Doç.Dr. ÖNDER SÜNBÜL

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
11241
Faks
:
+90-324-3412823
E-MAIL
:
ondersunbul@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-01 10:38:56
DÜZENLEME
:
2021-11-03 12:12:59
PUAN
:
17407
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, YDS, 75


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLKÖĞRETİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. Çeşitli boyutluluk özelliklerine sahip yapılarda, madde parametrelerinin değişmezliğinin klasik test teorisi, tek boyutlu madde tepki kuramı ve çok boyutlu madde tepki kuramı çerçevesinde incelenmesi Danışman: Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Alt testlerin farklı şekilde ağırlıklandırılmasının birey sıralaması açısından incelenmesi üzerine bir çalışma Danışman: Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABUL VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 2017-02-27 - Devam ediyor
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-23 - 2022-10-23
MERKEZ MÜDÜRÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-23 - 2022-10-23
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ KALİTE KOMİSYONU 2016-05-12 - 2018-05-12
KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ KALİTE KOMİSYONU 2016-05-12 - 2018-05-12
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-01-19 - 2018-10-21
MERKEZ MÜDÜRÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-21 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-21 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2017
2. Yormaz, S.; SÜNBÜL, Ö. Determination of Type I Error Rates and Power of Answer Copying Indices under Various Conditions. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE, 2017, 17, 5-26. 1000 + 0
10.12738/estp.2017.1.0105

1. Yormaz, S.; Sünbül, Ö. Determination of Type I Error Rates and Power of Answer Copying Indices under Various Conditions. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2017, 17, 5-26. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.1.0105

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2016
2. Sünbül, Ö.; Ömür Sünbül, S. Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde I. Tip Hata ve Güç Çalışması. ILKOGRETİM ONLİNE, 2016, 15, 882-897. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.10640

2010
1. Akbaşlı, S.; Yelken, T.; Sünbül, Ö. ÖĞRETMEN ADAYI DEMOKRATİK EĞİLİM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2010, 1, 94-108. 200 + 0
Publications_006.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 200
2018
2. SÜNBÜL, Ö.; Yormaz, S. Effects of Test Level Discrimination and Difficulty onAnswer-Copying Indices. INTERNATİONAL JOURNAL OF EVALUATİON AND RESEARCH İN EDUCATİON, 2018, 7, 32-38. 100 + 0
10.11591/ijere.v1i1.11488

1. SÜNBÜL, Ö.; Yormaz, S. Investigating the Performance of Omega Index According to ItemParameters and Ability Levels. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 2018, 207-226. 100 + 0
10.14689/ejer.2018.74.11

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2400
2017
12. Bulut, O.; Sünbül, Ö. R Programlama Dili ile Madde Tepki Kuramında Monte Carlo Simülasyon Çalışmaları . EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2017, 8, 266-287. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/epod/issue/31276/305821

Publications_008.pdf

11. BULUT, O.; SÜNBÜL, Ö. R Programlama Dili ile Madde Tepki Kuramında Monte Carlo Simülasyon Çalışmaları. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2017, 8, 266-287. 200 + 0
10.21031/epod.305821

2016
10. Ergin, A.; SÜNBÜL, Ö. Monitoring the Mathematics Cognitive Development with the Latent Growth Modeling. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 16, 20-40. 200 + 0
10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182909

9. Ergin Aydemir, S.; Sünbül, Ö. Matematik Bilişsel Gelişiminin Örtük Büyüme Modeli ile İzlenmesi. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 16, 20-40. 200 + 0
10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182909

Publications_007.pdf

8. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde I Tip Hata ve Güç Çalışması. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2016, 15, 882-897. 200 + 0
10.17051/io.2016.10640

2013
7. Sünbül, Ö.; Erkuş, A. Madde Parametrelerininin Değişmezliğinin Çeşitli Boyutluluk Özelliği Gösteren Yapılarda Madde Tepki Kuramınana Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 378-398. 200 + 0
Publications_001.pdf

6. KAN, A.; SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. 6 8 Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 207-222. 200 + 0
5. Kan, A.; Sünbül, Ö.; Ömür, S. 6. - 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 2013, 9, 207-222. 200 + 0
Publications_002.pdf

4. SÜNBÜL, Ö.; ERKUŞ, A. Madde Parametrelerininin Değişmezliğinin Çeşitli Boyutluluk Özelliği Gösteren Yapılarda Madde Tepki Kuramınana Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 378-398. 200 + 0
2008
3. Çelik, C.; Sünbül, Ö. LİDERLİK ALGILAMALARINDA EĞİTİM VE CİNSİYET FAKTÖRÜ: MERSİN İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI . SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 13, 49-66. 200 + 0
Publications_003.pdf

2006
2. Çakır, Ö.; Kan, A.; Sünbül, Ö. Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 12, 36-47. 200 + 117
Publications_004.pdf

2005
1. Sünbül, Ö.; İnandı, Y. İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinin, İlköğretim ve Bakanlık Müfettişlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 214-226. 200 + 12
Publications_005.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 400
2010
4. AKBAŞLI, S.; YELKEN, T.; SÜNBÜL, Ö. ÖĞRETMEN ADAYI DEMOKRATİK EĞİLİM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 1, 94-108. 100 + 0
2008
3. ÇELİK, C.; SÜNBÜL, Ö. LİDERLİK ALGILAMALARINDA EĞİTİM VE CİNSİYET FAKTÖRÜ MERSİN İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 13, 49-66. 100 + 0
2006
2. Çakır, Ö.; KAN, A.; SÜNBÜL, Ö. Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 36-47. 100 + 0
2005
1. SÜNBÜL, Ö.; İNANDI, Y. İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinin İlköğretim ve Bakanlık Müfettişlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 214-226. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 83
1. Zekioğlu, A.; Tekingündüz, S.; Sünbül, Ö. Contemporary Issues in Health Management, ISBN: 978-606-8552-67-5, CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, İngilizce, Ratipo, Romanya, 2016. 83
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 60
1. Erkuş, A.; Sünbül, Ö.; Ömür SÜNBÜL, S.; Yormaz, S.; Aşiret, S. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 246 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 50
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 60
1. Bars, M.; Çobanoğlu Aktan, D.; Çepni, Z.; Taşdelen Teker, G.; Kaya, G.; Güler, N.; Şahin, M.; Ömür Sünbül, S.; Sünbül, Ö.; İmamoğlu, Y. Psikoloji İçin İstatistiksel Metotlar, ISBN: 9786053185697, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 810 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 10
http://www.pegem.net/kitabevi/212393-Psikoloji-Icin-Istatiksel-Metotlar-kitabi.aspx
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 60
1. SÜNBÜL, Ö. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme – II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
2. SÜNBÜL, Ö. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
3. SÜNBÜL, Ö. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme – II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

1. Sünbül, Ö., A Study on Examining Different Weightings of Subtests According to Individual Rankings. International Conference on Educational Sciences, 2008-06-23, 2008-06-25, Famagusta, Kıbrıs Rum Kesimi, 2008. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1485

10. SÜNBÜL, Ö.; UÇAR, A., Çeşitli Faktörler Altında Alt Testlerin Artı Değer Özeliğine Sahip Olma Durumlarının İncelenmesi. V th International EurasianEducationalResearch Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Türkiye, . 100

9. KÖSE, İ.; SÜNBÜL, Ö.; USTA, H.; YANDI, A.; OĞUL, V., FARKLI ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİ İNCELEME YÖNTEMİ SONUÇLARININÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ KISA FORMU VERİLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI. Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies, 2017-09-21, 2017-09-23, NEVŞEHİR, Türkiye, . 80

8. Köse, İ.; Sünbül, Ö.; Usta, H.; Yandı, A.; Oğul, G., Farklı Ölçme Değişmezliği İnceleme Yöntemi Sonuçlarının Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği Kısa Formu Verileri Üzerinde Karşılaştırılması . I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 80

http://www.issas.net/

7. Sünbül, Ö.; Yormaz, S., Investigating the Performance of ω Index in Detecting Answer Copying. Conference on Test Security, 2017-09-06, 2017-09-08, Madison, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 100

https://cete.ku.edu/sites/cete.ku.edu/files/docs/Conference_on_test_security/2017_COTS_Program.pdf

6. Göktürk, Ö.; Binzet, G.; Sünbül, Ö., 9. Sınıf “Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimler” Ünitesinin "Kimyasal ve Fiziksel Değişimler" Bölümünün Laboratuvar Yöntemiyle ve Geleneksel Öğretim Yöntemiyle İşlenmesinin Öğrenci Başarısına ve Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkilerinin İncelenmesi. IV. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

http://ejercongress.org/2017/

5. Sünbül, Ö., Artı Değer Özelliğine Sahip Olan Ve Sahip Olmayan Alt Testlerde Eşitleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

http://2017.ices-uebk.org/?s=0&dil=tr

4. Kurtuldu, A.; Tekingündüz, S.; Sünbül, Ö., The Validity and Reliability Study of Turkish Version of Work-Related Flow Inventory (Wolf). 2. International Journal of Health Administration and Education Congress, 2016-03-26, 2016-03-27, KOCAELİ, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

3. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Evaluating Performance of Differential Item Functioning Detection Methods for DINA Model Data. International Meeting of the Psychometric Society 2015 (IMPS 2015), 2015-07-11, 2015-07-16, Pekin, Çin, 2015. 100

https://www.psychometricsociety.org/content/imps-2015

2. Sünbül, Ö.; Yormaz, S., Type I Error Rates and Powers Study of K Indices for Detecting Answer Copying. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), 2015-05-13, 2015-05-15, Ankara, Türkiye, 2015. 100

http://www.icefic.com/

1. Seo, M.; Sünbül, Ö., Performance of Test Statistics for Verifying Unidimensionality. National Council on Measurement in Education 2012 Annual Meeting, 2012-04-12, 2012-04-16, Vancouver, Kanada, 2012. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Davetli 0

1. Sünbül, Ö., Psychometrics in Turkey. International Meeting of the Psychometric Society (IMPS) 2016 , 2016-07-11, 2016-07-15, Ashville, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0

https://www.psychometricsociety.org/content/imps-2016

Ulusal - Özet - Sözlü 200

4. Sünbül, Ö., Kopya Belirleme İndekslerinin Madde Ayırt Edicilik ve Güçlük Düzeylerine Göre Performanslarının İncelenmesi. V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2016-09-01, 2016-09-03, Antalya, Türkiye, 2016. 50

http://epod2016.akdeniz.edu.tr/tr#i

3. Sünbül, Ö.; Ömür Sünbül, S., Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde 1. Tip Hata ve Güç Çalışması. IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2014-06-09, 2014-06-13, Ankara, Türkiye, 2014. 50

2. Kan, A.; Sünbül, Ö.; Ömür, S., 2009–6. Sınıf, 2010–7. Sınıf ve 2011–8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Madde Yanlılığının İncelenmesi. II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2012-09-19, 2012-09-21, Bolu, Türkiye, 2012. 50

Scientific_Meetings_003.pdf

1. Sünbül, Ö.; Erkuş, A., Ölçüt Bağıntılı Geçerlik ile Sınıflama Geçerliği Katsayılarının Diploma Notları, Beş Deneme Sınavı Testleri ve OKS testleri Üzerinde Zincirleme İncelenmesi. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2008-05-14, 2008-05-16, Ankara, Türkiye, 2008. 50

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. PROJECT ON SOCIAL AND FINANCIAL EDUCATION INTEGRATED TO VISUAL ARTS CURRICULUM, UNICEF, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 0

1. European Union Natural Painting Project (AIPP), European Union, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 400

4. Mersin Üniversitesi’nde Süreç (Formative) Değerlendirmeye Yönelik Uygulamaların Yaygınlaştırılması, BAP, Proje No: 2019-1-AP5-3413, 200000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Bilgisayar Destekli Ölçme Değerlendirme Araçlarının Mersin Üniversitesi'nde Farklı Alanlara Entegrasyonu, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2338, 110000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. MATEMATİK BİLİŞSEL GELİŞİMİNİN ÖRTÜK BÜYÜME MODELİ İLE İZLENMESİ, BAP, Proje No: BAP-EBE EÖDB (SEA) 2014-2 YL, 5500 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

1. Kopya Belirleme İndekslerinin Çeşitli Koşullar Altında I. Tip Hata Oranlarının ve Güçlerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-EBE EÖDB (SY) 2014-2 YL, 6000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 250

6. Öğretmen Öz-yeterlilik Ölçeği Kısa Formunun Ölçme Değişmezliğinin Madde Tepki Kuramı ve Klasik Test Kuramı Yöntemleri ile İncelenmesi, BAP, Proje No: Bilinmiyor, 1298 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

5. Hatıralarla Bilim , TÜBİTAK, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

4. Mutfakta Bilim ve Sağlık II , TÜBİTAK, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

3. Mutfakta Bilim ve Sağlık , TÜBİTAK, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

2. Üniversite - Kent İşbirliği Eylem Planı , , Proje No: Bilinmiyor, 85284 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 0

1. Yetişkinler İçin Sorumluluk Ölçeği Geliştirme Çalışması, BAP, Proje No: BAPEF EB (AE) 2006-2, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. Arzu UÇAR, ARTI DEĞER ÖZELLİĞİNE SAHİP ALT TESTLERDE EŞİTLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Ece Türker, KLASİK TEST KURAMINA VE FAKTÖR ANALİTİK YAKLAŞIMA GÖRE ELDE EDİLEN FARKLI GÜVENİRLİK KATSAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Seha Yormaz, KOPYA BELİRLEME İNDEKSLERİNİN ÇEŞİTLİ KOŞULLAR ALTINDA I. TİP HATA ORANLARININ VE GÜÇLERİNİN BELİRLENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Seyran Ergin Aydemir, MATEMATİK BİLİŞSEL GELİŞİMİNİN ÖRTÜK BÜYÜME MODELİ İLE İZLENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Fatma Altuner, Madde İstatistikleri ve Madde Tepki Süresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 200

Uluslararası
1. University of North Carolina at Greensboro School of Education Educational Research and Methodology , 2009-10-07 - 2010-07-15, Greensboro, Amerika Birleşik Devletleri.
1. Psychometric Society , Üye No: 1881, Amerika Birleşik Devletleri, 2015-01-01-2015-12-25.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EÖD 511 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 2-2-3
Güz EPÖ 623 Eğitim Araştırmalarında Istati Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz PSİ 731 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Güz MBD010 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBS020 Öğretimi Bireyselleştirme ve U Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Güz MBD010 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD007 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EPÖ 635 Ölçme Aracı Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-2-4
Bahar EÖD 518 Çok Değişkenli İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 2-2-3
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RHA209 Temel İstatistik Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD419 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Güz EÖD 511 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 2-2-3
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Güz EPÖ 623 Eğitim Araştırmalarında Istati Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Bahar EÖD 518 Çok Değişkenli İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 2-2-3
Bahar RPD 555 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar PSİ 731 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Bahar EPÖ 635 Ölçme Aracı Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-2-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Güz EÖD 511 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 2-2-3
Güz PDR 603 İleri Veri Analiz Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PSİ 731 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar PSİ 731 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PSİ 731 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Bahar PSİ 731 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EÖD 511 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 2-2-3
Bahar EÖD 518 Çok Değişkenli İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 2-2-3
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EÖD 625 Klasik Test Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 3-0-3
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Güz EÖD 511 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 2-2-3
Güz EÖD 621 Bilgisayar Temelli Testler ( C Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 3-0-3
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD-212 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EÖD 602 Madde Tepki Kuramları II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 3-0-3
Bahar EÖD 614 Bilimsel Araştırma Süreci Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 2-0-2
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EÖD 625 Klasik Test Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 3-0-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 4-0-4
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz İDE311 İstatistik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EÖD 612 Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Güz PSİ 717 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz EÖD 601 Madde Tepki Kuramları I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EÖD 511 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz EÖD 515 İstatistiksel Programlama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar PSI302 Ölçek Geliştirme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PSİ 520 Çok Değişkenli Analiz Teknikle Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Bahar EÖD 482 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EÖD 486 Çok Değişkenli Analiz ve Uygul Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar EÖD 484 Klasik Test Kuramı II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EÖD 515 İstatistiksel Programlama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PSI309 Ölçme Teknikleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 505 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 717 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz EÖD 511 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EBD412 Öğret. Sür. İzl. ve Deger. ( S Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar EBD412 Öğretim Süreci İzl. ve Değer. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar EYD 454 Eğitim İstatistiği ve Bilgisay Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar EÖD 458 İstatistik II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar EÖD 482 Eğitimde Ölçme Değerlendirmey Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar TÜE 517 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar EPÖ 456 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD311 İstatistik* ( Seçmeli ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD311 İstatislik* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araş. Yön. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz EBD311 İstatistik* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE311 İstatistik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz OAÖ-561 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz EÖD 507 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz İEP 515 Araştırma Yöntemleri ve Teknik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD412 Öğret. Sür. İzl. ve Deger. ( S Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD412 Öğrt. Sür. İzl. ve Deger. ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EÖD 482 Eğitimde Ölçme Değerlendirmey Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araş. Yön. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OSA 531 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Güz EYD 505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz İEP 515 Araştırma Yöntemleri ve Teknik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-2-4
Güz EÖD 507 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OAÖ-561 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz EYD-505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD412 Öğret. Sür. İzl. ve Deger. ( S Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EBD412 Öğrt. Sür. İzl. ve Deger. ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OAÖ-530 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 3-0-3
Bahar EÖD 482 Eğitimde Ölçme Değerlendirmey Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD311 İstatistik* ( Seçmeli ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araş. Yön. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz RPD409 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz İDE311 İstatistik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz OAÖ-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 3-2-4
Güz OAÖ-561 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz İEP 523 İstatistik ve Uygulamaları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-2-4
Güz İEP 515 Araştırma Yöntemleri ve Teknik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-2-4
Güz EÖD 607 Madde Tepki Kuramları III Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-4-4
Güz OAÖ-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 3-2-4
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl