Dr. Öğr. Üyesi NURCAN ÇİÇEK

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2012
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
ngokcakan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
nurcangokcakan@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-10-13 11:58:18
DÜZENLEME
:
2018-06-23 23:55:34
PUAN
:
12872
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1992
DOKTORA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1997
Doktora Tezi

1. ÇEŞİTLİ DERECELERDEKİ DEPRESYONUN GİDERİLMESİNDE BECK' İN BİLİŞSEL TERAPİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 1997.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ KABUL DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Danışman: Dr. Doç.Dr. İsmail ÖZÇELİK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 1992.

Theses_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 350
2016
3. Kıran Esen, B.; Bozkur, B.; Çiçek, N.; Baykal, F. Ortaokul öğrencilerinin sürekli öfke ve öfke kontrolüne psiko-eğitim programının etkisi. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2016, 2, 1352-1361. 150 + 0
http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/26511/279010

Publications_008.pdf

2. Çiçek, N.; Gökçakan, K. Renklerin Özellikleri, İç Mekân Kullanımı, Psikolojik Ve Fizyolojik Etkileri. THE TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2016, Kasım Özel Sayı, 425-430. 200 + 0
http://www.tojet.net/special/2016_11_1.pdf

Publications_009.pdf

2014
1. Gökçakan, Y. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Depresyon Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. YILDIZ INTERNATİONAL CONFERENCE ON EDUCATİONAL RESEARCH AND SOCİAL SCİENCES PROCEEDİNGS BOOK, 2014, 23. Baskı: Eylül 2014, Ankara, 15-21. 0 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - Diğer 200
2016
2. ÇİÇEK, N.; Gökçakan, K. Characteristics of Colours, Interior Design and Their Psychological and Physiological Effects. THE TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2016, , 425-430. 100 + 0
1. ÇİÇEK, N.; KIRAN ESEN, B.; BOZKUR, B. Ortaokul öğrencilerinin sürekli öfke ve öfke kontrolüne psiko-eğitim programının etkisi. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2016, 2, 1352-1361. 100 + 0
10.24289/ijsser.279010

Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
2014
1. ÇİÇEK, N. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Depresyon Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. YILDIZ INTERNATİONAL CONFERENCE ON EDUCATİONAL RESEARCH AND SOCİAL SCİENCES PROCEEDİNGS BOOK, 2014, 23, 15-21. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1500
2013
8. ÇİÇEK, N.; DUBAN, N. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz yeterlik inançları Ve Fen Öğretimine Yönelik Tutumları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 21, 267-280. 200 + 0
7. Yıldız Duban, N.; Çiçek, N. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz yeterlik inançları Ve Fen Öğretimine Yönelik Tutumları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 27, 267-280. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/4389/60344

Publications_007.pdf

2010
6. ÇİÇEK, N. Mersin İlinde 2005-2009 Yılları Arasında ÇocukSuçları Oranının İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 52-59. 200 + 0
https://doi.org/10.17860/efd.30173

2005
5. ÇİÇEK, N.; GÖKÇAKAN, A. Depresyonda Bilişsel Terapi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 91-101. 200 + 0
4. ÇİÇEK, N.; ÇELİKKALELİ, Ö.; ÇAPRİ, B. Lise Öğrencilerinin Bazı Psikolojik İhtiyaçlarının Cinsiyet, Okul Türü, Anne ve Baba Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18, 245-268. 200 + 0
3. ÇİÇEK, N. Bir Obsesif-Kompulsif Bozukluk Vakasnda Bilisel-Davranç Terapi Uygulaması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 81-90. 200 + 0
2. Çiçek, N.; Çelikkaleli, Ö.; Çapri, B. Lise Öğrencilerinin Bazı Psikolojik İhtiyaçlarının Cinsiyet, Okul Türü, Anne ve Baba Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18, 245-268. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uefad/article/view/5000152320/5000138129

Publications_006.pdf

1. Çiçek, N. Bir Obsesif-Kompulsif Bozukluk Vakasnda Bilisel-Davranç Terapi Uygulaması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 81-90. 100 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000003027

Publications_005.pdf

Ulusal - Diğer 150
2009
4. Gökçakan, Y.; Büyükşahin, G.; Tunç, A. Mersin İlinde 2005-2009 Yılları Arasında Çocuk Suçları Oranının İncelenmesi1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 1, 52-59. 0 + 0
Publications_003.pdf

2007
3. ÇİÇEK, N.; ERKAN, Z.; GÜNDÜZ, B. Polislerde Tükenmişlik ve Görülen Psikolojik Belirtiler. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 16, 283-298. 100 + 0
2. Gündüz, Y.; Erkan, Y.; Gökçakan, Y. POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, CİLT 16, SAYI 2, 2007, S.283-298, 2007, 2, 283-298. 0 + 0
Publications_001.pdf

2005
1. Gökçakan, A.; Çiçek, N. Depresyonda Bilişsel Terapi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 91-101. 50 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Çiçek, N. Sosyal Psikoloji, ISBN: 978-605-4350-70-4, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 19 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 250
2. Çiçek, N. Etkili İletişim, ISBN: 978-605-364-626-6, Pegem Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 250
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 500
1. GÖKÇAKAN, N. Sosyal Psikoloji, ISBN: 978-605-4350-70-4, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 400 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 0
2. GÖKÇAKAN, N. Etkili İletişim, ISBN: 978-605-364-626-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. Kıran Esen, B.; Bozkur, B.; Çiçek, N., ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE KONTROLÜNE PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2016-09-10, 2016-09-12, İstanbul, Türkiye, 2016. 200

http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/26511/279010

3. Çiçek, N.; Gökçakan, K., CHARACTERISTICS OF COLOURS, INTERIOR DESIGN AND THEIR PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL EFFECTS . International Conference on New Horizons in Education, 2016-07-13, 2016-07-15, Viyana, Avusturya, 2016. 200

2. Çiçek, N., Analyzing the Depression Level of Psychologial Counseling and Guidance Students According to Various Variables. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 2014-10-01, 2014-10-03, İstanbul, Türkiye, 2014. 200

1. Çiçek, N., Sustainable Development And Education:Depression in Teacher Candidates. 5th International JTET Conference, 2007-06-30, 2007-07-02, Debrecen, Macaristan, 2007. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. Çiçek, N., Bir Depresyon Vakasında Bilişsel – Davranışçı Oryantasyonlu Psikolojik Danışma Uygulaması. International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100

3. Kıran Esen, B.; Çiçek, N., Suça Bulaşmış Erkeklerin Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Bazı Ruhsal Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100

2. Çiçek, N.; Büyükşahin Çevik, G.; Tunç, A., Mersin İlinde 2005-2009 Yılları Arasında Çocuk Suçları Oranının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, Ankara, Türkiye, 2009. 100

1. Çiçek, N., Sustainable Development and Education: Life Orientations of Candidate Teachers. 6th International JTET Conference, 2008-06-04, 2008-06-07, Eskişehir, Türkiye, 2008. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Çiçek, N., Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okullarda Şiddete Bakış Açısı. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2009-05-21, 2009-05-23, Eskişehir, Türkiye, 2009. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 372

8. Çiçek, N., Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Aile içi Şiddetle İlgili Düşünceleri ve Yaşantıları. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, İzmir, Türkiye, 2009. 50

7. Çiçek, N., Bir Depresyon Vakasında Bilişsel-Davranışçı Oryantasyonlu Psikolojik Danışma Uygulaması. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2007-10-17, 2007-10-19, İzmir, Türkiye, 2007. 50

6. Çiçek, N., Obsesif-Kompulsif Davranış Bozukluğunda Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım: Vaka Çalışması. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, 2006-09-21, 2006-09-23, Mersin, Türkiye, 2006. 50

5. Çiçek, N.; Karataş, Z., Lİse Öğrencilerinin Umutsuzluk Duygularının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2005-09-21, 2005-09-23, İstanbul, Türkiye, 2005. 50

4. Çapri, B.; Çiçek, N.; Çelikkaleli, Ö.; Gündoğdu, M., 7-11 Yaş Grubu Çocukların Korunum Gelişim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2005-09-21, 2005-09-23, İstanbul, Türkiye, 2005. 42

3. Çapri, B.; Çiçek, N.; Çelikkaleli, Ö., Lise Öğrencilerinin Başarma, Uyarlık, Düzen, Gösteriş ve Özerklik Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2005-09-21, 2005-09-23, İstanbul, Türkiye, 2005. 50

2. Gökçakan, A.; Erkan, Z.; Erkuş, A.; Çiçek, N.; Gündüz, B., Yol güvenliği bilincinin geliştirilmesinde psiko-eğitsel bir programın kullanılması. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2003-07-09, 2003-07-11, Malatya, Türkiye, 2003. 30

1. Gökçakan, A.; Çiçek, N., Öğretmen Adaylarında ve Öğretmenlerde Kendini Gerçekleştirmenin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1999-09-01, 1999-09-03, Trabzon, Türkiye, 1999. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCE , [ 2016 : 1 ] . 0
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz RPD201 Rehb. ve Psiko. Danışma Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RHA207 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz RHS003 Aile İçi İlişkiler ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RHA203 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz MBS002 Çocuk Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Güz MBS002 Çocuk Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RHA102 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar EBD-142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RHA106 Okullarda Rehberlik ve Psikolo Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RHA208 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunl Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PSİ242 Sosyal Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar PSI242 Sosyal Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar MBS002 Çocuk Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RHA207 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD201 Rehb. ve Psiko. Danışma Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz RHA203 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz RHS003 Aile İçi İlişkiler ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz MBS002 Çocuk Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RHA102 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RHA106 Okullarda Rehberlik ve Psikolo Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD201 Rehb. ve Psiko. Danışma Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz PSI449 Psikolojik Danışma ve Rehberli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar PDR 613 Depresyonda Bilişsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-0-1
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar PSİ242 Sosyal Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar PSİ320 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4-0-4
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar PDR 613 Depresyonda Bilişsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz PSI217 Sosyal Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz OÖP203 Erken Çocukluk Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz PSİ241 Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz PSI241 Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz OAÖ-553 Gelişim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PSİ320 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4-0-4
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar PDR 613 Depresyonda Bilişsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz EB217 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EB213 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz OAÖ-553 Gelişim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF216 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar PSİ320 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4-0-4
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar OAÖ-510 Seçmeli I :İletişim ve Sosyal Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 3-0-3
Bahar OAÖ-510 İletişim ve Sosyal Etkileşim B Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 3-0-3
Bahar OAÖ-546 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 3-0-3
Bahar OAÖ-546 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-0-1
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz OAÖ-553 Gelişim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz OAÖ-513 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 3-0-3
Güz OAÖ-503 Gelişim ve Öğrenme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 3-0-3
Güz OAÖ-513 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 3-0-3
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikilojisi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PDR314 Çocuklarda Görülen Dav. Boz. Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EBD242 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD214 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikol Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD211 Gelişim Psikolojisi II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD215 İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-0-1
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Güz RPD303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Proble Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD143 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz OSD İletişim ve Etkili İnsan İlişk Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Yaz RPD108 Gelişim Psikolojisi I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Yaz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl