Prof. MELİH APA
Birim
:
Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Anasanat Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610067
Dahili
:
5022
E-MAIL
:
mapa@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
meapa@yahoo.com
DİĞER E-MAIL
:
melihapa@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-11 08:39:04
DÜZENLEME
:
2024-03-01 16:31:18
PUAN
:
15095
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, ÜDS, 65
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEYKEL ANABİLİM DALI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS HEYKEL ANASANAT DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1997
SANATTA YETERLİLİK HEYKEL ANASANAT DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2001
Sanatta Yeterlik Tezi

1. Kendi Teknolojisine Göndermede Bulunan Bir Görüntü Olarak Heykel Danışman: Dr. Mümtaz DEMİRKALP, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Araştırma ve uygulama sürecinde kütle-yüzey ilişkisi Danışman: Dr. Mümtaz DEMİRKALP, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1997.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1993-05-24 - 2003-01-06
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2003-06-16 - 2008-02-21
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008-02-22 - 2014-07-22
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-07-23 - 2015-09-16
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-09-17 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2021-12-24 - Devam ediyor
BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2021-12-24 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2023-01-13 - 2026-01-13
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2023-01-11 - 2026-01-11
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2022-10-04 - 2025-10-04
ANASANAT DALI BAŞKAN YARDIMCISI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2022-10-04 - 2025-10-04
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2015
3. Apa, M. Canlılar Dünyası ve Sanat (Not: Makalenin hakemler tarafından kabul edildiğine ve 32. sayısında yayımlanacağına dair yazısı bulunmaktadır). HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YAZILARI, 2015, 32, 1-2. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

2008
2. Apa, M. Aydınlanma, Modernizm, Postmodernizm Bağlamında Kavramsal Sanat'ın Nesne'ye Yaklaşımı. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YAZILARI, 2008, 16, 61-71. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

2002
1. Apa, M. Anestezik Estetik Kuramlarına Karşı Bir Söylem. HACETTEPE ÜNV. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YAZILARI, 2002, 9, 35-40. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

Ulusal - Diğer 100
2007
1. Apa, M. Daniel Buren. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 4, 19-35. 100 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 5750
1. Apa, M. Kültür, Sanat, Edebiyat Sosyolojisi, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 558 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 5750
http://www.akademiparadigma.net
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 5750
1. APA, M. Directlink - Kültürlerarası Diyalog İçin Türkiye-Avrupa Sanat Köprüsü, ISBN: 978-605-399-071-0, Santralistanbul, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 113 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2008. 0
1. APA, M. Kültür, Sanat, Edebiyat Sosyolojisi, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 558 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1600

8. APA, M., Antakya’da Harbiyeli Heykeltıraşlar Üzerine Bir İnceleme. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

7. Apa, M., Kendilik Teknolojileri / Hayvan-Oluş. Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu [Mustafa Okan anısına], 11-14 Nisan, Balcalı, Sarıçam, Adana., 2018-04-11, 2018-04-14, Adana, Türkiye, 2018. 200

http://sanatarastirmalari.com/Yedek/2ND/index.html

6. APA, M., Kendilik Teknolojileri Hayvan-oluş. Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, Adana, Türkiye, . 200

5. Apa, M., Sanat ve Koordinatlar. Çukurova Üniversitesi, 1. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 2015-04-08, 2015-04-11, Adana, Türkiye, 2015. 200

http://www.sanatarastirmalari.com

4. Apa, M., Sanat Sosyolojisi ve Güncel Sanat Arasında Gittikçe Artan Çekim Gücü. Dokuzeylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, 2014-10-20, 2014-10-25, İzmir, Türkiye, 2014. 200

http://gsfkongre.deu.edu.tr/tema.html

3. Apa, M., Ortak Fayda. Marmara Üniv. G.S.F. Uluslararası IV. Öğrenci Trienali kapsamında “Küresel Yerel: Küreselleşme Çağında Kültür, Kimlik ve Sanat” Sempozyumu, 2006-06-06, 2006-06-07, İstanbul, Türkiye, 2006. 200

http://triennial.marmara.edu.tr/

2. Apa, M., Bir Katkı: Sunilik - Disiplinlerarasılık - Yeni Emek Biçimleri. 1. Buca Eğitim Fakültesi, Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması, 2005-09-15, 2005-09-30, İzmir, Türkiye, 2005. 200

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=20864

1. Apa, M., Sürtünmesiz ve Hafif Ortamda Sanat. Marmara Üniv. G.S.F. Uluslararası III. Öğrenci Trienali, 2003-05-05, 2003-05-06, İstanbul, Türkiye, 2003. 200

http://triennial.marmara.edu.tr/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Apa, M., Sanat, Tasarım, Minör. Yıldız Teknik Üniversitesi, 1. Sanat ve Tasarım Sempozyumu, 2008-12-22, 2008-12-24, İstanbul, Türkiye, 2008. 100

http://www.yildiz.edu.tr/

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1400

7. Ejder Koku, Günümüz tüketim toplumunun yarattığı mekân - zaman bağlamında üretim - tüketim sürecinin sanata etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr

6. Görkem Demir, Mekân Algısının Sanat Eseri Üzerindeki Etkilerinin Ürün ve Kuramsal Bağlamda İncelenmesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Birsen Gültekin, Aidiyet, kimlik, mekân kavramının ev formunda heykel plastiğine dönüşümü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Mehmet Hasan Demirci, Türkiye'de heykel sanatının ideolojik bir araç olarak kullanımı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr

3. Ediz Yenmiş, Bir Üretim Olarak Heykel ve Diğer Üretim Biçimleriyle Etkileşimleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Mehmet Hakan Bitmez, Modern Çağda Kolaj, Asamblaj, Montaj Gibi Teknik ve Anlayışların Heykel Sanatına Etkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr

1. Barış Elitaş, Çağdaş Sanat Ortamında Sesin Bir Materyal Olarak Değerlendirilmesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

Yönetilen Sanatta Yeterlik Tezleri 400

1. Görkem Demir, Günümüz sanatının dönüştürücü, mekânsal ve ilişkisel niteliklerinin düşünümsellik kavramı bağlamında incelenmesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 20
1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YAZILARI , [ 2016 : 3 ] . 3
2. HACETTEPE SANAT YAZILARI , [ 2017 : 2 ] . 2
3. HACETTEPE SANAT YAZILARI , [ 2018 : 3 ] . 3
4. HACETTEPE SANAT YAZILARI , [ 2019 : 3 ] . 3
5. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YAZILARI , [ 2008 : 1 ] [ 2015 : 3 ] [ 2011 : 2 ] [ 2013 : 1 ] [ 2014 : 2 ] . 9
6. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. 3. Mardin Bienali, Bianeler,Trianeller, Kırklar Kilisesi, Mardin, Direktör: Döne Otyam, 2015-05-15-2015-06-16, 10, Mardin, Türkiye
2. 3. Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat Buluşması, Mersin Etkinlikleri, Karma Resim Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, İçel Sanat Kulübü, Mersin Üniversitesi, 2018-11-07-2018-11-14, 99:99:99, Mersin, Türkiye
3. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Sempozyum Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Balcalı, Sarıçam, Adana, Çukurova Üniversitesi, 2018-04-11-2018-04-14, 99.99.99, Adana, Türkiye
4. "Buradan Nereye", Kolektif Sanat Pratikleri, Videoist Seçkisi, Karma Sergiler, Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul, İstanbul, Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul, 2016-05-06-2016-05-21, 5, İstanbul, Türkiye
5. Hacettep Üniversitesi 4. Uluslararası Taş Heykel , Uluslararası Sergiler, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Hacettepe Üniversitesi, 2017-05-04-2017-05-26, 08:00:00, Ankara, Türkiye
6. Forgotten Enlightenments, DANS GÖSTERİLERİ/YÖNETMENLİK/, Halle 14 Centre for Contemporary Art, Leipziger Baumwollspinnerei / Spinnereistr, 7, 04179 Leipzig, Germany, Halle 14 Centre for Contemporary Art, 2019-07-04-2019-07-07, 35 Dakika, Leipzig, Almanya
7. Forgotten Enlightenments, Topluluk Dansçılığı, Halle 14 Centre for Contemporary Art, Leipziger Baumwollspinnerei / Spinnereistr, 7, 04179 Leipzig, Halle 14 Centre for Contemporary , 2019-07-04-2019-07-07, 22', Leipzig, Almanya
Ulusal
1. Cumhuriyet Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Çiftlikköy Kampüsü, Mersin, Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyenleri, 2017-10-27-2017-11-03, 10000, Mersin, Türkiye
2. Hacettepe Üniversitesi 12. Ulusal Sanat Sempozyumu, Değerlendirme Kurulu Üyesi, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018-04-26-2018-04-27, 99:99:99, Ankara, Türkiye
3. Cumhuriyet Sergisi, Karma Sergiler, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2015-10-28-2015-11-14, 10, Mersin, Türkiye
4. Yeni Yıl Sergisi, Karma Sergiler, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Galerisi, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2015-12-21-2015-12-31, 10, Mersin, Türkiye
5. Cumhuriyet Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Çiftlikköy Kampüsü, Mersin Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018-10-26-2018-11-09, 99:99:99, Mersin, Türkiye
6. Düğün, SERGİLER/Karma sergiler /, Bazaar Sergi Duvarı, Plastik Sanatlar Topluluğu, 2018-11-16-2018-11-23, 99:99:99, Mersin, Türkiye
7. circular4 IV. Ulusal Çevre ve Sanat Etkinlikleri. 5 Haziran 2023, Mersin, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, Kültür Park Amfi Tiyatro, Adnan Menderes Bulvarı, Mersin, Küratör: Bengü Gün, 2023-07-05-2023-07-06, 24:00:00, Mersin, Türkiye
8. Suluboya Sergisi, SERGİLER/Karma sergiler /, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, G.S.F. Öğretim Elemanları ve Öğrencileri, 2018-12-18-2018-12-21, 99:99:99, Mersin, Türkiye
9. Yer Sofrası, Karma Sergiler, Arte Sanat Galerisi, Arte Sanat Galerisi Küratör: Mümtaz Demirkalp, 2016-03-01-2016-04-10, 5, Ankara, Türkiye
10. Çukurova Üniversitesi "6. Çukurova Sergileri", Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, 75. Yıl Sanat Galerisi , Çukurova Üniversitesi, 2017-05-09-2017-05-16, 16:00:00, Adana, Türkiye
11. Yeni Yıl Sergisi, Karma Sergiler, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2017-12-25-2017-12-29, 16:00:00, Mersin, Türkiye
12. "Tekrar" Mersin Üniversitesi Heykel Bölümü , Karma Sergiler, Mersin Marina Sanat Galerisi, Heykel Bölümü, 2017-05-22-2017-05-26, 16:00:00, Mersin, Türkiye
13. "Görünmez" Kişisel Sergi, Bireysel /kişisel/sergiler, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Melih Apa, 2017-12-13-2017-12-15, 15:00:00, Mersin, Türkiye
Ulusal 175
1. 59. Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Heykel Başarı Ödülü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 1998-06-17, Ankara, Türkiye. 50
2. 63. Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Resim Başarı Ödülü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 2002-06-09, Ankara, Türkiye. 50
3. Umut Vakfı, “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” konulu 10. Resim Yarışması Umut Vakfı, 2004-09-28, İstanbul, Türkiye. 25
4. Türkiye Jokey Kulübü 6. Resim Yarışması Türkiye Jokey Kulübü, 2004-09-30, İstanbul, Türkiye. 50
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Detay
circular4 IV. Ulusal Çevre ve Sanat Etkinlikleri. 5 Haziran 2023, Mersin, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, Kültür Park Amfi Tiyatro, Adnan Menderes Bulvarı, Mersin, Küratör: Bengü Gün, 2023-07-05-2023-07-06, 24:00:00, Mersin, Türkiye
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl