Doç.Dr. Levent KOŞAN

Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
13 Mayıs 1976
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
3968
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
lkosan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
leventkosan@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 11:12:10
DÜZENLEME
:
2018-12-27 11:27:11
PUAN
:
20020
YABANCI DİL
:
İngilizce, İYİ, Diğer, 70
İngilizce, İyi, YDS, 62,5
Researcher ID
Scopus ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENT MUHASEBE UAK 2016
Doktora Tezi

1. Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Müşteri Karlılık Analizinde Kullanılması: Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama Danışman: Dr. Veyis Naci Tanış, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Konaklama İşletmelerinde Yönetim Kararlarının Türleri: Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Uygulama ve Sonuçları Danışman: Dr. Tülay Arıkdal, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DEKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2016-09-01 - 2017-10-19
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2017-09-10 - 2017-10-19
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2016-08-03 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2019-01-01 - 2021-01-01
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2018-09-03 - 2021-09-03
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-09-11 - 2020-09-11
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2017-09-11 - 2020-09-11
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2017-09-11 - 2020-09-11
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-09-11 - 2020-09-11
DEKAN TURİZM FAKÜLTESİ 2017-06-12 - 2017-06-16
DEKAN TURİZM FAKÜLTESİ 2017-06-08 - 2017-06-09
DEKAN TURİZM FAKÜLTESİ 2017-03-10 - 2017-03-10
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2014-03-19 - 2017-03-03
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2014-03-19 - 2017-03-03
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2010
1. Dalci, I.; Tanis, V.; Kosan, L. Customer profitability analysis with time‐driven activity‐based costing: a case study in a hotel. EMERALD, 2010, 22, 609-637. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1108/09596111011053774

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2800
2017
15. Karadeniz, E.; Koşan, L. Hastane Hizmetleri Sektörünün Aktif ve Özsermaye Karlılık Performansının Analizi: Hastane Hizmetleri Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 37-47. 200 + 0
14. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Beyazgül, M. TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARİ DERGİSİ, 2017, 10, 161-184. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.29067/muvu.328725

2016
13. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, .; Beyazgül, M. Türk İmalat Sektöründeki KOBİ'lerin Fon Kaynak ve Kullanım Politikalarının Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 7, 483-498. 170 + 0
12. Karadeniz, E.; koşan, L.; Günay, .; Kahiloğulları, . Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi . ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ “THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2016, 9, 1117-1134. 170 + 0
11. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F. UEFA Finansal Fair Play Kriterleri Bağlamında Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Şirketlerinin Performanslarının Analizi. TİSK AKADEMİ DERGİSİ, 2016, 11, 250-269. 200 + 0
10. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Uzpak, B. Türkiye’de En Yüksek Satış Gelirine Sahip 20 Şirketin Satış Geliri ve Karlılık Performansının Karşılaştırmalı Analizi. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ DERGİSİ, 2016, 16, 45-58. 200 + 0
9. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Beyazgül, M.; Dalak, . Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektörünün Ölçek Temelinde Fon Akım Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 25, 257-272. 170 + 0
2015
8. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Kahiloğulları, S.; Zencir, B. Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektöründeki Küçük, Orta Ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Likidite Durumunun Analizi. TURİZM ARAŞTIRMA DERGİSİ (TURAR), 2015, 4 , 0-0. 170 + 0
7. Karadeniz, E.; Iskenderoğlu, .; Kosan, L.; Zencir, B. Mersin İlinde Faaliyet Gösteren 3-4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Ve A Grubu Seyahat Acentalarının Basel II Kriterlerine Uyum Sürecinin Analizi. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2015, 65, 1-26. 150 + 0
2014
6. Karadeniz, E.; Kosan, L.; Kahiloğulları, S. Borsa İstanbul’da İşlem gören Spor Şirketlerinin Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 23, 129-144. 200 + 0
5. Koşan, L. Accounting for Marketing: Marketing Performance Through Financial Results. INTERNATİONAL REVİEW OF MANAGEMENT AND MARKETİNG (IRMM), 2014, 4, 276-283. 200 + 0
2013
4. Koşan, L.; Geçgin, E. Hedef Maliyetleme Sisteminin Menü Analizinde Kullanılması: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Yapılan Uygulama ve Sonuçları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 22, 391-410. 200 + 0
3. Koşan, L. Menü Analizinde Geleneksel ve Çağdaş Yöntemlerin Karşılaştırılması. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2013, 6, 203-219. 200 + 0
2012
2. Dalci, I.; Koşan, L. Theory of Constraints Thinking-Process Tools Facilitate Goal Achievement for Hotel Management: A Case Study of Improving Customer Satisfaction. INFORMA UK LİMİTED, 2012, 21, 541-568. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/19368623.2012.626751

2008
1. Koşan, L. Faaliyete Dayalı Müşteri Karlılık Analizi: Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 17, 285-302. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
2. çolak, O.; Koşan, L. Fiyat Farklılaştırma Aracı Olarak Fiyat Duyarlılık Ölçümü: Bir Otel İşletmesinde Uygulama. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 27, 137-153. 0 + 0
1. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Geçgin, E.; Beyazgül, M. TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MERSİN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2018, 4, 904-916. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.31576/smryj.135

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1600
2018
8. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Geçgin, E. Kobi Kapsamındaki Otel İşletmelerinin Finansal Sorunları: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2018, 15, 302-319. 200 + 0
10.24010/soid.453163

2014
7. Koşan, L.; Karadeniz, E. Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının Dupont Finansal Analiz Sitemi Kullanılarak İncelenmesi . SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2014, 11, 75-89. 200 + 0
6. Koşan, L. Muhasebe Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 18, 37-47. 200 + 0
2013
5. Koşan, L. Türk İmalat Sektöründe Küçük, Orta Ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performansının Dupont Analiz Tekniğiyle İncelenmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 10, 45-62. 200 + 0
2011
4. Koşan, L.; Karadeniz, E. Otel İşletmelerinde Maliyet ve Performans Yönetim Aracı Olarak Ekonomik Katma Değer ve Faaliyete Dayalı Maliyetleme Sistemlerinin Entegrasyonu . SEYAHAT VE TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (JOURNAL OF TRAVEL AND TOURİSM RESEARCH), 2011, 11, 183-201. 200 + 0
3. Koşan, L. Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Konaklama İşletmeleri Açısından Önemi: Bir Olay Çalışması. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011, 8, 119-133. 200 + 0
2008
2. Koşan, L. Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Konaklama İşletmesinde Bir Uygulama. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2008, 5, 16-22. 200 + 0
2006
1. önal, Y.; Karadeniz, E.; Koşan, L. Finansal Analiz Tekniklerinin Otel İşletmelerinde Stratejik Bir Yönetim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2006, 3, 16-25. 200 + 0
Ulusal - Diğer 550
2011
6. Koşan, L.; Geçgin, E. Müşteri Beklentisi ve Maliyet Yönetimi: Hedef Maliyet Sistemi ve Örnek Bir Uygulama. MALİ ÇÖZÜM, 2011, 21, 53-67. 100 + 0
2008
5. Koşan, L. Üretim Sürecinde Ortaya Çıkan Kayıplar ve Muhasebeleştirilmesi. MALİ UFUKLAR DERGİSİ, 2008, 40, 33-40. 100 + 0
2007
4. Koşan, L. Basel II Sürecinde XBRL Gerekliliği. MALİ ÇÖZÜM, 2007, 17, 85-97. 100 + 0
3. Koşan, L. Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Müşteri Karlılık Analizinde Kullanılması: Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama. ., 2007, ., 2-1. 50 + 0
2. Koşan, L. Maliyet Hesaplamasında Yeni Bir Yaklaşım: Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi. MALİ ÇÖZÜM, 2007, 17, 155-168. 100 + 0
2006
1. Koşan, L. Geleceğin Finansal Raporlama Dili: XBRL. MALİ ÇÖZÜM, 2006, 16, 108-120. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 0
2017
1. Karadeniz, E.; Koşan, L. Hastane Hizmetleri Sektörünün Aktif ve Özsermaye Karlılık Performansının Analizi: Hastane Hizmetleri Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 37-47. 0 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2080

11. KOŞAN, L.; GÜNAY, F., Akdeniz Bölgesi İllerinin Muhasebe Mesleği İşgücü İhtiyaçları ve İstenen Mesleki Beceriler. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

10. KOŞAN, L.; ÜNAL, E., YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİNDEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation,Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, . 200

9. KOŞAN, L.; ÇOLAK, O., Otel İşletmelerinde Artık Yönetimi ve Kalite Maliyetleri İlişkisi. II.International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, . 200

8. KARADENİZ, E.; GÜNAY, F.; KOŞAN, L., Halka Açık Konaklama İşletmelerinde Maliyet Yapışkanlığının Analizi.. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation,Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, MERSİN, Türkiye, . 200

7. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GEÇGİN, E.; BEYAZGÜL, M., TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKUR-YAZARLIK DÜZEYLERİN ÖLÇÜLMESİ. 1st International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability - 2017, 2017-09-28, 2017-09-30, mersin, Türkiye, . 170

6. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; DALAK, S.; GÜNAY, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Nakit Düzeylerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, , Türkiye, . 170

5. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Dalak, S.; Günay, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Nakit Düzeylerinin İncelenmesi.. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-27, 2017-09-29, Mersin, Türkiye, 2017. 170

4. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Geçgin, E.; Beyazgül, M., Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Finansal Okur-Yazarlik Düzeylerin Ölçülmesi.. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-27, 2017-09-29, Mersin, Türkiye, 2017. 170

3. KOŞAN, L.; ÇOLAK, O., Kalite Maliyetlerinin Analizi: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Uygulama. VI.Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, . 200

2. Koşan, L.; Çolak, O., Kalite Maliyetlerinin Analizi: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Uygulama. II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200

1. Koşan, L.; Enes, K.; Çolak, O., Activity Based Customer Profitability Analysis: A Case Study in Travel Agency. 9. International Conference: “New Perspectives in Tourism and Hospitality Management, 2014-09-25, 2014-09-27, Balıkesir, Türkiye, 2014. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 85

1. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GÜNAY, F.; DALAK, S., Satış ve Genel Yönetim Giderleri ile Firma Değeri Arasındaki İlişkinin Analizi: Avrupa Borsalarında İşlem Gören Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2018-04-20, 2018-04-21, Hatay, Türkiye, . 85

Ulusal - Araştırmacı 0

1. "Üniversite-Kent İşbirliği Eylem Planı", Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR62-12-DFD/004 , 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. “Erdemliye Bağlı Kösbucağı Köyünde Kalkınma Stratejisi Olarak Agro-Turizm’in Geliştirilmesi”, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR62-08-04/008 , 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2008,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Durdu Gök, Değer Temelli Fiyatlandırma Yöntemi: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Yapılan Uygulama Ve Sonuçları, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 200

1. Erol Geçgin, Hedef Maliyetleme Sisteminin Menü Analizinde Kullanılması: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Yapılan Uygulama ve Sonuçları, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , [ 2014 : 2 ] . 2
2. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2015 : 3 ] . 3
3. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI329 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-1-3
Güz TUI329 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-1-3
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 1-2-2
Güz KAM441 Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz İŞL113 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TİO-567 Turizm Sektöründe Performans Ö Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz TYL511 Stratejik Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönetim 3-0-3
Güz TİO 643 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI328 Sosyal Sorumluluk Projesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 0-2-1
Bahar DİY210 Genel Muhasebe II Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Bahar TUI 420 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUR 402 Turizm İşletmelerinde Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI 420 Turizm İşletmelerinde Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI 402 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar TUR 402 Turizm İişletmelerinde Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI 220 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUR 210 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR 210 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI 402 Turizm İşletmelerinde Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUI328 Sosyal Sorumluluk Projesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 0-2-1
Bahar TUI 220 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar KAM442 Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL114 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TYL511 Stratejik Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönetim 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 634 Turizm Sektöründe Disiplinlera Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Bahar TİO-572 Turizm Sektöründe Fiyatlama Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz KAM441 Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz DİY209 Genel Muhasebe I Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 1-2-2
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 1-2-2
Güz İŞL113 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TİO 643 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz TYL527 Maliyet Kontrolü ve Kar Artıtı Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönetim 3-0-3
Güz TİO-567 Turizm Sektöründe Performans Ö Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Yaz ISL152 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz İŞL354 Yönetim Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI 220 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI 420 Turizm İşletmelerinde Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI 402 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR 402 Turizm İşletmelerinde Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI 420 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUI 402 Turizm İşletmelerinde Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUI 220 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI328 Sosyal Sorumluluk Projesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 0-2-1
Bahar KAM442 Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL114 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar TUI328 Sosyal Sorumluluk Projesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 0-2-1
Bahar TUR 210 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR 210 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR 402 Turizm İişletmelerinde Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar TİO 506 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar MUH206 Mali Tablolar ve Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Bahar MUH206 Mali Tablolar ve Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Güz REH 205 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 1-2-2
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz KAM441 Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 1-2-2
Güz İŞL113 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TYL511 Stratejik Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönetim 3-0-3
Güz TİO 545 Turizm İşletmelerinde Yiyecek Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Yaz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 1-2-2
Yaz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz İŞL354 Yönetim Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz TUI 220 Turizm İşletmeleri Muhasebesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL114 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar TUI220 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUI402 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI402 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar KAM442 Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar TUI420 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI420 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI220 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 634 Turizm Sektöründe Disiplinlera Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MUH258 Mali Tablolar Analizi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 2-1-3
Bahar MUH206 Mali Tablolar ve Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Bahar MUH206 Mali Tablolar ve Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Bahar MUH258 Mali Tablolar Analizi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 1-2-2
Güz KAM441 Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL113 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz REH 205 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 1-2-2
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TİO 545 Turizm İşletmelerinde Yiyecek Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TİO 643 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI220 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI402 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI220 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar İŞL114 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar KAM442 Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar TUI420 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI402 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 634 Turizm Sektöründe Disiplinlera Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 506 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Bahar MUH206 Mali Tablolar ve Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Bahar MUH258 Mali Tablolar Analizi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 2-1-3
Bahar MUH206 Mali Tablolar ve Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Bahar MUH258 Mali Tablolar Analizi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz İŞL113 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 1-2-2
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz KAM441 Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TİO 747 Turizm İşletmelerinde Maliyet Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 545 Turizm İşletmelerinde Yiyecek Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Yaz İŞL351 Maliyet Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz ISL152 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz ISL151 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUI402 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI402 Hospıtalıty Cost Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI210 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar İBY 110 Genel Muhasebe - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar TUI220 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI210 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar TUI220 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar İŞL114 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar İBY 432 Bilgisayar Destekli Muhasebe U Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar TİO 743 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 506 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz İBY 109 Genel Muhasebe - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz İŞL113 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz İBY 313 Yönetim Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 1-2-2
Güz TİO 747 Turizm İşletmelerinde Maliyet Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 743 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 545 Turizm İşletmelerinde Yiyecek Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL 733 Yönetim Muhasebesi ve Yeni Tek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Yaz ISL152 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Yaz İŞL351 Maliyet Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz İŞL354 Yönetim Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI210 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUR402 Hospıtalıty Cost Accounting Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar İBY 208 Finansal Tablolar Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON272 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar TUI210 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar EKON272 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TİO 506 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 634 Turizm Sektöründe Disiplinlera Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar IPA202 İlaç Piyasası Pazar Araştırmas Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 3-0-3
Bahar IPA202 İlaç Piyasası Pazar Araştırmas Mersin Meslek Yüksekokulu Kozmetik Teknolojisi ( Uzaktan 3-0-3
Güz EKON271 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz İBY 209 Maliyet Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TUI201 Genel Muhasebe Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz EKON271 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 313 Yönetim Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL215 Envanter Bilanço İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 1-2-2
Güz TİO-615 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 545 Turizm İşletmelerinde Yiyecek Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Yaz İŞL351 Maliyet Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz ISL152 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI210 Hospıtalıty Accountıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar YD 218 Mesleki Yabancı Dil 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar İBY 110 Genel Muhasebe - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar TİO 506 Turizm İşletmeleri Yönetimi Mu Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz YD 311 Mesleki Yabancı Dil - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz İBY 209 Maliyet Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 109 Genel Muhasebe - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz İBY 313 Yönetim Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz TİO 611 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Yaz ISL351 Maliyet Muhasebesi I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz ISL262 Finansal Tablo Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar İBY 208 Finansal Tablolar Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 110 Genel Muhasebe - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar YD 218 Mesleki Yabancı Dil 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR210 Hospıtalıty Accountıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar SEY118 Turizm İşlerinde Maliyet Anali Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Turizm ve Seyahat Hizmetleri ( 2-1-3
Bahar SEY118 Turizm İşlerinde Maliyet Anali Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2-1-3
Bahar MUH254 Konaklama Muhasebesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz İBY 109 Genel Muhasebe - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz TUR201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz İBY 313 Yönetim Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz İBY 209 Maliyet Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz YD 311 Mesleki Yabancı Dil - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz TİO 611 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz OTL203 Turizm İşletmelerinde Maliyet Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Turizm ve Otel İşletmeciliği ( 2-1-3
Güz OTL203 Turizm İşletmelerinde Maliyet Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Turizm ve Otel İşletmeciliği 2-1-3
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Yaz ISL352 Maliyet Muhasebesi II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz ISL351 Maliyet Muhasebesi I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI220 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar İBY 110 Genel Muhasebe - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar TI430 Tur İşletmelerinde Maliyet Muh Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar YD 218 Mesleki Yabancı Dil 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar TI430 Turizm İşletmelerinde Maliyet Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar İBY 208 Finansal Tablolar Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar TI220 Turizm İşletme Muhasebesi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar SEY118 Turizm İşlerinde Maliyet Anali Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Turizm ve Seyahat Hizmetleri ( 2-1-3
Bahar SEY118 Turizm İşlerinde Maliyet Anali Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2-1-3
Bahar MUH254 Konaklama Muhasebesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz YD 311 Mesleki Yabancı Dil - 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 307 Bilgisayarlı Muhasebe Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz İBY 209 Maliyet Muhasebesi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TI201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz İBY 109 Genel Muhasebe - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz İBY 405 Yatırım Proje Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TİS201 Genel Muhasebe Turizm İşletmeciliği ve Otelci Seyahat İşletmeciliği 2-2-3
Güz OTL203 Turizm İşletmelerinde Maliyet Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Turizm ve Otel İşletmeciliği ( 2-1-3
Güz OTL203 Turizm İşletmelerinde Maliyet Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Turizm ve Otel İşletmeciliği ( 2-1-3
Güz İŞL259 Bilgisayarlı Muhasebe Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-1-4
Yaz ISL352 Maliyet Muhasebesi II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz ISL351 Maliyet Muhasebesi I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Karadeniz, E.; Koşan, L.; Geçgin, E.; Beyazgül, M. TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MERSİN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2018, 4, 904-916.
http://dx.doi.org/10.31576/smryj.135
çolak, O.; Koşan, L. Fiyat Farklılaştırma Aracı Olarak Fiyat Duyarlılık Ölçümü: Bir Otel İşletmesinde Uygulama. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 27, 137-153.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Karadeniz, E.; Koşan, L.; Geçgin, E. Kobi Kapsamındaki Otel İşletmelerinin Finansal Sorunları: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2018, 15, 302-319.
10.24010/soid.453163
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Karadeniz, E.; Koşan, L. Hastane Hizmetleri Sektörünün Aktif ve Özsermaye Karlılık Performansının Analizi: Hastane Hizmetleri Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 37-47,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
KOŞAN, L.; ÜNAL, E., YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİNDEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation,Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, .
KOŞAN, L.; GÜNAY, F., Akdeniz Bölgesi İllerinin Muhasebe Mesleği İşgücü İhtiyaçları ve İstenen Mesleki Beceriler. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, .
KARADENİZ, E.; GÜNAY, F.; KOŞAN, L., Halka Açık Konaklama İşletmelerinde Maliyet Yapışkanlığının Analizi.. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation,Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, MERSİN, Türkiye, .
KOŞAN, L.; ÇOLAK, O., Otel İşletmelerinde Artık Yönetimi ve Kalite Maliyetleri İlişkisi. II.International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)