Doç.Dr. MUSTAFA CAN SAMIRKAŞ
Birim
:
Erdemli Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Erdemli Kampüsü 33740 Erdemli/ Mersin
Telefon
:
+90-324-5156023
Dahili
:
207
Faks
:
+90-324-5156024
E-MAIL
:
mustafa.can@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-07-20 08:30:29
DÜZENLEME
:
2022-08-12 15:15:13
PUAN
:
11401
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, YÖKDİL, 92,50
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA İŞLETME (FİNANS) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. ULUSLARARASI SERMAYE VARLIKLARI FİYATLAMA MODELİ KAPSAMINDA ÜLKE BETASI VE TÜRKİYE'DE ÜLKE BETASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Danışman: Dr. Hatice DÜZAKIN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2015.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. TÜRKİYE’DE MALİ TAHLİL VE İSTİHBARAT ÇALIŞMALARININ BASEL II STANDARTLARINA UYUMU VE KATILIM BANKALARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Danışman: Dr. Hatice DOĞUKANLI, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2009.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞR. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ERDEMLİ MYO 2010-09-21 - 2015-06-22
ÖĞR. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ERDEMLİ MYO 2015-06-22 - 2015-11-02
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-02 - 2018-03-26
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-03-06 - 2022-05-31
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022-05-31 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-13 - 2025-09-13
SENATO ÜYESİ 2022-09-13 - 2025-09-13
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-13 - 2025-09-13
SENATO ÜYESİ 2022-09-13 - 2025-09-13
MÜDÜR ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-13 - 2025-09-13
MÜDÜR ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-13 - 2025-09-13
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-13 - 2025-09-13
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-13 - 2025-09-13
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-10-11 - 2023-10-11
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-10-11 - 2023-10-11
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-10-11 - 2023-10-11
BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-07-27 - 2023-07-27
BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-07-27 - 2023-07-27
BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-07-27 - 2023-07-27
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-09-13 - 2022-09-13
SENATO ÜYESİ 2019-09-13 - 2022-09-13
MÜDÜR ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-09-13 - 2022-09-13
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-09-13 - 2022-09-13
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-05-22 - 2016-10-26
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-05-22 - 2016-10-26
BÖLÜM BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-05-22 - 2016-10-26
KOSGEB BİRİM TEMSİLCİSİ KOSGEB BİRİM TEMSİLCİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ ERDEMLİ MYO VE KOSGEB 2012-05-14 - 2013-05-14
BİRİM ADEK TEMSİLCİSİ BİRİM ADEK TEMSİLCİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-04-12 - 2016-10-26
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2017
6. SAMIRKAŞ, M.; EZİN, Y. BANKA ÇALIŞANLARININ MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ: MERSİN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 55, 44-59. 200 + 0
http://www.asosjournal.com/Makaleler/698005230_12574%20Mustafa%20Can%20SAMIRKA%C5%9E.pdf

Publications_009.pdf

2016
5. SAMIRKAŞ, M.; DÜZAKIN, H. ÜLKE BETASINI ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 9, 2113-2121. 200 + 0
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi43_pdf/6iksisat_kamu_isletme/samirkas_mustafacan_haticeduzakin.pdf

Publications_007.pdf

2015
4. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Türkiye'de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ IKTİSADİ VE IDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 22-31. 200 + 0
Publications_006.pdf

2014
3. SAMIRKAŞ, M.; EVCİ, S.; ERGÜN, B. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 5, 117-134. 200 + 0
http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/?cat=470

Publications_001.pdf

2013
2. SAMIRKAŞ, M.; DÜZAKIN, H. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ AVRASYA BORSALARI İLE ENTEGRASYONU. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ-ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ, 2013, 35, 1-19. 200 + 0
http://www.akademikbakis.org/eskisite/35/26.htm

Publications_003.pdf

2012
1. SAMIRKAŞ, M.; DÜZAKIN, H. TÜRKİYE’DEKİ A VE B TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 21, 391-410. 200 + 0
http://sbeski.cu.edu.tr/dergi.asp?sirano=48

Publications_002.pdf

Uluslararası - Diğer 700
2018
7. SAMIRKAŞ, M. Üniversite Öğrencilerinin Yerel Ekonomiye Katkısı: Erdemli Örneği. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 2, 212-220. 100 + 0
2017
6. Bakan, H.; SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M. Effect of Financial Liberalization on Economic Growth: Turkey Case. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, , 299-314. 100 + 0
10.9761/JASSS7413

5. SAMIRKAŞ, M.; EZİN, Y. Banka Çalışanlarının Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: Mersin İlinde Bir Araştırma. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, , 44-59. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12574

2016
4. SAMIRKAŞ, M.; DÜZAKIN, H. Ülke Betasını Etkileyen Makroekonomik Faktörler: Türkiye Örneği. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 9, 2113-2121. 100 + 0
2015
3. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M. Türkiye de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 22-31. 100 + 0
2014
2. SAMIRKAŞ, M.; EVCİ, S.; ERGÜN, B. Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 5, 117-134. 100 + 0
2013
1. SAMIRKAŞ, M.; DÜZAKIN, H. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Avrasya Borsaları ile Entegrasyonu. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, , 1-19. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 100
2022
1. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ KOMŞU, M. Emtia Piyasalarında Fiyat Balonları: Covid-19 Dönemi İçin Bir İnceleme. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSCİPLİNES İN ECONOMİCS & ADMİNİSTRATİVE SCİENCES STUDİES, 2022, 8, 575-586. 100 + 0
10.29228/ideas.63952

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1200
2021
6. SAMIRKAŞ, M. Ayı Piyasası mı, Boğa Piyasası mı? Markov Rejim Değişim Modeli ile Borsa İstanbul için bir Analiz. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 10, 2227-2249. 200 + 0
5. SAMIRKAŞ, M.; YILDIRIM, U. Tüketici Yenilikçiliği Kapsamında Finansal Teknolojilere Uyum. TURKİSH STUDİES-ECONOMİCS,FİNANCE,POLİTİCS, 2021, 16, 959-985. 200 + 0
10.47644/TurkishStudies.49332

4. SAMIRKAŞ, M. Bitcoin Fiyatlarındaki Değişimin Markov Rejim Değişim Modeli ile Analizi (An Analysis of Bitcoin Prices with The Markov Regime Switching Model). JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH - TURK, 2021, 13, 813-824. 200 + 0
10.20491/isarder.2021.1167

2014
3. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M. Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 63-76. 200 + 0
10.24889/ifede.268176

2. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M. TURİZM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 63-76. 200 + 0
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=uvt&AN=188363&lang=tr&site=eds-live

Publications_004.pdf

2012
1. SAMIRKAŞ, M.; DÜZAKIN, H. Türkiye’deki A ve B Tipi Yatırım Fonlarının Performans Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 21, 391-410. 200 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2019
1. SAMIRKAŞ, M. Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı Arasında Toda-Yamamoto Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. TURİZM EKONOMİ VE İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 1, 6-14. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. SAMIRKAŞ KOMŞU, M.; SAMIRKAŞ, M. Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi, ISBN: 978-605-254-470-9, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 506 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
2. SAMIRKAŞ, M. Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar 5, ISBN: 978-625-7254-74-8, Berikan Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 477 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
3. SAMIRKAŞ, M.; EZİN, Y. Para ve Sermaye Piyasası Araştırmaları, ISBN: 978-605-71711-7-7, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 312 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
4. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ KOMŞU, M. İşletmelere ve Girişimciliğe Güncel Bakış, ISBN: 978-605-7557-67-4, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 304 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
5. SAMIRKAŞ, M. Academic Research in Social, Human and Administrative Scıences-I, ISBN: 978-605-288-402-7, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 480 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 0
6. SAMIRKAŞ KOMŞU, M.; SAMIRKAŞ, M. Turizm Güvenliği, ISBN: 978-625-7045-49-0, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 411 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
7. SAMIRKAŞ, M.; DÜZAKIN, H. Finans Üzerine Güncel Yaklaşımlar: Teorik ve Uygulamalı İncelemeler, ISBN: 978-625-7358-08-8, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 159 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
8. SAMIRKAŞ, M. Turizm Ekonomisinde Güncel Konular, ISBN: 978-605-254-547-8, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 200 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
9. SAMIRKAŞ, M. Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları, ISBN: 978-625-7450-69-0, Efe Akademi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 312 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
10. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M. Research on Business, ISBN: 978-3-631-67502-1, Peter Lang Academic Publishers, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 418 Sayfa, İngilizce, Frankfurt, Almanya, 2016. 0
11. SAMIRKAŞ, M. İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırmaları, ISBN: 978-2-38236-184-9, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 277 Sayfa, Türkçe, Lyon, Fransa, 2021. 0
12. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M. Handbook of Research on Global Hospitality and Tourism Management, ISBN: 978-1-4666-8606-9 (hardcover) -978-1-4666-8607-6 (ebook), IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 621 Sayfa, İngilizce, Hershey PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 0
13. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M. International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, ISBN: 9781466698154 (ebook), 9781466698147 (hardcover : alk. paper), IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 2393 Sayfa, İngilizce, Hershey PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0
14. SAMIRKAŞ, M. Studies at the Crossroads of Management Economics, ISBN: 978-1-912503-92-6, IJOPEC Publication Limited, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 470 Sayfa, İngilizce, LONDRA, İngiltere / Birleşik Krallık, 2020. 500
Ulusal - Kitap Editörlüğü 0
1. SAYGIN, M.; KOMŞU, U.; SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M.; YILDIRIM, M.; YARŞI, G.; ONAN, G. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı Bildiri Özet Kitapçığı Çalıştay Sonuç Bildirgesi, ISBN: 978-605-196-212-2, Çizgi Kitabevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1600

8. SAMIRKAŞ, M., Kripto Para Piyasasında Fiyat Balonları: Bitcoin ve Ethereum Üzerine Bir İnceleme. 4. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, 2021-09-11, 2021-09-12, İzmir, Türkiye, . 200

7. SAMIRKAŞ, M., Google Aramaları ile Bitcoin Fiyatı Arasındaki İlişkinin Tespiti. Global Business Research Congress, 2020-06-04, 2020-06-05, İstanbul, Türkiye, . 200

6. SAMIRKAŞ, M.; KAPIKIRAN, Ş., Erdemli’de Tarım Sigortaları Uygulamaları. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 200

5. SAMIRKAŞ, M., Üniversite Öğrencilerinin Yerel Ekonomiye Katkısı: Erdemli Örneği. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 200

4. EZİN, Y.; SAMIRKAŞ, M., Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Türkiye Ekonomisine Etkileri. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, 2017-10-12, 2017-10-14, Diyarbakır, Türkiye, . 200

3. SAMIRKAŞ, M.; EZİN, Y., Varlık Fonlarının Yapısı, İşleyişi, Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, 2017-10-12, 2017-10-14, Diyarbakır, Türkiye, . 200

2. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M., Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Türkiye Turizm Gelirleri Üzerine Mevcut ve Potansiyel Etkileri. International West Asia Congress of Tourism (IWACT'17), 2017-09-28, 2017-10-01, Van, Türkiye, . 200

1. SAMIRKAŞ KOMŞU, M.; SAMIRKAŞ, M., The Impact of Exchange Rate on Tourism Industry: The Case of Turkey. Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (GIBA), 2014-05-14, 2014-05-18, Clearwater Beach, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. SAMIRKAŞ, M., E7 Ülke Borsalarının Zayıf Formda Piyasa Etkinliğinin Test Edilmesi. 10. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), 2021-04-11, 2021-04-12, Ankara, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ERGÜN, B.; SAMIRKAŞ, M.; CİHANGİR, M., Türkiye Hisse Senedi Piyasasının Ortadoğu ve Kuzey Afrika Hisse Senedi Piyasaları ile Entegrasyonu. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2012-05-10, 2012-05-11, KONYA, Türkiye, . 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Burcu KARAKAŞ, KOBİ'lerin Finansman Sorunları: Bir Finansman Modeli Olarak KOSGEB Teşvikleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Uğur YILDIRIM, FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ KAPSAMINDA FİNANSAL TEKNOLOJİLERE UYUM, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTS302 Finansal Tablo Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Bahar İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 1-1-2
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BTS421 Sermaye Piyasaları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz BTS301 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY 515 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTS422 Menkul Değerler Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Bahar BTS302 Finansal Tablo Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 1-1-2
Güz BTS421 Sermaye Piyasaları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz BTS301 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY 515 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar İBY 536 Bilgisayar Destekli Finans Uyg Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 1-1-2
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Güz İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY 515 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 541 Yeni Finansman Teknikleri ve U Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 2-1-3
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 1-1-2
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Güz BAN255 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Güz MUH261 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz MUH261 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BAN276 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 1-1-2
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz MUH261 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 2-1-3
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz MUH261 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz İŞL257 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Güz BAN278 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Yaz MUH207 Finansal Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN238 Merkez Bankacılığı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar BAN240 Türk Bankacılığı Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Bahar BAN 240 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 3-0-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN237 Türk Vergi Sistemi ve Uygu. Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz EYN205 Bankacılık ve Emlak Kredi Sist Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Güz BP226 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 1-1-2
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN240 Türk Bankacılığı Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Bahar BAN 240 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 3-0-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN237 Türk Vergi Sistemi ve Uygu. Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz EYN205 Bankacılık ve Emlak Kredi Sist Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 1-1-2
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN243 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar BAN240 Türk Bankacılığı Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Bahar BAN238 Merkez Bankacılığı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar BAN 240 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 3-0-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 1-1-2
Güz BAN243 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN240 Türk Bankacılığı Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Bahar BAN 240 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 3-0-3
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz İBY217 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN239 Kambiyo Sistemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN123 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 1-1-2
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN243 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Yaz BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Yaz BAN279 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Yaz BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY482 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY218 Finansal Tablolar Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BAN248 Yönlendirilmiş Çalışma II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN238 Merkez Bankacılığı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar BAN 240 Türk Bankacılık Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 3-0-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar BAN132 Banka İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN240 Türk Bankacılığı Mevzuatı Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Bahar BAN 242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Bahar BAN242 Kredi Taleplerinin Değerlendir Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Bahar İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz BTS421 Sermaye Piyasaları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz BAN273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN 277 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN243 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN 275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Güz BAN123 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN 273 Temel Kredi Bilgileri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Güz BAN135 Bankacılığa Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 1-1-2
Güz BAN275 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemle Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN277 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Güz BAN239 Kambiyo Sistemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1-1-2
Yaz BAN 277 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Yaz İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Yaz BAN277 Sermaye Piyasası Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Yaz BAN261 Finansal Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-1-3
Yaz BAN 261 Finansal Analiz Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-1-3
Yaz İŞL252 Sermaye Piyasası İşlemleri Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Samırkaş, M. Ayı Piyasası mı, Boğa Piyasası mı? Markov Rejim Değişim Modeli ile Borsa İstanbul için bir Analiz. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 10, 2227-2249.
Samırkaş, M. Bitcoin Fiyatlarındaki Değişimin Markov Rejim Değişim Modeli ile Analizi (An Analysis of Bitcoin Prices with The Markov Regime Switching Model). JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH - TURK, 2021, 13, 813-824.
10.20491/isarder.2021.1167
Samırkaş, M.; Yıldırım, U. Tüketici Yenilikçiliği Kapsamında Finansal Teknolojilere Uyum. TURKİSH STUDİES-ECONOMİCS,FİNANCE,POLİTİCS, 2021, 16, 959-985.
10.47644/TurkishStudies.49332
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Samırkaş, M. Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları, ISBN: 978-625-7450-69-0, Efe Akademi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 312 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021.
Samırkaş, M.; Düzakın, H. Finans Üzerine Güncel Yaklaşımlar: Teorik ve Uygulamalı İncelemeler, ISBN: 978-625-7358-08-8, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 159 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021.
Samırkaş, M. Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar 5, ISBN: 978-625-7254-74-8, Berikan Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 477 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Samırkaş komşu, M.; Samırkaş, M. Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi, ISBN: 978-605-254-470-9, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 506 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021.
Samırkaş, M. İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırmaları, ISBN: 978-2-38236-184-9, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 277 Sayfa, Türkçe, Lyon, Fransa, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Samırkaş, M. Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları, ISBN: 978-625-7450-69-0, Efe Akademi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 312 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021.
Samırkaş, M.; Düzakın, H. Finans Üzerine Güncel Yaklaşımlar: Teorik ve Uygulamalı İncelemeler, ISBN: 978-625-7358-08-8, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 159 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021.
Samırkaş, M. Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar 5, ISBN: 978-625-7254-74-8, Berikan Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 477 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Samırkaş komşu, M.; Samırkaş, M. Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi, ISBN: 978-605-254-470-9, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 506 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021.
Samırkaş, M. İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırmaları, ISBN: 978-2-38236-184-9, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 277 Sayfa, Türkçe, Lyon, Fransa, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Samırkaş, M.; Samırkaş, M. International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, ISBN: 9781466698154 (ebook), 9781466698147 (hardcover : alk. paper), IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 2393 Sayfa, İngilizce, Hershey PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2016.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Türkiye de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 22-31,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M.; Düzakın, H. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Avrasya Borsaları ile Entegrasyonu. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, , 1-19,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M.; Samırkaş, M. International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, ISBN: 9781466698154 (ebook), 9781466698147 (hardcover : alk. paper), IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 2393 Sayfa, İngilizce, Hershey PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2016.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M. Studies at the Crossroads of Management Economics, ISBN: 978-1-912503-92-6, IJOPEC Publication Limited, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 470 Sayfa, İngilizce, LONDRA, İngiltere / Birleşik Krallık, 2020.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Samırkaş, M.; Düzakın, H. Türkiye’deki A ve B Tipi Yatırım Fonlarının Performans Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 21, 391-410,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Türkiye de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 22-31,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Samırkaş, M.; Evci, S.; Ergün, B. Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 5, 117-134,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M.; Düzakın, H. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Avrasya Borsaları ile Entegrasyonu. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, , 1-19,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M. Üniversite Öğrencilerinin Yerel Ekonomiye Katkısı: Erdemli Örneği. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 2, 212-220,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 63-76,
10.24889/ifede.268176

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Samırkaş, M.; Samırkaş, M. International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, ISBN: 9781466698154 (ebook), 9781466698147 (hardcover : alk. paper), IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 2393 Sayfa, İngilizce, Hershey PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2016.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Samırkaş, M. Studies at the Crossroads of Management Economics, ISBN: 978-1-912503-92-6, IJOPEC Publication Limited, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 470 Sayfa, İngilizce, LONDRA, İngiltere / Birleşik Krallık, 2020.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Samırkaş, M.; Düzakın, H. Türkiye’deki A ve B Tipi Yatırım Fonlarının Performans Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 21, 391-410,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M.; Evci, S.; Ergün, B. Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 5, 117-134,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 4
Samırkaş, M.; Düzakın, H. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Avrasya Borsaları ile Entegrasyonu. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, , 1-19,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M. Üniversite Öğrencilerinin Yerel Ekonomiye Katkısı: Erdemli Örneği. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 2, 212-220,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 63-76,
10.24889/ifede.268176

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Samırkaş, M. Studies at the Crossroads of Management Economics, ISBN: 978-1-912503-92-6, IJOPEC Publication Limited, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 470 Sayfa, İngilizce, LONDRA, İngiltere / Birleşik Krallık, 2020.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Samırkaş, M.; Evci, S.; Ergün, B. Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 5, 117-134,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 63-76,
10.24889/ifede.268176

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş komşu, M.; Samırkaş, M. Turizm Güvenliği, ISBN: 978-625-7045-49-0, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 411 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
SAMIRKAŞ, M., Kripto Para Piyasasında Fiyat Balonları: Bitcoin ve Ethereum Üzerine Bir İnceleme. 4. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, 2021-09-11, 2021-09-12, İzmir, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl