Dr. Öğr. Üyesi MÜZEYYEN SOYER

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Psikolojik Danişma Ve Rehberlik Merkezi Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
mkarslan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2020-12-16 14:08:34
DÜZENLEME
:
2024-02-28 14:01:53
PUAN
:
3250
YABANCI DİL
:
h-index
4


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019
Doktora Tezi

1. Cinsiyet ve Romantik İlişki Durumuna göre Üniversite Öğrencilerinin Üçgen Aşk Düzeyleri: Temel Kişilik Özellikleri ve Benlik Saygısının Rolü Danışman: Dr. DOÇ. DR. CEM ALİ GİZİR, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Romantik İlişkilere Yönelik İnançlarının Cinsiyet, Sınıf ve Romantik İlişki Yaşama Durumu Değişkenlerine göre İncelenmesi. Danışman: Dr. DOÇ. DR. CEM ALİ GİZİR, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2011.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
UZMAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-01-01 - 2018-06-03
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-06-03 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2022
2. soyer, m. Genç yetişkinler arasında üçgen aşk: Temel kişilik özellikleri ve benlik saygısının yordayıcı rolü. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2022, 7, 474-486. 200 + 0
Publications_002.pdf

2021
1. soyer, m. Üçgen Aşk Ölçeğinin İki Versiyonunun Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliği Üzerine Bir Araştırma. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 69-82. 200 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 400
2022
4. SOYER, M. Üçgen Aşk Kuramı Çerçevesinde Yapılan Araştırmalarda Ele Alınan Değişkenlere Yönelik Bir Derleme Çalışması. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2022, 57, 568-580. 100 + 0
3. soyer, m. Üçgen Aşk Kuramı Çerçevesinde Yapılan Araştırmalarda Ele Alınan Değişkenlere Yönelik Bir Derleme Çalışması. INTERNATİONAL SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2022, 8, 568-580. 100 + 0
Publications_004.pdf

2021
2. SOYER, M.; DEVECİ ŞİRİN, H. A study on variables predicting future time orientation in romantic relationships. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİON SCİENCE, 2021, 27, 145-160. 100 + 0
10.29228/INESJOURNAL.51373

1. soyer, m. A STUDY ON VARIABLES PREDICTING FUTURE TIME ORIENTATION IN ROMANTIC RELATIONSHIPS. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİONAL SCİENCES, 2021, 27, 145-160. 100 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
1. SOYER, M.; GİZİR, C. A Study on the Turkish Adaptation, Validity, and Reliability of Two Versions of Triangular Love Scale. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 16, 69-82. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.332.5

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 100
2022
1. SOYER, M.; GİZİR, C. TRIANGULAR LOVE AMONG YOUNG ADULTS: THE PREDICTIVE ROLE OF BASIC PERSONALITY TRA. ULUSOY EGİTİM DANİSMANLİK YAYİNCİLİK VE ORGANİZASYON, 2022, 7, 474-486. 100 + 0
10.35826/ijoecc.556

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2023
7. SOYER, M.; erkan, z.; işçioğlu, e. Lise Öğrencilerinin Cinsiyet, Okul Türü Ve Bilişsel Esneklik Düzeylerine Göre Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. İNTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2023, 14, 1307-1317. 200 + 0
10.35826/ijoess.4388

2018
6. DEVECİ ŞİRİN, H.; SOYER, M. Yetişkin Bağlanma Örüntüleri ve Güncel Romantik İlişki Durumunun Romantik İnançları Yordayıcılığı. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2018, 8, 117-136. 200 + 0
5. DEVECİ ŞİRİN, H.; SOYER, M. Yetişkin Bağlanma Örüntüleri ve Güncel Romantik İlişki Durumunun Romantik İnançları YordayıcılığI. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2018, 8, 117-136. 200 + 0
2014
4. SOYER, M.; GİZİR, C. Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi1. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2014, 5, -. 200 + 0
3. KÜÇÜKARSLAN, M.; GİZİR, C. Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2014, 5, 148-159. 200 + 0
2013
2. KÜÇÜKARSLAN, M.; GİZİR, C. Romantik İnançlar Ölçeği’nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 461-469. 200 + 0
1. SOYER, M.; GİZİR, C. Romantik İnançlar Ölçeği’nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları . MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 461-469. 200 + 0
Ulusal - Alan endexleri 200
2023
2. Erkan, Z.; SOYER, M.; Uruş, S. AN EXAMINATION OF VIRGINIA SATIR’S CONCEPT OF SELF-WORTH. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2023, 23, 2873-2894. 100 + 0
10.35826/ijoecc.796.

1. SOYER, M.; SÜNBÜL, Ö. THE MEDIATING ROLES OF TRIANGULAR LOVE COMPONENTS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN ROMANTIC RELATIONSHIP BELIEFS AND MARRIAGE ATTITUDES. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2023, , -. 100 + 0
10.48166/ejaes.1299809

Ulusal - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 200
2. erkan, z.; SOYER, M.; ÇETİNKAYA, E. An Investigation Into Attachment Styles And Psychological Resilience Of Adolescents From Intact And Non-Intact Families. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2023, 5, 342-364. 100 + 0
10.48166/ejaes.1367332

1. erkan, z.; SOYER, M.; şimşek, f. Effect of Group Counseling Sessions on Psychological Resilience of Mothers Coming from the Earthquake Zone. İNTERNATİONAL İNNOVATİVE EDUCATİON RESEARCHER, 2023, 3, 65-92. 100 + 0
10.29228/iedres.72581

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. soyer, m. Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları, ISBN: 978-605-258-862-8, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 17, Baskı Adet Sayısı: 1000, 17 Sayfa, İngilizce, mersin, Türkiye, 2020. 250
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 250
1. SOYER, M.; GİZİR, C. Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları (Genel), ISBN: 978-605-258-862-8, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 204 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. KIRAN, B.; SOYER, M. Beden Algısı, ISBN: 978-625-427-690-3, nobel yayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 392 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. soyer, m.; deveci şirin, h., Romantik İlişkilerde Gelecek ZamanYöneliminin Yordayıcıları. kongre, 2016-01-06, 2016-04-06, izmir, Türkiye, 2016. 100

1. deveci şirin, h.; soyer, m., Yetişkin Bağlanma Örüntüleri ve Güncel Romantik İlişki Durumunun Romantik İnançları Yordayıcılığı. kongre, 2016-01-06, 2016-04-06, izmir, Türkiye, 2016. 100

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Soyer, M.; Sünbül, . THE MEDIATING ROLES OF TRIANGULAR LOVE COMPONENTS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN ROMANTIC RELATIONSHIP BELIEFS AND MARRIAGE ATTITUDES. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2023, , -.
10.48166/ejaes.1299809
Erkan, Z.; Soyer, M.; Uruş, S. AN EXAMINATION OF VIRGINIA SATIR’S CONCEPT OF SELF-WORTH. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2023, 23, 2873-2894.
10.35826/ijoecc.796.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Erkan, Z.; Soyer, M.; çetinkaya, E. An Investigation Into Attachment Styles And Psychological Resilience Of Adolescents From Intact And Non-Intact Families. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2023, 5, 342-364.
10.48166/ejaes.1367332
Erkan, Z.; Soyer, M.; şimşek, F. Effect of Group Counseling Sessions on Psychological Resilience of Mothers Coming from the Earthquake Zone. İNTERNATİONAL İNNOVATİVE EDUCATİON RESEARCHER, 2023, 3, 65-92.
10.29228/iedres.72581
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Soyer, M.; Erkan, Z.; Işçioğlu, E. Lise Öğrencilerinin Cinsiyet, Okul Türü Ve Bilişsel Esneklik Düzeylerine Göre Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. İNTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2023, 14, 1307-1317.
10.35826/ijoess.4388
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl