Prof.Dr. Murat Ünal

Birim
:
Tıp Fakültesi / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniv. Tıp Fak. Kbb Ad Çiftlikköy Yenişehir Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2017-08-11 14:48:45
DÜZENLEME
:
2018-01-04 14:06:19
PUAN
:
7450
YABANCI DİL
:


Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7300
2017
11. ismi, O.; ünal, m.; vayısoğlu, y.; helvacı, i.; görür, k.; özcan, c. Stapler Esophageal Closure During Total Laryngectomy. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2017, 28, 35-40. 750 + 0
10. İsmi, O.; Karabulut, Y.; Bal, K.; Vayısoğlu, Y.; Ünal, M. Single dose intratympanic mesna application inhibits propylene glycol induced cholesteatoma formation. THE JOURNAL OF LARYNGOLOGY OTOLOGY, 2017, 131, 215-220. 500 + 0
9. Cinpolat, Ö.; Ünal, Z.; İsmi, O.; Görür, A.; Ünal, M. Comparison of microRNA profiles between benign and malignant salivary gland tumors in tissue, blood and saliva samples: a prospective, case-control study.. BRAZİLİAN JOURNAL OF OTORHİNOLARYNGOLOGY, 2017, 83, 276-284. 500 + 0
2010
8. Vayısoğlu, Y.; Özcan, C.; Türkmenoğlu, Ö.; Görür, K.; Ünal, M.; Dağ, A.; Öcal, K. Level IIb lymph node metastasis in thyroid papillary carcinoma. EUROPEAN ARCHİVES OF OTORHİNOLARYNGOLOGY, 2010, 267, 1117-1121. 400 + 0
2008
7. Micozkadıoğlu, D.; Ünal, M.; Pata, Y.; Baştürk, M.; Cinel, L. Prognostic value of expression of p53 proliferating cell nuclear antigen and c erbB 2 in laryngeal carcinoma. MEDİCAL SCİENCE MONİTOR, 2008, 14, 299-304. 800 + 0
2007
6. Ünal, M.; Eskandari, H.; Erçetin, N.; Doğruer, Z.; Pata, Y. Serum Nitrite Nitrate and Arginase Levels in Patients with Allergic Rhinitis. ORL, 2007, 69, 113-115. 900 + 0
2005
5. Ünal, M.; Tamer, L.; Akbaş, Y.; Pata, Y.; Vayısoğlu, Y.; Değirmenci, U.; Çamdeviren, H. Genetic polymorphism ofN acetyltransferase 2 in the susceptibility to laryngeal squamous cell carcinoma. HEAD & NECK, 2005, 27, 1056-1060. 800 + 0
2003
4. Ünal, M.; Sevim, S.; Doğu, O.; Vayısoğlu, Y.; Kanık, A. Effect of botulinum toxin type A on nasal symptoms in patients with allergic rhinitis a double blind placebo controlled clinical trial . ACTA OTO-LARYNGOLOGİCA, 2003, 123, 1060-1063. 900 + 0
3. Akbaş, Y.; Pata, Y.; Görür, K.; Polat, G.; Polat, A.; Özcan, C.; Ünal, M. The effect of L carnitine on the prevention of experimentally induced myringosclerosis in rats. HEARİNG RESEARCH, 2003, 184, 107-112. 200 + 0
2. Öztürk, L.; Ünal, M.; Tamer, L.; Çelikoğlu, F. The Association of the Severity of Obstructive Sleep Apnea With Plasma Leptin Levels. ARCHİVES OF OTOLARYNGOLOGY–HEAD & NECK SURGERY, 2003, 129, 538-540. 850 + 0
2001
1. Görür, K.; Döven, O.; Ünal, M.; Akkuş, N.; Özcan, C. Preoperative and postoperative cardiac and clinical findings of patients with adenotonsillar hypertrophy. INTERNATİONAL JOURNAL OF PEDİATRİC OTORHİNOLARYNGOLOGY, 2001, 59, 41-46. 700 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 150

2. ünal, m., Basic Steps in Functional Endoscopic Sinus Surgery. 2nd Eurasian Respiratory and Allergy Summit, 2017-09-21, 2017-09-24, Budhva, Karadağ, 2017. 100

1. Güçlütürk, M.; ünal, z.; İsmi, O.; çimen, m.; ünal, m., BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGODA OKSİDATİF STRES VE İNFLAMATUAR MEDİATÖRLERİN ROLLERİ. III. MEDITERRANEAN PHARMACY CONGRESS, 2017-04-21, 2017-04-23, Mersin, Türkiye, 2017. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ODY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 4-0-4
Güz ODY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ODY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 4-0-4
Güz ODY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ODY 512 Koklear İmplantasyon Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-1-4
Bahar ODY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl