep, Türkiye, 2007. 25

2. Lafçı, D.; Pehlivan, S.; Uçan, Ö.; Ovayolu, N.; Çuhadar, D., Hastanede Yatan Hastaların Ameliyat Sonrası Uyku Kalitesi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişki. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2007-09-04, 2007-09-08, Gaziantep, Türkiye, 2007. 45

1. Demirel, M.; Nalbant, H.; Lafçı, D.; Çiplioğlu, P., Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslekleri İle İlgili Bilgi ve Tutumları. II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2004-04-29, 2004-04-30, Edirne, Türkiye, 2004. 37

Ulusal - Özet - Poster 601

27. Pehlivan, S.; Lafçı, D.; Vatansever, N., Meme Kanserli Hastalarda Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Bakım Uygulamaları. 5. Uludağ Tıbbi Onkoloji Sempozyumu, 2016-06-28, 2016-07-01, Bursa, Türkiye, 2016. 25

26. Lafçı, D.; Çuhadar, D.; Pehlivan, S., Bakımda Tele Hemşirelik Uygulaması. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, 2015-11-05, 2015-11-06, Bursa, Türkiye, 2015. 25

25. Lafçı, D.; Pehlivan, S.; Çuhadar, D., Hemşirelerde İş Doyumu. III. Hemşirelikte Güncel sorunlar ve Yaklaşımı, 2015-11-05, 2015-11-06, Bursa, Türkiye, 2015. 25

24. Ağaçdiken, S.; Mumcu Boğa, N.; Özdelikara, A.; Ünal, K.; Lafçı, D., Araştırma Sonuçlarını Kullanımında Engellerin Değerlendirilmesi. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2014-11-19, 2014-11-22, Antalya, Türkiye, 2014. 12

23. Ağaçdiken, S.; Ünal, K.; Lafçı, D.; Özdelikara, a.; Mumcu Boğa, N., Hemşirelerde Özgecilik ve Tükenmişlik. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2014-11-19, 2014-11-22, Antalya, Türkiye, 2014. 17

22. Ünal, K.; Ağaçdiken, S.; Lafçı, D.; Özdelikara, A.; Mumcu Boğa, N., Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2014-11-19, 2014-11-22, Antalya, Türkiye, 2014. 17

21. Lafçı, D.; Ağaçdiken, S.; Ünal, K.; Özsoy, E.; Seçkin, M., Hemşirelik Öğrencilerinin Sorumluluk Tutum Bilinci, Problem Çözme Becerisi. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2014-05-01, 2014-05-03, Trabzon, Türkiye, 2014. 22

20. Lafçı, D.; Kaşıkçı, M., Sağlık Kuruluşunda Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Etik Hakkındaki Bilgi ve Deneyimleri. 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2012-09-27, 2012-09-29, İstanbul, Türkiye, 2012. 25

19. Lafçı, D.; Kaşıkçı, M., Yataklı Sağlık Kuruluşunda Görev Yapan Sağlık Personelinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları. 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2012-09-27, 2012-09-29, İstanbul, Türkiye, 2012. 25

18. Gürdil, S.; Bilsin, e.; Lafçı, D., Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğinin Güçlü Yanları Hakkındaki Düşüncelerinin Saptanması. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2012-04-26, 2012-04-28, Bursa, Türkiye, 2012. 25

17. Bilsi, E.; Gürdil, S.; Lafçı, D., Hemşirelerin Hemşirelik Yönetmeliği Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Bakış Açılarının İncelenmesi. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2012-04-26, 2012-04-28, Bursa, Türkiye, 2012. 25

16. Lafçı, D.; Bilsin, E.; Gürdil, s., İlaç Hatalarına ve Hataların Raporlanmasına Yönelik Hemşirelerin Alışkanlıklarının Tanımlanması. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2012-04-26, 2012-04-28, Bursa, Türkiye, 2012. 25

15. Pehlivan, S.; Lafçı, D.; Demiray, G.; Yaman, M., Cerrahi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Örgüt Kültürünü Algılamaları. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2011-10-19, 2011-10-21, Şanlıurfa, Türkiye, 2011. 21

14. Lafçı, D.; Pehlivan, S., Hemşirelik Öğrencilerinin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2011-10-19, 2011-10-21, Şanlıurfa, Türkiye, 2011. 25

13. Pehlivan, S.; Lafçı, D., Hemşirelik Öğrencilerinin Özgecilik Düzeyleri. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi “Uluslararası Katılımlı", 2011-10-19, 2011-10-21, Şanlıurfa, Türkiye, 2011. 25

12. Lafçı, D.; Erdem, E.; Bayat, M., İnvaziv İşlem Uygulanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Ağrı Değerlendirmesi ve Ebeveynlerin Kaygı Düzeyleri. 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010-10-21, 2010-10-23, İzmir, Türkiye, 2010. 25

11. Lafçı, D.; Pehlivan, s., Klinik Hemşirelerin Hasta Eğitimi İle İlgili Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010-10-21, 2010-10-23, izmir, Türkiye, 2010. 25

10. Lafçı, D.; Ergin, S.; Yaman, A., Kolostomili Hastaların Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010-10-21, 2010-10-23, İzmir, Türkiye, 2010. 25

9. Lafçı, D.; Ergin, S.; Yaman, A., Hemoroidli Hastalarda Yaşam Kalitesi. 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010-10-21, 2010-10-23, İzmir, Türkiye, 2010. 25

8. Lafçı, D.; Güdücü Tüfekçi, F.; Ağaçdiken, S., Hemşirelerin Ağrıyı Gidermede Nonfarmakolojik Yöntemleri Kullanma Durumları. 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2010-09-21, 2010-10-23, izmir, Türkiye, 2010. 25

7. Lafçı, D.; Erdem, E.; Bayat, M., Kemoterapi Alan Kanserli Çocuk Hastaların Ağız Sağlığının Değerlendirilmesi. 2. Ulusal 1. Uluslararası Katılımlı Pediatri Kongresi, 2009-11-16, 2009-11-19, Ankara, Türkiye, 2009. 25

6. Pehlivan, S.; Lafçı, D., Hastanede Çalışan Hemşirelerin Araştırma İle İlgili Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2009-10-20, 2009-10-24, Sivas, Türkiye, 2009. 25

5. Lafçı, D.; Öztunç, G., Hemşirelik Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi “Uluslararası Katılımlı, 2009-10-20, 2009-10-24, Sivas, Türkiye, 2009. 25

4. Diğdem, L.; Uçan, Ö.; Ovayolu, N., Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Uyku Kalitesi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2008-10-15, 2008-10-19, Antalya, Türkiye, 2008. 0

3. Lafçı, D.; Uçan, Ö.; Pehlivan, S.; Ovayolu, N., Kemoterapi Alan Kanserli Hastaların Tedaviye Bağlı Yaşadıkları Semptomlar ve Yaşam Kalitesine Etkisi. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-09, Antalya, Türkiye, 2007. 23

2. Orak, S.; Yavuz, D.; Adagide, S.; Lafçı, D.; Barışkan, A., Burdur Şehrindeki Lise Öğrencilerinin Sigara, Alkol ve Uyuşturucu Madde Alışkanlıkları Yönünden Araştırılması. III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2004-04-29, 2004-04-30, Edirne, Türkiye, 2004. 15

1. Çetinkaya, M.; Lafçı, D.; Dericioğlu, A.; Doğan, Ş., AIDS İle Yaşam ve Bu Yaşam Sürecinde Hemşirenin Rolü. II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2003-06-08, 2003-06-09, İzmir, Türkiye, 2003. 21

Uluslararası - Yürütücü 0

2. Rahatlatıcı Videolar İle Sınav Kaygısına Son, TUBİTAK, Proje No: 218B594, 100 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 0

1. Rahatlatıcı Videolar İle Sınav Kaygısına Son, H2020, Proje No: 818725, 100 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Hemşirelik Eğitiminde Laboratuvarda Uygulanan Bir Gör Bir Yap Yönteminin Psikomotor Beceri Gelişimine Etkisi, BAP, Proje No: 2021-1-AP5-4288, 49972 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Hatice ŞEN, ARTERİOVENÖZ FİSTÜL KANÜLASYON İŞLEMİ SIRASINDA UYGULANAN SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜNÜN AĞRI ve HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Sultan ÇEÇEN, Hemodiyaliz Hastalarında El ve Ayak Masajının Yorgunluk Üzerine Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Fadime TORU, Meme Kanserli Hastalarda Kemoterapi Tedavisi Sırasında Uygulanan Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Anksiyete ve Hasta Memnuniyetine Etkisi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Fahri AŞKAN, Ameliyat Öncesi Çocuklara Uygulanan El Masajının Anksiyete Düzeyi ve Hemodinamik Değişkenlere Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HEM 233 Hemşirelik Süreci Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 105 Hemşireliğin Felsefesi ve Teme Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 553 Hemşirelik Esasları I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 639 İleri Hemşirelik Esasları I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-4-4
Güz HEM 552 Hemşirelik Esasları Öğretimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 120 Hemşirelik Esasları Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-12-10
Bahar HEM 640 İleri Hemşirelik Esasları II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-4-4
Bahar HEM 641 Hemşirelik Süreci Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 105 Hemşireliğin Felsefesi ve Teme Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-0-4
Güz HEM 233 Hemşirelik Süreci Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 552 Hemşirelik Esasları Öğretimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 639 İleri Hemşirelik Esasları I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-4-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 120 Hemşirelik Esasları Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-12-10
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar HEM 641 Hemşirelik Süreci Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 554 Hemşirelik Esasları II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 640 İleri Hemşirelik Esasları II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-4-4
Güz HEM 233 Hemşirelik Süreci Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 105 Hemşireliğin Felsefesi ve Teme Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-0-4
Güz HEM 553 Hemşirelik Esasları I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 552 Hemşirelik Esasları Öğretimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 639 İleri Hemşirelik Esasları I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-4-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 120 Hemşirelik Esasları II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-12-12
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 554 Hemşirelik Esasları II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 233 Hemşirelik Süreci İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 103 Hemşirelik Esasları I İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-4-4
Güz HEM 553 Hemşirelik Esasları I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 552 Hemşirelik Esasları Öğretimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 120 Hemşirelik Esasları II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-12-9
Bahar HEM 244 Tamamlayıcı Tıp ve Hemşirelik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 554 Hemşirelik Esasları II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 103 Hemşirelik Esasları I İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-4-3
Güz HEM 233 Hemşirelik Süreci İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 552 Hemşirelik Esasları Öğretimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 553 Hemşirelik Esasları I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB128 Ebelikte Temel İlke ve Uygulam İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 6-16-10
Bahar HEM 326 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 326 Sağlık Bilimlerinde Etik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 120 Hemşirelik Esasları II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-12-9
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Pehlivan, S.; Lafcı, D.; Vatansever, N.; Yıldız, E. Relationship Between Death Anxiety of Turkish Nurses and Their Attitudes Toward the Dying Patients. OMEGA - JOURNAL OF DEATH AND DYİNG, 2020, 82, 128-140.
http://https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0030222819895122
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Lafcı, D.; Yıldız, E.; Akkaya, K.; çolak, G. Hemşirelik Öğrencilerinin Ahlaki Duyarlılıklarının ve Profesyonel Değerlerinin Bakım Algısına Etkisi. BEZMİALEM SCİENCE, 2020, 8, 344-356.
http://http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_41747/BezmialemScience-8-344-En.pdf
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Lafcı, D.; Yıldız, E.; Toru, F.; Karakaya, D. Kanser hastalarında bakım yükü ve bakım verenlere etkisi. SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERGİSİ, 2020, 7, 105-113.
http://https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1189271
çeçen, S.; Lafcı, D.; Yıldız, E. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mesleki kişilik tipleri ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERGİSİ, 2020, 7, 169-174.
httphttps://dergipark.org.tr/en/download/article-file/870708://
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Lafcı, D.; Yıldız, E. Sağlık Profesyonelleri için İletişim, ISBN: 9786257795265, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 411 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2020.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl