Dr. Öğr. Üyesi Güzide Önal
Birim
:
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Harita ve Kadastro ( İkmep )
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-361 00 01
Dahili
:
16758
E-MAIL
:
onalg@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2019-02-27 15:21:28
DÜZENLEME
:
2020-12-29 18:13:31
PUAN
:
2435
YABANCI DİL
:
İngilizce, B1-B2, ÜDS, 65.000


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. YEŞİLBAĞLAR-KABAN (OLUR-ERZURUM) BÖLGESİNDEKİ ALTERASYONLARIN MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ Danışman: Dr. Doç. Dr. Mustafa Akyıldız, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2015.

http://library.cu.edu.tr/tezler/10939.pdf">http://library.cu.edu.tr/tezler/10939.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ Danışman: Dr. Doç. Dr. Mustafa Akyıldız, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2007.

http://library.cu.edu.tr/tezler/6359.pdf">http://library.cu.edu.tr/tezler/6359.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ KADIN SORUNLARINI ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2020-12-07 - Devam ediyor
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI KADIN SORUNLARINI ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2020-12-03 - 2023-11-24
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ KADIN SORUNLARINI ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2020-12-03 - 2023-11-24
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-09-16 - 2022-09-16
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-12-24 - 2021-12-24
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1150
2020
2. BAĞCI, U.; RIZAOĞLU, T.; ÖNAL, G.; PARLAK, O. Petrology of the late Triassic mafic volcanic rocks from the Antalya Complex, Southern Turkey: evidence for mantle source characteristics during the Neotethyan rifting. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 2020, 29, 1049-1072. 750 + 0
Publications_003.pdf

1. Parlak, O.; Bağcı, U.; Rızaoğlu, T.; Ionescu, C.; Önal, G.; Höck, V.; Kozlu, H. Petrology of ultramafic to mafic cumulate rocks from the Göksun (Kahramanmaraş) ophiolite, southeast Turkey. GEOSCIENCE FRONTIERS (ELSEVIER BV), 2020, 11, 109-128. 400 + 0
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1674987118302433?token=CBE9272FDF735C71A98619E95706405DF3781EA799EF6F97470ADB3BC6FC6CBBDAD9AFB78DC1B6D5EB23569FCC19A009

Publications_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 180
2017
1. Önal, G.; Akyıldız, M.; Cengiz, İ.; Aslan, M.; Özkümüş, S. DOĞU PONTİDLERDE OLUR (ERZURUM) BÖLGESİNDE EOSEN MAGMATİZMASINA BAĞLI ALTERASYON ZONLARI VE ÖNEMİ. MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ, 2017, 155, 229-259. 180 + 0
https://dergi.mta.gov.tr/images/mtadergi/makaleler/tr/20171219111743_1938_193a288eb.pdf

Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2008
1. Önal, G.; Akyıldız, M. Sarıkavak (Mersin) Manyezit Yataklarının Jeokimyasal İncelemesi. GEOSOUND YERBİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 52, 87-97. 200 + 0
https://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBM056ZzVPUT09

Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 100
1. Önal, G.; Akyıldız, M. MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ. Ç.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ (JOURNAL OF SCİENCE AND ENGİNEERİNG), 2008, 17-1, 65-76. 100 + 0
http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2008-17-1-7.pdf

Publications_005.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 65

1. PARLAK, O.; BAGCI, U.; RIZAOGLU, T.; ONAL, G., PETROLOGY OF ULTRAMAFIC TO MAFIC CUMULATE ROCKS FROM THE GOKSUN (KAHRAMANMARAS) OPHIOLITE, SOUTHEAST TURKEY. 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2018-05-07, 2018-05-11, Antalya, Türkiye, 2018. 65

http://www.isemg2018.org/

Ulusal - Özet - Sözlü 210

5. BAĞCI, U.; PARLAK, O.; RIZAOĞLU, T.; ÖNAL, G., ANTALYA KOMPLEKSİ’NDE YER ALAN MAFİK VOLKANİKLERİN JEOKİMYASI VE TEKTONİK ÖNEMİ. Uluslararası Katılımlı Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-06, Adana, Türkiye, 2017. 32

http://jeoloji.cu.edu.tr/sempozyum_web/

4. Önal, G.; Akyıldız, M., DOĞU PONTİDLER'DE EOSEN YİTİMİNE BAĞLI OLARAK GELİŞEN MİNERALİZASYON: PORFİRİ TİP CEVHERLEŞME İZLERİ (OLUR-ERZURUM). Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, 2015-09-07, 2015-09-11, Van, Türkiye, 2015. 50

http://dajeo2015.yyu.edu.tr/

3. ÖNAL, G.; AKYILDIZ, M.; ÖZKÜMÜŞ, S.; ASLAN, M.; CENGİZ, İ., YEŞİLBAĞLAR-KABAN (OLUR-ERZURUM) ALTERASYONLARININ MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ. Uluslararası Katılımlı 6. Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin , Türkiye, 2014. 45

http://jeokimyasemp.mersin.edu.tr

2. CENGİZ, İ.; KILIÇ, M.; ÖNAL, G.; ASLAN, M.; ÖZKÜMÜŞ, S.; KONAK, N., Olur-Tortum Zonunda Porfiri Bakır Cevherleşmelerine Ait İlk Bulgular: Yeşilbağlar ve Kaban Cevherleşmeleri (Olur- Erzurum-KD-Türkiye). 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı (Uluslararası Katılımlı), 2010-04-05, 2010-04-09, Ankara, Türkiye, 2010. 32

https://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/index.php?etkinlikkod=50

1. AKYILDIZ, M.; İLHAN, S.; ÖNAL, G., Boğsak (Silifke-Mersin) Boksit Cevherleşmelerinin Jeokimyasal İncelenmesi. Prof. Dr. Servet YAMAN MADEN YATAKLARI-JEOKİMYA ÇALIŞTAYI, 2008-10-23, 2008-10-25, Adana, Türkiye, 2008. 50

https://www.jmo.org.tr/etkinlikler/sempozyumlar/index.php?etkinlikkod=38

Ulusal - Özet - Poster 25

1. Önal, G.; Akyıldız, M., YEŞİLBAĞLAR-KABAN (OLUR-ERZURUM) ALTERASYON ZONLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ. Uluslararası Katılımlı V. Jeokimya Sempozyumu, 2012-05-23, 2012-05-25, Denizli, Türkiye, 2012. 25

http://www.pau.edu.tr/pau/tr/etkinlik/v-jeokimya-sempozyumu-(uluslararasi-katilimli)

Uluslararası - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

2. IV. ULUSLARARASI MERSİN BİLİM ŞENLİĞİ (218B594), Tübitak-4007, Proje No: 218B534, 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2019,Tamamlandı. 0
Projects_005.pdf

1. INTERNATIONAL MERSİN SCIENCE NIGHT (MERSCIN) (818725), H2020, Proje No: 818725, 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2019,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

Ulusal - Bursiyer 0

1. Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağında Gözlenen Ofiyolitik ve Granitik Kayaçların Jeokronolojisi, Tübitak-1001, Proje No: 106Y231, 116169 TL, Bursiyer, 2010,Tamamlandı. 0
https://trdizin.gov.tr/search/searchResults.xhtml

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES , [ 2018 : 1 ] . 5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz HKD 107 Temel Hukuk Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) ( 3-0-3
Güz HKD 107 Temel Hukuk Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar HKD 212 Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) ( 1-1-2
Bahar HKD 212 Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) 1-1-2
Güz HKD 107 Temel Hukuk Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) ( 3-0-3
Güz HKD 107 Temel Hukuk Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Parlak, O.; Bağcı, U.; Rızaoğlu, T.; ıonescu, C.; önal, G.; Höck, V.; Kozlu, H. Petrology of ultramafic to mafic cumulate rocks from the Göksun (Kahramanmaraş) ophiolite, southeast Turkey. GEOSCIENCE FRONTIERS (ELSEVIER BV), 2020, 11, 109-128.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1674987118302433?token=CBE9272FDF735C71A98619E95706405DF3781EA799EF6F97470ADB3BC6FC6CBBDAD9AFB78DC1B6D5EB23569FCC19A009
Bağcı, U.; Rızaoğlu, T.; önal, G.; Parlak, O. Petrology of the late Triassic mafic volcanic rocks from the Antalya Complex, Southern Turkey: evidence for mantle source characteristics during the Neotethyan rifting. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 2020, 29, 1049-1072.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl