Doç.Dr. MUSTAFA CAN SAMIRKAŞ
Birim
:
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilimdalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Erdemli Kampüsü 33740 Erdemli/ Mersin
Telefon
:
+90-324-5156023
Dahili
:
207
Faks
:
+90-324-5156024
E-MAIL
:
mustafa.can@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-07-20 08:30:29
DÜZENLEME
:
2024-01-03 12:09:43
PUAN
:
10401
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YÖKDİL, 92.5
İngilizce, , YÖKDİL, 92.5
İngilizce, A, YÖKDİL, 92,50
Researcher ID
Scopus ID
h-index
8
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA İŞLETME (FİNANS) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. ULUSLARARASI SERMAYE VARLIKLARI FİYATLAMA MODELİ KAPSAMINDA ÜLKE BETASI VE TÜRKİYE'DE ÜLKE BETASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Danışman: Dr. Hatice DÜZAKIN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2015.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. TÜRKİYE’DE MALİ TAHLİL VE İSTİHBARAT ÇALIŞMALARININ BASEL II STANDARTLARINA UYUMU VE KATILIM BANKALARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Danışman: Dr. Hatice DOĞUKANLI, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2009.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞR. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ERDEMLİ MYO 2010-09-21 - 2015-06-22
ÖĞR. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ERDEMLİ MYO 2015-06-22 - 2015-11-02
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-02 - 2018-03-26
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-03-06 - 2022-05-31
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022-05-31 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MÜDÜR ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-13 - 2025-09-13
MÜDÜR ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-13 - 2025-09-13
SENATO ÜYESİ 2022-09-13 - 2025-09-13
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-13 - 2025-09-13
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-13 - 2025-09-13
SENATO ÜYESİ 2022-09-13 - 2025-09-13
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-13 - 2025-09-13
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-13 - 2025-09-13
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-10-11 - 2023-10-11
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-10-11 - 2023-10-11
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-10-11 - 2023-10-11
BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-07-27 - 2023-07-27
BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-07-27 - 2023-07-27
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-09-13 - 2022-09-13
MÜDÜR ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-09-13 - 2022-09-13
SENATO ÜYESİ 2019-09-13 - 2022-09-13
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-09-13 - 2022-09-13
BÖLÜM BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-05-22 - 2016-10-26
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-05-22 - 2016-10-26
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-05-22 - 2016-10-26
KOSGEB BİRİM TEMSİLCİSİ KOSGEB BİRİM TEMSİLCİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ ERDEMLİ MYO VE KOSGEB 2012-05-14 - 2013-05-14
BİRİM ADEK TEMSİLCİSİ BİRİM ADEK TEMSİLCİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-04-12 - 2016-10-26
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
1. EZİN, Y.; SAMIRKAŞ, M. Bankalarının Kârlılık Performanslarının Entropi ve TOPSİS Yöntemi İle İncelenmesi. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2022, , 860-890. 0 + 0
10.14520/adyusbd.1112534

Uluslararası - Diğer 600
2023
6. EZİN, S.; SAMIRKAŞ, M.; ULUYOL, O. Bitcoin ile altın, petrol, dolar kuru ve S&P500 endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi . TURİZM EKONOMİ VE İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2023, 5, 283-303. 100 + 0
2022
5. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ KOMŞU, M. Emtia Piyasalarında Fiyat Balonları: Covid-19 Dönemi İçin Bir İnceleme. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSCİPLİNES İN ECONOMİCS & ADMİNİSTRATİVE SCİENCES STUDİES, 2022, 8, 575-586. 100 + 0
10.29228/ideas.63952

2018
4. SAMIRKAŞ, M. Üniversite Öğrencilerinin Yerel Ekonomiye Katkısı: Erdemli Örneği. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 2, 212-220. 100 + 0
2017
3. SAMIRKAŞ, M.; EZİN, Y. BANKA ÇALIŞANLARININ MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ: MERSİN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. ASOS YAYİNEVİ, 2017, 55, 44-59. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12574

2014
2. SAMIRKAŞ, M.; EVCİ, S.; ERGÜN, B. Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 5, 117-134. 100 + 0
2013
1. SAMIRKAŞ, M.; DÜZAKIN, H. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Avrasya Borsaları ile Entegrasyonu. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, , 1-19. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 300
2017
3. Bakan, H.; SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M. Effect of Financial Liberalization on Economic Growth: Turkey Case. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, , 299-314. 100 + 0
10.9761/JASSS7413

2016
2. SAMIRKAŞ, M.; DÜZAKIN, H. Ülke Betasını Etkileyen Makroekonomik Faktörler: Türkiye Örneği. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 9, 2113-2121. 100 + 0
2015
1. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M.; UÇAK, M. Türkiye de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 22-31. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2023
7. EVCİ, S.; SAMIRKAŞ, M. Borsa İstanbul Yatırımcısı Açısından “Mayıs’ta Sat ve Git” Stratejisinin Geçerliliğinin İncelenmesi. POLİTİK EKONOMİK KURAM, 2023, 7, 487-494. 200 + 0
10.30586/pek.1362268

6. SAMIRKAŞ KOMŞU, M.; TANER, A.; SAMIRKAŞ, M. Turizm Sektörünün Çevresel Kuznets Eğrisi Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. POLİTİK EKONOMİK KURAM (ONLİNE), 2023, 7, 72-86. 200 + 0
10.30586/pek.1286207

2021
5. SAMIRKAŞ, M.; YILDIRIM, U. Tüketici Yenilikçiliği Kapsamında Finansal Teknolojilere Uyum. TURKİSH STUDİES-ECONOMİCS,FİNANCE,POLİTİCS, 2021, 16, 959-985. 200 + 0
10.47644/TurkishStudies.49332

4. SAMIRKAŞ, M. Ayı Piyasası mı, Boğa Piyasası mı? Markov Rejim Değişim Modeli ile Borsa İstanbul için bir Analiz. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 10, 2227-2249. 200 + 0
3. SAMIRKAŞ, M. Bitcoin Fiyatlarındaki Değişimin Markov Rejim Değişim Modeli ile Analizi (An Analysis of Bitcoin Prices with The Markov Regime Switching Model). JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH - TURK, 2021, 13, 813-824. 200 + 0
10.20491/isarder.2021.1167

2014
2. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M. Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 63-76. 200 + 0
10.24889/ifede.268176

2012
1. SAMIRKAŞ, M.; DÜZAKIN, H. Türkiye’deki A ve B Tipi Yatırım Fonlarının Performans Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 21, 391-410. 200 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2019
1. SAMIRKAŞ, M. Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı Arasında Toda-Yamamoto Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. TURİZM EKONOMİ VE İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 1, 6-14. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. SAMIRKAŞ, M. Turizm Ekonomisinde Güncel Konular, ISBN: 978-605-254-547-8, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 200 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
2. SAMIRKAŞ, M. Applied and Theoretical Studies on Finance and Economics, ISBN: 978-625-365-080-3, Gazi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 166 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2022. 0
3. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ KOMŞU, M. İşletmelere ve Girişimciliğe Güncel Bakış, ISBN: 978-605-7557-67-4, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 304 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
4. KARAKAŞ, B.; SAMIRKAŞ, M. Güncel Gelişmeler Perspektifinde Muhasebe, Finans ve Denetim Çalışmaları 1, ISBN: 978-625-6600-46-1, Efe Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 180 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023. 0
5. SAMIRKAŞ KOMŞU, M.; SAMIRKAŞ, M. Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi, ISBN: 978-625-6713-05-5, Efe Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 262 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023. 0
6. SAMIRKAŞ KOMŞU, M.; SAMIRKAŞ, M. Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi, ISBN: 978-605-254-470-9, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 506 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
7. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M. International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, ISBN: 9781466698154 (ebook), 9781466698147 (hardcover : alk. paper), IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 2393 Sayfa, İngilizce, Hershey PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0
8. SAMIRKAŞ, M.; DÜZAKIN, H. Finans Üzerine Güncel Yaklaşımlar: Teorik ve Uygulamalı İncelemeler, ISBN: 978-625-7358-08-8, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 159 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
9. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M. Research on Business, ISBN: 978-3-631-67502-1, Peter Lang Academic Publishers, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 418 Sayfa, İngilizce, Frankfurt, Almanya, 2016. 0
10. SAMIRKAŞ, M. Studies at the Crossroads of Management Economics, ISBN: 978-1-912503-92-6, IJOPEC Publication Limited, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 470 Sayfa, İngilizce, LONDRA, İngiltere / Birleşik Krallık, 2020. 500
11. SAMIRKAŞ KOMŞU, M.; SAMIRKAŞ, M. Handbook of Research on Global Hospitality and Tourism Management, ISBN: 978-1-4666-8606-9, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 621 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 0
12. SAMIRKAŞ, M.; EZİN, Y. Para ve Sermaye Piyasası Araştırmaları, ISBN: 978-605-71711-7-7, Orion Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 312 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
13. SAMIRKAŞ, M. Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları, ISBN: 978-625-7450-69-0, Efe Akademi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 312 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
14. TUNÇ SAMIRKAŞ, G.; SAMIRKAŞ, M. Hukuk Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler, ISBN: 978-625-6634-13-8, Platanus Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 93 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023. 0
15. SAMIRKAŞ KOMŞU, M.; SAMIRKAŞ, M. Turizm Güvenliği, ISBN: 978-625-7045-49-0, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 411 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
16. SAMIRKAŞ, M. Academic Research in Social, Human and Administrative Scıences-I, ISBN: 978-605-288-402-7, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 480 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 0
17. SAMIRKAŞ, M. Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar 5, ISBN: 978-625-7254-74-8, Berikan Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 477 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
18. SAMIRKAŞ, M. İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırmaları, ISBN: 978-2-38236-184-9, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 277 Sayfa, Türkçe, Lyon, Fransa, 2021. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 0
1. SAYGIN, M.; KOMŞU, U.; SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M.; YILDIRIM, M.; YARŞI, G.; ONAN, G. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı Bildiri Özet Kitapçığı Çalıştay Sonuç Bildirgesi, ISBN: 978-605-196-212-2, Çizgi Kitabevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
Ulusal - Ansiklopedi Konu / Madde Yazma 0
1. SAMIRKAŞ, M. Türkiye Turizm Ansiklopedisi, ISBN: 4440000000821, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 400 Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

7. SAMIRKAŞ, M., Kripto Para Piyasasında Fiyat Balonları: Bitcoin ve Ethereum Üzerine Bir İnceleme. 4. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, 2021-09-11, 2021-09-12, İzmir, Türkiye, . 200

6. SAMIRKAŞ, M., Google Aramaları ile Bitcoin Fiyatı Arasındaki İlişkinin Tespiti. Global Business Research Congress, 2020-06-04, 2020-06-05, İstanbul, Türkiye, . 200

5. SAMIRKAŞ, M.; KAPIKIRAN, Ş., Erdemli’de Tarım Sigortaları Uygulamaları. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 200

4. SAMIRKAŞ, M., Üniversite Öğrencilerinin Yerel Ekonomiye Katkısı: Erdemli Örneği. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 200

3. EZİN, Y.; SAMIRKAŞ, M., Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Türkiye Ekonomisine Etkileri. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, 2017-10-12, 2017-10-14, Diyarbakır, Türkiye, . 200

2. SAMIRKAŞ, M.; EZİN, Y., Varlık Fonlarının Yapısı, İşleyişi, Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, 2017-10-12, 2017-10-14, Diyarbakır, Türkiye, . 200

1. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M., Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Türkiye Turizm Gelirleri Üzerine Mevcut ve Potansiyel Etkileri. International West Asia Congress of Tourism (IWACT'17), 2017-09-28, 2017-10-01, Van, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. SAMIRKAŞ, M., E7 Ülke Borsalarının Zayıf Formda Piyasa Etkinliğinin Test Edilmesi. 10. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), 2021-04-11, 2021-04-12, Ankara, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ERGÜN, B.; SAMIRKAŞ, M.; CİHANGİR, M., Türkiye Hisse Senedi Piyasasının Ortadoğu ve Kuzey Afrika Hisse Senedi Piyasaları ile Entegrasyonu. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2012-05-10, 2012-05-11, KONYA, Türkiye, . 100

Ulusal - Yürütücü 100

1. Erdemli MYO Bilgisayar Laboratuvarının Yenilenmesi , BAP, Proje No: 2022-2-AP5-4777, 150000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Burcu KARAKAŞ, KOBİ'lerin Finansman Sorunları: Bir Finansman Modeli Olarak KOSGEB Teşvikleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Uğur YILDIRIM, FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ KAPSAMINDA FİNANSAL TEKNOLOJİLERE UYUM, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Ezin, S.; Samırkaş, M.; Uluyol, O. Bitcoin ile altın, petrol, dolar kuru ve S&P500 endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi . TURİZM EKONOMİ VE İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2023, 5, 283-303.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Evci, S.; Samırkaş, M. Borsa İstanbul Yatırımcısı Açısından “Mayıs’ta Sat ve Git” Stratejisinin Geçerliliğinin İncelenmesi. POLİTİK EKONOMİK KURAM, 2023, 7, 487-494.
10.30586/pek.1362268
Samırkaş komşu, M.; Taner, A.; Samırkaş, M. Turizm Sektörünün Çevresel Kuznets Eğrisi Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. POLİTİK EKONOMİK KURAM (ONLİNE), 2023, 7, 72-86.
10.30586/pek.1286207
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Karakaş, B.; Samırkaş, M. Güncel Gelişmeler Perspektifinde Muhasebe, Finans ve Denetim Çalışmaları 1, ISBN: 978-625-6600-46-1, Efe Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 180 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023.
Tunç samırkaş, G.; Samırkaş, M. Hukuk Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler, ISBN: 978-625-6634-13-8, Platanus Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 93 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023.
Samırkaş komşu, M.; Samırkaş, M. Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi, ISBN: 978-625-6713-05-5, Efe Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 262 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Karakaş, B.; Samırkaş, M. Güncel Gelişmeler Perspektifinde Muhasebe, Finans ve Denetim Çalışmaları 1, ISBN: 978-625-6600-46-1, Efe Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 180 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023.
Tunç samırkaş, G.; Samırkaş, M. Hukuk Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler, ISBN: 978-625-6634-13-8, Platanus Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 93 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023.
Samırkaş komşu, M.; Samırkaş, M. Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi, ISBN: 978-625-6713-05-5, Efe Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 262 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Samırkaş, M. Studies at the Crossroads of Management Economics, ISBN: 978-1-912503-92-6, IJOPEC Publication Limited, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 470 Sayfa, İngilizce, LONDRA, İngiltere / Birleşik Krallık, 2020.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş komşu, M.; Samırkaş, M. Handbook of Research on Global Hospitality and Tourism Management, ISBN: 978-1-4666-8606-9, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 621 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2015.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Samırkaş, M.; Evci, S.; Ergün, B. Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 5, 117-134,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş komşu, M.; Samırkaş, M. Handbook of Research on Global Hospitality and Tourism Management, ISBN: 978-1-4666-8606-9, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 621 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2015.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Samırkaş, M.; Samırkaş, M.; Uçak, M. Türkiye de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 22-31,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Ezin, Y.; Samırkaş, M. Bankalarının Kârlılık Performanslarının Entropi ve TOPSİS Yöntemi İle İncelenmesi. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2022, , 860-890,
10.14520/adyusbd.1112534

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş komşu, M.; Taner, A.; Samırkaş, M. Turizm Sektörünün Çevresel Kuznets Eğrisi Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. POLİTİK EKONOMİK KURAM (ONLİNE), 2023, 7, 72-86,
10.30586/pek.1286207

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M.; Evci, S.; Ergün, B. Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 5, 117-134,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 63-76,
10.24889/ifede.268176

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Samırkaş, M. Turizm Ekonomisinde Güncel Konular, ISBN: 978-605-254-547-8, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 200 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Samırkaş, M.; Samırkaş, M.; Uçak, M. Türkiye de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 22-31,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Ezin, Y.; Samırkaş, M. Bankalarının Kârlılık Performanslarının Entropi ve TOPSİS Yöntemi İle İncelenmesi. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2022, , 860-890,
10.14520/adyusbd.1112534

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M. Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı Arasında Toda-Yamamoto Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. TURİZM EKONOMİ VE İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 1, 6-14,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M. Üniversite Öğrencilerinin Yerel Ekonomiye Katkısı: Erdemli Örneği. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 2, 212-220,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M.; Evci, S.; Ergün, B. Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 5, 117-134,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Samırkaş, M.; Yıldırım, U. Tüketici Yenilikçiliği Kapsamında Finansal Teknolojilere Uyum. TURKİSH STUDİES-ECONOMİCS,FİNANCE,POLİTİCS, 2021, 16, 959-985,
10.47644/TurkishStudies.49332

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Ezin, Y.; Samırkaş, M. Bankalarının Kârlılık Performanslarının Entropi ve TOPSİS Yöntemi İle İncelenmesi. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2022, , 860-890,
10.14520/adyusbd.1112534

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş, M.; Evci, S.; Ergün, B. Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 5, 117-134,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Samırkaş komşu, M.; Samırkaş, M. Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi, ISBN: 978-605-254-470-9, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 506 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
SAMIRKAŞ, M., Google Aramaları ile Bitcoin Fiyatı Arasındaki İlişkinin Tespiti. Global Business Research Congress, 2020-06-04, 2020-06-05, İstanbul, Türkiye, .
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl