Doç.Dr. MUHAMMET SAYGIN
Birim
:
Silifke Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu 33940 Silifke/ Mersin
Telefon
:
+90-324-7131522
Dahili
:
132
Faks
:
+90-324-7131523
E-MAIL
:
msaygin@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
muhammetsaygin@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-24 11:53:03
DÜZENLEME
:
2024-01-03 10:26:54
PUAN
:
10222
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, KPDS, 97
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİL BİLİMİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS İŞLETME ANABİLİM DALI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012
DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016
Doktora Tezi

1. KÜLTÜREL SERMAYE, BEŞERİ SERMAYE VE SOSYAL SERMAYENİN GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ: İÇ ANADOLU BÖLGESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU ÖRNEĞİ Danışman: Dr. Himmet KARADAL, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye, 2016.

Yüksek Lisans Tezi

1. GİRİŞİMCİLİKTE BEŞERİ SERMAYE İLE BİLİŞİM VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Danışman: Dr. Himmet KARADAL, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye, 2012.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
UZMAN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2007-12-27 - 2014-01-06
ÖĞR. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-01-06 - 2017-02-09
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-02-09 - 2020-11-18
AKADEMİK DANIŞMAN TOBB - SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI 2018-01-01 - Devam ediyor
DOÇ. DR. ÜAK 2020-11-18 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KURUL ÜYESİ TOBB GGK MERSİN GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ 2019-03-06 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-12-05 - Devam ediyor
KALİTE KOMİSYONU BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-08-21 - 2026-08-21
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-08-21 - 2026-08-21
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-08-21 - 2026-08-21
MÜDÜR SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-08-21 - 2026-08-21
SENATO ÜYESİ 2023-08-21 - 2026-08-21
KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-06-13 - 2026-06-13
BÖLÜM BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-02-15 - 2026-02-15
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-02-15 - 2026-02-15
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-18 - 2025-09-18
BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-08-07 - 2023-08-07
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020-03-16 - 2023-03-16
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
1. SAYGIN, M. THE ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF YOUNG ENTREPRENEUR COUNCILS: A PHENOMENOLOGICAL POINT OF VIEW. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2020, 11, 203-223. 0 + 0
Uluslararası - Diğer 300
2023
3. SAYGIN, M. Competitiveness of the Cities: Branding and Positioning. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROFESSİONAL BUSİNESS REVİEW, 2023, 8, 1-19. 100 + 0
10.26668/businessreview/2023.v8i6.2210

2021
2. ULUÇAY, B.; SAYGIN, M. Silifke Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerinin Bölgesel ve Sektörel Sorunları Üzerine Bir Araştırma. ULUSLARARASİ SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLASİMLAR DERGİSİ (IJONASS), 2021, , 366-380. 100 + 0
https://doi.org/10.38015/sbyy.1000207

1. ONAN, G.; SAYGIN, M. Content Analysis of the Mission, Vision, and Corporate Values of the Chambers and Commodity Exchanges in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHİP AND MANAGEMENT INQUİRİES, 2021, 5, 400-414. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2024357

Uluslararası - Alan endexleri 765
2019
8. SAYGIN, M.; Güvenç, K. BANKA ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SİLİFKE ÖRNEĞİ. SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2019, 5, 7249-7262. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1980

2016
7. KARADAL, H.; SAYGIN, M. İNOVASYON YETENEKLERİ İLE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. EURASİAN BUSİNESS AND ECONOMİCS JOURNAL, 2016, 1, 282-294. 100 + 0
2014
6. KARADAL, H.; YILDIRIM, M.; SAYGIN, M. ANALYSIS OF EXPORT NEEDS OF BUSINESS CLUSTERS: THE CASE OF AKSARAY PROVINCE. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES, 2014, 6, 118-129. 100 + 0
5. YILDIRIM, M.; SAYGIN, M.; UĞUZ, Ş. EFFECTS OF PRESENTEEISM SYNDROME ON EMPLOYEES’ BURNOUT LEVELS. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND HUMANİTY STUDİES, 2014, 6, 1-10. 100 + 0
4. SAYGIN, M.; YILDIRIM, M. RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT, JUSTICE, CITIZENSHIP AND TRUST AMONG HEALTH CAREWORKERS IN AKSARAY. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND HUMANİTY STUDİES, 2014, 6, 22-31. 100 + 0
3. KARADAL, H.; BAŞ, Ü.; AKYAZI, T.; SAYGIN, M. THE EFFECTIVENESS OF ENTREPRENEURIAL TRAINING: THE SAMPLE OF AKSARAY. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES, 2014, 6, 1-15. 65 + 0
2013
2. YILDIRIM, M.; SAYGIN, M.; Yıldırım, S. A RESEARCH ABOUT EMPLOYEES’ WORK-LIFE BALANCE AND PRESENTEEISM TENDENCY. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND HUMANİTY STUDİES, 2013, 5, 119-129. 100 + 0
1. YILDIRIM, M.; SAYGIN, M. BUSINESS ETHICS AND MEASURING ETHICAL PERCEPTIONS OFTHE OWNERS AND MANAGERS: EVIDENCE FROM BUSINESSES IN AKSARAY ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES, 2013, 5, 284-295. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2021
4. BEKMEZCİ, M.; SAYGIN, M.; ORÇANLI, K. Girişimci Liderlik Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ve Girişimci Liderliğin Bireysel Performansa Etkisi. SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, , 249-274. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17134/khosbd.913791

2019
3. ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI, S.; SAYGIN, M. GİRİŞİMCİLERİN FİNANSAL FARKINDALIKLARI İLE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI ÖRNEĞİ. MANAS JOURNAL OF SOCİAL STUDİES, 2019, 8, 3668-3684. 200 + 0
2. SAYGIN, M.; Güvenç, K. CYBERLOAFING TENDENCIES OF THE WORKERS: THE CASE OF SİLİFKE ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2019, 10, 820-832. 200 + 0
2017
1. KARADAL, H.; Neslihan, D.; SAYGIN, M. GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, 2017, , 137-148. 200 + 0
10.18092/ulikidince.323649

Ulusal - Diğer 700
2019
7. SAYGIN, M.; BEKMEZCİ, M. MERSİN İLİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMASI. TOROS ÜNİVERSİTESİ IISBF SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 6, 108-123. 100 + 0
2018
6. SAYGIN, M.; Mavi Doğru, G. SOSYAL KAYTARMA İLE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ERDEMLİ ÖRNEĞİ.. RESEARCH STUDİES ANATOLİA JOURNAL, 2018, 1, 308-317. 100 + 0
2017
5. SAYGIN, M.; KARADAL, H. GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIMCILARININ SÖYLEMLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 9, 328-341. 100 + 0
10.20875/makusobed.313316

2014
4. KARADAL, H.; RENÇBER, Ö.; SAYGIN, M. BEŞERİ SERMAYE VE SOSYAL SERMAYE ÖZELLİKLERİNİN ADANA İLİNDEKİ YABANCI DİL KURSLARINDA İNCELENMESİ. ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 6, 38-48. 100 + 0
3. KARADAL, H.; ESER, F.; SAYGIN, M. KAYNAK BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 6, 12-24. 100 + 0
2. KARADAL, H.; YÜCEKAYA, P.; SAYGIN, M. İŞLEM MALİYETİ YAKLAŞIMI İLE DIŞ KAYNAK KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANKARA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN YABANCI DİL KURSLARINDA İNCELENMESİ. ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 6, 25-37. 100 + 0
2013
1. KARADAL, H.; SAYGIN, M. GİRİŞİMCİLERDE BEŞERİ SERMAYE ÖZELLİKLERİNİN KOBİ’LERİN İNOVASYON YETENEKLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 5, 132-141. 100 + 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 375
1. SAYGIN, M. KENT STRATEJİSİ: SİLİFKE, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2016. 0
2. SAYGIN, M. KENT STRATEJİSİ: SİLİFKE (Genişletilmiş 2. Baskı), ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2017. 0
3. BAYSAL, H.; SAYGIN, M. İŞLETME YÖNETİMİNDE META YAKLAŞIMLAR, ISBN: 978-625-8235-17-3, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
4. SAYGIN, M. İŞLETMELERE VE GİRİŞİMCİLİĞE GÜNCEL BAKIŞ, ISBN: 978-605-7557-67-4, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
1. SAYGIN, M.; BEKMEZCİ, M. GÜNCEL YÖNETİM ARAŞTIRMALARI, ISBN: 978-625-6822-35-1, Paradigma Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 600, 260 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2023. 125
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 375
1. SAYGIN, M. Yönetmek - Yöneticiler ve Yönetici Adayları İçin Öneriler, ISBN: 978-625-8117-63-9, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , 272 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2022. 0
1. ULUÇAY, B.; SAYGIN, M. Küresel Girişimcilik: Güncel Gelişmeler, ISBN: 978-625-436-078-7, Beta Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 406 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
2. SAYGIN, M.; AKDAĞ, H. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - IV, ISBN: 978-625-7228-72-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 11 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
3. SAYGIN, M.; Güvenç, K. İŞLETMELERE VE GİRİŞİMCİLİĞE GÜNCEL BAKIŞ, ISBN: 978-605-7557-67-4, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 18 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
4. SAYGIN, M. GİRİŞİMCİLİK - TEMEL VE YENİ YAKLAŞIMLAR, ISBN: 978-605-033-088-5, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
5. CİNBİR, Ş.; SAYGIN, M. KENT STRATEJİSİ: SİLİFKE, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 19 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2017. 0
6. SAYGIN, M.; SARIOĞLU, E. Current Approaches in Social Sciences, ISBN: 978-3-631-66608-1, Peter Lang GmbH, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 624 Sayfa, İngilizce, Frankfurt, Almanya, 2015. 0
7. KARADAL, H.; SAYGIN, M. GİRİŞİMCİLİK, ISBN: 978-605-377-762-1, Beta Yayıncılık, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: , 22 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 0
8. SAYGIN, M. KENT STRATEJİSİ: SİLİFKE, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 17 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2017. 0
9. SAYGIN, M. GİRİŞİMCİLİK - TEMEL VE YENİ YAKLAŞIMLAR, ISBN: 978-605-033-088-5, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 21 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
10. BAYSAL, H.; SAYGIN, M. İŞLETME YÖNETİMİNDE META YAKLAŞIMLAR, ISBN: 978-625-8235-17-3, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2022. 0
11. SAYGIN, M. Örgütsel Davranış Odaklı Yönetsel Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-344-820-4, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
12. ÇELİK, C.; SAYGIN, M. Current Approaches in Social Sciences, ISBN: 978-3-653-05965-6, Peter Lang GmbH, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Frankfurt, Almanya, 2015. 0
13. SAYGIN, M. Örgütsel Davranış Odaklı Yönetsel Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-344-820-4, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
14. ULUÇAY, B.; SAYGIN, M. GÜNCEL YÖNETİM ARAŞTIRMALARI, ISBN: 978-625-6822-35-1, Paradigma Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 18 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2023. 250
15. Dinçer, E.; SAYGIN, M.; KARADAL, H. Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, ISBN: 9781799891888, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 871 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2022. 0
16. SAYGIN, M. Kurumsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi, ISBN: 978-625-402-076-6, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
17. KORKMAZYÜREK, H.; SAYGIN, M.; EKER, F. İŞLETMELERE VE GİRİŞİMCİLİĞE GÜNCEL BAKIŞ, ISBN: 978-605-7557-67-4, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 21 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
18. BEKLEN ARICI, M.; SAYGIN, M. EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR I, ISBN: 978-605 5447-91-5, Tablet Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 11 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022. 0
19. SAYGIN, M. Küresel Girişimcilik: Güncel Gelişmeler, ISBN: 978-625-436-078-7, Beta Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 406 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
20. BAYSAL, H.; SAYGIN, M. İŞLETME YÖNETİMİNDE META YAKLAŞIMLAR, ISBN: 978-625-8235-17-3, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 24 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 0
1. SAYGIN, M. II. LİDERLİK AKADEMİSİ BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI, ISBN: 978-605-69703-7-5, Morena Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
2. SAYGIN, M.; AKSAY, S. II YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, ISBN: 978-605-9831-15-4, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2015. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. SAYGIN, M. Yönetmek - Yöneticiler ve Yönetici Adayları İçin Öneriler (Genişletilmiş II. Baskı), ISBN: 978-605-06222-1-8, Morena Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 240 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 0
1. SAYGIN, M. Marka Kent Stratejileri ve Anamur, ISBN: 978-605-5274-24-5, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 14 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

7. DELİOĞLAN, Ş.; SAYGIN, M., SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNE ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2015-05-21, 2015-05-23, Yalova, Türkiye, . 200

6. KARADAL, H.; ÇELİK, C.; SAYGIN, M., CORPORATE VALUES ON STRATEGIC PLANNING PROCESS: A RESEARCH ABOUT THE UNIVERSITIES IN TURKEY. 9th ISMC - Procedia Social and Behavioral Sciences, 2013-06-27, 2013-06-29, Riga, Letonya, . 200

5. KARADAL, H.; SAYGIN, M., AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL LOAFING AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR. 9th ISMC - Procedia Social and Behavioral Sciences, 2013-06-27, 2013-06-29, Riga, Letonya, . 200

4. KARADAL, H.; SAYGIN, M., THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL LOAFING AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP AMONG SCHOOL MANAGERS. The 2nd International Conference on the Reform of Curriculum and Teaching and Teacher Development, 2013-03-22, 2013-03-24, Hangzhou, Çin, . 200

3. KARADAL, H.; SAYGIN, M., KIRSAL TURİZM ARZ POTANSİYELİ İNCELEMESİ – AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ. I. ULUSLARARASI TURİZM VE OTELCİLİK SEMPOZYUMU, 2011-10-29, 2011-11-01, Konya, Türkiye, . 200

2. SAYGIN, M.; KARADAL, H., AN ANALYSIS OF CULTURAL TOURISM CLUSTER: THE CASE OF AKSARAY PROVINCE. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, 2011-10-12, 2011-10-14, BİŞKEK, Kırgızistan, . 200

1. KARADAL, H.; SAYGIN, M., THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON INNOVATION ABILITIES: A RESEARCH ON SME’S. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, 2011-10-12, 2011-10-14, BİŞKEK, Kırgızistan, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1675

17. ONAN, G.; SAYGIN, M., Analysis of the Corporate Values of the Chambers and Commodity Exchanges in Turkey. 6th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 2021-09-16, 2021-09-18, Aksaray, Türkiye, . 100

16. Dinçer, E.; SAYGIN, M.; KARADAL, H., The Organizational Disease of the Knowledge Era: A Research In Local Governments on the Fear of Missing Out. 6th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 2021-09-16, 2021-09-18, Aksaray, Türkiye, . 100

15. ULUÇAY, B.; SAYGIN, M., A RESEARCH ON REGIONAL AND SECTORAL PROBLEMS OF THE BUSINESSES IN SILIFKE ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE. THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT APPROACHES & NEW TRENDS IN SOCIAL SCIENCES, 2021-06-24, 2021-06-25, Mersin, Türkiye, . 100

14. YILDIRIM, M.; SAYGIN, M., GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNDE TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULLARININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MERSİN GGK ÖRNEĞİ. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-06-27, 2019-06-29, İstanbul, Türkiye, . 100

13. SAYGIN, M.; Güvenç, K., BANKA ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SİLİFKE ÖRNEĞİ. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-06-27, 2019-06-29, İstanbul, Türkiye, . 100

12. Özgür, Ü.; SAYGIN, M., ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE FOMO EĞİLİMLERİ: ÖZEL SEKTÖR ALAN ARAŞTIRMASI. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-06-27, 2019-06-29, İstanbul, Türkiye, . 100

11. SAYGIN, M.; SAY, F.; AKDAĞ, H., ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2019-04-18, 2019-04-21, Muğla, Türkiye, . 100

10. SAYGIN, M.; Güvenç, K., İŞGÖRENLERİN SANAL KAYTARMA EĞİLİMLERİ: SİLİFKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2019-04-18, 2019-04-21, Muğla, Türkiye, . 100

9. SAYGIN, M.; YILDIRIM, M.; AKDAĞ, H., KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-12-07, 2018-12-08, Antalya, Türkiye, . 100

8. SAYGIN, M., İŞ TATMİNİ: EĞİTİMCİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. 1st International Symposium of Academic Studies on Education and Culture (I-SASEC), 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, . 100

7. SAYGIN, M.; Mavi Doğru, G., SOSYAL KAYTARMA İLE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ERDEMLİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 100

6. ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI, S.; SAYGIN, M., GİRİŞİMCİLERİN FİNANSAL FARKINDALIKLARI İLE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI ÖRNEĞİ. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, . 100

5. KORKMAZYÜREK, H.; SAYGIN, M.; EKER, F., FİNANSAL FARKINDALIK, FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL ERİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÖRNEĞİ. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, . 100

4. SAYGIN, M.; ÖZGAN, S., SİLİFKE İLÇESİ EĞİTİM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, . 100

3. SAYGIN, M.; ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI, S., GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI ÖRNEĞİ. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-26, 2017-10-28, Kahramanmaraş, Türkiye, . 100

2. FETTAHLIOĞLU, Ö.; KARADAL, H.; SAYGIN, M.; BAHAR, E., BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL USTALIK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE ETKİSİ ÜZERİNE ALAN ARAŞTIRMASI. Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, 2017-08-10, 2017-08-13, Kiev, Ukrayna, . 75

1. SAYGIN, M.; KARADAL, H., ANALYSIS OF INTANGIBLE CAPITAL SOURCES AND ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS: AN EXPLANATORY MIXED METHOD STUDY. Dmitri Yavorinitski 1. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-08-10, 2017-08-13, Kiev, Ukrayna, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 900

9. ONAY, M.; SAYGIN, M.; ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI, S., GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE AĞ KURMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 3. Örgütsel Davranış Kongresi, 2015-11-05, 2015-11-07, Tokat, Türkiye, . 100

8. KARADAL, H.; AKYAZI, T.; SAYGIN, M., SOSYAL SERMAYE İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI (ÖVD) ARASINDAKİ İLİŞKİ: AKSARAY’DA BİR ARAŞTIRMA. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, . 100

7. KARADAL, H.; SAYGIN, M., LİSANSÜSTÜ KÜLTÜREL SERMAYE ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, . 100

6. SAYGIN, M.; YILMAZ, Ş., AĞ KURMA BECERİLERİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, . 100

5. ÇELİK, C.; SAYGIN, M.; Yılmaz, N., KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE İFŞA (WHISTLEBLOWING): MERSİN İLİNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, . 100

4. SAYGIN, M.; İNCE, F., KURUMSAL İTİBAR VE PERFORMANS İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SİLİFKE İLÇESİ ÖRNEĞİ. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, Aksaray, Türkiye, . 100

3. ÇELİK, C.; SAYGIN, M.; Yılmaz, N., TÜRKİYE’DEKİ BEŞERİ SERMAYE ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, Aksaray, Türkiye, . 100

2. KARADAL, H.; SAYGIN, M., SOSYAL SERMAYE, İŞ TATMİNİ VE SANAL KAYTARMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: AKSARAY ÖRNEĞİ. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2014-05-08, 2014-05-10, Antalya, Türkiye, . 100

1. KARADAL, H.; SAYGIN, M., BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA GİRİŞİMLERİ: AKSARAY KALKINMA PLANI ÖRNEĞİ. III. ULUSAL EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU TEBLİĞ GÜNLERİ, 2011-04-28, 2011-04-29, Konya, Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 350

7. SAYGIN, M.; BEKMEZCİ, M., TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. II. Liderlik Akademisi, 2019-10-03, 2019-10-05, Mersin, Türkiye, . 50

6. BEKMEZCİ, M.; SAYGIN, M., GİRİŞİMCİ LİDERLİĞİN BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ. II. Liderlik Akademisi, 2019-10-03, 2019-10-05, Mersin, Türkiye, . 50

5. BEKMEZCİ, M.; SAYGIN, M., Girişimci Liderliğin Bireysel Performansa Etkisi. 2. Liderlik Akademisi, 2019-10-03, 2019-10-05, Silifke, Türkiye, . 50

4. SAYGIN, M.; BEKMEZCİ, M., Toros Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. 2. Liderlik Akademisi, 2019-10-03, 2019-10-05, Silifke, Türkiye, . 50

3. SAYGIN, M., TURİZM SEKTÖRÜ VAKA ANALİZİ: ULU RESORT HOTEL. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı, 2018-10-18, 2018-10-20, Mersin, Türkiye, . 50

2. KARADAL, H.; Duman, N.; SAYGIN, M., GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DE LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2017-05-04, 2017-05-06, Kuşadası, Türkiye, . 50

1. KARADAL, H.; SAYGIN, M., İNOVASYON YETENEKLERİ İLE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-28, İstanbul, Türkiye, . 50

Ulusal - Yürütücü 200

2. İŞGÖRENLERİN NEPOTİZM ALGISI VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SİLİFKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ, BAP, Proje No: 2020-SBE-MS-1, 3971 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

1. İŞGÖRENLERİN NEPOTİZM ALGISI VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SİLİFKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ, BAP, Proje No: , 3971 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Finansal farkındalık Finansal Okuryazarlık ve Finansal Erişim Üzerine Bir Çalışma: Silifke Ticaret Odası Örneği, BAP, Proje No: , 2325 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

3. Sarıkamış Harekatının 103. Yıldönümünde "Mersinin Sarıkamış Şehidi Torunlarını Sarıkamış 'ta Şehit Dedeleriyle Buluşturma Projesi, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 0, 50000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2018,Tamamlandı. 0

2. Sarıkamış Harekatının 103. Yıldönümünde Sarıkamış’ın Mersinli Şehit Torunlarını Sarıkamış’ta Dedeleriyle Buluşturma Projesi, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: , 100000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2018,Tamamlandı. 0

1. FİNANSAL FARKINDALIK, FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL ERİŞİM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SİLİFKE TİCARET ODASI ÖRNEĞİ, BAP, Proje No: 2017-SBE-HK-1, 2325 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2017,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 350

2. Bedriye ULUÇAY, İŞGÖRENLERİN NEPOTİZM ALGISI VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SİLİFKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Toros Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Ümit ÖZGÜR, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021, Tamamlandı. 150
http://www.mersin.edu.tr

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 52
1. JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR REVIEW , [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 1 ] . 0
2. AMERICAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED BUSINESS , [ 2019 : 1 ] . 0
3. AMERICAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED BUSINESS , [ 2017 : 1 ] . 4
4. HANDBOOK OF RESEARCH ON DIGITAL VIOLENCE AND DISCRIMINATION STUDIES , [ 2021 : 1 ] . 4
5. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES , [ 2017 : 1 ] . 4
6. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMERCE, INDUSTRY AND ENTREPRENEURSHIP STUDIES (UTISGAD JOURNAL) , [ 2021 : 2 ] [ 2022 : 2 ] [ 2023 : 2 ] . 24
7. MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
8. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW APPROACHES IN SOCIAL STUDIES , [ 2021 : 1 ] [ 2022 : 1 ] . 8
9. TURKISH STUDIES SOCIAL SCIENCES , [ 2021 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] [ 2023 : 1 ] . 4
2. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
3. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ VİZYONER DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 0
4. TOROS ÜNİVERSİTESİ IISBF SOSYAL BİLİMLER DE , [ 2022 : 2 ] . 0
5. TURİZM EKONOMİ VE İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 0
6. İŞLETME , [ 2020 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. Agricultural University, Department of Management and Marketing , 2023-11-13 - 2023-11-17, Plovdiv, Bulgaristan.
2. Agricultural University, Department of Management and Marketing , 2019-10-14 - 2019-10-18, Plovdiv, Bulgaristan.
Uluslararası 0
1. Hangzhou Normal University, , , Çin. 0
2. Team University, , , Özbekistan. 0
10. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı , Üye No: Çalıştay Yürütme Kurulu Başkanı, Türkiye, 2018-10-18-2018-10-20.
11. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu , Üye No: Düzenleme Kurulu Üyesi, Türkiye, 2018-09-13-2018-09-15.
4. The 9th International Conference on Security of Information and Networks , Üye No: e-Presence Chair, Amerika Birleşik Devletleri, 2016-07-20-2016-07-22.
5. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu , Üye No: Sempozyum Dönem Başkanı, Türkiye, 2015-10-22-2015-10-24.
1. The 8th International Conference on Security of Information and Networks , Üye No: e-Presence Co-Chair:, Rusya, 2015-09-08-2015-09-10.
3. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi , Üye No: Yürütme Kurulu Üyesi, Türkiye, 2015-05-07-2015-05-09.
9. I. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu , Üye No: Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, Türkiye, 2014-12-19-2014-12-19.
7. Silifke'de Çilek Üretimi, Sorunları ve Alternatif Ürün Çalıştayı , Üye No: Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyesi, Türkiye, 2014-10-31-2014-10-31.
2. The 7th International Conference on Security of Information and Networks , Üye No: e-Presence Chair, İngiltere / Birleşik Krallık, 2014-09-09-2014-09-11.
6. The 6th International Conference on Security of Information and Networks , Üye No: e-Presence Chair & Promotion Co-Chair:, Türkiye, 2013-11-26-2013-11-28.
8. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu , Üye No: Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, Türkiye, 2008-10-08-2008-10-10.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Saygın, M. Competitiveness of the Cities: Branding and Positioning. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROFESSİONAL BUSİNESS REVİEW, 2023, 8, 1-19.
10.26668/businessreview/2023.v8i6.2210
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Uluçay, B.; Saygın, M. GÜNCEL YÖNETİM ARAŞTIRMALARI, ISBN: 978-625-6822-35-1, Paradigma Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 18 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Saygın, M.; Bekmezci, M. GÜNCEL YÖNETİM ARAŞTIRMALARI, ISBN: 978-625-6822-35-1, Paradigma Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 600, 260 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Uluçay, B.; Saygın, M. GÜNCEL YÖNETİM ARAŞTIRMALARI, ISBN: 978-625-6822-35-1, Paradigma Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 18 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
KARADAL, H.; SAYGIN, M., THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON INNOVATION ABILITIES: A RESEARCH ON SME’S. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, 2011-10-12, 2011-10-14, BİŞKEK, Kırgızistan, .
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
KARADAL, H.; ÇELİK, C.; SAYGIN, M., CORPORATE VALUES ON STRATEGIC PLANNING PROCESS: A RESEARCH ABOUT THE UNIVERSITIES IN TURKEY. 9th ISMC - Procedia Social and Behavioral Sciences, 2013-06-27, 2013-06-29, Riga, Letonya, .
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yıldırım, M.; Saygın, M. BUSINESS ETHICS AND MEASURING ETHICAL PERCEPTIONS OFTHE OWNERS AND MANAGERS: EVIDENCE FROM BUSINESSES IN AKSARAY ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES, 2013, 5, 284-295,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Karadal, H.; Neslihan, D.; Saygın, M. GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, 2017, , 137-148,
10.18092/ulikidince.323649

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Saygın, M. Competitiveness of the Cities: Branding and Positioning. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROFESSİONAL BUSİNESS REVİEW, 2023, 8, 1-19,
10.26668/businessreview/2023.v8i6.2210

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Karadal, H.; Saygın, M. İNOVASYON YETENEKLERİ İLE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. EURASİAN BUSİNESS AND ECONOMİCS JOURNAL, 2016, 1, 282-294,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Saygın, M. THE ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF YOUNG ENTREPRENEUR COUNCILS: A PHENOMENOLOGICAL POINT OF VIEW. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2020, 11, 203-223,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Yıldırım, M.; Saygın, M.; Uğuz, . EFFECTS OF PRESENTEEISM SYNDROME ON EMPLOYEES’ BURNOUT LEVELS. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND HUMANİTY STUDİES, 2014, 6, 1-10,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Onan, G.; Saygın, M. Content Analysis of the Mission, Vision, and Corporate Values of the Chambers and Commodity Exchanges in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHİP AND MANAGEMENT INQUİRİES, 2021, 5, 400-414,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Saygın, M.; Güvenç, K. CYBERLOAFING TENDENCIES OF THE WORKERS: THE CASE OF SİLİFKE ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2019, 10, 820-832,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Karadal, H.; Neslihan, D.; Saygın, M. GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, 2017, , 137-148,
10.18092/ulikidince.323649

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Karadal, H.; Rençber, .; Saygın, M. BEŞERİ SERMAYE VE SOSYAL SERMAYE ÖZELLİKLERİNİN ADANA İLİNDEKİ YABANCI DİL KURSLARINDA İNCELENMESİ. ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 6, 38-48,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
özafşarlıoğlu sakallı, S.; Saygın, M. GİRİŞİMCİLERİN FİNANSAL FARKINDALIKLARI İLE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI ÖRNEĞİ. MANAS JOURNAL OF SOCİAL STUDİES, 2019, 8, 3668-3684,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Bekmezci, M.; Saygın, M.; Orçanlı, K. Girişimci Liderlik Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ve Girişimci Liderliğin Bireysel Performansa Etkisi. SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, , 249-274,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Karadal, H.; Yücekaya, P.; Saygın, M. İŞLEM MALİYETİ YAKLAŞIMI İLE DIŞ KAYNAK KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANKARA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN YABANCI DİL KURSLARINDA İNCELENMESİ. ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 6, 25-37,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Karadal, H.; Neslihan, D.; Saygın, M. GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, 2017, , 137-148,
10.18092/ulikidince.323649

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Karadal, H.; Saygın, M. İNOVASYON YETENEKLERİ İLE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. EURASİAN BUSİNESS AND ECONOMİCS JOURNAL, 2016, 1, 282-294,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Karadal, H.; Rençber, .; Saygın, M. BEŞERİ SERMAYE VE SOSYAL SERMAYE ÖZELLİKLERİNİN ADANA İLİNDEKİ YABANCI DİL KURSLARINDA İNCELENMESİ. ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 6, 38-48,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yıldırım, M.; Saygın, M.; Uğuz, . EFFECTS OF PRESENTEEISM SYNDROME ON EMPLOYEES’ BURNOUT LEVELS. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND HUMANİTY STUDİES, 2014, 6, 1-10,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Karadal, H.; Saygın, M. GİRİŞİMCİLİK, ISBN: 978-605-377-762-1, Beta Yayıncılık, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: , 22 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Baysal, H.; Saygın, M. İŞLETME YÖNETİMİNDE META YAKLAŞIMLAR, ISBN: 978-625-8235-17-3, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 24 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2022.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl