Doç.Dr. Nilgün DAĞ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üninersitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon
:
+90--
Dahili
:
11210
OLUŞTURMA
:
2016-10-14 13:50:44
DÜZENLEME
:
2022-06-03 07:29:22
PUAN
:
6590
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 71.25000
İngilizce, C, YDS, 71,25


Doktora Tezi

1. Sınıf öğretmeni adaylarının insan haklarına ilişkin tutumlarını etkileyen faktörler / Factors affecting the attitude of primary school teacher candidates towards human rights Danışman: Dr. Kemal KÖKSAL, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2013.

Yüksek Lisans Tezi

1. Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Danışman: Dr. Mehmet Akif SÖZER, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye, 2006.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DR. ÖĞRT. ÜYESİ KALİTE BİRİM TEMSİLCİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2021-11-30 - Devam ediyor
DR.ÖĞRT.ÜYESİ DEKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-06-01 - 2022-05-29
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
1. SARI, M.; DAĞ, N.; TAŞĞIN, Ö. Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Mentor-menti İlişkisine Yönelik Algıları: Bir Metaforik Çalışma. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ, 2020, 10, 378-396. 0 + 0
https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.849836

Uluslararası - Diğer 400
4. DAĞ, N. Seçenek Bolluğu Karar Verme Davranışını Nasıl Etkiler?. ULUSLARARASI EĞİTİM SPEKTRUMU DERGİSİ, 2020, 2, 63-70. 100 + 0
2019
3. DAĞ, N. Üniversite Üzerine Bir Tahlil Denemesi. EĞİTİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 2019, 1, 100-110. 100 + 0
2017
2. DAĞ, N. Gardner’ın Zihin Tasnifi Işığında Sınıf Öğretmenlerine İlişkin Bir Tahlil Denemesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ DERGİSİ, 2017, 3, 51-60. 100 + 0
2015
1. DAĞ, N.; ARSLANTAŞ, H. Reasons preventing teachers from acting within the framework of ethical principles. INTERNATİONAL JOURNAL OF INSTRUCTİON, 2015, 8, 33-44. 100 + 0
10.12973/iji.2015.823a

Uluslararası - Alan endexleri 400
2021
4. DAĞ, N.; AKSOY, B.; ARSLANTAŞ, H. Awareness of Primary Teachers about Teaching Location and Direction Concepts. REVİEW OF INTERNATİONAL GEOGRAPHİCAL EDUCATİON, 2021, 11, 42-61. 100 + 0
10.33403/rigeo.844720

2017
3. DAĞ, N. The Reading Profile of Turkish Primary School Students. INTERNATİONAL JOURNAL OF INSTRUCTİON, 2017, 10, 293-306. 100 + 0
https://doi.org/10.12973/iji.2017.10417a

2. DAĞ, N.; SARI, M. Areas of mentoring needs of novice andpreservice teachers. INTERNATİONAL ELECTRONİC JOURNAL OF ELEMENTARY EDUCATİON, 2017, 10, 115-129. 100 + 0
10.26822/iejee.2017131892

2015
1. DAĞ, N.; SÖZER, M.; SEL, B. Political Education in School. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2015, 10, 1181-1187. 100 + 0
10.5897/ERR2015.2330

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1000
2019
5. DAĞ, N.; KÖÇER, M. Türkiye’de Politik Okuryazarlık. OPUS, 2019, 13, 2150-2175. 200 + 0
DOI: 10.26466/opus.567352

2016
4. DAĞ, N. Consideration on Class Communication and State of Togetherness in Class Within The Framework of Constructivism. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 17, 315-328. 200 + 0
2012
3. DAĞ, N. Vatandaşlığın Niteliksel Dönüşümü ve Vatandaşlık Eğitimi Üzerine Bir Betimleme Çalışması. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 13, 1-15. 200 + 0
2. DAĞ, N. Yapılandırmacılık Bağlamında Otorite Olgusuna İlişkin Tespitler. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 45, 1-14. 200 + 0
2011
1. DAĞ, N. Beynin ve Nöronun Yapısı ve Fonksiyonu ile Beyin Araştırmaları Tarihine Kısa Bir Bakış. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 2011, 15, 1-18. 200 + 0
Ulusal - Diğer 200
2020
2. DAĞ, N.; PAMUK, D.; ÖZDEMİR, S. Okul Müdürlerinin Öğretmenleri, Öğrencileri ve Velileri İkna Etmede Zorlandıkları Konular. GAZİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 6, 277-299. 100 + 0
10.30855/gjes.2020.06.03.002

1. DAĞ, N. Prekarizasyon Bağlamında Öğretmenlik. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ(AUJEF), 2020, 4, 365-379. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2010
1. DAĞ, N. Okuma Güçlüklerinin Giderilmesinde 3P Metodu ile Boşluk Tamamlama Cloze Tekniğinin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ, 2010, 11, 63-74. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 0
1. DAĞ, N. Farklılaştırılmış Öğretim Stratejileri: Tek Beden Herkese Uymaz, ISBN: 978-605-037-006-5, PegemA Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 40 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
2. DAĞ, N. Farklılaştırılmış Öğretim Stratejileri: Tek Beden Herkese Uymaz, ISBN: 978-605-037-006-5, PegemA Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 8 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. DAĞ, N.; TÜRKSEVER, Ö.; AKSOY, B. The Pandemic Process and New Horizons in Educational Sciences, ISBN: 978-625-7148-23-8, SRA Academic Publishing (Strategic Researches Academy), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 336 Sayfa, İngilizce, Klaipeda, Litvanya, 2021. 0
2. DAĞ, N. Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi, ISBN: 978-625-7880-76-3, PegemA Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 24 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
3. DAĞ, N.; BAŞAR, M. Contemporary Approaches in Education and Communication, ISBN: 978-3-631-68106-0, PL Academic Research, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 14 Sayfa, İngilizce, Frankfurt, Almanya, 2016. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. DAĞ, N. Değerlerin Düşündürdükleri, ISBN: 9786257404983, İlahiyat Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 107 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
1. DAĞ, N.; AKTEPE, V.; ASLAN, A. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-84815-0-3, Başar Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 21 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2014. 0
2. SÖZER, M.; DAĞ, N. Eğitim Felsefesi, ISBN: 978-605-7895-44-8, Nobel Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 23 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
3. DAĞ, N.; SÖZER, M. Eğitim Sosyolojisi, ISBN: 978-605-241-982-3, PegemA Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
4. DAĞ, N.; SÖZER, M. Eğitim Felsefesi, ISBN: 978-605-7895-44-8, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
5. DAĞ, N.; ÜNAY, E.; ERDEM, R.; ÇELENK, G. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-84815-0-3, Başar Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 32 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2014. 0
6. DAĞ, N. Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 978-605-320-984-0, Nobel Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 14 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 0
7. DAĞ, N.; ÖZDEMİR, S. Eğitimde Ahlâk ve Etik, ISBN: 978-605-241-620-4, PegemA Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 21 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
8. DAĞ, N.; ALADAĞ, A. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-84815-0-3, Başar Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 25 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2014. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1190

6. DAĞ, N.; AKSOY, B., Konargöçer Kültürün Bireysel ve Toplumsal Psikolojimizde Bıraktığı İzler. Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu, 2019-09-26, 2019-09-28, Giresun, Türkiye, . 200

5. DAĞ, N.; Demirbüken, S.; ATATEKİN, E., Neoliberal Eğitim Politikalarının Üniversitelerin İtibarı Açısından Doğurabileceği Riskler. Uluslar arası Yükseköğretim Kongresi (Cilt: 1, Bölüm VI, s. 303-308), 2011-05-27, 2011-05-29, İstanbul, Türkiye, . 200

4. DAĞ, N., An Application Regarding the Use of the Cloze Method in order to Correct the Oral Reading Miscaes. III. International Congress of Educational Research, 2011-05-04, 2011-05-07, Girne, KKTC, . 200

3. DAĞ, N.; KISAÇ, B.; AYDIN, M.; DEMİRBÜKEN, S., Symbolic Interaction Theory. World Conference on Educational Sciences - 2009, 2009-02-03, 2009-02-06, Girne, KKTC, . 190

2. DAĞ, N., A Descriptive Study: Epistemological Beliefs and Self Regulated Learning. World Conference on Educational Sciences - 2009, 2009-02-03, 2009-02-06, Girne, KKTC, . 200

1. DAĞ, N.; KISAÇ, B., A Descriptive Study: Reading Comprehension and CognitiveAwareness Skills. World Conference on Educational Sciences 2009, 2009-02-03, 2009-02-06, Girne, KKTC, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. SARI, M.; DAĞ, N.; TAŞĞIN, Ö., Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Mentor-Menti İlişkisine Yönelik Algıları: Bir Metaforik Çalışma. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, . 100

3. DAĞ, N., Öğretmen Eğitiminde Kalite Düşüklüğüne Yol Açan Nedenler. II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Nizip/Gaziantep, Türkiye, . 100

2. DAĞ, N.; ÇİFTÇİ, B.; AYÖRDÜ, H., İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Politik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. VII. International Congress of Social Sciences Education, 2015-05-08, 2015-05-10, Nevşehir, Türkiye, . 100

1. DAĞ, N.; TAŞKAYA, S., Öğretmenliğin Meslek Etiği Üzerine Betimsel Bir Çalışma. Uluslar arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları, 2012-10-01, 2012-10-03, Sinop, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. SÖZER, M.; DAĞ, N., İlköğretim 5 Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Hikâye Edici Metinlerin Bağdaşıklık ve Tutarlılık Açısından İncelenmesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2008-05-02, 2008-05-04, Çanakkale, Türkiye, . 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Mustafa Aksoy, Sınıf öğretmenlerinin "sorumluluk" değerinin öğretimine ilişkin bakış açılarının incelenmesi / Examination of primary school teachers perspectives on teaching the value of "responsibility", Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022, Tamamlandı. 200

1. Muhammed Hüseyin Özer, Sınıf öğretmenlerinin 'tasarruf' kavramına yönelik metaforik algılarının incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022, Tamamlandı. 200

Uluslararası 0
1. ULAKBIM DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION , EDITOR KURULU UYELIGI, - Devam ediyor. 0
2. ULAKBIM DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION , EDITOR KURULU UYELIGI, - Devam ediyor. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SEP301 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SES003 İlkokul Ders Kitapları İncelem Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SES008 Sosyal Beceri Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SEP301 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 543 Sosyal Bilgiler Dersinde Becer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz MBD009 Eğitimde Ahlak ve Etik Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF220 Milli Pedagoji ve Çocukluk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 534 Vatandaşlık Eğitimi ve Politik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 535 Yapılandırmacılığın Felsefi Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF220 Milli Pedagoji ve Çocukluk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 534 Vatandaşlık Eğitimi ve Politik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 535 Yapılandırmacılığın Felsefi Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SNF 534 Vatandaşlık Eğitimi ve Politik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 535 Yapılandırmacılığın Felsefi Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl