Doç.Dr. ÖNDER SÜNBÜL
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
42109
Faks
:
+90-324-3412823
E-MAIL
:
ondersunbul@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-01 10:38:56
DÜZENLEME
:
2024-03-07 08:17:40
PUAN
:
18727
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, YDS, 75
Researcher ID
Scopus ID
h-index
10
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLKÖĞRETİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. Çeşitli boyutluluk özelliklerine sahip yapılarda, madde parametrelerinin değişmezliğinin klasik test teorisi, tek boyutlu madde tepki kuramı ve çok boyutlu madde tepki kuramı çerçevesinde incelenmesi Danışman: Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Alt testlerin farklı şekilde ağırlıklandırılmasının birey sıralaması açısından incelenmesi üzerine bir çalışma Danışman: Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABUL VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 2023-02-21 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABUL VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 2017-02-27 - Devam ediyor
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2023-11-06 - 2026-11-06
KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ KALİTE KOMİSYONU 2023-06-19 - 2026-06-19
KURUL ÜYESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2023-06-08 - 2026-06-08
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME 2023-06-01 - 2026-06-01
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2022-01-07 - 2025-01-07
MERKEZ MÜDÜRÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2022-01-07 - 2025-01-07
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020-08-28 - 2023-08-28
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-23 - 2022-10-23
MERKEZ MÜDÜRÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-23 - 2022-10-23
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ KALİTE KOMİSYONU 2016-05-12 - 2018-05-12
KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ KALİTE KOMİSYONU 2016-05-12 - 2018-05-12
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-01-19 - 2018-10-21
MERKEZ MÜDÜRÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-21 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-21 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2017
2. Yormaz, S.; Sünbül, Ö. Determination of Type I Error Rates and Power of Answer Copying Indices under Various Conditions. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2017, 17, 5-26. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.1.0105

1. Yormaz, S.; SÜNBÜL, Ö. Determination of Type I Error Rates and Power of Answer Copying Indices under Various Conditions. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE, 2017, 17, 5-26. 1000 + 0
10.12738/estp.2017.1.0105

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2016
2. Sünbül, Ö.; Ömür Sünbül, S. Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde I. Tip Hata ve Güç Çalışması. ILKOGRETİM ONLİNE, 2016, 15, 882-897. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.10640

2010
1. Akbaşlı, S.; Yelken, T.; Sünbül, Ö. ÖĞRETMEN ADAYI DEMOKRATİK EĞİLİM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2010, 1, 94-108. 200 + 0
Publications_006.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2021
1. SÜNBÜL, Ö.; UÇAR, A.; BALTA, E. ALT TESTLERİN ARTI DEĞER ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMA DURUMLARININ FARKLI KOŞULLAR ALTINDA İNCELENMESİ. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 5, 32-46. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 200
2018
2. SÜNBÜL, Ö.; Yormaz, S. Investigating the Performance of Omega Index According to ItemParameters and Ability Levels. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 2018, 207-226. 100 + 0
10.14689/ejer.2018.74.11

1. SÜNBÜL, Ö.; Yormaz, S. Effects of Test Level Discrimination and Difficulty onAnswer-Copying Indices. INTERNATİONAL JOURNAL OF EVALUATİON AND RESEARCH İN EDUCATİON, 2018, 7, 32-38. 100 + 0
10.11591/ijere.v1i1.11488

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2870
2022
15. KARAKUŞ, İ.; SÜNBÜL, Ö.; KILIÇ, F. Öğretmen Adayı Dijital Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022, 17, -. 100 + 0
10.35675/befdergi.883974

14. YAMAN, Z.; SÜNBÜL, Ö.; ÇAKİCİ, A.; YILMAZ, M. Şizofreni hastaları için Sağlık Eylem Süreci Yaklaşımı temelli fiziksel aktivite envanterinin Türkçe’ye uyarlanması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2022, 15, 407-425. 170 + 0
10.26559/mersinsbd.1064921

13. KARAKUŞ, İ.; SÜNBÜL, Ö.; KILIÇ, F. Öğretmen Adayı Dijital Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022, 17, 935-956. 200 + 0
10.35675/befdergi.883974

2017
12. BULUT, O.; SÜNBÜL, Ö. R Programlama Dili ile Madde Tepki Kuramında Monte Carlo Simülasyon Çalışmaları. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2017, 8, 266-287. 200 + 0
10.21031/epod.305821

11. Bulut, O.; Sünbül, Ö. R Programlama Dili ile Madde Tepki Kuramında Monte Carlo Simülasyon Çalışmaları . EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2017, 8, 266-287. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/epod/issue/31276/305821

Publications_008.pdf

2016
10. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde I Tip Hata ve Güç Çalışması. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2016, 15, 882-897. 200 + 0
10.17051/io.2016.10640

9. Ergin Aydemir, S.; Sünbül, Ö. Matematik Bilişsel Gelişiminin Örtük Büyüme Modeli ile İzlenmesi. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 16, 20-40. 200 + 0
10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182909

Publications_007.pdf

8. Ergin, A.; SÜNBÜL, Ö. Monitoring the Mathematics Cognitive Development with the Latent Growth Modeling. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 16, 20-40. 200 + 0
10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182909

2013
7. Kan, A.; Sünbül, Ö.; Ömür, S. 6. - 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 2013, 9, 207-222. 200 + 0
Publications_002.pdf

6. KAN, A.; SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. 6 8 Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 207-222. 200 + 0
5. SÜNBÜL, Ö.; ERKUŞ, A. Madde Parametrelerininin Değişmezliğinin Çeşitli Boyutluluk Özelliği Gösteren Yapılarda Madde Tepki Kuramınana Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 378-398. 200 + 0
4. Sünbül, Ö.; Erkuş, A. Madde Parametrelerininin Değişmezliğinin Çeşitli Boyutluluk Özelliği Gösteren Yapılarda Madde Tepki Kuramınana Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 378-398. 200 + 0
Publications_001.pdf

2008
3. Çelik, C.; Sünbül, Ö. LİDERLİK ALGILAMALARINDA EĞİTİM VE CİNSİYET FAKTÖRÜ: MERSİN İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI . SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 13, 49-66. 200 + 0
Publications_003.pdf

2006
2. Çakır, Ö.; Kan, A.; Sünbül, Ö. Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 12, 36-47. 200 + 117
Publications_004.pdf

2005
1. Sünbül, Ö.; İnandı, Y. İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinin, İlköğretim ve Bakanlık Müfettişlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 214-226. 200 + 12
Publications_005.pdf

Ulusal - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2022
1. AKTAŞ, M.; KILIÇ, F.; SÜNBÜL, Ö. Automated test design using swarm and evolutionary intelligence algorithms. EXPERT SYSTEMS, 2022, 39, -. 0 + 0
10.1111/exsy.12918

Ulusal - Alan endexleri 100
2018
1. SÜNBÜL, Ö.; Yormaz, S. Investigating the Performance of Omega Index According to Item Parameters and Ability Levels. EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2018, , -226. 100 + 0
10.14689/ejer.2018.74.11

Ulusal - Endekste taranmıyor 400
2010
4. AKBAŞLI, S.; YELKEN, T.; SÜNBÜL, Ö. ÖĞRETMEN ADAYI DEMOKRATİK EĞİLİM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 1, 94-108. 100 + 0
2008
3. ÇELİK, C.; SÜNBÜL, Ö. LİDERLİK ALGILAMALARINDA EĞİTİM VE CİNSİYET FAKTÖRÜ MERSİN İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 13, 49-66. 100 + 0
2006
2. Çakır, Ö.; KAN, A.; SÜNBÜL, Ö. Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 36-47. 100 + 0
2005
1. SÜNBÜL, Ö.; İNANDI, Y. İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinin İlköğretim ve Bakanlık Müfettişlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 214-226. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 83
1. Zekioğlu, A.; Tekingündüz, S.; Sünbül, Ö. Contemporary Issues in Health Management, ISBN: 978-606-8552-67-5, CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, İngilizce, Ratipo, Romanya, 2016. 83
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 60
1. Erkuş, A.; Sünbül, Ö.; Ömür SÜNBÜL, S.; Yormaz, S.; Aşiret, S. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 246 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 50
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 60
1. Bars, M.; Çobanoğlu Aktan, D.; Çepni, Z.; Taşdelen Teker, G.; Kaya, G.; Güler, N.; Şahin, M.; Ömür Sünbül, S.; Sünbül, Ö.; İmamoğlu, Y. Psikoloji İçin İstatistiksel Metotlar, ISBN: 9786053185697, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 810 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 10
http://www.pegem.net/kitabevi/212393-Psikoloji-Icin-Istatiksel-Metotlar-kitabi.aspx
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 60
1. SÜNBÜL, Ö. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme – II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
2. SÜNBÜL, Ö. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
3. SÜNBÜL, Ö. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme – II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Sözlü 0

1. SÜNBÜL, Ö., Psychometrics in Turkey. International Meeting of the Psychometric Society (IMPS) 2016, 2016-07-11, 2016-07-15, , , . 0

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. SÜNBÜL, Ö.; ŞAHİN, M., Açımlayıcı Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi’nin Performanslarının Çeşitli Koşullar Açısından Karşılaştırılması. EJER 2019, 2019-06-19, 2019-06-22, , , . 200

1. Sünbül, Ö., A Study on Examining Different Weightings of Subtests According to Individual Rankings. International Conference on Educational Sciences, 2008-06-23, 2008-06-25, Famagusta, Kıbrıs Rum Kesimi, 2008. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1985

21. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S.; BAKAN KALAYCIOĞLU, D., DAĞILIM ÇARPIKLIĞININ OMEGA İNDEKSİNİN PERFORMANSIÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÇEŞİTLİ KOŞULLAR ALTINDAİNCELENMESİ. 6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MEASUREMENT ANDEVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY, 2018-09-05, 2018-09-08, PRIZREN, Kosova, . 100

20. SÜNBÜL, Ö.; Yormaz, S., M4 İSTATİSTİĞİNİN CEVAPLAMA BENZERLİĞİ BELİRLEMEPERFORMANSININ İNCELENMESİ. 6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MEASUREMENT ANDEVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY, 2018-09-05, 2018-09-05, , , . 100

19. SÜNBÜL, Ö.; KÖSE, İ.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Faktörler Arası Korelasyonun, Faktör Yük Ortalamasının, Test Uzunluğunun ve Örneklem Büyüklüğünün Tekboyutluluk Açısından İncelenmesi. Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2018-05-02, 2018-05-05, , , . 100

18. SÜNBÜL, Ö.; UÇAR, A., Çeşitli Faktörler Altında Alt Testlerin Artı Değer Özeliğine Sahip Olma Durumlarının İncelenmesi. V th International EurasianEducationalResearch Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Türkiye, . 100

17. KÖSE, İ.; SÜNBÜL, Ö.; DOĞAN, C., İkili Puanlanan Madde Tepki Kuramı Lojistik Modellerinin Parametre Kestirim Yanlılığının ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi. V. International Ejer Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, , , . 100

16. USTA, H.; SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S.; KÖSE, İ., PISA 2015 (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) Fen Bilimleri Alt Testinin Çok Boyutluluğunun Analizi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, , , . 85

15. USTA, H.; ÖMÜR SÜNBÜL, S.; KÖSE, İ.; SÜNBÜL, Ö., Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Tutumlarının Gruplar Arasında ÖlçmeDeğişmezliğinin İncelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, , , . 65

14. USTA, H.; KÖSE, İ.; SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Öğretmen Yapımı Test Sonuçlarının Klasik Test Kuramı Ve Madde Tepki Kuramına Göre Karşılaştırılması. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, , , . 75

13. Köse, İ.; Sünbül, Ö.; Usta, H.; Yandı, A.; Oğul, G., Farklı Ölçme Değişmezliği İnceleme Yöntemi Sonuçlarının Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği Kısa Formu Verileri Üzerinde Karşılaştırılması . I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 80

http://www.issas.net/

12. KÖSE, İ.; SÜNBÜL, Ö.; USTA, H.; YANDI, A.; OĞUL, V., FARKLI ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİ İNCELEME YÖNTEMİ SONUÇLARININÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ KISA FORMU VERİLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI. Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies, 2017-09-21, 2017-09-23, NEVŞEHİR, Türkiye, . 80

11. SÜNBÜL, Ö.; Yormaz, S., Investigating the Performance of ω Index in Detecting Answer Copying. Conference on Test Security, 2017-09-06, 2017-09-08, Madison, Amerika Birleşik Devletleri, . 100

10. Sünbül, Ö.; Yormaz, S., Investigating the Performance of ω Index in Detecting Answer Copying. Conference on Test Security, 2017-09-06, 2017-09-08, Madison, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 100

https://cete.ku.edu/sites/cete.ku.edu/files/docs/Conference_on_test_security/2017_COTS_Program.pdf

9. Göktürk, Ö.; Binzet, G.; Sünbül, Ö., 9. Sınıf “Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimler” Ünitesinin "Kimyasal ve Fiziksel Değişimler" Bölümünün Laboratuvar Yöntemiyle ve Geleneksel Öğretim Yöntemiyle İşlenmesinin Öğrenci Başarısına ve Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkilerinin İncelenmesi. IV. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

http://ejercongress.org/2017/

8. GOKTURK, O.; BİNZET, G.; SÜNBÜL, Ö., 9. Sınıf “Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimler” Ünitesinin “Kimyasal ve Fiziksel Değişimler” Bölümünün Laboratuvar Yöntemiyle ve Geleneksel Öğretim Yöntemiyle İşlenmesinin Öğrenci Başarısına ve Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkilerinin İncelenmesi. IV.International Eurasian Educational Research Congress (EJER,2017), 2017-05-11, 2017-05-14, DENİZLİ, Türkiye, . 100

7. Sünbül, Ö., Artı Değer Özelliğine Sahip Olan Ve Sahip Olmayan Alt Testlerde Eşitleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

http://2017.ices-uebk.org/?s=0&dil=tr

6. SÜNBÜL, Ö.; UÇAR, A., Artı Değer Özelliğine Sahip Olan Ve Sahip Olmayan Alt Testlerde Eşitleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES UEBK 2017), 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, . 100

5. Kurtuldu, A.; Tekingündüz, S.; Sünbül, Ö., The Validity and Reliability Study of Turkish Version of Work-Related Flow Inventory (Wolf). 2. International Journal of Health Administration and Education Congress, 2016-03-26, 2016-03-27, KOCAELİ, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

4. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Evaluating Performance of Differential Item Functioning Detection Methods for DINA Model Data. International Meeting of the Psychometric Society 2015 (IMPS 2015), 2015-07-11, 2015-07-16, Pekin, Çin, 2015. 100

https://www.psychometricsociety.org/content/imps-2015

3. Sünbül, Ö.; Yormaz, S., Type I Error Rates and Powers Study of K Indices for Detecting Answer Copying. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), 2015-05-13, 2015-05-15, Ankara, Türkiye, 2015. 100

http://www.icefic.com/

2. Seo, M.; Sünbül, Ö., Performance of Test Statistics for Verifying Unidimensionality. National Council on Measurement in Education 2012 Annual Meeting, 2012-04-12, 2012-04-16, Vancouver, Kanada, 2012. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

1. Seo, M.; SÜNBÜL, Ö., Performance of Test Statistics for Verifying Unidimensionality. NCME 2012 Annual Meeting, 2012-04-12, 2012-04-16, Vancouver, Kanada, . 100

Uluslararası - Özet - Davetli 0

1. Sünbül, Ö., Psychometrics in Turkey. International Meeting of the Psychometric Society (IMPS) 2016 , 2016-07-11, 2016-07-15, Ashville, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0

https://www.psychometricsociety.org/content/imps-2016

Ulusal - Özet - Sözlü 350

7. SÜNBÜL, Ö.; BALTA, E.; UÇAR, A., Bireyselleştirilmiş Test Uygulamalarında Anormal Tepki Örüntü Benzerliğinin M4 Benzerlik indeksi ve Jensen-Shannon Uzaklık Ölçüsü Kullanılarak. 1. Bireye Uyarlanmış Test Araştırmaları Ulusal Sempozyumu, 2023-09-14, 2023-09-15, İstanbul, Türkiye, . 50

6. SÜNBÜL, Ö.; YORMAZ, S., Kopya Belirleme İndekslerinin Madde Ayırt Edicilik ve Güçlük Düzeylerine GörePerformanslarının ncelenmesi. V. ULUSAL EĞİTİMDE ve PSİKOLOJİDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME KONGRESİ, 2016-09-01, 2016-09-03, Antalya, Türkiye, . 50

5. Sünbül, Ö., Kopya Belirleme İndekslerinin Madde Ayırt Edicilik ve Güçlük Düzeylerine Göre Performanslarının İncelenmesi. V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2016-09-01, 2016-09-03, Antalya, Türkiye, 2016. 50

http://epod2016.akdeniz.edu.tr/tr#i

4. Sünbül, Ö.; Ömür Sünbül, S., Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde 1. Tip Hata ve Güç Çalışması. IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2014-06-09, 2014-06-13, Ankara, Türkiye, 2014. 50

3. KAN, A.; SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., 2009 6 Sınıf 2010 7 Sınıf ve 2011 8 Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Madde Yanlılığının İncelenmesi. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VEDEĞERLENDİRMEIII. ULUSAL KONGRESi, 2012-09-19, 2012-09-21, , Türkiye, . 50

2. Kan, A.; Sünbül, Ö.; Ömür, S., 2009–6. Sınıf, 2010–7. Sınıf ve 2011–8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Madde Yanlılığının İncelenmesi. II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2012-09-19, 2012-09-21, Bolu, Türkiye, 2012. 50

Scientific_Meetings_003.pdf

1. Sünbül, Ö.; Erkuş, A., Ölçüt Bağıntılı Geçerlik ile Sınıflama Geçerliği Katsayılarının Diploma Notları, Beş Deneme Sınavı Testleri ve OKS testleri Üzerinde Zincirleme İncelenmesi. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2008-05-14, 2008-05-16, Ankara, Türkiye, 2008. 50

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. PROJECT ON SOCIAL AND FINANCIAL EDUCATION INTEGRATED TO VISUAL ARTS CURRICULUM, UNICEF, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 0

1. European Union Natural Painting Project (AIPP), European Union, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 400

6. Mersin Üniversitesi’nde Süreç (Formative) Değerlendirmeye Yönelik Uygulamaların Yaygınlaştırılması, BAP, Proje No: 2019-1-AP5-3413, 200000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

5. Bilgisayar Destekli Ölçme Değerlendirme Araçlarının Mersin Üniversitesi'nde Farklı Alanlara Entegrasyonu, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2338, 110000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

4. ”OMEGA İndeksinin ÖSYM Sınavlarında Cevap Kopyalamalarının Belirlenmesinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması”, , Proje No: , EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 0

3. Testlerde Hile Yapılmasının Belirlenmesinde KullanılanNicel Yöntemler, , Proje No: , EUR, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0

2. Kopya Belirleme İndekslerinin Çeşitli Koşullar Altında I. Tip Hata Oranlarının ve Güçlerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-EBE EÖDB (SY) 2014-2 YL, 6000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

1. MATEMATİK BİLİŞSEL GELİŞİMİNİN ÖRTÜK BÜYÜME MODELİ İLE İZLENMESİ, BAP, Proje No: BAP-EBE EÖDB (SEA) 2014-2 YL, 5500 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

Ulusal - Uzman 0

1. Gezen Bilim Yollarda, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Uzman, 2018,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 250

7. Öğretmen Öz-yeterlilik Ölçeği Kısa Formunun Ölçme Değişmezliğinin Madde Tepki Kuramı ve Klasik Test Kuramı Yöntemleri ile İncelenmesi, BAP, Proje No: Bilinmiyor, 1298 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

6. Hatıralarla Bilim , TÜBİTAK, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

5. Mutfakta Bilim ve Sağlık II , TÜBİTAK, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

4. Üniversite -Kent İş Birliği Eylem Planı, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

3. Mutfakta Bilim ve Sağlık , TÜBİTAK, Proje No: Bilinmiyor, 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

2. Üniversite - Kent İşbirliği Eylem Planı , , Proje No: Bilinmiyor, 85284 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 0

1. Yetişkinler İçin Sorumluluk Ölçeği Geliştirme Çalışması, BAP, Proje No: BAPEF EB (AE) 2006-2, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

Ulusal - Eğitmen 0

1. 2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2017,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. Arzu UÇAR, ARTI DEĞER ÖZELLİĞİNE SAHİP ALT TESTLERDE EŞİTLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Ece Türker, KLASİK TEST KURAMINA VE FAKTÖR ANALİTİK YAKLAŞIMA GÖRE ELDE EDİLEN FARKLI GÜVENİRLİK KATSAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Seha Yormaz, KOPYA BELİRLEME İNDEKSLERİNİN ÇEŞİTLİ KOŞULLAR ALTINDA I. TİP HATA ORANLARININ VE GÜÇLERİNİN BELİRLENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Seyran Ergin Aydemir, MATEMATİK BİLİŞSEL GELİŞİMİNİN ÖRTÜK BÜYÜME MODELİ İLE İZLENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Fatma Altuner, Madde İstatistikleri ve Madde Tepki Süresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 200

Uluslararası 0
1. DERGIPARK, JOURNAL OF ADVANCED EDUCATIONAL STUDIES , EDITOR, E-ISSN : 2687-3087, 2019-01-01 - Devam ediyor. 0
Uluslararası
1. University of North Carolina at Greensboro School of Education Educational Research and Methodology , 2009-10-07 - 2010-07-15, Greensboro, Amerika Birleşik Devletleri.
1. Psychometric Society , Üye No: 1881, Amerika Birleşik Devletleri, 2015-01-01-2015-12-25.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl