Arş.Gör. Mehmet Özgür ÇELİK
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin.
Telefon
:
+90-90-324 361 00 01
Dahili
:
17359
E-MAIL
:
mozgurcelik@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
mozgurcelik33@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2019-04-01 16:47:04
DÜZENLEME
:
2024-03-07 10:14:39
PUAN
:
7809
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, YÖKDİL, 80.0
Researcher ID
Scopus ID
h-index
2
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
ÖNLİSANS ADALET PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016
LİSANS HARİTA MÜHENDSİLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017
YÜKSEK LİSANS HARİTA MÜHENDSİLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021
DOKTORA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2024
Yüksek Lisans Tezi

1. Korunan Alan Yönetimi İçin Nesne Tabanlı Coğrafi Veri Modeli Geliştirilmesi: Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Danışman: Dr. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2021.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-03-15 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2600
2024
3. ÇELİK, M.; KUŞAK, L.; YAKAR, M. Assessment of Groundwater Potential Zones Utilizing Geographic Information System-Based Analytical Hierarchy Process, Vlse Kriterijumska Optimizacija Kompromisno Resenje, and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution Methods: A Case Study in Mersin, Türkiye. SUSTAİNABİLİTY, 2024, 16, 1-27. 1000 + 0
10.3390/su16052202

2022
2. ÇORUHLU, Y.; ÇELİK, M. Protected area geographical management model from design to implementation for specially protected environment area. LAND USE POLİCY, 2022, 122, 1-21. 1000 + 26
10.1016/j.landusepol.2022.106357


Alıntılanma Sayısı: 4
2021
1. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M. Apriori association rule and K-means clustering algorithms for interpretation of pre-event landslide areas and landslide inventory mapping. OPEN GEOSCİENCES, 2021, 13, 1226-1244. 600 + 0
10.1515/geo-2020-0299

Uluslararası - Diğer 1260
2023
15. ÇELİK, M.; YAKAR, M. Arazi kullanımı ve Arazi Örtüsü Değişikliklerinin Uzaktan Algılama ve CBS Yöntemi ile İzlenmesi: Mersin, Türkiye Örneği. TÜRKİYE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERGİSİ, 2023, 5, 43-51. 100 + 3
10.56130/tucbis.1300704

14. ÇORUHLU, Y.; ER NAS, S.; UZUN, B.; YILDIZ, O.; ŞAHİN, F.; TERZİ, F.; ÇELİK, M. Development of Guide Material for the Education of Cultural Immovable Heritage Management for Bachelor Students of Geomatics Engineering. GEOMATİCS AND ENVİRONMENTAL ENGİNEERİNG, 2023, 17, 77-100. 20 + 0
2022
13. ÇELİK, M.; YAKAR, M. Türkiye’de Deniz Kadastrosunun Gerekliliği Üzerine Bir Çalışma. TURKİSH JOURNAL OF LAND MANAGEMENT, 2022, 4, 46-53. 100 + 3
10.51765/tayod.1050866

2021
12. ULVİ, A.; YİĞİT, A.; ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A. Detection of existing infrastructure lines with wearable laser scanners and making infrastructure map: a case of Mersin University. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2021, 3, 61-68. 75 + 0
10.53093/mephoj.1036301

11. ÇELİK, M.; ÇORUHLU, Y. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Altında Türkiye’de Korunan Alanlar. TÜRKİYE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, 2021, 3, 40-52. 100 + 0
10.51765/tayod.904206

2020
10. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; YAKAR, M. Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mülkiyet Durumunun İncelenmesi. TÜRKİYE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, 2020, 2, 33-40. 70 + 0
9. ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; Kanun, E. The effect of different flight heights on generated digital products: Dsm and Orthophoto. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2020, 2, 1-9. 90 + 0
8. ÇELİK, M.; Yakar, İ.; HAMAL, S.; OĞUZ, G.; KANUN, E. Sfm Tekniği ile Oluşturulan 3B Modellerin Kültürel Mirasın Belgelenmesi Çalışmalarında Kullanılması: Gözne Kalesi Örneği. TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DERGİSİ, 2020, 2, 22-27. 90 + 0
7. ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; KANUN, E. The effect of different flight heights on generated digital products: Dsm and Orthophoto. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2020, 2, 1-9. 90 + 0
6. ÇELİK, M.; HAMAL, S.; Yakar, İ. Yersel lazer tarama (YLT) yönteminin kültürel mirasın dokümantasyonunda kullanımı: Alman Çeşmesi örneği. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2020, 2, 15-22. 100 + 0
5. ÖZTÜRK, İ.; ÇELİK, M.; BAYGÜL, E. Hybrid Modeling of Adamkayalar Reliefs. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2020, , 41-47. 100 + 0
2019
4. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M. Anıtmezarın yersel lazer tarayıcı kullanarak 3B modellenmesi. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2019, 1, 1-4. 100 + 0
3. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; DOĞAN, Y.; YAKAR, M. Mapping of a rockfall site with an unmanned aerial vehicle. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2019, 1, 12-16. 85 + 0
2. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M. Anafi Parrot’un Heyelan Bölgesi Haritalandırılmasında Kullanımı. TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DERGİSİ, 2019, 1, 33-37. 80 + 0
1. ALPTEKİN, A.; FİDAN, Ş.; KARABACAK, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M. Üçayak Örenyeri’nin Yersel Lazer Tarayıcı Kullanılarak Modellenmesi. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2019, 1, 16-20. 60 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 540
2024
3. ÇELİK, M.; YAKAR, M. Mersin’in Farklı Kuraklık İndeksleri Aracılığıyla Kuraklık Tehdidinin Araştırılması. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2024, 24, 116-125. 200 + 0
10.35414/akufemubid.1331753

2023
2. ÇELİK, M.; FİDAN, D.; ULVİ, A.; YAKAR, M. Akdeniz Bölgesi’ndeki orman yangının uzaktan algılama verileri ve CBS kullanılarak değerlendirilmesi: Mersin ili Silifke ilçesi örneği. ANADOLU ORMAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2023, 9, 116-125. 190 + 0
10.53516/ajfr.1302553

2021
1. YAKAR, İ.; HAMAL, S.; ÇELİK, M.; BİLGİ, S. Kültürel mirasın dokümantasyonu çalışmalarında farklı yazılımların karşılaştırılması: Dikilitaş (Theodosius Obeliski) Örneği. GEOMATİK, 2021, 6, 217-226. 150 + 0
10.29128/geomatik.761475

Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 71
1. YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; BÜYÜKALTUNEL, M.; FİDAN, Ş.; KARABACAK, A.; ÇELİK, M. Alet Bilgisi, ISBN: 978-605-7839-42-8, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 204 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 71
https://www.atlasakademiyayin.com/
2. YAKAR, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; ÇELİK, M. Poligon Hesabı (Çözümlü Örnekler), ISBN: 978-605-7839-23-7, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 230 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
3. YAKAR, M.; ULVİ, A.; FİDAN, Ş.; KARABACAK, A.; VİLLİ, O.; YİĞİT, A.; ÇELİK, M.; HAMAL, S. İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Eğitim Kitabı, ISBN: 978-605-8101-34-8, ATLAS Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 221 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2023. 0
4. YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; ÇELİK, M. Temel Ödevler (Çözümlü Örnekler), ISBN: 978-605-7839-22-0, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 200 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2920

21. ÇELİK, M.; ÇORUHLU, Y., Development of Object-Oriented Geographical Data Model for The Management of SPEA. Mediterranean Geosciences Union Annual Meeting (MedGU-21), 2021-11-25, , İstanbul, Türkiye, . 200

20. ÇELİK, M.; YAKAR, M., Land surface temperature and urban heat island analysis using remote sensing and GIS: A case study in Mersin, Türkiye. 7th Intercontinental Geoinformation Days (IGD), 2023-11-18, 2023-11-19, Peshawar, Pakistan, . 200

19. ÇELİK, M.; YAKAR, M., Investigation of drought-threatened areas through different drought indexes: A case study in Mersin, Türkiye. 6th Intercontinental Geoinformation Days, 2023-06-13, 2023-06-14, Baku, Azerbaycan, . 200

18. DEMİR, V.; ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M., 2D flood modeling with the help of GIS: Mersin / Lamas River. 2nd Intercontinental Geoinformation Days (IGD), 2021-05-05, 2021-05-06, Mersin, Türkiye, . 150

17. Yakar, İ.; HAMAL, S.; ÖZTÜRK, İ.; ÇELİK, M.; BİLGİ, S., Data Fusion of Unmanned Aerial Vehicle (Uav) – Based Photogrammetry and Close – Range Photogrammetry in Historical Sites Monitoring. 1st Intercontinental Geoinformation Days (IGD), 2020-11-05, 2020-11-06, Mersin, Türkiye, . 120

16. ÖZTÜRK, İ.; ÇELİK, M.; BAYGÜL, E., Modeling of Adamkayalar Reliefs with Current Techniques. 1st Intercontinental Geoinformation Days (IGD), 2020-11-05, 2020-11-06, Mersin, Türkiye, . 200

15. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; DOĞAN, Y.; YAKAR, M., Illustrating of a landslide site with photogrammetric and LIDAR methods. 2nd Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG), 2019-11-25, 2019-11-28, Sousse, Tunus, . 170

14. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M., Modelling of A Sea Cliff with Terrestrial Laser Scanning. International Symposium on Applied Geoinformatics, 2019-11-07, 2019-11-09, İstanbul, Türkiye, . 200

13. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M., Availability of Anafi Parrot in Disaster Site Modelling. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 160

12. ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., Effect of Flight Height on DEM and Orthophoto. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 180

11. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; YAKAR, M., Comparing Shorelines of Aydinlar Pond with Photogrammeric and Remote Sensing Methods. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 140

10. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M., Modelling of a Landslide Site with Satellite and UAV. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 120

9. Bünyan Ünel, F., COMPARING SHORELINES OF AYDINLAR POND WITH PHOTOGRAMMERIC AND REMOTE SENSING METHODS. 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 0

https://www.researchgate.net/publication/337331534_COMPARING_SHORELINES_OF_AYDINLAR_POND_WITH_PHOTOGRAMMERIC_AND_REMOTE_SENSING_METHODS

8. Alptekin, A., AVAILABILITY OF ANAFI PARROT IN DISASTER SITE MODELLING . 2nd Cilicia International Symposium On Engineering And Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 0

https://www.researchgate.net/publication/337331374_AVAILABILITY_OF_ANAFI_PARROT_IN_DISASTER_SITE_MODELLING

7. Kuşak, L., MODELLING OF A LANDSLIDE SITE WITH SATELLITE AND UAV. 2nd Cilicia International Symposium On Engineering And Technology , 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 0

https://www.researchgate.net/publication/337331626_MODELLING_OF_A_LANDSLIDE_SITE_WITH_SATELLITE_AND_UAV

6. Alptekin, A., MODELLING OF A SEA CLIFF WITH TERRESTRIAL LASER SCANNING. International Symposium on Applied Geoinformatics, 2019-10-07, 2019-10-09, İstanbul, Türkiye, 2019. 0

https://www.researchgate.net/publication/337159081_MODELLING_OF_A_SEA_CLIFF_WITH_TERRESTRIAL_LASER_SCANNING

5. ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; YAKAR, M., Modelling of The Mausoleum in Kanlidivane Ruins with Terrestrial Laser Scanner. 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

4. BÜNYAN ÜNEL, F.; ÇELİK, M.; YAKAR, M.; KUŞAK, L., Kıyı Yönetimi için Kıyı ve Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mersin Kıyı Bilgi Sistemi Altyapısının Araştırılması. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 170

3. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; DOĞAN, Y.; YAKAR, M., A Pre-Feasibility Study for 3D Modelling of the Area Affected from Rockfall. 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 170

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

2. BÜNYAN ÜNEL, F.; ÇELİK, M.; YAKAR, M.; KUŞAK, L., Kıyı Yönetimi İçin Kıyı ve Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenerek Mersin Kıyı Bilgi Sistemi Altyapısının Araştırılması. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 170

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

1. ÇORUHLU, Y.; ÇELİK, M.; DEMİR, O.; YILDIZ, O., Korunan Alanların Arazi Yönetiminde CBS Uygulamaları . DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017-09-23, 2017-09-24, Trabzon, Türkiye, 2017. 170

https://www.ktu.edu.tr/unidokap/uni-dokap-turizm-sempozyumu.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Çelik, M., ÜLKEMİZDE ARAZİ YÖNETİMİNDE KORUNAN ALANLAR. 2. International Conference on Advanced Engineering Technologies Symposium, 2017-09-21, 2017-09-23, Bayburt, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_011.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 75

1. YAKAR, M.; DOĞAN, Y.; ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A., İHA Fotogrametrisi İle Kaya Düşme Bölgelerinin 3-Boyutlu Modellenmesi ve Haritalanması. 10. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, 2019-04-25, 2019-04-27, Aksaray, Türkiye, 2019. 75

http://tufuab2019.aksaray.edu.tr/

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. ÇELİK, M.; YAKAR, M., Deniz Koruma Alanlarının Deniz Kadastrosu Perspektifinde İncelenmesi: Türkiye Örneği. XI. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, 2022-05-12, , Mersin, Türkiye, . 50

1. Çelik, M.; Yakar, M., Deniz Koruma Alanlarının Deniz Kadastrosu Perspektifinde İncelenmesi: Türkiye Örneği. 11. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, 2022-05-12, 2022-05-14, Mersin, Türkiye, 2022. 50

https://tufuab2021.mersin.edu.tr/?page_id=1798

Ulusal - Araştırmacı 100

3. YEŞİL KAMPÜS PROJESİ KAPSAMINDA MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜNÜN MEVCUT ALTYAPI HARİTALARININ ÜRETİLMESİ, BAP, Proje No: 2020-1-AP5-4071, 370284 TL, Araştırmacı, 2022,Tamamlandı. 50

2. İnsansız Hava Aracı ile de Edilen 3B Modellerin Coğrafi Bilgi Sistemlerine Entegrasyonu: Sultanahmet Dünya Miras Alanı Örneği, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: , 15000 TL, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 0

1. Fotogrametride Stereo Model ile 3B Nokta Verilerinin Karşılaştırılması, BAP, Proje No: , 35000 TL, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Harita Mühendisliği Öğrencilerinin Vakıf ve Mülkiyet İlişkisi Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Giderilmesi, Tubitak-3001, Proje No: , 45645 TL, Bursiyer, 2020,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ADMINISTRATIO LOCORUM , [ 2023 : 1 ] . 0
2. GROUNDWATER , [ 2023 : 1 ] [ 2022 : 1 ] . 10
3. KüLTüREL MIRAS ARAşTıRMALARı , [ 2023 : 1 ] . 0
4. TüRKIYE ARAZI YöNETIMI DERGISI , [ 2022 : 3 ] [ 2021 : 2 ] . 0
5. TüRKIYE COğRAFI BILGI SISTEMLERI DERGISI , [ 2022 : 3 ] [ 2021 : 7 ] [ 2023 : 1 ] . 0
6. TüRKIYE FOTOGRAMETRI DERGISI , [ 2023 : 1 ] . 0
7. TüRKIYE LIDAR DERGISI , [ 2021 : 2 ] . 0
8. TüRKIYE İNSANSıZ HAVA ARAçLARı DERGISI , [ 2023 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENT AND GEOİNFORMATİCS , [ 2023 : 1 ] . 1
Ulusal 0
1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2017-06-10, Trabzon, Türkiye. 0
2. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
çoruhlu, Y.; Er nas, S.; Uzun, B.; Yıldız, O.; şahin, F.; Terzi, F.; çelik, M. Development of Guide Material for the Education of Cultural Immovable Heritage Management for Bachelor Students of Geomatics Engineering. GEOMATİCS AND ENVİRONMENTAL ENGİNEERİNG, 2023, 17, 77-100.
çelik, M.; Yakar, M. Arazi kullanımı ve Arazi Örtüsü Değişikliklerinin Uzaktan Algılama ve CBS Yöntemi ile İzlenmesi: Mersin, Türkiye Örneği. TÜRKİYE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERGİSİ, 2023, 5, 43-51.
10.56130/tucbis.1300704
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
çelik, M.; Fidan, D.; Ulvi, A.; Yakar, M. Akdeniz Bölgesi’ndeki orman yangının uzaktan algılama verileri ve CBS kullanılarak değerlendirilmesi: Mersin ili Silifke ilçesi örneği. ANADOLU ORMAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2023, 9, 116-125.
10.53516/ajfr.1302553
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ulvi, A.; Yiğit, A.; çelik, M.; Alptekin, A. Detection of existing infrastructure lines with wearable laser scanners and making infrastructure map: a case of Mersin University. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2021, 3, 61-68,
10.53093/mephoj.1036301

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
çelik, M.; Alptekin, A.; Bünyan ünel, F.; Kuşak, L.; Kanun, E. The effect of different flight heights on generated digital products: Dsm and Orthophoto. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2020, 2, 1-9,
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yakar, .; Hamal, S.; çelik, M.; Bilgi, S. Kültürel mirasın dokümantasyonu çalışmalarında farklı yazılımların karşılaştırılması: Dikilitaş (Theodosius Obeliski) Örneği. GEOMATİK, 2021, 6, 217-226,
10.29128/geomatik.761475

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Yakar, .; Hamal, S.; çelik, M.; Bilgi, S. Kültürel mirasın dokümantasyonu çalışmalarında farklı yazılımların karşılaştırılması: Dikilitaş (Theodosius Obeliski) Örneği. GEOMATİK, 2021, 6, 217-226,
10.29128/geomatik.761475

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
ÇELİK, M.; YAKAR, M., Land surface temperature and urban heat island analysis using remote sensing and GIS: A case study in Mersin, Türkiye. 7th Intercontinental Geoinformation Days (IGD), 2023-11-18, 2023-11-19, Peshawar, Pakistan, .
ÇELİK, M.; YAKAR, M., Investigation of drought-threatened areas through different drought indexes: A case study in Mersin, Türkiye. 6th Intercontinental Geoinformation Days, 2023-06-13, 2023-06-14, Baku, Azerbaycan, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl