Dr. Öğr. Üyesi LEYLA BAHAR
Birim
:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Temel Tip Bilimleri Kök Hücre Ve Rejeneratif Tip Ad, Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
29119
Faks
:
+90-324-2346410
E-MAIL
:
leylabahar@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-07 19:44:36
DÜZENLEME
:
2020-06-05 17:30:45
PUAN
:
24891
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, Diğer, 67,5


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP FAKÜLTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1993
DOKTORA HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009
Doktora Tezi

1. YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMASINDA TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞI OLAN KADINLARDA LUTEAL FAZ ENDOMETRİYUMUNUN OTOLOG KOKÜLTÜR ENDOMETRİYUMUYLA İNCE YAPI DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRILMASI Danışman: Dr. TÜLİN BAYKAL, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2009.

http://www.mersin.edu.tr/apbs/leylabahar">http://www.mersin.edu.tr/apbs/leylabahar

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
PERFÜZYON PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-03-07 - 2016-02-24
KALİTE YÖNETİMİ YEDEK BİRİM KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-04-26 - 2016-04-08
KALİTE YÖNETİMİ BİRİM KOORDİNATÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-09-24 - 2015-10-15
SHMYO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-05-22 - 2016-04-08
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI II. SINIF DANIŞMANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ SHMYO 2016-06-01 - 2019-11-17
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-19 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
İŞYERİ HEKİMİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-04-18 - Devam ediyor
İŞYERİ HEKİMİ İLERİ TEKNOLOJİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2016-04-19 - Devam ediyor
İŞYERİ HEKİMİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-04-19 - Devam ediyor
İŞYERİ HEKİMİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2016-04-19 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-08-31 - 2019-12-24
BÖLÜM BAŞKANI MEÜ. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 2017-09-08 - 2019-11-17
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-09-08 - 2020-09-08
BÖLÜM BAŞKANI MEÜ.SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 2015-09-08 - 2016-04-08
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 9000
2020
12. KAYHAN KUŞTEPE, E.; BAHAR, L.; ZAYMAN, E.; SUCU, N.; GÜL, S.; GÜL, M. A light microscopic investigation of the renoprotective effects of α-lipoic acid and α-tocopherol in an experimental diabetic rat model. BİOTECHNİC HİSTOCHEMİSTRY, 2020, 95, 305-316. 750 + 0
10.1080/10520295.2019.1695942

11. TÜYSÜZ, M.; BAHAR, L. Role of Urotensin-II in Saphenous Vein GraftDisease. BRAZİLİAN JOURNAL OF CARDİOVASCULAR SURGERY, 2020, 35, 1-8. 1000 + 0
10.21470/1678-9741-2019-0470

10. BAHAR, L.; SUCU, N.; ERAS, N.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; YILDIRIM, M. Adrenomedullin expression in aortic artery wall of diabetic ratsgiven alpha lipoic acid. PHARMACOLOGİCAL REPORTS, 2020, , 1-10. 900 + 0
10.1007/s43440-020-00082-6

9. BAHAR, L.; TÜYSÜZ, M. The relation of left internal mammary artery atherosclerosis with urotensin-II. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL, 2020, 121, 516-521. 1000 + 0
10.4149/BLL_2020_085

2018
8. BAHAR, L.; ERALP, A.; RUMEVLEKLİOĞLU, Y.; ERDEN, S.; YÜNCÜ, M. The Effect of Electromagnetıc Radıatıon on The Development of Skın Ultrastructural and Immunohıstochemıcal Evaluatıon wıth P63. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2018, 27, 1764-1771. 900 + 0
7. BAYRAM ABİHA, G.; BAHAR, L.; UTKU, S. In Vitro Antimicrobial Activities of6-Substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2-(substituted/nonsubstituted acetophenone)hydrazone. ROMANİANJOURNAL OF LABORATORY MEDİCİNE(REVİSTA ROMâNă DE MEDİCİNă DE LABORATOR, 2018, 26, 241-252. 1000 + 0
2017
6. BAHAR, L.; ÜRÜNSAK, İ.; TOK, D.; AKGÖR , U.; TOK, C. The Effect of GnRH Antagonıst in Intrauterıne Insemination Cycles Women Wıth Premature Luteınızation. SYLWAN JOURNAL, 2017, 161, 344-358. 900 + 0
2016
5. ERAS, N.; NAYIR, E.; ARICAN, A.; BAHAR, L.; GÜLER, M.; AKBAŞ, E. TS 1494del6 polymorphism and increased risk of developing breast cancer. INTERNATİONAL JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL MEDİCİNE, 2016, 9, 11756-11763. 550 + 0
2015
4. Isil, K.; Gokce, S.; GÜL, M.; BAHAR, L.; Simay, G.; Parlakpinar, H. Melatonin protects inner ear against radiation damage in rats. THE LARYNGOSCOPE, 2015, 125, 345-349. 550 + 0
10.1002/lary.25376

3. ÇAKIR, T.; POLAT, C.; BAŞTÜRK, A.; GÜL, M.; ARSLANER, A.; DURGUT, H.; ŞEHİRLİ, A.; AYKAÇ, A.; BAHAR, L.; SABUNCUOĞLU, M. The effect of alpha lipoic acid on rat kidneys in methotrexate induced oxidative injury. EUROPEAN REVİEW FOR MEDİCAL AND PHARMACOLOGİCAL SCİENCES, 2015, 19, 2132-2139. 100 + 0
2. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S.; NAZAN, E.; CAROLINE, P. Comparison of endometrial biopsies of fertile women and womenwith repeated implantation failure at the ultrastructural level. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2015, 45, 706-713. 950 + 0
10.3906/sag-1402-153

1. ŞAHİN, L.; ŞAHİN, H.; FERİDE, K.; GÜL, S.; BAHAR, L.; GÜL, M.; ÖZAKŞİT, M. Can Melatonin Protect the Endometrium from the Adverse Effects of Caerulein. KAFKAS UNİV VET FAK DERG, 2015, 21, 671-676. 400 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2012
1. BAHAR, L.; ERAS, N. Before the Embryo Transfer Endometrial Kokültür Applications. JOURNAL OF GENERAL MEDİCİNE, 2012, 22, 31-36. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 815
2020
9. BAHAR, L. Impacts of Endovenous Laser Ablatıon on neovascularızatıon in Treatment of Chronıc Venous Insuffıcıency (CVI). INTERNATİONAL JOURNAL OF MEDİCAL REVİEWS AND CASE REPORTS, 2020, 4, 1-5. 100 + 0
10.5455IJMRCR.ENDOVENOUSLASERABLATIONCVI

2019
8. BAHAR, L. Stem Cells in Endometrium and Regeneration. SAUDİ JOURNAL OF BİOMEDİCAL RESEARCH, 2019, 4, 434-438. 100 + 0
10.36348/sjbr.2019.v04i12.007

2018
7. BAHAR, L. Efficacy of Urotensin II in Cardiovascular System. ELİXİR INTERNATİONAL JOURNAL, 2018, 125, 52398-52400. 100 + 0
6. BAHAR, L.; GÜL, M. Histological investigation of the effect of Α-Tocopherol onArterial Wall Structure in Diabetic Rat Model. INDİAN JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL AND BİOLOGİCAL RESEARCH, 2018, 6, 5-9. 100 + 0
5. REŞİTOĞLU, B.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; BAHAR, L.; ERDEN, S.; APAYDIN, S.; Pekoğlu, E. “İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Sağlık Hizmetleri Öğrencilerinin Bilgi Ve Farkındalıklarına Etkisi”,. JOURNAL OF INTERNATİONAL SCİENTİFİC RESEARCHES (IBAD), 2018, 3, 459-473. 65 + 0
2017
4. BAHAR, L.; GÜL, M.; YILDIZ, F.; REŞİTOĞLU, B.; ERDEN, S.; ÇELİK, Y. The Effects of FGF2 and Ozone Applications to ExperimentalHypoxic Ischemic Rat Cerebrum. KASMERA, 2017, 45, 1-21. 85 + 0
2016
3. ÜRÜNSAK, İ.; MAKCAKÜCÜK, H.; BAHAR, L.; TOK, D.; TOK, C. The Prevalence of Metabolic Syndrome in Different Phenotypes of Pcos in Turkish Women. INTERNATİONAL JOURNAL OF INNOVATİVE RESEARCH İN MEDİCAL SCİENCES (IJIRMS), 2016, 1, 277-284. 70 + 0
2015
2. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S. Endometrial cocultured cells in assisted reproduction techniques. JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL INVESTİGATİONS, 2015, 6, 357-363. 100 + 0
10.5799/ahinjs.01.2015.04.0549

2013
1. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S.; REŞİTOĞLU, B.; BAYKAL, T. Ultrastructural and immunohistochemical evaluation of endometrial tissues of infertile women with recurrent implantation failure. EASTERN JOURNAL OF MEDİCİNE, 2013, 18, 1-7. 95 + 0
Ulusal - Diğer 100
2013
1. BAHAR, L.; ERDEN, S.; APAYDIN, S. Opınıons of a group of unıversıty students about the assısted reproductıve technıques. JOURNAL OF MERSİN UNİVERSİTY MEDİCAL FACULTY, 2013, 14, 21-26. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 190
2012
2. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S.; AKKUŞ, M.; BAYKAL, T. Fine structure and immunohistochemical evaluation of endometrium in fertile and infertile women with implantation failure. DİCLE MEDİCAL JOURNAL / DİCLE TİP DERGİSİ, 2012, 39, 269-275. 95 + 0
10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0139

1. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S.; BAYKAL, T.; REŞİTOĞLU, B. Comparison of endometrial tissue co cultures of fertile and infertile women with implantation failure. FIRAT MEDİCAL JOURNAL, 2012, 17, 148-152. 95 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 295
2019
3. BAHAR, L.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö. Bir Üniversite Kampüsündeki Temizlik Çalışanlarının Mesleki Risk ve Hastalıklar Konusundaki Farkındalıkları. SAĞLIK BİLİMLERİNDE EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 1, 1-12. 100 + 0
2017
2. BAHAR, L.; ERDEN, S.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H. İlk Ve Acil Yardim Programı Ve Perfüzyon Teknikleri Program Mezunlarının Mesleki Hedef Ve Beklentilerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. TIP ARAŞTIRMALARI ARŞİVİ, 2017, 2, 8-13. 95 + 0
10.5799

2008
1. BAHAR, L.; BAYKAL, T. Role of endometrial receptivity in implantation. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF HEALTH SCİENCES., 2008, 1, 1-6. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 3550
1. BAHAR, L. TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞINDA KO-KÜLTÜR UYGULAMALARI, ISBN: 978-3-639-67142-1, OmniScriptum GmbH, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 114 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2016. 500
https://www.morebooks.de/gb/search?utf8=%E2%9C%93&q=Leyla+Bahar
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 3550
1. BAHAR, L. GÜNCEL FİZYOLOJİ-HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ÇALIŞMALARI, ISBN: 978-605-258-873-4, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2020. 3000
2. BAHAR, L.; GÜL, M.; ERAS, N.; REŞİTOĞLU, B.; BAYAT, N. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21st CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 8 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2017. 50
Ulusal - Kitap Editörlüğü 62
1. KOYUNCU, S.; KOÇAK, N.; BAHAR, L.; ÇAĞATAY, A. GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020 - SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ / I, ISBN: 978-625-7983-90-7, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 212 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2020. 63
https://openlibrary.org/books/OL27925782M/GELECE%C4%9E%C4%B0N_D%C3%9CNYASINDA_B%C4%B0L%C4%B0MSEL_VE_MESLEK%C4%B0_%C3%87ALI%C5%9EMALAR_2020_SA%C4%9ELIK_VE_SPOR_B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0_I
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1160

6. BAHAR, M.; BAHAR, L., Obezite Hastalarında Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları. EUROASIA 5. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES PROGRAM, 2019-11-15, 2019-11-17, MERSİN, Türkiye, . 200

5. BAHAR, M.; BAHAR, L., Obezite Hastalarında Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları. AVRASYA 5. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ , 2019-11-15, 2019-11-17, ADANA, Türkiye, 2019. 200

https://www.euroasiacongress.org/

4. BAHAR, L.; BAHAR, M.; ERDEN ERTÜRK, S.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö., Comparison of BMI and Body Composition Values According to Sex in Child and Adolescent Individuals: A Diet Polyclinic Example . International Congress of Science, Education and Technology Research, 2018-09-10, 2018-09-13, ODESSA, Ukrayna, 2018. 190

http://kindcongress.com/congress/international-congress-of-science-education-and-technology-research/

3. BAHAR, L.; BAHAR, M.; ERDEN, S.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö., Comparison of BMI and Body Composition Values According to Sex in Child and Adolescent Individuals : A Diet Policlinic Example. International Congress of Science, Education and Technology Research, 2018-08-10, 2018-10-12, ODESSA, Ukrayna, . 190

2. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; BAHAR, L.; SELVİ, H., Temizlik Çalişanlarinin İş Sağliği Ve Güvenliği Uygulamalariyla İlgili Bilgi Ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi. II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2018-07-05, 2018-07-08, NEVŞEHİR, Türkiye, 2018. 200

http://saglikbilimler.bilmescongress.com/

1. BAHAR, L.; Tubay Bağdatoğlu - , Ö.; Selvi - , H.; Tümay -, M.; Yarar, Z., Evaluation of the Relationship between Job Satisfaction and Working Environment Conditions in Cleaning Workers: Example of a University Campus. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 2018-04-07, 2018-04-09, ANTALYA, Türkiye, 2018. 180

https://saybilder.org/etkinlik/uitbs/

Uluslararası - Tam Metin - Poster 95

1. BAHAR, L.; CANDAN, Z.; KAHRAMAN, S.; BAYKAL, T., Comparatively Evaluation of Infertile RIF and Fertile Women Endometrial Biopsies at the Ultrastructural Level by TEM. 15th World Congress on In Vitro Fertilization and 4th World Congress on In Vitro Maturation. Geneva, Switzerland., 2009-04-19, 2009-04-22, Cenevre, İsviçre, . 95

Uluslararası - Özet - Sözlü 2480

27. BAHAR, L., The Effects of Urotensın-II in The Cardıovascular System. EURO ASIA5th. INTERNATIONALCONGRESS ON APPLIED SCIENCES, 2019-11-15, 2019-11-17, ADANA, Türkiye, . 100

26. BAHAR, L., Kardiyovasküler Sistemde Ürotensin-II ‘nin Etkileri. EUROASIA 5. INTERNATIONAL UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, 2019-11-15, 2019-11-17, ADANA, Türkiye, 2019. 100

https://www.euroasiacongress.org/

25. BAHAR, L.; GÜL, M., Diabette Alfa-Tokoferolün Kalp Dokusu Üzerine Etkisi. 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, MERSİN, Türkiye, 2019. 100

https://akdenizsempozyumu.mersinakademi.com.tr/

24. BAHAR, L.; GÜL, M., Effect Of Alpha-Tocopherol On Heart Tıssue In Dıabetes Mellıtus. 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin3. International Mediterranean Symposium, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 100

23. BAHAR, L.; SUCU, N.; ERAS, N.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö., Alfa Lipoik Asit Verilen Diyabetli Ratların Aort Arter Duvarında Adrenomedullin Ekspresyonu. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 95

22. BAHAR, L.; SUCU, N.; ERAS, N.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö., Adrenomedullin expression in Aortic artery wall of diabetic ratsgiven alpha lipoic acid. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, mersin, Türkiye, . 95

21. BAHAR, L.; SUCU, N.; ERDEN ERTÜRK, S., Saphenofemoral Kavşak Ligasyonu ve Safen Ven Stripping Sonrası Kas Yapısında Cerrahi ve Termal Enerjinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. International Congress of Science, Education and Technology Research, 2018-08-10, 2018-08-12, Odessa, Ukrayna, 2018. 100

https://saybilder.org/etkinlik/ubetak/

20. BAHAR, L.; SUCU, N.; ERDEN, S., Comparing The Efficacy of Surgery and Thermal Energy for Muscular Structure After Saphenofemoral Junction Ligation and Saphenous Vein Stripping. International Congress of Science, Education and Technology Research, 2018-08-10, 2018-08-12, ODESSA, Ukrayna, . 100

19. BAHAR, L.; GÜL, M.; SUCU, N., Histological investigation of the effect of Α-Tocopherol on Arterial Wall Structure in Diabetic Rat Model. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 2018-04-26, 2018-04-27, ANKARA, Türkiye, . 100

18. BAHAR, L.; GÜL, M.; SUCU, N., Histological investigation of the effect of Α-Tocopherol on Arterial Wall Structure in Diabetic Rat Model. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 2018-04-26, 2018-04-27, ANKARA, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_034.pdf

17. BAHAR, L.; Tubay BAĞDATOĞLU , Ö.; SELVI , H.; TÜMAY , M.; YARAR, Z., Approaches to Occupational Risk and Diseases of Cleaning Workers at a University Campus. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 2018-04-07, 2018-04-09, ANTALYA, Türkiye, 2018. 90

https://saybilder.org/etkinlik/uitbs/

16. BAHAR, L.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; TÜMAY, M.; SELVİ, H.; YARAR, Z., Approaches to Occupational Risk and Diseases of Cleaning Workers at a University Campus. International Symposium onHuman and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, ANTALYA, Türkiye, . 90

15. BAYRAM ABİHA, G.; BAHAR, L.; UTKU, S., Antımıcrobıal Actıvıtıes Of 6-Substıtuted-3(2h)-Pyrıdazınone-2- Acetyl-2-(Substıtutedbenzal/Acetophenone)Hydrazone Derıvatıves. Microbiologia Balkanica 2017, 2017-11-16, 2017-11-18, SOFYA, Bulgaristan, . 100

14. Bayram Abiha, G.; Bahar, L.; Utku, S., Antımıcrobıal Actıvıtıes Of 6-Substıtuted-3(2h)-Pyrıdazınone-2- Acetyl-2-(Substıtutedbenzal/Acetophenone)Hydrazone Derıvatıves. Microbiologia Balkanica 2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Sofia, Bulgaristan, 2017. 100

Scientific_Meetings_030.pdf

13. Bahar, L.; Eras, N.; Kul, S.; Resitoğlu, B., Vıews Of Vocatıonal Of Health Servıce Students On Infertılıty And Assısted Reproductıon Technıques. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 95

http://bilmescongress.com/

12. BAHAR, L.; ERAS, N.; KUL, S.; REŞİTOĞLU, B., Vıews of Vocatıonal School of Health Servıce Students About Infertılıty and Assısted Reproductıon Technıques. I. International Scientific and Vocational Studies Congress344BILMES CONGRESS, 2017-10-05, 2017-10-08, NEVŞEHİR, Türkiye, . 95

11. Reşitoğlu, B.; Tuğbay Bağdatoğlu, Ö.; Bahar, L.; Erden Ertürk, S.; Apaydın, S.; Pekoğlu, E., The effect of occupational health and safety classes in health service on student's knowledege and attitude. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2017-07-29, 2017-08-01, Aydın, Türkiye, 2017. 65

10. REŞİTOĞLU, B.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; BAHAR, L.; ERDEN, S.; APAYDIN, S.; PEKOĞLU, E., The effect of occupational health and safety classes in health service on student’xxs knowledege and attitude. I. International Health Sciences Congress, 2017-07-29, 2017-08-01, AYDIN, Türkiye, . 65

9. SENLI, H.; BAHAR, L.; ERAS, N.; COLAK, T.; TURKMENOGLU, M.; KUL, S.; AKBAS, E., Investigation of Relationship Between -1195 A>G Polymorphism of COX-2 Gene and mRNA Levels of COX-2 Gene in Peripheral Blood Monocyte in Colorectal Cancer Patients . "8th World Congress on Molecular Pathology", 2017-06-26, 2017-06-28, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 70

http://pathology.conferenceseries.com/

8. BAHAR, L.; GÜL, M.; ÇELİK, Y.; YILDIZ, F.; REŞİTOĞLU, B., Effects of FGF 2 and Ozone Applications to Experimental Hypoxic Ischemic Rat Cerebrum. MedicReS 5th World Congress 2015 On Good Medical Research., 2015-10-19, 2015-10-21, New York, Amerika Birleşik Devletleri, . 90

7. BAHAR, L.; REŞİTOĞLU, B.; GÜL, M.; ÇELİK, Y.; YİĞİTCAN, B.; ERDEN, S., Protective Effects of Fibroblast Growth Factor and Ozone Applicationson Cornea in Hypoxic-ischemia Rats. MediCres 4th World Congress onn Good Medical Research, 2014-10-17, 2014-10-20, New York, Amerika Birleşik Devletleri, . 85

6. ERAS, N.; AKBAŞ, E.; NAYIR, E.; BAHAR, L., TS1494del6 Polymorphism and developing Breast cancer risk. Medıcres 4th world congress on good medıcal research, 2014-10-17, 2014-10-20, New York, Amerika Birleşik Devletleri, . 65

5. Eras, N.; Akbas , E.; Nayır, E.; Arıcan, A.; Bahar, L., TS1494del6 Polimorfizmi ve gelişmekte olan Meme kanserinde artan risk. .. , 10-16, 2014-10-18, 16-18.10.2014, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. Medıcres 4th world congress on good medıcal research, 2014-10-16, 2014-10-18, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 50

4. Bahar, L.; Reşitoğlu, B.; Gül, , M.; Çelik, Y.; Yiğitcan, B.; Erden Ertürk, S., Hipoksik-iskemi ratlarda fibroblast büyüme faktörü ve ozon uygulamalarının kornea üzerindeki koruyucu etkileri. . Medıcres 4th world congress on good medıcal research., 2014-10-16, 2014-10-18, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 85

https://www.medicres.org/gmr-congress-2014.html

3. Bahar, L.; Gül, M.; Çelik, Y.; Reşitoğlu , B.; Erden Ertürk , S.; Gül, S., Hypoxi-iskemi uygulanan ratlarda fibroblast büyüme faktörü2 ve ozon uygulamalarının böbrek yetmezliği üzerindeki Etkileri. . Medıcres 4th world congress on good medıcal research. , 2014-10-16, 2014-10-18, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 85

https://www.medicres.org/gmr-congress-2014.html

2. BAHAR, L.; ERDEN, S., Measurements and related statıstıcal methods about endometrıum. World Congress on “Good Medical Research” 6-9 June 2012, Vienna, Austria., 2012-06-06, 2012-06-09, VİYANA, Avusturya, . 100

1. Bahar, L.; Erden, S., Measurements and related statıstıcal methods about endometrıum. . World Congress on “Good Medical Research” , 2012-06-06, 2012-06-09, Vienna, Avusturya, 2012. 100

http://www.arabiacat.com/index.php/2011-09-11-09-34-47/2239-medicres-world-congress-good-medicala-research-2012.html

Uluslararası - Özet - Poster 85

2. Bahar, L.; Gül, M.; Sucu, N.; Gül, S.; Zayman, E.; Erden Ertürk, S., The Effect of Thermal Energy on The Neovascularızatıon After The Saphenofemoral Compound Lıgatıon and Saphenous Veın Strıppıng. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, ANTALYA-LARA, Türkiye, 2017. 42

http://www.ichs2017.com

1. BAHAR, L.; GÜL, M.; SUCU , N.; GÜL, S.; ZAYMAN, E.; ERDEN, S., The Effect of Thermal Energy on The Neovascularızatıon After The Saphenofemoral Compound Lıgatıon and Saphenous Veın Strıppıng. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, ANTALYA, Türkiye, . 42

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 610

8. ERDEN, S.; BAHAR, L.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H., Examınatıon Of Perceptıon Of Occupatıonal Goals Of Mersin Unıversıty Vocatıonal School Of Health Servıces Medıcal Documentatıon And Secretary Program Students After Graduatıon Pılot Study. II. Higher Education Strategy and Institutional Cooperation Symposium,, 2015-10-22, 2015-10-24, MERSİN, Türkiye, . 80

7. BAHAR, L.; ERDEN, S.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H., Examınatıon Of Professıonal Goals And Expectatıons Of Fırst Aıd And Emergency Program Students After Graduatıon A Pılot Study. II. Higher Education Strategy and Institutional Cooperation Symposium,, 2015-10-22, 2015-10-24, MERSİN, Türkiye, . 95

6. BAHAR, L.; ERDEN, S.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H., Examınatıon Of Occupatıonal Goals And Expectatıons Of Students Of Perfusıon Technıques Program After Graduatıon In Mersın Unıversıty Pılot Study. II. Higher Education Strategy and Institutional Cooperation Symposium, 2015-10-22, 2015-10-24, MERSİN, Türkiye, . 90

5. Karaçizmeli, F.; Bahar, L.; Reşitoğlu , B.; T. Bağdatoğlu, Ö.; Kar, H., Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedefleri Ve Memnuniyet Düzeyleri. . Yükseköğretim Stratejileri Ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin , Türkiye, 2015. 80

http://www.yoskis.org/

4. Bahar, L.; Erden Ertürk, , S.; Reşitoğlu, , B.; Kar, H., İlk Ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedef Ve Beklentilerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. . II. Yükseköğretim Stratejileri Ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, , 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin , Türkiye, 2015. 95

http://www.yoskis.org/

3. Erden Ertürk, S.; Bahar, , L.; T. Bağdatoğlu,, Ö.; Reşitoğlu , B.; Kar., H., Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedef Algılarının İncelenmesi: Pilot Çalışma.. II. Yükseköğretim Stratejileri Ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin , Türkiye, 2015. 0

http://www.yoskis.org/

2. BAHAR , L.; ERDEN ERTÜRK, S.; T. BAĞDATOĞLU, Ö.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H., Mersin Üniversitesinde Perfüzyon Teknikleri Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedef Ve Beklentilerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. . II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 90

http://www.yoskis.org/

1. KARAÇİZMELİ, F.; BAHAR, L.; REŞİTOĞLU, B.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; KAR, H., Mersin Unıversıty Vocatıonal School Of Health Servıces Professıonal Goals After Graduatıon Of Elderly Care Program Students And Satısfactıon Level. II. Higher Education Strategy and Institutional Cooperation Symposium, 2015-10-22, 2015-10-24, MERSİN, Türkiye, . 80

Ulusal - Özet - Sözlü 320

7. BAHAR, L.; GÜL, M.; SUCU, N.; ZAYMAN, E.; SELVİ, H.; GÜL, S., "Deneysel Diabetli Ratlarda Αlfa-Lipoik Asitin Kalp Ve Damar Sistemine Koruyucu Etkisinin Isik Mikroskobik Duzeyde Arastirilmasi". XIV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, Antalya, Türkiye, 2018. 42

http://www.thed2018.org/

6. BAHAR, L.; GÜL, M.; SUCU, N.; ZAYMAN, E.; SELVİ, H.; GÜL, S., Light Microscopic Investigation of the Protective Effect of Alpha-Lipoic Acid on Cardiovascular System in Experimental Diabetic Rats. XIV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, ANTALYA, Türkiye, . 42

5. BAHAR, L.; GÜL, M.; REŞİTOĞLU, B.; ÇELİK, Y.; BAYAT USTA, N.; ERAS, N., Effects of fibroblast growth factor applications, on cerebellum Purkinje cells of neonatal rats with hypoxic-ischemic brain damage.. XII. National Congress of Histology and Embryology, 2014-05-27, 2014-05-30, Ankara, Türkiye, . 42

4. Bahar, L.; Çelik, Y.; Gül, M.; Bayat , N.; Reşitoğlu, B.; Eras, N., Effects of fibroblast growth factor applications, on cerebellum Purkinje cells of neonatal rats with hypoxic-ischemic brain damage. . XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 2014-05-27, 2014-05-30, Ankara, Türkiye, 2014. 42

http://www.medicine.ankara.edu.tr/27-30-mayis-2014-xii-ulusal-histoloji-ve-embriyoloji-kongresi/

3. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S.; BAYKAL, T., Endometrium of fertile women with recurrent implantation failure and with the evaluation and comparison of the fine structure level and MUC1. 20. National Electron Microscopy Congress. 25-28 October 2011, Kemer-Antalya., 2011-10-25, 2011-10-28, Antalya- Kemer, Türkiye, . 50

2. Bahar, L.; Kahraman, S.; Baykal., T., Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan ve fertil kadınların endometriyumlarının ince yapı düzeyinde ve MUC1 ile değerlendirilmesi ve karşılaştırılması. 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. , 2011-10-25, 2011-10-28, Antalya, Türkiye, 2011. 50

http://www.tbgder.org/kongreler/emk%202011%20%201.%20duyuru.pdf

1. Bahar, L.; Baykal, T.; Kahraman, S., Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı Olan Kadınlarla Fertil Kadınların Luteal Faz Endometriyum Dokularının Ve Otolog Endometriyum Kokültür Dokularının İnce Yapı Düzeyinde Karşılaştırılması.. Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. , 2009-06-22, 2009-06-25, Trabzon, Türkiye, 2009. 50

Scientific_Meetings_008.pdf

Ulusal - Özet - Poster 281

16. Baysal, I.; Gül, M.; Özerol, E.; Tanbek, K.; Bahar, L., Diyabetik böbrekte oksidatif hasara karşı Alfa Lipoik Asidin koruyucu etkisi. Uluslararası Katılımlı XIII. Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 2016-04-30, 2016-05-03, İZMİR, Türkiye, 2016. 12

http://www.thed2016.org/

15. BAYSAL, I.; GÜL, M.; ÖZEROL, E.; TANBEK, K.; BAHAR, L., Diyabetik böbrekte oksidatif hasara karşı Alfa Lipoik Asidin koruyucu etkisi. XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, 2016-04-30, 2016-05-03, İzmir-Çeşme, Türkiye, . 12

14. GÜL, M.; YİĞİTCAN, B.; KURTOĞLU, E.; KAYHAN, B.; BAHAR, L., [P073]BALB/C Türü Farelerde TAA İndüklü-Testis Hasarına Karşı Lipoksin A4'ün Koruyucu Etkileri. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 2016-04-30, 2016-05-03, İzmir, Türkiye, 2016. 12

http://www.thed2016.org

13. Bahar, L., Deneysel Hipoksik İskemik Ratlarda Serebruma FGF-2 ve Ozon Uygulamalarının Etkileri. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi , 2015-09-02, 2015-09-04, İstanbul, Türkiye, 2015. 25

http://www.temd.org/duyurular/3073-TEMD-Ulusal-Elektron-Mikroskopi-Kongresi.html

12. Bahar, L.; Gül, M.; Reşitoğlu, B.; Çelik , Y.; Bayat, N.; Eras , N., Hipoksik iskemik beyin hasarında ozon uygulamalarının serebellar kortekse etkileri. XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 2014-05-27, 2014-05-30, Ankara, Türkiye, 2014. 21

Scientific_Meetings_010.pdf

11. Akbaş, E.; Nayır, E.; Eras , N.; Arıcan, A.; Bahar, L.; Bucak , Ö.; Kul , S., Interlökin-1 β C-31T Gen Polimorfizmi ile Meme Kanserine Yakalanma Riski Arasındaki İlişki.. XI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2014-04-23, 2014-04-27, Antalya, Türkiye, 2014. 10

http://www.medikalakademi.com.tr/kongre/11-ulusal-radyasyon-onkolojisi-kongresi-2014/http://

10. BAHAR, L.; ERALP, A.; YÜNCÜ, M.; ERDEN, S.; RUMEVLEKLİOĞLU, Y., Immunohistochemical evaluation of electromagnetic radiation effects on skin development with p63. 11. National Histology and Embryology Congress , Denizli., 2012-05-16, 2012-05-19, Denizli, Türkiye, . 22

9. Bahar, L.; Eralp , A.; Yüncü, M.; Erden, S.; Rumevleklioğlu, Y., Elektromanyetik radyasyonun deri gelisimi uzerine etkisinin p63 ile immunohistokimyasal olarak degerlendirilmesi. XI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 2012-05-16, 2012-05-19, Denizli, Türkiye, 2012. 22

Scientific_Meetings_009.pdf

8. REŞİTOĞLU, B.; BEYDAĞI, H.; HATUNGİL, R.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; ŞAHİN, N.; EROĞLU, P.; BERKÖZ, M., Does Stress Influence The Dıstance Travelled ın The Open Fıeld Apparatus. 23nd National Biochemistry Congress, Antalya., 2011-11-29, 2011-12-02, Antalya, Türkiye, . 2

7. Reşitoğlu, B.; Beydağı, , H.; Hatungil , R.; Çömelekoğlu , Ü.; Şahin, , N.; Eroğlu, , P.; Berköz,, M., Does Stress Influence The Dıstance Travelled ın The Open Fıeld Apparatus? . 23nd National Biochemistry Congress, 2011-11-29, 2011-12-02, Antalya, Türkiye, 2011. 2

Scientific_Meetings_007.pdf

6. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S.; REŞİTOĞLU, B.; BAYKAL, T., In vitro fertilizasyın (IVF)/ embriyo traansfer sonrası gebelik oluşmayan infertil ve fertil kadınların endometriyum dokularının E-Cadherin immünreaktivitesi ve ince yapı düzeyinde karşılaştırılması. 20. National Electron Microscopy Congress. Kemer-Antalya., 2011-10-25, 2011-10-28, Antalya-Kemer, Türkiye, . 23

5. Bahar , L.; Kahraman , S.; Reşitoğlu, B.; Baykal, T., IVF/Embriyo transfer sonrası gebelik oluşmayan infertil kadınların ve fertil kadınların endometriyum dokularının E-Cadherin ile immünreaktivite ve ince yapı düzeyinde karşılaştırılması. . 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. , 2011-10-25, 2011-10-28, Kemer-Antalya, Türkiye, 2011. 23

Scientific_Meetings_004.pdf

4. ERALP, A.; BAHAR, L.; BAYKAL, T.; YÜNCÜ, M.; RUMEVLEKLİOĞLU, Y., Teratogenic Effects on the Development Skin of Mobile Phone. International Participation 9. National Histology and Embryology Congress. Adana., 2008-05-20, 2008-05-23, Adana, Türkiye, . 20

3. BAHAR, L.; BAYKAL, T.; KAHRAMAN, S., Characterization of Endometrial Cells Coculture. International Participation 9. National Histology and Embryology Congress. Adana., 2008-05-20, 2008-05-23, Adana, Türkiye, . 25

2. Eralp, A.; Bahar, L.; Baykal, T.; Yüncü, M.; Rumevleklioğlu, Y., Cep Telefonunun Deri Gelişimi Üzerine Teratojenik Etkileri. Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 2008-05-20, 2008-05-23, Adana, Türkiye, 2008. 20

Scientific_Meetings_003.pdf

1. Bahar, L.; Baykal , T.; Kahraman , S., Endometriyum Kokültür Hücrelerinin Karakteristiği. Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 2008-05-20, 2008-05-23, Adana, Türkiye, 2008. 25

Scientific_Meetings_002.pdf

Uluslararası - Yürütücü 0

2. 27 Eylül 2019 - H2020-MSCA-NIGHT-2018 / International Mersin Science Night (MERSCIN) ve 28-29 Eylül 2019 – TÜBİTAK – 4007 /4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, H2020, Proje No: 818725 218B594, 1111111 EUR, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 0
http://www.merscin.org/tr/anasayfa/

1. International Mersin Science Night (MERSCIN)H2020 ve 3. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, H2020, Proje No: H2020-MSCA-NIGHT-2018, 0 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 0

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. I. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, Avrupa Konseyi, Proje No: 2016-001, 0 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0
http://www.mersin.edu.tr/haberler/336872/uluslararasi-mersin-bilim-senligi

Ulusal - Yürütücü 200

2. Deneysel Diabetli Rat Modelinde α-Lipoik Asit ve α-Tokoferolün kalp ve damar sistemine koruyucu etkisinin biyokimyasal ışık ve elektron mikroskobik araştırılması , BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2208, 14000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Piridazinon Türevlerinin Anti-mikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP2-1908, 6696 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. The Comparison of Luteal Phase Endometrium with Autologous Co-Culture Endometrium on the Fine Structure Level on Women , BAP, Proje No: BAP-SBE.HE (LB) 2006-3DR, 5500 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50
http://www.slideserve.com/brook/t-c-mers-n-n-vers-tes-tip-fak-ltes-temel-tip-b-l-mler-b-l-m

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. MUTFAKTA BİLİM VE SAĞLIK, TÜBİTAK, Proje No: 112B227 , 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2012,Tamamlandı. 50
http://ww2.mutfaktabilimvesaglik.com/?folio=7POYGN0G2

Uluslararası 875
1. WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND LIFE SCIENCES (WJPLS) , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2454-2259, E-ISSN : 2454-2259, 2017-07-18 - Devam ediyor. 250
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF BASIC AND APPLIED MEDICAL SCIENCES (JMS) , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : ISSN: 2277-2103 (Online), 2013-03-12 - Devam ediyor. 250
3. CIBTECH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY (CJB) , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : ISSN: 2319 – 3859 (Online), 2013-02-20 - Devam ediyor. 250
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 1179-1411, E-ISSN : 1179-1411, 2015-01-14 - 2019-03-15. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 172
1. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 105955) , [ 2016 : 1 ] . 4
2. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE NO: 153699 , [ 2017 : 1 ] . 4
3. DOVE PRESS- INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMAN'S HEALTH (ARTICLE NO: 26623) , [ 2011 : 1 ] . 4
4. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH (ARTICLE NO: 101327) , [ 2016 : 1 ] . 4
5. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH (ARTICLE NO:117577) , [ 2016 : 1 ] . 4
6. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 29307) , [ 2011 : 1 ] . 4
7. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 29318) , [ 2011 : 1 ] . 4
8. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 40889) , [ 2013 : 1 ] . 4
9. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 40942) , [ 2014 : 1 ] . 4
10. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 56324) , [ 2013 : 1 ] . 4
11. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 59080) , [ 2013 : 1 ] . 4
12. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 73373) , [ 2014 : 1 ] . 4
13. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO: 75741) , [ 2014 : 1 ] . 4
14. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO:24424) , [ 2011 : 1 ] . 4
15. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO:24478) , [ 2011 : 1 ] . 4
16. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO:27145) , [ 2011 : 1 ] . 4
17. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE ID: 175194 , [ 2018 : 1 ] . 4
18. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE ID:182131 , [ 2018 : 1 ] . 4
19. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE ID:199244 , [ 2019 : 1 ] . 4
20. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE NO: 155335 , [ 2017 : 1 ] . 4
21. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE NO: 158281 , [ 2017 : 1 ] . 4
22. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE NO: 164539 , [ 2018 : 1 ] . 4
23. DOVE PRESS-INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH ARTICLE NO: 166461 , [ 2018 : 1 ] . 4
24. DOVE PRESS-MEDICOLEGAL AND BIOETHICS (ARTICLE NO:66444) , [ 2015 : 1 ] . 4
25. DOVE PRESS-ONCOTARGETS AND THERAPY (ARTICLE NO: 86519) , [ 2015 : 1 ] . 5
26. DOVE PRESS-ONCOTARGETS AND THERAPY (ARTICLE NO:69507) , [ 2014 : 1 ] . 5
27. DOVE PRESS-PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE (ARTICLE NO:85205) , [ 2015 : 1 ] . 5
28. DOVE PRESS-STEM CELLS AND CLONING: ADVANCES AND APPLICATIONS (ARTICLE NO:37506) , [ 2013 : 1 ] . 4
29. DOVE PRESS-THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT (ARTICLE NO:82882) , [ 2015 : 1 ] . 5
30. DOVE PRESS. INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH. ARTICLE NO: 162710 , [ 2018 : 1 ] . 4
31. DOVE PRESS. INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH. ARTICLE NO: 165696 , [ 2018 : 1 ] . 4
32. DOVE PRESS. INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH. ARTICLE NO: 169504 , [ 2018 : 1 ] . 4
33. DOVE PRESS. INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH. ARTICLE NO: 174734 , [ 2018 : 1 ] . 4
34. EC MEDICAL AND CLINICAL PATHOLOGY (ECMCP):ARTICLE REFERENCE ID: ECMCP-18-SC-101 , [ 2018 : 1 ] . 4
35. LIBERTAS ACADEMICA / CLINICAL MEDICINE INSIGHTS: PATHOLOGY (ARTICLE NO: 32784) , [ 2016 : 1 ] . 4
36. LIBERTAS ACADEMICA-CLINICAL MEDICINE INSIGHTS: REPRODUCTIVE HEALTH (ARTICLE NO:33032) , [ 2015 : 1 ] . 4
37. LIBERTAS ACADEMICA-CLINICAL MEDICINE INSIGHTS: WOMEN'S HEALTH (ARTICLE NO:31564) , [ 2015 : 1 ] . 4
38. PHARMACOLOGICAL REPORTS , [ 2020 : 1 ] . 5
39. TAYLOR & FRANCIS HUMAN FERTILITY JOURNAL- ARTICLE NO: THUF­2016­0090 , [ 2016 : 1 ] . 5
40. TAYLOR & FRANCIS JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, ARTICLE ID: CJOG-2016-0661 , [ 2016 : 1 ] . 5
41. TAYLOR & FRANCIS-SYSTEMS BIOLOGY IN REPRODUCTIVE MEDICINE (MANUSCRIPT ID: UAAN-2016-0197.R1) , [ 2017 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ (ARTİCLE NO: 2016-08-11) , [ 2016 : 1 ] . 1
5. AAAS: The American Association for the Advancement of Science , Üye No: 1204, Amerika Birleşik Devletleri, 2014-02-20-Devam ediyor.
4. Aspire: Asia Pasific Initiative on Reproduction , Üye No: 278, Singapur, 2013-12-16-Devam ediyor.
6. MEDICRES , Üye No: 109, Amerika Birleşik Devletleri, 2012-10-01-Devam ediyor.
1. Mersin Üniversitesi Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi , Üye No: 12, Türkiye, 2012-06-05-Devam ediyor.
3. International Society for In Vitro Fertilization , Üye No: 550, Danimarka, 2009-04-03-Devam ediyor.
2. Mersin Tabip Odası , Üye No: 738, Türkiye, 2000-12-02-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar KRT 504 Gelişim Biyolojisi ve Genetiği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp ( 2-0-2
Bahar KRT 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp A 4-0-4
Güz EBE 107 Histoloji - Embriyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 3-0-3
Güz ECZ243 Histoloji Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-0-1
Güz KRT 504 Gelişim Biyolojisi ve Genetiği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp ( 2-0-2
Güz SH203 Psikoloji ve Davranış Bilimler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Güz SHM117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 1-1-2
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-6
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Güz TL123 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-4
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar AAB 212 Mesleki Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 1-4-3
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz İSG 101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz ECZ243 Histoloji Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-0-1
Güz TL123 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-6
Güz SHM117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 112 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar HEM 150 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar SHM122 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 0-2-1
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-4
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz ECZ243 Histoloji Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-0-1
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-6
Güz SHM 117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 0-2-1
Güz SHM117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 0-2-1
Güz TL123 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 112 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar HEM 150 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar AAB112 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ambulans ve Acil Bakım Teknike 2-0-2
Bahar AAB104 Acil Hasta Bakımı - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ambulans ve Acil Bakım Teknike 2-4-3
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-4
Güz TL123 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 112 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-0-2
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SKI112 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar TL102 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Bahar SHM104 Temel Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar PER206 Perfüzyonist Eğitimi - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz EBM103 Embriyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz HİS103 Histoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-0-2
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-4
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Yaşlı Bakımı 1-0-1
Güz TL219 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar TL210 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SH118 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 1-0-1
Bahar PER206 Perfüzyonist Eğitimi - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Güz YAS103 Sosyal Hizmetler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz SKP201 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Yaşlı Bakımı 1-0-1
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Güz SH129 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-0-2
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz AAB203 Acil Hasta Bakımı III Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ambulans ve Acil Bakım Teknike 2-8-4
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz YAS203 Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz YAS205 Yaşlıda Kronik Hastalıklar Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz TL105 Laboratuvar Aletler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-2-3
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-4
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar PER206 Perfüzyonist Eğitimi - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Bahar SHM104 Temel Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar AAB112 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ambulans ve Acil Bakım Teknike 2-0-2
Bahar TL102 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar TL210 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-0-2
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-8-4
Güz SKİP231 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-1-3
Güz TL219 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Güz SH105 Tıbbi Biyoloji - Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SH120 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Radyoloji 2-0-2
Bahar SHM110 Sistem Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar PER104 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Bahar PER206 Perfüzyonist Eğitimi - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Bahar SHM104 Temel Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar PER108 Kalp Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar TL102 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Bahar TL210 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Bahar TL 116 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar SH102 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 2-0-2
Bahar AAB112 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ambulans ve Acil Bakım Teknike 2-0-2
Güz TL219 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Güz PER101 Perfüzyonist Eğitimi Tıbbı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 4-8-6
Güz SKİP231 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz PER205 Perfüzyonist Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-32-10
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL210 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Bahar TL102 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Bahar SH120 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Radyoloji 2-0-2
Bahar AAB112 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ambulans ve Acil Bakım Teknike 2-0-2
Bahar SH102 Genel Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Detay
27 Eylül 2019 - H2020-MSCA-NIGHT-2018 / International Mersin Science Night (MERSCIN) ve 28-29 Eylül 2019 – TÜBİTAK – 4007 /4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, H2020, Proje No: 818725 218B594, 1111111 €, Yürütücü, 2019, Tamamlandı.
1
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Detay
Bahar, L. Stem Cells in Endometrium and Regeneration. SAUDİ JOURNAL OF BİOMEDİCAL RESEARCH, 2019, 4, 434-438.
10.36348/sjbr.2019.v04i12.007
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Bahar, L.; Tubay bağdatoğlu, . Bir Üniversite Kampüsündeki Temizlik Çalışanlarının Mesleki Risk ve Hastalıklar Konusundaki Farkındalıkları. SAĞLIK BİLİMLERİNDE EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 1, 1-12.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
BAHAR, M.; BAHAR, L., Obezite Hastalarında Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları. AVRASYA 5. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ , 2019-11-15, 2019-11-17, ADANA, Türkiye, 2019.
BAHAR, M.; BAHAR, L., Obezite Hastalarında Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları. EUROASIA 5. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES PROGRAM, 2019-11-15, 2019-11-17, MERSİN, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl