Doç.Dr. MEMET ZEKİ UYANIK

Birim
:
İslami İlimler Fakültesi / Fıkıh Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir / Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
mzuyanik@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
mzuyanik@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2017-11-09 10:14:37
DÜZENLEME
:
2020-12-22 13:58:21
PUAN
:
4020
YABANCI DİL
:
Arapça, , KPDS, 64
Arapça, D, KPDS, 64
İngilizce, 65, TOEFL, 65


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
76.93 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/LİSANS 2003
80.79 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/İSLAM HUKUKU/YÜKSEK LİSANS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 2005
90.55 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/İSLAM HUKUKU/DOKTORA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015
Doktora Tezi

1. İslam Hukukunda Hapis Cezası ve Hapishane Danışman: Dr. Saffet Köse, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. İslam Hukukunda İhtikar Danışman: Dr. Saffet Köse, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
İSLAM HUKUKU ANA BİLİM DALI BAŞKANI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2017-01-18 - 2017-01-18
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCILIĞI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2020-12-01 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2020-12-01 - 2023-12-01
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2020-08-04 - 2023-08-04
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2020-08-04 - 2023-08-04
ANABİLİM DALI BAŞKANI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-11-27 - 2022-11-27
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-01-01 - 2021-01-01
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. Uyanık, M. İslam Hukukunda Hapis Cezası Çeşitleri ve Süreleri. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2017, CİLT: VIII sAYI: 2, 50-71. 200 + 0
3. Uyanık, M. İslam Hukukunda Hapishane Çeşitleri, Fiziki Şartları ve Personeli . ARTUKLU AKADEMİ, 2017, CİLT: IV/SAYI 2, 50-63. 200 + 0
2016
2. Uyanık, M. İslâm Hukukunda Mahkûmun Hakları ve Mahkûma Yapılacak Muamele. İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2016, 27, 331-391. 200 + 0
2010
1. Uyanık, M. İslam Hukukunda İhtikâr. İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2010, 16, 433-476. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 600
2021
6. UYANIK, M. Murat Şimşek, İslâm Hukukunda Bağlayıcılık Bakımından Hz. Peygamber’in İctihad ve Tasarrufları. Ankara: TDV Yayınları, 2021. 490 s.. MEVZU – SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, , 187-190. 100 + 0
10.5281/zenodo.5506928

2020
5. UYANIK, M. HELAL GIDA SERTİFİKALARININ FIKIH VE MEVZUAT AÇISINDAN PROBLEMLERİ. İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, , 665-678. 100 + 0
2019
4. UYANIK, M. İslam Hukukunda Bir Ehliyet Arızası Olarak Cehl. İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, , 115-132. 100 + 0
2018
3. UYANIK, M. Müftülüklere Resmî Nikâh Kıyma Yetkisinin Verilmesi ve İslam Hukuku Açısından Uygulamada Karşılaşılabilecek Muhtemel Problemler. İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, , 389-413. 100 + 0
2016
2. UYANIK, M. İslâm Hukukunda Mahkûmun Hakları ve Mahkûma Yapılacak Muamele. İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, , 331-391. 100 + 0
2010
1. UYANIK, M. İslam Hukukunda İhtikâr. İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2010, , 433-476. 100 + 0
Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 100
2017
1. UYANIK, M. İslam Hukukunda Hapis Cezası Çeşitleri ve Süreleri. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 8, 139-164. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. UYANIK, M. Bankaların Memur, İşçi ve Emeklilere Verdiği Maaş Promosyonlarının Fıkhî Durumu. MARİFE DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2018, 18, 631-648. 200 + 0
10.33420/marife.458906

Ulusal - Diğer 100
2017
1. Uyanık, M. Batı ve Doğu Kültüründe Hapishane. MİZANU'L-HAK, 2017, 4, 100-138. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 400
2020
4. UYANIK, M. İslâm Hukukunda Dinî Hükümleri Hafifleten Umûmü’l-Belvâ. HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2020, 13, 195-235. 100 + 0
2019
3. UYANIK, M. İSLÂM AİLE HUKUKUNDA EVLİLİK ve BOŞANMA NAFAKASI BAĞLAMINDA SÜRESİZ NAFAKA YASASI. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, , 57-87. 100 + 0
2017
2. UYANIK, M. Batı ve Doğu Kültüründe Hapishane. MîZâNÜ’L-HAK İSLâMî İLİMLER DERGİSİ, 2017, , 87-134. 100 + 0
1. UYANIK, M. İslam Hukukunda Hapishane Çeşitleri, Fiziki Şartları ve Personeli. ARTUKLU AKADEMİ, 2017, 4, 97-108. 100 + 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 0
1. UYANIK, M. ISPEC 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES THE PROCEEDINGS BOOK, ISBN: 9786257720397, ISPEC Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
2. UYANIK, M. Kur’ân İnsan ve Yanılgı, ISBN: 978-605-9464-98-7, Emin Yayınları, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
3. GÜLLÜDAĞ, N.; POLAT, C.; ŞAHİN ÇEKEN, K.; UYANIK, M. IGDIR INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS (ABSTRACT BOOK), ISBN: 9786057461667, IKSAD GLOBAL, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. UYANIK, M. İslam Hukukunda Hapis Cezası ve Hapishane, ISBN: 978-605-351-289-9, Hikmetevi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 368 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 0
2. UYANIK, M. İSLÂM HUKUKUNDA KANUNA KARŞI HİLE ÖRNEĞİ OLARAK HÜLLE NİKÂHI, ISBN: 9786053514466, KİTAP DÜNYASI YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 192 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2021. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 0
1. UYANIK, M. Şâfiî Mezhebinin Muharrirlerinden İmam Râfiî, ISBN: 978-605-2131-06-0, AYBİL Yayınları, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
2. AKÇAY, H.; UYANIK, M. DİL-DÜŞÜNCE MÜLAHAZALAR, ISBN: 978-605-2226-37-7, SEYDA YAYINLARI, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. UYANIK, M., İslam Hukuku Açisindan İnsan ve Trafik Sorumluluğu. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Türkiye, . 200

1. UYANIK, M.; SİZGEN, İ., Ölüye Yapılan Telkîn Uygulamasının Mezhepler Bağlamında Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-03-09, 2018-03-11, Mardin, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

3. UYANIK, M., İslam Hukuku Açisindan Memur ve Emeklilere Verilen Banka Promosyonlarinin Hükmü. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Türkiye, . 100

2. UYANIK, M.; SİZGEN, İ., Definden Sonra Ölüye Yapılan Telkîn Uygulamasının Fıkıh Mezhepleri Açısından Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-03-09, 2018-03-11, Mardin, Türkiye, . 100

1. Uyanık, M., İslam Hukuku Açısından Helal Gıda Sertifikası Denetimlerinin Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, 2017-11-03, 2017-11-05, Ankara, Türkiye, 2017. 100

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 320
1. ARTUKLU AKADEMİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
2. ISLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2017 : 30 ] . 150
3. ISLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2017 : 30 ] . 150
4. ISLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2017 : 29 ] . 0
5. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
6. İLAHIYAT AKADEMI DERGISI/GAZIANTEP İLAHIYAT FAKüLTESI , [ 2016 : 4 ] . 20
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İİFT219 Arapça Okuma - Anlama Becerisi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT109 İbadet Esasları İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT109 İbadet Esasları İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT109 İbadet Esasları İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT109 İbadet Esasları İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz GCD301 Gönüllülük Çalışmaları Eğitim Fakültesi Gönüllülük Çalışmaları Koordin 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz İİFT109 İbadet Esasları İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT109 İbadet Esasları İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT109 İbadet Esasları İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Uyanık, M. Murat Şimşek, İslâm Hukukunda Bağlayıcılık Bakımından Hz. Peygamber’in İctihad ve Tasarrufları. Ankara: TDV Yayınları, 2021. 490 s.. MEVZU – SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, , 187-190.
10.5281/zenodo.5506928
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Uyanık, M. İSLÂM HUKUKUNDA KANUNA KARŞI HİLE ÖRNEĞİ OLARAK HÜLLE NİKÂHI, ISBN: 9786053514466, KİTAP DÜNYASI YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 192 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Güllüdağ, N.; Polat, C.; şahin çeken, K.; Uyanık, M. IGDIR INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS (ABSTRACT BOOK), ISBN: 9786057461667, IKSAD GLOBAL, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021.
Uyanık, M. ISPEC 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES THE PROCEEDINGS BOOK, ISBN: 9786257720397, ISPEC Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uyanık, M. İslâm Hukukunda Mahkûmun Hakları ve Mahkûma Yapılacak Muamele. İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, , 331-391,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Uyanık, M. İslam Hukukunda Hapis Cezası ve Hapishane, ISBN: 978-605-351-289-9, Hikmetevi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 368 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uyanık, M. İslam Hukukunda İhtikâr. İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2010, , 433-476,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uyanık, M. İslam Hukukunda İhtikâr. İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2010, , 433-476,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Uyanık, M. Müftülüklere Resmî Nikâh Kıyma Yetkisinin Verilmesi ve İslam Hukuku Açısından Uygulamada Karşılaşılabilecek Muhtemel Problemler. İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, , 389-413,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Uyanık, M. İslâm Hukukunda Dinî Hükümleri Hafifleten Umûmü’l-Belvâ. HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2020, 13, 195-235,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Uyanık, M. İslam Hukukunda Hapis Cezası ve Hapishane, ISBN: 978-605-351-289-9, Hikmetevi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 368 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl