Doç.Dr. LEYLA BAHAR
Birim
:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Temel Tip Bilimleri Kök Hücre Ve Rejeneratif Tip Ad, Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
Faks
:
+90-324-341 24 08
E-MAIL
:
leylabahar@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-07 19:44:36
DÜZENLEME
:
2022-03-24 01:00:26
PUAN
:
28672
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, Diğer, 67,5


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP FAKÜLTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1993
DOKTORA HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009
Doktora Tezi

1. YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMASINDA TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞI OLAN KADINLARDA LUTEAL FAZ ENDOMETRİYUMUNUN OTOLOG KOKÜLTÜR ENDOMETRİYUMUYLA İNCE YAPI DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRILMASI Danışman: Dr. TÜLİN BAYKAL, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2009.

http://www.mersin.edu.tr/apbs/leylabahar">http://www.mersin.edu.tr/apbs/leylabahar

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
PERFÜZYON PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-03-07 - 2016-02-24
KALİTE YÖNETİMİ YEDEK BİRİM KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-04-26 - 2016-04-08
KALİTE YÖNETİMİ BİRİM KOORDİNATÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-09-24 - 2015-10-15
SHMYO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-05-22 - 2016-04-08
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI II. SINIF DANIŞMANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ SHMYO 2016-06-01 - 2019-11-17
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-19 - 2022-01-19
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
İŞYERİ HEKİMİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-04-18 - Devam ediyor
İŞYERİ HEKİMİ İLERİ TEKNOLOJİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2016-04-19 - Devam ediyor
İŞYERİ HEKİMİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2016-04-19 - Devam ediyor
İŞYERİ HEKİMİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-04-19 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-08-31 - 2019-12-24
BÖLÜM BAŞKANI MEÜ. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 2017-09-08 - 2019-11-17
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-09-08 - 2020-09-08
BÖLÜM BAŞKANI MEÜ.SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 2015-09-08 - 2016-04-08
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2021
2. BAHAR, L. Assessment of Liver Tissue with CD68 in Experimental Diabetic Rats Applied Running Exercise. DİCLE TIP DERGİSİ, 2021, 48, 621-629. 0 + 0
10.5798/dicletip.988084

2012
1. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S.; AKKUŞ, M.; BAYKAL, T. Fine structure and immunohistochemical evaluation of endometrium in fertile and infertile women with implantation failure. DİCLE MEDİCAL JOURNAL / DİCLE TİP DERGİSİ, 2012, 39, 269-275. 0 + 0
10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0139

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 12100
2021
16. BERKÖZ, M.; YILDIRIM, M.; BAHAR, L.; SUCU, N.; İLHAN, M.; YALIN, A. The Protectıve Effect Of Alpha Lıpoıc Acıd On Retınal Damage In Streptozotocın-Induced Dıabetıc Rats. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2021, 30, 8824-8833. 650 + 0
15. BERKÖZ , M.; YILDIRIM , M.; BAHAR , L.; SUCU , N.; ILHAN, M.; YALIN, A. The Protectıve Effect Of Alpha Lıpoıc Acıd On Retınal Damage In Streptozotocın-Induced Dıabetıc Rats . FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2021, 30, 24-33. 650 + 0
file:///C:/Users/Leyla/Downloads/FEB_07A_2021_Pp_08818-09635%20(4).pdf

2020
14. BAHAR, L.; TÜYSÜZ, M. The relation of left internal mammary artery atherosclerosis with urotensin-II. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL, 2020, 121, 516-521. 1000 + 0
10.4149/BLL_2020_085

13. KAYHAN KUŞTEPE, E.; BAHAR, L.; ZAYMAN, E.; SUCU, N.; GÜL, S.; GÜL, M. A light microscopic investigation of the renoprotective effects of α-lipoic acid and α-tocopherol in an experimental diabetic rat model. BİOTECHNİC HİSTOCHEMİSTRY, 2020, 95, 305-316. 750 + 0
10.1080/10520295.2019.1695942

12. BAHAR, L.; GÜL, M.; REŞİTOĞLU, B.; ÇELİK, Y.; ERDEN, S.; GÜL, S. The Effects of Fibroblast Growth Factor-2 and Ozone Therapy on Acute Kıdney Injury in Renal Ischemıa/Reperfusıon Injury. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2020, 29, 11143-11150. 850 + 0
Publications_003.pdf

11. BAHAR, L.; SUCU, N.; ERAS, N.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; YILDIRIM, M. Adrenomedullin expression in aortic artery wall of diabetic ratsgiven alpha lipoic acid. PHARMACOLOGİCAL REPORTS, 2020, , 1-10. 900 + 0
10.1007/s43440-020-00082-6

10. TÜYSÜZ, M.; BAHAR, L. Role of Urotensin-II in Saphenous Vein GraftDisease. BRAZİLİAN JOURNAL OF CARDİOVASCULAR SURGERY, 2020, 35, 1-8. 1000 + 0
10.21470/1678-9741-2019-0470

9. TÜYSÜZ, M.; BAHAR, L. Role of Urotensin II in Saphenous vein Graft Disease. BRAZİLİAN JOURNAL OF CARDİOVASCULAR SURGERY, 2020, 35, 675-682. 1000 + 0
10.21470/1678-9741-2019-0470

2018
8. BAYRAM ABİHA, G.; BAHAR, L.; UTKU, S. In Vitro Antimicrobial Activities of6-Substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2-(substituted/nonsubstituted acetophenone)hydrazone. ROMANİANJOURNAL OF LABORATORY MEDİCİNE(REVİSTA ROMâNă DE MEDİCİNă DE LABORATOR, 2018, 26, 241-252. 1000 + 10
https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002frrlm$002f26$002f2$002farticle-p231.xml

Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
7. BAHAR, L.; ERALP, A.; RUMEVLEKLİOĞLU, Y.; ERDEN, S.; YÜNCÜ, M. The Effect of Electromagnetıc Radıatıon on The Development of Skın Ultrastructural and Immunohıstochemıcal Evaluatıon wıth P63. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2018, 27, 1764-1771. 900 + 0
2017
6. BAHAR, L.; ÜRÜNSAK, İ.; TOK, D.; AKGÖR , U.; TOK, C. The Effect of GnRH Antagonıst in Intrauterıne Insemination Cycles Women Wıth Premature Luteınızation. SYLWAN JOURNAL, 2017, 161, 344-358. 900 + 0
2016
5. ERAS, N.; NAYIR, E.; ARICAN, A.; BAHAR, L.; GÜLER, M.; AKBAŞ, E. TS 1494del6 polymorphism and increased risk of developing breast cancer. INTERNATİONAL JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL MEDİCİNE, 2016, 9, 11756-11763. 550 + 0
2015
4. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S.; NAZAN, E.; CAROLINE, P. Comparison of endometrial biopsies of fertile women and womenwith repeated implantation failure at the ultrastructural level. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2015, 45, 706-713. 950 + 0
10.3906/sag-1402-153

3. ŞAHİN, L.; ŞAHİN, H.; FERİDE, K.; GÜL, S.; BAHAR, L.; GÜL, M.; ÖZAKŞİT, M. Can Melatonin Protect the Endometrium from the Adverse Effects of Caerulein. KAFKAS UNİV VET FAK DERG, 2015, 21, 671-676. 400 + 0
2. ÇAKIR, T.; POLAT, C.; BAŞTÜRK, A.; GÜL, M.; ARSLANER, A.; DURGUT, H.; ŞEHİRLİ, A.; AYKAÇ, A.; BAHAR, L.; SABUNCUOĞLU, M. The effect of alpha lipoic acid on rat kidneys in methotrexate induced oxidative injury. EUROPEAN REVİEW FOR MEDİCAL AND PHARMACOLOGİCAL SCİENCES, 2015, 19, 2132-2139. 100 + 61
Publications_004.pdf


Alıntılanma Sayısı: 11
1. Isil, K.; Gokce, S.; GÜL, M.; BAHAR, L.; Simay, G.; Parlakpinar, H.; NURANSOY CENGİZ, A. Melatonin protects inner ear against radiation damage in rats. THE LARYNGOSCOPE, 2015, 125, 345-349. 500 + 0
10.1002/lary.25376

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2021
2. BAHAR, L. Koşma Egzersizi Uygulanan Deneysel Diyabetik Ratlarda Karaciğer Dokusunun CD68 ile Değerlendirilmesi. DİCLE MEDİCAL JOURNAL/DİCLE TİP DERGİSİ, 2021, 48, 621-629. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5798/dicletip.988084

Publications_008.pdf

1. UÇKAÇ, K.; BAHAR, L. Demanslı Yaşlı Hastaların Bakımı ve Mesleki Yeterlilikler. SAĞLIK BİLİMLERİNDE EĞİTİM DERGİSİ, 2021, 3, 45-59. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jedihes

Publications_007.pdf

Uluslararası - Diğer 300
2020
3. UÇKAÇ, K.; BAHAR, L. Demanslı Yaşlı Hastaların Bakımı ve Mesleki Yeterlilikler. SAĞLIK BİLİMLERİNDE EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 3, 45-59. 100 + 0
2019
2. BAHAR, L.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö. Bir Üniversite Kampüsündeki Temizlik Çalışanlarının Mesleki Risk ve Hastalıklar Konusundaki Farkındalıkları. SAĞLIK BİLİMLERİNDE EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 1, 1-12. 100 + 0
2012
1. BAHAR, L.; ERAS, N. Before the Embryo Transfer Endometrial Kokültür Applications. JOURNAL OF GENERAL MEDİCİNE, 2012, 22, 31-36. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 910
2020
11. BAHAR, L. Impacts of Endovenous Laser Ablatıon on neovascularızatıon in Treatment of Chronıc Venous Insuffıcıency (CVI). INTERNATİONAL JOURNAL OF MEDİCAL REVİEWS AND CASE REPORTS, 2020, 4, 1-5. 100 + 0
10.5455IJMRCR.ENDOVENOUSLASERABLATIONCVI

2019
10. ÇINAR, Z.; EMRE, U.; GÜL, M.; YİĞİT, Ö.; MAMMADOV, E.; YİĞİT, E.; BAHAR, L.; AKSANYAR, S. Can the Proteoglycan Decorin Be a Promising New Agent for Facial Nerve Regeneration? An Experimental Study.. TURKİSH ARCHİVES OF OTOLARYNGOLOGY/TÜRK OTOLARENGOLOJİ ARSİVİ, 2019, 57, 3-4. 0 + 0
10.5152/tao.2019.20012

9. BAHAR, L. Stem Cells in Endometrium and Regeneration. SAUDİ JOURNAL OF BİOMEDİCAL RESEARCH, 2019, 4, 434-438. 100 + 0
10.36348/sjbr.2019.v04i12.007

2018
8. BAHAR, L. Efficacy of Urotensin II in Cardiovascular System. ELİXİR INTERNATİONAL JOURNAL, 2018, 125, 52398-52400. 100 + 0
7. BAHAR, L.; GÜL, M. Histological investigation of the effect of Α-Tocopherol onArterial Wall Structure in Diabetic Rat Model. INDİAN JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL AND BİOLOGİCAL RESEARCH, 2018, 6, 5-9. 100 + 0
6. REŞİTOĞLU, B.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; BAHAR, L.; ERDEN, S.; APAYDIN, S.; Pekoğlu, E. “İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Sağlık Hizmetleri Öğrencilerinin Bilgi Ve Farkındalıklarına Etkisi”,. JOURNAL OF INTERNATİONAL SCİENTİFİC RESEARCHES (IBAD), 2018, 3, 459-473. 65 + 0
2017
5. BAHAR, L.; GÜL, M.; YILDIZ, F.; REŞİTOĞLU, B.; ERDEN, S.; ÇELİK, Y. The Effects of FGF2 and Ozone Applications to ExperimentalHypoxic Ischemic Rat Cerebrum. KASMERA, 2017, 45, 1-21. 85 + 0
2016
4. ÜRÜNSAK, İ.; MAKCAKÜCÜK, H.; BAHAR, L.; TOK, D.; TOK, C. The Prevalence of Metabolic Syndrome in Different Phenotypes of PCOS in Turkish Women. INTERNATİONAL JOURNAL OF INNOVATİVE RESEARCH İN MEDİCAL SCİENCES (IJIRMS), 2016, 1, 277-284. 70 + 0
2015
3. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S. Endometrial cocultured cells in assisted reproduction techniques. JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL INVESTİGATİONS, 2015, 6, 357-363. 100 + 0
10.5799/ahinjs.01.2015.04.0549

2013
2. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S.; REŞİTOĞLU, B.; BAYKAL, T. Ultrastructural and immunohistochemical evaluation of endometrial tissues of infertile women with recurrent implantation failure. EASTERN JOURNAL OF MEDİCİNE, 2013, 18, 1-7. 95 + 0
2012
1. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S.; BAYKAL, T.; REŞİTOĞLU, B. Comparison of endometrial tissue co cultures of fertile and infertile women with implantation failure. FIRAT MEDİCAL JOURNAL, 2012, 17, 148-152. 95 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2008
1. BAHAR, L.; BAYKAL, T. Role of endometrial receptivity in implantation. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF HEALTH SCİENCES., 2008, 1, 1-6. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2013
1. BAHAR, L.; ERDEN, S.; APAYDIN, S. Opınıons of a group of unıversıty students about the assısted reproductıve technıques. JOURNAL OF MERSİN UNİVERSİTY MEDİCAL FACULTY, 2013, 14, 21-26. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 185
2017
2. BAHAR, L.; ERDEN, S.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H. İlk Ve Acil Yardim Programı Ve Perfüzyon Teknikleri Program Mezunlarının Mesleki Hedef Ve Beklentilerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. TIP ARAŞTIRMALARI ARŞİVİ, 2017, 2, 8-13. 95 + 0
10.5799

2014
1. BAHAR, L.; ERALP, A.; YILMAZ, R.; YÜNCÜ, M.; ERDEN, S. The Teratogenic Effects of Electromagnetic Field on Prenatal Development of Skin. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 3, 1-6. 90 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 4862
1. BAHAR, L. TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞINDA KO-KÜLTÜR UYGULAMALARI, ISBN: 978-3-639-67142-1, OmniScriptum GmbH, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 114 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2016. 500
https://www.morebooks.de/gb/search?utf8=%E2%9C%93&q=Leyla+Bahar
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 4862
1. BAHAR, L. GASTRO-İNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ, ISBN: 978-625-7319-00-3, AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 410 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2021. 500
https://www.akademisyen.com/tr/info/uluslararasi-kitap-bolumu-yayinla.html
2. BAHAR, L. GÜNCEL FİZYOLOJİ-HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ÇALIŞMALARI, ISBN: 978-605-258-873-4, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2020. 3000
3. BAHAR, L.; GÜL, M.; ERAS, N.; REŞİTOĞLU, B.; BAYAT, N. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21st CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 8 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2017. 50
4. BAHAR, L. SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, ISBN: 978-625-7721-45-5, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 178 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2021. 500
http://seruvenyayinevi.com/Webkontrol/uploads/Fck/saglik_1.pdf
5. BAHAR, L. SAĞLIK BİLİMLERİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR II, ISBN: 978-625-7319-00-3, GECE KİTAPLIĞI YAYINEVİ , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 400 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 250
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 4862
1. KOYUNCU, S.; KOÇAK, N.; BAHAR, L.; ÇAĞATAY, A. GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020 SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ / I, ISBN: 978-625-7983-90-7, Ekin Basım Yayın Dağıtım (Ekin Yayınevi), Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
2. KOYUNCU, S.; KOÇAK, N.; BAHAR, L.; ÇAĞATAY, A. GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020 - SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ / I, ISBN: 978-625-7983-90-7, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 212 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2020. 63
https://openlibrary.org/books/OL27925782M/GELECE%C4%9E%C4%B0N_D%C3%9CNYASINDA_B%C4%B0L%C4%B0MSEL_VE_MESLEK%C4%B0_%C3%87ALI%C5%9EMALAR_2020_SA%C4%9ELIK_VE_SPOR_B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0_I
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 4862
1. BAHAR, L. Gastointestinal Sistem Kanserleri 2021, ISBN: 978-625-8430-27-1, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 455 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
2. BAHAR, L. Güncel Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Çalışmaları, ISBN: 978-605-258-873-4, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 19 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
3. BAHAR, L.; GÜL, M.; ERAS, N.; REŞİTOĞLU, B.; BAYAT, N. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, GECE PUBLISHING, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1548 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2017. 0
4. BAHAR, L. Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığında Ko kültür Uygulamaları, ISBN: 978-3-639-67142-1, OmniScriptum GmbH, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 114 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2016. 0
5. BAHAR, L. Sağlık Bilimlerinde Teorı ve Araştırmalar II (cilt 3), ISBN: 978-625-7319-26-3, Gece Kitaplığı Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 408 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
6. BAHAR, L. Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-7721-45-5, SERÜVEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 178 Sayfa, Türkçe, İZMİR, Türkiye, 2021. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 790

4. BAHAR, L., Akut Miyeloid Lösemide Güncel Tedavilere Hücresel Bakış. INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VIII, 2021-11-19, 2021-11-20, İSTANBUL, Türkiye, 2021. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

3. BAHAR, L.; BAYKAL, T.; KAHRAMAN, S., Endometriyum Kokültür Hücrelerinin İmplantasyondaki Rolü: Elektron Mikroskobik Bir Çalışma. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES, BIOMEDICAL AND INNOVATIVE APPROACH CONGRESS, 2021-05-21, 2021-05-22, ANKARA, Türkiye, 2021. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

2. BAHAR, M.; BAHAR, L., Obezite Hastalarında Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları. EUROASIA 5. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES PROGRAM, 2019-11-15, 2019-11-17, ADANA, Türkiye, . 200

1. BAHAR, L.; BAHAR, M.; ERDEN, S.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö., Comparison of BMI and Body Composition Values According to Sex in Child and Adolescent Individuals : A Diet Policlinic Example. International Congress of Science, Education and Technology Research, 2018-08-10, 2018-10-12, ODESSA, Ukrayna, . 190

Uluslararası - Özet - Sözlü 1430

16. BAHAR, M.; DEMİRCİ, N.; BAHAR, L.; ŞAHİN, L., FARKLI EGZERSİZ UYGULAMALARININ TİP1 DİYABETİK RATLARDA OKSİDAN–ANTİOKSİDAN VE LİPİD PROFİLİ ÜZERİNE ETKİSİ. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2020-11-07, 2020-11-09, KONYA, Türkiye, . 75

15. BAHAR, L.; TİFTİK, R.; GÜL, M., Effects of -Tokoferol in Diabetes On Heart Tıssue. IV. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2020-08-22, 2020-08-23, Çorum, Türkiye, . 100

14. TÜYSÜZ, M.; BAHAR, L., THE COMPARISON OF LEFT INTERNAL MAMARY ARTERY AND SAPHENA VEN GRAFT DAMAGE IN CORONARY ARTERY DISEASE THAT EVAULATED WİTH GENSINI SCORING. 16th International Congress of Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS), 2020-03-12, 2020-03-15, ANTALYA, Türkiye, 2020. 100

https://www.kongreuzmani.com/16-uluslararasi-kardiyoloji-ve-kardiyovaskuler-cerrahide-yenilikler-kongresi.html

13. BAHAR, L., The Effects of Urotensın-II in The Cardıovascular System. EURO ASIA5th. INTERNATIONALCONGRESS ON APPLIED SCIENCES, 2019-11-15, 2019-11-17, ADANA, Türkiye, . 100

12. BAHAR, L.; GÜL, M., Effect Of Alpha-Tocopherol On Heart Tıssue In Dıabetes Mellıtus. 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 100

11. BAHAR, L.; SUCU, N.; ERAS, N.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö., Adrenomedullin expression in Aortic artery wall of diabetic rats given alpha lipoic acid. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 95

10. BAHAR, L.; SUCU, N.; ERDEN, S., Comparing The Efficacy of Surgery and Thermal Energy for Muscular Structure After Saphenofemoral Junction Ligation and Saphenous Vein Stripping. International Congress of Science, Education and Technology Research, 2018-08-10, 2018-08-12, ODESSA, Ukrayna, . 100

9. BAHAR, L.; GÜL, M.; SUCU, N., Histological investigation of the effect of Α-Tocopherol on Arterial Wall Structure in Diabetic Rat Model. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 2018-04-26, 2018-04-27, ANKARA, Türkiye, . 100

8. BAHAR, L.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; TÜMAY, M.; SELVİ, H.; YARAR, Z., Approaches to Occupational Risk and Diseases of Cleaning Workers at a University Campus. International Symposium onHuman and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, ANTALYA, Türkiye, . 90

7. BAYRAM ABİHA, G.; BAHAR, L.; UTKU, S., Antımıcrobıal Actıvıtıes Of 6-Substıtuted-3(2h)-Pyrıdazınone-2- Acetyl-2-(Substıtutedbenzal/Acetophenone)Hydrazone Derıvatıves. Microbiologia Balkanica 2017, 2017-11-16, 2017-11-18, SOFYA, Bulgaristan, . 100

6. BAHAR, L.; ERAS, N.; KUL, S.; REŞİTOĞLU, B., Vıews of Vocatıonal School of Health Servıce Students About Infertılıty and Assısted Reproductıon Technıques. I. International Scientific and Vocational Studies Congress BILMES CONGRESS, 2017-10-05, 2017-10-08, NEVŞEHİR, Türkiye, . 95

5. REŞİTOĞLU, B.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; BAHAR, L.; ERDEN, S.; APAYDIN, S.; PEKOĞLU, E., The effect of occupational health and safety classes in health service on student’xxs knowledege and attitude. I. International Health Sciences Congress, 2017-07-29, 2017-08-01, AYDIN, Türkiye, . 65

4. ŞENLİ, H.; BAHAR, L.; ERAS, N.; ÇOLAK, T.; TÜRKMENOĞLU, M.; KUL, S.; AKBAŞ, E., Investigation of Relationship Between -1195 AG Polymorphism of COX-2 Gene and mRNA Levels of COX-2 Gene in Peripheral Blood Monocyte in Colorectal Cancer Patients. ”13th Internaional Conference on Pathology and Molecular Diagnosis ”, 2017-06-26, 2017-06-28, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, . 60

3. ERAS, N.; AKBAŞ, E.; NAYIR, E.; BAHAR, L., TS1494del6 Polymorphism and developing Breast cancer risk. Medıcres 4th world congress on good medıcal research, 2014-10-17, 2014-10-20, New York, Amerika Birleşik Devletleri, . 65

2. BAHAR, L.; REŞİTOĞLU, B.; GÜL, M.; ÇELİK, Y.; YİĞİTCAN, B.; ERDEN, S., Protective Effects of Fibroblast Growth Factor and Ozone Applicationson Cornea in Hypoxic-ischemia Rats. MediCres 4th World Congress onn Good Medical Research, 2014-10-17, 2014-10-20, New York, Amerika Birleşik Devletleri, . 85

1. BAHAR, L.; ERDEN, S., Measurements and related statıstıcal methods about endometrıum. World Congress on “Good Medical Research” 6-9 June 2012, Vienna, Austria., 2012-06-06, 2012-06-09, VİYANA, Avusturya, . 100

Uluslararası - Özet - Poster 90

2. BAHAR, L.; GÜL, M.; SUCU , N.; GÜL, S.; ZAYMAN, E.; ERDEN, S., The Effect of Thermal Energy on The Neovascularızatıon After The Saphenofemoral Compound Lıgatıon and Saphenous Veın Strıppıng. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, ANTALYA, Türkiye, . 42

1. BAHAR, L.; CANDAN, Z.; KAHRAMAN, S.; BAYKAL, T., Comparatively Evaluation of Infertile RIF and Fertile Women Endometrial Biopsies at the Ultrastructural Level by TEM. 15th World Congress on In Vitro Fertilization and 4th World Congress on In Vitro Maturation. Geneva, Switzerland., 2009-04-19, 2009-04-22, Cenevre, İsviçre, . 47

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 445

5. BAHAR, L.; BAYKAL, T.; KAHRAMAN, S., Endometriyum Kokültür Hücrelerinin İmplantasyondaki Rolü: Elektron Mikroskobik Bir Çalışma. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri,Biyomedical ve Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, 2021-05-21, 2021-05-22, ANKARA, Türkiye, . 100

4. BAHAR, L.; ERDEN, S.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H., Examınatıon Of Occupatıonal Goals And Expectatıons Of Students Of Perfusıon Technıques Program After Graduatıon In Mersın Unıversıty Pılot Study. II. Higher Education Strategy and Institutional Cooperation Symposium, 2015-10-22, 2015-10-24, MERSİN, Türkiye, . 90

3. KARAÇİZMELİ, F.; BAHAR, L.; REŞİTOĞLU, B.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; KAR, H., Mersin Unıversıty Vocatıonal School Of Health Servıces Professıonal Goals After Graduatıon Of Elderly Care Program Students And Satısfactıon Level. II. Higher Education Strategy and Institutional Cooperation Symposium, 2015-10-22, 2015-10-24, MERSİN, Türkiye, . 80

2. ERDEN, S.; BAHAR, L.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H., Examınatıon Of Perceptıon Of Occupatıonal Goals Of Mersin Unıversıty Vocatıonal School Of Health Servıces Medıcal Documentatıon And Secretary Program Students After Graduatıon Pılot Study. II. Higher Education Strategy and Institutional Cooperation Symposium,, 2015-10-22, 2015-10-24, MERSİN, Türkiye, . 80

1. BAHAR, L.; ERDEN, S.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H., Examınatıon Of Professıonal Goals And Expectatıons Of Fırst Aıd And Emergency Program Students After Graduatıon A Pılot Study. II. Higher Education Strategy and Institutional Cooperation Symposium,, 2015-10-22, 2015-10-24, MERSİN, Türkiye, . 95

Ulusal - Özet - Sözlü 135

3. BAHAR, L.; GÜL, M.; SUCU, N.; ZAYMAN, E.; SELVİ, H.; GÜL, S., Light Microscopic Investigation of the Protective Effect of Alpha-Lipoic Acid on Cardiovascular System in Experimental Diabetic Rats. XIV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, ANTALYA, Türkiye, . 42

2. BAHAR, L.; GÜL, M.; REŞİTOĞLU, B.; ÇELİK, Y.; BAYAT USTA, N.; ERAS, N., Effects of fibroblast growth factor applications, on cerebellum Purkinje cells of neonatal rats with hypoxic-ischemic brain damage.. XII. National Congress of Histology and Embryology, 2014-05-27, 2014-05-30, Ankara, Türkiye, . 42

1. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S.; BAYKAL, T., Endometrium of fertile women with recurrent implantation failure and with the evaluation and comparison of the fine structure level and MUC1. 20. National Electron Microscopy Congress. 25-28 October 2011, Kemer-Antalya., 2011-10-25, 2011-10-28, Antalya- Kemer, Türkiye, . 50

Ulusal - Özet - Poster 118

7. BAYSAL, I.; GÜL, M.; ÖZEROL, E.; TANBEK, K.; BAHAR, L., Diyabetik böbrekte oksidatif hasara karşı Alfa Lipoik Asidin koruyucu etkisi. XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, 2016-04-30, 2016-05-03, İZMİR, Türkiye, . 12

6. GÜL, M.; YİĞİTCAN, B.; KAYHAN, B.; KURTOĞLU, E.; BAHAR, L., BALB C Türü Farelerde TAA İndüklü Testis Hasarına Karşı Lipoksin A4 ün Koruyucu Etkileri. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 2016-04-30, 2016-05-02, İZMİR, Türkiye, . 12

5. BAHAR, L.; ERALP, A.; YÜNCÜ, M.; ERDEN, S.; RUMEVLEKLİOĞLU, Y., Immunohistochemical evaluation of electromagnetic radiation effects on skin development with p63. 11. National Histology and Embryology Congress , Denizli., 2012-05-16, 2012-05-19, Denizli, Türkiye, . 22

4. REŞİTOĞLU, B.; BEYDAĞI, H.; HATUNGİL, R.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; ŞAHİN, N.; EROĞLU, P.; BERKÖZ, M., Does Stress Influence The Dıstance Travelled ın The Open Fıeld Apparatus. 23nd National Biochemistry Congress, Antalya., 2011-11-29, 2011-12-02, Antalya, Türkiye, . 2

3. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S.; REŞİTOĞLU, B.; BAYKAL, T., In vitro fertilizasyın (IVF)/ embriyo traansfer sonrası gebelik oluşmayan infertil ve fertil kadınların endometriyum dokularının E-Cadherin immünreaktivitesi ve ince yapı düzeyinde karşılaştırılması. 20. National Electron Microscopy Congress. Kemer-Antalya., 2011-10-25, 2011-10-28, Antalya-Kemer, Türkiye, . 23

2. BAHAR, L.; BAYKAL, T.; KAHRAMAN, S., Characterization of Endometrial Cells Coculture. International Participation 9. National Histology and Embryology Congress. Adana., 2008-05-20, 2008-05-23, Adana, Türkiye, . 25

1. ERALP, A.; BAHAR, L.; BAYKAL, T.; YÜNCÜ, M.; RUMEVLEKLİOĞLU, Y., Teratogenic Effects on the Development Skin of Mobile Phone. International Participation 9. National Histology and Embryology Congress. Adana., 2008-05-20, 2008-05-23, Adana, Türkiye, . 20

Uluslararası - Yürütücü 0

2. International Mersin Science Night (MERSCIN)H2020 ve 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, H2020, Proje No: , 180000 EUR, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 0

1. H2020-MSCA-NIGHT-27 Eylül 2019 - H2020-MSCA-NIGHT-2018 / International Mersin Science Night (MERSCIN) ve 28-29 Eylül 2019 – TÜBİTAK – 4007 /4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, H2020, Proje No: 818725 218B594, 180 EUR, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 0
http://www.merscin.org/tr/anasayfa/

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. I. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, Avrupa Konseyi, Proje No: 2016-001, 0 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0
http://www.mersin.edu.tr/haberler/336872/uluslararasi-mersin-bilim-senligi

Ulusal - Yürütücü 600

6. Akut miyeloid lösemi hücre serisi HL-60 üzerindeki Kafeik Asit Fenetil Ester'in (CAPE) sitotoksik ve apopitotik etkilerinin histolojik ve genetik açıdan değerlendirilmesi, BAP, Proje No: , 25000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

5. Akut miyeloid lösemi hücre serisi HL-60 üzerindeki Kafeik Asit Fenetil Ester'in (CAPE) sitotoksik ve apopitotik etkilerinin histolojik ve genetik açıdan değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2021-1-AP3-4372, 25000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. Deneysel Diabetli Rat Modelinde Lipoik Asit ve Tokoferolün kalp ve damar sistemine koruyucu etkisinin biyokimyasal ışık ve elektron mikroskobik araştırılması, BAP, Proje No: , 14000 TL, Yürütücü, 2021,Tamamlandı. 100

3. Deneysel Diabetli Rat Modelinde α-Lipoik Asit ve α-Tokoferolün kalp ve damar sistemine koruyucu etkisinin biyokimyasal ışık ve elektron mikroskobik araştırılması , BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2208, 14000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. Piridazinon Türevlerinin Anti mikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: , 6696 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Piridazinon Türevlerinin Anti-mikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP2-1908, 6696 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMASINDA TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞI OLAN KADINLARDA LUTEAL FAZ ENDOMETRİYUMUNUN OTOLOG KOKÜLTÜR ENDOMETRİYUMUYLA İNCE YAPI DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRILMASI, BAP, Proje No: , 5600 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

1. The Comparison of Luteal Phase Endometrium with Autologous Co-Culture Endometrium on the Fine Structure Level on Women , BAP, Proje No: BAP-SBE.HE (LB) 2006-3DR, 5500 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50
http://www.slideserve.com/brook/t-c-mers-n-n-vers-tes-tip-fak-ltes-temel-tip-b-l-mler-b-l-m

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. MUTFAKTA BİLİM VE SAĞLIK, TÜBİTAK, Proje No: 112B227 , 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2012,Tamamlandı. 50
http://ww2.mutfaktabilimvesaglik.com/?folio=7POYGN0G2

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. Mutfakta Bilim ve Sağlık Görev: Proje katılımcılarının hekimliği, TÜBİTAK, Proje No: , TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2012,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yönetici 0

3. 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği (Bilim ve Toplum / 4007-TÜBITAK Bilim Senlikleri Destekleme Programı : Proje Numarası: 218B594, TÜBİTAK, Proje No: , TL, Yönetici, 2019,Tamamlandı. 0

2. Bilim ve Toplum / 4007-TÜBITAK Bilim Senlikleri Destekleme Programı Proje Numarası: 118B791 Proje Adı: Uluslararasi Mersin Bilim Senligi Iii, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Yönetici, 2019,Tamamlandı. 0

1. Bilim ve Toplum / 4007-TÜBITAK Bilim Senlikleri Destekleme Programı Proje Numarası: 117B372 Proje Adı: Uluslararası Mersin Bilim Senligi Ii, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Yönetici, 2018,Tamamlandı. 0

Uluslararası 875
1. GELECEGIN DUNYASINDA BILIMSEL VE MESLEKI CALISMALAR 2020 SAGLIK VE SPOR BILIMLERI / I , EDITOR, ISSN : 978-625-7983-90-7, E-ISSN : 978-625-7983-90-7, 2020-01-01 - 2020-03-10. 0
2. WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND LIFE SCIENCES (WJPLS) , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2454-2259, E-ISSN : 2454-2259, 2017-07-18 - Devam ediyor. 250
3. HTTPS://WWW.WJPLS.ORG/HOME/EDITORIAL_BOARD, WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND LIFE SCIENCES , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2454-2229, 2017-03-03 - Devam ediyor. 0
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF BASIC AND APPLIED MEDICAL SCIENCES (JMS) , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : ISSN: 2277-2103 (Online), 2013-03-12 - Devam ediyor. 250
5. CIBTECH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY (CJB) , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : ISSN: 2319 – 3859 (Online), 2013-02-20 - Devam ediyor. 250
6. WWW. INDIABIOTECH.IN, WWW INDIABIOTECH IN ADRESINDE YAYINLANAN CIBTECH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY VE CIBTECH JOURNAL OF BASIC AND APPLIED MEDICAL SCIENCES DERGILERINDE , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2277-2103, 2013-01-10 - Devam ediyor. 0
7. INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 1179-1411, E-ISSN : 1179-1411, 2015-01-14 - 2019-03-15. 125
8. DOVE-PRESS, INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTHS-DOVE-PRESS , KONUK EDITOR, E-ISSN : 1179-1411, 2015-05-28 - 2019-03-17. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 209
1. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 105955) , [ 2016 : 1 ] . 4
2. PHARMACOLOGICAL REPORTS- ID NO: PREP-D-22-00137 , [ 2022 : 1 ] . 5
3. AS CLINICAL CASE REPORTS- ID NO: ASCR-22-CR-067 , [ 2022 : 1 ] . 4
4. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE NO: 153699 , [ 2017 : 1 ] . 4
5. DOVE PRESS- INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMAN'S HEALTH (ARTICLE NO: 26623) , [ 2011 : 1 ] . 4
6. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH (ARTICLE NO: 101327) , [ 2016 : 1 ] . 4
7. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH (ARTICLE NO:117577) , [ 2016 : 1 ] . 4
8. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 29307) , [ 2011 : 1 ] . 4
9. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 29318) , [ 2011 : 1 ] . 4
10. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 40889) , [ 2013 : 1 ] . 4
11. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 40942) , [ 2014 : 1 ] . 4
12. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 56324) , [ 2013 : 1 ] . 4
13. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 59080) , [ 2013 : 1 ] . 4
14. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 73373) , [ 2014 : 1 ] . 4
15. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 75741) , [ 2014 : 1 ] . 4
16. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO:24424) , [ 2011 : 1 ] . 4
17. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO:24478) , [ 2011 : 1 ] . 4
18. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO:27145) , [ 2011 : 1 ] . 4
19. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE ID: 175194 , [ 2018 : 1 ] . 4
20. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE ID:182131 , [ 2018 : 1 ] . 4
21. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE ID:199244 , [ 2019 : 1 ] . 4
22. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE NO: 155335 , [ 2017 : 1 ] . 4
23. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE NO: 158281 , [ 2017 : 1 ] . 4
24. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE NO: 164539 , [ 2018 : 1 ] . 4
25. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE NO: 166461 , [ 2018 : 1 ] . 4
26. DOVE PRESS-MEDICOLEGAL AND BIOETHICS (ARTICLE NO:66444) , [ 2015 : 1 ] . 4
27. DOVE PRESS-ONCOTARGETS AND THERAPY (ARTICLE NO: 86519) , [ 2015 : 1 ] . 5
28. DOVE PRESS-ONCOTARGETS AND THERAPY (ARTICLE NO:69507) , [ 2014 : 1 ] . 5
29. DOVE PRESS-PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE (ARTICLE NO:85205) , [ 2015 : 1 ] . 5
30. DOVE PRESS-STEM CELLS AND CLONING: ADVANCES AND APPLICATIONS (ARTICLE NO:37506) , [ 2013 : 1 ] . 4
31. DOVE PRESS-THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT (ARTICLE NO:82882) , [ 2015 : 1 ] . 5
32. DOVE PRESS. INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH. ARTICLE NO: 162710 , [ 2018 : 1 ] . 4
33. DOVE PRESS. INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH. ARTICLE NO: 165696 , [ 2018 : 1 ] . 4
34. DOVE PRESS. INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH. ARTICLE NO: 169504 , [ 2018 : 1 ] . 4
35. DOVE PRESS. INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH. ARTICLE NO: 174734 , [ 2018 : 1 ] . 4
36. EC MEDICAL AND CLINICAL PATHOLOGY (ECMCP):ARTICLE REFERENCE ID: ECMCP-18-SC-101 , [ 2018 : 1 ] . 4
37. LIBERTAS ACADEMICA / CLINICAL MEDICINE INSIGHTS: PATHOLOGY (ARTICLE NO: 32784) , [ 2016 : 1 ] . 4
38. LIBERTAS ACADEMICA-CLINICAL MEDICINE INSIGHTS: REPRODUCTIVE HEALTH (ARTICLE NO:33032) , [ 2015 : 1 ] . 4
39. LIBERTAS ACADEMICA-CLINICAL MEDICINE INSIGHTS: WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO:31564) , [ 2015 : 1 ] . 4
40. PHARMACOLOGICAL REPORTS-MANUSCRIPT NUMBER: PREP-D-20-00221 , [ 2020 : 1 ] . 5
41. REPRODUCTION AND FERTILITY- RAF-21-0075 , [ 2021 : 1 ] . 4
42. REPRODUCTION AND FERTILITY-RAF-21-0075.R1 , [ 2022 : 1 ] . 4
43. SAGE OPEN MEDICAL CASE REPORTS-ID SOMCR-21-0537 , [ 2022 : 1 ] . 0
44. TAYLOR & FRANCIS HUMAN FERTILITY -THUF-2020-0173 , [ 2020 : 1 ] . 5
45. TAYLOR & FRANCIS HUMAN FERTILITY JOURNAL- ARTICLE NO: THUF­2016­0090 , [ 2016 : 1 ] . 5
46. TAYLOR & FRANCIS JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, ARTICLE ID: CJOG-2016-0661 , [ 2016 : 1 ] . 5
47. TAYLOR & FRANCIS- SYSTEMS BIOLOGY IN REPRODUCTIVE MEDICINE- ID UAAN-2020-0303.R1 , [ 2021 : 1 ] . 5
48. TAYLOR & FRANCIS-CELL CYCLE - KCCY-2021-0269R1 , [ 2021 : 1 ] . 5
49. TAYLOR & FRANCIS-SYSTEMS BIOLOGY IN REPRODUCTIVE MEDICINE (MANUSCRIPT ID: UAAN-2016-0197.R1) , [ 2017 : 1 ] . 5
50. TAYLOR & FRANCIS-SYSTEMS BIOLOGY IN REPRODUCTIVE MEDICINE-ID UAAN-2020-0303 , [ 2020 : 1 ] . 5
51. THE EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE-EAJM-2021-0008 , [ 2021 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ (ARTİCLE NO: 2016-08-11) , [ 2016 : 1 ] . 1
5. AAAS: The American Association for the Advancement of Science , Üye No: 1204, Amerika Birleşik Devletleri, 2014-02-20-Devam ediyor.
4. Aspire: Asia Pasific Initiative on Reproduction , Üye No: 278, Singapur, 2013-12-16-Devam ediyor.
6. MEDICRES , Üye No: 109, Amerika Birleşik Devletleri, 2012-10-01-Devam ediyor.
1. Mersin Üniversitesi Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi , Üye No: 12, Türkiye, 2012-06-05-Devam ediyor.
3. International Society for In Vitro Fertilization , Üye No: 550, Danimarka, 2009-04-03-Devam ediyor.
2. Mersin Tabip Odası , Üye No: 738, Türkiye, 2000-12-02-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EBE 107 Histoloji - Embriyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 3-0-3
Güz ECZ243 Histoloji Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-0-1
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz KRT 504 Gelişim Biyolojisi ve Genetiği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp ( 2-0-2
Güz KRT 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp A 4-0-4
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Güz TL123 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KRT 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp A 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar KRT 504 Gelişim Biyolojisi ve Genetiği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp ( 2-0-2
Güz ECZ243 Histoloji Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-0-1
Güz EBE 107 Histoloji - Embriyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 3-0-3
Güz KRT 504 Gelişim Biyolojisi ve Genetiği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp ( 2-0-2
Güz SHM117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 1-1-2
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-6
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Güz TL123 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz SH203 Psikoloji ve Davranış Bilimler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-4
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar AAB 212 Mesleki Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 1-4-3
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz ECZ243 Histoloji Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-0-1
Güz İSG 101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz TL123 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz SHM117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 1-1-2
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 112 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar HEM 150 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-4
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar SHM122 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 0-2-1
Güz ECZ243 Histoloji Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-0-1
Güz TL123 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-6
Güz SHM117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 0-2-1
Güz SHM 117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 0-2-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 150 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar SY 112 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar AAB112 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ambulans ve Acil Bakım Teknike 2-0-2
Bahar AAB104 Acil Hasta Bakımı - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ambulans ve Acil Bakım Teknike 2-4-3
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz TL123 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 112 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SKI112 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar PER206 Perfüzyonist Eğitimi - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Bahar SHM104 Temel Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar TL102 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz EBM103 Embriyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-0-2
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-4
Güz TL219 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Yaşlı Bakımı 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar TL210 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SH118 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 1-0-1
Bahar PER206 Perfüzyonist Eğitimi - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz YAS103 Sosyal Hizmetler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz SKP201 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Yaşlı Bakımı 1-0-1
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-0-2
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz AAB203 Acil Hasta Bakımı III Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ambulans ve Acil Bakım Teknike 2-8-4
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz YAS203 Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz YAS205 Yaşlıda Kronik Hastalıklar Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz TL105 Laboratuvar Aletler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-2-3
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL210 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar TL102 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Bahar AAB112 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ambulans ve Acil Bakım Teknike 2-0-2
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Bahar SHM104 Temel Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar PER206 Perfüzyonist Eğitimi - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz SH105 Tıbbi Biyoloji - Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-0-2
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-4
Güz SKİP231 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-1-3
Güz TL219 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL102 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar SHM104 Temel Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar AAB112 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ambulans ve Acil Bakım Teknike 2-0-2
Bahar SH120 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Radyoloji 2-0-2
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar SH102 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar PER206 Perfüzyonist Eğitimi - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar TL210 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Güz SKİP231 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz TL219 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SH102 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar TL210 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Bahar SH120 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Radyoloji 2-0-2
Bahar TL102 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Bahar AAB112 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ambulans ve Acil Bakım Teknike 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Berköz , M.; Yıldırım , M.; Bahar , L.; Sucu , N.; ılhan, .; Yalın, . The Protectıve Effect Of Alpha Lıpoıc Acıd On Retınal Damage In Streptozotocın-Induced Dıabetıc Rats . FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2021, 30, 24-33.
file:///C:/Users/Leyla/Downloads/FEB_07A_2021_Pp_08818-09635%20(4).pdf
Berköz, M.; Yıldırım, M.; Bahar, L.; Sucu, N.; Ilhan, M.; Yalın, A. The Protectıve Effect Of Alpha Lıpoıc Acıd On Retınal Damage In Streptozotocın-Induced Dıabetıc Rats. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2021, 30, 8824-8833.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Bahar, L. Koşma Egzersizi Uygulanan Deneysel Diyabetik Ratlarda Karaciğer Dokusunun CD68 ile Değerlendirilmesi. DİCLE MEDİCAL JOURNAL/DİCLE TİP DERGİSİ, 2021, 48, 621-629.
http://dx.doi.org/10.5798/dicletip.988084
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Bahar, L. Assessment of Liver Tissue with CD68 in Experimental Diabetic Rats Applied Running Exercise. DİCLE TIP DERGİSİ, 2021, 48, 621-629.
10.5798/dicletip.988084
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Bahar, L. Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-7721-45-5, SERÜVEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 178 Sayfa, Türkçe, İZMİR, Türkiye, 2021.
Bahar, L. Gastointestinal Sistem Kanserleri 2021, ISBN: 978-625-8430-27-1, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 455 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Bahar, L. SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, ISBN: 978-625-7721-45-5, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 178 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2021.
Bahar, L. GASTRO-İNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ, ISBN: 978-625-7319-00-3, AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 410 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2021.
Bahar, L. Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-7721-45-5, SERÜVEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 178 Sayfa, Türkçe, İZMİR, Türkiye, 2021.
Bahar, L. Gastointestinal Sistem Kanserleri 2021, ISBN: 978-625-8430-27-1, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 455 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Bahar, L.; Kahraman, S.; Akkuş, M.; Baykal, T. Fine structure and immunohistochemical evaluation of endometrium in fertile and infertile women with implantation failure. DİCLE MEDİCAL JOURNAL / DİCLE TİP DERGİSİ, 2012, 39, 269-275,
10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0139

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
ısil, K.; Gokce, S.; Gül, M.; Bahar, L.; Simay, G.; Parlakpinar, H.; Nuransoy cengiz, A. Melatonin protects inner ear against radiation damage in rats. THE LARYNGOSCOPE, 2015, 125, 345-349,
10.1002/lary.25376

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 4
Bahar, L.; Kahraman, S.; Nazan, E.; Carolıne, P. Comparison of endometrial biopsies of fertile women and womenwith repeated implantation failure at the ultrastructural level. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2015, 45, 706-713,
10.3906/sag-1402-153

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
çakır, T.; Polat, C.; Baştürk, A.; Gül, M.; Arslaner, A.; Durgut, H.; şehirli, A.; Aykaç, A.; Bahar, L.; Sabuncuoğlu, M. The effect of alpha lipoic acid on rat kidneys in methotrexate induced oxidative injury. EUROPEAN REVİEW FOR MEDİCAL AND PHARMACOLOGİCAL SCİENCES, 2015, 19, 2132-2139,
Publications_004.pdf
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 2
Tüysüz, M.; Bahar, L. Role of Urotensin II in Saphenous vein Graft Disease. BRAZİLİAN JOURNAL OF CARDİOVASCULAR SURGERY, 2020, 35, 675-682,
10.21470/1678-9741-2019-0470

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Kayhan kuştepe, E.; Bahar, L.; Zayman, E.; Sucu, N.; Gül, S.; Gül, M. A light microscopic investigation of the renoprotective effects of α-lipoic acid and α-tocopherol in an experimental diabetic rat model. BİOTECHNİC HİSTOCHEMİSTRY, 2020, 95, 305-316,
10.1080/10520295.2019.1695942

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Bahar, L.; Sucu, N.; Eras, N.; Tubay bağdatoğlu, .; Yıldırım, M. Adrenomedullin expression in aortic artery wall of diabetic ratsgiven alpha lipoic acid. PHARMACOLOGİCAL REPORTS, 2020, , 1-10,
10.1007/s43440-020-00082-6

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Bahar, L.; Tubay bağdatoğlu, . Bir Üniversite Kampüsündeki Temizlik Çalışanlarının Mesleki Risk ve Hastalıklar Konusundaki Farkındalıkları. SAĞLIK BİLİMLERİNDE EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 1, 1-12,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
çakır, T.; Polat, C.; Baştürk, A.; Gül, M.; Arslaner, A.; Durgut, H.; şehirli, A.; Aykaç, A.; Bahar, L.; Sabuncuoğlu, M. The effect of alpha lipoic acid on rat kidneys in methotrexate induced oxidative injury. EUROPEAN REVİEW FOR MEDİCAL AND PHARMACOLOGİCAL SCİENCES, 2015, 19, 2132-2139,
Publications_004.pdf
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
BAHAR, L.; BAYKAL, T.; KAHRAMAN, S., Endometriyum Kokültür Hücrelerinin İmplantasyondaki Rolü: Elektron Mikroskobik Bir Çalışma. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES, BIOMEDICAL AND INNOVATIVE APPROACH CONGRESS, 2021-05-21, 2021-05-22, ANKARA, Türkiye, 2021. Scientific_Meetings_002.pdf
BAHAR, L., Akut Miyeloid Lösemide Güncel Tedavilere Hücresel Bakış. INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VIII, 2021-11-19, 2021-11-20, İSTANBUL, Türkiye, 2021. Scientific_Meetings_003.pdf
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl