Prof. MELİH APA
Birim
:
Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Anasanat Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610067
Dahili
:
5022
E-MAIL
:
mapa@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
meapa@yahoo.com
DİĞER E-MAIL
:
melihapa@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-11 08:39:04
DÜZENLEME
:
2020-08-25 14:56:04
PUAN
:
21745
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, ÜDS, 65


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEYKEL ANABİLİM DALI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS HEYKEL ANASANAT DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1997
SANATTA YETERLİLİK HEYKEL ANASANAT DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2001
Sanatta Yeterlik Tezi

1. Kendi Teknolojisine Göndermede Bulunan Bir Görüntü Olarak Heykel Danışman: Dr. Mümtaz DEMİRKALP, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Araştırma ve uygulama sürecinde kütle-yüzey ilişkisi Danışman: Dr. Mümtaz DEMİRKALP, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1997.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1993-05-24 - 2003-01-06
YARDIMCI DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2003-06-16 - 2008-02-21
DOÇENT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008-02-22 - 2014-07-22
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-07-23 - 2015-09-16
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-09-17 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2016-09-24 - 2019-09-24
ANABİLİM DALI BAŞKANI GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2016-09-24 - 2019-09-24
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2016-09-24 - 2019-09-24
BÖLÜM BAŞKANI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2016-09-24 - 2019-09-24
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2016-01-15 - 2019-01-15
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ BAŞKANI GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2016-01-15 - 2019-01-15
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, HEYKEL BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-04-02 - 2016-09-24
BÖLÜM BAŞKANI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-09-22 - 2016-03-22
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2015
3. Apa, M. Canlılar Dünyası ve Sanat (Not: Makalenin hakemler tarafından kabul edildiğine ve 32. sayısında yayımlanacağına dair yazısı bulunmaktadır). HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YAZILARI, 2015, 32, 1-2. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

2008
2. Apa, M. Aydınlanma, Modernizm, Postmodernizm Bağlamında Kavramsal Sanat'ın Nesne'ye Yaklaşımı. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YAZILARI, 2008, 16, 61-71. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

2002
1. Apa, M. Anestezik Estetik Kuramlarına Karşı Bir Söylem. HACETTEPE ÜNV. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YAZILARI, 2002, 9, 35-40. 200 + 0
http://www.sanatyazilari.com/tr/

Ulusal - Diğer 100
2007
1. Apa, M. Daniel Buren. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 4, 19-35. 100 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 7250
1. Apa, M. Directlink, ISBN: 978-605-399-071-0, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları , Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 113 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008. 7250
http://www.santralistanbul.org
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 5750
1. Apa, M. Kültür, Sanat, Edebiyat Sosyolojisi, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 558 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 5750
http://www.akademiparadigma.net
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 5750
1. APA, M. Kültür, Sanat, Edebiyat Sosyolojisi, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 558 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1600

8. APA, M., Antakya’da Harbiyeli Heykeltıraşlar Üzerine Bir İnceleme. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

7. Apa, M., Kendilik Teknolojileri / Hayvan-Oluş. Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu [Mustafa Okan anısına], 11-14 Nisan, Balcalı, Sarıçam, Adana., 2018-04-11, 2018-04-14, Adana, Türkiye, 2018. 200

http://sanatarastirmalari.com/Yedek/2ND/index.html

6. APA, M., Kendilik Teknolojileri Hayvan-oluş. Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, Adana, Türkiye, . 200

5. Apa, M., Sanat ve Koordinatlar. Çukurova Üniversitesi, 1. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 2015-04-08, 2015-04-11, Adana, Türkiye, 2015. 200

http://www.sanatarastirmalari.com

4. Apa, M., Sanat Sosyolojisi ve Güncel Sanat Arasında Gittikçe Artan Çekim Gücü. Dokuzeylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, 2014-10-20, 2014-10-25, İzmir, Türkiye, 2014. 200

http://gsfkongre.deu.edu.tr/tema.html

3. Apa, M., Ortak Fayda. Marmara Üniv. G.S.F. Uluslararası IV. Öğrenci Trienali kapsamında “Küresel Yerel: Küreselleşme Çağında Kültür, Kimlik ve Sanat” Sempozyumu, 2006-06-06, 2006-06-07, İstanbul, Türkiye, 2006. 200

http://triennial.marmara.edu.tr/

2. Apa, M., Bir Katkı: Sunilik - Disiplinlerarasılık - Yeni Emek Biçimleri. 1. Buca Eğitim Fakültesi, Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması, 2005-09-15, 2005-09-30, İzmir, Türkiye, 2005. 200

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=20864

1. Apa, M., Sürtünmesiz ve Hafif Ortamda Sanat. Marmara Üniv. G.S.F. Uluslararası III. Öğrenci Trienali, 2003-05-05, 2003-05-06, İstanbul, Türkiye, 2003. 200

http://triennial.marmara.edu.tr/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Apa, M., Sanat, Tasarım, Minör. Yıldız Teknik Üniversitesi, 1. Sanat ve Tasarım Sempozyumu, 2008-12-22, 2008-12-24, İstanbul, Türkiye, 2008. 100

http://www.yildiz.edu.tr/

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Görkem Demir, Mekân Algısının Sanat Eseri Üzerindeki Etkilerinin Ürün ve Kuramsal Bağlamda İncelenmesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Ediz Yenmiş, Bir Üretim Olarak Heykel ve Diğer Üretim Biçimleriyle Etkileşimleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Mehmet Hakan Bitmez, Modern Çağda Kolaj, Asamblaj, Montaj Gibi Teknik ve Anlayışların Heykel Sanatına Etkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr

3. Ejder Koku, Günümüz tüketim toplumunun yarattığı mekân - zaman bağlamında üretim - tüketim sürecinin sanata etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr

2. Mehmet Hasan Demirci, Türkiye'de heykel sanatının ideolojik bir araç olarak kullanımı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr

1. Barış Elitaş, Çağdaş Sanat Ortamında Sesin Bir Materyal Olarak Değerlendirilmesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 20
1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YAZILARI , [ 2016 : 3 ] . 3
2. HACETTEPE SANAT YAZILARI , [ 2017 : 2 ] . 2
3. HACETTEPE SANAT YAZILARI , [ 2018 : 3 ] . 3
4. HACETTEPE SANAT YAZILARI , [ 2019 : 3 ] . 3
5. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YAZILARI , [ 2008 : 1 ] [ 2015 : 3 ] [ 2011 : 2 ] [ 2013 : 1 ] [ 2014 : 2 ] . 9
6. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. 3. Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat Buluşması, Mersin Etkinlikleri, Karma Resim Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, İçel Sanat Kulübü, Mersin Üniversitesi, 2018-11-07-2018-11-14, 99:99:99, Mersin, Türkiye
2. "Buradan Nereye", Kolektif Sanat Pratikleri, Videoist Seçkisi, Karma Sergiler, Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul, İstanbul, Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul, 2016-05-06-2016-05-21, 5, İstanbul, Türkiye
3. Hacettep Üniversitesi 4. Uluslararası Taş Heykel , Uluslararası Sergiler, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Hacettepe Üniversitesi, 2017-05-04-2017-05-26, 08:00:00, Ankara, Türkiye
4. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Sempozyum Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Balcalı, Sarıçam, Adana, Çukurova Üniversitesi, 2018-04-11-2018-04-14, 99.99.99, Adana, Türkiye
5. 3. Mardin Bienali, Bianeler,Trianeller, Kırklar Kilisesi, Mardin, Direktör: Döne Otyam, 2015-05-15-2015-06-16, 10, Mardin, Türkiye
6. Forgotten Enlightenments, Topluluk Dansçılığı, Halle 14 Centre for Contemporary Art, Leipziger Baumwollspinnerei / Spinnereistr, 7, 04179 Leipzig, Halle 14 Centre for Contemporary , 2019-07-04-2019-07-07, 22', Leipzig, Almanya
Ulusal
1. Suluboya Sergisi, SERGİLER/Karma sergiler /, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, G.S.F. Öğretim Elemanları ve Öğrencileri, 2018-12-18-2018-12-21, 99:99:99, Mersin, Türkiye
2. "Tekrar" Mersin Üniversitesi Heykel Bölümü , Karma Sergiler, Mersin Marina Sanat Galerisi, Heykel Bölümü, 2017-05-22-2017-05-26, 16:00:00, Mersin, Türkiye
3. "Görünmez" Kişisel Sergi, Bireysel /kişisel/sergiler, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Melih Apa, 2017-12-13-2017-12-15, 15:00:00, Mersin, Türkiye
4. Cumhuriyet Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Çiftlikköy Kampüsü, Mersin, Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyenleri, 2017-10-27-2017-11-03, 10000, Mersin, Türkiye
5. Cumhuriyet Sergisi, Karma Sergiler, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2015-10-28-2015-11-14, 10, Mersin, Türkiye
6. Yeni Yıl Sergisi, Karma Sergiler, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Galerisi, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2015-12-21-2015-12-31, 10, Mersin, Türkiye
7. Yeni Yıl Sergisi, Karma Sergiler, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2017-12-25-2017-12-29, 16:00:00, Mersin, Türkiye
8. Hacettepe Üniversitesi 12. Ulusal Sanat Sempozyumu, Değerlendirme Kurulu Üyesi, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018-04-26-2018-04-27, 99:99:99, Ankara, Türkiye
9. Cumhuriyet Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Çiftlikköy Kampüsü, Mersin Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018-10-26-2018-11-09, 99:99:99, Mersin, Türkiye
10. Düğün, SERGİLER/Karma sergiler /, Bazaar Sergi Duvarı, Plastik Sanatlar Topluluğu, 2018-11-16-2018-11-23, 99:99:99, Mersin, Türkiye
11. Yer Sofrası, Karma Sergiler, Arte Sanat Galerisi, Arte Sanat Galerisi Küratör: Mümtaz Demirkalp, 2016-03-01-2016-04-10, 5, Ankara, Türkiye
12. Çukurova Üniversitesi "6. Çukurova Sergileri", Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, 75. Yıl Sanat Galerisi , Çukurova Üniversitesi, 2017-05-09-2017-05-16, 16:00:00, Adana, Türkiye
Ulusal 175
1. 59. Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Heykel Başarı Ödülü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 1998-06-17, Ankara, Türkiye. 50
2. 63. Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Resim Başarı Ödülü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 2002-06-09, Ankara, Türkiye. 50
3. Umut Vakfı, “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” konulu 10. Resim Yarışması Umut Vakfı, 2004-09-28, İstanbul, Türkiye. 25
4. Türkiye Jokey Kulübü 6. Resim Yarışması Türkiye Jokey Kulübü, 2004-09-30, İstanbul, Türkiye. 50
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HYK419 Serbest Malzeme Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz SNT 419 Güncel Sanat I Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz RES335 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz HYK409 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK363 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK133 Form ve Kompozisyon Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-4
Güz HYK465 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz TKS359 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz SER371 Sanat Toplum Bilimi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz GRF 341 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz RESÇ441 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz HYK 521 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HYK 802 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Güz HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RESÇ442 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar SNT 416 Güncel Sanat II Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Bahar GRF 342 Sanat Toplumbilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar HYK134 Form ve Kompozisyon Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-4
Bahar HYK364 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK320 Serbest Malzeme Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK410 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK466 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK420 Serbest Malzeme Atölyesi III Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar RES340 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar SER372 Sanat Toplum Bilimi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar HYK 522 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Bahar HYK 802 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Güz HYK363 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK409 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz SNT 419 Güncel Sanat I Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz HYK133 Form ve Kompozisyon Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-4
Güz HYK419 Serbest Malzeme Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz RES335 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz RESÇ441 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz SER371 Sanat Toplum Bilimi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz HYK 525 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HYK 802 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Güz HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Güz HYK 521 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HYK 505 Heykel ve Çevre I ( B ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNT 416 Güncel Sanat II Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Bahar GRF 342 Sanat Toplumbilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar HYK134 Form ve Kompozisyon Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-4
Bahar HYK364 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK320 Serbest Malzeme Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK466 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK420 Serbest Malzeme Atölyesi III Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK410 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar RES340 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar RESÇ442 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar SER372 Sanat Toplum Bilimi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar TKS360 Sanat Toplumbilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 0-0-0
Bahar HYK 526 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Bahar HYK 802 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Güz HYK409 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz RESÇ441 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz RES335 Sanat Toplum Bilimi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz SNT 419 Güncel Sanat I Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz GRF 341 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz HYK133 Form ve Kompozisyon Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-4
Güz HYK363 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK465 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz SER371 Sanat Toplum Bilimi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz HYK419 Serbest Malzeme Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK 603 Form ve Komposizyon I Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 4-0-4
Güz HYK 621 Sanatta Maddesizleşme I Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Güz HYK 613 Heykel Sanatında Sosyolojik Aç Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Güz HYK 525 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HYK 507 Form ve Kompozisyon I ( A ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HYK 501 Atölye I ( B ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 4-0-4
Güz HYK 802 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Güz HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RESÇ442 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar RES340 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar HYK410 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK420 Serbest Malzeme Atölyesi III Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK320 Serbest Malzeme Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK364 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK134 Form ve Kompozisyon Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-4
Bahar GRF 342 Sanat Toplumbilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar HYK 802 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Bahar HYK 526 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Güz RESÇ441 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz SER371 Sanat Toplum Bilimi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz TKS359 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz HYK363 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK465 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz GRF 341 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz HYK133 Form ve Kompozisyon Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-4
Güz HYK419 Serbest Malzeme Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK409 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz RES335 Sanat Toplum Bilimi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz HYK 802 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Güz HYK 601 Çağdaş Sanat Uygulamaları I Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 0-0-0
Güz HYK 522 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RESÇ442 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar HYK134 Form ve Kompozisyon Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-3
Bahar RES340 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar HYK374 Ahşap Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK410 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK 802 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Bahar HYK 622 Sanatta Maddesizleşme II Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Bahar HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Bahar HYK 526 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 0-0-0
Bahar HYK 602 Çağdaş Sanat Uygulamaları II Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 4-0-4
Bahar HYK 614 Heykel Sanatında Sosyolojik Aç Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Güz TKS359 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz HYK473 Ahşap Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK409 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK465 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK363 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK373 Uygulama Atölyesi III Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK133 Form ve Kompozisyon Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-3
Güz RES335 Sanat Toplum Bilimi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz RESÇ441 Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 0-0-0
Güz HYK 525 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HYK 522 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HYK 601 Çağdaş Sanat Uygulamaları I Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 4-0-4
Güz HYK 613 Heykel Sanatında Sosyolojik Aç Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Güz HYK 621 Sanatta Maddesizleşme I Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Güz HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TKS360 Sanat Toplumbilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar RES340 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar GRF 342 Sanat Toplumbilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar HYK410 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK474 Ahşap Atölyesi III Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK274 Uygulama Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK134 Form ve Kompozisyon Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-3
Bahar HYK364 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar SER372 Sanat Toplum Bilimi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar HYK 614 Heykel Sanatında Sosyolojik Aç Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Sanatta Yeterlilik ) 2-0-2
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 0-0-0
Bahar HYK 522 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 0-0-0
Bahar HYK 526 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar HYK 801 Uzmanlık Alan Dersi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı 4-0-4
Güz HYK133 Form ve Kompozisyon Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-3
Güz GRF 341 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz HYK363 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK473 Ahşap Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK373 Uygulama Atölyesi III Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK409 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz TKS359 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz HYK273 Uygulama Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz RES335 Sanat Toplum Bilimi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz HYK 501 Atölye I (F) Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 4-0-4
Güz HYK 525 Günümüz Heykel Sanatının Temel Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Güz HYK 507 Form ve Komposizyon I (F) Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Güz HYK 527 Heykel ve Çevre I (F) Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Güz HYK 521 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HYK274 Uygulama Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK134 Form ve Kompozisyon Bilgisi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-3
Bahar GRF 342 Sanat Toplumbilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar HYK410 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar HYK364 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar RES340 Sanat Toplum Bilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar SER372 Sanat Toplum Bilimi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar TKS360 Sanat Toplumbilimi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar HYK324 Yeni Medya Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK374 Ahşap Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Bahar HYK-522 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Güz GRF 341 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz SER371 Sanat Toplum Bilimi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz HYK409 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz HYK423 Yeni Medya Atölyesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK273 Uygulama Atölyesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-2-3
Güz HYK133 Form ve Kompozisyon Bilgisi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-3-3
Güz TKS359 Sanat Toplumbilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz HYK363 Sanat Toplum Bilimi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz RES335 Sanat Toplum Bilimi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz HYK 503 Araştırma Yöntemleri I Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Güz HYK 521 Heykel Sanatı Üzerine Yaratıcı Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2-0-2
Güz HYK 806 UZMANLIK ALAN DERSİ Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 4-0-4
Güz RES 505 Araştırma Yöntemleri Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl