Dr. Öğr. Üyesi Nilgün DAĞ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üninersitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon
:
+90--
Dahili
:
11210
OLUŞTURMA
:
2016-10-14 13:50:44
DÜZENLEME
:
2019-08-01 11:06:47
PUAN
:
8600
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, YDS, 71,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2017
6. Dağ, N. Mesleğine Yeni Başlayan Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Mentoring İhtiyacı Duydukları Alanlar. INTERNATİONAL ELECTRONİC JOURNAL OF ELEMENTARY EDUCATİON, 2017, 10, 115-129. 200 + 0
10.26822/iejee.2017131892

2015
5. DAĞ, N.; ARSLANTAŞ, H. Öğretmenleri Etik İlkeler Çerçevesinde Hareket Etmekten Alıkoyan Nedenler. INTERNATİONAL JOURNAL OF INSTRUCTİON, 2015, 8, 33-44. 200 + 0
4. DAĞ, N.; SÖZER, M.; SEL, B. Okulda Politik Eğitim. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2015, 10, 1181-1187. 200 + 0
2009
3. Aksan, N.; KISAÇ, B.; AYDIN, M.; DEMİRBÜKEN, S. Sembolik Etkileşim Teorisi. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2009, 1, 902-904. 0 + 0
2. Aksan, N.; KISAÇ, B. Betimsel Bir Çalışma: Okuduğunu Anlama ve Bilişsel Farkındalık Becerileri. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2009, 1, 834-837. 0 + 0
1. Aksan, N. Betimsel Bir Çalışma: Epistemolojik İnançlar ve Öz Düzenlemeli Öğrenme. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2009, 1, 896-901. 0 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2017
1. Dağ, N. Gardner’ın Zihin Tasnifi Işığında Sınıf Öğretmenlerine İlişkin Bir Tahlil Denemesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ DERGİSİ, 2017, 3, 51-60. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
1. Dağ, N. İlkokul Öğrencilerinin Okuma Profili. INTERNATİONAL JOURNAL OF INSTRUCTİON , 2017, 10, 293-306. 300 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1000
2016
5. DAĞ, N. Yapılandırmacılık bağlamında sınıf içi iletişime ve sınıftaki birliktelik hâline ilişkin tespitler. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRSEHİR EGİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 17, 315-328. 200 + 0
2012
4. DAĞ, N. Yapılandırmacılık Baglamında Otorite Olgusuna Iliskin Tespitler. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EGİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 45, 1-14. 200 + 0
3. DAĞ, N. Vatandaslıgın Niteliksel Dönüsümü ve Vatandaslık Egitimi Üzerine Bir Betimleme Çalısması. ESKİSEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 13, 1-15. 200 + 0
2011
2. DAĞ, N. Beynin ve Nöronun Yapısı ve Fonksiyonu ile Beyin Arastırmaları Tarihine Kısa Bir Bakıs. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 2011, 15, 1-18. 200 + 0
2010
1. DAĞ, N. Okuma Güçlüklerinin Giderilmesinde 3P Metodu ile Bosluk Tamamlama (Cloze) Tekniginin Kullanımı Üzerine Bir Çalısma. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EGİTİM DERGİSİ, 2010, 11, 63-74. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2006
1. SÖZER, M.; DAĞ, N. Egitim Programlarında Stratejik Planlama . BİLİM VE AKLIN AYDINLIGINDA EGİTİM, 2006, 7, 22-29. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. DAĞ, N.; BAŞAR, M. Contemporary Approaches in Education and Communication, ISBN: 9783631681060, Frankfurt: Peter Lang, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 14 Sayfa, Türkçe, Frankfurt, Almanya, 2016. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3500
1. DAĞ, N. Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 978-605-320-084-0, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 100, Baskı Adet Sayısı: 1, 24 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 2750
2. DAĞ, N. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-84815-0-3, Başar Yayınevi, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1, 21 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2014. 0
3. DAĞ, N. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-84815-0-3, Başar Yayınevi, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1, 32 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2014. 500
4. DAĞ, N. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-84815-0-3, Başar Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 25 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2014. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. DAĞ, N.; ATATEKİN, E.; DEMİRBÜKEN, S., Neoliberal Egitim Politikalarının Üniversitelerin Itibarı Açısından Dogurabilecegi Riskler. Uluslar arası Yüksekögretim Kongresi, 2011-05-27, 2011-05-29, İstanbul, Türkiye, 2011. 200

1. DAĞ, N., Okuma Hatalarının Giderilmesinde Cloze Tekniğinin Kullanımına İlişkin Bir Uygulama. III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2011-05-04, 2011-05-07, Girne, KKTC, 2011. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. DAĞ, N.; KÖÇER, M., Türkiye'de Politik Okuryazarlık. II. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 2016-05-25, 2016-05-28, Belgrad, Sırbistan, 2016. 100

3. DAĞ, N., Ögretmen Egitiminde Kalite Düsüklügüne Yol Açan Nedenler. II. Uluslararası Türk Kültür Cografyasında Egitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep/Nizip, Türkiye, 2016. 100

2. DAĞ, N.; ÇİFTÇİ, B., İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin politik bilgi düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2015-05-08, 2015-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2015. 100

1. DAĞ, N.; TAŞKAYA, S., Ögretmenligin Meslek Etigi Üzerine Betimsel Bir Çalısma. Uluslar arası Türk Kültür Cografyasında Egitim Bilimleri Arastırmaları Sempozyumu, 2012-10-01, 2012-10-03, Sinop, Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. SÖZER, M.; DAĞ, N., Ilkögretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Hikâye Edici Metinlerin Bagdasıklık ve Tutarlılık Açısından Incelenmesi. VII. Ulusal Sınıf Ögretmenligi Sempozyumu, 2008-05-02, 2008-05-04, Çanakkale, Türkiye, 2008. 100

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF220 Milli Pedagoji ve Çocukluk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 534 Vatandaşlık Eğitimi ve Politik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF 535 Yapılandırmacılığın Felsefi Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF220 Milli Pedagoji ve Çocukluk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 534 Vatandaşlık Eğitimi ve Politik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 535 Yapılandırmacılığın Felsefi Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SNF 534 Vatandaşlık Eğitimi ve Politik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 535 Yapılandırmacılığın Felsefi Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl